DUALAR

Dualar,

Peygamberimizin sıkıntı duaları, Günlük okunacak Kısa Dualar, EN güçlü dualar, allah’a yapılan güzel dualar, Okunacak Dualar ve Faydaları, Bütün dua

Afetleri Defetmek İçin Okunacak Dua

Aksırınca Okunacak Dua

Arabaya Binerken Okunacak Dua

Ashab-ı Bedir

Belli Bir Saatte Uyanmak İçin Okunacak Dua

Berat Gecesi Duası

Bir Sene Boyunca Hasta Olmamak İçin Okunacak Dua

Bir Yeriniz Ağrıdığı Zaman Okunacak Dua

Boş Konuşulan Bir Mecliste Oturulursa Okunacak Dua

Cuma Duası

Çıban ve Sivilceler İçin Okunacak Dua

Çocuğun Duası

Çocuk Düşmemesi İçin Okunacak Dua

Çocuk İsteyenlerin Duası

Delail’ül Hayrat

Doğruyu Yanlışı Öğrenme Duası

Doğum Duası

Düşmanına Bakanın Duası

Evden Çıkarken Okunacak Dua

Evlenemeyen Kadınlar İçin Evlilik Duası

Eve Girildiğinde Okunacak Dua

Ezandan Sonra Okunacak Dua

Fitneden Korunmak İçin Okunacak Dua

Geçim Sıkıntısında Okunacak Dua

Gıybet Etmenin Keffareti için Okunacak Dua

Hacet Duası

Hacet Namazı Duası

Hafızayı Kuvvetlendirmek için Okunacak Dua

Hamilelik Esnasında Çocuk İçin Okunacak

Hastalığın Sıhhate Dönüşmesi için Okunacak Dua

Hastanın Okuması Gereken Dua

Hastaya Şifa Namazı

Hatim Duaları 1

Hatim Duaları 2

Hatim Duaları 3

Hatm-i Enbiyâ

İhtiyacın Karşılanması İçin Okunacak Dua

İki Kişi Arasındaki İhtilafın Kaldırılması için Okunacak Dua

İman Duası

İstiğfar Duası

Kabristana Girince Okunacak Dua

Kadir Gecesi Duaları

Kaside-i Bürde

Keder ve Hüzünde Okunacak Dua

Korkulu Zamanlarda Okunacak Dualar

Kur’an-ı Kerim’den Dualar

Mubin Duası

Muharrem Ayında ki Dua ve İbadetler

Mübarek Gecelerde Yapılması Tavsiye Dua ve İbadetler

Müsebbiatı Aşara İsimli Dualar

Nazar Büyü ve Zehirli Haşerata Karşı Dua

Nikah Duası

Peygamberimizin 99 İsmiyle Dua

Resulullahın Dilinden Dualar

Rızık Duası

Rüya ile ilgili Dualar

Safer Ayında Okunacak Dualar

Salat-i Tefriciye Duası

Salatan Tüncina (Münciye)

Salavat-ı Fatih

Servet İsteme Duası

Seyyidu’l İstiğfar Duası

Sıkıntı Durumunda Okunacak Dua

Tehlikeye Maruz Kalındığında

Tuvalete Girerken Okunacak Dua

Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua

Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua

Üç Aylarda Yapılacak Dua ve İbadetler

Vesveseyi Önleme Duaları

Virdi Settar Duası

Yemeğe Başlarken Okunacak Dua

Yemek Duası

Yolculukta Okunacak Dua

Zalimin Helaki İçin Okunacak Dua

Zor Bir İşle Karşılaşınca Okunacak Dua

Nazar Büyü ve Zehirli Haşerata Karşı Dua Bir şey isteyen, düşman elinde bağlı kalan, rızkında darlık olan, ticaretinde ve kazancında...
08.04.2021
118
Müsebbiatı Aşara İsimli Dualar İbrahim Teymî Hz. buyuruyor ki: Bir gün, Kâbe’nin bir kö­şesinde zikir ve tesbih ile meşgul iken...
07.04.2021
63
Mübarek Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen Dua ve İbadetler “Mübârek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUÂ ve İBÂDETLER” isimli bu...
06.04.2021
81
Muharrem Ayında ki Dua ve İbadetler Muharrem ayı, hicrî senenin birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ile yatsı arasında...
05.04.2021
46
Mubin Duası Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için Yâsin Suresi arka arkaya dört defa okunmalıdır. Yalnız her “mübîn” ayeti okununca yedişer...
03.04.2021
138
Kur’an-ı Kerim’den Dualar Kur’an-ı Kerîm’de geçen yüce Allah’ın biz kuları için lütfettiği dualar, bu duaların arapça yazılışları okunuşları ve manaları...
02.04.2021
30
Korkulu Zamanlarda Okunacak Dualar Korkulu zamanlarda, “Kelime-i temcîd”, yâni “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm” çok okumalıdır. Muhammed Mâsum hazretleri...
31.03.2021
29
Keder ve Hüzünde Okunacak Dua Ebu Musa el- Eş’ari (r.a)’dan rivayet olunduğna göre; Rasulüllah (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim keder...
30.03.2021
35
Kaside-i Bürde Kaside-i bürde’nin yazarı olan İmam-ı Busayri hazretleri, Sofiyye-i aliyyenin büyüklerindendir. Bir gün felç oldu, bedeninin yarısı hareketsiz kaldı....
29.03.2021
29
Kadir Gecesi Duaları Aişe (ra) şöyle buyurmuştur: “Bir kere ben: ‘Ya Rasulelah! Kadir Gecesi’ne denjk gelsem ne diyeyim?’ dediğimde: “Ey...
27.03.2021
37
Kabristana Girince Okunacak Dua Kabirleri ziyaret etmek kadın ve erkeğe menduptur. Resûlullah: “Kabir ziyareti size ahireti hatırlatır.” Buyurmuştur. Kabristana girince...
25.03.2021
45
İstiğfar Duası Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere ‘Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh’ okuyanın...
22.03.2021
43
İman Duası “Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyûb.”...
21.03.2021
29
İki Kişi Arasındaki İhtilafın Kaldırılması için Okunacak Dua Bir yemek üzerine “Yâ Vedûd” ismini 1000 kere okuyup sonra o yemeği...
20.03.2021
44
İhtiyacın Karşılanması İçin Okunacak Dua Bir şey isteyen, düşman elinde bağlı kalan, rızkında darlık olan, ticaretinde ve kazancında çokluk ve...
17.03.2021
60
Hatm-i Enbiyâ Hatm-i Enbiyâ yapmak için, önce 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf okunur. Sonra: Şu âyet-i celîle okunur ve buna göre hareket...
15.03.2021
34
Hatim Duaları 3 Ey Rabbimiz! Kuran’ı Kerim’i bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkada, kabirde yolda, kıyamet gününde şefaatçi, sırat üzerinde...
12.03.2021
62
Hatim Duaları 2 Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbelalemin! Şu anda kapına geldik. Yüce divanına durduk, bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık, bizleri yüce...
11.03.2021
186
Hatim Duaları 1 Yâ Rabbi!, Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar;...
09.03.2021
256
Hastaya Şifa Namazı Her kim iki rekat namaz kılıp her bir rekatında Fatiha’dan sonra üç kereİhlas Suresi okur da namazı...
08.03.2021
57
Hastanın Okuması Gereken Dua Rasulüllah (sav) ailesinden bazı fertleri okuyup sağ eliyle sıvazlayarak Allah-u Teala’ya şöyle dua ederdi: “Ey Allah’ım...
07.03.2021
29
Hastalığın Sıhhate Dönüşmesi için Okunacak Dua Hz. Hızır aleyhisselamdan nakledildiğine göre bir kimse bir hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine:...
06.03.2021
41
Hamilelik Esnasında Çocuk İçin Okunacak 1- 70 bin “Subhanellahi ve bihamdihi okunursa çocuk salih olur, ilk dört ay içinde okunması...
03.03.2021
39
Hafızayı Kuvvetlendirmek için Okunacak Dua Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah’ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli...
01.03.2021
67
Hacet Namazı Duası Hacet namazına şu niyetle başlanır: “Yâ Rabbî, beni dünyayi teşrifleri ile nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili...
28.02.2021
49
Hacet Duası ‘Ey Allah! Kalbime senden ümitli olma hissini at, senden gayri her şeyden gayri her şeyden umudumu keski, senin...
26.02.2021
73
Gıybet Etmenin Keffareti için Okunacak Dua Gıybet etmenin keffâreti, gıybet ettiği kimse için istiğfar etmek ve onunla helallaşmaktır. Oturduğu yerden...
24.02.2021
67
Geçim Sıkıntısında Okunacak Dua Rasulüllah şöyle buyurmuştur: “Biriniz geçim işi zorlaşınca, evinden çıktığı zaman şöyle demesine mani olan nedir? :...
23.02.2021
55
Fitneden Korunmak İçin Okunacak Dua “Yâ Rabbî! Bana hayırlı işler yapmak, çirkin şeyleri terk etmek ve fakirleri sevmek nasip eyle!...
22.02.2021
74
Ezandan Sonra Okunacak Dua “Allahumme rabbe hâzihî’d-dav’veti’t-tâmmeh ve’s-salâti’l kâimeh, âti Muhammeden’il vesîlete ve’l-fadîlete ve’d-derecete’l-vâsiate ve’b’ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh.” “Ey...
21.02.2021
30
Eve Girildiğinde Okunacak Dua “Allahümme inni es’elüke hayrel mevleci ve hayre’l mahreci, bismillahi velecna ve ala’llahi rabbena tevekkelna” “Allah’ım, Senden...
20.02.2021
29
Evlenemeyen Kadınlar İçin Evlilik Duası Evlenme duası İslam tarihinin en eski dualarından biridir. Bu çok etkili dua vesilesiyle hayırlı bir...
19.02.2021
299
Evden Çıkarken Okunacak Dua “Bismillâhi tevekkeltü ‘alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billah.” “Rahman ve Rahim olan Allah’ın...
17.02.2021
29
Düşmanına Bakanın Okuyacağı Dua “Ey ceza günün maliki! Ancak sana tapar ve ancak Senden yardım isterim”
16.02.2021
51
Doğum Duası Anne adayları; doğum öncesi ve doğum sonrası doktor kontrolünde olmalı, doğumunu mümkünse bir doğum hastanesinde yapmalıdır. Doğumun kolay...
15.02.2021
312
Doğruyu Yanlışı Öğrenme Duası Yâ Rabbî! Doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymağı bize nasip et ve yanlış, bozuk...
09.02.2021
82
Delail’ül Hayrat دلائل الخيرات Türkler arasında daha çok Delâʾil-i Şerîf, Delâʾil-i Ḫayrât ve Delâʾil diye bilinen risâlenin tam adı Delâʾilü’l-ḫayrât ve şevâriḳu’l-envâr fî ẕikri’ṣ-ṣalât ʿale’n-nebiyyi’l-muḫtâr’dır. Şâzeliyye...
08.02.2021
136
Çocuk İsteyenlerin Duası Cinsi münasebetten evvel avret yerini açmadan Enbiya Suresi’nin 87. ve 88.  ayet-i kerimeleri üç kere okunur.  
06.02.2021
57
Çocuk Düşmemesi İçin Okunacak Dua Karısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler...
05.02.2021
107
Çocuğun Duası Allahım! herkes uyur, sen uyumazsın. Her­kes yorulur, sen yorulmazsın. Herkes şaşırır, sen şaşırmazsın. Bizi, anamıza-babamıza, soyumuza, ecdadımıza, milletimize...
03.02.2021
27
Çıban ve Sivilceler İçin Okunacak Dua “Allâhümme musağğıre´i-kebîri ve mükebbire´s-sağîri. Sağğir mâ bî” “Ey büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten Allah’ım!...
02.02.2021
399
Cuma Duası Lailahe illallah Cuma’nın sebebiyle, Muhammedün Resullullah gerek yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret muradımı ver. Melekler duasıyla, Ya vedüdüm,...
01.02.2021
33
Boş Konuşulan Bir Mecliste Oturulursa Okunacak Dua Müslümanlar bir araya geldiklerinde mümkün mertebe dünyalarına ve ahiretlerine faydası olmayan her türlü...
31.01.2021
40
Bir Yeriniz Ağrıdığı Zaman Okunacak Dua Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: Bir yerin ağrıdığı zaman elini, ağrının olduğu yere koy ve...
31.01.2021
99
Bir Sene Boyunca Hasta Olmamak İçin Okunacak Dua Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve...
29.01.2021
131
Berat Gecesi Duası Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racîm Bismillahi’r-rahmani’r-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren, Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran, Güzeller Güzeli Rabbimiz!...
27.01.2021
37
Belli Bir Saatte Uyanmak İçin Okunacak Dua Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse, Kevser Sûresini üç defa ve Allah’a güvenle okuyup...
27.01.2021
74
Aşûre Günü Yapılacak Dua ve İbadetler O gün, eve ufak-tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur. En az...
25.01.2021
28
Ashab-ı Bedir Ashab-ı Bedir 1. Bedir Savaşı’na katılanların cennetlik olduklarını bizzat Resulü Ekrem Efendimiz müjdelemişlerdir. 2. Savaşın seyri sırasında kendilerine...
24.01.2021
60
Arabaya Binerken Okunacak Dua Bu dua arabalara binerken okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O’ndan başka sığınalacak hiçbir varlığın bulunmadığını...
22.01.2021
37
Aksırınca Okunacak Dua Aksırınca “Elhamdülillah” demeli, bunu duyan müslüman da, “Yerhamükellah” yani (Allah sana rahmet etsin.) demelidir! Üçüncü biri varsa “Yehdina...
21.01.2021
49
(Dua-i Kebir) Büyük Dua İbn-u Abbas (r.a) anlatıyor:“Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın geceleyin namazdan çıkınca şu duayı okuduğunu işittim: “Âllah’ım! Senden, katından...
20.01.2021
124
Afetleri Defetmek İçin Okunacak Dua Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Mâ şâallâhu lâ kuvvete illâ billâh” “Allah-u Azze ve Celle hangi...
20.01.2021
66
Dualar – Yemek, Ezan, Şifa ve Diğer Dualar Afetleri Defetmek İçin Okunacak Dua Aksırınca Okunacak Dua Arabaya Binerken Okunacak Dua Ashab-ı...
20.12.2020
54
Hacet namazı Evlilik duası Efendim selamlar, sizi facebooktan takip ediyorum. Açık söylemek gerekirse paylaştığınız birçok konu hakkında bilgim yok, çok...
02.05.2020
3.185
Kuran-ı Kerimde 19 harfli ayetler – CENNET-ÜL ESMA İHTİYAÇLARIMI TECELLİ ETTİRMEK İÇİN NASIL DUA EDECEĞİM;  diyenlere duyurulur.. 14 Eylül 2011,...
23.04.2020
3.541
Bir esma istiyorum, git gide kilo alıyorum Kul Huvallahu Ahad Allahussamed. Selâm es selame hocam. Çok değerli vaktinizi alıyorum, ne...
22.04.2020
5.289
Kunut Duaları 1 ve 2 Okunuşu anlamı Arapça Okunuşu Kunut Duaları da yatsı namazının ardından kılınan vitir namazının son rekatında...
19.04.2020
11.216
Nazar Duası Nazar duası olarak en çok bilinen ayetlerin başında Kalem suresinin son ayetleri gelmektedir. Bunun yanında Felak Suresi ve...
18.04.2020
480
Hastalıkta okunacak dua Ali hocam kardeşimiz 48 gününde Ya Latifun zikrinin neticesi almış maşallah. Sağ şahadet parmağında bir kaç tane...
01.05.2017
1.353
‘’Dua edin icabet edeyim’’ Selam es selame sayın hocam. Meşguliyetinizi bildiğimden sık rahatsız etmemeye çalışıyorum. Bir rüya gördüm, yorumunuzu rica...
25.12.2016
744
Ne güzel gelişmeler yaşıyorsun Hocam ben çok korkmaya başladım, bugün ellerimde, bütün vücudumda titreme vardı, yatsıdan sonra daha çok oldu…...
10.12.2016
580
Korkulara son veren ayet Selamün aleyküm hocam; ben sizin söylediğiniz zikir ve sağ devrini yaptım. Siz gördüğüm ilk temiz rüyamı...
04.12.2016
862
Kalbini fil suresi ile koru Hocam sorularımı cevapsız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Tamamdır hocam inşallah Kuran-ı Kerimi de okuyacağım....
01.12.2016
888
Hacet namazı Vesvese duası Sayın Hocam ben dediğiniz gibi 7 vakit namazlar ardına, arada fırsat buldukça, besmeleyle arınma duası okuyorum....
27.11.2016
626
Ölü iken dirilttiğimiz insanlar Hocam; Şifa duasında verdiğiniz esmalar ile ayetin anlamını da eklersek kardeşlerimiz daha fazla hissederek okur… ENAM...
26.11.2016
1.007
Dert var dermanı var / Hacet duası (Namaz sonrası dua) Aleykümselam azizim; Allah ve resulü sizden ve sizin gibi olan...
23.11.2016
1.256