Canlı Kuran Meali

Kutsal Kitabımız Kur’anı Kerimin sürekli güncellenen, manasından saptırılmış kelimelerin doğru yahut doğruya en yakın manaları ile Meal edilmesi için açılmış kategoridir

Alak Suresi

Kalem Suresi

Müzzemmil Suresi

Müddessir Suresi

Fâtiha Suresi

Tebbet Suresi

Tekvîr Suresi

A’lâ Suresi

Leyl Suresi

Fecr Suresi

Duhâ Suresi

İnşirâh Suresi

Asr Suresi

Âdiyât Suresi

Kevser Suresi

Tekâsür Suresi

Mâ’ûn Suresi

Kâfirûn Suresi

Fil Suresi

Felâk Suresi

Nâs Suresi

İhlâs Suresi

Necm Suresi

Abese Suresi

Kadr Suresi

Şems Suresi

Bürûc Suresi

Tîn Suresi

Kureyş Suresi

Kâri’a Suresi

Kıyâme Suresi

Hümeze Suresi

Mürselât Suresi

Kâf Suresi

Beled Suresi

Târık Suresi

Kamer Suresi

Sâd Suresi

A’râf Suresi

Cin Suresi

Yâsîn Suresi

Furkân Suresi

Fâtır Suresi

Meryem Suresi

Tâ-Hâ Suresi

Vâkı’a Suresi

Şu’arâ Suresi

Neml Suresi

Kasas Suresi

İsrâ Suresi

Yûnus Suresi

Hûd Suresi

Yûsuf Suresi

Hicr Suresi

En’âm Suresi

Sâffât Suresi

Lokman Suresi

Sebe’ Suresi

Zümer Suresi

Mü’min Suresi

Fussilet Suresi

Şûrâ Suresi

Zuhruf Suresi

Duhân Suresi

Câsiye Suresi

Ahkâf Suresi

Zâriyât Suresi

Gâşiye Suresi

Kehf Suresi

Nahl Suresi

Nûh Suresi

İbrahim Suresi

Enbiyâ Suresi

Mü’minûn Suresi

Secde Suresi

Tûr Suresi

Mülk Suresi

Hâkka Suresi

Me’âric Suresi

Nebe’ Suresi

Nâzi’ât Suresi

İnfitâr Suresi

İnşikâk Suresi

Rûm Suresi

Ankebût Suresi

Mutaffifîn Suresi

Bakara Suresi

Enfâl Suresi

Âl-i İmrân Suresi

Ahzâb Suresi

Mümtehine Suresi

Nisâ Suresi

Zilzâl Suresi

Hadîd Suresi

Muhammed Suresi

Ra’d Suresi

Rahmân Suresi

İnsan Suresi

Talâk Suresi

Beyyine Suresi

Haşr Suresi

Nûr Suresi

Hac Suresi

Münâfikûn Suresi

Mücâdele Suresi

Hucurât Suresi

Tahrîm Suresi

Teğâbun Suresi

Saff Suresi

Cum’a Suresi

Fetih Suresi

Mâide Suresi

Tevbe Suresi

Nasr Suresi 

Alak 2 İnsanı alaktan yarattı. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ Halakal insane min alak. <Önceki      Sureler      Sonraki>
15.02.2023
17
Alak 1 Yaratan Rabb’inin adıyla duyur. اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ Ikra’bismi rabbikellezi halak. Sureler      Sonraki>
15.02.2023
63
Alak Suresi Rahmeti Bol ve Kesintisiz Olan Allah’ın Adıyla بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Bismillahir rahmanir rahim. 1. Ayet Yaratan Rabb’inin...
14.01.2023
57