Allah Rasulünün Dilinden Dualar

20.07.2021
90
Allah Rasulünün Dilinden Dualar

Allah Rasulünün Dilinden Dualar

“ALLAH’ım! Sen benim RABBİMsin; senden başka ilâh yoktur; beni sen yarattın; ben senin kulunum ve gücüm nisbetinde sana verdiğim söz ve ahidlere bağlıyım. Kötülüklerden sana sığınırım. Senin bana iyilik ettiğini ve nimetler verdiğini ikrar eder, buna karşı şükretmekte âciz kaldığımı itiraf ederim. Aczimi affet ve kusurlarımı ört. Senden başka günahları affeden ve örten yoktur.”

“ALLAH’ım! Hayatımın gayesi olan dinimi ıslah et; geçinmemin vasıtası olan dünyamı ıslah et; dönüş yerim olan âhiretimi ıslâh et.”

“ALLAH’ım! Beni nefsime bırakma; beni nefsime bırakırsan, günahlara, hatalara, kusurlara, zararlara bırakmış olursun. Ben nefsime değil, senin korumana güvenirim. Kusurlarımı affet. Senden başka kusur ve günahları affeden yoktur. Bana tevbe nasip et; sen tevbeleri kabul edensin.”

“ALLAH’ım! Vücuduma afiyet ver, kulaklarıma afiyet ver, gözlerime afiyet ver.

ALLAH’ım! Kalbimi nurlandır, kabrimi nurlandır, kulaklarımı nurlandır, gözlerimi nurlandır; saçlarımı, cildimi, etimi, kanımı, kemiklerimi nurlandır.

ALLAH’ım! Önümü, arkamı, sağımı, solumu, üstümü, altımı nurlandır ve nurumu arttır.”

“ALLAH’ım! Vücudumu güzelleştirdiğin gibi, huy ve ahlâkımı da güzelleştir.”

“ALLAH’ım! Beni kaderine razı et ve onu hakkımda hayırlı et. Ta ki, hâzır olan şeyin ertelenmesini, ertelenmiş olan şeyin hâzır olmasını temenni etmeyeyim ve olan şeyin olmamasını, olmayan şeyin olmasını istemeyeyim.”

“ALLAH’ım! Doğru yolu kaybetmekten, bile bile ondan ayrılmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten, cahilliğe uğramaktan sana sığınırım.”

“ALLAH’ım! Kusurlarımı affet ve bana rahmet kapılarını aç.”

“ALLAH’ım! Kusurlarımı affet ve bana rızk kapılarını aç.”

“ALLAH’ım! Beni en güzel amel ve en güzel ahlaka yönelt; bunlara ancak sen yöneltirsin, beni çirkin amel ve çirkin ahlaktan uzaklaştır; bunlardan ancak sen uzaklaştırırsın. ”

ALLAH’ım! Bizi iman süsüyle süslendir, bizi doğru yolda olan ve o yolu gösteren kimselerden eyle.”

“ALLAH’ım! Senden dinde sebat etmeyi, rüşd ve azim sahibi olmayı, nimetlerine şükretmeyi, sana güzelce ibadet etmeyi, temiz bir kalb ve doğru bir dil isterim. İşlediğim günahlar için senden af dilerim, bundan sonra da günahlara karşı sana sığınırım.”

“ALLAH’ım! Bende affetmediğin bir günah, defetmediğin bir belâ, kaldırmadığın bir sıkıntı, kapatmadığın bir zarar, ödemediğin bir borç, gidermediğin bir ihtiyaç bırakma. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”

“ALLAH’ım! Senden bildiğim ve bilmediğim bütün hayır çeşitlerinden isterim. Sana, bildiğim ve bilmediğim bütün şer çeşitlerinden sığınırım.”

“ALLAH’ım! Günahlarımı affet; evimi genişlet; rızkımı bereketlendir; hüzün ve kederi benden uzaklaştır.”

“ALLAH’ım! Senden faydalı ilim, yararlı amel ve temiz rızk isterim.”

“ALLAH’ım! Hidâyet verdiklerin gibi bana hidâyet ver; afiyet verdiklerin gibi bana afiyet ver; bana verdiğin iyi şeyleri bereketlendir; takdir ettiğin şeylerin kötüsünden beni koru. Sen hükmedersin, sana hükmedilmez. Senin dostluk ettiğin (sahip çıktığın) kimse zelil olmaz; senin düşmanlık ettiğin (terk ettiğin) kimse aziz olmaz. Sen bereket sahibi ve yücesin.”

“ALLAH’ım! Geçmişteki kusurlarımı, gelecekte olanları, gizli kalanları ve açığa çıkanları affet; sen benim ilâhımsın, senden başka ilâh yoktur.”

“ALLAH’ım! Senden hayır olan işleri yapmayı, kötü olan işleri terk etmeyi ve fakirleri sevmeyi bana nasib etmeni isterim.”

“ALLAH’ım! Bana kendi sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve beni sevmene vesile olabilen işlerin sevgisini nasib et.”

“ALLAH’ım! Senden nimetin tamamını, afiyetin devamını ve sonumun hayırlı olmasını isterim.”

“ALLAH’ım! Beni sana çok şükreden, seni çok zikreden, senden çok korkan, sana çok itaat eden, sana çok dönen bir kul eyle.”

“ALLAH’ım! Tevbemi kabul et; duama cevap ver; kalbimi doğruya yönlendir; dilimi doğrult; kötü huyları benden al.”

“ALLAH’ım! Ayıplarımı ört; korkularımı gider; beni borçlu bırakma.”

“ALLAH’ım! İçimi dışımdan daha hayırlı et; dışımı da ıslah et.” “Bütün işlerimde akıbeti hayırlı eyle, beni dünya zilletinden ve âhiret azabından koru.” “Bizi bağışla; bize merhamet et; bizden razı ol; amellerimizi kabul et; bizleri ateşten koru ve cennete dâhil et; bütün işlerimizi güzelleştir.”

“ALLAH’ım! Beni râzı olduğun ve sevdiğin söz, amel, niyet ve hidAyete muvaffak et. Sen her şeye kadirsin.”

“ALLAH’ım! Beni kendi helâl rızkınla haramlardan ve kendi fazlınla senden başkalarından müstağni kıl.”

“ALLAH’ım! Bana öğrettiklerinden beni faydalandır, bilmediklerimi bana öğret ve ilmimi arttır.”

“ALLAH’ım! Fayda vermeyen bir ilimden, huşu’ duymayan bir kalpten, doymayan bir nefisten ve dinlenmeyen bir duadan sana sığınırım.”

“ALLAH’ım! Senden sıhhat, iffet, emânete riâyet, güzel ahlâk, kadere razı olmayı isterim.”

“ALLAH’ım! Senden hidâyet, takva, iffet ve tok gözlü olmayı, sevdiğin ve razı olduğun ameli isterim.”

“ALLAH’ım! Belânın ağırlığından, şekâvetin ulaşmasından, kaderin kötüsünden, düşmanların şamatasından sana sığınırım.”

“ALLAH’ım! Kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, kötü komşudan sana sığınırım.”

“ALLAH’ım! Âciz kalmaktan, tembelleşmekten sana sığınırım; kalb katılığından, basiret körlüğünden, geçimimi temin edememekten sana sığınırım; fâsıklıktan, huysuzluktan, münafıklıktan, gösteriş ve riya yapmaktan sana sığınırım; körlükten, sağırlıktan, konuşamamaktan, delilikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.”

“ALLAH’ım! Kızgınlığından rızâna, intikamından affına, senden yine sana sığınırım. Senin verdiğin bir şeyi kimse menedemez; senin menettiğin bir şeyi kimse veremez. Kimsenin şöhret ve serveti senin yanında fayda sağlayamaz.”

“ALLAH’ım! Kendi nefsimin şerrinden ve alnından tuttuğun bütün canlıların şerrinden sana sığınırım.”

“ALLAH’ım! Cehennem azabından sana sığınırım; kabir azabından sana sığınırım; deccal fitnesinden sana sığınırım; hayat ve ölüm fitnelerinden sana sığınırım.”

“ALLAH’ım! Tembellikten, aşırı ihtiyarlıktan, korkaklıktan, dünya sıkıntılarından ve kabir azabından sana sığınırım.”

“ALLAH’ım! Taşkınlık getiren zenginlikten, ümitsizlik veren fakirlikten, oyalayan boş arzulardan ve saptıran arkadaşlardan sana sığınırım.”

“ALLAH’ım! Bana lütfettiğin nimetin gitmesinden, verdiğin afiyetin bozulmasından ve ansızın gelen intikamından sana sığınırım.” *Can hocam Mübarek Kurban bayramınızı tebrik eder ellerinizden öperim. Selam es Selame

-Selam es selame Azizem, Deryacan. Teşekkür ederim. Bayramın mübarek olsun. Bu mübarek gecede, bir hazine değerindeki efendimizin dilinden dualar için tekrar tekrar teşekkür ederim. Hemen paylaşıyorum millet ile . selam es selame

*O halde bu müstesna dini bayramımızın sadece et yemekten ibaret olmayıp, ümmetin milletin kurtuluşuna vesile hakiki kurbiyetimizin ( hakka yakınlığımızın), teslimiyetin yüreklerimizde de filizlenmesine, anlamlanmasana ve anlaşılmasına vesile olması dileğiyle tüm kardeşlerimin de mübarek kurban bayramını tebrik ederim Selam es selame

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

tr Turkish
X