Allahümme Salli Duası – Namaz Duaları

Allahümme Salli Duası – Namaz Duaları https://www.youtube.com/watch?v=h-mQiwRBQFQ Okunuşu Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime

Devam

Ettehiyyatü Duası – Namaz Duaları

Ettehiyyatü Duası – Namaz Duaları Okunuşu Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve

Devam

Sübhaneke – Namaz Duaları

Sübhaneke – Namaz Duaları Okunuşu Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (vecelle senâük)* ve lâ ilâhe ğayrük.

Devam

Nas Suresi – Namaz Sureleri

Nas Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e’ûzü birabbinnâs 2- Melikinnâs 3- İlâhinnâs 4- Min şerrilvesvâsilhannâs 5- Ellezî

Devam

Felak suresi – Namaz Sureleri

Felak suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e’ûzü birabbil felak 2- Min şerri mâ halak 3- Ve min

Devam

İhlas Suresi – Namaz Sureleri

İhlas Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4-

Devam

Nasr Suresi – Namaz Sureleri

Nasr Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İzâ câe nasrullahi velfeth 2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ 3-

Devam

Kafirun Suresi – Namaz Sureleri

Kafirun Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul yâ eyyühel kâfirûn 2- Lâ  a’büdü mâ ta’büdûn 3- Ve lâ

Devam

Kevser Suresi – Namaz Sureleri

Kevser Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnnâ a’taynâkel kevser 2- Fesalli lirabbike venhar 3- İnne şânieke hüvel’ebter Anlamı

Devam

Maun Suresi – Namaz Sureleri

Maun Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Era’eytellezî yükezzibü biddîn 2- Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm 3- Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn 4-

Devam

Kureyş Suresi – Namaz Sureleri

Kureyş Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li’î lâfi Kurayş’in 2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf 3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt 4-

Devam

Hümeze Suresi – Namaz Sureleri

Hümeze Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Veylül li külli hümezetil lümezeh 2- Ellezıcemea malev ve addedeh 3- Yahsebü

Devam

Asr Suresi – Namaz Sureleri

Asr Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vel asr 2- İnnel insane le fi husr 3- İllellezıne amenu ve

Devam

Tekasür Suresi – Namaz Sureleri

Tekasür Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elhakümüt tekasür 2- Hatta zürtümülmekabir 3- Kella sevfe ta’lemun 4- Sümme kella

Devam

Karia Suresi – Namaz Sureleri

Karia Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- El kariah 2- Mel kariah 3- Ve ma edrake mel kariah 4-

Devam

Adiyat Suresi – Namaz Sureleri

Adiyat Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vel adiyati dabha 2- Fel muriyati kadha 3- Fel muğırati subha 4-

Devam

Zilzal Suresi – Namaz Sureleri

Zilzal Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İza zülziletil erdu zilzaleha 2- Ve ahracetilerdu eskaleha 3- Ve kalel insanü

Devam

Beyyine Suresi – Namaz Sureleri

Beyyine Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te’tiye hümülbeyyineh 2-

Devam

Kadir Suresi – Namaz Sureleri

Kadir Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr 2- Ve ma edrake ma leyletülkadr 3- Leyletülkadri

Devam

Alak Suresi – Namaz Sureleri

Alak Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Ikra’ bismi rabbikelleziy halak 2- Halekal’insane min ‘alak 3- Ikre’ ve rabbükel’ekrem

Devam

Tin Suresi – Namaz Sureleri

Tin Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vettiyni vezzeytuni 2- Ve turi siyniyne 3- Ve hazelbeledil’emiyni 4- Lekad halaknel’insane

Devam

İnşirah Suresi – Namaz Sureleri

İnşirah Suresi – Namaz Sureleri İnşirah suresi ezberlemek için 10 tekrar https://www.youtube.com/watch?v=zbUBExj44Uk Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elem neşrah leke sadrek 2-

Devam

Duha Suresi – Namaz Sureleri

Duha Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vedduha 2- Velleyli iza seca 3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala

Devam

Hüvallahüllezi – Namaz Sureleri

Hüvallahüllezi – Namaz Sureleri Hüvallahüllezi (Haşr Sûresi, 22. 23. ve 24. Ayet) https://www.youtube.com/watch?v=IUbAYS6sOCc Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 22- Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ

Devam

Amenerrasulü – Namaz Sureleri

Amenerrasulü – Namaz Sureleri Amenerrasulü (Bakara Sûresi, 285. ve 286. Ayet) https://www.youtube.com/watch?v=Rf9locmIyiI Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 285- Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi

Devam

Ayetel Kürsi – Namaz Sureleri

 Ayetel Kürsi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

Devam

Fatiha suresi – Namaz Sureleri

Fatiha suresi – Namaz Sureleri Okunuşu 1- Bismillahirrahmânirrahîm. 2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin 3- Errahmânir’rahim 4- Mâliki yevmiddin 5- İyyâke na’budü

Devam

Abdesti Unutmak

Abdesti Unutmak Abdestli olduğunu unutmak veya abdestli olduğunda şüpheye düşmek: Bir kimse abdest aldığından emin olupta, abdestini bozup bozmadığı konusunda

Devam

Abdest Duaları

Abdest Duaları Abdest alınırken şu dualar okunur: 1- Eller Yıkanırken Okunacak Duâ Okunuşu: “Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nûra.” Anlamı:

Devam

Teyemmüm Nasıl Yapılır

Teyemmüm Nasıl Yapılır Teyemmüm; kısaca toprakla temizlenmek demektir. Abdest almak veya gusletmek için, su bulunmazsa veya su olduğu halde kullanılması

Devam

Guslün Farzları ve Sünnetleri

Guslün Farzları ve Sünnetleri Gusül, Allâh-ü Teâlâ’nın emrettiği, hem maddi hem de manevi temizlik şeklidir. Namazın doğru olması için, abdestin

Devam

Gusül Abdesti Nedir?

Gusül Abdesti Nedir? Gusül Abdesti, Allâh-ü Teâlâ’nın emrettiği, hem maddi hem de manevi temizlik şeklidir. Namazın doğru olması için, abdestin

Devam

Kade-i Ahire Namazın Farzları

Kade-i Ahire Namazın Farzları Kade-i ahîre: Namazın içindeki farzlardan olan ka’de-i ahire son oturuş demektir. Namazın sonunda “Ettehiyyâtü” duasını okuyacak

Devam

İftitah Tekbiri – Namazın Farzları

Namazın Farzları – İftitah Tekbiri İftitah tekbiri: Namazın içindeki farzlardan olan İftitah tekbiri namaza başlarken “Allahu Ekber” diyerek tekbir almaktır.

Devam