Namaz Hakkında Herşey

Namazın Farzları Namazın farzları toplam on ikidir. Bunların bir kısmı namazdan önce olup namaz öncesi hazırlık mahiyetindedir. Bunlara “namazın şartları”...
06.06.2020
4.678
Allah’a karşı bir gaflet eseri olarak veya nefse uyarak günah işlendiğinde onun kefâreti olarak veya geçmiş günahlarımız için, büyük bir...
15.09.2018
130
Allahümme Barik Duası – Namaz Duaları Allahümme Barik Duası Okunuşu Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte...
17.07.2017
398
Allahümme Salli Duası – Namaz Duaları https://www.youtube.com/watch?v=h-mQiwRBQFQ Okunuşu Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime...
15.07.2017
5.624
Ettehiyyatü Duası – Namaz Duaları Okunuşu Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve...
13.07.2017
341
Sübhaneke Okunuşu Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (vecelle senâük)* ve lâ ilâhe ğayrük. (vecelle senâük)* bölümü...
07.07.2017
615
Namaz Duaları Namazda Okunan Dualar, duaların arapçası, türkçe meali, türkçe okunuşu ve sesli okunuşları » Sübhaneke Duası » Ettehiyyatü Duası...
07.07.2017
194
Nas Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e’ûzü birabbinnâs 2- Melikinnâs 3- İlâhinnâs 4- Min şerrilvesvâsilhannâs 5- Ellezî...
06.07.2017
104
Felak suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e’ûzü birabbil felak 2- Min şerri mâ halak 3- Ve min...
05.07.2017
111
İhlas Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4-...
22.05.2017
184
Tebbet Suresi – Namaz Sureleri   Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb 2- Mâ eğnâ anhü mâlühû...
21.05.2017
396
Nasr Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İzâ câe nasrullahi velfeth 2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ 3-...
20.05.2017
154
Kafirun Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul yâ eyyühel kâfirûn 2- Lâ  a’büdü mâ ta’büdûn 3- Ve lâ...
18.05.2017
177
Kevser Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnnâ a’taynâkel kevser 2- Fesalli lirabbike venhar 3- İnne şânieke hüvel’ebter Anlamı...
16.05.2017
119
Maun Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Era’eytellezî yükezzibü biddîn 2- Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm 3- Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn 4-...
15.05.2017
93
Kureyş Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li’î lâfi Kurayş’in 2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf 3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt 4-...
14.05.2017
88
Fil Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl 2- Elem yec’al keydehüm fî tadlîl...
13.05.2017
166
Hümeze Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Veylül li külli hümezetil lümezeh 2- Ellezıcemea malev ve addedeh 3- Yahsebü...
12.05.2017
93
Asr Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vel asr 2- İnnel insane le fi husr 3- İllellezıne amenu ve...
11.05.2017
296
Tekasür Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elhakümüt tekasür 2- Hatta zürtümülmekabir 3- Kella sevfe ta’lemun 4- Sümme kella...
10.05.2017
188
Karia Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- El kariah 2- Mel kariah 3- Ve ma edrake mel kariah 4-...
09.05.2017
167
Adiyat Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vel adiyati dabha 2- Fel muriyati kadha 3- Fel muğırati subha 4-...
08.05.2017
112
Zilzal Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İza zülziletil erdu zilzaleha 2- Ve ahracetilerdu eskaleha 3- Ve kalel insanü...
07.05.2017
163
Beyyine Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te’tiye hümülbeyyineh 2-...
06.05.2017
118
Kadir Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr 2- Ve ma edrake ma leyletülkadr 3- Leyletülkadri...
05.05.2017
248
Alak Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Ikra’ bismi rabbikelleziy halak 2- Halekal’insane min ‘alak 3- Ikre’ ve rabbükel’ekrem...
04.05.2017
103
Tin Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vettiyni vezzeytuni 2- Ve turi siyniyne 3- Ve hazelbeledil’emiyni 4- Lekad halaknel’insane...
03.05.2017
136
İnşirah Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elem neşrah leke sadrek 2- Ve vada’na ‘anke vizreke 3- Elleziy enkada zahreke 4- Ve...
02.05.2017
474
Duha Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vedduha 2- Velleyli iza seca 3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala...
01.05.2017
183
Yasin Suresi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Yasin 2- Vel kur’anil hakiym 3- İnneke le minel murseliyn 4- Ala...
30.04.2017
243
Hüvallahüllezi – Namaz Sureleri Hüvallahüllezi (Haşr Sûresi, 22. 23. ve 24. Ayet) https://www.youtube.com/watch?v=IUbAYS6sOCc Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 22- Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ...
29.04.2017
290
Amenerrasulü – Namaz Sureleri Amenerrasulü (Bakara Sûresi, 285. ve 286. Ayet) https://www.youtube.com/watch?v=Rf9locmIyiI Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 285- Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi...
28.04.2017
224
 Ayetel Kürsi – Namaz Sureleri Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,...
27.04.2017
334
Fatiha suresi – Namaz Sureleri Okunuşu 1- Bismillahirrahmânirrahîm. 2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin 3- Errahmânir’rahim 4- Mâliki yevmiddin 5- İyyâke na’budü...
26.04.2017
137
Abdesti Unutmak Abdestli olduğunu unutmak veya abdestli olduğunda şüpheye düşmek: Bir kimse abdest aldığından emin olupta, abdestini bozup bozmadığı konusunda...
25.04.2017
409
Abdest Duaları Abdest alınırken şu dualar okunur: 1- Eller Yıkanırken Okunacak Duâ Okunuşu: “Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nûra.” Anlamı:...
24.04.2017
252
Teyemmüm Nasıl Yapılır Teyemmüm; kısaca toprakla temizlenmek demektir. Abdest almak veya gusletmek için, su bulunmazsa veya su olduğu halde kullanılması...
23.04.2017
144
Teyemmümüm Farzları Teyemmüm; kısaca toprakla temizlenmek demektir. Abdest almak veya gusletmek için, su bulunmazsa veya su olduğu halde kullanılması mümkün...
22.04.2017
112
Teyemmüm Nedir Teyemmüm; kısaca toprakla temizlenmek demektir. Abdest almak veya gusletmek için, su bulunmazsa veya su olduğu halde kullanılması mümkün...
21.04.2017
92
Namaz Sureleri, Namazda Okunan Sureler, surelerin arapçası, türkçe meali, türkçe okunuşu ve sesli okunuşları: Kadir Suresi – Namaz Sureleri Fatiha...
20.04.2017
400
Guslün Farzları ve Sünnetleri Gusül, Allâh-ü Teâlâ’nın emrettiği, hem maddi hem de manevi temizlik şeklidir. Namazın doğru olması için, abdestin...
20.04.2017
178
Gusül Abdesti Nasıl Alınır ? Gusül, Allâh-ü Teâlâ’nın emrettiği, hem maddi hem de manevi temizlik şeklidir. Namazın doğru olması için,...
19.04.2017
737
Gusül Abdesti Nedir? Gusül Abdesti, Allâh-ü Teâlâ’nın emrettiği, hem maddi hem de manevi temizlik şeklidir. Namazın doğru olması için, abdestin...
18.04.2017
309
Abdesti Bozan Şeyler Abdesti olan kimsenin aşağıdaki hallerde abdesti bozulur: 1- Büyük ve küçük abdest bozmak ve yellenmek, 2- Vücudun...
17.04.2017
235
Abdestin Sünnetleri Sünnet, Hz. Peygamber’in devamlı olarak yaptığı ve bir mazeret olmaksızın terk etmediği şeydir. Abdestin sünnetleri şunlardır: 1- Abdeste başlarken, Besmele...
16.04.2017
106
Abdestin Farzları Abdest alırken yapılan dört temel esasa abdestin farzları denir. Bu farzlar: 1- Yüzü bir kere yıkamak (yüz, iki...
15.04.2017
232
Kade-i Ahire Namazın Farzları Kade-i ahîre: Namazın içindeki farzlardan olan ka’de-i ahire son oturuş demektir. Namazın sonunda “Ettehiyyâtü” duasını okuyacak...
14.04.2017
404
Secde  Namazın Farzları Secde: Namazın içindeki farzlardan olan secde rükûdan sonra ayak, diz ve ellerimizle beraber alnımızı ve burnumuzu yere...
13.04.2017
381
Rüku Namazın Farzları Rüku: Namazın içindeki farzlardan olan rüku namazda kıraatten sonra elleri dizlere koyarak eğilmek demektir. Rükû sözlükte “eğilmek”...
12.04.2017
244
Namazın Farzları Kıraat Kıraat: Namazın içindeki farzlardan olan kıraat namazda, Kur’an-ı Kerimden sure veya ayet okumaktır. Sözlükte “okumak” anlamına gelen...
11.04.2017
291
Namazın Farzları Kıyam Kıyam: Namazın içindeki farzlardan olan kıyam namazda ayakta durmak demektir. Kıyam ne demektir?  “kıyam doğrulmak, dikelmek, ayakta...
10.04.2017
369
Namazın Farzları – İftitah Tekbiri İftitah tekbiri: Namazın içindeki farzlardan olan İftitah tekbiri namaza başlarken “Allahu Ekber” diyerek tekbir almaktır....
09.04.2017
367
Namazın Farzları Niyet Niyet: Namazın dışındaki farzlardan olan niyet kısaca kılınacak olan namaza kalb ile niyet etmektir. Namaza niyet etmek,...
08.04.2017
190
Namazın Farzları – Vakit Nedir? Vakit: Namazın dışındaki farzlardan olan vakit kısaca namazların kendi vakitleri içinde kılınması gereklidir. Namaz günün...
07.04.2017
351
Namazın Farzları – İstikbal-i Kıble istikbali kıble nedir kısa bilgi; İstikbâl-i kıble: Namazın dışındaki farzlardan olan istikbal-i kıble, namaz kılan kimsenin...
06.04.2017
338
Namazın Farzları – Setr-i Avret Setr-i avret Kısaca anlamı – Setr-i Avret Nedir?: Namazın dışındaki farzlardan olan setr-i avret kısaca...
04.04.2017
421
Necasetten Taharet: Namazın dışındaki farzlardan olan necasetten taharet kısaca gözümüzle görülen pisliklerden temizlenmektir. Namaz kılanın, vücudunu, elbisesini ve namaz kılacağı...
03.04.2017
367
Namazın Farzları – Hadesten Taharet Hadesten tahâret: Namazın dışındaki farzlardan olan hadesten taharet kısaca gözümüzle görülmeyen pisliklerden temizlenmektir. Abdest almak,...
02.04.2017
203
Erkekler ve Bayanlar için ayrıntılı olarak nasıl namaz kılınır: ERKEKLER İÇİN KADINLAR İÇİN -Abdest aldıktan sonra, namaz kılınacak yerin ve...
01.04.2017
354
KAZA NAMAZI NASIL KILINIR Vakit namazlarını vaktinin dışında kılmaya “kaza” denir. Vaktinde kılınmamış olan beş vakit farz namazın kazası farz,vitir...
31.03.2017
283
Teravih Namazı Kaç Rekattır? Nasıl kılınır? Teravih namazı sünnet bir namazdır, hatta sünnet-i müekkede olarak Peygamber Efendimizin (S.a.v.) devamlı yaptığı...
30.03.2017
211
Cenaze Namazı Nasıl Kılınır? Cenaze namazı ölen kimse için kılınır. Ölü için yapılan duadır. Müslüman kardeşin günah ve kusurlarının bağışlanmasını...
29.03.2017
199
Bayram Namazı Kaç Rekattır? Nasıl Kılınır? Bayram namazları, müslümanlar arasindaki birlik ve beraberligin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü,...
28.03.2017
164
Cuma Namazı Kaç Rekattır? Nasıl Kılınır? Cuma namazı, farz namazlardan olup, (Cuma şartlarını kendilerinde toplayan kimseler için iki rekat Cuma...
27.03.2017
176
Yatsı Namazı Kaç Rekattır? Nasıl Kılınır? Vitir Namazı Yatsı namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son...
26.03.2017
367
Akşam Namazı Kaç Rekattır? Nasıl Kılınır? Akşam namazı 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır. Akşam...
25.03.2017
245
İkindi namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olmak üzere toplam 8 rekattır. İkindi namazının kılınışı: 4 REKAT SÜNNET 1....
24.03.2017
232
Öğle namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır. Öğle namazının...
23.03.2017
535
Sabah namazı 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere toplam 4 rekattır. Sabah namazının kılınışı: 2 REKAT SÜNNET 1....
22.03.2017
378
Abdest, Abdest Nasıl Alınır? Teyemmüm Abdesti, Gusül (Boy) abdesti nasıl alınır?   1- Niyet Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır,...
21.03.2017
392