Bir Ayet Bir Hadis

Her gün bir ayet bir hadis, Bir ayet yada bir hadis günü anlamlandırır, Bir ayet ve bir hadis okuyarak öğrenelim, Bir ayet, Bir hadis,güncel bir ayet bir ha

Şeytan’ın Vesvesesi! Şeytan’ın emretmesi, onun insanlara vesvese vermesi demektir. Biz, şeytanı görüp sesini duymadığımız halde şeytan bize nasıl emredebilir, vesvesesi...
23.07.2021
14
Rahmetinle Bana Yardım Et! Dâvud (as) zamanında zulüm ve işkenceyle meşhûr olmuş kâfir bir hükümdar vardı. Halk bir gün toplanıp...
22.07.2021
28
Bizi Günahlarımızdan Uzaklaştır Peygamberimiz (sav) şöyle duâ ederdi: “Ey çok şefkatli, ey daima veren, ey celâl ve ikrâm sahibi Rabbim!...
21.07.2021
22
Dinin ve Rasûlü’n Yardımcısıyız Îsâ (as) İsrâiloğulları’nın küfrünü hissedince ashâbını kâfirlere karşı korumak ve kurtarmak için yardım istedi ve dedi...
20.07.2021
23
Alma Mazlumun Ahını Anlatılır ki zalim bir adam, bir fakirin balığını gasbedip pişirdi. Tam yiyecekken balık elini ısırdı. Doktor elinin...
19.07.2021
30
Büyük Günahlar! Büyük günahların hepsi üç şeyde toplanmıştır: 1- Hevâ ve hevese uymak: Heva, nefsin tad aldığı şehvetlere meyletmesidir. İnsan...
18.07.2021
34
Duâ Âdâbı Rivayete göre ashâb-ı kiram bir gazada bulunuyorlardı. Yüksekten bir vâdiyi gördüler ve yüksek sesle tekbir ve tehlil getirmeye...
17.07.2021
32
Dil ve Yürek Zemahşerî, Lokmân Hakîm’in hikmetine misâl olarak şu hâdiseyi nakleder: Bir gün Dâvûd (as), Lokmân Hakîm’den bir koyun...
16.07.2021
29
Rahman’ın Huzurundasın! Rivayet edilir ki Hz. Peygamber (sav) namaz kıldığında gözünü semaya kaldırırdı. Bu âyet nâzil olunca gözünü secde yerine...
15.07.2021
32
Adâlet Mülkün Bekçisidir Anlatıldığına göre Rum imparatoru, Hz. Ömer (ra)’e hediye olarak cübbe ve bazı elbiseler gönderdi. Rum elçisi Medîne’ye...
14.07.2021
7
Sünnete Sarılmak Ebû Necîh İrbâz b. Sâriye (ra)’ın şöyle anlattığı rivâyet edilmiştir: “Rasûlullah (sav) bize çok tesirli bir öğüt verdi....
13.07.2021
17
Alamet İbrâhim b. Edhem’in şöyle anlattığı rivâyet edilir: “Lübnan Dağı’na gittiğim zaman karşıma şöyle duâ eden bir genç çıktı: “Ey...
12.07.2021
16
Onlar Ne Güzel Arkadaştır! Rasûlullah (sav)’in azaldı kölesi Sevbân (ra) bir gün beti benzi atmış, vücudu zayıflamış bir vaziyette onun...
11.07.2021
13
Muhabbet Denizinden Sevgi Bardağıyla Ey insanoğulları, Allah’ın sizin için yarattığı dört ayaklı deve, sığır ve koyun gibi hayvanlarda hâlinden ibret...
10.07.2021
18
Semaların İlahi Nağmesi Namaz vaktini cemaate duyurmak için önceleri yalnızca “Namaza, namaza!” ifâdeleri söylenirdi. Daha sonra ise ezân-ı Muhammedî lutfedildi....
09.07.2021
9
Sıla-i Rahim Hikmeti Kişinin akrabâ ve yakınlarıyla alâkasını devâm ettirmesi, onları koruyup gözetmesi, yâni sıla-i rahimde bulunması, dînimizin çok ehemmiyet...
08.07.2021
10
Hikmet Bir Nurdur Hikmet ilham ile vesveseyi birbirinden ayıran bir nurdur. Bu nur kalbde tefekkür ve ibretten meydana gelir. Tefekkür...
07.07.2021
21
Şahsiyete Hayran, Karaktere Meftun İnsanlar şahsiyete hayran, karaktere meftundurlar. İlâhî terbiye altında yetişen Rasûlullah (sav) Efendimiz kırk yaşına gelene kadar...
06.07.2021
18