Bir Ayet Bir Hadis

Her gün bir ayet bir hadis, Bir ayet yada bir hadis günü anlamlandırır, Bir ayet ve bir hadis okuyarak öğrenelim, Bir ayet, Bir hadis,güncel bir ayet bir ha

Dua Kapısının Anahtarı Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.” (A’râf, 55) Rasûlullah (sav) buyuruyor: “Kime dua...
04.06.2020
13
Hakkıyla Tevekkül Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Allâh’a güven. Vekîl olarak Allah yeter.” (Ahzab, 3) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Eğer siz Allâh’a hakkıyla...
03.06.2020
20
Hiçlik Dersi Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “De ki; Allâh’ın lûtfuyla, rahmetiyle (evet) ancak onunla ferahlasınlar. Bu onların toplayıp yığdıklarından hayırlıdır.” (Yûnus, 58) Rasûlullah...
31.05.2020
27
Allah’ın Kullarına Merhameti Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “(Onlara) Göklerde ve yerde olanlar kimindir? diye sor. “Allah’ındır” de. O, merhamet etmeyi...
30.05.2020
14
Hayalleri Süsleyen Zafer Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah, senin geçmiş ve...
29.05.2020
18
Gariplere Müjdeler Olsun! Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Yeryüzünde bozgunculuk yapıp ıslâha çalışmayan, böylece haddi aşan kimselerin emrine uymayın!” (Şuara, 151-152) Rasûlullah...
28.05.2020
55
Helâl ve Haram Lokma Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yiyin…” (Bakara, 168) Rasûlullah (sav)...
27.05.2020
30
Bayramla Gelen Muhabbet Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah...
25.05.2020
44
Amellerimiz, Sâlih Olsun Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Ey îmân edenler! Allâh’tan ittikā edin (takvâlı olun) ve herkes yarına ne hazırladığına...
23.05.2020
35
Kadir gecesi Bin Aydan Hayırlı Bir Gece Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.  Kadir gecesinin ne...
19.05.2020
48
Sâdıklarla Berâber Olmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Ey îmân edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla berâber olun!..” (Tevbe, 119) Rasûlullah (sav) buyurdular:...
18.05.2020
19
Mü’minin Kulluk Hayatı Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et!” (Hicr, 99) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Allah’a inandım de,...
17.05.2020
32
Sükût Orucu Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların...
15.05.2020
49
Ruhumuz İçin İftar Vakti Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “…Doğrusu size Allah’tan bir nûr ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah kendi...
14.05.2020
27
Güzelliklere Aracı Olmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Kim güzel bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur....
13.05.2020
35
Kalplerimizdeki Putları Devirelim! Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Hevâ ve hevesini tanrı edinen ve Allâh’ın (kendi katındaki) bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve...
10.05.2020
42
Tasfiyeli Kalbe Sahip Olmak Cenâb-ı Hak buyuruetmiştir.” (Şems, 7-10)   Rasûlullah (sav) buyurdular: “… İnsan bedeninde bir et parçası vardır. O...
09.05.2020
30
Zekât Kimlere Verilmez? Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Onlara, ancak, dini Allah’ın emrettiği şekilde yaşayarak ve hanîfler olarak Allah’a kulluk etmeleri,...
09.05.2020
10
Zekât Kimlere Verilir? Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (İslam’a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere,...
07.05.2020
21
Kitabımız Kur’an-ı Kerim Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Kitabını oku! Bugün (hesap sorucu olarak sana) nefsin kâfidir.” (İsrâ, 14)   Rasûlullah (sav)...
05.05.2020
18
Bu Ezanlar ki Şehâdetleri Dinin Temeli Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “(İnsanları) Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve «Ben Müslümanlardanım» diyenden kimin sözü...
04.05.2020
14
Dâimî Bir Devlet; Takvâ Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir....
03.05.2020
23
Biz Sana Kulluk Ederiz! Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât, 56)  ...
02.05.2020
14
O Seninle Beraber, Ya Sen? Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “…Nerede olursanız olun, O sizinle berâberdir…” (Hadîd, 4)   Rasûlullah (sav) buyurdular:...
01.05.2020
26
Her Mescid Bir Cennet Köşkü Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Allâh’ın mescidlerini ancak Allâh’a ve âhiret gününe îman eden, namazını dosdoğru...
29.04.2020
14
Oruç Tut Sıhhat Bul Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “(İbrahim): Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur.” (Şuara, 80)   Rasûlullah (sav) buyurdular: “Oruç...
27.04.2020
17
Bütün Bir Hayat Ramazan Olsa Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “…Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yeyin,...
26.04.2020
26
Hoş Geldin Yâ Şehr-i Ramazan Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı). Sizden her kim...
24.04.2020
10
Teravih, Ramazan’ın Tacıdır Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Ey iman eden kullarım! Şüphesiz, benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde...
23.04.2020
24
Âhiretten Gâfil Olmamak   Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Onlar, dünyâ hayatının görünen yüzünü bilirler. Âhiretten ise, onlar tamamen gâfildirler.” (Rûm, 7)...
23.04.2020
22
Nebiler Sultanına Salâtü Selâm Olsun! Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey mü’minler!...
22.04.2020
16
Rahmeten li’l-Âlemîn   Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “(Ey Rasûlüm!) Biz Sen’i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 107)   Rasûlullah (sav) buyurdular:...
21.04.2020
17
Efendimiz’e Aşkla Bağlanmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)   Rasûlullah (sav) buyuruyor: “Nefsim kudret elinde...
19.04.2020
21
Rahmet Peygamberinin Mucizesi Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “O’na Rabbinden mûcizeler indirilseydi ya! dediler. De ki: Mûcizeler ancak Allah katındadır, ben...
17.04.2020
21
Kâinâtın Gözbebeği Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “(Ey Rasûlüm!) De ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız, bana itaat ediniz ki, Allâh da sizi sevsin...
16.04.2020
13
Sen Büyük Bir Ahlâk Üzeresin Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “(Ey Rasûlüm!) Muhakkak ki senin için tükenmeyen bir mükâfât vardır. Şüphesiz sen...
15.04.2020
22
Gönül Temizliği Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Ey Peygamber! Hevâ ve hevesini ilâh hâline getirenleri gördün mü?…” (Furkân, 43)   Rasûlullah (sav)...
14.04.2020
30
Gecedeki Sır Cenâb­ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “(O Rahmân’ın kulları ki,) Rab’lerinin huzûrunda kıyâma durarak ve secdelere kapanarak gecelerini ihyâ ederler.” (Furkân, 64)...
14.04.2020
26
Mimarlar Sultanı – Mimar Sinan Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru...
09.04.2020
83
Berat Gecesi Duası – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı...
07.04.2020
307
Kulluk Şuuru İçinde Hayatın Organizasyonu Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ölüm sana erişinceye kadar Rabbine kulluk et!” (Hicr, 99) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Allah...
17.07.2017
130
15 Temmuz Destanı – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın; Bilakis, onlar diridirler. Rableri...
15.07.2017
143
Öz Lisanımız – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” (Alak, 3-5)...
13.07.2017
90
Tevekkülün Hakikati – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allâh’a güven. Vekîl olarak Allah yeter.” (Ahzab, 3) Rasûlullah (sav) buyurdular:...
08.07.2017
193
Allah’a Kul Olabilmek – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ben cinleri ve insanları sadece Bana kulluk etsinler diye...
06.07.2017
72
Bin Aydan Hayırlı Bir Gece Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.  Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir...
21.06.2017
251
Bereketli Mevsim Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği...
28.05.2017
170
Hoş Geldin Yâ Şehr-i Ramazan – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz...
27.05.2017
175
Kardeşlik Çağrısı – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İnsanlar sadece bir tek ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Eğer Rabb’inden...
22.05.2017
68
Bütün Zamanlara Örnek Bir Genç Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Andolsun ki, Rasûlullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve...
21.05.2017
136
İhsan, İyiliği Umumileştirmektir Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?” (Rahmân, 60) Rasûlullah (sav) buyurdular: “İyilik, nefsin...
20.05.2017
68
En Güzel Cevap – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler.” (Müminûn,...
18.05.2017
80
Hayrı Öğretenler – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah, içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir.”...
16.05.2017
83
Bu Yolculuk Nereye? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Asra (zamana) yemin ederim ki; İnsan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak îmân edip sâlih...
15.05.2017
62
Kainatın Zikri – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Yedi kat gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu tesbîh...
14.05.2017
262
Biz, Sana Muhtacız! – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kullarım Sana Ben’i sorduklarında, (bilsinler ki) Ben onlara çok...
13.05.2017
86
İslam Toplumu – Bir Ayet Bir hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre...
12.05.2017
58
Gelen Hak’tan Gelir – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Eğer Allah seni bir zarar uğratırsa, onu kendisinden başka...
11.05.2017
156
İlahi Aşk – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İnsanlardan bazıları Allah’tan başkasını Allah’a denk tanrılar edinir de onları...
09.05.2017
111
Gözlerin Nasibi – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allâh sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar...
08.05.2017
133
İman ve Vicdan Borcu Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Rasûl size ne verdiyse onu alın! Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının ve...
07.05.2017
83
Dünya Hayatının Asıl Yüzü – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlar, dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise,...
05.05.2017
182
Zarif Gönüllere Sahip Olmak – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Rahmân’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevâzu ile...
04.05.2017
106
Allah Yolunda Gayret – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Size, elem verici bir azaptan kurtaracak...
03.05.2017
131
Lütuf Senin, Hüküm Senin! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Eğer sen, sözü açıktan söylersen, bilesin ki o, gizliyi de gizlinin gizlisini de...
02.05.2017
148
Kul Hakkı – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticâret hâli müstesnâ, mallarınızı...
01.05.2017
126
Manevi Yükseliş Cenâb-ı Hak buyuruyor:    “Kuşkusuz Rabbin katındakiler O’na kulluk etmekten kibirlenmezler, O’nu tesbih eder ve yalnız O’na secde ederler.”...
30.04.2017
373
Zikir Meclisleri Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sabah-akşam Rablerine, O’nun rızâsını dileyerek duâ edenlerle birlikte candan sebât et. Dünya hayatının süsünü isteyerek...
29.04.2017
226
Yüzleri Parıldayan Kimseler – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize...
28.04.2017
249
Uçup Giden Sevaplar Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz…” (İsrâ, 7) Rasûlullah...
27.04.2017
198
Cennet Çiçekleri – Bir Ayet Bir hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük...
26.04.2017
370
Kur’an-ı Kerim’i Düşünerek Okumalı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda imanlarını arttıran...
25.04.2017
90
Kötülüğe Mani Olmak – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder,...
24.04.2017
114
Allah’ın, Habibi’ne Olan Eşsiz İkramı: Mirac Cenâb-ı Hak buyuruyor:           “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i...
23.04.2017
132
Mirac’a Hazırlık – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “«Ona Rabbinden (başkaca) mucizeler indirilmeli değil miydi?» derler. De ki:...
22.04.2017
119
Mümin Yalan Söylemez – Bir Ayet Bir hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar....
21.04.2017
152
Rahmeten li’l-Alemin – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Ey Rasûlüm!) Biz Sen’i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ,...
20.04.2017
95
Anam Babam Sana Feda Olsun Ya Rasülullah – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha...
19.04.2017
77
Şefkatliler Şefkatlisi – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya...
18.04.2017
103
Rahmet Peygamberinin Mucizesi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O’na Rabbinden mûcizeler indirilseydi ya! dediler. De ki: Mûcizeler ancak Allah katındadır, ben ise...
17.04.2017
151
Kainatın Gözbebeği – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Ey Rasûlüm!) De ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız, bana itaat ediniz...
16.04.2017
164
Sen Büyük Bir Ahlak Üzeresin Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Ey Rasûlüm!) Muhakkak ki senin için tükenmeyen bir mükâfât vardır. Şüphesiz sen...
15.04.2017
152
Gönül Temizliği – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey Peygamber! Hevâ ve hevesini ilâh hâline getirenleri gördün mü?…”...
14.04.2017
327
Allah’a Güvenmek! Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse O, ona...
13.04.2017
418
Kimsenin Gizli Hallerini Araştırmamalı Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir...
12.04.2017
305
Faniyi Bakiye Tercih Etme! – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ve şöyle de: Hamd Allah’a mahsustur. O, âyetlerini...
11.04.2017
197
Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Onlar Allahʼtan lûtuf ve rızâ isterler…” (Fetih, 29) Rasûlullah (sav) buyurdular: “…Allâh ve Rasûlü’nün rızâsını, yine Allâh...
10.04.2017
257
  Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan...
09.04.2017
262
Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın....
08.04.2017
304
   Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.” (Bakara, 42)      Rasûlullah (sav) buyurdular: “Ey insanlar!...
07.04.2017
283
Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz…” (Enbiyâ, 35) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Yorgunluk, sürekli...
07.04.2017
382
Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların “Alım-satım tıpkı faiz...
06.04.2017
390