Bir Ayet Bir Hadis

Her gün bir ayet bir hadis, Bir ayet yada bir hadis günü anlamlandırır, Bir ayet ve bir hadis okuyarak öğrenelim, Bir ayet, Bir hadis,güncel bir ayet bir ha

Gençlere Müjdeler Cenâb-ı Hakk’ın kullarına ihsan ettiği nîmetlerin en büyüklerinden biri, ömürdür. Çünkü biz ömür sayesinde var olduk, ilâhî saadet...
19.10.2021
74
İyilik Güzel Ahlâktır Ahlâkın müeyyidesi vicdan ve Allah korkusudur. Vicdanların ve yüreklerin belli kalbî kıvama erişmesi ahlâkî yükselişin zeminini hazırlar....
16.10.2021
62
Gönül Aynasından Mevlana Celaleddin (ks), peygamber mirasçısının (velînin) terbiyesine girmeyi, nefs engelini aşmanın, hakîkat ve ma’rifete ermenin zarurî bir çaresi olarak buyurur:...
15.10.2021
32
Üzülme, Allah Bizimle Beraberdir Müşrikler Sevr mağarasının ağzına kadar geldiklerinde endişeye kapılan Hz. Ebû Bekir, Allah Rasûlü’ne hitâben: “–Ben öldürülürsem, nihâyet...
14.10.2021
171
Leylâ’nın Mahallesi’nin Bekçisi Leylâ’sı uğrunda ve onun aşkı ile çöllere düşen Mecnûn, salyaları akan, tüyleri dökülmüş bir köpeği seviyor, okşuyor...
13.10.2021
48
Muhabbet Edebi Hz. Ali’nin rivâyetine göre Rasûlullah (sav): “–Cennet’te birtakım köşkler vardır. Dışları içlerinden, içleri de dışlarından görülür.” buyurmuştu. Bunu işiten...
12.10.2021
45
İhtiyârî Sevgi Bişr b. el-Hâris (ra)’den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: “-Rüyâda Peygamber (sav)’i gördüm. Bana: “- Yâ Bişr,...
11.10.2021
112
Hangi Sadaka Daha Faziletlidir? Asıl iyilik o kimsenin iyiliğidir ki, sevdiği maldan Allah rızası için yakın akrabaya harcar. Rasûlullah (sav): “Hangi...
05.10.2021
210
Kendine Güvenme! Melekler, İdrîs (as) zamanında insanların çok az ibâdet ettiğini ve çok günah işlediğini söyleyerek ayıpladılar. O zaman Cenâb-ı...
04.10.2021
99
Herkes Ektiğini Biçmeye Gidiyor İkrime (ra)’den şöyle rivâyet edilmiştir: Kıyâmet gününde baba oğluna gidecek ve: “Oğulcağızım, ben senin dünyâda babandım....
03.10.2021
108
Birkaç Nefesi Fırsat Say “Kıyâmet günü gelip de cehennemlikler ile Allah’ın dilediği kadar ehl-i kıble berâberce ateşe atılmadığı zaman kâfirler...
01.10.2021
25
Melekler Size Duâ Etsin! Mü’minlerin birbirlerini sevmeleri, birbirlerinin iyiliğini ve saâdetini istemeleri, bunun için de birbirlerine hayır dua etmeleri Cenâb-ı...
14.09.2021
407
Yalanın Küçüğü Olmaz! Ebû Bekre (ra) şöyle dedi: Rasûlullah (sav): “-En büyük günahı size haber vereyim mi?” buyurdu. Biz: “-Evet, yâ...
13.09.2021
63
Kalp Yalandan Tedirgin Olur Ebû Hüreyre (ra)’den zayıf bir sened ile rivayet edilen bir hadiste: “-Bir şeyin bana şüphe verip...
10.09.2021
70
Kalb-i Selim Allah Rasûlü, selim kalbin peşin hükümlerden, duygu ve düşünce kirliliğinden arınmış bir vasıfta olduğuna da şöyle işaret etmektedir:...
09.09.2021
78
Ölüm Ötesi İçin Çalışmak Kul, nefsânî vasıflarından kendi irâdesiyle vazgeçerse, şüphesiz Mevlâsı onu lutuf ve inâyetiyle yeniden ihyâ eder. Nitekim...
08.09.2021
71
Müslüman Temiz Olmalı Bir seferinde Rasûlullah (sav) mescitteyken, saçı-sakalı karışmış bir adam çıkagelmişti. Hz. Peygamber (sav), eliyle ona saç ve...
06.09.2021
55
Nefis Çile Çekmeden, Ruha Bayram Yok! Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri buyurur: “Nefsimi ilâhî vuslata yolculuk yapmaya davet ettim, bu zor yolculuk...
02.09.2021
140