Seğirmeler ve anlamları, Marifetname Seğirmeler Savunma Yolları

24.08.2021
764.001
Seğirmeler ve anlamları, Marifetname Seğirmeler Savunma Yolları

Seğirmeler ve anlamları,

Marifetname

Seğirmeler Savunma Yolları

Baş Bölgesinde Meydana gelen Seğirmeler

Seğirmeler Başın Tepesi

Cahtan verir haberi.

Cah: Mensubu memuriyet, rızıktan nasip, vuslat derecesinde nimet bolluğu demektir. Müdafaa gerektirmez. Çünkü saadet, memuriyet, rütbe, rızık ve saadettir. Ticaret, ziyade; hayat, sıhhat ve afiyettedir.

Manevi olarak velayet derecesine çıkmak, ihtilaç ilminin verilmesi anlamına da gelir.

“El-Habirun el-alimün” esması okunup tecelli ettirildiğinde, ihtilaç ilminin kişiye verilmesi anlamında başın tepesi şiddetle seğirir. O andan itibaren hemen olacak her tecelli için vücut düzenli bir haber kaynağına dönüşür…..

Seğirmeler Başın Tepesinin Sol Yanı

Hükümetimiz tarafından celâli işlere; askerlik, polislik gibi işlere tayin edilir.

Seğirmeler Başın Tepesinin Sağ Yanı

Devlette sivil memur olarak görev alır.

Seğirmeler Başın Yan tarafı

Sağda ve solda hayır haberdir.

Sağda; Mümin’ler tarafından veya bir kadın tarafından hayırlı haberdir.

Solda; celâlden veya bir erkekten habere delalettir.

Yapılacak Efâl: Her ikisinde de müdafaa istemez.

Solda olan ihtilaçta içine bir korku düşerse; besmeleye, “ya dafiun, ya maniun” esmalarını ekler; zatımı ve sıfatımı korumanı niyet ederim diyerek, sağdan bir devir yaparsın…

Seğirmeler Alın

Sağda rızık,

solda hayır haberdir.

Seğirmeler (İki Kaş Arası)

Sağda ve solda dostluktur.

Kaşın burunla birleştiği nokta sağ yana kayarak seğirirse kadın veya Mü’min’den dostluktur. Veya siyaseten bir ülke ile dostluktur.

Solda ise, erkekten dostluk veya siyaseten gayrimüslim bir devletle dostluktur.

Müdafaa gerekmez.

Seğirmeler Kaşların Başladığı Bölge

Sağda ve solda dostluktur.

Seğirmeler Kaşların Orta Yeri

Sağda; rızık gelir,

Solda; yine mala dair zarardır. Keder olur.

Sağda ise; rızık, cemâlden tecellidir. Sıhhat bulmak, nimet-i uzma’ya kavuşmaktır. Şükretmek gerekir.

Solda ise; oluşacak kederi savunmak, engellemek icab-ı hikmettir.

Savunma Efali: Bunun için; sağ el şahadet parmağını sol kaşın ihtilaç eden yerine koyup “Lâ kederi fil hayati” okuyup sağa doğru çekmek gerekir. Ve sol elini sol dizi üstüne koyup, şehadet parmağını olduğu yerde depreşerek (yukarı aşağı indirip kaldırarak) “Lâ kederi fil hayati, ene Hayy’ül baki” okunur. İhtilaç kesilinceye kadar okumak gerekir.

İhtilaç olur olmaz ilk uygun saatte okursan çabuk zail olur. İhmal edersen tecelli belli bir dereceye kadar devir eder ki geri çevirmek zaman alır. Yani birkaç gün müdafaa etmek zorunda kalırsın. Yahut engellenemeyebilir.

Seğirmeler Kaşların Sonu

Sağda, hüzün;

solda, servete delalet eder.

Yapılacak Efal: Sağda ise; hemen sağ el şahadet parmağını sağ kaşın ucuna koyar “Lâ hüzni fil hayati” okur, sağa doğru çekersin.

Seğirmeler Gözün Üst Kapağı

Sağda, güzeldir. (Kitabın orijinalinde güzeldir yazmasına karşılık, tecrübelerimle tam tespit edilemedi. Başka ihtilaçlarla karıştığından bilinemedi. Kedere geldiğinden şüphe edildi…)

Solda, ölüme kadar giden acı haber işaretidir. ( Çok kere tecrübe edildi ki büyük kederlere işarettir. Korunduğun hallerde hangi kederlerin önlendiğini tam anlamak mümkün değildir. İhmal ettiklerimde çok kedere neden oldu. Asla ihmal edilmemeli. Aksi takdirde insan çok üzülebiliyor. “İhmal etmeseydim bu ölümü önlemiş olacaktım, ya da bu kaza olmayacaktı” gibi… )

İhtilaçlar ecel-i kazayı önlemek için bildirilir. Duasını yaparsın o kaza önlenir. Ecel-i müsemma olan durumlarda ya haber alınamaz, ya müdafaa etmek nasip olmaz. Eğer Allah dua etmene izin verdiyse kabule şayandır. Dua ile o zararı önlemeni istiyor ki sana haber veriyor. Kader konusu çok yönlü bir meseledir. Burada bir hadis-i şerifi zikretmekte fayda vardır:
Peygamberimiz buyurdu ki:
“Sadaka veriniz. Sadaka kazayı belayı önler ömrü uzatır.”

Bir başka hadis; kazayı ancak dua  ve sadaka değiştirir.
Bundan anlıyoruz ki ecel-i kaza önlenebilir. Şeytan seni yanıltmasın. Söylenilene uy. Tecrübe et. Bu ilim tecrübe sonucu edinilmiş ve faydalanılmak üzere kayda geçirilmiştir. 
Bazen müdafaa etmekte geciksen, olay gerçekleşse bile daha hafif atlatıldığını görürsün. O nedenle asla ihmal etme. Bu ihtilaçta sıfatına olduğu kadar, zatın da dâhil olduğundan ve ölüme kadar haber verildiği için hayatını korumak açısından ihmale gelmez.

Yapılacak Efal: Solda bu ihtilaç olduğunda hemen sağdan bir devir eder, besmeleye; “ya dafiun, ya maniun” esmalarını eklersin. Veya “Ayet el kürsi” ile devir edersin. Devirden çıkmadan sağ el şehadet parmağını sol gözün üstüne koyar, “Allahumme la ihtilacı velâ kederi fil hayati. Ya Hayy el baki bi hayat’il bekai ve bi dul el ömrü fil hayati.” diyerek; dokuz kere okur, sağa doğru çekersin. Sonra devirden çıkarsın. İhtilaç devam ederse sen de müdafaaya davam edersin. Kaç gün sürerse devam et. Ta ki ihtilaç zail olana kadar savunmaya devam edilmelidir.

Birkaç günü geçerse bu sefer okuduktan sonra parmağını sola doğru çekersin. Efâl ve evkât ilmini bilmeyenler bu söylenilen işleri namaz vakitlerinde yaparlar. Cemâl ve celâl vakitlerini biliyorsa Zühre, Kamer veya Müşteriden birinde okumalıdır. Hangi saatte kalınıyorsa teshirde, gidilerek o saat bulunur, devamlı orada kalınarak okunur. Bu kitabı elinde bulunduran kişi hakikat ilmine vakıf demektir. Okuyup düşünüp kendini geliştirmelidir. Bundan daha değerli ne olabilir? Akıl sahiplerine bu tembihe bile gerek yoktur. Aklı olmayana sözümüz olamaz. Aklı yoksa insanın neyi olabilir ki…

Seğirmeler Gözün Alt Kapağı

Sağda, haber;

Solda, hışımdır.

(hışım; ani, beklenmedik şiddetli keder yapacak bir olay demektir.)

Yapılacak Efal: Sağ el şehadet parmağını sol göz kapağı üzerine koyarak “Lâ hışmı, velâ hışmıke velâ hışme hüliyy” okuyup sağa doğru çekilir. Ve devamla sol el sol dizi üzerine koyup bunu okumalıdır; “Ya Hayy’ül cismaniyeti ve bi ruhaniyeti, fi deymumiyeti fil hayati” sağ devri yapmak suretiyle de savunma yapılmalıdır.

Seğirmeler Gözün Kuyruğu

Solda; mal,

Sağda; güzel, hayır haberdir. Savunma gerekmez. Bırakırsın o iş tecelli eder.

Seğirmeler Göz Kuyruğundan Bir Parmak Solu

Hükümetten takip. Acı haber. Büyük keder. Adli veya idari takiptir.

Yapılacak Efal:   “Lâ kederi fil hayati” okuyarak müdafaa etmek lazımdır.

Seğirmeler Gözün Üstü (Gözkapağı ile Kaş Arasındaki Bölüm)

Sağda, dostunu göremez;

Solda, gösterir dostunu.

Sağdaki ihtilaç ziyade derecede ise bir dostun seni ziyareti çok istediği halde izin çıkmamıştır.

Yapılacak Efal: Önce soldan bir devir yapıp, sonra bir uygun cemâl saatinde sağdan devretmek ve bunu okumak gerekir. Sağ el şahadet parmağı sağ göz üstüne konur; “Lâ ihtilacı fevga aynel yemini fil hayati” okunur. Maksat hâsıl olur.

Seğirmeler Göz Bebeği

 Sağda, hafif geçirilen bir hastalık, Solda, sürurdur; mutluluktur. Yapılacak Efal: Sağda ise; sağ el şehadet parmağını sağ göz üzerine koyup, “La renci fil cismaniyeti ve fi’r-ruhaniyeti. Velâ zahmeti ve la mihneti ve la emrazı ve la illeti velâ hicabı ala aynel yakîn” okur, parmağını yavaş yavaş sağa doğru çekersin.

Seğirmeler Gözün Pınarı

Sağda, levm; (gıybetin yapılıyor demektir.)

Solda, zeyn işaretidir.

Yapılacak Efal: Sağda ise hemen sağ el şehadet parmağını göz üzerine koyup “Lâ levmi fil hayati” okursun. “Levm” bir insan hakkında fena söz söylemektir. Burada senin gıyabında kötü konuşuluyor demektir. Karşıladığın takdirde gıybet edemezler. Fitneyi vaktinde önlemiş olursun.

Solda, zeyn demek servet mal demektir. Yeni bir elbise giymek, düğün dernek gibi yerlere gidip mesut olmak, misafir gelmesi vb. gibi… Dünya zevkidir… Müdafaaya gerek yoktur.

Seğirmeler Göz Bebeğinin Altı

Sağda güzel, Solda hışımdır. Yapılacak Efal: Sağ el şehadet parmağı ile sol göz üstünde okunmalıdır; “La hışmı fil cismaniyeti ve fil ruhaniyeti ve lâ hışmıke velâ hışmehü velâ hışmüha fil hayati” ve sağa çekilir.

Seğirmeler Burun Deliği

Sağda, hüzün, Solda, kahır oldu. Yapılacak Efal: Hemen sağ el şehadet parmağını burun deliğinin sol yanına koyarak okursun. “La kahrı velâ gazabı fil hayati ve fisseadeti”. Sağda dahi aynı şekilde bunu okursun; “Lâ hüzni fil hayati”

Seğirmeler Dudak İçi

Dudak ister alt dudak olsun ister üst dudak içten seğirirse; Sağda, zarar; Solda, güzeldir. Yapılacak Efal: Sağda ise sağ el şehadet parmağı ile dudağın içine koymak suretiyle okursun; “Lâ zararı velâ kederi, el faideti fil hayati”

Seğirmeler Üst Dudak

Sağda ve solda cesarettir. Sağda cemâlden cesaret, solda celâlden cesarettir. Müdafaa gerektirmez.

Seğirmeler Alt Dudak

Sağda ve solda korkudur. Sağda az olur, solda çok. Yapılacak Efal: Solda ise “Lâ havfi fil hayati” veya “Ela inne evliya Allahu la havf ün aleyhim ve la hüm yehzenün” okursun. Sağa doğru çekersin.

Seğirmeler Yanak

Sağda az; solda çok utanmaktır. Yapılacak Efal: “El iyazü billahi Teâlâ” diyerek okumak lazımdır. Yine sağ el şehadet parmağı ile.

Seğirmeler Alt Çene

Çenede herhangi bir damar seğirirse yakınlarından birine ölüm yakın demektir. Çok kuvvetli şakırdar şekilde ihtilaç etmişse kendin için ölüm tecelli etmiş, Azrail görevlendirilmiş demektir. Yapılacak Efal: Efâlde yapılır çaresi. Korkma ve gereğini yerine getir. Hemen; hangi saat olursa olsun aşağıdaki tarif üzere korunma yap;

Sağ el parmaklarının tamamı ile çenenin sol yanını ay şeklinde tutar, başparmağını sağ tarafına koyar ve bunu okursun.
“Lâ ihtilacı fil hayati Ve fil cismaniyeti Ve fil ruhaniyeti Ve’l ihyai fil hayati. Ve bi dul el ömrü fil hayati. Ya Hayy el baki. Bi hayatil bekai. Ya muhyi ente haligun.

Ya muğdike iğdaike hayati cediden ve ömren davilen. bi lutfike. Ve keremike ya ekramel ekremin” okunur.  Uygun saate varınca yeniden okursun. Sağ devri yaparak korunursun. Sağ devrinde besmeleden sora “Ene’l hayyün ve ene’l muhyün” okunur. Veya Besmeleden sonra “Ya Hayy’ül baki” okursun. İhtilaç kesilir. Devam ederse, sen de okumaya devam edersin.

Bu ihtilaç bana onlarca kere oldu. Savunmakla geçti. Korkarak panikleme. Allah’a dua et yeter. Bu tecelli kendi efâlindendir. Şimdi gereğini yaparsın geçer. Sadece geciktirme. Savunmayı ilk haber aldığın saatte yap. Sonra Zühre’de durarak devam edersin. O ihtilacın devam ettiği dönemde geceleri sol kolunun üstüne yatarsın.

Vücudunun soğuduğunu anlarsan birkaç gün sol tarafına yatmalısın. Gribal enfeksiyonlarda ilaç almakla beraber sol yanın üzerine yatarsın. Sağdan devirle besmeleye “El şafiun ve el kaviyyun” okursun.

Bu tecelli çok sol devri yaptığın ve sağına fazla yattığın için de olabilir. Sol kol üstüne yatmakla vücudun ısınmasını sağlarsın. İnsanın sağ tarafı soğuk, sol tarafı hararetlidir. Soluna yatınca sağ tarafın, sol yanından hararet alır. İlm-i ledün hikmeti böyledir. İnsanlar hareketine dikkat etmelidir. Nûr görenler daha da bir dikkatli olmak zorundadır. 

Hiç bir işi kesretle yani aşırı ısrarla yapmamalıdır. Bu pek büyük bir nasihattir. İtikat edersen canın kurtulur. Bunu, hem Hafız Hüseyin Kemal hazretleri tecrübe etmiş, yazmış, hem hocam Hacı İsmail Fidan hazretleri, hem de bu fakir, onlarca kere tecrübe etmişim. Hele bir seferinde bilerek müdafaa etmeyip, ölüme çok yaklaştım; ölümden döndüm. İleride ibret olsun diye yazacağım. Çok büyük hata idi. Celâlin bir tuzağı olduğunu, döndükten sonra yaşadıklarımdan anladım. Müthiş bir deneyimdi.

Seğirmeler Kulak

Sağda ve solda hoş haberdir. Sağda, cemâlden hoş haberdir ki Mü’min’lerdendir veya bir kadından haberdir. Solda dahi bir erkekten hoş haber demektir. Ama bu ihtilaçta saatleri güzel bilmek lazımdır. Celâl saati midir? Cemâl midir? Eğer zaman kamer saati ise mutlak sağda ve solda Mü’min’lerden hoş haberdir.

Utarit’te ise bir kadından hoş haberdir. Ama haberin sonunda celâl tecellisi vardır. Böyle ise hemen sağdan bir devir yapmak lazımdır ki, Şems’ten Utarit’e tecelli intikal etmesin. Eğer bu ihtilaç Müşteride ise devlet tarafından hoş haberdir. Merih’te ihtilaç alındıysa, celâlden bir tecelli vardır. Zühal’den tecellidir. Ancak Merih makam-ı sıyanet olduğundan, hoş haberdir. Hayırdır. Yapılacak Efal:

Eğer ihtilaç Zühal’de alındıysa o haber hoş olsa da bir celâl söz konusudur. Hem sağdan bir devir yapıp uygun esmalar okunmalıdır. Çünkü Zuhal onu Utarit’ten devr alacaktır. İlle de celâlîdir. Sakınmakta fayda vardır. Alınan ihtilaç Utarit’te alındıysa dostluk makamı Şems’ten bir haberdir ki mutlaka dostluk üzeredir. Bu durumu açıkladık ki bütün ihtilaçlarda bu hususa dikkat etmelidir. Alınan işaret bir önceki dostundandır. Dost saatin karakterine göre o haberi tahkik etmek gerekir. Buna dikkat edilmelidir.

Seğirmeler Dil

Bir gizli sırrı hikmetten edecek beyan. Dilin ortasında ihtilaç olursa bir gizli sırrı açıklar. Dilin ucunda olursa küçük sırları söylersin. Bu daha ziyade hikmet işiyle ilgilenenler arasındaki sohbetlerde olur. Öğrencinin o sırrı hak etmesiyle Allah izin vermiş demektir. Avam dahi gizlediği bir şeyi açığa çıkarır.

Seğirmeler Gırtlak

Sağda, rızık ziyadeliği; Solda, ihsan demektir.

Seğirmeler Boğazın Dışı

Sağda mal, Solda gamdır. Yapılacak Efal: Hemen sağ el şehadet parmağını boğazının sol tarafına koyup “Lâ gamı fil cismaniyeti ve fi’r-ruhaniyeti velâ hüzni velâ ihtilacı Hulki fil hayati” okur ve bir sağ devri yaparsın.

Seğirmeler Boğazın İçi

Zevk ve sefa ile güzel yemekler yiyeceksin demektir. Hıçkırık şeklinde olursa, yine nadiren yediğin, zevk alacağın ziyafet nitelikli bir yemek yiyeceksin demektir. Daha yemeden şükrünü eda edebilirsin.

Seğirmeler Boynun Sağ Tarafı

Kendin ve Mü’min’ler sıkıntıda; Sol devri çok yapılmış demektir. Bu keyfiyet zat için geçerlidir ki, zat çok sol devir yaptığından Mü’min’ler sıkıntıya girmiştir. Bu ihtilaç sair kişilerde olursa sıkıntıda olan kendisidir. Evlâd-ı ayalidir. Yapılacak Efal: Hemen bir sağdan devir yapılır. Durum değişir.  Zat için sağ devirden sonra gezintiye çıkarak geniş bir sağ devir daha yapmak da icap eder.

Seğirmeler Boynun Sol Tarafı

Zat kendisi ve küffar sıkıntıda demektir. Yapılacak Efal: Zat hemen bir sol devri yapar ve Zühre’de bunu okur; sağ elin şehadet parmağını boynun sol tarafına koyarak “Lâ ihtilacı üngul yesari fil hayati”. Tecelli değişir…

Üst Vücut Bölgesinde Meydana Gelen Seğirmeler

Seğirmeler Omuz 

OMUZ I:
Sol omuzdan alınan işaret celâlde sükût işaretidir. Sağ omuz işareti ise cemâl sükût ediyor demektir.  Yapılacak Efal: Sağdan devir edilir. Sağ elini sağ omuz üzerine koyar ve bunu okursun; “Lâ ihtilacı velâ sukutu fil hayati” Solda ise çok büyük keder vardır. Sağ eli sol omuz üzerine koyarak “Lâ kederi fil cismaniyeti ver ruhaniyeti ve fil ticareti fil hayati.” okur ve sağa doğru çekersin.

Eğer avam ise şu şekilde de okuyabilir; Sağ el sağ diz üzerine koyar şahadet parmağını deprederek “Lâ ihtilacı ketfül yemini velâ hubutu velâ nüzuli velâ sukutu fil hayati” sağ omuzda olan için okur.
Sol omuz için ise yine sağ el sağ diz üzerinde “Lâ ihtilacı ketfül yesari velâ sukutu velâ nüzuli velâ hubutu fil hayati”
Zât bunu böyle okuyamaz. Zira deprem olur. Tembih ediyorum. Zât konumunda olan buna çok dikkat etmelidir. Nedamet büyük olur.

OMUZ II.
Bu konuda iki ayrı bilgi vardır. Önemine binaen kaydettik. Tecrübe edildiğine göre ikinciye uyulması gerekir.
Sağda cemâl sükût,
Solda celâl sükût etmektedir. Her iki durumda da tehlike çok büyüktür. Ölüme kadar işaret etmektedir. Saatlerin durumuna göre tetkik etmek gerekiyor. Defalarca tecrübe edilmiştir. Yakınların ölümü bu ihtilaçla alınmıştır. İhmal edildiği zamanlarda ölümler gerçekleşmiştir. Savunulduğunda önlendiği görülmüştür. Tabii daha önce belirttiğimiz gibi bu haberler hep önlenebilir olayların haberleridir. Okursan önlersin. Okumazsan olay gerçekleşir.

Eğer sağda ise müdafaa ettikten başka, birkaç gece özellikle sol tarafına yatman gerekir. Müdafaanın da Zühre’de olmasına dikkat edilmelidir. Okunacak dua bir öncekinde yazıldı.

Sol omuzda olursa; bir öncedeki şekilde okunduktan başka birkaç gece sağ tarafına yatmak gerekir. Sükûta dair efâl ve esma okunmuştur. Keder büyüktür. İhmal etmeyip müdafaa etmelidir. Bu ihtilaç devam ederse savunmaya devamla otururken sol ayak sağ ayak tarafından bağlanmalıdır. Ayakta dururken sağ ayak önde olmalıdır.

Havada kesafet olup bulutlar kuvvetli olduğunda çakan şimşeğin rengine dikkat edersin. Bembeyaz ise sol ayak arkada sağ ayak önde olarak durursun. Kalabalık arasında olduğunda gizlice sağ elini sağ diz üzerine koyup şehadet getirirsin. Efâl yaparak. Ve ellerini namazdaki gibi bağlarsın. Şiddeti azalıncaya kadar öyle davranırsın.

Eğer Şimşek kırmızımsı, turuncu renge yakınsa, yani çok parlak değilse yıldırım düşmesi söz konusudur. Hemen sağ devri yaparak şiddeti azaltmanın çaresine bakarsın. Eğer nûr gören birisi isen sen dahi bu işleri yapabilirsin. Zat isen zaten sözümüz hep sanadır.

Bir an bile gaflet etmemeli, ümmet-i Muhammedi ve kendini korumalısın. Bilmelisin ki celâlde merhamet yoktur. Ayırım yapmaz. Hatta sana tam düşmandır. Esas mücadele celâle karşıdır. Zaruret olmadıkça celâl efâli yapmamalısın. Celâl tecelli ettiğinde onun kendi efâlinden olduğunu ve ancak cemâl efâli ile teskin edilebileceğini unutmamalısın.

Nûr-u tevhitten murat, ilmi-ledündür
İşlenen efâl sırrına, Hikmetullah dediler
Efâl-esma bilgisine, marifetullah denilir
Yapılan tecelli edince, adı hakikat oldu.

Tevhit-i nûr-u Muhammet’ten, şeriat oldu,
Musa Zühal’de, Davut Merih’te, İsa Utarit’te
Oldular tevhid; Muhammet Zühre’de oldu
Bu yüzden, Zühre cümle tevhitleri bozdu.

Görülen nûrların vahyinden Kur’an oldu,
Muhammedin vücudu levh-i mahfuz oldu,
Sıfatullah’ta nûr-u tevhit onu hıfz etti,
Bu ilimden tecelli, makbul şeriat oldu.

Ey Aziz, sakın hayrette istifrak olma,
Hakikat budur, gayrinde Allah arama,
Hikmetullah böyle, başka gerçek arama,
İlahi ihsandır, halka eyle yardımı.

Seğirmeler Koltuk Altı

Sağda ve solda zahmet (zorluk) gösterir. Yapılacak Efal: Sağda ise sağ elini sağ dizi üzerine koyarak okur; “Lâ zahmeti fil hayati illa rahati” Solda ise, sol elini, sol diz üzerine koyarak bunu okur; “Lâ ihtilacı velâ zahmeti fil hayati” Mürşit Allah ilmidir. İlim konusunda en büyük rehber ise Hz. Muhammed sallallahu vesselam olup; gerçeğe giden yolda bütün insanlığa O’ndan gayrı mürşit yoktur. Bize Kur’an-ı Kerim’i ve hadislerini ve bu ihtiyaç ilmini bildirdi.

Şimdiye kadar bu ilim çok gizlide idi. Hafız Hüseyin Kemal onu umum insanlara bildirmek arzusu ile açığa çıkararak eşe dosta yazdı, verdi. Allahu Teâlâ’nın Rüşdi (El Raşidün ) isminin tezahürüdür. O’nun ism-i kemali sıfatı aliyesinden dostlarını irşat eder. Zahirde ilim, ilm-i şeriattır. Batında bu ilim, ilm-i ihtilaç ve nûr görmek ve sırrı Marifetullâhı bilmek, efâl-i Ledünye’ye vakıf olmak ve insanlığa hizmet etmektir.

İhtilaç ilminden başka ilm-i nur ki sırrı Marifetullâh”tır. Ve diğeri İlm-i Efâl ilmi ki Kemalullâh’tır. Bütün bu ilimler insanı Allah’ın, Nur-u Cemaline; Sırat-ı müstakimde, nur-u hidayette olarak vuslata ulaştırır. Nur-u tevhitteki sırat-ı müstakimden murat nur-u hidayettir. Yani nurların işaretlerine dikkatlice uyarak gitmesi için, hikmet ehline işaret, tembihattır. Yani her yaptığın işinde nûrlar görmeye başladığında, o gördüğün nûrların işaretlerine dikkat et, o nurları kendine yoldaş kıldık celâlini cemâlini vahyen bildiriyor. “Cemâl olanları yap, celâl olanları tecrit et” demektir.

Bilesin ki Azizim; Allah Teâlâ hazretleri sevdiklerine Habir sıfatından, ihtilaç ile her kazayı haber ederek, değişken her tecelliyi önceden bildirir. Sevdiklerini kemale ve nûr-u cemâle ulaşmaları için her türlü yardımı yaparak vuslat için yolunu nûr-u hidayette açar. O işaretlerin ne anlama geldiğini bilip, istenmeyen tecellilerin (efâlini değiştirerek ) zahire zuhurunu önler. Şer-i şerife uygun hayatın devamına ve saadete dair olanları yapar. İşte kemâl budur.

Nûr-u sıfatullah’ta daima inkişaf (gelişme) ile hicaba sebep perdeleri tek tek ref’edip (açıp) nûr-u sıfatullah’a şahit olur. Yani tevhide ulaşır. Bir diğer adıyla Miracına ulaşır. Oradan, hizmet etmek üzere yetki almış olarak yeniden, Hakk’tan halka nüzul ile insanlığa tenezzül eder. Sırr-ı celâl efâllerini tecrit edip, işlemez. Sırr-ı cemâl efâlleriyle ve esmalarıyla insanlığa Kur’an-ı Kerim’in doğrultusunda hizmet eder.

Eğer Zat olarak tayin edilmişse Hz. Muhammed Efendimiz aleyhisselâmdan tayin ile manevi mühür kendisine teslim edilir. Bu mühür dahi nûrdandır ve ancak alanla verenin bilgisindedir. Bir başkasına bu sır kapalıdır. Yetkili kılınan evlâd-ı Resulden olan zat ilimdeki inkişafı derecesinde ve tevhit olduğu esmalar doğrultusunda bir dönem dünyayı (genel tecellilerle) yönetir.

Öyle yetkilerle gelmiştir ki isterse şeriatta değişikliğe gidebilir. Ancak eğer insafı varsa Kur’an’a tam uyar. Yoksa nefsine uymuş olur. Kendisinden sonra gelen zat o durumu değiştirir. Eğer cemâlde tevhit olduysa (beyaz nûr ile) zamanı barış içinde geçer. Celâlde tevhit olduysa; (kırmızı nûrda) zamanı çok çetin geçer. Eğer Kemâlde (Yeşil nûr ile) tevhit olduysa zamanı kemalde geçer.

Zat evliyaları ya beyaz nûr ile cemâlde, ya kırmızı nûr ile Celâlde veya Yeşil nûr ile Kemâlde tevhit olurlar. Başka sıfat nurlarında; Siyah nurda, turuncuda, morda tevhit olup da dönebilen olmaz. Mavi nurda ve sarı nurda tevhit olanlar dönebilir ancak onlar da şehit edilirler.

Hz. Ömer Efendimiz Müşteride sarı nûrda (adalet nûru) tevhit oldu, gelmiş geçmiş en adil yönetimi icra etmesine rağmen, şehit edildi. Peygamber Efendimize yalnız maddi olarak değil manevi görevli olarak da hizmet eden Hz. Ömer Efendimiz Kamer şerefinde kaldığı için, tevhidi Müşteri saatinde Sarı Nûr ile tevhit oldu. Kamer ile Müşteri dost olmakla birlikte cemâlde sükût vardır. O nedenle şehit olmuştur.

Hz. Ali Efendimiz Utarit’te Mavi nûrda tevhit olmuş ancak zamanı savaşlarla geçtiği gibi kendisi ve evlatları şehit edilmiştir. Dostluk makamı olarak bilip sürekli Şems’te kalmışlar, Şems’in dostu Utarit’te mavi nûrda, celâlin en kuvvetli makamında tevhit olmuşlar. Geri dönebilmelerine rağmen huzur bulamamış Muaviye iktidarı ele geçirmiştir. Mavi…

Tevhitte tam yetkili olarak sıfatullah’la bir olan zat celâli tecrit ile cemâl ve kemâlde mahlûkata hizmet eder.

Bu sırlardan en önemlisi, “Allah İsm-i Celali” sağ el dışında hiçbir vücut azası hareket halindeyken okunmaz. Okunduğu takdirde şiddet tecelli eder. Okuyan ve sıfatı bundan büyük zarar görür. Hayatı dahi inkıtaa uğrar. Hz. Ali ve evlatlar ve birçok veli ile peygamberin hayatı sana ibret olsun. Yanlış esmayı yanlış efâl ile okuduğun anda kim olduğuna bakmadan o esmanın hükmü yerine gelir.

Örneğin yanlış bir efâl ile “Mümit” esmasını okusan ölüm gelir, Zekeriya gibi ağaç içine girsen bile gelir seni bulur. Azrail görev aldığından itibaren onu ancak, hikmette yapacağın uygun efâlle ve esma ile durdurabilirsin. Maddi alandaki hiçbir tedbir onu durduramaz. Kaza geldiğinde tedbir elden gider. O kazaya karşı önceden haber alıp duasını yapabilen hakikat ehlinden başka kimse bir şey yapamaz. Ayetlerde bu hususta çok açıklamalar vardır. İleride belki bunlardan da yeri geldikçe söz edilecektir.

Allah İsm-i Celil’i yalnız sağ el şehadet parmağında okunur. 
Sol elde ve ayaklarda asla okunmaz. Örneğin yol yürürken besmele okunmaz. Durmuş vaziyette “Bismillah” denir; “Rahmani’r rahîm” derken adım atılır.

Secdede Allah ismi okunmaz. Değil celâl esması, kemâl esmalar bile okunmaz. Namazın tertibinden ibret almak lazımdır. Tekbir kulakta, Aziym rükûda, Âlâ sırf cemâl secdede zikredilmiştir.

Yürürken içinde Allah İsm-i Celil’i olan hiçbir ayet ve sure okunmaz. Okunursa, okuyan ve etrafı iptilaya uğrar. Esasen İslâm âlemini içler acısı durumunda, yüzyıllardır bu hikmet ilminin bilinmemesinin, “hayır zannıyla şerre; şer zannıyla hayra dua edilmesidir.” Bugün eldeki kitaplarda ve tarikat usullerinde öyle dualar var ki asla ağza alınmaması gerektiği gibi, akla bile getirmemelidir. Ancak zikir olarak okunmaktadır. Mevla’m izin verirse nasibimizde varsa, bununla ilgili bir kitap yazmayı diliyorum.
Allah isminin dizden aşağıda okunması caiz değildir. Sakınmak gerekir. Unutulmasın.

Seğirmeler İki kürek kemiği arası

Hazreti Muhammed aleyhisselamın nübüvvet mührünün yeridir orası. Bu işaret zat evliyasına mahsustur. Meratibi âliye ye terfii derecatıdır. Efali cemal bir sıfatından, diğer bir cemal sıfatına vuslat etmiştir. Allah tealaya Habib olmuştur. Ve mahbup ve merguptur. Mesela merihte bir efali cemal işledikten sonra, zühreye geçmiş ve orada aynı güzel, cemal efali yapmıştır. Evkatta yukarıdan aşağıya inmiştir. Hikmette teali etmiştir. Uruçtur. Yani çıkmak. Derecati âliye de teali oluşmuştur. İş bu ihtilaç her kime olursa, büyük adam olacağına işarettir.

Saadet ve gınaya, rahata erişecek demektir.iki kürek kemiği arası seyrimesi; celal ve cemal efalleri eşit duruma gelmiş demektir.
İlmi ledün de yapmış olduğu, sırrı celal efali ve sırrı cemal efalinin inkişafı müsavi dereceye gelmiş demektir. Veyahut ilmi ledünde sırrı marifetullahta, nur görmede, cemal ve celal nurlarına olan ilmi ledün malumatı eşit duruma gelmiştir. Veyahut esmullah cemal ile esmai celal tecelliyatı müsavi olmuştur. Ve sırrullah cemal sıfatına ve sırrullah celal sıfatına vukufu eşit derecede olmuştur.
Ve ya, sırrı marifetullahtan zatına ilim tarif edilip, derece-i âliye de, meratibi hasenede, kemalde tekamül etmiştir.

Efali hasenesi, Resulullah’ın mazhariyetine uygundur, lütfünde teali vardır. Zat ondan daimi haz almıştır. Ve derece itibariyle pek büyük bir zat olmuştur. Evliyalar arasında yüksek mertebeye çıkmıştır. Ve ya hürmetli hikmetullah derecelerine terfi etmiştir.

Eğer iki kürek arasına, Rüyada efendimiz tarafından mühür vurulduğunu görürse, kendisinin zamanın zatı olduğu, hilafeti kendisine verildiği, Ölünceye kadar sahibi zaman (imam-ı zaman) olarak iki cihanın tasarrufunun kendisinde olduğunu belirtir.
 

Seğirmeler Kürek Kemiği

Sağda rahmet yağar, Solda Kurak olacak işarettir. Kapalı olan hava açılacak demektir. Zata kurak oluyor, rahmet kapısını açman gerekir, işareti dahi buradan verilir. Avam insanlara sadece bir malumattır.  Ama zata mahsus bir hürmet-i ledünyedir. Solda ihtilaç varsa kuraklık oluyor, rahmet kapısının açılması gerekiyor demektir. Eğer yağmur yağarken sol kürek ihtilaç ederse, rahmete mani olacak bir tecelli oldu, hava açılacak, dilersen engelle, dilersen razı ol demektir.

Yağmura çok ihtiyaç olduğu zamanda; Zat sağ ayak başparmağında okur “yünezzülül rahmeti” Aynı saatte, ardı sıra sol elde okur. “Allahumme yüzidül rahmeti” Bu nüzule dairdir. Ancak zat okur. Avam bunu okuyamaz. Ticaretinde tedenni olur. Bu efâlde tenzil edilmiştir. Önce aşağıda okundu, sonra yukarıda. Aşağıdan yukarıya gitti cezbe-i ruhaniye. Sonra sol ayakta okur. “Yünezzülül rahmeti” Ve sonra sol el sol dizi üzerine koyarak sol şehadet parmağı ile okur. “Yünezzülül rahmeti” Bütün bu okumalarda parmaklar oldukları yerde aşağı yukarı hareket ettirilir. Yani efâl yapmış olur.

Bunu okuyan kişi yani zat önce Zühre’de bu efâli yapar. Beş saat sonra Merih’te aynı şekilde okur. Beş saat sonra da Zühal’de okur. Söylediğimiz gibi bunu ancak ilm-i ledünü yeterince öğrenmiş, nûr gören zatın yetiştirdiği ihvan okur ya da zat kendisi okur. Burada nüzule dair iş yapılmıştır hem esmada ve efâlde ve hem evkatta. Hava bulutlanmaya başlar. Zat gündüz bile olsa sol yanı üzerine yatar ki sema soğuk olur ve bulutlar alçalmaya başlar.

Artık yeterince yağmur yağıncaya kadar Zühal’de kalınır. Sol el ile tespihle rahmete dair bir ayet-i kerime okunur. Eğer herhangi bir tehlikeli işaret alınırsa Zühal’de koruma yapılmalı. Tehlike geçmezse rahmetin alınmasından vazgeçip Zühre’ye yeniden ulaşılıp o tecelli savuştuktan sonra yeniden rahmet duasına girilmelidir. Yağmur yeterince yağdıktan sonra Merih’e ve orda kalmayıp Zühre’ye geçilmelidir. Sağdan devir edilir ve “İnnallahe cemilün yühubbül cemâl” hadis-i şerifini sağ el sağ diz üzerinde okursa hava cemâle tebdil eder. Zühal’in dostu Merih ve onun dostu Zühre’dir. Üçler olur. Üçleri geçmemek gerekir.

Bu konuda biraz daha izahat gerekir. Zühre’de söylenileni yaptın, beş saat sonra Merih’te yapacaksın dedik ya. Bu beş saat içinde hiçbir ibadet, efâl yapmamalısın. Beş saat sonra Zühal’de okuduğunda da… Başka efâl yapılmaz. Yağmur yeterince yağıncaya kadar da yalnız Zühal’de kalır, her Zühal’de okuman gereken duayı okursun. Yani başka efâl yapmaz, yalnız rahmet ayetini okursun. Namazlarını da Zühal’de kılarsın. Sadece farz namazları kılman yeter. Yoksa rahmet kapısı kapanır. Rahmet alamazsın.

Sağdan devir rahmeti engeller. Havanın açılmasına neden olur. Sol kürek ihtilaç ederek haber verir. Hava açılacak demektir.
Aşırı rüzgâr, fırtına olursa sağdan devir o şiddeti engeller. Çok ileri derecede şiddet olduğunda, sağ el şehadet parmağı ile sol dizin üzerine koyarak “Ya halimi bi hilmiyeti, ya sakini bi sükûneti, ya elyen bi liyneti” okursun şiddet teskin olur. Bu durum Halk isyan ettiğinde de okunur. Anarşi zamanlarında okumanın yararı da olur. Hele üçlerde yaparsan aniden sükûnet tecelli eder. Mesela Müşteride, Şemste ve Zühre’de okursun; üçler olur. Hem de hepsi cemâl olduğundan çabuk sonuç alırsın.

Sağ kürek kemiğinin rahmete işaret olduğunu yazmıştık. Çok şiddetli yağması halinde haberleri takip etmeli. Aşırı sellere, seyelan yapmasına izin verilmemelidir. Her şeyin aşırısı mal ve can kaybına sebep olur. Bir de herhangi bir efâli uzun süreli yaptığında değiştirmekte zorlanırsın. Hayrete sebep olur. Zahmet çekersin. Hikmet, eğlence değildir.

Dolu yağması halinde; hemen kıbleye yönelir, elini namazdaki gibi bağlarsın ve yüksek sesle ezan okursun. Bağırmak şeklinde değil, kendin duyacak şekilde. Ardı arkasına okursun. Şiddet az ise ilk ezan bitinceye kadar dolu yağmura döner. Şiddet fazla ise birkaç kez okuman gerekebilir. Bunu her Müslüman yapabilir. Sabi çocuklara okutulabilir. Mümkünse abdestli olunmalı acilse abdestsiz de okunur. Zarar ziyan önlenir. Sevabı büyüktür. Bunu her Müslüman bilmeli, tecrübe etmeli, başkalarına da öğretmelidir. Bu bir hizmettir.

Doğada, hakikatte iki güç birbiriyle zıt olarak varlığı meydana getirir. Celâl yıkıcı, cemâl yapıcıdır. Her iki güç de Allah’a aittir. Şeytana güç isnat etmek şirktir. Şeytan Allah’ın celâlinden güç alır. Bir yanlış söz söylemez, yanlış iş işlemezsek, ona fırsat vermezsek hiçbir şekilde zarar veremez. Ateşe yaklaşmak gibidir. Dikkatli ve korunmalı yaklaşırsan yakamaz.

Seğirmeler Pazu

Sağda rızık, Solda mal… Pazu omuz ile dirsek arasıdır. İçe doğru kaslar. Sağda cemâl kuvvet buldu Solda celâl kuvvet buldu. Sağ taraf kadınlar, Sol taraf erkeklerdir. Sağ taraf Mü’min’ler,  Sol taraf kâfirlerdir. Pazulardaki işareti çok güzel tahkik etmek lazımdır. Bunun için hem ne okuduğundan haberi olacak ve hem ihtilacın alındığı saat bilinecek ki ne anlama geldiği tam tespit edilebilsin.

İnsanın belden aşağısı Rububiyeti, belden yukarısı Ulviyeti temsil eder. Sağ taraf cemâl sıfatını, sol tarafı celâl sıfatını temsil eder. Sağ pazu cemâlde melekler kuvvet buldu anlamına da gelir. Sol pazu ise ceza melekleri veya celâlî melekler kuvvet buldu demek anlamına da gelir. Ruh sağ taraf, nefis sol taraftır. Ruh da nefis de bütündedir ancak makam ve temsil olarak söylediğimiz gibidir.

Yani sağda ruh temsil edilir solda nefis. İman kalbdedir. Bundan maksat yürek değildir yüreğin bulunduğu mevki aynı zamanda kalbin mekânıdır. Çakışırlar. O nedenle yürek hep kalbin etkisi altındadır. Anlaşılması için ikisi aynı şeymiş gibi anlatılır. Aslında aynileşir de… Kan merkezi olan kalb solda olduğundan nefis kanla ve kalple birlikte anılır. Gerçi kan da bütün vücuttadır ancak mekânı soldur. Sol taraf sıcak sağ taraf soğuğu temsil eder. Yine sağ taraf güney sol taraf kuzeyi temsil eder. Ön doğuyu arkamız batıyı temsil eder. Pazunun ihtilacını anlamak bütün bu bilgilerin ışığında değerlendirilir. İhtilaç Utarit’te alınmışsa sol küffar kuvvet buldu demektir. Bu türlü tahlil imam-ı zamana aittir. Avam için sağda rızık solda mal değerlendirmesi yeterlidir.

Seğirmeler Dirsek

Sağda ve solda hoş haberdir. Sağda cemâlde, kadından hoş haberdir, Solda erkek veya icabından hoş haberdir. Sağda lağvi, solda şin
Lağvi bir şeyi bozmak manasınadır. Şin ayıp bir iştir. Lağvi boş iş gereksiz meşguliyet anlamına da gelir. Ancak solda olan işaret ayıp olacak demektir. Utanç olur. Allah Teâlâ, zatına yapmak istediği işinin ne olduğunu bildirir ki zat onu yapmaktan vazgeçer. Mesela şaka yapacak ancak karşıdaki kişinin o şakadan utanması veya lüzumsuz bulması olacaktır.

Seğirmeler Bilekten Dirseğe varıncaya kadar iç bölge (Kolun içi)

Sağda dua kabul, tamam demek; Solda kusur, hata oldu. Lağvi bir şeyi bozmak kaldırmak yani yok etmektir ki mahviyettir. Yapmış olduğu veya yapacağı bir efâlde “Allah rızası yok” demektir. Yapılacak Efal: Hemen; Sağ el sağ diz üzerine koyarak bunu okursun. 
“La Lağvi fil hayati velâ kabuhul efâli fil hayati”. Ve ardından sol el sol dizi üzerinde sol el şehadet parmağını deprederek bunu okur. “La kusuru fil hayati”

Bu okumaları sayı olarak en az üç, dokuz veya on dokuz, yirmi bir gibi bir sayıda okur. Önce sağ el sağ dizde, sonra sol el sol dizde okumak hubut yani düşürmek demektir. Bu ihtilaçta bir diğer okuma biçimi de sol kolunu namazdaki gibi göğüs altına koyar, sağ elini dirseğe koyup aynı esmaları okuduktan sonra sağa doğru çeker. Bileğe kadar. Her ihtilaçta okuduktan sonra seyrime kesilinceye kadar hangi saatte kalınıyorsa o saat geldikçe okumaya devam edersin. Eğer zamanları yani saatleri bilmiyorsan namazları vaktini geçirmeden kılarsın ve her namazdan sonra okursun.

Saatlere göre ibadet etmeyenler vakit namazlarını tam vaktinde kılarak bu işleri yaparlar. Esasen tevhide ulaşıncaya kadar bütün bu işleri namaz vakitlerinde yaparsın. Eğer bir rehberin varsa o seni yönlendirir. Yoksa Efendimizi rehber edinir şeriata tam uyarsın. Muhterem Efendimizin ruhaniyeti seni yönlendirir. Zamanın zatına beni ulaştır diye dua edersen Allah seni o zata ulaştırır.
Hz. Ali Kerremallahü veçhe buyurmuştur ki “Lem yarif İmamezzaman, mate cahil ün” Anlamı; “İmam-ı zamanı tanımadan ölen cahil ölür”, demektir.

Seğirmeler Bilek

Sağda mal; Solda kederdir. Yapılacak Efal: Sol bilek ihtilacı alınır alınmaz, sol el sol dizi üzerine koyarak, önce sol ayak baş parmağını deprederek “Lâ ihtilacı velâ kederi” okur. Sonra da sol şehadet parmağını deprederek aynı duayı okursun “Lâ ihtilacı velâ kederi”. Bu efâl nüzul efâlidir yani kederi düşürmek içindir. Bu efâlden keder mahviyete gider. Vaktinde savunursan beşeriyete intikal etmeden yok olur. Geç kaldınsa hafif atlatırsın. Bütün işaretlerde alır almaz savunma dualarını okursan hemen ifna olur. Geciktirdikçe önlemekte zorlaşır. Bu tembih daha önce de yapıldı.

Seğirmeler Ellerin Üstü

Sağ el üstü ihtilaç ederse Hüzün olur. Solda olursa, Şereftir. Yapılacak Efal: Sağda olduğunda hemen sağ el sağ dizde “la hüzni fil hayati” veya “Ela inne evliya Allahu la havf ün aleyhim ve la hüm yehzenün” okunur.

Seğirmeler Avuç İçi

Sağda rızık; Solda maldır. Sağda ise eline mal veya para girer; Solda ise alış veriş veya fatura ödeme gibi para çıkar. Harcama yapar. Yapılacak Efal: Eğer planlanmış bir satın alma yoksa sol el sol dizde “Lâ fakri velâ masrafı” okursun. Ve sonra sağ elde “Allahümme egannü bi ticareti gınaül hayati fil hayati” okursun.

Allah ismi belden aşağı azalarda okunmaz. Caiz değildir. Büyük zarar görülür. Ancak, namazdaki gibi otururken sağ el şehadet parmağında sağ dizde okunur. Diz kaldırılırsa daha iyi olur. Yalnız sağ elde okunur. Başka azalarda asla olmaz. Solda asla ve asla okunmaz. Okuyan iptilaya duçar olur. Mesela;  “Allahümme yüzidül meserreti daimen, fil hayati” okursun.

Tespihle veya şehadet parmağını depredersin. Tespih çekerken şehadet parmağın ile çekersin. Tespihi sol ele almak bile caiz değildir. Sol elde tespih çekmek çok büyük zararlar açar. Maalesef bundan kendisini mana ilminde âlim sayanlar bile bihaber kalmışlar. Bunu ancak zat evliyası yapabilir o da rahmet duası için bazı seçilmiş ayetleri okuyabilir. Hikmette sol el efâli kesinlikle yasaktır. Kitabı solundan verilenlerden olunur. Sol elin dünya işlerinde bile ancak mecbur hallerde kullanılır.

Yazı yazmak, yemek yemek son derecede sakıncalıdır. İşi asla rast gitmez. İmanına zarar gelir. Küçükten sol el kullanımı engellenmelidir. Peygamberimiz buna çok dikkat etmiştir. Hadis kitaplarında kaydı vardır.

Seğirmeler El Baş parmağı

Sağda sabır; Solda kamdır. Kam: güzel, adil, arzu, istek demektir. Bir şeyi severek istemektir. Dilemektir. Müdafaa gerekmez. Bir bakıma yaşama sevincidir.

Seğirmeler El Şehadet Parmağı

Sağ el şehadet parmağı; cemâlden sebebin zuhuruna işarettir. Yani faydalı hayırlı bir şey ortaya çıkacak. Yapılan bir iş veya duanın makbul olduğuna işarettir. Sol el şehadet parmağı; Bu iyi tetkik edilmelidir. Genelde zararlı, keder verecek bir iş işlendiğinde ihtilaç eder. Ancak rahmet duası okunduğunda da ihtilaç ettiği olur. Bu işaret alındığında zat ne okuduğuna bakmalı. Bir de ihtilacın alındığı saat önemlidir. Yapılan tetkike göre hareket edilmelidir. Yapmakta olduğun iş olumsuz hatalı bir iş ise de Cenâb-ı Hakk uyarır yapma der. Mesela sol elinle sağ elini tutarsın bu ihtilaçla uyarılırsın.

Seğirmeler El Orta Parmak

Sağda hüzün, Solda ferah, sürur ve şadumanlıktır. Yapılacak Efal: Sağda ise hemen sağ el şehadet parmağını sağ dizi üzerine koyarak bunu okursun; “Lâ hüzni fil hayati” o tecelli zail olur.

Seğirmeler Yüzük Parmağı

Sağda rütbe, Solda gamdır. Yapılacak Efal: Sol el sol dizi üzerine koyup okursun; “Lâ gami fil hayati”

Seğirmeler Cici Parmak

Sağda hayır şerre tabi Solda muhalefet eder. Yapılacak Efal: “Sağ el sağ diz üzerinde k

Seğirmeler Göğüs

Sağda cemâl zayıf düşmüş; hüzün olur Solda celâl zayıf düşmüş. Sürur, mutluluk olur. Yapılacak Efal: Sağda olduğunda; hemen sağ el sağ dizi üzerine koyarak okur; “Allahümme la hüzni velâ yuzigu fil hayati” Solda çok ihtilaç olursa; sağ el sağ dizde; “Vesia kürsüyyühüs semavati ve’l arzi” okunur. Bunu böyle zat okuyamaz diğer insanlar okur. Zat “arzi” kelimesini okumaz. Zira deprem olmasına sebep olabilir. Zat Zühre’yi bekler ve sol devri yaparak tedbir almış olur.

Seğirmeler Meme

Sağda güzel solda sürurdur. İhtilaçta kadın erkek farkı yoktur.

Seğirmeler Göbek ve Etrafı 

Sağda olursa hüzün; Solda olursa sürurdur. Yapılacak Efal: Sağda ise; Hemen sağ el şehadet parmağını veya bütün avucunu göbek sağ tarafına koyup  “Allahumme la hüzni bi ihtilacün nafi fil hayati” veya “la ihtilacün nafi fil hayati”

Seğirmeler Esas Göbek Yani Kesilen Yer

Cesarettir. Yapmış olduğun veya yapmakta olduğun şey Allah rızasına uygundur, zata ve sıfata fayda sağlayacaktır demektir.

Seğirmeler Göbek Sol Taraf Boşluğu

Suhulet ve meserrettir.

Seğirmeler Göbek Sağ Taraf Boşluğu

Hüzne delalettir. Yapılacak Efal: Sağ el sağ dizi üzerine koyarak “Lâ hüzni fil hayati illa bi meserreti” okur.

Seğirmeler Karın

Sağda ve solda sürur, şâd’lık ve ferahlıktır.

Seğirmeler Göbek Altı

Sağda ve solda büyük korku olacaktır. Bazı kadınlar göbek atarlar. Hâlbuki bu korkuyu davet eder. Kendi arzusuyla hataen korkuyu davet ederler. Sağda Mü’min’ler ve zat için helake neden olacak bir şey tecelli edecek demektir. Yapılacak Efal: Sağ elini ihtilaç eden yere koyar; “Allahumme la hüzni fil hayati ve fizzemani ve fil asri ve fil dehri” okursun çok geniş zaman alırsın. Ve bunu dahi okursun “Ela inne evliya allahi lahavfün aleyhim velâ hüm yehzenün”

Seğirmeler Böğür

Sevdiğine kavuşur… Sağda ve solda vuslattır. Sağda vuslat eden erkektir, Solda kadındır…

Seğirmeler Eğe Kemiği Altında ki Boşluk Arka Taraf

Sağda hastalanacak, Solda hastalıktan halas bulacak (iyileşecek). Yapılacak Efal: Sağda ise; sağ el şehadet parmağı ihtilaç eden yere konur ve “Allahumme lâ zahmeti velâ renci velâ emrazı velâ illeti” duası dokuz veya on bir kere okunur.

Seğirmeler Bağırsak

Bağırsak gürültü ederse, Sağda, hava beyaz ve seyrek olarak bulutlanıyor. Solda, kesafet fazla olarak ve yağmur yüklü bulutlarla hava kapanıyor. Gök gürültülü yağmur ihtimali artıyor demektir. Solda olandan kırmızı şimşekler ve yıldırım düşmeleri olacağına işarettir. Efâlde şiddet oluşmuş. Okunan duada kahriyeye dair esma var demektir. Dikkatli olmak gerekirse okuduklarının tetkikini yaparak şiddet ihtimaline karşı tedbir almak gerekir.

Zat bunu bilir. Yapılacak Efal: Sağdan devirle durumu sükûnete tebdil eder. Sağ elle sol eli namazdaki gibi bağlar. Eğer efâlinde küffara karşı kahriye efâli ve esması yapılmış ise siyah şimşek beklentisi dahi olmalı. Durum takip edilmeli ve Mü’min’lere zarar vermesi önlenmeli. Sağdan devir edilip cemale dair esmalar okunursa beyaz şimşek çakar. Buna sabır edilmeli yağış alınmalı. Sarı şimşek zatın Müşteride sağdan devir yapmasından olur.

Sabırla cemale geçmesi beklenir. Kırmızı şimşekte zat kendisi cemâlde, sıfat celâlde demektir. Cemâl mahsur olmuş. Hemen sağdan devirle tecelliyi değiştirmek gerekir. Bu ihmal edilmez. Şiddet vardır. Celâl hem yağışın şiddetiyle hem yıldırımlarla zarar verecek demektir. İhmal edilmez, pişmanlık olur. Bütün bu tecellilerin kendi efâlinden olduğunu zat bilir ve korkmaz, efâlini değiştirir. Bu konu Esrâr-ı Hikmet kitabında daha geniş olarak yazılmıştır. Tevhit olan zat efâllerine ve evkatlarına ve esmalarına son derecede dikkat eder ki faydalı işleri yapar; zarar verecek işlerden kaçınır.

Seğirmeler Bel

Müşkülat olacaktır. Zorluk, eziyet. Yaptığı efâlini çok yapmıştır. Değiştirirken müşkülata uğrayacağını Cenâb-ı Hakk haber veriyor. Kedere sebep olacak derecede ısrar edilmiştir. Yapılacak Efal: Hemen yapmakta olduğu efâli bırakır; sağ elini beli üzerine koyarak “La ihtilacı fil hayati Allahümme Rabbena Atina fiddünya ve fil ahireti haseneten” Ve bunu dahi okur;

“Rabbi yessir velâ tuassir rabbi temmi bil hayır. Allahümme ente afüvvü bi affike ve gına vehvezna mini la ihtilacı celalike ve bi emrike ve bi hıfzıke ente hafuzu külle şey’in mahfuzu bike ene fi amanike ve bi hıfzıke ya erhamerrahimin”
Ve elini sağa doğru çeker. Ayrıca sağ devri yapmak da gerekir.

Zata ait olanı hizmet-i ledünye içinde “Habir” sıfatından alınan haberin doğru değerlendirilmesi bakımından çok incelik teşkil eder. Bu sol pazu ihtilacı Utarit’te alınmış ise sağdan devir yapmak celâlin gücünü düşürmek lazımdır. Zühal’de ve Merih’te dahi aynı şekilde değerlendirilir. Celâl kuvvet bulmuştur, sağdan devirle önlem alınmalıdır.
Eğer sol kol Zühre’de Kamer’de ve Müşteride seyirse Mü’min’lerin erkekleri kuvvet buldu demektir. Zühal’de, Merih’te, Utarit’te sağ pazu seyirse Mü’min’ler kuvvette demektir. Kuvvettedir derken umur-u diniyeleri, hayatları, imanları, ticaretleri velhasıl dünyaları yerindedir demektir. Ve ahiretleri dahi yani gelecekleri dahi yerli yerindedir. Hani derler ya asayiş berkemaldir. Zatın ailesi, evlatları ve sevdikleri de buna dâhildir.

Alt Vücut Bölgesinde Meydana Gelen Seğirmeler

Seğirmeler Kasık

Sağda mihir, Solda oğul. Sağda mihir güzeldir. Ömür uzamasına dahi delildir. Solda ise bir evladın olacak demektir. Çocuk ana rahmine düşer düşmez Cenâb-ı Hakk sana haber verir. Sağda kız evladın olacak solda oğlun olacaktır. Sağda başka güzellikler de olabilir ancak bu ihtilacı aldığın halde eşin hamile olduğunu anlarsa kız olacağına işarettir. Hamilelik yoksa başka bir mihire delalettir. Ömür uzaması vs. gibi…

Doğacak evladın kemiği, damarları, derisi ve saçının babaya benzeme ihtimalinin daha ziyade olduğu tecrübe edilmiştir. Eti, iliği, kanı ve yağının anneye benzediği dahi tecrübe edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. İnsanın cesedi ana ve babasından aldığı benzerlikleri ve huylarının yanında, ana rahmine kaldığı saatin etkisinde, anasur-u Erbaa’dan ( Dört ana unsur ) birisine baskın benzerlikte oluşur. Toprak, su, hava ve ateş tabiatlarından biri üstünlük sağlar.

Ayrıca kırk hafta evkatta dolaşarak ana rahmine kaldığı saatin dostunda dünyaya gelir ki dünyaya geldiği saatin ve burcun etkisini de taşır. Bütün bu saatlerin ve yıldızlar ile burçların celâl ve cemâl oluşlarına göre karakteri belirir. Anne ve babasından aldıkları ile birleşip esas kişilik özelliklerini kazanır.

Nur-u kudretinden ferman olunca,
Halık sıfatından ihsan olunca,
Allah kula evlat nasip edince,
Bahçede dikilmiş fidana benzer.

Bel soğukluğu veya idrar zorluğu olduğunda yani idrar yolları iltihaplarında, Kamer’de “Ene’l şafiun” esması ile sağ devri yapılır, beş saat sonra Zühre’de aynı şekilde yapılırsa biiznillah şifayâb olunur.

Seğirmeler Penis

Sağda ailesiyle cinsel temas, cima,
Solda haberdir.

Seğirmeler Hayalar

En çok sevdiğinden ayrılmaktır. Sağdan devir yapılırsa ayrılığı karşılayıp, men eder. Zira soldan çok devir yapılmış demektir. Yapılacak Efal: Hemen sağdan bir devir yapılarak, sağ el şehadet parmağını sol ayak başparmağına koyarak aşağıdaki esmaları okur ve sağa doğru kavisli bir hat çekerek sağ ayak başparmağına gelir. Sol ayakta üç veya dokuz kere okunan dua sağ ayağa gelince de bir veya üç kere okunarak tamamlanmış olur. Okunacak dua budur. “Ya Mün’im min niğmeti bi iğdaike ve bi vuslatı muhibbi serian tecelliyati. Ya mucip bi icap et ike. Ente mucibün ecip dağveti ve akbil haceti.Ya gaziyel hacet ya mucibed dağveti. Enen tecelliyati fela yekuti şeyin bi icap et il haceti”

Seğirmeler Pazu

Sağda mühim, yeterli efâl olmuş, Solda az işareti. Yapılacak Efal: Hemen sağ elini sağ dizi üzerine koyup bunu okuya; “Allahumme, lâ efâli mühimi. Fi’l umuri ve fil hayati” Ve solda ise, sol elini sol dizi üzerine koyarak okur “Lâ hüzni velâ kederi fil hayati” okursun.

Seğirmeler Anüs (Dübür)

İşi oturmaktır. İstirahattir. Rahatlıktır. Solda ise yolculuk, Sağda ise mal ve servettir.

Seğirmeler Kasıktan Diz Kapağına Kadar Bacaklar

Sağda cemâle vuslat, Solda taşıta binmek, yolculuk.

Seğirmeler Kasık Uyluk

Sağda rızık, Solda yolculuktur.

Seğirmeler Diz Kapağı

Sağda içe doğru bölüm, yorgunluk olur, dinlenmen önerilmektedir. Vücut yıpranmaktadır. Solda, içe doğru olan damar, rızıktır.

Seğirmeler Diz

Sağda hüzün, solda sürurdur. Yapılacak Efal: Sağda ise sağ el ile sağ diz üzerinde efâlli olarak “Allahumme lâ hüzni fil hayati” okunur.

Seğirmeler Diz Kapağının Altı

Sağda güzel haber, solda keder olur. Yapılacak Efal: Hemen sol el sol diz üzerine koyarak okunur “Lâ kederi fil hayati”

Seğirmeler Dizden Aşağı Baldır Arkası

Sağda mal, Solda güzeldir.

Seğirmeler Dizden Aşağı Baldır Ön Bölümü

Sağda rah, Solda erzaktır.

Seğirmeler Baldır kaba Etleri

Sağda elem(büyük acı), Solda firak (ayrılık) Yapılacak Efal: Sağda olduğunda sağdan bir devir ile sağ el sağ dizi üzerinde bunu okursun. İhmal edilmemeli. Keder büyüktür. “Allahumme lâ mematı, velâ yemuti, velâ mümiti, velâ mevti, velâ mahviyeti, velâ fena el cismaniyeti, velâ elemi, velâ hüzni, velâ gam mı, velâ fakri, velâ cevri, velâ cefai, velâ zararı, illa yüzidül ömrü” esmalarından beş tanesi tertiplenerek okunur. 

Okunması istenen esmâlardan anlaşılacağı gibi büyük bir haberdir, ölüme kadar gider. İhmal edilmez. Önce ölümü engelleyecek hayat dileyen, bir iki esma seçilir. Sonra diğerlerinden dilediğini seçersin. İhtilaç kesilinceye kadar okursun. Bir veya birkaç günde kesilir. Eğer ihtilaç sol baldır etinde olmuşsa;  Sol elle sol diz üzerinde bunu okursun; “Lâ firkati fil hayati” İhtilaç zail olur. İstemediğin bir tecelliye maruz kalmamış olursun. “Allahümme” bölümü sol elde okunmaz. Sağ elde okuduğunda “Allahümme” okunur.

Sol elde Allah ism-i Celâli asla okunmaz. Celâl tecelli eder. Cebbar sıfatından tecelli olur. Eziyet çekersin. Sakınmak gerekir. Bu ilmin kıymetini bilenler, Allah’a ulaşmada başarı elde etmişler, hayatı güven içinde yaşamışlardır. Bilmeyenlerin Hakk yolda Celâlin tuzağına düştükleri, çilelere maruz kaldıkları tarihe geçmiş, ibret olmuştur.

Ehli irfan bu ilme, hep ilm-i ledün dediler,
Zat efâl işlerse, buna Hikmetullah dediler,
Esma /efâl ilmine, marifetullah dediler,
Tecelli zahir olunca, adı hakikat oldu.

Nur-u tevhitten murat, ilm-i ledün dediler,
İşlenen efâl sırrına, Hikmetullah dediler,
Efâl-esma bilgisine, marifetullah dediler,
Yapılan tecelli edince, adı hakikat oldu.

Tevhit-i nur-u Muhammet’ten, şeriat oldu,
Musa Zuhal’de, İsa Utarit’te, Davut Merih’te,
Tevhit oldular; Muhammet Zühre’de oldu
Bu yüzden Zühre cümle tevhitleri bozdu.

Görülen nûrların vahyinden Kur’an oldu,
Muhammedin vücudu levh-i mahfuz oldu,
Sıfatullah’ta nur-u tevhit onu hıfz etti,
Bu ilimden tecelli, makbul şeriat oldu.

Seğirmeler Bütün Ayak Birden

Sağda hicret olur; Solda küffara perişanlık olur. Sağ ayağın bu ihtilacının sebebi soldan çok devir yapılmış olmasındandır. Sağ ayak ayrılmak ister vatanından. Bu efâlin çok yapıldığı yerden Mü’min’ler ayrılır, yani yerlerini küffar istila etme ihtimali vardır. 
Bu efâli böyle aşırı yapmak zat için doğru değildir. Sağ ayak Mü’min’ler ve evladından kızı ve kadın akrabalarıdır. Aile efradı denilebilir. Soldaki ihtilaç ise aşırı derecede sağ devri yapılmasından ileri gelir, küffara perişanlıktır. Ancak kendisi dahi sol ayakta olduğundan zarar görür, sıkıntıya düşer. Bu dahi böyle aşırı olarak yapılmamalıdır.

Yapılacak Efal:

Solda olduğunda bir sağ devri yapılmalı ve sağ el şehadet parmağı ile sol ayak başparmağından başlayarak sağ ayağa çekilen hakikat kapısında “Niğmeten helalen tayyiben” okunmalıdır.

Sağda bu ihtilaç olduğunda, Sağdan bir devir yapıldıktan sonra, sağ el sağ ayak üzerine konarak, şehadet parmağı, sağ ayak başparmağının üzerinde olarak; “Lâ ihtilacı riclül yemini, ene basitün bi basiti, ene sabitün bi sebati  fil hayati ve bi hayatil bekai” şeklinde de okur. Sağ ayak başparmağı iner kalkar şekilde okunur. Tabii el parmağı dahi birlikte aynı hareketi yapmış olur. Yeterince okunduktan sonra, sağ el sağ dizde yeniden aynı dualar okunur. Efâlde tedenni ile düşürülür. O tecelli zail olur.

Solda olduğunda zat kendi hayatının tehlikeye düşmemesi için, önce sol ayak başparmağında, sonra sol el sol diz üzerinde Zat kendi hayatının bekası için bunu yapmalıdır. Hz. Allah Teâlâ “Habir” sıfatından sana haberini verdi. Hakkullah’ta noksanlık yoktur. Lütfundan sana beyan ediyor. Eğer efâl-i cemal ile o tecelliyi karşılamaz isen (Zekeriya, Yahya; Nesimi ve Hallac-ı Mansur gibi) hayatını kaybetmiş olursun.

Vebali senin kendi boynunadır. Hakkullah’ta kusur yoktur. Sana kendi yaptığın efâlinin sonucu oluşan tecelli haber verilmiştir. Efâlin sahibi dahi sensin. Cenâb-ı Hakk sana oluşmuş tecelliyi haber verir. Sen ister değiştirirsin, ister neticesine razı olursun.

Bilmeyenler için belki hoş görülebilir ama sana haberini işte bildirdik. Hemen müdafaa gerekir.

Ayrıca sol ayakta zatın yakınlarından oğlu ve akrabaları dahi vardır. Onları da korumak lazımdır. Mü’min’ler dahi sıfatıdır ki erkeklerdir. Küffar sıfatı esma ile sol tarafından tecrit edilmiş olur. 
Evvela sol ayakta sol ayak başparmağı depreşilerek okunur, sonra sol el sol diz üzerinde aynı esmalar okunur ve o tecelli düşürülür.

Allah ismi sol ayakta da sol elde de okunmaz. Buna dikkat şarttır. Okursa şiddetle celâl tecelli eder. Karşılaması güç olur. Belden aşağı azaları hareket halinde iken sağda bile okunmaz. Yürürken İçinde Allah ismi olan ne esma ne ayet ne sure asla ve kat’a okunmaz. Sağ devirlerinden küffar perişan olur.
Ancak celâl saatlerinde bu fazlasıyla yapılmaz. Saatlere dikkat etmek lazımdır. Cemal saatlerine özellikle Zühre’de ve Kamer’de yapılır ki dünyada ve İslam ülkelerinde celalin gücü azalsın.

Hikmetullah oyun yeri değildir.

Ol dersin olur. Öl dersin ölür.

Melekler ne dersen onu tecelli ettirirler.

Emre amade varlıklardır.

Bu ilim kusursuz tatbik ister.

Ne yaparsan bilerek yapacaksın.

Sonucun ne olacağını bilmediğin işlere girişmeyeceksin.

Seğirmeler Parmaklardan Ayağın Altındaki Boşluğa Kadar Olan Mahal

Sağda hüzün, Solda sefa olur. Yapılacak Efal: Sağda ise; sağ el sağ dizde “La hüzni fil hayati” okursun.

Seğirmeler Ayak Tabanının Çukur Kısmı

Sağda matluba muvafık güzel, Solda nahoşluk, olur. Yapılacak Efal: Sol ihtilaç ettiğinde, hemen sol el sol dizi üzerine koyarak, “La hüznü velâ gammi, velâ emrazı fil hayati” okunur. Sol elde Allah ismi okunmaz. Zira Cebbar isminden tecelli olur. Âlem-i ceberuttan tecelli pek dehşetlidir. Çok şiddet gösterir. Sol elde Allah ismi okunması hikmette olmaz. Tecelli celâlden olur.

Seğirmeler Ayaküstü En Yüksek Noktası

Sağda, cemali zat sıkıntıda muahezede Solda celali zat sıkıntıda demektir. Yapılacak Efal: Sağda olduğunda bunu okur. Sağdan bir devir yapar ve oturup sağ el sağ dizde “Ya Hayy’ül baki bi hayatil beka-i fil hayati”. Solda olmuşsa; soldan bir yarım devir yapar. kuzeye döndüğünde oturur sol el sol dizde olarak “Ya Hayy’ül baki fil hayati ve bi dul el ömrü fil hayati” okur.   Her ikisinde de fazla ihmale gelmez. Zatın hayatı emniyete alınmak gerekir. Sağda olan efal eğer rahmet aşmaya çalışırken olursa sabretmek yağış almak için iyidir. Sağ devri yapmamak iyidir. rahmeti önlememiş olunur.

Seğirmeler Ayak Ucu Parmaklara Yakın

Sağda, cemale vuslat ve meserret; Solda hüzündür. Yapılacak Efal: Solda ise müdafaa etmek için sağ el sağ diz üzerinde “Allahümme lâ hüzni fil hayati ve halakal meserreti” okursun.

Seğirmeler Küçük Parmaklardan Gayri Bütün Parmaklar

Sağda cemal ile solda celal iledir mücahedesi. Yapılacak Efal: Sağda ise “Allahümme eğdini kitabi bi yemini” okur. Solda ise; sol el sol dizi üzerine koyup “Lâ tüstini kitabı bi şimali vela min vera-i zahri” okunur.

Seğirmeler Bütün Parmaklar Birden

Sağda cemâle vuslat, Solda celal eder ezdad. Onunladır mücahede. Yapılacak Efal: Sağda ise sağ el sağ dizde bunu okusun; “Allahümme eğdini kitabi bi yemini” Ve sol el sol dizi üzerine koyarak, hemen “Velâ tüstini kitabı bi şimali velâ min verai zahri” okursun… Sol ayakta olan için ise; Önce sağdan bir devir yaparsın. Bu devirde besmeleye “El hayyün ve el muhyün” esmalarını eklemek suretiyle hayatını korumayı ön plana çıkarırsın. Devirden sonra önce sol ayak başparmağını deprederek “La tüstini kitabi bi şimali velâ min verai zahri” okur, daha sonra aynı esmayı sol elde okursun. O tecelliyi düşürürsün. Bunu ihmal etmeye gelmez. En büyük kederlerin bildirildiği bir ihtilaçtır.

Seğirmeler Ayak Şemik Kemikleri

Sağ ayak dıştaki; kısa yürüyüş yapmaktır. Sağ ayak içteki şemik; şereftir. Sol ayak içi; yürümek Dışındaki şemik; Şereftir.

Dikkat: Burada yayınlanan seğirmeler ilmi ile ilgili bilgiler Hafız Hüseyin Kemal Sertyeşilışık hoca ve Hacı Ali Bayram’a ait yaklaşık 100 yıllık tecrübeler ile derlenmiştir. Seğirmeler tecrübe ile yaşanarak metne dökülmüştür, anonim değildir. İzinsiz kullanılması kanunen yasaktır.

 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

 1. Seda dedi ki:

  Bana yardim Edin vücut segirmelerim olunca Cok korkuyorum..Cunku sonunda hep kotu seyler oluyo..Bu derdime bir turlu care bulamadim..Bu yazilanlardan da hicbisey anlamadim..Daha temiz Turkceyle yazilsaydi ya.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   Temiz tükçe tabiriniz çok hoştu.o türkçe neredeyse bize yazın de faydalanalım..bu konuların terimlerinden faydalanmak sorundayız..size bir yazı göndersem link okur musnuz..selma es selame
   https://www.hacialibayram.com/zikre-ilk-adim-zikir-ve-adabi/

 2. Çiğdem dedi ki:

  Allah razı olsun hocam sol göz altı seğirmesinin manası her sitede farklı bende göz seğirmesinin sonunda kötü haber alıcam korkusu yaşayanlardanım ama sizin yazınız bu endişemi giderdi teşekkürler hocam

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   biz teşekkür ederiz..selam es selame

 3. Mustafa dedi ki:

  Hocam kolay gelsin.Yukarıda belirtmiş oldugunuz seyirmelerin birçoğu gun içerisinde bana surekli olmakta .(ortalama 25-30dk da bir) Bunun anlamı nedir?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   SELAM ES SELAME Mustafacan..ihtilaçnameye bakmalısın. selames es selame

 4. Mustafa dedi ki:

  Hocam çok aık seyirmelere maeuz kaliyorum bu ne anlama geliyor?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ihtilaçname adlı yazımızdan gerekli bilgiyi oku lütfen. selam es selame

  2. Simge dedi ki:

   yorgunsun demek

   1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

    He ya yorgunuz…kolay değil 70 yılı yaşamak.hele ki Türkiye’nin son yetmiş yılını yaşamak..sen bilmezsin bir paket margarin almak için dört beş saat kuyrukta beklemedin.kimbilir çarık nedir bilmezsindir.belki de sen hiç 24 saat aç da kalmamışsındır..kapısı penceresi olmayan evde de yatmamışsındır.öğrenmen maaşıyle altı çocuk büyütmemiş,onları doktor asker çıkarmamışsındır..sana avrat boşamak kolaydır…ihtimal bekarsındır.Simgecan…sen boşver dünyaya,vur patlasın çal oynasın..çalsın sazlar oynasın kızlar..

    1. Yasemin dedi ki:

     Hocam bence arkadaş size değil size soru sorana yazmış yorgunsun diye yanlış anlamışsınız gibi duruyor

  3. T.A dedi ki:

   Esselamun aleyküm sağ cici parmak seğirmesi yaşadım fakat tam nakledilmemiş savunma cevap verip tamamlarsanız çok sevinirim Allah razı olsun…

 5. Simge dedi ki:

  Hayatı bunlara göre sürdürmek çok saçma sürekli korkularla mi yaşayacağız bunların çoğu urafe bir çok seyrimenin asıl kaynağı yirgunluktur bu kadar yazılmış ancak insanları bu şekilde kimse ikilemde bırakmaz anca Allah bilir bunlara anlam yüklemek yanlış

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sen yine de bak..İlim denemektir.sınamaktır.deneyden sonuç çıkarmaktır..bütün peygamberler ve veliler bunu yapmışlar.yine de sen bilirsin Simgecan..dinde zorlama olmadığı gibi ilimde de zorlama yoktur..selam es selame

   1. Simge dedi ki:

    Hocam ben elhamdülillah Müslüman ım ama sadece herşeye anlam yuklemek ne kadar doğru onu bilmiyorum bunlara bakıp insanlarin moreli bozuluyor ve ayrıca benim bazen sağ gözüm seyreyince iyi olay oluyor sol da ise kötü bazende tam tersi oluyor sağda iyi solda kötü yanı hangisine inanalim benim dine karşı bir şüphe m yok sadece bu olayi çok garip buldum ama ben yinede soriyim benim sol omzunun arkasindaki sivri kemik varya o seyriyo dün spor yaparken zorlamistim ama ondan bence

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     Bence bu olay üzerinde daha dikkatli durmalısın..İhtilaçlar tarih boyu insanların habir sıfatının bir yansıması olarak değerlendidiği gerçekliktir..takibi tecrübe ister.selam es selame

     1. Simge dedi ki:

      İyi madem bende sorayım bakalım Benim seyrimem ne anlama geliyor… Benim çenenin sol tarafı seyriyo ne anlamavi geliyor ama altı değil tam çene ve sol tarafı

     2. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

      sevgili simge ihtilaçnameye bakmalısın..selam es selam

     3. Simge dedi ki:

      Seyriyen yerimizi size yazıp cevap alamiycaksak neden yorum yapıyoruz hocam bu siteye …cevabınız ihtilaC nameye bakın olmamalı zaten insanlar anlayan bilse yazılanları size sormaz yada bulabulseler ….. Lütfen kizmayin saygısızlık olarak aalgilamayimn ben yine yyazicam belki cevap gelir ihtilac nameye bakın disinda…cene altı dışında bulabilsem ihtilac namede yazmam zaten çenenin orta sol kısmı

     4. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

      İhtilaçname adlı yazımız bazı günler iki binin üzerinde ziyaretçi alıyor…bu kimseler doğrudan biz yazsa bizim halimiz nice olur azizem..her yazar yazdıklarını okuyucularına yeniden izah eder mi..ulaşılır mı o yazarlara…yazımızda ne varsa o kadarla yetinmelisiniz.insanlar baldır ne demek diye soruyor biliyor musunuz.cemale vuslat ne demek diye soruyor..sözlük diye birşey varken ve google varken….selam es selame

     5. Süreyya dedi ki:

      Sol elle yazı yazılır. Beyinsel mevzular. Allah bazı insanları solak yaratmıştır.

     6. admin dedi ki:

      Yazılmaz demedik. Tercihimizi sağ elden yana kullandık. marifetullahın gereğinden bahsettik. Cennete yol almak ne kadar hak ise cehenneme odun taşımak da o kadar haktır.

  2. Can hocama dedi ki:

   Sevgili simge,yorumunuzun üzerinden 1 yıl geçmiş, ben yeniyim buralarda ama saçma dediğiniz seğirmeler sayesinde doğru yolu bulabiliyorum Allahın izni ile.İçimden bir şey düşündüğümde kararsız kaldığım da uyarı aldığımın farkındayım ve ona göre adım atıyorum.Birisiyle konuşurken bile…İş başvurusumu yaptım düşünüyorum sonuç ne olacak? O an sol kaşımın ortası seğiriyor ve anlıyorum ki olmayacak.Savunmamı yaparım yoluma devam ederim benım için iyi olan doğru olan ne ise Allah ona kendisi karar verir, bana da şükür etmek düşer.Sorgulamam üzülmem darılmam aksine şükür ederim ???? Mesela ilk seğirmelerim başladığında sabaha kadar tereddütte idim.En sonunda kalkıp abdest alıp seccadeye oturduğumda hediyemi aldım,Allahımın nurlarını gördüm, şimdi ben ne için şikayet ediyim seccademe ve kuran-ı kerime sarılıp sevinçten ağlamak varken..Ben de tesettürsüz normal sıradan bir insanım..Ama hediyelere bak olanlara bak,oluyor demekki…Selam es selame

   1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

    altına imzamızı atacağımız güzellikler..selam es selame

    1. Can hocama dedi ki:

     Rabbimizin güzellikleri sizin vesile olmanız da ayrı bir güzellik.Selam es selame????❣️

 6. Dilek Çaydan dedi ki:

  Hocam selamün aleyküm kıymetli vaktinizi aldığım için özür dilerim öncelikle…yalnız bi sorum olacak…sağ kaburganım üstü 5 dk dır önce çok sık bi şekilde sonrasında şuan ara ara olmak üzere seğiriyor…bu seğirmeye böğür seğirmesi olarakmı bakıcaz hocam bilemedim ben…cevabınız için şimdiden teşekkür ederim hocam Allah razı olsun

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   tarifiniz yetersiz .kaburganın ön y-tarafı var arkaya kayan böğür tarafı var..selam es selame

 7. Dilek Çaydan dedi ki:

  Selam es selame hocam eksik olmuş hakkınızı helal edin …sağ ön kaburgam hocam ..kaburgamın aşagıda kalan kısmının biraz üstünde

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   karın üst bölgesidir.ferehlama, rahatlama,mutlu olma anlamına gelir.ihtilaçnameye bakmalısınız

 8. selim dedi ki:

  Sağ memenin iki parmak altı hangi bölgeye girmekte??

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ihtilaçnameye bakmalısınız..

 9. selim dedi ki:

  Sol memenin iki parmak altı neresi oluyor? ??

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ihtilaçnameye bakmalısınız..

   1. Selim dedi ki:

    Göğüs ile meme arasında kaldım..
    ??

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     göğüs olarak kabul et..

 10. Anonim dedi ki:

  meme bölümlerinin alt tarafları midenin başlangıç kısmının sağı ve solu olarak tanımlanabilir..
  sağda olumsuz bir tecelliyi haber verir solda iyiye haber verir.. sağ da büyük keder oluyor .. kendi tecrübelerim bu şekilde..

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   Karın bölgesi yahut göğüs kafesi diye geçiyor olmalı..ilginiz teşekkür ederim..

 11. hakan dedi ki:

  Üstad Selamın Aleyküm.
  Ortalama 40 gündür haberdarım sizin tecrübelerinizden. DAha önce de iletişime geçtim. Sizden Allah razı olsun. Üstadım teyit edemediğim bir bölge var. Bel kısmının sağ tarafı leğen kemiği olarak bilinen bölge bu aralar sıklıkla seğirmektedir. Tam olarak hangi bölge olduğunu baz almalıyım ?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ihtilaç eden yeri tspit etmek sisin tekelinizdedir..yazıda bulunmayan ihtilaçlar tecerübe etmediğimiz alanlardır..öyle durumlarda siz kendiniz tecrübe etmeye çalışmalısınız..ihtilaçlar kişi ile rabbi arasında özel bilgi yani ilm-i ledün sınıfına girer..selam es selame

 12. Akin dedi ki:

  Bazı yerlerde çok tezat var mesela göz kuyruğu segirmesinde..
  Çoğunu da olumsuz yorumlamissiniz, bazı sitelerde tam tersi yazıyor,bilemedim hangisi dogru

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame..hangisinin doğru olduğunu anlamak size düşüyor…hep öyledir değil mi..hak ile batılı seçmek kişiye kalır..denersin gerçeği seçersin .hayat emekle kazanılır..selam es selame

 13. Yasemin dedi ki:

  Selamlar.benim yaklaşık üç -dört gündür sol kaburga kemiğim seğiriyor. Kaburga olarak burada bulamadım.ne demektir acaba ?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   tanımlamanız yanlış.kaburganın neresi ön kaburga alt ..göğüs vs..

 14. gkhnbrg44 dedi ki:

  Hocam herhangi bir mürşide bağlı kişiler bu sağ devir vs. Yapabilirmi sakınca varmi

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame bu sağ devrini herkes yapabilir..kabeyi tavaf kadar sevaptır..günde iki kere bir akşam bir sabah..selam es selame

 15. gkhnbrg44 dedi ki:

  Tsk. Allah ilmininizi daim dualarınızı kabul buyursun

 16. gkhnbrg44 dedi ki:

  Segirme anlık 1 .2 saniye kadar sürse ve bitse demi koruma yapacağız

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   anlık olup bitenlerin verdiği haber hafif tecellilere işarettir .savunma yapmasanız da olur..selam es selame

 17. Anonim dedi ki:

  Hocam selamın aleyküm, yaklaşık 4 yıldır verdiğiniz bilgilerden nasipleniyoruz Allah razı olsun.
  Ben iki kürek arası ihtilaç alıyorum zat evliyası demişsiniz bu tam olarak ne demek cevabınız için şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame o bölgenin ihtilacı hakkında yeterli bilgi ihtilaçnamede var..zat evliyası demek her devirde tek kişi olan en üst makamdaki evliyadır.imama ez zamandır.selam es selame

 18. Mert dedi ki:

  Hocam selamın aleyküm, yaklaşık 4 yıldır verdiğiniz bilgilerden nasipleniyoruz Allah razı olsun.
  Ben iki kürek arası ihtilaç alıyorum zat evliyası demişsiniz bu tam olarak ne demek cevabınız için şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   anonim sensin sanırım soru aynı…cevapladık..selam es selame

 19. Atilla dedi ki:

  Hocam bu ihtilaçname için yararlandığınız kaynak nedir kitap falan mı bilgi verirseniz bende incelemek istiyorum marifetnameden başka bi yerde bulamadimda ordada dualar falan yok burdaki bilgiler gibi açıklanmamış eğer mümkünse tabi kaynağınızı öğrenmek isterim selametle

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   yararlandığımız kayna umuma kapalı. Atilla can merek etme yeterince deşifre ettik. binyıllardır sır saklanan nebevi sırları aşikar ettik.faydalanmaya bak.selam es selame

 20. Anonim dedi ki:

  Merhaba niçin yazım dilinde tam Türkçe kelimeler kullanmıyorsunuz? Yazınızı okurken kelimelerin anlamlarını öğrenmeye çalışıyoruz bir de …

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   senin veya bir başkasının kelimelerini nereden bileceğim ki sana göre yazayım. bazı şeylerin adı değişmez.sözlük diye birşey var değil mi.meal yazanlara veya başka kitapları yazanlara da bu şekilde yazabiliyor musun.allaha da neden arapça yazdın türkçe yazsaydın dedin mi hiç.selam es selame

 21. sengul dedi ki:

  Sayin Hocam..! Sag devri yaparken, birden sol kalcamin ustu kaba etim segrimeye basladi.. Bu ilmi bilmedigim icin mesaji alamiyorum.. ALLAH rzi olsun hocam..

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   zikir ehli olursan meleki alemle haberleşme başlar..selam es selame

 22. Ayşe dedi ki:

  Hocam selamün aleyküm…bi süredir sol gözüm segiriyordu ve sağ devri yaptm ve geçti hocam cok şükür…çünkü her defasında kötü bişiy oluodu…sol göz segirmesi geçti ama geçtiği günün sabahı sol dizimin iç kısmı hiç aralıksız segirmeye başladı hocam hiç durmuo ve ilk defa böyle bişiy yaşıyorum..sevgilerle

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ihtilaçname kılavuzundur.ayşe can.selam es selame

 23. YUSUF dedi ki:

  Selâmün aleyküm Hocam 1 aya yakın iki kürek kemiklerinin aşağısı her gün bazen az bazen şiddetli şekilde seğiriyor. Ne anlama gelir ne yapmam gerekiyor. Selâm ve dua ile…

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame..seyrimelerinizi ihtilaçname adlı yazımıza bakarak anlamaya çalışın…kürek kemikleri havanın kapanıp yağacağını veya açılacağını anlatır.yazıyı okuyun.selam es selame

 24. Betül dedi ki:

  Hocam selamınaleyküm hayırlı akşamlar sağ bacağım kasıkla diz kapağımın arası uzun süreli çokça seğirme yapıyor bu baldır dediğiniz bölge buramıdır yoksa alt bacakmıdır bu bölgenin manası tam olarak nedir saygılar teşekkürler

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   eğer kasık ile diz arası üst kısım ise çok güzeldir.cemale vuslattır.yani güzelliklere topluca yaklaştın kavuştun şeytandan uzaklaştın demektir.eğer arkası yani kaba baldır etleri ise büyük keder, acıdır, elemdir.savunmalısın.ihtilaçnamede nasıl savunulacağı yazılır.

 25. Harun dedi ki:

  Hıcam göbeğimin hemenaltı hafifçe seğirdi. Anldmı nedir

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ihtilaçname ye bakmalısın

 26. Sevgi kacan dedi ki:

  Hocam 3 4 gündür arada bir sol.sol.goz kapagimda şeyime. Oluyor.bu yazılan lar okunacak dualar kadın hallerinde okunurmu

 27. Sevgi kacan dedi ki:

  SelamSelamlar hocam 3 4 gündür sol göz kapagimda şeyrme var ama ara ara devamlı değil bu yapılacak dua lar kadın hallerinde okunurmu

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   kadın hallerinde temiz kalabilirsiniz..Hamdiyeye mektuplar 3 ve 4 ü okuyun.selam es selame

 28. Tülay GÖKER dedi ki:

  Selam,Selam olsun sevgili HOCAM…ihtilaç savunmalarında– sol topukla ilgili savunma duası–na– farklı yazılarınızı da taramama rağmen–rastlayamadım…onca yoğunluk içerisinde gözden kaçırıldığını düşünüyor, bu eksikliğin giderileceğini umuyorum… saygı ve muhabbetlerimle…

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sadeleştirme ile eksik tamamlama işi maalesef yoğunluktan başarılamadı.

 29. Dilek dedi ki:

  Hocam hayırlı gunler boyün sağ segirmesine sol segirmesine okunacak duayı görmedim okunması gereken du nedir

 30. kadir dedi ki:

  Selâmün aleyküm hocam benim merak ettiğim konu yaklaşık 1 yıldır bende seyirmeler oluyor. sizin bu ilimi nasıl ögrendiginiz.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   her ilim birileri tarafından keşfedilir ve yeni nesile öğretilir.gizli bilgi idi,zattan zata verilirdi biz yayınladık.selam es selame

 31. Dilek dedi ki:

  Hocam boynun sağ tarafında için hangi dua okunmali

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ihtilaçnamedene bakınız..

 32. kaan dedi ki:

  Hocam Selamun Aleykum, İki küreğin ortasına hafif seğermeyle başlayıp iki tarafa yayılan birşey oluyor, bazen iki omuza kadar çıkabiliyor, arkadan haz veren bir his oluyor. Sanki arkamda kanatlarım var hissi veriyor bu ne demek acaba?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame kaancan…bana MSN den ulaş lütfen.selam es selame

   1. kaan dedi ki:

    A.S. Hocam, SKYPE adresim gavorment@hotmail.com size ulaşacağım adresi bilmiyorum hocam.

 33. Meryem dedi ki:

  İyi akşamlar sol kasıkk üstü sol karın seģiriyor bulamadım yazinnizda kaçırdım sanırım bilgi verirmisiniz iyi geceler

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ihtilaçnameyi yeniden okuyun pişman olmazsınız.

 34. Meryem dedi ki:

  Ya latifun zikrini 3 .gündeyi m summun bükük uyun Fehim layubsirun ayeti geldi aklıma çocukken kuran ilk 3 sayfasını ezberlemistim bu âyet 3 sayfanın birinde sanırım niye böyle aklıma geldi hocam bu ayeti okumak istiyor canım bu âyet aklımdan çıkmıyor hiç dün gece bir delik gördüm hava çıkıyor is gibi parmağıyla kaldırdım çölde devle gidiyor eski mısır zamanı gerisini hatırlamıyorum burdaki okuduğum şeyler etkiliyor sanırım anlam veredim Hayır olsun inş birde sağ devri hiç anlamadım çizimle anlatirmisiniz

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   yazıyıyeniden okuyun.sağ devri anlaşılmayacak bir şey değil.sadece bilinçli idrak etmek için gayretle okumalısın..
   maşalalah barikallah iyisin.o dediği ayet tam olarak ezberle ve secdelerde üçer kere oku.yaşadıklarını kimselereanlatma.çevrenden adeta gizlen.selam es selamem..buaradan veya faceden bana yazabilrisin.

 35. Hayır olsun dedi ki:

  Selamun aleyküm hocam kıymetli bilgileriniz için teşekkür ederim.

 36. Rukiye dedi ki:

  Hocam merhaba. Benim çenemde sag taraf seg iriyor. Kulağıma yakın yeri. Korunma yapmak gerekir mi? Ne anlama geliyor acaba.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ihtilaçnameye bakmalısınız.selam es selame

 37. Sinem dedi ki:

  HACI ALI BAYRAM hocam seyreyen yerin ustune sehadet parmagimizi koyup dua ediyoruz bu duaların altına anlamlarınıda yazsaydiniz keşke insan merak ediyor ne anlama geldigıni anlamini bilmedigimiz seyi okumamak lazim diye dusunuyorum Kuran-ı Kerim dışında onun dosdogru oldugundan eminiz zaten

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   istersen okuma..yahut google yaz anlamnı da sen bul. biz ancak o kadarına zaman bulabildik.biraz araştırıcı ol..allah her dili bilir..kuran ayetlerini de aslı ile okuyoruz değil mi.selam es selame

   1. Sinem dedi ki:

    Haklısınız hocam hakkınızı helal edin emeğinize sağlık

 38. Selim dedi ki:

  Resimlerde caiz olmayan bayanlar var. Gerisini söylemeye gerek guveniyorum…

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sağolasın..allah razı olsun..başka yerlerde,akarabada evde komşuda TVde sokakta seyretiğin filmde sen öyle şeyler görmüyorsun değil mi..?

 39. Meryem dedi ki:

  Selâmün aleyküm tam ya Latin zikrindeyim bir ay oldu düzenli çekerim tam aslında arada vakit namaz ların kaçırma oldu rüyaların hatirlayamiyorum bir fil yavrusu gördüm balkonda deli gibi kosturuyordu annesini arıyor dediler bu çok nette hayırlısı olsun acaba nail olamayacakmiyim sırları çok mu kötüyüm hocam birde dün yatsın farzini zor kıldım dua ederken gözümü kapattigimda akrep yada çiyan kivriliyordu kalkıp yattim sizce ne yapmaliyimhocam selamlar

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   daha dikkatli zikret namaz kaçırma da o yılanları öldür, çiyanlar yerinde cennetten manzaralar göstersin mevlam.selam es selame

 40. Meryem dedi ki:

  Bir ayı geçti düzenli olmasada ya latifun zikrini çekiyorum arada bir iki gun yapamadigim oldu rüyamda bir fil gördüm bebek annesini arıyor dediler kosturuyordu benim balkonuMDA bundan başka anlamlı bir şey görmedim hatırlamıyorum aslında çok mu günahlarım yanlismiyapiyorum ilwrleyemedim ne yapabilirim hayırlısı hak teâlânın selam ile

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sadece aksatmayacaksın..hiç bir namazın kazaya kalmayacak ve sayıları artıracasın. ne kadar emek o kadar yemek..derler duymuş olmalısnız.selam es selame

 41. Meryem dedi ki:

  Hocam ya latin zikrinde inşikak süresi 27. Ayet kalbime geldi yada beynime ama 25 âyet mis sürede kitabı sağdan verilenler müjdele geçiyor bu bi işaret mi çok mutlu oldum nolur cevap bir oğlun olacak muhammed koy denildi kafamdan mi uyduruyorum bilmiyorum peygamberin izinden gideceksin muhammed ül emin denildi beynimmi kurgulanmış acaba ama inşikak süresi direk geldi aklima 27. Ayet çok heyecanlıyım meraktayimm sevincliyimm

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame rahmeti rahmana yar oldun. inanarak devam eti…facebook sayfan var mı.varsa bana davet gönder.yoksa hemen bir sayfa aç
   oradan yaz..selam es selame

 42. meryem dedi ki:

  saolun inş hocam amin inşikak suresi 25 ayet kuran kerimde ben inşikak 27 olarak beynime geldi 27 nedir acaba 27 kere okumam mı lazım 27.ayeti aradım yok 25 ayeti kerime sure 27 deki sır nedir acaba ne yapacagı mı bilemedim selam ve dua ile

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   zikirlerine devam et.fırsat buldukça senden önce kerametler yaşayan kardeşlerin yaşadıklarını oku.ufkun gelişsin.selam es selame

 43. anonim dedi ki:

  Selam hocam “Siyah nurda, turuncuda, morda tevhit olup ta dönebilen olmaz” ne demek? bide baldır önü arkası onları ayırt edemiyorum lütfen yardım edin.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   dönebilen olmaz demek ölürler öbür aleme geçerler demektir.ihtilaçnameyi dikkatli oku.kelimeler için sözlüğe bak lütfen.selam es selame

 44. Betül dedi ki:

  Hocam bi sorum olacaktı. Kafam karışıyor. Baldır dizimizden topuğa kadar olan bölüme denirken, neden seğirmelerde dizin altı baldır ön bölüm, baldır arka bölüm, bir de ayrıca baldır diye seğirme var?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   dizden yukarı etli kısma si
   z ne dersiniz..bacakların arkasına baldır denir.dia zaltı diz üstü dieye de ikiye bölünüz.
   selam es selame

 45. Meryem dedi ki:

  Hocam Berat kandilin nasıl geçirelim neler okuyalım ne zikir ne kadar yapalim

 46. Meryem dedi ki:

  Hocam hıdrellez var mı Mayıs’ın 5. Aksami dualar yapılıyor bereket bolluk için dogrumudur

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   dua herzaman edilir..

 47. Kobe000 dedi ki:

  Selamun aleykum hocam. Yazdiklariniz arasinda yuruken veya baska bir is yaparken allah ismi zikredilmez demissiniz hocam. Sirri nedir. Ayrica “onlar allahi yan yatarken ayakta ve otururken zikrederler ” ayetiyle tera dusmuyor mu bu durum hocam. Saygilar

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..yürürken zikrederler demiyor..elbette ayakta zikredilir..kıyamda…ama ayaklar eşit durur ve hareket etmez…bunun açıklaması sayfalar sürer..ama alt yapı olmayınca yazılana inanmak kolay değildir.hikmetullahın sırlarındandır..sen yürürken okuma..güven bize..selam es selame

 48. Cihat dedi ki:

  Savunma icin yazılan Arapça duaların Türkçesi de olsaydi keske. Anlamını bilmediğim Arapça duayı okumak yerine anlamını bilerek idrak ederek okumayı isterdim..
  Tesekkurler.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame cihat,hep hazıra alıştırma kendini,tembelleşirsin..araştır…o kadarcık da sen katkıda bulun..

 49. Meryem dedi ki:

  Pek kıymetli hocam muptelasi oldum yazilarinizın bende çok ca soruyorum yakınıyorum belki hakkınızı helal edin çok şey öğrendik sizden Allah razı olsun ben ibadetlerimi nasıl artiririm nasıl ilerlerim 2 buçuk aydır yapıyorum ya latifun zikrini
  Bu arada hastaliktan yada çocuklardan bir kaç gün yapamadigım oluyor zikri nasıl kolaylıkla aksatmadan yapabilirim birde benim ve cocuklarimın rahatsizlıklarının sona ermesi için dua eder misiniz sizi cook seviyorum kıymetli hocam sırları ulaşmak banada nasip olur umarım selam dua ile

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..yol yöntem tarif etmek bizim işimiz..uygulamak sizin..sistemi aksatırsan netice alamaz veya çok geç alırsın..gideceğin yere kendin gideceksin..değil mi..selam es selame

 50. Mustafa dedi ki:

  Hocam merhabalar seğirmeler hakkında insanlara bilgileri elinizden geldiğince açıklamaya çalışmışsınız allah razı olsun.Hocam hepsinin anlamına bakıyorum sol uyluk seğirmesinin anlamı yolculuk demektir.fakat kişi seğirdiğinde mi yolculuğa hemen çıkmalı yoksa gelecek olan bir haberi mi beklemeli takdire değer hocam.Ayrıca hocam zekeri seğirmesi ailesiyle cinsel temas diyor şimdi burdada seğirme aileden biriyle ilişki mi yaşayacak anlamını taşıyor cevaplarsanır çok makbule geçer hocam.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ailesi demekle eşini kasdettik.selam es selame

 51. Emre dedi ki:

  Selam hocam “kasıktan diz kapağına kadar bacak” bu tanıma uyluk kaslarının arkası dahil mi? Yani kasıkla diz kapağı arasındaki bölüm fakat vücudun arka tarafında kalan kısım.
  Hacet namazı kıldıktan sonra sürekli seğirmeye başladı.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ne güzel..sana ihtilaç ilmi verilecek.ledün e ilk adım.selam es selame

 52. YE dedi ki:

  Su anda arkadaki sol kurek kemiginin bulundugu yer segiriyor fakat aciklamada zat okuyamaz demissiniz. Zat’in ne oldugunu pek kavrayamadim. Simsek cakarken mi okunacak oralar da karisik. Tam olarak ne okumaliyim su anda. Bu ilmi nasil ogrenebilirim, dersi varmi, size ozelde ulasmak mumkunmu? Simdiden ilginize cok tesekkur ederim.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..zat kelamından kasdedilen nuru tevhide ulaşmış,imam ez zaman veya gavs-ı azam olarak adlandırılan dönemin en büyük evliyası kasdedilmektedir.O zar bütün sıfatullah ile tevhit halinde olduğundan yapacağı her dua evren çapında etki eder…o zat bu efali yapamaz demek dünya çapında değişime sebep olur,yürüyen düzene zararı dokunur demektir.tam olarak sol kürek kemiği ihtilaç ediyorsa kapalı olan hava açılacak güneş yüzünü gösterecek,rahmet cephesi bulunulan mekanı terek ediyor demektir.birşey yapmanız gerekmez.ZİKRE İLK ADIM yazımızı okumanızı ve düzenli ibadet ve zikir ile ilmullahı öğrenmenizi hayatınızı düzene sokmanızı öneririz..bize Facebook sayfalarımızdan MSN ile ulaşabilirsiniz.ayrıca yazılarımızı okuyarak ledün ilmi marifetullah ile ilgili meraklarınızı giderebilirsiniz. ZİKRE İLK ADIM yazımız size yol gösterecektir.selam es selame

 53. Dila dedi ki:

  Sizi anlamak çok zor dil ağır.zat dediğiniz kişi normal biri değil sanırım evliyalar biz normal sıradan basit insan kar için ayrinyazsadiniz herşey çok karmaşık aktarilmis

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   yazı 1930 ların dildir.mümkün olduğu kadar günümüze uygun türkçeleştirmek istedik de zamanımız yetersiz.yeniden yazılsa yeridir.selam es selame

 54. Meryem dedi ki:

  Canım hocam bugün sağ göz kapağı ısrarla segiriyor dun ve buğün cokça Rabbi zidni zikrini okudum 3 haftadır bu zikirdeyim bundan hikmet nedir müdafaa gereklimidir selam ve dua ile

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sağ göz üst kapağı demek istedin sanırım…..tam tespit edemediğimiz bir ihtilaç..içine korku girmediyse iyidir.korku kuşku varsa savunma yap.selam es selame

 55. Meryem dedi ki:

  Hocam saolun dün 1 kere sağ devir yaptım sonrasında geçti inş rahatladim hocam bir şey sormak istiyorum regl döneminde ibadet yapılmasında kalbim mutmain olmuyor çünkü din den çıkarsın diye yorumda bulunuyorlar Diyanet çalışanlar bazı alimler ne yapacağımı bilmiyorum selam ve dua ile

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   hamdiyeye mektuplar 3 ve 4 u oku..selam es selame

   1. Aişe dedi ki:

    Kalbimize ayet gelmez, eğer Allah dostu değilsek!!.biz kimizki tövbe haşa, bize haber gelecek durduk yere kalbimize ayet vs gelsin. Allah muhafaza şeytanın oyuncağı olursunz. Peygamber Efendimize(sav) bu şekilde Cebrail aleyhisselâmın vahyi aracılığıyla gelmiş ayetler!!! Tövbe estağfurullah!!, normal insana gelmez!!!Dikkat edin,bir kamil mürşide bağlılığınız yoksa kendi kendinize böyle şeyleri dinleyip kafayı üşütmeyin. Bu hacı ali bey de, ehli sünnet bir tasavvufi islam alimi değil,.herhangi bir güvenilir kaynağı yok bu bilgilerle ilgili,. Erzurumlu ibrahim Hakk ı hz lerinin marifetnamesi güvenilir kaynaktır.bilmediğimiz ehil olmayan kaynağı bulunmayan kimselere Kuddise sırrıhü, denilmez!!

    1. admin dedi ki:

     Kalbimize ayet gelmez, eğer Allah dostu değilsek!!. Böyle demişsiniz. Kimlerin Allah dostu olduğunu nasıl ve ne şekilde anlıyorsunuz? Nasıl bir mertebedesiniz ki insanları bu kamil bu değil diye sıfatlandırıyorsunuz. En doğrusunu Allah bilir deyip iyi günler diliyoruz. Alparslan bayram Admin

 56. gümüş dedi ki:

  selamun aleykum hocam bizde segirmeler oluyorda bazi segirmelerde agri sizi şeklinde oluyor.olduğu zaman benden yada yakinlarimdan sorunlar daha sorunlu çıkiyor mesala sol bilekde ağrı seklinde olunca kavga çıkabiliyor…

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..ilginç…bu size mahsus olabilir..sol bilek ihtilacı kedere sebep olacak bir gelişmeyi haber verir..selam es selame

 57. gümüş dedi ki:

  cevabiniz icin teşekkür ler hocam.aynen oyle olabilir takip ettigim kadar öyle olmakda ihtilacda verdiginiz dualarla inşaellah gelecek zararlardan korunuruz

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ilim ilim bilmektir, bilim kendin bilmektir.

 58. Anonim dedi ki:

  Hocam ayağımın sağ dıșı ve sağ içi seğiriyor bunun manası nedir? Şemik kemiklerinin oldugu yer degil.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ihtilaçnamede ne bulursan onunla yetinmelisin.selam es selame

 59. Simge dedi ki:

  Hocam nasılsınız beni hatirladiniz mi ????????

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame…Simgecan.seni nasıl tanıyayım..kaşından gözünden sohbetinden mi..bur mecrada her isim gecici..ve sanal..selam es selame

 60. onemsiz dedi ki:

  sol diz ustu segirmesi sol karin segirmesi solustdudaksegirmesi
  sol kalca sol avuc ici sagdaki but
  sol kol solbacak ust ici sol meme
  sag kurek sol kaburga sol alt gogus
  sol alin da kasin sag ustundeki kemik
  sag kol asi yeri kalca alti sag ve sol
  meraktan soruyorum heryerim segiriyor ne anlami var acaba bu kadar cok segirmenin.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   İhtilaçname adlı yazımıza bakınız..selam es selame

 61. Fuzuli dedi ki:

  hocam bu ilmi nerden aldiniz gercekten baya merak ettim ruyanizda falan mi ogrendiniz? biz de ogrenebilir miyiz ?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..öğretmenimiz vardı.cancazım..silsile yoluyla gelen bu kutsi ilmi bize öğreten bir öğretmenimiz vardı.selam es selame

 62. Durdu Yiğit dedi ki:

  Sayın hocam
  Dua kabul olarak yorum yaptığınız seğirmeler gerçekleştiğinde, daha önce ettiğimiz duaların kabul olduğunu mu anlamalıyız? Yoksa seğirme anı edilen dualar mı kabul olmaktadır. Bilgi verirseniz sevinirim. Ayrıca Cici parmak Seğirmesi
  Sağda hayır şerre tabi ifadesini anlamadım. Açıklarsanız sevinirim.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   HARİKALAR DİYARI

   *Sayın hocam “dua kabul” olarak yorumladığınız seğirmeler gerçekleştiğinde, daha önce ettiğimiz duaların kabul olduğunu mu anlıyoruz? Yoksa o an edeceğimiz duaların kabul olacağını anlayıp dua etmemiz mi gerekiyor. Açıklarsanız sevinirim.

   Durdu ….yorumuna yanıt olarak.
   -ihtilacı aldığınız anda her ne dilediyseniz anlık olarak kabul edildi haberi verilir.
   allah seninledir,herkesledir biliyorsun değil mi.
   Allah göklerde değil,var ettiği her yerdedir…
   seninle ve her şeyle yaşıyor,yaşatıyor..
   aslında sen osun, o dahi sen ..
   O hiç bir varlıktan uzak değil.
   senden de uzak değil….
   Hiç kimseden uzak değil.
   ondan gizli bir şey yapamaz, düşünemez, söyleyemezsin.
   o seni düzenli olarak her halinle denetim altında tutar..
   her yaramazlığını bilir..
   her güzelliğini görür..
   herşeyi bir kitapta daha doğrusu video çekimi yaparak belleğe sıkıştırır, saklar.
   kıyamet gününde izler, mahkeme-i kübra yanim en büyük mahkemede kendi kararını kendin verir, suçunun cezası cehennem ise tıpış tıpış gidersin.
   orada yalan yok.
   iftira yok, inkar yok durducan..
   sen bir şeyi dilediğin anda o duyar,görür..kabul eder veya biraz daha iste de daha çok vereyim der,ve ya bu isteğin imkansız ,dünya kurallarına uygun değil,ben sana bunu cennette vereyim..Orada düşündüğün her güzellik sadece sana mahsus olmak üzere anında yaratılacak..Orası tanımsız tarifsiz HARİKALAR DİYARIDIR..ne ve kimi düşünürsen hemen seninle oluverir…orada imkanlar sınırsız,ihtimaller sonsuz..Burası ise kısıtlı sürgün yeri hapishane.eğitim alanı..cennetle cehennemin harman edildiği tuzaklar ülkesidir.Böyle yarattık ki seçim yapalım.kim cennetlik kim cehennemlik herkes görsün bilsin evet ben buyum,hak ettim..çünkü şunları yaptım şunları da yapmadım desin gönüller hakk üzere sükun bulsun..
   selam es selame

 63. Durdu Yiğit dedi ki:

  Allah sizden razı olsun sayın hocam. Ellerinizden öperim. İki yıldır seğirme hissediyorum elhamdülillah. En sevdiğim biricik aşkım Allahımın beni yalnız bırakmadığını hissediyorum elhamdülillah. Yazılarınızla bu seğirmeleri hissetmeye başlar başlamaz tanıştım. Allah yardım etti sayın hocam. Bu sırları bizimle paylaştığınız için Allah sizden tekrar tekrar razı olsun hocam. Beni çok mulu eden rüyalar gördüm. Ancak kamuya açık bir platformda paylaşmak istemem. Tekrarlayarak uyandığım zikirler var. Anlamları nelerdir bilmek isterim sayın hocam.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   feystan sayfalarımızı beğen MSN den yaz..özel..selam es selame

 64. Bayram Gülhan dedi ki:

  Selam aleykum hocam. Uzun zamamdir ihtilaclarla ilgili konulara meylettim. Ozellikle marifetnameyi okuduktan sonra daha cok itibar etmeye basladim. Bir cok kez tecrube ettim ve aynıyle ciktigina sahit oldum. Ancak gecen yil cok farkli bisey oldu. Bir sinava girmistim. Yaziliyi kazandim. Mulakati bekledigim gunlerde sag elimin yuzuk parmagi defalarca ve gunlerce şiddetli segirmeler oldu. Bu segirmeye de itibar ederek mulakatida kazanip atanacagimi dusundum. Hani kendimide biraz fazla kaptirmistim. Gercektende sanki kazanmisim gibi davranmaya baslamistim. Ama sonuc malesef olumsuz oldu. Yasadigim hayal kirikligini hala unutamiyorum. Gercekten bu ilimden suphe icine dustum. Belkide kitap orjinali degismistir diye de dusunuyorum. Kisacasi bu konuda kafam cok karisti. Selam ve dua ile

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   bizim paylaştığımız ihtilaçname seğirmeler yazımıza itibar etmeni tavsiye ederim..üçnesil zat evliyalarının tecrübesinden geçmiş bir bütünlük ihtiva eder..ifadelere dikkat et..kelimeleri yanlış anlamlandırma.itibar et çünkü o bil ilahi vahiy cinsidir.bütün peygamberler ve veliler itibar ettiler.selam es selame

   1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

    sağ el yüzük parmağı maneviyatta rütbe almaktır..devlet işine girmenin ihtilacı baş bölgesinin ihtilacı ile alınır..selam es selame

    1. Anonim dedi ki:

     Tesekkur ederim hocam. Bu aciklamaniz ile muşkulatim soba erdi. Selam ve dua ile. Rabbim ilminizi ve yolunuzu aydinlatsin.

 65. konuk dedi ki:

  Selam,
  hocam sağ baş parmağımın seğirmesi epeydir devam ediyor.Bir önlem alınmalı mı?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   hayır…sabır demektir ne güzel.selam es selame

   1. Anonim dedi ki:

    Allah razı olsun, selamı üstünüze olsun.

   2. Abdullah dedi ki:

    Merhaba..

    1. admin dedi ki:

     Merhaba.. Tanışıyor muyuz. kimsiniz.

   3. Adem dedi ki:

    Merhaba..

    1. admin dedi ki:

     merhaba hem adem hem Abdullah olan zatı muhterem . tanışıyor muyuz.

 66. Bayram Gülhan dedi ki:

  Selam aleykum hocam. Çene seğirmesi ile ilgili olarak ölüme kadar varan buyuk acilari haber verir diyorsunuz. Marifetnamede sağda eglence solda guzelliktir yaziyor. Kafam karisti. Sorunumu cozerseniz cok sevinirim. Baki selam

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   dene..hangisi doğru çıkacak..olay gerçekleşince biz yaz..bizim tecrübemiz,sayısız örnekle teyit ettiğimiz yazdıklarımızdır.yakınlarınızdan veya sevdiklerinizden birisinin ölüm,ünü haber veriyor..savunarak duanı kabul ettirirsen,olay olmaz acaba dersin.bırak bu sefer biri gitsin kesin bilgi sahibi ol.selam es selame

 67. Yasemin Ekmekçi dedi ki:

  Hayırlı günler hocam. Yaklaşık iki haftadır sağ elimin serçe parmağının altına denk gelen avuç içinin yan tarafı seğiriyor. Öyle ki değişirken serçe parmağımı da sürekli hareket ettiriyor. Bana verdiği işaret ne olabilir.ne yapmam gerekir?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ihtilaçnameye sağ el en küçük parmak diye bakmalısınız..selam es selame

 68. Saliha dedi ki:

  S.aleykum hocam. Yaklaşık 3haftadir ya Fettah esmasini günlük 489kez çekiyorum. 10gundur bu esmayi çekerken ve günün değişik vakitlerinde sol el baş parmağı ile işaret parmağı arasında kalan elin üst tarafı (sinirlerin geçtiği yumuşak bölüm) gözle görülür şekilde seyriyor. Verdiğiniz bilgilerde bu bilgi yer almıyor. Sizce anlamı nedir bilgilendirirseniz çok sevinirim…

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..birçok kere o ihtilacı aldığımız halde diğer ihtilaçlar ile karıştığından kesin tecrübe edemedik.sen dikkat et .inşaallah neye geldiğini kalbinle tasdik edersen bize yaz senin tecrübenle zenginleşsin ihtilaç ilmimiz.kaç allah dostunun emeği var o bilgilerde bir bilsen .peygamberler ve velilerin emeğidir.ilim kolay elde edilir şey değil.o nedenle kıskanmışla halka açmamışlar.rabbimiz bize izin verdi yayınladık.selam es selame

 69. Neslihan dedi ki:

  Selam es selame Ali hocam, lütfen parmak depretme ne demek tarif eder misiniz? Parmağı bastırmak mı demek yoksa havaya kaldırmak mı demek, aşağı yukarı oynatmak mı demek mesela sol bileğim seğiriyor ama parmak depretmekten ne anlamam gerek ????

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   aşağı yukarı oynatmak demektir..depremek veya depreşeme hareket etmek demektir.olduğu yerde değretmek deyince bir tek hareket kalır yukarı aşağı düzenli inip kalkması.selam es selame

 70. Neslihan dedi ki:

  Ali öğretmenim, sol bilekte seğirme için savunma yapacağım, ancak parmak depretmekten kasıt nedir gerçekten anlayamadım. Parmağı aşağı yukarı indirip kaldırmak mı, bastırmak mı, ?? Yada daha başka birşey mi, lütfen açıklar mısınız?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   aşağı yukarı oynatmak demektir..depremek veya depreşmek hareket etmek demektir.olduğu yerde depretmek deyince bir tek hareket kalır, yukarı aşağı düzenli inip kalkması.selam es selame

 71. enis dedi ki:

  Selamın Aleyküm Sayın Hocam;

  Bir süredir, sol v sağ diz üst yanları , diz altı arkası ,diz üstünden bele kadar olan kısımda seğirmelerim var; Daha çok hareket ettikten sonra , sabıtleyınce yada dinlenme esnasında olmakta. Acaba yorgunluk ve asabiyetle ilgisi de varmıdır?

  Sağ diz için; Allahümme la hüzni fil hayati okumuştum, ancak kaç kez okumam daha uygun olur, önerileriniz ve ihtilaçname ye nasıl ulaşabılırım ?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ihtilaçlar hakkın haber telgrafları gibidir.yorulmakla ilgisi olamaz..yazıyı baştan sona okusanız çok işinize yarar..selam es selame

 72. Enis tuna dedi ki:

  Selamın Aleyküm hocam; ıkı düz üstü yanlarında arka alt kısımda seğirmeler olmakta. Tespihatı nekadar süre yapmalıyım

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame lütfen ihtilaçlarınızı yazıya göre değerlendirin..ek izahat istemeyin.selam es selame

 73. evrim dedi ki:

  S.a hocam dirsekle bilek arasi kolumun üst kısmı sabahtan beri seyiriyor salavat okuyorum hayir diliyorum ama burda bulamadim nedendir acaba Allah razi olsun

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sağ mı sol mu sağda dua kkabul solda kusurlusun demek..yazıda var..

 74. Zülal dedi ki:

  Efendim, sağ dizim çok seğiriyor yazan duayı her seferinde 3 defa okuyorum ancak geçmiyor. Beklediğim önemli bir sınav sonucu var. Ne yapmamı önerirsiniz…
  Bir de annemin neredeyse 1 yılı geçti benim de uzun süredir sol baldır kası seğiriyor savunmak duasını yeni okumaya başladık. Selametle kalın..

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ihtilacın yeri tam değil..sağ diz kapağının içe dönük bölümkası ihtilaç ettiyse senden yorgunluk belirtisi var demektir.hem dua et hem biraz her neden ise o yorulma dinlen.savunma ihtilaç kesilinceye kadar yapılır.bu konuda birçok yazımızda açıklamalar var..ihtilaç başlar başlamaz savunma da başlamalı geciken savunma uzun sürer..ateşi üf diyerek söndürmek var ki o ilk andır..itfaiye ise yandın ilerledikten sonra bile bazen söndüremez.selam es selame

 75. Zülal dedi ki:

  Efendim, sol kürek kemiğim seğiriyor ancak duayı nasıl okuyacağımı net anlamadım. Aşağıdan başlayarak yukarıya okunması belirlenen sırada avucu ya da diğer uzuvları nasıl yapacağım tam yazmıyor. Bana yardımcı olabilir misiniz?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sol kürek kemiği hava açılacak yağış duracak veya uzun süredir hava yağışsız kuraklık oluyor demektir..zat evliyasını ilfdilendirir.avam için sadece malumattır,savunma yapmanız gerekmez..
   selam es selame

 76. Sueda dedi ki:

  Selam es selame hocam.
  Baldır kaba etlerinin seğirmesi ne anlama gelir ?
  Sağda elem(büyük acı)
  Solda firak (ayrılık)

  Sağda olduğunda sağdan bir devir ile sağ el sağ dizi üzerinde bunu okursun. İhmal edilmemeli. Keder büyüktür.
  diye yazılmış yazıda. Hocam baldırla kast edilen benim anladığım kalçanın altı yan kaslarımız değilmi. Keder büyük denince ürkyor insan. Hocam iki bacağımda farklı yerlerde seğirmeler oluyor ancak ekseri sağ diz yan içi ve üstü. Yine yukarı kaba etine doğru seğirmelerimde var. Fikir verirmisiniz lütfen.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   dizden aşağı dizden yukarı diye ayrı değil mi..dizden yukarısı kasıklara kadar baldır kaba eti değil mi.herkesin her ihtilacını izah mı edeceğiz.dil mi öğreteceğiz.herşeyi hazır lamaya alıştıran babaların cezasını biz mi çekeceğiz.araştırmak yok mu..selam es selame

   1. Sueda dedi ki:

    Hocam kızıyorsunuz özür dilerim ancak önce araştırdım. Dizden yukarı kasığa kadar olan yer bir verilmiş bir de baldır kaba et denmiş. Hakkınızı helal edin kusura bakmayın.

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     dizin üstü var altı var yanı var ilerisi gerisi var. değil mi
     selam es selame

   2. Emre dedi ki:

    Hocam dizden yukarı bu değil mi?

    “Kasıktan Diz Kapağına Kadar Bacak Seğirmesi
    Sağda cemale vuslat
    Solda taşıta binmek,yolculuk.”

    https://alaeddinyavuz.files.wordpress.com/2015/11/88323_uyluk_kemigi_vucudumuzun_neresindedir.jpg?w=226&h=300

    Telefon titreşimi gibi ve belki 20 saniye boyunca seyirme oldu.

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     evet

     1. Emre dedi ki:

      Hocam dizden yukarıya baldır kaba eti demediniz mi? Sağda elem solda firak anlamına gelen?

      “Kasıktan Diz Kapağına Kadar Bacak Seğirmesi
      Sağda cemale vuslat
      Solda taşıta binmek,yolculuk.”

      Bu ikisiyle aynı şey gibi geldi.

     2. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

      evladım dizin altı var üstü var değil mi.okuduğunu anla..lütfen

   3. Sueda dedi ki:

    Sayın hocam araştırdım. İnt. Baldır diye adlandırılan kısım dizden aşağı arka kaba kaslar. Sizin yazılarınızda anlam karışıklığı yaşamamızı sağlayan bazı tekrarlar var. Dediğim gibi de tehlike büyük denildiği için belki panikle acele ediyoruz. Hocam vaktinizi almak da istemiyorum ancak sayfanız derya deniz. O kadar çok yazınız var ki yılların birikimi. Keşke filmlerde gördüğümüz gibi bir çip taksak ta istediğimiz bilgiyi yüklesek edinsek. Hocam yazılarınızın tamamını okumak taktir edersiniz ki zaman ister. He ben kendi adıma bir sıradan okuyup idrak etme gayretindeyim. Çalışırken çocuk ev e ibadet de derken hocam zaman ağır işleyebilir kusura bakmayın. Endişeyle sorduğumuz sorulara kızıp ters cevap veriyorsunuz. Saygısızlık değil niyetim tekrar özür dilerim. Benki aynı sorunun sorulmasına kızgınsınız ancak rastladığım bazı yanlışlıkla tekrar aynı soru sorulmasına rağmen sabırla tekrar cvp verirken bize kızıp sinirlenmenize kırılıyorum hocam. Acaba adımızdan kalplerimizi görüyor ona göre mi celalli cvplar veriyorsunuz diye düşünmüyor değilim. Vaktinizi aldım tekrar özür dilerim hocam.

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     selam es selame ..hiç yazdıklarını okuyanların her sorusunu ceveplayan herkese özel eğitmenlik yapan bir yazar biliyor musunuz….var mı bir örneğimiz.günlükkaç soru mesaz geliyor bir bilseniz.yazılarımız size birşeyler anlatmıyor mu..hayatlarının romanını bize yazıyorlar ve saatlerce okuyor cevap veriyoruz..bir de alınganlık yapıp kırldım demezmisiniz senin gibi .bu ihtiyar makine başında yorgunluğuna yorgunluk katarak koyu koyu düşünüyor.şeytan geliyor,kapat şu makineyi,sen mi kurtaracaksın benim yıktığım hayatları sen kim oluyorsun diyor.seni incittiğim için beni affet..selam es selame

     1. Can hocama dedi ki:

      Selam es selame can hocam.Canınızı sıkmayın lütfen.Her insanın farklı kusurları var biliyorsunuz.Arkadaşın bahsettiği şeyleri başka hiç kimse yaşamıyor zannediyor sanırım…Bizleri boşverin, siz hem bu ibadetlerinize devam edip hem de binbir türlü insanları dinleyip cevap verıyorsunuz.Hiç te mecbur değilsiniz dert dinlemeye.Ama dinliyorsunuz.Duvara karşı ağladığım günü günleri asla unutmam ve sizin baba şevkatinizi hissettiğim için önce Allaha sonra size sığındığımı.Verdiğiniz nasihatler önemli dualar olmasaydı ben aklımı kaybetme yolunda idim.Sabahlara kadar yazılarınızı okumayı huy haline getirenlerdenim.Sizin değerli vaktinizin kıymetli olduğunuzu bilenlerdenim.Aylardır ne zaman ihtiyacım olsa sabırla beni dinlediniz.Her zaman dualarımdasınız.Artık kademe kademe bu yolda ilerlendiğini anlamaya başladığım için size dertlenmiyorum,sizin bana öğrettiğiniz sabırla dualarla ilerlemeye çalışıyorum.Allah sonsuz kez razı olsun sizden.Sakın üzülmeyin arada pürüzler çıkabiliyor herşeyde olduğu gibi.bu arkadaşımız da yakında anlayacaktır inşallah.Ona tek önerim insanlarla konuşmalarına son verip sizin yazılarınıza yönelmesi gerekir.İllaki vakti vardır.(tv izlemek,misafirliğe gitmek gibi…) 3 aydır ilk kez bi arkadaşıma gittim ve boş boş muhabbetlerdi bana göre…Bunları yazmak vakit almak istemezdim ama sizin de bir insan olduğunuzu unutmamalarını istedim.Selam es selame Allah yar ve yardımcımız olsun iyiki varsınız can hocam ????

     2. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

      teşekkürler..umarım bunları okuyanlar çıkar.selam es selame…bilmeyenler neyi bilmiş bilenlere selam olsun..selam es selame

  2. Zeynep dedi ki:

   Aslında tam basen dediğimiz bölgeler oluyor ve biraz üstleri ve altları. Kollarınızı yanlara bırakın tam basen bölgesine denk geliyor ya işte tam oraları ve biraz bacağa biraz kalça etlerinin olduğu bölgeler de dahil. Sağ baldır kaba etleri büyük elem. Sol ise ayrılık kesin ve net doğrudur. Çok kere tecrübe ettim. Savunma olarak ta Allahümme olarak başlayan duanın hepsini okuyun sağ için, sol içinse sadece Allahümme kısmını okumadan hepsini okuyun el dizde olarak…

   1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

    kalça kaslarına denk düşen ihtilaç istirahattır..dinlenme..biz öyle tecrübe ettik..selam es selame

 77. Anonim dedi ki:

  Hocam kuyruk sokumu seğirmesi neye delalet eder 3 4 defa seğirmeler oldu cevap verirseniz sevinirim teşekkür ederim

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   yazıda olmayan ihtilaçları biz de tecrübe etmedik demektir.yazıda olanlarla yetinin.ihtimal keyfin yerinde istirahat edeceksin demektir

   1. Forsa dedi ki:

    29 haziranda sağ uyluk sağ kol pazu ve kuyruk sokumu 1 saat içinde defalarca seğirdiler .

    1. admin dedi ki:

     Tüm bu seğirmelernize ayrı ayrı seğirmeler kategorimizden bakabilirsiniz. Tarihsel bir mesaj yoktur, mesajları ayrı ayrı değerlendirin. Selam es selame

    2. Furkan kul dedi ki:

     İmsak vakti ile güneş vakti arası yani sabah namazı vaktinde sağ devri yapabilirmiyiz? Sağ devri Namaz hükmünde demiştiniz hocam, Sabah namazı vaktinde nafile namaz kerahatle caiz deniyor.

 78. Pozitif dedi ki:

  Araştırdım ama alt çeneye ait bir tek yorum yapılmamış ve sorma mecburiyetinde hissettim.

  Bu seğirme olduğunda savunma olarak tek anlamadığım yer var.

  İşaret parmağı baş parmakla birlestirirken, burnun üzerinden sürüterek geçmek mi doğru efal; yoksa alt dudak tarafından çene kemiğine yakın yerden geçirmek mi?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   burunda ne işin var azizim.çene kemiğindesin.selam es selame

 79. Sevgi dedi ki:

  Hocam “Baldır Kaba Eti” başlığından kasıt özür dileyerek; popo altındaki baldır kaba eti doğru mu? Yani dizden yukarısı.

  Yazıda belirli bir sırayla gidilmiş olduğundan ve “Dizden Aşağı Baldır Ön Bölümü-Arka Bölümü” diye bahsedildikten hemen sonra “Baldır Kaba Eti” kısmına gelindiği için zihinlerde bir karmaşıklık doğuyor. Bu yüzden anlam karmaşası yaşanıyor.

  Özetle; Baldır Kaba Eti demek, “Dizden Yukarısı Baldır Kaba Eti” demek, doğru mu?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   diz altından kalçanna gelinceye kadar arkadaki kaba kaslar.

 80. Farah dedi ki:

  Hocam dizin arka kısmı seğiriyor onu diz diye mi almalıyım dizin altı mı bacak arkası yani seğiren?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   dizin altı diye içi diye ayrıldığını hatırlıyorum.dikkatli oku.
   vaktimiz olsa yazıda teferruat anlatırdık amam maalesef..selam es selame

 81. Yasemin dedi ki:

  Hocam bacağımın üst kısmı atıyor orası tam olarak neresi anlayamadım da hayrılı günler

 82. Yasemin dedi ki:

  Diz kapağı ile diz arasındaki fark nedir acaba?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ?

 83. Anonim dedi ki:

  Diz ile diz kapağı arasındaki fark nedir?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   Diz var bir de kapağı var..fark birinin diz diğerinin kapak oluşudur belki.belki onlarca fark vardır
   selam es selame

  2. Dermani dedi ki:

   Hocam 4 yıldır sizi takip ediyorum ve gerçekten yazılanların hepsi doğru.Devamlı seğirme alan biriyim.Artık korkuyorum.Bize bu ilmi öğrettiğiniz için Allah razı olsun.Hocam ilmi ledun öğrenmek istiyorum.Ne tavsiye edersiniz

 84. Anonim dedi ki:

  Ayak tabanının kenarının seğirmesi ne anlama geliyor? Açıklamalarda yer verilmemiş? Sağda ve solda bir anlamı var mıdır?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   anlamı elbette vardır..tecrübe etmediğimizden yazılmamıştır.sen anla bize bildir inşaallah.katkın olsun.

 85. Yasemin dedi ki:

  Hocam kemer kısmına denk gelen kemik üstüm seğiriyor, orası tam olarak nereye denk geliyor tabi anlatabildim mi emin değilim 🙂

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ihtilaçnamede olmayanları kendiniz tecrübe ile anlamaya çalışın
   selam es selame

 86. Pozitif dedi ki:

  Örneğin; herhangi bir uzuvda ihtilaç olduğunu sandık, ama aslında olmadı ya da mesela “Dizin Yan Tarafı Seğirmesi” diye bir başlık yok; ama biz yine de en yakın yer olarak “Dizin Ön Tarafı Seğirmesi/Dizin Arka Tarafı Seğirmesi” gibi başlıkları muhatap aldık ve bunlardaki duaları okuduk. Bunda bir mahsur var mıdır?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   hayır..mahsur yoktur..selam es selame

 87. Reyhan. dedi ki:

  Hocam sol pazı sürekli seğriyor yazdıklarınızı okudım ama tam anlayamadım ne yapmam gerekir

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   pazuların ihtilacı çok fazla haber içerir..belki de bulunduğun bölgece yoğun yağış vardır..celal kuvvet bulmuştur.arıca evkatları bilmeden çözümlemek kolay değildir.okuduğu n esmaların bile gözden geçirilmesi gerekir.eğer celali esmalar okudysan belki de kafirlere güç kuvvet aktardın demektir.uzun hikaye..zamanla keşfedilir.kemale erdikçe daha iyi anlarsın.selam es selame

 88. Anonim dedi ki:

  Hocam diz var diz kapağı var diyorsunuz ama şimdi diz kısmı komple alınıyor yani diz ayrı diz kapağı ayrı olunca neresi diz kapağı neresi diz neresi diz kapağının altı insan bi karıştırıyor. Diz kapağı tamam da diz dediğiniz diz kapağı dışında kalan bölgeler mi? Fotoğraf olmadığı için insan bi şüpheye düşüyor. Vaktiniz yok anlıyorum ama ihtilacı doğru yorumlayabilmek açısından soruyorum

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   resimli de var.

 89. Anonim dedi ki:

  Hocam dudak kısmının altındaki bölüm varya erkekler sakal bırakır hani oraya çeneyle dudak arasıdır anlatabilmişimdir inş sizin bahsettiğiniz alt çene orası değil değil mi?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   alt çene üst çene diye sözlüğe bak lütfen.

 90. Burak dedi ki:

  göz üst kapakların seğirmesiyle ilgili kenzül havasa baktığımda hocam sağ üst kapak seğirmesi fena sol üst kapak seğirmesi ise iyidir diyor. siz burda tam tersini yazmışsınız

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   kimin haklı olduğunu ayırt edecek olan sensin.yanlış bilgi heryerde..savaş karanlıkla aydınlık arasındadır.selam es selame

 91. Muammer BİLİM dedi ki:

  Kıymetli hocam merhaba !

  Günlük rutin , iki defa sağ devir yapılışı meleke haline getirilmişken ; gün içerisinde sağ devir gerektiren seğirmelerde , tekrar yapmanın sakıncası var mıdır efendim ?

  Hürmetlerimi iletirim .

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   şart değil..meğerki ölüme dair haber olursa yeniden yaparsınız.selam es selame

   1. Anonim dedi ki:

    Aleykümselam kıymetli hocam !

    Lütuf buyurdunuz efendim !

    Kalbi teşekkürler ediyorum .

    Saygılarımla…

 92. Berkant SARIDOGAN dedi ki:

  Hocam selamun aleykum 1 haftadir sol kasimin hemen alti ,goz kapagimin hemen ustu segriyor Bununla ilgili dostluktan soz edilmis lakin birkac ay oncede ayni yer seyirmisti daha sonra babamin kanser oldugunu ogrendik Suan babam iyilesti Allah in izniyle fakat ayni bolge tekrar seyirmeye basladigi icin korkuyorum Bilgilendirirseniz cok mutlu olurum.Allah a emanet olun

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ihtilaçnamede verilenler binlerce yıldız gizli idi..artık düşünen allahı arayan daha dorusu hakikatini keşfe çıkan herkese rabbimizn izniyle sebildir.tefekkür et..her sır sende var. selam es selame

 93. Pozitif dedi ki:

  Hocam, “Göbek” kısmında bir efal/hareket örneği vermişsiniz; “-Bazı kadınlar göbek atar, bu korkuyu davet eder.” diye, bunun gibi; hareketlerin derin anlamlarını yazan bir yazınız var mı? Ya da yazabilir misiniz?

  Örneğin; el sallamak ne anlama gelir bir anlamı var mıdır veya alkışlamak… Bunun gibi onlarca hareket…

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   insan bir hikmete deryasıdır..her hareketi bir hikmet içerir..bazı hareketleri kişiyi cennete yaklaştırırlen bazıları cehenneme yakınlaştırır..bazı hareketler zenginliği davet ederken bazıları fakirliğin kapılarını ardına kadar açarak iflaslara sebep olur..inşaallah ileride bir izin çıkarsa yazacağız.namaz insanı rabbine yaklaştırır,içki zina yalan haramların tümü ile anne babayı kırmak kişiyi dünyada cehenneme sokar..gören gözü kör işiten kulağı sağır eder.çok keder hüzün mutsuzluk sarınca her yerini bir yoksulu doyurak kadar parayı tasadduk et bak neler oluyor.selam es selame

 94. Yusuf dedi ki:

  Selamun aleykum hocam. Sağ baş parmak sabır yazıyor bu sabretmemiz gerektiğinemi yoksa sabrettiğimizemi işarettir

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sana sabır verildiğine işarettir.olay anında olduysa kişiye ikinci bir yardımdır..

   1. Yusuf dedi ki:

    Tekrar selamun aleykum.O vakit şöyle diyebilirmiyiz. Sana sabır verildi ve bu sabrı kullan anlamını çıkartabilirmiyiz hocam.

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     verilen hüküm seni dairesine aldı..tercih hakkın kayboldu..sabretmekle yükümlüsün.bir başka şansın yok.sen sabır oldun sabırlı değil.büsbütün sabır oldun.selam es selame

 95. Yusuf dedi ki:

  Selamun aleykum hocam. Bilek ile dirsek arası dış taraf seğirmesinin hikmetinin açıklamasını bulamadım yardımcı olurmusunuz

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sağda dua kabul solda yanlış iş yapıyorsun demektir.
   selam es selame

 96. Ali dedi ki:

  Sağ kurek kemiğinin bitiş yerinden itibaren böğüre dogru 4 parmak genişliğindeki bölge çok segiriyor sebeb hikmet ne olaki ihtilaclar icinde bulamadim
  Selâm ve hürmetler

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sağ kürek kemiğinde ve sol kürek kemiiğinde değişik damarlarda değişik haberler saklıdır.en belirgin anlayabileceğini işaret sağ kurak kemiği ihtilacında rahmet işaretidir.yağmur yağacak demektir veya yağıyor güçlenecek demektir.zamanla tecrübe ederek ayrıntıları keşfedersiniz..ihtilacın şiddeti süresi teferruattır kişi kendisi gözlemeleri hisleri ile bu ilimde mahitr olur.ancak bu düzenli ibadetini yapan allaha yakın kişilere açılan bir ilimdir..vahiy yollarından birisidir.allahla senin arandaki samimiyet ve sevgi ile doğru orantılıdır.vahiyde ilk basamaktır.bu arada vahiy işaret dili demektir.ledünni yani allahın her kuluna özel ilmidir.yazılarımız ı-okumayı sürdürürseniz her birinde bir sır örtülü yahut açık bildirilmeketedir.
   selam es selame

 97. Yusuf dedi ki:

  Selamun aleykum hocam sol baş parmak güzel yazıyor ama orjinal kitapta hüzün yazıyor içinde bulunduğum kederli durum yüzünden 2 gündür ne yapıcağımı şaşırdım yardımcı olursanız çok sevinirim hocam

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   demek ki hüzün yazan tespit doğrudur…la hüznü fil hayati okuyun .sağ el sağ diz üzerinde.selam es selame

 98. Nazlıcan dedi ki:

  Bu söylediklerin saçmalık vücuttaki seğirmeler Stres yorugunluk uzun süre PC telefona bakmaktan kaynaklanıyor. Yazık insanlarda inanıyor bilimsel açıklanmış şeyler bunlar , Dini niye alamet edip bizi kandırıyorsunuz ki

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sen de keyfince davran..ama istersen seğirime yaşadığında yine de bak yazımıza,denemeyi kendin yap.bakarsın bütün öğrendiklerin yalan oluvermiş.bu bir ilimdir herkesin deneyimlemesine açıktır. eğer ihtilaç alıyorsan dene…almıyorsan zaten bu alanda nasibin yok demektir. allah yar ve yardımcın olsun..sorgulamaya devam et..arayan bulur.selam es selame

 99. Yusuf dedi ki:

  Selamun aleykum hocam. Dirsek ile omuz arası pazuların tam arkası hangi ihtilaça bakmalıyız

 100. Anonim dedi ki:

  Hocam sağ elimin baş parmağı ve işaret parmağı arasındaki bölüm ihtilaç veriyor. Bir yazınızda sevgi diye okumuştum. Bu sevgi yaradanın sevgisi mi yoksa herhangi bir kişinin sevgisi olarak mı yorumlanmalı?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   bütün sevgiler allah’tan allah!adır..kulu yaratılmışı allah’tan ayırırsan onun adı şirk olur..
   biri seni sevse allah sevdi bir sana sövse allah sövdü demektir.
   la ilahe illallah demiyor muyuz..allah var başka ilah yok.ilah ne demek kendinden gücü kudreti olan.kimin var kendinden kendini yaratıp yaşatacak güç
   selam es selame
   ..

 101. Esra dedi ki:

  Hocam saygılar. Yukarıdaki yazıda kasıktan diz kapağına kadar bacaklar ve baldır kaba etler iki ayrı başlıkta anlatılıyor. Baldır kaba etler arka tarafı, kasıktan diz kapağına bacak diye belirttiğiniz kısım ise bacağın ön tarafını mı anlatıyor. Neredeyse her gün sağ kasık ile diz kapağımın ön bölgesi seğriyor. Rica etsem bu konuya açıklık getirebilir misiniz? İkinci bir sorum günlük hayatta seğirmelerin bu kadar çok yaşanması normal midir? Günde belki 20’den fazla ihtilaç alıyorum. İnanın şu yazıyı yazana 3 ihtilaç gerçekleşti. Bir de şu hususa değinmek isterim, seğirmelerin dualarını veriyorsunuz Türkçe alfabeden. Eğer mümkün ise transkript alfabe kullanabilir misiniz? O alfabede mesela s harfi yazdığınızda peltek s’yi mi, sin’i mi, sad’ı mı kast ettiğiniz rahatlıkla anlaşılabilmekte. Dolayısıyla yaptığımız dualar ve efaller daha sağlıklı olabilecektir. Hürmetlerimi sunarım.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   bu ayırım yazıda var..dikkatinden kaçmış olmalı
   kaba etler arkayı kaslı alenı anlatır.
   baldır önü diye hem diz üstü hem diz altı olarak var.
   selam es selame

   1. Esra dedi ki:

    Ve aleyküm selam ve rahmetullah, İnanın çok inceledim. Dizden aşağı önve arka var ama dizden yukarı baldır ön bölümü bulamadım maalesef. Yazılarda sadece dizden yukarı baldır sağ ve sol olarak yer almış. Bir yerde de kasık ve diz kapağı arası bacak seğirmesi var. Dizden yukarı baldır ön bölümü “kasık ve diz kapağı arası bacak” diye belirttiğiniz kanısındayım. Orada da sağda Cemale vuslat, solda taşıta binmek, yolculuk yazıyor. Eğer farklı bir anlamı varsa söyleyebilirseniz çok makbule geçecektir. Hayırlı günler dilerim.

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     sağda Cemale vuslat, solda taşıta binmek, yolculuk…olarak verdik.buldun bak

 102. Gamze dedi ki:

  Selamün aleyküm efendim. Kusura bakmayın değerli vaktininizden çalıyorum .Avuç içinin seyirmesinde herhangi bir bölgesinin de anlamı oluyor mu, yoksa avucta bir yerde seyirmesi yeterli mi ? Benim sağ avuç icinin sol alt köşesi seyirdi akşam vaktine yakın . İnsaAllah anlatımında hata yoktur . Selam ve dua ile .. Teşekkürler

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   avucun ortasını yazdık.kenarlarını tecrübe etmedik

 103. Tahsin dedi ki:

  Teşekkürler

 104. Muammer BİLİM dedi ki:

  Seğirmelerin olduğu saatlerin hangi vakte geldiğini nereden öğrenebiliriz kıymetli hocam ?

  Misal ; perşembe gece saat 02:30 hangi vakittir . Zuhal mi , kamer , mi yoksa müşteri mi gibi …

  Kalbi selamlar ve hürmetler ederim …

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   evkatlar konusu BARIŞA MEKTUPLAR da açıklandı.Lütfen o mektupları okuyun eğer işlim severlerdenseniz.
   Maalesef kaybedilmiş ilimlerdendir. selam es selame

 105. Tuba dedi ki:

  Hocam rahatsız ediyorum ama sol baldır kaba etim seyirdi ve ben altındakileri okurken sanırım dalgındım ve sağ baldır kaba etinkini okumuşum 11 kez biraz aşağısına inince farkettim ki solda Allah’ın ismiyle başlayan kısım celali çekermiş ne yapmam lazım yani şaşırdım ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum

 106. Numan dedi ki:

  Selam un aleykum hocam gün içinde vücudumun çoğu yeri kısa kısa segirmeler oluyor örnek veri ek olursak sirtim segirdikte n sonra kürek kemigim yarım saat sonra omuzum karnım, pazularim vs. Yatana ksdar boyle devam ediyor

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..ihtilaçlar hikmetullahtan habir sıfatıdan haberdir.ne anlama geldiğini ihtilaçname adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz.altına yorumyazdığınız yazıdan ilgili başlıkları bulun öğrenin
   selam es selame

  2. Cemal Aslanoğlu dedi ki:

   Aşırı seğirmeler şeytandandır. Hiç takmamak gerekir. Üzerinizde yerine getirilmemiş adak varsa kesin.

   1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

    ihtilaçlara şeytanın hükmü geçmez.olumsuz haberleri celali melekler verir..olumluları da cemali melekler verir..yalan haber ihtilaç ile verilemez.
    selam es selam.

    1. Cemal Aslanoğlu dedi ki:

     Benim kastettiğim, vücudun farklı farklı yerlerinde hemen her gün meydana gelen sürekli yer değiştiren seğirmelerdir. Bu seğirmeler haram yiyince artıyor, bol estağfirullah çekince azalıyor mesela. Şeytan vücutta geziyor.

     1. admin dedi ki:

      vucutta seyrimeyen dama yok gibidir. Her biri bir şifredir.Ancak ilgili haber verileceğinde seyrir.Şeytanlat ve melekler kişinin her yerinde gezerler. insan yarı şeytan yarı melkten oluşmuş ADEMDİR, adem yokluk demektir.. yani adem ya şeytan ya melek gibi davranır . gerçekte insan yoktur. bazende melk işle şeytan bir noktada anlaşırlatr..mesela ölmeyelim çok yaşayalım derken ortak karar almış olurlar. Acıkınca hadi yemek yiyelim derler.
      anlaşırlar.
      . selam es selame

 107. Esra dedi ki:

  Hocam hayırlı günler, sol göz kapağı seğirmesinde savunma namaz vakitlerinde yapılmalı yazmışsınız, bu vakitlere duhan namazı, işrak namazı vakitleri vs. de dahil midir? Bir de hocam sol göz kuyruğu deyince tam göz kapağının bittiği, alt göz kapağı ile üst göz kapağının kesişim yerini mi anlamamız gerekiyor yoksa üst göz kapağının son 1 cm si de bu kısma dahil oluyor mu? Bu son 1 cm.lik kısımda çok seğirme oluyor, ikisinin anlamları farklı ve ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Hayırlı günler dilerim.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   savunmayı haber alınır alınmaz yaparsın da sonra her namazda devem ettirirsin.nafile namazlar da dahildir.
   gözün bittiği yer yani en sol kısımdır.selam es selame

 108. Esra dedi ki:

  Hayırlı günler hocam, sağ devri öğlen vaktinde yapılabilir mi, veya yapılmasının uygun olmadığı saatler var mı?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   har an yapılır..ancak namaz gibidir.abdest şartı vardır

 109. Esra dedi ki:

  Yani sağ devri öğlen yapılabilir mi derken ezan okunmadan önceki vakitten bahsediyorum.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sağ devi abdestli olarak hen an yapılabilir.

 110. Burak dedi ki:

  Selam Güzel bir site ve paylaşım emeğiniz için teşekürler çoğu tutuyor birde rüya ları yorum laya bilseniz daha harika olacak

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   her rüya kişiye özeldir…ikinci bir örneği yoktur.en zor ilim rüya ilmidir.yorumları da kesinlik arzetmez.İhtilaç ilmi ise kesinlik ifade eder.kişden kişiye fARKLILIK GÖSTERMEZ.kadın erkek ayrımı yoktur.evrensel bir dildir.
   selam es selame

 111. Beyza dedi ki:

  Selam esSelame hocam, Kur’an okurken burnumun tam ucu seğirdi, burun deliği ihtilacının hem sağ hem sol müdafaasını, burun ucuna şehadet parmağımı koyarak ve sol el dizde ve sağ el dizde yaptım. Uygunmudur, yoksa hata mı ettim?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   uygundur.selam es selame

 112. Ali dedi ki:

  Selamın aleyküm hocam, ben geçen sene temmuz ayında alt çenem çok titreyince sadece duayı okudum ama uygun saate varınca duayı tekrar okumadım ve sağ devir yapmadım acaba efal olmuş mu olmamışsa ne yapabilirim selam ve duayla.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   geçen sen olan oldu bitti.ihtilaçlar üç saat ile üç ay içinde mutlaka tecelli eder.
   selam es selame

 113. Nalan dedi ki:

  Hocam bu zikirde Allah ismi celali olduğundan çekilmesi uygun olur mu?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   zikre ilk adım adlı yazımıza bakınız.selam es selame

 114. Hakan KARAN dedi ki:

  Selamün Aleyküm hocam Allah (c.c) ismi hareket halindeyken okunmaz demişsiniz çalışırken veya hareket halindeyken hangi zikirleri çekebiliriz

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   içinde allah ismi olmayan her cümleyi veya kelimeyi zikredebilirsin.yolda yürürken allah kelamını kullanma rabbimiz demen yeter.mevla de rahman de ama allah deme.
   ayaklar hareket ederken allah deme.selam es selame

 115. Anonim dedi ki:

  Hocam mifhatül cennet duası, sekine duası ve vidri settar duaları okunmalı mıdır?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   cevap yok.maalesef o dualar hakkında bir fikrim yok.duaların ne olduğu hakkında bile bilgi sahibi değilim.duaların anlamları güzel ise okunur neden olmasın.yeter ki kahriye esmaları içermesin.rahmete dair olsun gadaba dair olmasın.bedduadan sakının.selam es selame

 116. Misafir dedi ki:

  Selamun aleyküm Hocam, Ben her namazımda ama her namazımda yıllarca “Yarabbi zulüm altında ve zor durumda olan müslüman kardeşlerimize yardım et, zalimleri ıslah et, ıslah olmazlarsa Kahhar isminle kahru perişan eyle, mazlum kardeşlerimize bizim elimizle yardım gönder.” diye dua ettim. Müslümanlara zulmeden kişilere yıllarca kahır okudum, ama ıslah olmazlarsa diye belirttim. Bu duanın bana celali dönüşleri olmuş mudur, çeşitli zor süreçlerden geçtim. Ya da müslümana zulmeden zalime ıslah olmuyorsa kahır okumakta bir zarar yok ise devam etmek isterim. Danışmak istediğim 2. bir husus da, sizin yönlendirmelerinizle Allah ismi celalini ayaklar hareket halinde iken okumamaya gayret ediyorum, bu durum taşıtta otururken de geçerli mi, taşıt hareket halinde iken de okunmaz mı? Saygılarımı sunarım.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   kahır esmalarını hiç bir nedenle okuma.

   otobüste hareket eden sen değilsin. o nedenle ayaklar eşit mesafede sabit veya sağ ayak bir santim bile olsa önce olarak okunur.selam es selame

  2. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   allah ismi celalını yanında bir esma daha olmadan okuma. suphanallah elhamdülillah gibi başka bir esma ile birlikte oku. allahu ekber ,allah kerim ,allahurrahman allahurrahiym gibi………………..

 117. Hasan AKKAYA dedi ki:

  Selamün aleyküm hocam,sol elin işaret parmağı seğirdiğinde ne okumamız lazım lutfedermisiniz?Bu arada yeğeniniz kamil bayram’ın arkadaşıyım.Selam ve dua ile

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..sağ elinizle sol el işaret parmağınızı tutun ve la ihtilacı vela zararı vela kederi vela celalı illa cemalı fil hayati okuyun.selam es selame

 118. Anonim dedi ki:

  Hocam ben tüm seğirmeleri burada yazan manalarıyla yaşıyorum. Yalnız iki gündür şöyle bir şey yaptım. Doğru mu yanlış mı bilemedim. Allahtan istediğim bir şey için eğer olacaksa sağ bacağımın ön tarafı seğirsin dedim. Bir gün seğirdi. İkinci gün seğirmedi. Doğru bir şey yapmadım gibi geldi bana. Siz ne dersiniz?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   doğru yapmışsın ve cevabı ada almışsın maşaallah
   selam es selame

 119. Tahir dedi ki:

  Hocam SA. Kasıktan diz kapağına kadar sol bacağın ön bölümünde iki üç gündür sürekli damar seğirmesi var. Taşıta binmekmiş anlamı. ama hocam resmen damar çoşuyor ve herhangi bir yere gitmedim de bu damar seğirmesi ne anlama geliyor hocam.

 120. Metin dedi ki:

  Selamun aleykum,
  Kardeşim yazılarınızı bulmuş ve benimle paylasti; ben de istifade etmek maksadı ile okudum. Zannımca yazılarınızın kaynaklarından bir tanesi marifetname kitabı. Kaynak her ne olursa olsun, ilim sahibi bir insan olarak, bu segirmeler ve anlamlarının “muhtemel” oldugunu; herkeste aynı şekilde vukuu bulmama ihtimali olduğunu belirtmeniz gerekmez miydi? Sizin de yakinen bildiğiniz üzere “insan yaradılış itibariyle zayıftır” ve bu zayıflık bazı kimseleri (siz bir takım bilgiler verdiniz diye) tembelliğe veya vesveseye itebilir…

  Diğer taraftan dikkatimi çeken mevzulardan bir tanesi de ehl-i ilm olup olmadığınız: eğer ehl-i ilimseniz çok iyi bilirsiniz ki, her hangi bir duadaki ufak bir telaffuz hatasının telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olabilir ancak gördüğüm kadarıyla siz, bunu bilmez ve dikkat etmez gibi çok aleni hatalarla dua ve zikirleri yazıyorsunuz. Bunun maddi manevi sorumluluklarını da üstleniyor musunuz yoksa yorumlarda okuduğum gibi “bazı keşifler tecrübe ile öğrenilir” diye düşünerek tüm maddi ve manevi sorumlulukları okuyucunuza mi yukluyorsunuz?

  1. Anonim dedi ki:

   Hangi zikirler hatalı sizce? Bende buradaki kaynaklardan çok zikir çektim. Şimdi bu yorumu okuyunca çok üzüldüm. Bilmeden hata mı yaptım diye.

 121. Hulusi dedi ki:

  Esselamunaleyküm sayın hocam benim bugün sol şakağım seğiriyor hikmeti nedir acep

 122. hakan dedi ki:

  Hocam daha onceleri vucudumda segirmeler oluyordu son iki haftadir segirmeler cok fazla azaldi neredeyse hic olmuyor bu durumun hikmeti nedir sizce

 123. Omer Adalet dedi ki:

  Sayın hacı ali bayram sen kendi kendine mi (Kuddise Sirruhu) diye hitap ediyorsun?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   nasıl bir soru bu..nerede var

   1. Abdullah dedi ki:

    Seğirmelerin geçmesi için ne yapılmalı duası falan yok mu 2.5 yıldır hergün vücudum seğiriyor insanı psikolojik olarak etkiliyor ve bundan çok rahatsız oluyorum çevremdekilerde ailem de çok rahatsız oluyor hem bu durum hem de insanı imani nokta da zayıflatmaya ve vereceğin kararlar da tereddüte sürükleme durumu var en güzeli ALLAH Rızası için ilmi davranmak ve hareket etmektir. Bu fıkıhla ilmihalle hadisle kuranla yaşamını yönlendirmek gerekiyor o yüzden eğer seğirmelerin tamamen geçmesini biliyorsanız ALLAH rızası için bana yardım edin

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     altına yazdığınız bu yazı sorduğunuz sorunun cevabını veryor.İHTİLAÇNAME yazımızı dikkatli okuyun.ve her bir ihtilacı ayrı ayrı savunun..allah sizinle konuşuyor..sevinin..şikayet etmeyin.herkesle konuşmaz o.selam es selame

   2. Omer Adalet dedi ki:

    Selamun Aleyküm, Yukarıda konu metninde kendiniz eklemişsiniz. Ben mi yanlış anladı. Bu konuda bizi aydınlatın. Hayırlı günler.
    HACI ALİ BAYRAM

    (Kuddise Sirruhu)

    Ol damar ki oynar; bir düşün, acep neden,
    Hakk’tır onu hikmette, lütfedip depreden.

    Arif ol Azizim, anla işaretini,
    Hayatın içinde bekle beşaretini.

 124. Ahmet dedi ki:

  (SAĞ DEVİR NASIL YAPILIR ??????? )
  BUNU DAHA AÇIK ANLATIRMISINIZ
  SAYGILARIMLA

  “ALT ÇENE”:
  Verdiği Haber

  Yapılacak Efal:
  Sağ el parmaklarının tamamı ile çenenin sol yanını ay şeklinde tutar, başparmağını sağ tarafına koyar ve bunu okursun.
  “Lâ ihtilacı fil hayati Ve fil cismaniyeti Ve fil ruhaniyeti Ve’l ihyai fil hayati. Ve bi dul el ömrü fil hayati. Ya Hayy el baki. Bi hayatil bekai. Ya muhyi ente haligun. Ya muğdike iğdaike hayati cediden ve ömren davilen. bi lutfike. Ve keremike ya ekramel ekremin” okunur.
  Uygun saate varınca yeniden okursun. Sağ devri yaparak korunursun (SAĞ DEVİR NASIL YAPILIR).
  AÇIKLARMISINIZ ?????????? Sağ devrinde besmeleden sora “Ene’l hayyün ve ene’l muhyün” okunur. Veya Besmeleden sonra “Ya Hayy’ül baki” okursun. İhtilaç kesilir.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   google sağ devri nasıl yapılır diye yaz lütfen

 125. Burak dedi ki:

  Hocam SA. Kasıktan diz kapağına kadar sol bacağın ön bölümünde iki üç gündür sürekli damar seğirmesi var. Taşıta binmekmiş anlamı. ama hocam resmen damar çoşuyor ve herhangi bir yere gitmedim de bu damar seğirmesi ne anlama geliyor hocam.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ne güzel..takip et bakalım üç gün üç ay içinde gerçekleşecek nasıl bir yolculuk olacak veya işte bu habere işaretmiş diyeceğin neler gerçekleşecek.
   sana ihtilaçnamenin gerçek bir ilim olduğunu rabbimiz haber veriyor olabilir mi sence.O kadar net belirgin ihtilaç etmesi bir güzelliğe işaret olabilir mi.

 126. Pozitif dedi ki:

  Hocam “Bütün Ayak Birden” seğirmesindeki duada;

  “Lâ ihtilacı riclül yemini, ene basitün bi basiti, ene sabitün bi sebati, fil hayati ve bi hayatil bekai”

  Yani burada “riclül” yazan yer “ricalül” olabilir mi?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   riclül ayak demek olsa gerek yahut bacak..demektir. Riclül yemini deyince sağ ayak demek oluyor
   yesari demek sol ayak yemini demek sağ demek..ben fakir arapça bilmiyorum maalesef..rical erkek anlamında olsa gerektir.seni yanıltmayayım sen en iyisi arapça bilen birine sor..kendimi yanılttığım bana yetse gerek.allah bağışlasın

   1. Pozitif dedi ki:

    Biraz araştırdım hocam, sizin yazdığınız doğru:

    Ricl=ayak
    Yemîn=sağ

    demekmiş… Kaynağı aşağıya link olarak bırakıyorum, kafası karışan arkadaşlar olursa onlar da baksın öğrensin inşaallah.

    http://www.pultar.org/~mustafa/YAS/R.html

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     Teşekkür ederim..ne güzel..kaynağı buraya koymanız bir hizmettir. rabbim ecrini verecektir inşaallah.selam es selame

 127. Omer Adalet dedi ki:

  Selamun Aleyküm hocam, İhtilaç ederse, “Gözün üst kapağı”: kısmında sağ göz üst kapak için güzel denmiş tam aksine fenadır. Benim tercübemde benim düşman beni rahatsız edeceği zaman başlıyor. Bir kaç kişi daha var onlarda rahatsız edecekleri zaman başlıyor. tam ilmini bilmediğimden def edemiyorum çok kere tercübe ettim. Kenzül havas kitabından bakıyordum Orada İbrhim Hakkı ve Caferi Sadık hazretleride Fena diye işaret etmişler.
  Gözün üst kapağı sağı : Fenadır. (İbrahim Hakkı Hazretleri)
  Sağ Gözün kapağının Seğirmesi (ayrıca Caferi Sadık hz leri sağ üst kağaın köşesi ve kuyruğu hakkındada bilgi veriyor): Fena haber alarak gam ve güssalı olacağına delalet eder.(Caferi Sadık Hazretleri)

  Nasıl def ederiz yapılacak eftal nedir yukarı konu içine eklermisiniz.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..bizim faydalandığımız kaynakta güzel yazmasına rağmen kendimiz asla güzel olarak tecrübe edemedik.yazılardan birisinde bu durumu bildirdim.hatta net tecrübe edenlerden yardım istedim. sağ el sağ göz kapağı üzerine konularak şeklinde okunmalıdır…eğer siz her defasında düşmanlık olarak tecrübe ettiyseniz vela adavati kelimesini de ekleyebilirsiniz. madde ilimleri nası tecrübe iledir mana ilimler de tecrübelerle birikir.İnsanlığın malı haline gelir.O nedenle tecrübe edilen her bilgi yayılmalıdır asla saklanmamalıdır.ilmin sadakası yaygınlaşmasıdır.selam es selame

   1. ... dedi ki:

    Selam..sağ göz üst kapağı 15 gün seğirdikten sonra çok kötü hastalanıp ölümden döndüm..birşey olacağını hissettim ama ne olacaktı beklerken bu olayı yaşadım ve olaydan sonra seğirme durdu..(olay hastalık olarak cereyan etti bende)..Selamün aleyküm..

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     olabilir..sonuç olumsuzluktur..ama ciddi ve can yakıcı acı vericidir.Mutlak savunma yapılmalıdır..Sadaka vermek ve dua etmekten başka önlem yoktur.O keder mukadder olmuş ve kişiye haber meleği haber veriyor..kaderi ise ancak dua ve sadaka değiştirir..resulullahın bildirdiğine göre ve ayetlere göre kadar ancak dua ile ve sadka vermekle değişir.selam es selame

     1. Emre dikbudak dedi ki:

      S.a hocam matluba muvafık ne demek anlamı. ..birde hocam Sag alt göz kapagım sürekli çekik duruyor 3 gündür seyirmeyle alakalımı buda

   2. Anonim dedi ki:

    Hocam tam duayı yazar mısınız??

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     dualar yazılı..herşeyi yeniden mi yazacağız azizim.

     1. Serkan Çiftaslan dedi ki:

      Burada ne kadar fetocu apocu ve kâfir varsa heppsini öldürücem anladınız mı?…

 128. Pozitif dedi ki:

  Hocam, “Sol Ayak En Üst Noktası” ihtilâcında örneğin; “Celâli zat sıkıntıdadır” denmiş.

  Peki celâli zat kimdir, nasıl gözlemlenir?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   Kişinin celali tarafları sıkıntıda demektir.Mesela nefisi dardadır.oğulları sıkıntıdadır.ancak genel olarak kafirler sıkıntıdadır.sol ayak onlarca şeyin temsil yeridir.selam es selame

 129. Alanur dedi ki:

  Selamun aleykum hocam.. Hocam yaklaşık bir haftadır Sol göz pınarım ve kaş ucum arasında seğirmeler oluyor arada göz kapağımda da oluyor. Ne anlama geliyor hocam hepsi karışık şekilde art arda oluyor ve daha çok ibadet esnasında seğiriyor.. Güzel haberleinizi bekliyorum hocam

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   İhtilaçnamede ne yazıyorsa odur.ekleyecek şey olsaydı yazardık.selam es selame

 130. Anonim dedi ki:

  Hocam sağ göz üstkapağı seğirmesi bende de sanki düşmana çıkıyor, pek güzel değil , ne okumalıyız, tam duayı yazmamışssınız. Eksik kalmış sanki..

 131. Meraklı dedi ki:

  Hocam sağ göz üst kapağı tam olarak neye çıkıyor anlamamakla birlikte sanki düşman rahatsız ediyor fikrine bende katılıyorum, ne okumalıyız acaba??

 132. Pozitif dedi ki:

  Hocam; bazı dualarda (yenileyerek en üste koyduğunuz ihtilaç dualarında) alttakilere göre farklılık var. Hangisini dikkate almalıyız?

  Örneğin;

  Alt Çene İhtilâcı (En üstteki dua): “Lâ ihtilacı fil hayati Ve fil cismaniyeti Ve fil ruhaniyeti Ve’l ihyai fil hayati. Ve bi dul el ömrü fil hayati. Ya Hayy el baki. Bi hayatil bekai. Ya muhyi ente haligun. Ya muğdike iğdaike hayati cediden ve ömren davilen. bi lutfike. Ve keremike ya ekramel ekremin”

  Alt Çene İhtilâcı (Aşağıdaki Dua): la ihtilacı fil hayati, Ya hayyul baki bi hayatil beka-i Ya muhyi ente halıkun ya muğdike iğdaike hayati cediden ve ömren davilen bi lutfike ve keremike ya ekremel ekremin ve ya mucip bi icabeti duaike’

  Şu an analiz edip karşılaştırdığıma göre aslında dua içeriği hemen hemen aynı ancak yine de size danışmak istedim.

  Bir de dikkatimi çeken, en üstteki “Yapılacak Efal” kısımlarında, bazılarında, aşağıdakilere göre eksiklikler var. Yine Alt Çene İhtilâcı’ndan örnek verecek olursak;

  Üsttekinde, sadece; “Sağ el parmaklarının tamamı ile çenenin sol yanını ay şeklinde tutar, başparmağını sağ tarafına koyar ve bunu okursun.” yazarken,

  Aşağıdakinde bir de şu efal yazıyor duanın sonunda; “(duayı) okur başparmak yerinde dururken işaret parmağını yavaş yavaş çekerek başparmakla birleştirirsin.”

  Üsttekinde “işaret parmağını yavaş yavaş çekerek baş parmakla birleştirirsin” yazmamasının sebebi nedir, hangisini dikkate almalıyız?

  Teşekkür ederim

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   İkisi de aynı sonucu verir..dikkatle okursan fazla bir fark yok.anlaşılır kılmak istemişizdir.açıklama istenmiştir.selam es selame

  2. AnonimK dedi ki:

   Her iki duada aynı kapıya çıkıyor fakat efal yaparken ki parmak hareketleri eski duadaki açıklanan şekilde olması gerekiyor yeni paylaşılan harekette eksik anlatılmış ali hocamıza sormuştum oda ilk anlatıldığı şekilde yapmam gerektiğini söylemişti. Eski duada denildiği gibi, “Sağ el parmaklarının tamamı ile çenenin sol yanını ay şeklinde tutar, başparmağını sağ tarafına koyar ve başparmak yerinde dururken işaret parmağını yavaş yavaş çekerek başparmakla birleştirirsin.” sonrada yavaşça çekiyorsun. Doğru olanı bu şekilde yapmak.

 133. Pozitif dedi ki:

  Hocam, izninizle bir soru daha sormak gelir içten…

  “Kasık Seğirmesi” ile ilgili…

  Kasığın solu seğirince “oğul” diye yazılmış örneğin İhtilâçname’de. Peki evli olmayan kişi için bu olduğunda nasıl yorumlanır bu seğirme, bakış açımız nasıl olmalıdır?

 134. Seda dedi ki:

  Hocam benim aylardır sağ elimin baş parmağı ile işaret parmağı arasında neredeyse her gün ihtilaç oluyor. Neye işaret eder?

 135. murat dedi ki:

  merhaba hocam,
  sol göz üst kapak ve kaş arası seğirmesi ne manaya geliyor?

 136. Seda dedi ki:

  Benim sag elimin baş parmağı ile işaret parmağı arası aylardır neredeyse her gün ihtilaç veriyor. Anlamı nedir?

  1. admin dedi ki:

   EL Başparmağı seğirmesi:
   Sağda sabır;
   Solda kam.
   Kam: güzel, adil, arzu, istek demektir. Bir şeyi severek istemektir. Dilemektir.
   Müdafaa gerekmez. Bir bakıma yaşama sevincidir.

   EL Şehadet parmağı seğirmesi:
   Sağ el şehadet parmağı: cemalden sebebin zuhuruna işarettir. Yani faydalı hayırlı bir şey ortaya çıkacak. Yapılan bir iş veya duanın makbul olduğuna işarettir.
   Sol el şehadet parmağı: Bu iyi tetkik edilmelidir. Genelde zararlı, keder verecek bir iş işlendiğinde ihtilaç eder. Ancak rahmet duası okunduğunda da ihtilaç ettiği olur.Bu işaret alındığında zat ne okuduğuna bakmalı.Bir de ihtilacın alındığı saat önemlidir.Yapılan tetkike göre hareket edilmelidir.Yapmakta olduğun iş olumsuz hatalı bir iş ise de cenabı hak uyarır yapma der. Mesela sol elinle sağ elini tutarsın bu ihtilaçla uyarılırsın.

   El orta parmak seğirmesi;
   Sağda hüzün,
   Solda ferah, sürur ve şadumanlıktır.
   Sağda ise hemen sağ el şehadet parmağını sağ dizi üzerine koyarak bunu okursun. o tecelli zail olur.

   Yüzük parmağı seğirmesi;
   Sağda rütbe,
   Solda gam: Sol el sol dizi üzerine koyup okursun

   Cici parmak seğirmesi;
   Sağda hayır şerre tabi
   Solda muhalefet eder. okursun
   İhtilaç ederse GÖĞÜS;
   Sağda cemal zayıf; hüzün olur
   Solda celal zayıf düşmüş. Sürur, mutluluk olur.
   Sağda olduğunda; hemen sağ el sağ dizi üzerine koyarak okur.
   Solda çok ihtilaç olursa;(sağ el sağ dizde; Vesia kürsüyyühüs semavati vel arzı )okunur. Bunu böyle zat okuyamaz diğer insanlar okur. Zat arzi kelimesini okumaz. Zira deprem olmasına sebep olabilir. Zat zühreyi bekler ve sol devri yaparak tedbir almış olur.

   iyi günler
   Alparslan bayram
   admin

 137. Ayşe dedi ki:

  Hocam hıdrellez bir hurafe midir? İslam dinine uygun mudur? İyi günler.

 138. Emre dikbudak dedi ki:

  Selamın aleyküm sol ayak bileginin segirmesi ne anlama geliyor hocam bunu bulamadım

  1. hacı ali bayram dedi ki:

   tecrübe etmediğimiz o kadar ihtilaç var kii..bilinenlerden de fazla.
   dikkatle takip edin inşaallah siz tecrübe edersiniz..selam es selame

  2. Emre dikbudak dedi ki:

   Selamın aleyküm hocam Cemale vuslat nedemektir sol bacak segirmesi nde

 139. AnonimK dedi ki:

  Hocam yeni tasarım hoş olmuş hayırlı olsun inşallah yakın zamanda üyelik sistemide açılırda birinci nesil üyeliklerimizi alırız sıkı takipçiniziz sitenizin :))

  1. admin dedi ki:

   Teşekkürler.
   Üyelik sistemi artık aktifdir.
   Alparslan Bayram
   Admin

   1. Ahmet Yardımcı dedi ki:

    Selam es selame. Efendim Ya latifun zikri çekenler Hacı Ali Bayram efendi ile nereden mesaj atabilirler?

 140. Emre dikbudak dedi ki:

  Selamın aleyküm hocam Sag el baş parmak ara ara uzun segirmesi ne anlama geliyor 4 defa uzun segirdi

  1. admin dedi ki:

   Sağda sabır;
   Solda kamdır.
   Kam: güzel, adil, arzu, istek demektir. Bir şeyi severek istemektir. Dilemektir.
   Müdafaa gerekmez. Bir bakıma yaşama sevincidir.

 141. Fatih dedi ki:

  Selamlar sevgiler hocam;
  Alnın saçla birleştiği yer (sağ taraf) seğirdiğinde anlamı nedir? Sitede çok aradım fakat anlamını bulamadım. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Allah razı olsun sizlerden.

  1. admin dedi ki:

   Alın seğirmesi:
   Verdiği Haber:
   Sağda rızık, solda hayır haberdir.
   Selam es Selame

 142. Aygül Dal dedi ki:

  Selam es selame hocam Allah razı olsun insan lık çok faydalı çalışmak yapıyor sunuz ömrünüz bereketli olsun Allah ömrünüze bereket versin

  1. admin dedi ki:

   Çok teşekkürler Aygül hanım. Cümle müminlerin ömrüne bereket olsun inşaallah. Selam es Selame

 143. Emre dikbudak dedi ki:

  Selamın aleyküm Cemale vuslat nedemektir hocam

  1. admin dedi ki:

   Allah’ın Cemal sıfatları ile kavuşmaktır, cemal sıfatları nelerdir diye merak ediyorsanız sitemizde bulabilirsiniz, hayırlı günler
   Alparslan bayram
   admin

 144. Tarık Kalabak dedi ki:

  Hocam ihtilaçlarda kullandığınız fotoğraflar edeben uygun değil ayrıca kullandığınız reklamlarda cinsel içerikli bikini-südyen edeb-dışı. Zikir adabı Ve haya konulu tezleriniz ile çelişiyor, siteyi kullanan arkadaşların %100’ünün de müslüman olduğunu düşünerek düzeltmenizi rica ediyoruz. İhtilaç bilgileri Çizimler veyahut cansız manken fotoğrafları ile desteklenebilir. Selamunaleyküm

  1. admin dedi ki:

   Sevgili Tarık bey, öncelikle edebe aykırı bulduğunuz fotoğrafların muadillerini 650×400 jpg formatında bize atarsanız ben seve seve değiştiririm. Çıkan edebe aykırı reklamlar diyorsunuz ya, onlar google adsense yayınlarıdır ve google çalışma mantığı şudur, kişi kendi bilgisayarında yada mobil cihazında hangi ürünleri aratmış ise kişiye odaklı karşısına reklam çıkarmaktır. Misal bende bu aralar bol bol şarjlı matkap çıkarıyor 🙂 Elhamdülillah bu sitede tezlerimiz ile çelişen bir şey bulamazsınız, erkek koltuk altı koyalım kadınlar mı saldırsın. Nasıl bakar iseniz öyle görürsünüz. Not: Web sitemizin ziyaretçileri %65 kadınlardan oluşmaktadır.
   Alparslan Bayram
   admin

 145. kağan dedi ki:

  vücudumun her yerinde sık sık neredeyse hergün bi tarafımda seğirme oluyor anlamıyorum iyi yada kötü birşeyde olduğu yok

 146. Ahmet dedi ki:

  Sevgili hocam saygılar ve selamlar…. Kitapta gözün altında solda sevinçtir yazıyor ama sizde hışım olarak açıklama yapmışsınız..acaba ihtilaçlar kişiye özel mi …yoksa herkeste aynı mı acaba?
  Neredeyse sol göz alt kapak 1 aydır ara ara atıyor ihtilaçnamenize istinaden savunma yapıyorum ama herhangi bir haber alamadım…kitabın orjinalinde güzel yazan sizin açıklamanız da hışım yazmasının sebebi ihtilaçlar kişiye özel olmasından mı ? Saygılar ellerinizden öpüyorum

 147. Hasan dedi ki:

  Selamın aleyküm
  Gözün seğirmesi bahsindeki ihtilaç açıklaması sadece sol gözü açıklıyor sağ gözün üstüne ait ihtilaç gerekmiyordu.

  1. admin dedi ki:

   Sağda, güzeldir. (Kitabın orijinalinde güzeldir yazmasına karşılık, tecrübelerimle tam tespit edilemedi. Başka ihtilaçlarla karıştığından bilinemedi. Kedere geldiğinden şüphe edildi…)
   Solda, ölüme kadar giden acı haber işareti. sağ göz seğirmesi olarak burada bahsi geçmekte.

 148. İsa dedi ki:

  PENİS ZEKERİSİ SOLDA HABER DENİLMİŞ VUCUDUMUZUN DİĞER BÖLEGERİNDE BAZI BÖLGELER İÇİNDE HABER OLARAK ADALNDIRILAN YERLER MEVCUT PEKİ PENİS ZEKERİSİNDEN HANGİ YÖNDEN HABERLER OLABİLİR HOCAM

  1. admin dedi ki:

   haberlerde sınıflandırma yapılır mı azizim. haberdir işte. Seni ilgilendiren haberdir. bazen en sevdiğinden ayrılmaya bazen de eşin ile bir olmaya işarettir.Tecrübe edersin katkılrını da mesajlara yazarsın katkın olur inşaallah

 149. Serkan T. dedi ki:

  Hocam selamünaleyküm uzun zamandır sol burnuma yakın elmacık kemigin dip tarafı şiddetli seyiriyordu. Ardından bugün de sol omuzumun ön tarafı seyiriyor acaba bı anlam yüklemeli miyim? Saygılar

  1. admin dedi ki:

   dikkat et ve neye geldiğini anlamaya çalış. bu ilim binyılların tecrübeleriyle edinilmiştir.

   1. Serkan T. dedi ki:

    Ne için geldiğini pek anlayamıyorum ancak sol omuz seyirmesi için tavsiye ettiğiniz ihtilacnameyi yaptım şuanda seyirme yok. Ancak elmacık kemiği seyirme yine başladı sol üst dudağıma doğru seyirme ara ara devam ediyor. Onunla ilgili sanırım ihtilacname yok

 150. MUSA dedi ki:

  sayın hocam, sol bacak dirseğimin hemen üstü seyiriyor hemde devamlı. şu anda covid hastasıyım evdeyim. manası ne ola.

  1. admin dedi ki:

   sol bacak dirseği derken diz üstü mü diyorsunuz. ilgili tanımda bilgi var. savunmasına da dikkat edin lütfen

 151. Mertkan dedi ki:

  Selamun Aleyküm.
  SAĞ EL CİCİ parmak seğirmesinde yapılacak olan savunma yazmıyor.Bilgi rica ediyoruz.Allah razı olsun.

 152. Elif dedi ki:

  Selamlar enseye sıcak mühür vurulmasının anlamı nedir? Daha sonra sahibi zaman dendi bana

  1. admin dedi ki:

   ense derken nereyi tanımladığınızı tam belirtin lütfen

 153. Seyda Bayrak dedi ki:

  SelamunAleyküm Hocam dua ederken sağ baş parmağım şiddetle seğridi kabul olduğunamı işaret

  1. admin dedi ki:

   çok güzel dünyalık eline geçecek demektir.Dünya malı hazzı.serveti. ihtilaçcın şiddeti ve devamlılığı ile doğru orantılı.

 154. Pozitif dedi ki:

  Hocam, “Bütün Ayak Birden” isimli seğirmede, “Yapılacak Efal” kısmında, “Sol Ayak” için;

  “… sağ el şehadet parmağı ile sol ayak başparmağından başlayarak sağ ayağa çekilen hakikat kapısında “Niğmeten halalen tayyiben” okunmalıdır.”

  denmiş. Sağ şehadet parmağımızı, sol ayak baş parmağımızın yanına sabitleyip yerden doğru sağ ayak baş parmağına sürüklerken mi bu duayı okumamız gerekiyor?

 155. Mustafa kılıç dedi ki:

  Devir yapmak ne demek anlayamadım. Sağ omzumun üstü seğiriyor devir yap demişsiniz ne yapacağımı anlamadım

  1. admin dedi ki:

   sağ devri yaz ve karşına çıkan yazıyı dikkatle oku . veya zikre ilk adım yazımızı dikkatle oku lütfen.selam es selame . allah yar ve yardımcınız olsun

 156. Zeynep dedi ki:

  Selamın aleyküm hocam.Hanımların özel günlerinde nasıl korunması gerekir?

  1. admin dedi ki:

   Hamdiye’ye mektuplar 3 ve 4 ü okuyun
   selam es selame

 157. Misafir74837482 dedi ki:

  Selamın aleyküm hocam.Kadınlar özel günlerinde sağ devri yapabilir mi?

  1. admin dedi ki:

   Sağ devri namaz değerinde bir ibadettir. namaz gibi temizlik ister.
   bunun için hamdiyayya mektuplar 3 ve 4 ü okuyarak özel günlrrinizde de ibadet yapacak temizliği nasıl yapabilirsiniz anlatılmaktadır
   selam es selame

 158. EfeRyzen dedi ki:

  Selamun aleyküm hocam. Müdafaa veya sığınma cümlelerinin Arapça metinleri yok mu? Böyle sağlıklı olmaz. Anlam değişirse savunalım derken istemiş oluruz Allah muhafaza.
  Ayrıca bu makalenin kaynağını öğrenebilir miyiz? Yani hangi eserde yazılı. Marifetnamede seğirmeler var fakat bu kadar detaylı değil bildiğim kadarıyla. Eserin adını yazar mısınız rica etsem. Teşekkür ederim hocam.
  Selametle..

  1. admin dedi ki:

   Selam es selame .. Allah her dili bilir. Ayrıca savunma cümlelerini ekserisi arapça. la kederi dediğimizde kederi kaldır istemiyorum demek değil mi. yazıda ilgili eserin adı var. ayrıca zikre ilk adım yazımızı ve diğer yazılarımızı okursanız sizi rahatlatacak cevapları göreceksiniz. selam es selame

   1. Enes dedi ki:

    “Lâ kederi fil hayati, ene Hayy’ül baki” yazılmış ama ente olması gerekmiyor mu?

    1. admin dedi ki:

     enel hayyul baki olacak.

    2. Abdullah dedi ki:

     Evet Allah muhafaza, bence de “ente” olmalı, Allah muhafaza.. ene ben demek, ente sen demek.. basit arapça bilgisidir bu.. Allah muhafaza bu insanı şirke götürür..

 159. Nida dedi ki:

  Selam es selame hocam, ya hayy ya kayyum ismiyle besmeleyi zikrediyorum, sag pazularim kac gündür şiddetli segiriyor bi zarar olmaz degil mi.

 160. Fatma Aydxxxx dedi ki:

  Merhabalar. Bugün eklemlerimdeki ve kemiklerimdeki ağrıların geçmesi için 100 tane Kevser suresi çekiyordum ve sol şehadet parmağımda hafif bı seyirme oldu. Ve açıklamalarinizi okuyunca da çok tedirgin oldum. Yardımcı olur musunuz lutfennn

 161. Mehlika dedi ki:

  Selamün aleyküm , öncelikle paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim, nelere kısmet ve nelere engel oldu bir bilseniz 🤲
  günlerdir burnumun alına giden kemiğin sağ tarafı seğiriyor. Kitabınızda sadece burun ucunu gördüm , yardımcı olabilir misiniz

 162. Betül Kaçar dedi ki:

  Hocam sağ devirde sol göz segirmesi için yaparken devir esnasında mi besmeleye ya dafiun ya maniun ekleyip sonra duayı 9 kere okuyacağız anlayamadım tam

 163. Serkan Çiftaslan Beyaz yeşil. dedi ki:

  ”YA RABBİM BANA CEMALDEN SEBEP VER AMİN AMİN AMİN.”

 164. Atanur şamdanlı dedi ki:

  Alt çenem 2 aydır segiriyor cok fazla yapılması gerekenleri yapıyorum yinede devam ediyor ne yapmam gerekiyor hocam

  1. admin dedi ki:

   Selam es selame Atanurcan
   Savunma yapmaya devam etmekten başka bir yol yöntem yok. Çevrende çok yaşlı veya dermansız hasta kişi varsa ihtimal onun işaret ediyorsa savunmayı bırakırsınız ve hak vaki olur.
   selam es selame

 165. Rahmi Çelik dedi ki:

  Seğiren bölgeleri açıklarken bir resim ile gösterilse çok iyi olur, seğirmenin açıklamasının vücudun hangi bölgesini kast ettiğini anlayamıyoruz.

  1. admin dedi ki:

   Türkçe sözlüğe bakın veya kendinizi dil konusunda geliştirin. tarzanca ile yaşanmaz.
   dil yoksa akıl da yoktur ilim de. ilim de kelimelerle düşünce de kelimelerle yapılır.
   selam es selame

 166. burçay dedi ki:

  selamın aleyküm hocam kasık ile diz kapağı arasında sağ bacağımın dışa bakan yan tarafı seğirmesi ne demektir

  1. admin dedi ki:

   Tecrübe edilenleri yazdık. Daha nice damarlar var bilinmiyor..

 167. Meryem dedi ki:

  Selamun aleykum . Bu seğirmelerin kaynağı nedir marifetnamede yazanlarla burda yazılanlar farklılık gösteriyor örneğin çene seğirmesi marifetnamede iyi iken burada kötü anlam taşıyor ayrıca marifetnamede savunma yolları yazmıyor ama siz savunma yollarını yazmışsınız

  1. admin dedi ki:

   Aleykümselam….Bu ilim tecrübelerle oluşmuş bir vahiy(işaret) dilidir. Bizim yayınımız diğerlerinden daha teferruatlı ve daha isabetlidir. Çünkü zamanının zat evliyaları olan üç nesilden devir ederek gelmiştir.. tecrübelerle genişlemiş, savunma yollarını bilenlerce kayıt altına alınmış. güvenilir bir vahiy(işaret dili) ürünüdür. kendiniz tecrübe edebilirisiniz. yazılı olarak kamuya ilk olarak biz açtık. Hep kişiden kişiye elden ele devrederek gelmiş. Sayfamızda marifetnamede geçen kısım da var. ancak hiç isabet ettiğini şahit olmadık. vesselam

   1. Meryem dedi ki:

    Vahiy yoluyla diyorsunuz ama bildiğim kadarıyla vahiy peygamberlere gelir ve son peygamberimiz Hz. Muhammed in vefatından sonra da vahiy kapıları kapandı. Teşekkür ederim

    1. admin dedi ki:

     Vahiy allah tarafından kullarına ulaştırılan bütün iletişimin işareten verilmesine denir. senin dediğin dini hükümler, herkesin yapması gereken kuralları beyan eden şeri şeriftir. bu yol hz muhamed ve kuran ile kapanmıştır. ancak allah dilediği kuluna dilediği haberi arıya ineğe kurda kuşa özel olarak iletmeye devam eder. buna da ilham diyorlar. ghhaberin sistemi aynıdır. ancak hükümde değişiklik vardır. resulün getirdiğine herkes uymakla yükümlüdür. sana özel verilen habere vahiy veya ilham ne dersen de. sadece sen uymakla yetkili ve sorumlusundur. kavramları ve kelimelerin karşılıklarını iyi algılamak gerekir. Çatışmalar algı ayrılığından çıkar.allah yar ve yardımcınız olsun. bir kere daha açıklayalım ki vahiy türkçe işareten demektir.rüyalar bu nedenle ille de yorum ister.

 168. Fatih dedi ki:

  hocam burnumun sağ tarafı dün geceden beri seğiriyor kötü birşey olacak diye çok korkuyorum ne yapmam gerekiyor acil bir cevap lütfen

  1. admin dedi ki:

   Fatihcan ihtilaçnamede yazanları uygulayın. savunma yapın. sadaka verin korunma efallerini yapın. herkese ayrı ayrı reçete verecek durumda değiliz. bizi anlayın. lütfen. selam es selame

 169. Olcay dedi ki:

  Selamun aleyküm hayırlı günler hocam.
  Sağ diz kapağının arkasının 10cm üstü sürekli seyiriyor.biraz ilginç bir tarif oldu ama nokta atışı yapmak istedim:) cemale vuslat olarak tanımlanmış belki ben yanlış seyirname yi okudum.eğer doğru ise yapmam gereken birşey varmı? Allah’a emanet olun

  1. admin dedi ki:

   doğru sayfadasın. ne diyorsa onu yap
   selam es selame

 170. Zuhal dedi ki:

  S.a.
  Sağ alt göz kapağım,epey zamandır seğriyor,geçmiyor onun için niyet edip dua da ediyorum rabbim hayırlara çıkar diye,yine de seğrime devam ediyor.

  1. admin dedi ki:

   sağ göz alt kapağı Hayırlı haberdir.

 171. Muhammed dedi ki:

  Hocam selamın aleyküm
  Bu ilme hakim olmak
  Ve saatlerin ilmine hakim olmak için
  Bir kitap varmı
  Lütfen cevap verin lütfen!!!!!!
  Örneğin devir nedir nasıl yapılır

  1. admin dedi ki:

   evkat ilmi için barışa mektupları okuyun. sağ devri hacı ali bayram diye aratırsanız ve yazılarımızı okumaya devam ederseniz bilgilere ulaşırsınız . kitap yayınlamadık

   1. bririsi dedi ki:

    Hocam S.A. bütün vücut seyirirse yapılacaklar yazılmış ama okunacaklar yazılmamış yardımcı olursanız

 172. Birisi Ayna dedi ki:

  Hocam S.A. bütün vücut seyirirse yapılacaklar yazılmış ama okunacaklar yazılmamış yardımcı olursanız

  1. admin dedi ki:

   Selam es selame .. ilgili bölümü kopyala buraya yapıştır ilgilenelim.
   selam es selame

   1. Birisi Ayna dedi ki:

    Eğer bütün vücut birden ihtilaç ederse
    Hemen sağ ayak başparmağından başlarsa
    okursa ***(ne okumalı)
    Bunu sağ el şahadet parmağında okumalı ***(ne okumalı)

    Hemen sağdan bir devirle işe başlarsa
    Bunu dört azasıyla sırasıyle yaparsa
    Sağ ayak, sağ el, sol ayak, sol elde okursa
    Mahveder celalı, bu yapmış olduğu tecelli.

    1. admin dedi ki:

     Bu bilginin aleni hale getirilmesi istenmediğinden, yazılmamıştır. Zamanın zatından başkasının bilmesine izin yoktur. Başka başka saklı mesajlar ve elbette sayısız efel ve dualar da gizlenmiştir. hani derler ya o kadarı bizde kalsın diye.. selam es selame.

     1. Birisi Ayna dedi ki:

      Bu bende olduğu için sordum , zatımı korumasını yaradandan talep ettim, yeniden olursa okumak için

 173. Mehmet dedi ki:

  sağ sol devir nedir? Nasıl yapılır . saygılar

  1. admin dedi ki:

   google sor o soruyu karşına çıkar inşaallah..

 174. miraç dedi ki:

  hocam gözün sağ alt kapaği sürekli seğiriyor sağda haber diyor hocam bu haber iyimi yoksa kötü bir habermi

  1. admin dedi ki:

   savunma yapmayı önermedi ise sıradan zararsız bir haberdir.

 175. Mavi dedi ki:

  Sol devri nasıl yapılıyor. Yazmıyor ya da ben bulamıyorum. Yardımcı olabilir misiniz, teşekkürler. Geç yaparsam bir sorun olur mu bir de. Cevap hemen gelmemiş olucak çünkü, ya da hiç gelmeyecek.. 🙁

  1. admin dedi ki:

   sol devri kişinin kendisini ateşe atması anlamına gelir. Cehenneme kapı aralamak şeytanları salıp melekleri bağlamaktır.
   yazılıdır . bulup denememen bir şans.
   selam es selame

   1. Mavi dedi ki:

    Hemen cevap vermişsiniz, burayı kontrol etmemiştim, tekrar aynı yerde seğirme olunca bı bakayım dedim. Boyun solda seğirme olursa sol devri yapın yazıyor yukarda, ben de o yüzden her yerde yana yakıla sol devri nasıl yapılıyor diye araştırdım bulamamıştım. Orda yazan şeyden kurtulmak istiyorum. Küffar sıkıntıda olsun ama tabi. Ben sıkıntıda olmayayım. Ne yapmam lazım, sol değil de sağ devri ise yanlış yazıldıysa yani, anlamaya çalışıcam onu oturup. Yapmayı başaramazsam sadece dua etsek olmaz mı böyle şeylerde. Galiba sadece sağ devrini ögrensek yetiyor?

    1. admin dedi ki:

     sağ devri koruyucu bir efaldir. Kabeyi tavaf ile eşdeğerdir. kabe kalbi temsil eder. sağ devri de kişinin kalbi çevresinde dönüşüdür.

 176. Mavi dedi ki:

  Hemen cevap vermişsiniz, burayı kontrol etmemiştim, maile gelir diye düşünüyordum. tekrar aynı yerde seğirme olunca bı bakayım dedim. Boyun solda seğirme olursa sol devri yapın yazıyor yukarda, ben de o yüzden her yerde yana yakıla sol devri nasıl yapılıyor diye araştırdım bulamamıştım. Orda yazan şeyden kurtulmak istiyorum. Küffar sıkıntıda olsun ama tabi. Ben sıkıntıda olmayayım. Teşekkür ederim bu arada cevap için, Allah razı olsun. Aleyküm selam.

  1. admin dedi ki:

   O sol devri yapması icap eden kişi zamanın görevli imamıdır. sadece o sol devri yapabilir. çünkü yan etkilerinden kendisini nasıl koruyacağını bilir. marifetullahın ledün sırlarına malikltir. Allah yar ve yardımcımız olsun. selam es selame

   1. Mavi dedi ki:

    Öyle olmayan kişi ne yapıcak, bir yerden yardım alamaz mı, hiç mi çözüm yolu yok. Ya da acaba sağlık problemi sinirsel bir şeyin vücuda yansıması mıdır? Çok soru sormuş olabilirim belki, ama çok teşekkür ederim, geri dönüşler yaptığınız için, Allah razı olsun. 🙁

    1. admin dedi ki:

     olumsuz rüyalar veya keşiflerden sonra yapılanı yaparsınız. dua eder sadka verirsiniz. Sadaka kazayı belayı önler ömrü uzatır müjdesi vardır.

     1. Mavi dedi ki:

      Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun 🙂 Allah’a emanet.

     2. Ozan dedi ki:

      Selam Aleyküm hocam. Cevap verirseniz çok sevinirim. İlk seğirmelerim çok hafifti ve ben açıkçası önemsemedim önceleri. Birkaç ay sonra askere gittim ve bir gece ruhani görüntüler gördüm. Rüya değildi, gerçekti ve vücudumu kilitleyip koğuşcunun suretiyle beni bir konuda uyardılar o gece. O geceden sonra hafif seğirmelerim şiddetlendi. Soldan, sağdan her yerden dürtüler gelmeye başladı. Geceleri uykuda üstüme ağırlık çöküyordu ve sonra hemen onlar geliyorlardı. Bazen sesleriyle, bazen insan şeklinde… Kendini toparla, gözümüz üstünde gibi ifadelerle beni korkutuyorlardı. O günden beridir namaz kılıyorum. Artık geceleri görmüyorum. Fakat seğirmelerim bazen çok şiddetleniyor. Benim merak ettiğim acaba büyü mü yapıldı bana. Yoksa üç harfliler mi böyle bana dokunuyor? Bir arkadaşım vardı, bana her gün şöyle diyordu “sürekli “bana dürtü geliyor, bana seğirme geliyor, ben insanların beynini okuyorum” diyordu. Acaba onun etkisi olabilir mi? Çünkü onu tanımadan önce böyle şeyler başıma gelmiyordu. Şimdiden cevabınız için Allah razı olsun hocam. Hayırlı geceleriniz olsun, saygılarımla

 177. Nisa dedi ki:

  Selamünaleyküm.
  Kuyruk sokumu segirmesi ne anlama gelir. Cevabını için teşekkür ederim

  1. admin dedi ki:

   Aleykümselam Nisacan. Tecrübe etmediklerimizi yazmadık. vucutta daha nice damarlar var ve her biri mutlak bir görev ile yaratılmıştır. ihtilaçları da bir habere işaret eder. Biz ancak tecrübe ile sabit olanları yzdık. eğer tecrübe edebilirseniz biz bildirin lütfen.
   selam es selame

 178. BeratMKE dedi ki:

  Bu ameliyatlar genel olarak, çene kemiğinin şekillendirilmesi, dişlerin düzgün bir şekilde dizilimini sağlamak, diş etlerinin veya dişlerin çekilmesi gibi işlemleri de içerebilir. Ayrıca, ağız kanserlerinin tedavisinde de cerrahi girişimler yapılabilir. Bu ameliyatlar, ağız ve dişlerin fonksiyonlarının iyileştirilmesi ve estetik görünümün sağlanması amacıyla yapılabilir.
  Çene Cerrahı

 179. Ozan dedi ki:

  Selam Aleyküm hocam. Cevap verirseniz çok sevinirim. İlk seğirmelerim çok hafifti ve ben açıkçası önemsemedim önceleri. Birkaç ay sonra askere gittim ve bir gece ruhani görüntüler gördüm. Rüya değildi, gerçekti ve vücudumu kilitleyip koğuşcunun suretiyle göründüler. O geceden sonra hafif seğirmelerim şiddetlendi. Soldan, sağdan her yerden dürtüler gelmeye başladı. Geceleri uykuda üstüme ağırlık çöküyordu ve sonra hemen onlar geliyorlardı. Bazen sesleriyle, bazen insan şeklinde… O günden beridir namaz kılıyorum. Artık geceleri görmüyorum. Fakat seğirmelerim bazen çok şiddetleniyor. Benim merak ettiğim acaba büyü mü yapıldı bana. Yoksa üç harfliler mi böyle bana dokunuyor? Bir arkadaşım vardı, bana her gün şöyle diyordu “sürekli “bana dürtü geliyor, bana seğirme geliyor, ben insanların beynini okuyorum” diyordu. Acaba onun etkisi olabilir mi? Çünkü onu tanımadan önce böyle şeyler başıma gelmiyordu. Şimdiden cevabınız için Allah razı olsun hocam. Hayırlı geceleriniz olsun, saygılarımla

  1. admin dedi ki:

   Selam es selame Ozancan.. Seyrimeler ilmi ebedan (beden ilmi) denilen bir hakikattır. Allah tealalanın kulları ile işaret yollu (vahiy) haber verme ilmidir. cinler seytanlar sana böyle bir şey yapamaz. Meleki bir haberleşme şeklidir. İhtilaçname adlı yazımız yayındadır. ihtilaç eden yerleri o yazıdan takip edebilirsiniz. olumsuz haberleri savunmak için terkipler verilmiştir. o uyarıları yaparsanız bazı eceli kazaları önlediğinizi ve ihtilaç kesildiği halde olayın gerçekleşmediğini görürsünüz. hangi güzel işinizden dolayıdır bilemem size allah hidayet nasip etmiş gözünüzden bir süreliğine perdeyi de kaldırmış.. bu bir keramettir. allahın sana hediyesidir.
   sayfamızda Zikre ilk adım adlı yazımızı okursanız size faydalı olabiliri. selam es selame

   1. birisi ayna dedi ki:

    sol kasık seğirmesi hamilelik yoksa nedir acaba notlarda yazılmamış selamlar

    1. admin dedi ki:

     şu anda yoksa bir zaman sonra olacaktır. nasibinizde bir bebek var demektir.

     1. admin dedi ki:

      Yorum olarak aşağıda paylaşın, değerlendirelim… Teşekkürler

     2. birisi ayna dedi ki:

      birde seğirmeler sabah namazından sonra başlarsa nasıl seğirme ise o olay başlayacaktır savunması yapılmalı

 180. Furkan kul dedi ki:

  Selamünaleyküm hocam. Şimdi baldırı topuk ile diz arkası kısmı olarak biliyorum. Sizin seğirmeler yazınızda baldır ön bölümü-baldır arkası-baldır kaba etleri şeklinde 3 bölüm yazılı. Bu günlerde sağ baldırım ( daha çok sağ ayağın, sol ayağa bakan kısmı) seğiriyor. Sizin yazınızdaki hangi bölüme giriyor? Ona göre önlem alayım, efal yapalım. Birde yazılardaki bu vücut bölümlerini resimli, işaretli bir şekilde gösterme yoluna gidebilirsiniz, çok daha açık ve net olur herhalde, kolay gelsin…

 181. Durdu Yiğit dedi ki:

  Selam es selame hocam. Yazılarınızda zat tan bahsediyorsunuz. Kişinin Zat olarak tanımlanacak özelliklerini belirtebilir misiniz.

  1. admin dedi ki:

   Zat kendini tanır.. Bir başkası ise ne kadar anlatılsa o makamı anlayamaz. derler ya anlatılmaz yaşanır. zat kelimesinin Türkçe karşılığı kişi demektir. sen de bir zatsın. başka olan herşey senin sıfatlarındır. gözlerini kapat herşey yokluğa geçer.
   varı var edene senin varlığındır…..devam etsek sana bir faydamız dokunur mu. allah sana zaman içinde seni anlatır inşaallah
   selam es selame

 182. Beyza dedi ki:

  SelamesSelame canım hocam,

  cici parmak seğirmesinin müdafaası yazılmamış,yarım kalmış. Nasıl yapalım? Bir de el üstünde parmaklara giden bağlantı yolları, o parmağın ihtilacı olarak mı anlamalıyız?
  Mevlâm Müyessiriniz olsun.

 183. Mustafa Yiğit dedi ki:

  Hocam merhaba burun ihtilacname ve marifetname nushalarini araştırdım hepsinde burun burun deliği sol taraf mutluluk mevki makam anlamlarını taşıyor. Sizin sitenizde ise sol taraf kahır olarak geçiyor. Yazım hatası varsa düzeltmenizi yazım hatası yoksa teyit etmenizi rica ederim.

  1. admin dedi ki:

   selam es selame Mustafa allahın izniyle sen kendin teyit et, hangisi doğrudur. Bütün ihtilaçlarda bunu kişisel olarak dene..biz öyle tecrübe ettik..selam es selame

 184. Maşallah uslu dedi ki:

  Hocam boynumun sol tarafında seğirme oluyor sol devri devri yapın diyor sol devri nasıl yapılır

  1. admin dedi ki:

   sol devri yapmanız gerekmez. O uyarı zamanın zatınadır. Avam insanlar için sol devri yapmak haramdır.

 185. Rifat dedi ki:

  Selam es selame canım hocam iyisinizdir inşallah prim aşk hali ile seyirme ilmi dengesini kuramıyorum namazlarımıda düzenli kılamıyorum seyirmeler çok oluyor korku kaplıyor bedenimi ve ruhumu ızdırap çekiyorum size yazmak istiyorum açılmak istiyorum aşkımı gönülden taşmak istiyorum seğirmeler olunca korkuyorum şuanda sağ kalçam seyiriyor savunma olarak ne yapayım prim ya dafiun ya maniun sağ elle yapayım mı savunmaya ihtiyaç varmı ellerinizden öperim

  1. admin dedi ki:

   İlgili bölümde ne yazıyorsa onu uygulamalısınız. bağınız ilim iledir ve rabbimizedir. bize muhtaç değilsiniz. onca yazıyı neden yazdık ki. biz sıradan bir faniyiz. sayılı günlerimiz varken neden bize muhtaçmış gibi düşünüp yazıyorsunuz. Bana hocam diye hitap edin diye defalarca yazdım. pirim deyince bazıları gıcık oluyor. biz4 saldırıyor. halbuki pirim demek ihtiyar yaşlı kişi denektir.

   1. birisiayna dedi ki:

    S.aleyküm sol gırtlak seğirmesi ihsan yazmakta… bunu açarmısınız nasıl bir ihsan

    1. admin dedi ki:

     İhsan kelimesini sözlükten araştırın. Öyle bir ihtilaç aldıysanız size ihsan
     edilmiştir. Ne türden olduğunu allah bilir. elinize para geçecek dediğimizde döviz mi tl mi altın mı bilinemediği gibi Nimet denildiğinde de ilim mi irfan mı ikram mı et mi süt mü bilinemez.ayerıntılı kullanım kuşlavuzu yoktur bu ilmin. keder der. nasıl bir keder bilinmez . bir gün çocok düşer incinir üzülürsün bir gün kaza yaparsın kederlenirsin.. umarım anlaştık.

     1. Birisiayna dedi ki:

      s.aleykum Sol gözün kuyruğunun bir parmak solu yazilmiş ancak sağ gözün bir parmak sağı yazılmamış anlamı nedir savunmak gerekir mi

     2. admin dedi ki:

      Aleykümselam. Selam kelimesini yazmayı adet edinirseniz kendinize iyilik edersiniz.
      Ancak tecrübe edilip kanaat sahibi olunan seyrimeler yazılmıştır. Her ihtilaç tecrübe edilmediğinden eksiklikler vardır.Allah yar ve yardımcınız olsun. selam es selame

 186. Fatma zehra dedi ki:

  Merhaba ense ve ense üstü yani saç köklerinin başlangıç yeri seğirmesinin anlamını bulamadım.tecrübe edeceğim bekleyerek artık.Bu konuda bir bilgi varsa seğirmeler bölümüne eklerseniz çok sevinirim.teşekkürler

 187. Murat dedi ki:

  Toplumun üstünden 15 santim yukarı arka tarafı seğiriyor savunması nedir hocam

  1. admin dedi ki:

   Selam es selame …İfadeniz anlaşılamadı.

 188. hakan dedi ki:

  Hocam Selamın Aleyküm
  Seğirmeler Alt Dudak
  Sol taraf için oldukça çok seğirdi hemen araştırmaya koyuldum. korkudur yazıyor, yapılacak Efali gerçekleştirdim elbette, ancak farklı sitelerde ise güzeldir yazıyor. Aralarında fark nedir nasıl yorumlayayım .
  Dönüş yaparsanız çok sevinirim

  1. admin dedi ki:

   Selam es selame Hakancan. Bizim yayınladığımız ihtilaçnamenin dört nesildir allah dostlarınca tecrübe edildiği yazılı kayıtlarda var. Daha öncesini bilmiyoruz. Biz elli yıldır tecrübe ettik . İtimat ederek yayınladık. Her allah dostu da kendi tecrübeleriyle bu bilgilere ekleme yapabilir. bana sorarsan ihtilaç kesilinceye kadar savunma yapmaya devam et.
   Olup bitene dikkat et. başka kaynaklar hakkında bir fikir ileri sürmemiz doğru olmaz. allah yar ve yardımcınız olsun. Bu ilim musa s. hızır’dan tahsil etmeye dayanamadığı ilimdir. itiraz eden de akıl dışı diyen de, yalan ve yanlış diyen de çok olur. selam es selame

   1. Hakan dedi ki:

    Selamın aleyküm tekrardan cevabınız için çok teşekkür ederim. Bir çok sorum var ama kabaca sizi yormamak adına bir kaç tanesini ileticem
    1 ) Seğirmeler için kitabınız var mı link bırakabilir misiniz sık sık sizi rahatsız etmektense ordan bakalım.
    2) Örnek olarak ” sağ pazu ” başlığı altında içe doğru kaslar diyor. peki dışa doğru kaslar için de aynı ihliaçlar doğru ve aynı tecrübeler doğru olur mu yada tamamen bambaşka mıdır
    3) Tek tük bir iki defa gerçekleşen seğirmeler kas haraketlerini seğirme olarak düşünmelimiyiz ben ihtimale karşı hepsine yine bakıyorum ama bazen oturuş şeklimizden bile kas seğirmesi yada kasılması gibi hareketlenmeler olabiliyor . Bu konuda sağlıklı bir yorum yapabilir miyiz.
    SON 4 ) Bu seğirmeler i sadece ibadet ederken olanları mı dikkate almalıyız yoksa normal günlük yaşamda olanlarda dahil mi ?
    Cevaplarsanız çok sevinirim.

    1. admin dedi ki:

     Selam es selame Hakancan;

     Soru 1 ) Seğirmeler için kitabınız var mı link bırakabilir misiniz sık sık sizi rahatsız etmektense ordan bakalım.
     Cevap 1 seyrimeler için kitabımız yok. İnternet ortamında birkaç kanaldan yayındadır. İhtilaçname hacı ali bayram olarak aratırsanız bütün olarak karşınıza çıkar. Kopyala yapıştır ile kendinize maledebilirsiniz.

     Soru 2) Örnek olarak ” sağ pazu ” başlığı altında içe doğru kaslar diyor. peki dışa doğru kaslar için de aynı ihliaçlar doğru ve aynı tecrübeler doğru olur mu yada tamamen bambaşka mıdır.
     Cevap ‘2 ) Vücudun bütün damarları ihtilaç eder. Biz ancak elde edilebilen bilgileri tecrübe edildiği kadarını yayınladık. Kayıtlı olmayanlar hakkında kendi tecrübenize ihtiyacınız olacaktır.

     Soru 3) Tek tük bir iki defa gerçekleşen seğirmeler kas haraketlerini seğirme olarak düşünmelimiyiz ben ihtimale karşı hepsine yine bakıyorum ama bazen oturuş şeklimizden bile kas seğirmesi yada kasılması gibi hareketlenmeler olabiliyor . Bu konuda sağlıklı bir yorum yapabilir miyiz.
     Cevap 3 ) bir tek tık bile yapsa ihtilaçtır. Kas hareketleri ne demek. Kas Allah’ın izni olmadan hareket eder mi.. Elli yıldır yaşadığım tecrübeler bütün ihtilaçların bir anlamı olduğunu gösterdi..

     SON 4 ) Bu seğirmeler i sadece ibadet ederken olanları mı dikkate almalıyız yoksa normal günlük yaşamda olanlarda dahil mi ?
     Cevap 4)Allah teala her an bize şah damarımızdan yakındır.. İbadet ederken de günah işlerken de bizimledir.O yarattıklarını asla terk etmez. Sadece ibadet halinde beraberiz daha sonra o göklere bir işimize miyiz. Ki böyle bir soru sordunuz. O sizinle ve herkesledir, her anda ve zamanda, aydınlıkta ve karanlıkta, sevişirken ve dövüşürken. Allah birdir. Tektir. Herşeyle ve heryerdedir.Yaşayan da yaşatan da Allahtır. Ayetel kürsünin ve ihlas suresinin anlamlarını iyi tefekkür etmelisin. Allah yar ve yardımcınız olsun.
     Selam es selame

     1. hakan dedi ki:

      Hocam cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Yaşadığım bu olayı anlamaya, algılamaya çalışıyorum. 2 yada 3 tanesini net olarak şaşırtıcı bir şekilde tecrübe etmiş oldum. Bende en ince detayına kadar öğrenmeye çalışıyorum. Sorularım absürt geldi ise affola. Geri dönüşünüz için Allah razı olsun.

     2. hakan dedi ki:

      Selam es selame Hacı Ali BAYRAM hocam;
      Kafamda bir çok soru var ama soramıyorum maalesef ,
      Bazı seyirmeleri yüzde yüz hissediyorum 3 4 tanesini bende tecrübe ederek kayıtlarıma aldım.
      Yaşamış olduğum seyirmelerin çok fazla kısmınıda ya doğru bölgeyi netleştiremedim yada tecrübe edecek irade de değilim.
      Aslında en çok merak ettiğim soru;
      Yaşadığım seyirmeler için sitenizde farklı makalelere bakarken denk geldiğim bilge melek konusu ek olarak içime bir şüphe düştü. Tecrübelerinize olan bütün saygımla soruyorum kendime bir kapı arıyorum beni yanlış anlamayın. 3 harfli mahlukatların bir oyunu olabilir mi .Şeytan hiç boş durmaz hocam savaş halindeyiz insanlık olarak. Ahir zamanın ilk dönemine geldi nefesimiz. Yanlış bir şey yapmaktan korkarım. Allah ın rızasını kazanacağız derken yüzümüzü karamayalım.

 189. Handan dedi ki:

  Hocam merhaba benimde ayni anda sag omuz .. sag baldir . Sag dirsek bazanda sag pazu .. ve sag el basparmak ayni anda segiriyor nedir hikmeti cevaplarsaniz cok memnun olurum selametle ..

  1. admin dedi ki:

   İhtilaçname adlı yazımızdan bakınız.

 190. Hakan Doğangüneş dedi ki:

  Damar seyirmesi değil, kas seyirmesi değil, elektiriklenme değil anladığım kadarı ile anlamladıramadığım normal olmaması , 2 yada 3 kez tecrübe ettim. ” Sol kol pazu bilekler ortak” ve ” sağ ayak ve diz arası kaba kasların olduğu bölge ”
  — dışardan bir dokunuş gibi içerden hissetmiyorum böyle çok hafif elektirik almış gibi ama içerde hiç acı yok , böyle 2 3 saniye boyunca sürüyor titriyor ama onlarca kez titriyor küçük küçük çok fazla titriyor bunun bir anlamı varmıdır diğerleri gibi değil

  Ben biraz çekinmeye başladım hocam ilk konu ile ilgili

 191. hakan dedi ki:

  Selamın aleyküm hocam;
  1) Benden yukarısı boyundan aşagısı sol vucut elektiriklenmesi , yani böyle seyirme değilde daha farklı komple titreme yada içten titreme gibi bir his , ek olarak anlatması zor ama kötü bir his değil güzel , bunu hangi başlıkta araştırmalıyım. nasıl yorumlamalalıyım. nasıl bir önlem almalıyım ?

  2) Damar seyirmesi değil, kas seyirmesi değil, elektiriklenme değil anladığım kadarı ile anlamladıramadığım normal olmaması , 2 yada 3 kez tecrübe ettim. ” Sol kol pazu bilekler ortak” ve ” sağ ayak ve diz arası kaba kasların olduğu bölge ”
  — dışardan bir dokunuş gibi içerden hissetmiyorum böyle çok hafif elektirik almış gibi ama içerde hiç acı yok , böyle 2 3 saniye boyunca sürüyor titriyor ama onlarca kez titriyor küçük küçük çok fazla titriyor bunun bir anlamı varmıdır diğerleri gibi değil

  Ben biraz çekinmeye başladım hocam ilk konu ile ilgili

 192. hakan dedi ki:

  Selam es selame Hacı Ali BAYRAM hocam;
  Kafamda bir çok soru var ama soramıyorum maalesef ,
  Bazı seyirmeleri yüzde yüz hissediyorum 3 4 tanesini bende tecrübe ederek kayıtlarıma aldım.
  Yaşamış olduğum seyirmelerin çok fazla kısmınıda ya doğru bölgeyi netleştiremedim yada tecrübe edecek irade de değilim.
  Aslında en çok merak ettiğim soru;
  Yaşadığım seyirmeler için sitenizde farklı makalelere bakarken denk geldiğim bilge melek konusu ek olarak içime bir şüphe düştü. Tecrübelerinize olan bütün saygımla soruyorum kendime bir kapı arıyorum beni yanlış anlamayın. 3 harfli mahlukatların bir oyunu olabilir mi .Şeytan hiç boş durmaz hocam savaş halindeyiz insanlık olarak. Ahir zamanın ilk dönemine geldi nefesimiz. Yanlış bir şey yapmaktan korkarım. Allah ın rızasını kazanacağız derken yüzümüzü karamayalım.

  1. admin dedi ki:

   Selam es selame hakanbey.. Yazımızda açıklanmayan her türden ihtilacı yaşamadığımız vge tecrübe etmediğimiz için yazmadık. Ne yazıyorsa onunla yetinmeniz gerekiyor. Bedendeki damarların her birini derlemiş toplamış tecrübe etmiş değiliz. allahın ilmi sonsuzdur.Eldeki ile yetineceksiniz. selam ve dua ile.

 193. Serkan dedi ki:

  Zat ve avam arasındaki fark nedir kimler zat olabilir ,nur gordukten sonramı zat olunuyor açıklar mısınız

 194. Mustafa dedi ki:

  Benimde sol pazuma sıcak mühür vuruluyor anlamı nedir acaba? sıcak mühür celali midir cemali midir ? hayır mıdır şer midir ? hiç bir yerde bulamadım anlamını lütfen yardım edin selam es selame

  1. admin dedi ki:

   sol kol pazusu vakitlere göre değerlendirilen, genelde celali makamdır. cemal vaktinde ihtilaç ederse mümin erkekler kuvvet buluyor demektir. gün içindeki vakitlerden öte günlere göre bile anlamı değişir. büyük ilim sahibi olanlar ancak değerlendirebilir.

 195. Furkan dedi ki:

  Selamünaleyküm hocam. Bazen burada yazmayan ara bölgelerde seğirme oluyor, bunları nasıl yorumlayacağız belli değil. Benim yaklaşık 1 haftadır sağ kol, dirsek dışı ile içi arasında kalan kolun dış tarafındaki bölüm kuvvetli bir şekilde seğiriyor, 15 saniye kadar seğirdiği oluyor. Hayırdır inşaallah, neye alamet eder?

  1. admin dedi ki:

   Selam es selame Furkancan. İlgili yazıda sorunuza cevap var. Dikkat etmemişsiniz, gözden kaçmış sanırım. İnsan vücudunda sayısız ihtilaç noktası var ve biz ancak deneyimlediğimiz ve bize ulaşan sadık bilgileri yayınladık. Eğer bilmediğiniz bir ihtilaç aldıysanız kalbinizi yoklayın, endişe kaygı veya korku varsa savunma yapın. emniyet huzur inşirah ve dinginlik varsa o haber cemalden kemaldendir savunma yetine teşekkür edin şükür sadakası verin diye yazmışızdır. Tecrübe edebildiğiniz noktaları kendiniz not alın ve bilgilerin
   ze ekleyin
   selam es selame

 196. hakan dedi ki:

  Duanın kabul olduğuna dair bir seyirme aldıktan sonra dua gerçekleşene kadar duaya devam etmek gerekir mi ? Sağ kol iç kısımdan seyirme aldım aynı duada ısrarla istemek uygun mudur yoksa farklı bir duayamı geçelim bu konuda nasıl ilerleme öneriyorsunuz

 197. Emre dedi ki:

  Yazının başına aşağıdaki gibi içindekiler bölümü ekleyin, tıklayınca sayfadaki başlığa yönlendirsin. Bunu yapmak kolay.

  Not: yorum yayınlanmasa da olur.

  Baş Bölgesinde Meydana gelen Seğirmeler

  Seğirmeler Başın Tepesi
  Seğirmeler Başın Tepesinin Sol Yanı
  Seğirmeler Başın Tepesinin Sağ Yanı
  Seğirmeler Başın Yan tarafı
  Seğirmeler Alın
  Seğirmeler (İki Kaş Arası)
  Seğirmeler Kaşların Başladığı Bölge
  Seğirmeler Kaşların Orta Yeri
  Seğirmeler Kaşların Sonu
  Seğirmeler Gözün Üst Kapağı
  Seğirmeler Gözün Alt Kapağı
  Seğirmeler Gözün Kuyruğu
  Seğirmeler Göz Kuyruğundan Bir Parmak Solu
  Seğirmeler Gözün Üstü (Gözkapağı ile Kaş Arasındaki Bölüm)
  Seğirmeler Göz Bebeği
  Seğirmeler Gözün Pınarı
  Seğirmeler Göz Bebeğinin Altı
  Seğirmeler Burun Deliği
  Seğirmeler Dudak İçi
  Seğirmeler Üst Dudak
  Seğirmeler Alt Dudak
  Seğirmeler Yanak
  Seğirmeler Alt Çene
  Seğirmeler Kulak
  Seğirmeler Dil
  Seğirmeler Gırtlak
  Seğirmeler Boğazın Dışı
  Seğirmeler Boğazın İçi
  Seğirmeler Boynun Sağ Tarafı
  Seğirmeler Boynun Sol Tarafı

  Üst Vücut Bölgesinde Meydana Gelen Seğirmeler

  Seğirmeler Omuz
  Seğirmeler Koltuk Altı
  Seğirmeler İki kürek kemiği arası
  Seğirmeler Kürek Kemiği
  Seğirmeler Pazu
  Seğirmeler Dirsek
  Seğirmeler Bilekten Dirseğe varıncaya kadar iç bölge (Kolun içi)
  Seğirmeler Bilek
  Seğirmeler Ellerin Üstü
  Seğirmeler Avuç İçi
  Seğirmeler El Baş parmağı
  Seğirmeler El Şehadet Parmağı
  Seğirmeler El Orta Parmak
  Seğirmeler Yüzük Parmağı
  Seğirmeler Cici Parmak
  Seğirmeler Göğüs
  Seğirmeler Meme
  Seğirmeler Göbek ve Etrafı
  Seğirmeler Esas Göbek Yani Kesilen Yer
  Seğirmeler Göbek Sol Taraf Boşluğu
  Seğirmeler Göbek Sağ Taraf Boşluğu
  Seğirmeler Karın
  Seğirmeler Göbek Altı
  Seğirmeler Böğür
  Seğirmeler Eğe Kemiği Altında ki Boşluk Arka Taraf
  Seğirmeler Bağırsak
  Seğirmeler Bel

  Alt Vücut Bölgesinde Meydana Gelen Seğirmeler

  Seğirmeler Kasık
  Seğirmeler Penis
  Seğirmeler Hayalar
  Seğirmeler Pazu
  Seğirmeler Anüs (Dübür)
  Seğirmeler Kasıktan Diz Kapağına Kadar Bacaklar
  Seğirmeler Kasık Uyluk
  Seğirmeler Diz Kapağı
  Seğirmeler Diz
  Seğirmeler Diz Kapağının Altı
  Seğirmeler Dizden Aşağı Baldır Arkası
  Seğirmeler Dizden Aşağı Baldır Ön Bölümü
  Seğirmeler Baldır kaba Etleri
  Seğirmeler Bütün Ayak Birden
  Seğirmeler Parmaklardan Ayağın Altındaki Boşluğa Kadar Olan Mahal
  Seğirmeler Ayak Tabanının Çukur Kısmı
  Seğirmeler Ayaküstü En Yüksek Noktası
  Seğirmeler Ayak Ucu Parmaklara Yakın
  Seğirmeler Küçük Parmaklardan Gayri Bütün Parmaklar
  Seğirmeler Bütün Parmaklar Birden
  Seğirmeler Ayak Şemik Kemikler

  1. admin dedi ki:

   teşekkür ederiz.

 198. Hasan dedi ki:

  Selamünaleyküm hocam benim hayalarım sabah başlıyor akşama kadar seğiriyor bu aylardır devam ediyor. Savunmayınca tecellisi şiddetli oluyor savununca durmuyor sevdiğime vuslat da olmuyor bu işi nasıl çözeriz selam ve dua ile

  1. admin dedi ki:

   ihtilaç devam ediyorsa ve anlamı da olumsuz ise çaresi savunmaktır. ve sadaka vermektir.

   1. birisiayna dedi ki:

    sol baldır seğirmesinde ayrılık demişsiniz bu ayrılık nedir? kişinin birinden ayrılması mı yada karşı tarafın ondan ayrılması mı yada bulunduğun yerden uzun süreli ayrılık mı ? cevaplarsanız memnun olurum selam ve dua ile

    1. admin dedi ki:

     Ayrılık…

     1. tülay dedi ki:

      sol kolun dış tarafının seyirmesi nedir acaba. yazınızı okudum. ama Pazu omuz ile dirsek arasıdır. İçe doğru kaslar demişsiniz

     2. admin dedi ki:

      Tecrübe etmediklerimizi biz de bilmiyoruz.

 199. Hüseyin dedi ki:

  Hocam kolay gelsin emeğinize sağlık. Hocam “Lâ kederi fil hayati, ene Hayy’ül baki” cümlesinde “ene Hayy’ül baki” kısmı “ben hayy ve bakiyim” anlamına mı geliyor, eğer öyle ise bu günah olur mu, yani hâşa şirk koşmuş gibi olur mu? Kolay gelsin tekrar.

  1. admin dedi ki:

   “ben hayy ve bakiyim” anlamındadır. ve sen de herkes de hem hayydır hem de bakidir. neden hatalı olsun. sen yok olacağını mı sanıyorsun. ölmek yok ki
   her varlık ebedidir bakidir, allahın sıfatlarından bir sıfattır.
   Fiziki yasa- kural ne diyordu.
   Hiç bir şey yoktan var olmaz ,olan birşey yok olmaz. bir sıfattan bir başka sıfata terfi eder.

 200. Ali dedi ki:

  Selamlar Hocam ben surekli kendimde olan segirmeleri dinliyor ve savunma dualarini okuyorum ama korkutuyor beni ya yanlis okuduysam diye cok fazla okuyorum mesela cenem omuzlarim neredeyse her zaman segiriyor saygilarimla.

  1. admin dedi ki:

   savunma amaçlı okumak dua etmektir.Duanın kabul şartlarına uyumlu dua etmektir. Kul duayı ader ve tevekkül ile kabul edilmesini bekler.
   KOrkmamak için de ayetler ve dualar vardır
   Liilafi kureyşin suresi korkuya karşı okunabilir.

   1. Ali dedi ki:

    Sağolun Hocam cevabınız için bir de çok sık seğirme oluyor dua okuyorum ama aklımda bir soru var vesvese olabilir mi veya cinler den olabilir mi çünkü her dakika hissediyorum saygılarımla Selam olsun

 201. Hakann dedi ki:

  Sürekli olarak sol kolum segiriyor bir şey yapsamda yapmasamda ama sürekli olarak segiriyor anlamı nedir savunması vs varsa nedir

  1. admin dedi ki:

   sürekli ihtilaç etmesi normal değildir. doğru ifade edememiş olabilir misiniz.
   öyle bir tecrübemiz olmadı. Doktora başvurabilirsiniz.

 202. Olcay dedi ki:

  Hocam sağdan devir ile kastettiğiniz nedir.nasıl yapılır bu cahile öğretirseniz sevinirim.
  Saygı sevgi ve selamlarınla Allah’a emanet olun

  1. admin dedi ki:

   Olcaycan.
   google sağ devri nedir nasıl yapılır yaz.
   veya zikre ilk adım yazımızı sonuna kadar oku..allah yar ve yardımcınız olsun

 203. Hacı Hüseyin dedi ki:

  Hocam diz kapağının tam arkası sağ ve sol neye işarettir acaba. Kolay gelsin.

  1. admin dedi ki:

   ilgili bölümde neye geldiği ve savunması yazar.

   1. Ali candan dedi ki:

    Sayın admin besmeleye ya dafiun ya maniu veya ya hayy ya cemil nasıl eklenir. Eklemeyi bilmeyenler besmele söyleyip ardından sadece ya hayy ya cemil dese olur mu? Tşkler

    1. admin dedi ki:

     el hayyün ve el cemilün dese olur.

 204. Katre dedi ki:

  Boyun , bogaz, girtlak cok karisik boynumun soku alt omuza dogru kısmı segiriyor bu bogaz mi boyun mu ne oluyor