Sağ Devri nedir, nasıl yapılır

Sağ Devri nedir, nasıl yapılır…

Bu arada zikire başlayan kardeşlerimiz, günde bir iki defa, zikrini tamamladıktan sonra, aşağıda tarif üzere sağ devrini yaparlarsa yerde ve gökte negatif güçleri bağlamış, nefsanî ve şeytani baskılardan, düşmanlarından gelecek her türlü ruhani ve cismani tehlikeden kendilerini korumuş olurlar…
Sağ devri yapmakla, hacıların Kâbe-i muazzamayı tavaf etmeleri gibi sevap kazanırlar. Kâbe insan kalbini temsil eder. Sağ devri (sağ devri nedir) ile kişi kendi kalbi üzerinde tavaf yapmış, Allah tealanın celalini temsil eden sol yanımızı daire içine alarak, bütün celalullah’ı hapsetmiş, cemalullah’a sığınmış demektir. Allah’ın gadabından rahmetine iltica edilmiştir.
Bu devir mecbur kalınmadıkça (sıklıkla) kesretle yapılmaz. Günde bir kere sabah, bir kere de akşam olmak üzere iki defa yapılması yeterlidir.

Daha fazlası ancak ileri derecede bir olumsuz tecelliden haberdar olunursa yapılır ki, ihtilaçname yazımızda hangi hallerde sağ devri ile savunma yapılacağı yazılıdır. Yüzyıllar boyu bu bilgiler halktan gizlenmiş bu efaller ve ihtilaçname günümüz insanının içinde bulunduğu zorluklardan dolayı biiznillah, yayınlanmasına müsaade edilmiştir.

Dünya döner, ay döner, güneş döner galaksiler döner, evren döner…Allah’ın cc. bir ismi “el devvar”dır. Yedi gökten biri (zühre )dışında tamamı saat yönünün tersine, yani solunu içeri alarak , yani sağ devri yaparak döner.
Bu dönüşe ilm-i ledün dilinde sağ devri demişler. Bedenin sol yanını içeri alır, hapseder. Bu kadar açıklama yapma nedenimiz okurdan aldığımız dönüşlerdir.
Sol Allah’ın celâl sıfatlarını, sağ Cemal’ini temsil eder. Celâl yıkıcı güç, cemâl yapıcı güç diyebiliriz. Ve evren düalite (zıdlık) üzerine var edilmiştir. İlk bakışta varlık cemalden, yokluk celaldendir.

O nedenle Hz. Mevlana, “dünya döner,yıldızlar döner, gezegenler döner, bunlarla beraber her şey döner, ben neden dönmeyecekmişim” dedi ve semaya başladı. Ama kesrete gitti,İlm_i ledün hikmetullah‘ın kurallarına uymadan, sakıncalarını bilmeden döndü… Bir saat içinde yüzlerce kere döndü. Halbuki günde iki keresi yeter.
Marifetullah ehli şartlarına uyarak üç kere de devir yapabilir. İcab ederse daha fazla da dönebilir, ancak her fiilin bir getirisi vardır, bir de götürüsü..Alemlerde hesapsız, ilimsiz bir alan söz konusu olmaz olamaz.
Üçten fazlasını bu işin bilenleri tecrübe ederek sakıncalı buldular. dünya dengeler dünyasıdır, hayat zıdların terkibinden meydana gelen bir mucizedir. Kısaca üçten ziyadesi zarar-ı muciptir buyrulmuştur.
İşte o mucize dönüşün nasıl yapıldığına dair yazımız;

Tam da Kâbe’de hacıların yaptığı farz ibadet şekliyle;

SAĞ DEVRİ nasıl yapılır ?

Sağ devri efâl sırrında en büyük korunma efâlidir… Her türlü tehlike anında yapıldığı gibi, günlük olaylarda olması muhtemel olumsuzluklardan da Allah’a sığınmaktır. Allah tealanın gazabından lutfuna sığınmaktır.

ayetelkursiokunusu

Ayet el Kürsî ile yapılan devire “devri âlâ” denir. Kişinin kendi kalbi etrafında tavaf etmesi demektir. Sevapları bakımından Kâbe’nin tavafı ile eş anlamlıdır. Hz İbrahim Halilullah zamanından bu yana, ehil zatlar tarafından bilinen bir ibadet şeklidir. Allah’ın celâlından, cemâl sıfatına sığınmak demektir.
Evrende her ne olur yahut ölürse, Allah’ın sıfatlarının inkılabından ibarettir. Gerek kaderin cilvesi, gerekse yine kader sırrının icabı yaptığımız işlerin, söylediğimiz sözlerin sonucu olarak bize geri dönen olumsuz tecellilerin etkisinden korunmak üzere yapılır… Besmelenin fatihanın ve Ayet el Kürsî’nin koruyucu etkisine sığınmaktır. Cenabı Hakk’ın bir sıfatı diğer sıfatını izale eder. San’iğ kudret ezelde böyle hükmetmiş...Bir sevap bir günahı siler, Açlığı, rızkı izale eder; hastalığı, şifa sıfatının tecellisi iyileştirir.
Geçmişte bilmeden veya irademizle, hayır zannıyla yaptığımız efâl ve dualarımız, hikmette belli işlemlerden geçtikten sonra beşeriyete intikal ile bize mükâfat veya ceza olarak döner. Ceza olarak dönenlerden,Allah’ın af ve koruyuculuğuna sığınmak üzere bu sağ devri seçilmişler (yüksek manevi görevliler) tarafından yapılagelmiştir.

Her ne hikmetse hep gizlenmiş. Bu zor zamanda Mü’min’lerin imdadına yetişmek üzere bildirilmesinde bir sakınca görülmemiş, beyanına izin vermiştir. Bu efâli düzenli olarak yapan bir Allah yolcusu hem içten hem dıştan gelen saldırılara karşı korunmuş olur. Ayetel kürside beş esma vardır. Bu beş esmadan biri şafi esması biri hafız (koruyan) eden hafız esmasıdır. Bu devri yapan zat hasta ise şifa bulur, dertli ise deva bulur, süluku sırasında karşılaştığı engelleri kolay aşar. Kendisini emniyette hissedeceğinden Allah’a yolculukta cesareti artar. Şeytanın tuzaklarından, aklî yanılgılardan, vesvese ve evhamlarından,süfli varlıkların saldırılarında korunur, arınır.

Günde bir akşam bir sabah olmak üzere iki defa yapılır… Ehli ihtiyaç halinde daha fazla yapar, ancak sıradan insanlar için iki defası yeterlidir. Namaz kılanların herhangi bir vakit için bunu adet edinmesi ve her gün aynı vakitte yapması tavsiye edilir. Bu sayede yedi günde yedi göğün her birinde bir kere sağ devri yapmış olur.
Sağ devri besmeleye ihtiyaca göre eklenen iki esma ile de okunur. Ancak bu esma bilgisi gerektirdiğinden daha zordur. En iyisi Ayet el Kürsî ile korunmaktır.  Çok sıkışık durumda olanlar ayet el kürsi’ye Kafirun Suresini ekleyerek tavaf edebilirler. Kafirun suresi bir savunma ifadesidir.
Her duada olduğu gibi niyet etmek gerekir. Niyetsiz ibadet olmaz. Abdestsiz ibadet olmadığı gibi niyetsiz ibadet de olmaz.
Niyetsiz ibadet hedefsiz ok gibidir.

Sağ devrinde nasıl niyet edilir ?

‘’Ya Rabb’im, Niyet ederim, okuyacağım esmâların ve yapacağım efâllerin sırrı mucibince dünyevi ve uhrevi helalinden olan bütün güzelliklerin ve bütün zenginliklerin zatımda ve sıfatımda tecellisini, işlerim üzerine şimdiye kadar kilitlenmiş bütün kilitlerin açılmasını, düğümlenmiş bütün düğümlerin çözülmesini, dünya kuruldu kurulalı her ne sebeple yapılmış olursa olsun bütün büyülerin ve sihirlerin iptalini ve bu sebeplerle işlenmiş bütün büyük küçük günahların affedilmesini, tüm insanlık için affını ve hideyetini, bedeni ve ruhi hastalıklarımıza şifa vermeni niyet ve talep ederim. Dostuma dost, düşmanıma düşman, zaman içinde an, serian ve gariben dua ve dileklerimi arş-ı âlâdan kabul buyur.. ya rahiym ve ya keriym ve ya muciyp ya nur…

????İstimdat ya Resulullah,
????istimdat ya Habibullah
????istimdat ehl-i beyt-i güzin,
????istimdat ashab-ı kiram
????ve’l istimdat cümle Cemal Kemal ruhaniyat…”

????3 Salavat

Namaza başladığımız gibi tekbir getiririz. Ve ellerimizi namazdaki gibi bağlarız.

????Sübhaneke (1 defa oku üfle)
????Eûzü Besmele -Fatiha (1 defa oku üfle)
????Ayetel kürsi (1 defa oku üfle)
????FİL SURESİ (1 defa oku üfle)
????TEBBET SURESİ (1 defa oku üfle)
????Kafirun Suresi (1 defa oku üfle)
???? Besmele – Ya maniun, ya dafiun, ya nafiiii ( 7 defa oku üfle)
????3 ihlas oku üfle
????3 felak oku üfle
????3 nas oku üfle

????Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve hu ve rabbil arşil aziym(3 kez oku üfle)

????3 kere “Rabbi yessir vela tuassir rabbi temmim bil hayr”

????3 Salavat

sağa sola selam veririz. Elleri yana salarız. Amin Amin Amin der her aminde bir defa olmak üzere ellerimizi yüzümüze süreriz.

????1 defa “Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okur SOL ayakla ileri doğru adım atarak daireden çıkarak tamamlarız.

İş yerlerinde acil sağ devri yapmak istediğimizde okumaları subhaneke fatiha Ayet el kürsi ve yedi kere ya maniun, ya dafiun, ya nafiiii okumak yeterli

????Bu esmaları dört yönde de okumalısın.
İnşaallah öyle bir zırh ile korunursun ki bir daha o zırhı delip geçecek ifrit yoktur.
Rabbim yar ve yardımcın olsun

Bir Fatiha okur, ardından besmele çeker, Ayet’el Kürsî’yi bir defa okursun. doksan derece (bir çeyrek daire) soluna, ayaklarını yerden kaldırmadan, sağ ayağını ileri atarmış gibi sürükleyerek döner, sol ayağını yeni durumuna adapte ederek vücudun duruşunu düzeltirsin. Yönün doğuya dönmüş olur.

Yeniden aynı ayeti(ayet el kürsi’yi) besmele ile birlikte okur, bir çeyrek daire dönüşle, yönünü kuzeye çevirmiş,kıbleyi arkana almış olursun.

Yeniden aynı ayeti besmele ile birlikte okur, bir çeyrek daire dönersin, yüzün batıya dönmüştür.
Yeniden okuyarak kıbleye dönersin,devir tamamlanır.
Kendini ve sıfatını, okuduğun esmâların(Ayet’el-Kürsi’deki beş esmanın) anlamıyla daireye (korumaya-manevi zırh içine ) aldın demektir.

Burada dilersen bir kere daha ayeti kebiri okur gökyüzüne nefes edersin.Yeniden okur yere yönelerek üflersin.Yeniden okur ve yutkunursun, yutarsın. Böylece yedi yönden kendini korumuş olursun. Bu son üç okuyup üfleme işi her zaman şart değildir. Sıkıntı duyulduğunda yapılır. Bir de depresyondayım, panik atak geçiriyorum diyenler veya musallat olduğundan şüphe edenler bu yedi okumayı düzenli olarak mutlaka yapmalılar. Kendisinde büyü sihir nazar etkisi olduğundan şüphe edenler ile cin tasallutunda olanlar ayetel kürsiyi kopya kalemle bir kağıda yazar, bir damacana içme suyu içine atarak kırk gün o sudan içmeli, her Cuma günü Cuma selası ile ezan arsında bir kova banyo suyuna bir bardak bu sudan ilave ederek yıkanmalıdır. Bu suya bir çay bardağı üzüm sirkesi eklemek etkiyi kat be kat artırır.
Bu arada evin kapıları pencereleri halıları üzüm sirkesi ile sık sık silinmelidir. Kendisini nazar büyü vs..ile hasta hissedenler banyo sularına bir çay bardağı sirke ilave ederek yıkanmalıdır..sabahları bir kaşık sirkeyi bir bardan suyla seyrelterek içmek de şifa kaynağıdır.

Devir tamam olunca eller yanlara bırakılır. Üç veya dokuz salâvat getirilerek devir tamamlanmış olur. Bir kere de;
Lâ ilahe illallahü vahtehu lâ şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve âlâ külli şey-ün kadir” okursun. Daireden sol adımını ileriye ( çizdiğin dairenin dışına)atarak çıkarsın.

Sol ayakta kendi zatın vardır. O nedenle sol ayakla çıkarsın ki zatın daire içinde hapsolmasın. Ayrıca daire kutsanmış, dış ortama göre kutsiyet kazanmıştır bir mekana  dönüşmüştür, kutsi alandan sıradan alana geçerken(mescitlerden sol ayakla çıkılır) sol ayak ile geçilir. Buna çok dikkat etmelisin. Aksi halde o dairede kendin dahi hapsolmuş olursun ki bu hikmette yasaktır; zarar görürsün. İptilaya uğrarsın. Bu yaptığın efâl ile hem kendini hem yakın çevreni, sevdiklerini, Mü’min’leri koruma altına aldın demektir. Hayat içinde seni aşırı derecede üzecek her tecelli Allah’ın izniyle mahviyete gidecek, affedilecektir.
Sağ Devri bu demektir. Hayırlı uğurlu olsun….Mümin dostlarınıza bu yazının adresini yahut çıktısını verirseniz aynı sevaba sizler de dahil olursunuz..Rabbimiz yaptığımız ibadet ve zikirlerimizle her türlü hizmetimizi,hizmetinizi arşından mucip sıfatı ile kabul buyursun.Amin..

Gün içinde pratik koruma usulü

Kişi kendisine gelecek her zararı önlemek için aşağıdaki duayı ve tertipleri yaptığı taktirde Allah’ın izni ile korunmuş olur.

OKUNUŞU:

”Euzü bikelimetillahi’t-tammati min şerri ma halak.”

ANLAMI:

“Tamam olan kelimelerine tutunup bütün yarattıklarının şerrinden Allah’a sığınırım.”

Bu duayı sabah akşam 3 veya 7 defa okuyan, üzerine gelecek her türlü zarar ve musibetten Allah’ın korunmasına girer.

Ayrıca zülfikârlar olarak, efallerle ziynetlendirebiliriz. Daha seri tecelli etmesini sağlamış oluruz.. Şöyle ki; herhangi bir olumsuz ihtilacı bu kelimelerle savunabiliriz. Hangi duayı okuyacaktım telaşına düşmeden, ertelemeye sebep olmadan bu esma gurubu ile savunabiliriz. İhtilaç baş bölgemizde ise başımızı sağ devri yönünde çevirerek okuruz. Yani başımızla sağ devri yapmış oluruz.

Bu elde veya kolda olan bir ihtilaç ise ve savunma gerektiriyorsa, abdestli olmaya gayret ederek ihtilaç alınan el ile sağ devri işareti yaparak okuruz.

Eğer ayaklarda ise ihtilacı aldığımız ayağımızla sağ devri yaparak ihtilacı alır almaz korunabiliriz. Kimse de ne yaptığımız anlamaz, mescit veya uygun yer aramakla zaman kaybetmeyiz. Bütün bu işlemi üç kere tekrar ederiz. Okumaya devam ederken hareket de devam eder. Üç kere okumuş üç kere sağ devri yapmış oluruz.

Normal olarak günde yaptığımız iki sağ devrine devem şarttır. Sağ devirlerimizi devri ala şeklinde yapmaya devam ederiz. Selam es selam
Paylaş

Sağ Devri nedir, nasıl yapılır” için 80 yorum

 • 7 Temmuz 2017 tarihinde, saat 14:29
  Permalink

  Selam es Selame Hocam. Sizden bir ricam var. Umarım bana kızmazsınız. Zahmet vermek istemem. Hocam sizden isteğim sağ devrini şematik olarak hazırlayabilirmisiniz. Ayaklarımızı nasıl kullanmamız gerektiği konusunu anlayamadım. Kardeşlerimizden bilip uygulayan varsa Allah rızası için onlardan da rica ediyorum İnşâAllah. Selam es Selame.

  Yanıtla
  • 20 Temmuz 2017 tarihinde, saat 03:41
   Permalink

   biraz dikkatli okumanız meseleyi çözecektir.bir yakınınızdan yardım alabilirsiniz..selam es selame

   Yanıtla
 • 17 Eylül 2017 tarihinde, saat 17:14
  Permalink

  Hocam sa

  Sağ devirde Fatiha dan once euzu besmele cekmek gerekiyormu direk fatihayami basliyoruz salavat sonrasi?

  Yanıtla
  • 17 Eylül 2017 tarihinde, saat 18:29
   Permalink

   elbette euzü besmele çekilir.namaz ciddiyetindedir.sağ devri ibadettir.

   Yanıtla
 • 7 Aralık 2017 tarihinde, saat 00:18
  Permalink

  En son kıbleye geri döndüğümüzde yine ayetül kürsî okunuyor mu o zaman beş oluyor diğer üçüde okursak sekiz oluyor birde kâfirûn sûresinde de besmele var mı teşekkürler

  Yanıtla
  • 8 Aralık 2017 tarihinde, saat 04:49
   Permalink

   yazıyı yeniden oku..lütfen.

   Yanıtla
  • 27 Şubat 2018 tarihinde, saat 23:14
   Permalink

   Hayır olmuyor kıblede 1 ilk 45° sola döndüğünüzde 2 kıbleye arkanızı döndüğünüzde 3 bir 45° daha döndüğünüzde 4 tekrar kıbleye döndüğünüzde ihtiyaç duymanız halinde 1 göğe 1 yere birde yutkununca 7 oluyor selametle .

   Yanıtla
 • 7 Aralık 2017 tarihinde, saat 00:22
  Permalink

  En son tekrar kıbleye döndüğümüzde yine ayetül kürsî okunuyor mu o zaman beş oluyor diğer üçüde okursak sekiz oluyor birde kâfirûn süresinde de besmele var mı teşekkürler
  Son olarak zikre başlamak istiyorum neyle başlamam uygun olur

  Yanıtla
  • 8 Aralık 2017 tarihinde, saat 04:48
   Permalink

   yazıyı iyi okursan herşeyin yazılı olduğunu görürsün.

   Yanıtla
 • 7 Aralık 2017 tarihinde, saat 00:43
  Permalink

  Ben daha yeni farkettim sağ devri yanlış yapmışım soldan sağa doğru değil sağdan sola doğru dönmüşüm yeniden soldan dönerekte yaptım başka bir şey yapmama gerek var mı

  Yanıtla
  • 8 Aralık 2017 tarihinde, saat 04:48
   Permalink

   gerek yok..ne yaptığını bilmemek olacak şey değil.sol tarafın içeride kalacak. tıpkı kabeyi tavaf gibi.gerçek kabe senin kalbindir.taştan kabe insan kalbini temsil eder..selam es selame

   Yanıtla
 • 24 Aralık 2017 tarihinde, saat 03:14
  Permalink

  selamın aleyküm hocam ALLAH c.c sizden razı olsun ..yıllar önce çok fena bir durumda bir anda benim kontrolüm dışında sağ devri gerçekleşmişti bende ve o fena durumdan kurtarılmıştım .bunun ne olduğunu hiç anlamamıştım sizin yazınınızı okuyana kadar…tekrar Allah sizden razı olsun…ellerinizden öperim…

  Yanıtla
  • 24 Aralık 2017 tarihinde, saat 14:44
   Permalink

   aleykümselam Ümitcan..olayı hikaye edermisin inşaallah.nsıl olmuştu ..ayrıntılı anlatır mısın.insanlara faydalı olur inşaallah.selam es selame

   Yanıtla
 • 29 Ocak 2018 tarihinde, saat 19:46
  Permalink

  Hocam sadece devri tarif ettiğiniz yerleri kopyaladım, umarım doğrudur.

  Niyet:

  “Allah’ım veya Rabbim !; okuyacağım esmâların ve yapacağım efâllerin sırrı mucibince (hikmetinin icabı) zatımı ve sıfatımı korumanı niyet ve talep ederim. Dostuma dost düşmanıma düşman, zaman içinde an serian(çabuk) ve gariben(yakinen) mucip sıfatınla Arşı alandan tecelli buyur” derim.

  Sonra;

  “İstimdat ya Resulullah
  İstimdat ya Habibullah,
  İstimdat ehli beyti güzin,
  İstimdat ashabı-ı kiram,
  ve’l istimdat cümle ruhaniyât”

  diyerek yerlerin ve göklerin hiyerarşik yapısından allahın izniyle yardım talep ederim…

  Üç yahut dokuz kere salâvat-ı şerife getiririm:

  “Allahumme salli âlâ seyyidina Muhammedîn ve âlâ âlihi ve sahbihi ecmain”
  veya
  “Allahumme salli âlâ seyyidina Muhammedîn ve âlâ âli seyidine Muhammed” 

  dedikten sonra; ellerini namazdaki gibi bağlar,

  Euzü besmele ve bir Fatiha okur,

  ardından Euzü besmele çeker, Ayet’el Kürsî’yi bir defa okursun.

  Kırk beş derece (bir çeyrek daire) soluna, ayaklarını yerden kaldırmadan, sağ ayağını ileri atarmış gibi sürükleyerek döner, sol ayağını yeni durumuna adapte ederek vücudun duruşunu düzeltirsin. Yönün doğuya dönmüş olur.

  Yeniden aynı ayeti(ayet el kürsi’yi) besmele ile birlikte okur, bir çeyrek daire dönüşle, yönünü kuzeye çevirmiş,kıbleyi arkana almış olursun.

  Yeniden aynı ayeti besmele ile birlikte okur, bir çeyrek daire dönersin, yüzün batıya dönmüştür.

  Yeniden okuyarak kıbleye dönersin,devir tamamlanır.

  Burada dilersen bir kere daha ayeti kebiri okur gökyüzüne nefes edersin.Yeniden okur yere yönelerek üflersin.Yeniden okur ve yutkunursun, yutarsın. Böylece yedi yönden kendini korumuş olursun. Bu son üç okuyup üfleme işi her zaman şart değildir. Sıkıntı duyulduğunda yapılır.

  Devir tamam olunca eller yanlara bırakılır.

  Üç veya dokuz salâvat getirilerek devir tamamlanmış olur.

  Bir kere de;
  “Lâ ilahe illallahü vahdehu lâ şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve âlâ külli şey-ün kadir”okursun. 

  Daireden sol adımını ileriye ( çizdiğin dairenin dışına) atarak çıkarsın.

  Yanıtla
  • 10 Şubat 2018 tarihinde, saat 07:19
   Permalink

   yazıyı tekrar tekrar okuyunca herşey anlaşılır.zor değil. ben ilkokul öğretmenliğinden emekliyim.daha açık yazılamaz..selam es selame

   Yanıtla
   • 31 Ağustos 2019 tarihinde, saat 22:45
    Permalink

    Hocam selamün aleyküm .devre başlarken eller namazda ki gibi baglaniyorya yönümüz kıble mı olacak başlarken

    Yanıtla
   • 31 Ağustos 2019 tarihinde, saat 23:00
    Permalink

    Hocam peki segirmeler hanımlarda muayyen dönemlerde olursa nasıl korunmak gerekir?

    Yanıtla
 • 26 Şubat 2018 tarihinde, saat 18:54
  Permalink

  Çene İbrahim Hakkı hazretlerinde farklı yorum sizin farklı.Hocam bu farklılığın sebebini açıklayabilirmişsiniz Allah’a emanet

  Yanıtla
 • 26 Şubat 2018 tarihinde, saat 18:56
  Permalink

  Çene İbrahim Hakkı hazretlerinde farklı yorum sizin farklı.Hocam bu farklılığın sebebini açıklayabilirmişsiniz Allah’a emanet ben yanlış demiyorum bu farklılıkların. Sebebini soruyorum lütfen

  Yanıtla
  • 26 Şubat 2018 tarihinde, saat 21:22
   Permalink

   bu ilim tecrübe ile bilinip kayda geçirilegelmiş..Çok zor ortaya çıkarılan manevi ledünni bir ilimdir..Bizim yayınladığımız üç kuşak zat evliyasınca denetlenmiş,aydınlatılmışkayda alındıktan sonra da ilavelerle genişlemiş,üstelik nasıl bir dua ile savunulacağı da kaydedilmiştir.herkes tecrübe edebilir.fizik kimya kadar net ilimdir.keder dediyse savunulmazsa keder mutlak gerçekleşir.ilmullahtan bir bölümdür.selam es selame

   Yanıtla
   • 27 Şubat 2018 tarihinde, saat 23:35
    Permalink

    Benim de bir sorum olacak eskiden sağ gözümle kaşım arası seğirdiğinde sevinsem mi üzülsem mi farklı bir durum olurdu şimdi ise ya kavga ediyorum yada çok üzülüyorum bu değişimlere yol açacak ne yapıyor olabilirim en son böyle bir durumda sizin sol göz kapağı için paylaştığınız savunmayı sağ devrinden çıkmadan yaptım çok şükür Allah sukünet verdi normalde beni kahredecek şeylere gülüp geçtim

    Yanıtla
    • 28 Şubat 2018 tarihinde, saat 04:15
     Permalink

     tecrübeni değerlendir.bir ihtilaç deneyimine göre iyi gelmiyorsa hemen dua et.bu tecelliyi kaldır ya rab de.dua müminin silahıdır değil mi
     selam es selame

     Yanıtla
 • 15 Nisan 2018 tarihinde, saat 19:34
  Permalink

  Selam es selame
  Hocam siteniz ve siz ile yeni tanıştım.
  Çok içerikli bir site olmuş. Allah razı olsun.
  Hocam sağ devri yapmak istiyorum.
  Ve “ya latifül zikrine başlamak isterim.Yalnız okuyorum okuyorum sağ devrini anlayamıyorum. Hocam ilk dönüşüm sağ ayağım ile soluma döndüğümde toplamda kıbleye dönene dek.4 dönüş mü yapıyoruz. Birde birltirince sol ayak ile ön tarafdan mı arka tarafdan mı daire içinden çıkıyoruz. Aklım şaştı.

  Yanıtla
  • 15 Nisan 2018 tarihinde, saat 23:30
   Permalink

   dört yüne yarı yarı olarak dönüyoruz..yani bir daireyi dörde bölmüş oluyoruz..dört kere okunuyor..kürsinin dört yününe dört okuma. kabede olduğu gibi.kıbleye yeniden dönül işi bitirince ileriye doğru sol adımımızla çıkıyoruz..kutsal alandan sol acımla çıkılır.cemiden de sol ile sıkılır .zor değil.heyecan yapmış olmalısın..ben ilkokul öğretmeniyim ve anlatırken anlaşılmayı kolaylaştırırım.selam es selame

   Yanıtla
 • 25 Nisan 2018 tarihinde, saat 23:56
  Permalink

  Selamun aleykum sayın büyüğüm. Sağ devri yaparken 45 derecelik açıyla çeyrek daire yazmışsınız ceyrek daire 90 derece olması gerekir. Sanırım gözünüzden kaçtı Allahın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun

  Yanıtla
  • 1 Mayıs 2018 tarihinde, saat 06:22
   Permalink

   haklısınız…düzeltmemiz gerekiyor..selam es selame

   Yanıtla
 • 12 Mayıs 2018 tarihinde, saat 23:08
  Permalink

  Hocam sağ devrinde abdestli olmak ve kıyafete dikkat etmek gerekiyor mu

  Yanıtla
  • 13 Mayıs 2018 tarihinde, saat 13:18
   Permalink

   evet..o iş bir namaz kadar kabeyi tavaf kadar önemli bir ibadettir.selam es selame

   Yanıtla
 • 17 Mayıs 2018 tarihinde, saat 16:10
  Permalink

  Selamün aleyküm sağ devri yapabilmek için hangi zikirleri çekmemiz gerekiyor.
  Ben şuan 750 kez Ya Mümin Ya Müheymin Ya Rakib Ya Allah zikrini çekmeye gayret ediyorum. Sağ devri yapabilirmiyim. Saygılarımla.

  Yanıtla
   • 17 Mayıs 2018 tarihinde, saat 21:47
    Permalink

    Dediğiniz yazıyı okurken Derviş’in karnından Cebrail a.s yılanı çıkartırken bölümünde birden sol burnum kanamaya başladı.Kalbim çok hızlı çarptı. Bunun bir hikmeti varmıdır hocam. Saygılarımla

    Yanıtla
   • 17 Mayıs 2018 tarihinde, saat 21:53
    Permalink

    Selamün aleyküm link yolladığınız yazıyı okurken Cebrail a.s Derviş’in içinden yılanı çıkarırken ki kısmında sol burnumdan 3 5 damla kan aktı hocam. Kalbimde yerinden çıkarcasına çarptı bunun hikmeti nedir. Saygılarımla

    Yanıtla
 • 4 Ekim 2018 tarihinde, saat 20:28
  Permalink

  İhtilaçnameye eskiden çok dikkat ederdim her seyirmede bakardım. Ara verdim bakmadım. Bu aralar çene seyirmeleri oluyor ve ardından bi ölüm haberi alıyorum.. Akraba değil ama genelde birileri vefat ediyor ve duyuyorum.. Yine oldu az önce duasını okudum hayrolsun..

  Yanıtla
  • 4 Ekim 2018 tarihinde, saat 20:37
   Permalink

   takip edip savunmalısın.sana o bilgi boşuna verilmiyor.kazai ölümü önle deniyor..sorumlu olursun.selam es selame

   Yanıtla
   • 16 Kasım 2019 tarihinde, saat 11:17
    Permalink

    İlk defa bu zikri duydum.. Yapıcam fakat nerak ettigim bi husus var..
    Yorumları okudum, seyirmelerden bahseden şahıslar var.
    Bu seyirmeler, bu zikre baslayıp bırakmaktanmı kaynaklanıyo, yada rahatsızlık olup, bu zikirle tedavimi oluyo..
    Degerli hocamm, cevaplarsanız beni aydınlatmış olursunuz çok sevinirim… Saygılarımı sunuyorum….

    Yanıtla
 • 1 Kasım 2018 tarihinde, saat 08:45
  Permalink

  Hocam sağ devrini yaparken kerahat vakitlerinde yapmaktan sakıncalı mıyız? Kerahat vaktinin çıkmasını beklemek gerekir mi?

  Yanıtla
  • 2 Kasım 2018 tarihinde, saat 00:23
   Permalink

   kerahat vakitleri çok kısa sürelidir.öyleyse bekle ..çıksın sonra yap sağ devrini.sağ devri namaz gibidir.şartları da namaz şartlarıdır.yani abdestsiz yapılmaz..kerahat vakitler de yapılmaz.selam es selame

   Yanıtla
 • 2 Kasım 2018 tarihinde, saat 07:15
  Permalink

  Bir yada iki kere sabah namazından sonra kerahat vaktinde yapmıştım.Tevbe ederim, Allah affetsin inşallah ???? bundan sonra dikkat ederim yapmam. Allah razı olsun öğretmenim ???? selam es selame????

  Yanıtla
 • 27 Ocak 2019 tarihinde, saat 00:35
  Permalink

  Sağ devrini yaptığımdan beri 8 yaşındaki kızım her gece kötü rüyalar görüyor ne demek olur acaba

  Yanıtla
 • 27 Ocak 2019 tarihinde, saat 00:43
  Permalink

  Sağ devrini yaptığımdan beri benim kızım 8 yaşında kötü rüyalar görüyor korkuyor her gece neden olabailir

  Yanıtla
  • 27 Ocak 2019 tarihinde, saat 02:16
   Permalink

   sana sağ devrini bıraktırmak istiyordur..kızına da sağ devri yaptır.o iblisin üzerine üzerine git.sağ devrini üç kere yap.sahah öğle ve akşam

   selam es selame

   Yanıtla
 • 24 Şubat 2019 tarihinde, saat 14:32
  Permalink

  Hocam bu sağ devrinde fatiha besmele ayetel kürsi yazmışsınız üstte ama yorumlarda birine fatihaya başlamadan da euzu besmele çek demişsiniz doğrusu hangisi? Bir de sonraki dönüşlerde besmele ve ayetel kürsi olacak değil mi önce ayetel kürsi sonra besmele değil?

  Yanıtla
  • 24 Şubat 2019 tarihinde, saat 17:45
   Permalink

   euzü besmale ile başla.
   hey yönde fatihayı da oku..ayetel kürsiden sonra kafiun da okusan daha da iyi olur.
   selam es selame

   Yanıtla
   • 25 Şubat 2019 tarihinde, saat 15:56
    Permalink

    Peki her fatiha okunuşunda euzu besmele çekmeli miyim?

    Yanıtla
 • 27 Şubat 2019 tarihinde, saat 14:07
  Permalink

  Hocam benim sol göz altım seğirdiği için sağ devri yapıyorum sürekli ama sağ devri yaptığım esnada bile sol göz altım atıyor bi anlamı var mıdır acaba?

  Yanıtla
 • 27 Şubat 2019 tarihinde, saat 14:09
  Permalink

  Hocam benim sol göz altım seğirdiği için sağ devri yapıyorum ama sağ devri yaparken bile sol göz altım seğirmeye devam ediyor bi anlamı var mı acaba? Bir de sağ devri ne kadar yaparsam yapayım atmaya devam ediyor sinir oldum neden durmuyor sizce? Gereksiz olduysa kusura bakmayın yorumunuzu merak ettim.

  Yanıtla
  • 28 Şubat 2019 tarihinde, saat 23:08
   Permalink

   gelen kaza çoksa tövben de çok olacak.borç var on lira borç var on binlira.değil mi

   Yanıtla
 • 7 Mart 2019 tarihinde, saat 18:39
  Permalink

  Selamun aleyküm. Şu ana kadar namaz kılmayan biri de sağ devri yapabilir mi? Bir de sağ devri yaptıktan sonra namaz aksatılırsa Ya da kazaya bırakılırsa kişi cezalandırılır mı?

  Yanıtla
  • 7 Mart 2019 tarihinde, saat 19:13
   Permalink

   namaz kılmayan da sağ devri yapabilir.
   bir günah bir sevaba engel değildir.
   belki birbirine bedel olur..gerçek fail allah’tır kul değil.kullar bir illizyondur.ekrandaki görüntü bir hayaldir.gerçeği sütüdyodadır.azizem esasında iyi ve kötü de yoktur.iyikötü ayrımı sıfatların çatışmasından ibarettir.sen sağ devri yapmaya başlardan akıl başa gelir dünyan değişir.hiç uyuyanla uyanık bir olur mu.sağ devri yaparsan rüyadan uyanırsın.beyaz atlı prensin katilin olduğunu fark etme ihtimalin var..değişmek istediğinden eminsen sağ devri yap.ama sevdiklerinin sevmediklerinin kılık değiştireceğini bil.yalancının peçesi düşer bakarsın kırmızı başlıklı kızın uyanmması gibi uyanırsın da yatakta yatanın kurt olduğunu anlayıverirsin.veya bir engerek yılanı ile şeviştiğini sürekli seni zeherlediğini fark edersin.değişmeye gerçekten hazırsan yap..selam es selame

   selam es selame

   Yanıtla
   • 7 Mart 2019 tarihinde, saat 22:25
    Permalink

    Hazır olmayı beklersem o vakit hiç gelmez. Nefsim buna izin vermez. Hangi nefis izin verir ki? Gerçeği görmeye? Çünkü nefis yalana ve uyumaya programlıdır. Hazır olmayı beklersem dünyam ve ahiretimi güzelleştirmeyi geciktiririm. Evet hazır değilim ama zorlamalıyım kendimi? Öyle değil mi? Bu konu da eminim siz de bana hak veriyorsunuz?

    Demin yazdıklarınızı okurken o kadar duygulandım ki. Siz ne kadar muazzam bilgiler paylaştınız. Ciddi anlamda doğruyu en ayrıntısına tüm detayı ile paylaştınız. ALLAH RAZI OLSUN.

    Allahın izniyle yapıcam.
    Bir yazınızda okumuştum . “Sürekli hastalanmaktan korkan bunu bi kere yapsa hayatında artık hastalanmaktan korkmaz hasta ise şifa bulur ve korunur”. (umarım yazınızı doğru anlamışımdır)
    Ben sürekli hasta olmaktan korkup bi şey yokken en ufak bi şeyde çok kötü hastalık var gibi korkuyor ve ortada bi şey yokken hastalığa yakalanmaktan korkuyorm.

    Ayrıca belki sağ devri yapınca beyaz atlı prensim gidecek ama beni ahirette ve dünya da mutlu edecek her iki dünya da cennet hayatı yaşattıracak kişi gelecek. Artık hastalanmaktan korkmıyacağım. Bilmeden yaptığım günahları yapmayacağım. İnsanlar kılık değiştirecek onlar uzaklaşacak karışma imanlı merhametli iyi hoşgörülü insanlar çıkacak helal kolay rızık kazanacam. Bunlarda var.

    Yanıtla
    • 8 Mart 2019 tarihinde, saat 01:52
     Permalink

     allah yar ve yardımcın olsun
     selam es selame

     Yanıtla
     • 10 Mart 2019 tarihinde, saat 13:29
      Permalink

      Hocam sanırım uzun bir mesaj yazdım ama içimden geçenleri sizinle paylaşmak istedim ve değerli bilgilerinizi almak istedim.
      Allah yar ve yardımcınız olsun

 • 12 Haziran 2019 tarihinde, saat 10:09
  Permalink

  Hocam hafta içinde şüpheli bi alandan geçtim, metruk gibi, uzun süre kullanılmamıştı.kıcağımdaki çocuk bile tam konuşamamasına rağmen oraya doğru yürürken elleriyle girme diye bana işaret edip girmek istemedi. Ama ben euzu besmele çekip geçtim oradan (bi bahçeye geçiş alanıydı) ve aynı yerden geri çıktım. Çocuk da kucağımda tedirgin oldu nedense. Sonra çocuk için endişelendim ve suçluluk duydum süfliler bulaştıysa diye. Onların manevi algıları açık olduğundan gösterdiği hallerden dolayı kendimi kötü hissettim. Sabah namazının peşine sağ devri yaparken ona niyetle ya dafiun ya maniun esmalarını ekledim, ayetel kürsi ve kafirun ile sağ devrimi tamamladım. Sonunda da devirden çıkmadan ayetel kürsi ve kafirunu yuttum ve biraz nefesimi tuttum. O alanda ayaklarımda yukarı bi ateş bastı, gözlerim kararmaya başladı, vücudum sanki içeriden bi basınçla maruz kaldı. Bu hal geçene kadar korkarak nefesimi bırakmadım, sonra yavaş yavaş geçti. Ardından salavatla ve sol ayakla devirden çıkıp celalinden cemaline sığınıyorum Ya Rabbi, bizi koru dedim. Bu durum nefesimizi tuttuğumuzdan fizyolojik bir nedenden midir , yoksa süfliler in bir etkisinin olduğunun göstergesi midir?

  Yanıtla
  • 12 Haziran 2019 tarihinde, saat 18:17
   Permalink

   nefesini tutmak o hali yaşatmaz.istersen şimdi nefesini tut..ilim araştırmak denemek değil mi selam es selame

   Yanıtla
   • 12 Haziran 2019 tarihinde, saat 20:40
    Permalink

    O halde bana önerebileceğiniz başka bir şey var mıdır hocam? Günde iki kez sağ devri yapmaya gayret ediyorum. Vaktim olduğunca kafirun suresini de eklemeye çalışıyorum. Ne yazık ki korunma surelerini sık sık okumama rağmen süflilerin kolay sıçradığı ya da öyle olduğunu tahmin ettiğim bir bünyem var.

    Yanıtla
 • 19 Haziran 2019 tarihinde, saat 16:34
  Permalink

  Hayırlı günler hocam, sağ devri yaparken bazen yanlışlıkla sağ ya da sol ayağım yerden kesiliyor, bir mahsuru var mı acaba, mesela acelem olduğunda vs., Bir de ben sağ devri niyetine başlamadan euzu besmele çekiyorum, ardından niyet, ardından besmele ile fatiha, ardından euzu besmele ile ayetel kürsi, bi de okursam besmele ile kafirun suresi. gidişatım doğru mu, yazıyı okudum ama arkasından okunacak surelerde besmele çekilecek mi çekilmeyecek mi anlayamadım.

  Yanıtla
  • 19 Haziran 2019 tarihinde, saat 19:35
   Permalink

   ayaklarını yerden asla kesmemelisin.en başında her ibadete euzü besmele ile başlanır.herşeyi yazmış olsaydık o yazı çok uzardı.islamın genel kuralları her zaman uygulanız.selam es selame

   Yanıtla
   • 20 Haziran 2019 tarihinde, saat 19:48
    Permalink

    Teşekkür ederiz hocam. Bir de besmeleye ya dafiun ya maniun esmaları eklenerek sağ devri yapılsın dendiğinde besmelenin önüne mi eklemeliyiz yoksa Besmeleden sonra mı söylemeliyiz bu esmaları?

    Yanıtla
    • 21 Haziran 2019 tarihinde, saat 00:54
     Permalink

     Besmeleye ekleyin demek besmeleden sonraya ekleyin demektir.selam es selame

     Yanıtla
 • 16 Kasım 2019 tarihinde, saat 11:23
  Permalink

  İlk defa bu zikri duydum.. Yapıcam fakat nerak ettigim bi husus var..
  Yorumları okudum, seyirmelerden bahseden şahıslar var.
  Bu seyirmeler, bu zikre baslayıp bırakmaktanmı kaynaklanıyo, yada rahatsızlık olup, bu zikirle tedavimi oluyo..
  Degerli hocamm, cevaplarsanız beni aydınlatmış olursunuz çok sevinirim… Saygılarımı sunuyorum….

  Yanıtla
  • 16 Kasım 2019 tarihinde, saat 14:51
   Permalink

   zeynepcan,ihtilaçname adlı yazımızı okumalısın..ihtilaçlar allahın kulları ile işareten (vahyen) haberleşmesidir. kim allaha yakın ise o kişi ihtilaç alır..bu zikirle kişi geçmiş günahlarından arınır ki allaha yakınlaşmak anlamına gelir..dolayısı ile daha çok ihtilaç( haber)alır..gelecek hakkında iyi veya kötü haber almak ne güzeldir değil mi.kötü haber ise tövbe ediyor,dua ediyor kurtuluyorsan ne büyük yRDIMDIR NİMETTİR DEĞİL Mİ
   SELAM ES SELAME

   Yanıtla
   • 30 Kasım 2019 tarihinde, saat 11:46
    Permalink

    AIIah binlerce razi olsun tek huzur buldugum din sitesi bir seyi anlamadim gun icinde korunma efali vermissiniz ayakta olan bir ihtilac icin herkesin icinde mesala oturuyoruz ayagımızi nasil cevirecegiz

    Yanıtla
    • 30 Kasım 2019 tarihinde, saat 17:25
     Permalink

     herkesin içinde sağ devri yapamazsınız..kastınız sağ devri ise bir bahane ile ayrılır uygun bir mekanda sağ devrini yaparsınız.selam es selame

     Yanıtla
 • 12 Aralık 2019 tarihinde, saat 13:50
  Permalink

  Hocam
  Selam es Selame ben normal zamanlarda yürür iken ,yahut durakta bekler iken ,yada iş yapar iken, temizlik yapar iken ihlas suresi ve benzeri ayetler okuyordum okumamam mı gerekiyor anlamadım çünkü ayakta hareket halinde iken okuma yapılmaz demiştiniz bu çok kafama takıldı açıklarmısınız

  Yanıtla
  • 15 Aralık 2019 tarihinde, saat 13:33
   Permalink

   yazıda yeterli açıklamam var.dahası nasıl olur.bir kere daha okuyun lütfen.selam es selame

   Yanıtla
 • 25 Aralık 2019 tarihinde, saat 02:45
  Permalink

  Hocam, 1 yıldır yapıyorum 4 veya 5 vakit namaz ile. Genelde namazdan hemen sonra değil de, %90’nı Venüs saatine denk getirerek yaptım. Yıl boyunca düzenli Kuran da okudum günlük.
  Sağ devrinin ilk başlarda etkisini çok gördüm, negatif tesirlerin kesinlikle azaldığını özellikle düşünce olarak daha ferahtı zihnim.

  Sağ devrini bazen günde 1 vakit namaz kılıp 1 kere de sağ devir yaptım ve genellikle Venüs saatine denk getirdim.

  1 aydır sağ deviri bıraktım, namazı da aksatıyorum baya. Bana yaramıyor gibi geldi, farkında olmadan celali tecellilere mi sebep oluyorum diye şüphelenmeye başladım.

  Son zamanlarda bir şey fark etmiştim, belki de 1 yıl boyunca bunu yaşadım fakat çok fark edemedim, bir şeye sinirlenince sanki normalden 5-10 kat daha fazla öfke ile doluyormuşum gibi oluyordu, sanki içimdeki şeytan direkt uyanıyordu, çok yüksek bir öfke geliyordu.
  Ve bir de sanki zihnim daha yavaş mı çalışıyor veya düşünceler daha yavaş mı geçiyordu tam tespit edemedim, veya her geçen hissin düşüncenin farkına varmaya mı başladım bilmiyorum, bir karışıklık vardı zihnimde.

  Ve 1 yıl boyunca sanki şapşallığım arttı, normalde tepki göstereceğim şeylere tepki verememeye başladım, hatta kendi kendime içten çok sinirliyim fakat karşımdakine karşı susmaktan başka bir şey yapamıyorum aklıma söyleyecek adam gibi cümle gelmiyor, önceden olsa gerekli tepkiyi sertliği gösterirdim diyorum fakat bir türlü ateşlenemiyordum, sanki bir kaybolmuşluk hissi vardı sürekli, bir şeyleri yanlış yaptım sanki.
  Belki çok daha detaylı anlatabilirdim fakat anlatamıyorum gerçekten.

  Sağ devri gibi bir nimetten uzak kalmak istemiyorum gerçekten, fakat çok karmakarışık oldum.

  Allah rızası için yardımınızı ve rehberliğinizi bekliyorum…

  Hocam ben ne yapmalıyım? Hatalarım neler?

  Yanıtla
  • 25 Aralık 2019 tarihinde, saat 18:58
   Permalink

   Namazlafrını vakit olarak artır.zamanın yetersiz ise farzları kıl ancak zikirlerini az sayıda bile olsa çekmeyi sürdür..günde iki kere sabah akaşam sağ devrine devam et.
   mümin öyle saflaşır ki kaşısındakiler onu salak-aptal-ahmak sanır diyor, efendimiz.her yanlışa atlamaktan alıkoyan allaha hamdolsun demelisin.selam es selame

   Yanıtla
   • 26 Aralık 2019 tarihinde, saat 00:40
    Permalink

    Çok teşekkür ederim hocam, Allah razı olsun, bu sefer daha disiplinli olacağım inşallah, rahatladım bu yorumunuzla eyvallah…

    Hamd olsun… Elhamdülillah… Aleyküm selam…

    Yanıtla
 • 2 Ocak 2020 tarihinde, saat 17:53
  Permalink

  Hocam şunu sormayı unuttum kusura bakmayın:

  Sağ devrini günde 2 kez yaparken tam olarak nelere dikkat etmek gerekli ?

  Mesela, kesinlikle biri sabah namazından sonra öbürü de yatsı namazından sonra mı olacak?
  Vakit ne kadar önem teşkil ediyor? Birini ikindi birini yatsı olarak yapsak oluyor mu? Veya vakitleri kaçırırsak gece nafile namaz kılıp ardından devir yapsak oluyor mu ?

  Mesela, Sabah-Yatsı’dan sonra veya Öğlen-Yatsı’dan sonra sağ devirleri yapacağız diyelim, sürekli Celali gezegene denk geliyorsa ne yapmak lazım? Celal saatine denk gelse bile namazdan hemen sonra mı yapalım yoksa Cemal saatine gelmesini mi bekleyelim 1-2 saat sonra olsa bile Cemal saati ??

  Vakit namazlarından sonra yaptığımız 2 devir de Celal saatine denk gelirse bir tehlike teşkil eder mi ??

  Yanıtla
 • 29 Ocak 2020 tarihinde, saat 14:29
  Permalink

  Ben budurumlardan kurtulamıyorum bana direk yardım etmeniz mumkunmu hayatımı devam ettiremiyorum

  Yanıtla
 • 29 Ocak 2020 tarihinde, saat 15:43
  Permalink

  Benim yüküm çok zordurum dayım bireysel olarak yardım edermisiniz hayatdevam etmiyor artık yardım edermisiniz

  Yanıtla
 • 10 Mayıs 2020 tarihinde, saat 18:21
  Permalink

  Hocam Sağ Devri’ni güncellemişsiniz, biraz karışmış tam net gelmedi bana.

  Şimdi 9 tane Sure’yi okuyup üfle demişsiniz, her 7 seferde mi okuyacağız bunu ?

  Öncekinde Ayetel Kürsi ve Kafirun okuyorduk ve çok güzel tarif etmiştiniz işlem sırasını.

  Lütfen bu yeni halini de yapılacak her bir işlemi sırasıyla tek tek tarif ederek anlatır mısınız…?

  Ve bu kadar çok sure okumanın Hikmeti ve önemi nedir? Neden güncellendi yani?

  Lütfen tüm sorularımı cevaplayın…

  Sevgiler hocam, Allah kolaylık versin…..

  Yanıtla
  • 10 Mayıs 2020 tarihinde, saat 22:30
   Permalink

   Marifetullah ehli şartlarına uyarak üç kere de devir yapabilir. İcab ederse daha fazla da dönebilir, ancak her fiilin bir getirisi vardır, bir de götürüsü..Alemlerde hesapsız, ilimsiz bir alan söz konusu olmaz olamaz.
   Üçten fazlasını bu işin bilenleri tecrübe ederek sakıncalı buldular. dünya dengeler dünyasıdır, hayat zıdların terkibinden meydana gelen bir mucizedir. Kısaca üçten ziyadesi zarar-ı muciptir buyrulmuştur.
   Alparslan Bayram
   Admin

   7 defadan kastınız nedir? Sağ devri ni günde iki kez yapmak tavsiye edilmiştir, yazıdan da anlaşılacağı üzere

   Yanıtla
   • 11 Mayıs 2020 tarihinde, saat 01:09
    Permalink

    7 defadan kasıt şudur: 4 veya 7 defa okuyoruz ya Ayetel Kürsi’yi ve diğer duaları her bir döndüğümüzde. Yani günlük Sağ Devri sayısını sormadım, onu net biliyorum zaten maksimum 3 kere günde.

    Benim sormak istediğim şu ki, okunacak dualar güncellenmiş, güncellenmeden önce sadece Ayetel Kürsi ve Kafirun okuyor idik.

    Şimdi bu yeni halinde bu aşağıya da tekrar belirttiğim sureleri ve duaları 4 veya 7 kere dönüş yaparken ayaklarımızla, her bir defasında mı okuyacağız yoksa sadece 4. veya 7. seferde mi okuyacağız, yani sadece son dönüşte mi okuyacağız ??

    Umarım tam olarak anlaşılmıştır…

    ____________________________________

    3 Salavat
    Namaza başladığımız gibi tekbir getiririz. Ve ellerimizi namazdaki gibi bağlarız.
    ????Sübhaneke (1 defa oku üfle)
    ????Eûzü Besmele -Fatiha (1 defa oku üfle)
    ????Ayetel kürsi (1 defa oku üfle)
    ????FİL SURESİ (1 defa oku üfle)
    ????TEBBET SURESİ (1 defa oku üfle)
    ????Kafirun Suresi (1 defa oku üfle)
    ???? Besmele – Ya maniun, ya dafiun, ya nafiiii ( 7 defa oku üfle)
    ????3 ihlas oku üfle
    ????3 felak oku üfle
    ????3 nas oku üfle
    ????Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve hu ve rabbil arşil aziym(3 kez oku üfle)
    ????3 kere “Rabbi yessir vela tuassir rabbi temmim bil hayr”
    ????3 Salavat
    sağa sola selam veririz. Elleri yana salarız. Amin Amin Amin der her aminde bir defa olmak üzere ellerimizi yüzümüze süreriz.
    ????1 defa “Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okur SOL ayakla ileri doğru adım atarak daireden çıkarak tamamlarız.

    Yanıtla
   • 11 Mayıs 2020 tarihinde, saat 01:18
    Permalink

    İlk cümlem biraz belirsiz olmuş:

    Yani her bir turda 1 Ayetel Kürsi 1 Kafirun okuyorduk ya normalde,

    toplamda 4 veya 7 defa okumuş oluyoruz iki sureyi de devir bittiğinde.

    Sevgiler, cevabınızı bekliyorum…

    Yanıtla
    • 11 Mayıs 2020 tarihinde, saat 18:55
     Permalink

     Siz normal sağ devri yapıyorsunuz, okuduğunuz bu yazıda ise Devri Ala dediğimiz büyük sağ devri dir ki, günlük korunma için bildiğiniz gibi yapmaya devam ediniz. Büyük sağ devri yapmak istiyorsanız yani devri ala yapmak istiyorsanız bu terkibi dört yöne yapıp sonra daireden çıkıyorsunuz.

     Yanıtla
     • 12 Mayıs 2020 tarihinde, saat 17:33
      Permalink

      Tamamdır anladım, 4 yöne de okuyup çıkıyoruz.

      Bu önemli ayrıntıyı, makaleyi 2 kısma bölüp Büyük Sağ Devri (Devri Ala) ve Sağ Devri diye belirtmekte büyük fayda var bence…

      Teşekkür ederim hocam cevap ve bilgilendirme için, Allah kolaylık versin, sevgiler….

    • 11 Mayıs 2020 tarihinde, saat 18:57
     Permalink

     “Allah’ım; okuyacağım esmaların ve yapacağım efâllerin sırrı mucibince (hikmeti mucibince) zatımı ve sıfatımı korumanı niyet ve talep ederim. Dostuma dost düşmanıma düşman, zaman içinde an serian ve gariben mucip sıfatınla Arşı alandan tecelli buyur, ya kerim ya rahiym ya muciyp” derim.

     Sonra; “İstimdat ya Resulullah
     İstimdat ya Habibullah,
     İstimdat ehli beyti güzin,
     İstimdat ashabı-ı kiram,
     ve’l istimdat cümle ruhaniyât” diyerek evrensel hiyerarşiden yardım dilerim.

     Ve üç yahut dokuz kere salâvat-ı şerife getiririm.

     “Allahumme salli âlâ seyyidina Muhammedîn ve âlâ âlihi ve sahbihi ecmain”

     Veya

     “Allahumme salli âlâ seyyidina Muhammedîn ve âlâ âli seyidine Muhammed”

     Ellerini namazdaki gibi bağlar,

     Bir Fatiha okur, ardından besmele çeker, Ayet’el Kürsî’yi bir defa okursun. Kırk beş derece, bir çeyrek daire soluna, her iki ayağını yerden kaldırmadan, sağ ayağını ileri atarmış gibi sürükleyerek döner, sol ayağını yeni durumuna adapte eder, vücudun duruşunu düzeltirsin.

     Yönün doğuya olur.

     Yeniden aynı ayeti besmele ile birlikte okur, bir çeyrek daire dönüşle, yönün kuzeye gelir.

     Yeniden aynı ayeti besmele ile birlikte okur, bir çeyrek daire dönersin, yüzün batıya dönmüş olur.

     Yeniden okuyarak kıbleye dönersin ve devir tamamlanır.

     Kendini ve sıfatını okuduğun esmaların (Ayet’el-Kürsi’nin beş esmasının) ve besmelenin anlamıyla daireye aldın demektir.

     Burada dilersen bir kere daha ayeti kebiri okur gökyüzüne nefes edersin.

     Yeniden okur yere yönelerek üflersin.

     Yeniden okur ve yutkunursun, yutarsın.

     Böylece yedi yönden kendini korumuş olursun. Bu son üç okuyup üfleme işi her zaman şart değildir. Sıkıntı duyulduğunda yapılır.

     Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir