Zalimin Helaki İçin Okunacak Dua

15.05.2021
15.798
Zalimin Helaki İçin Okunacak Dua

Zalimin Helaki İçin Okunacak Dua

Dualar Kategorimizde şimdiki Duamız ” Zalimin Helaki İçin Okunacak Dua ” isimli duadır, rabbim yaptığınız duaları kabul eylesin…

“Ey güçlü kuvvet sahibi! Ey şiddetli kuvvet sahibi! Ey bütün yaratıkların, karşısında zelil duruma düştüğü yüce izzet sahibi! şu azgına karşı bize kafi gel ve onlardan bizim intikamımızı al”

Zalim ve Haksızlık Yapanlara Karşı Okunacak Dualar

Dua : 
“Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr. Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû, vagfir lenâ rabbenâ, inneke entel azîzul hakîm.”

Anlamı :
“Ya Rabbi! Yalnız sana tevekkül ettik ve yalnız sana yöneldik, sana giden yolu tuttuk. Dönüş de ancak sanadır. Ya Rabbi! Bizi kafirlere fitne yapıp, onlara ezdirmekten muhafa buyur. Ya Rabbi! Bizi bağışla. Şüphesiz Aziz ve hakim olan sadece Sensin.”

Zalimin şerrinden kurtulmak ve Zafer Kazanmak için;

Zalim ve haksızlık için dualar

Hz. Peygamberimizin(s.a.v) bize öğrettiği şekilde Zalim ve Zulm edenlere karşı korunma ve zafer kazanma duası:

Okunuşu:

“Rabbi e’ınnî ve lâ tu’ni ‘aleyye vensurnî ve lâ tensur ‘aleyye vemkürlî ve lâ temkür ‘aleyye vehdinî ve yessirlil-hüdâ vensurnî ‘alâ men beğâ ‘aleyye. Rabbic’alnî leke şekkârâ. Leke zekkârâ. Leke rahhâbâ. Leke mıtvâ’â. Leke muhbitâ. İleyke evvâhen münîbâ. Rabbi tekabbel tevbetî, va’ğsil havbetî ve ecib da’vetî ve sebbit huccetî ve seddid lisânî, vehdi kalbî, veslül sehîmete sadrî.”

Anlamı:

“Rabbim! Bana yardim et, aleyhime olan seylere yardim etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylastir. Bana zulmeden kimseye karsi yardim et. Rabbim! Beni Sana çok sükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygi gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimsen yap. Rabbim! Tövbemi kabul et, günahimi temizle, duami kabul buyur, delilimi sabit kil, dilimi dogru yap, kalbime hidayet ver, gögsümün kin ve hasedini çikar.” (Tirmizi, De’avat, 114; Ibn Hibban, Ed’iye, No:947; îbn Ebi Seybe, Dua, No: 29381)

Düşmana karşı galip gelmek, zafer kazanmak için;

Bu duayı bizzat Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)  yapmıştır;

“Allâhumme munzile’l-kitâbi serî’a’l-hisâb, ihzimi’l-ahzâb. Allâhumehzimhum ve zelzilhum.”

“Ey Kitâb’ı indiren ve hesabı çabuk gören Allah’ım! Düşmanları hezimete uğrat. Allah’ım! Onları perişan et ve sars.” (Nevevî, el-Ezkâr: 188)

Tehlike karşısında okunacak dua

Bir gün Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Hz. Ali’ye (radyallahu anh),

– Ey Ali! Sana bir takım kelimeler öğreteceğim. Bir tehlike ile karşı karşıya geldiğinde bunları oku, dedi.

Hz. Ali (radıyallahu anh)

-Tamam, ya Resulullah! Canım sana feda olsun, diye karşılık verdi.

Rasulullah ona şöyle dedi:

-Bir tehlike ile karşı karşıya geldiğinde de ki:

“Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azim.”

Anlamı:

“Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla… Güç, kuvvet ve kudret yalnız yüce ve her şeyden büyük olan Allah’a mahsustur.”

-Kişi bunu söylediğinde, Allah Teala onu her türlü bela ve musibetten korur. (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle,nr. 336)

Düşmana Okunacak Dua

Düşmanın gözünü bağlamak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahiym, Ferdün, Hayyün, kayyümün, Hakemün, Adlün, Kuddusün Ağşeynahüm lehüm laa Yübsırün” Düşmanın dilini bağalamk isteyenler “Bismillahirrahmanirrahiym, Ferdün, Hayyün, Kayyümün, Hakemün, Adlün, Kuddusün, men ade fe yen tekımüllahü minhü.”

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.