Zikrimiz değişti

22.11.2022
1.091
Zikrimiz değişti

Zikrimiz değişti

Dikkat ! Dikkat ! Dikkat ! ! !

Zikrimiz değişti.

22 kasım 2022

*Selam es selame canım hocam ..nasılsınız ..inşallah iyisinizdir ..Devamlı dualardayım sizin için …iki gündür fırsat arıyorum size yazmak için.
İki gündür her namazda önümdesiniz .seccademin önünde. Bembeyaz bir takım elbise üstünüzde, ceketinizin düğmelerini ilikliyorsunuz ,sanki birşeyler söyleyecek gibi bana bakıyorsunuz.
Seccademin önüne kuranı kerim koyuyorsunuz. Müntehine Suresi1 den 8 inci ayete kadar olan yeri okunuyor sadece …8 inci ayet yok. Kalan yerleri boşluk.
Sizi çok özledim hocam ..Allaha emanet olun selam es selame
– Selam es selame AzizeM, Erenbacım. Hoş geldin safalar getirdin. Biz de seninle uzun uzun yazışmayı, yaşadığımız keşifleri ve gelişmelerle ilgili fikirlerimizi paylaşmayı özledik. Ancak herşeyin Allah’ın kaderine tabi olduğunun bilinciyle BU DA GEÇER YA HUU diyerek beklemedeyiz.
Bildirdiğin keşif için Allah Teâlâ’ya hamd ve şükürler ediyorum. Ölçüsüz, razı oluncaya kadar şükürler olsun. Otuz gündür devam ettiğimiz zikirimiz değişmiş oluyor. Bu okuduğumuz ayetler ve şimdi bildirilen yedi ayetten anladığımız kadarıyla savaş kaçınılmaz olarak geldi gelmekte. Barışa yanaşmayacakları son günlerde girişilen terör olayları ve yurdumuza yapılan taciz ateşleriyle zahir olmuş haldedir.
Yeni zikrimizi teşkil eden ayetlerin aslından okunuşu;
Bismillahirrahmanirrahim.
Ya eyyuhellezine amenu la tettehızu aduvvi ve aduvvekum evliyae, tulkune ileyhim bil meveddeti ve kad keferu bi ma caekum minel hakk, yuhricuner resule ve iyyakum en tu’minu billahi rabbikum, in kuntum harectum cihaden fi sebili vebtigae merdati tusirrune ileyhim bil meveddeti ve ene a’lemu bi ma ahfeytum ve ma a’lentum, ve men yef’alhu minkum fe kad dalle sevaes sebil.
İn yeskafukum yekunu lekum a’daen ve yebsutu ileykum eydiyehum ve elsinetehum bis sui ve veddu lev tekfurun.
Len tenfeakum erhamukum ve la evladukum, yevmel kıyameh yefsılu beynekum, vallahu bi ma ta’melune basir.
Kad kanet lekum usvetun hasenetun fi ibrahime vellezine meah, iz kalu li kavmihim inna bureau minkum ve mimma ta’budune min dunillahi keferna bikum, ve bedee beynena ve beynekumul adavetu vel bagdau ebeden hatta tu’minu billahi vahdehu, illa kavle ibrahime li ebihi le estagfirenne leke ve ma emliku leke minallahi min şey’İn, rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir.
Rabbena la tec’alna fitneten lillezine keferu, vagfir lena rabbena, inneke entel azizul hakim.
Lekad kane lekum fihim usvetun hasenetun li men kane yercullahe vel yevmel ahire ve men yetevelle fe innallahe huvel ganiyyul hamid.
Asallahu en yec’ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum meveddeh, vallahu kadir, vallahu gafurun rahim.
****
Türkçe meali;
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Ey İman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Hâlbuki onlar size gelen hakkı inkâr ettiler. Rabbiniz olan Allah’a inandınız diye Resûlü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız (böyle yapmayın). Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz.(1) Oysa ben sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, mutlaka doğru yoldan sapmıştır. (1) Bu cümle, “Sevgi sebebiyle onlara sır veriyorsunuz” şeklinde de tercüme edilebilir.
2. Şâyet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman olurlar, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkâr etmenizi arzu ederler.
3. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
4. İbrahim’de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, “Biz sizden ve Allah’ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah’a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir” demişlerdi. Yalnız İbrahim’in, babasına, “Senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah’tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez” sözü başka. Onlar şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.”(2)
(2) Müşrikler için bağışlama dilemek caiz olmadığı hâlde, Hz. İbrahim’in iman etmeyen babası için bağışlama dilemesi, onun iman edeceğini ummasından dolayı idi. Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Tevbe sûresi, âyet, 114.
5. “Ey Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.”
6. Andolsun, onlarda (İbrahim ve beraberindekilerde) sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır.
7. Ola ki Allah sizinle, içlerinden düşman olduğunuz kimseler arasına bir sevgi (ve yakınlık) koyar. Allah, hakkıyla gücü yetendir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

– Muhterem takipçilerimiz; Bu ayetleri namaz oturuşunda, eller dizlerde, sağ el işaret parmağı efal yaparken yani diz üzerinde depreşirken en az bir kere, en çok yedi kere olmak üzere yeni zikirimiz olarak, bu günden başlayarak okuyoruz biiznillah.

Zaman ve imkanlar bakımından ferdi farklar oluştuğu için sayı bir ve yedi kere olarak belirtildi. Vakti yetenler dokuz onbir gibi tekli sayılarla bir sefer için okuma sayısını artırabilirler. Allah’ın izniyle ben üçer kere okumayı murad ediyorum. Gücüm yeterse beş veya yedi kere de okurum diye düşünüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Unutulmasın ki savaşlar öncelikle dua ordularınca göklerde kazanılır. Sonra yer ordularına sirayet eder. Gazanız mübarek olsun. Melalini tekrar tekrar okuyarak özünüze içselleştirin lütfen. Kalpleriniz dilinizle bütünleşsin. Allah’a emanet olunuz. Mehmetçiklerin bizlerden beklentisi ihlaslı, Marifetullah’ın gereklerini yerine getirmiş hedefine tam isabetle ulaşan efalli dualardır. Zafer inananlarındır. İnanıyorsanız üstünsünüz. La galibe illallah. Cümleten selam es selame.
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

 1. Derya Karabaş dedi ki:

  Hocam hayırlı sabahlar İki gündür kızım ayak baş parmağı ile ayak çukuru arasında karıncalanma gibi olduğunu soylemisti kızım da ihtilaç aldiginda savunmasini kendi mi yapacak hocam yoksa bunun sebebi benim ihtilaclari gerektiği gibi savunamamam mı şu anda göbek deliği çok ağriyor ve zonkluyor birde hocam iki tane arınma duası var biri dünyevi ve uhrevi diye başlıyor diğeri ise zatimi sifatimi ben ilkini yaptım bu zamana kadar

  1. admin dedi ki:

   Selam es selame , ihtilaç kimde ise haber doğrudan onu ilgilendirir, savunmayı kızınız yapacak.
   Göbek cesaret demektir. savunma yapmanız gerekmez.
   İhtilaçname ve zikre ilk adım yazılarımızı kendinize rehber edinin. yeterince okuyun ve genel bilgi sahibi olun. O hayatınızın sonuna kadar kullanacağınız bilgilerden oluşuyor.
   Arınma dualarının ikisi de birbirine yakındır. birini yapmanız yeter.
   selam es selame