Hz Muhammed’in Hayatı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Hayatı

Kainatın efendisi peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hayatı, yaşadıkları peygamberliği süresince neler yaptı gibi soruların cevapları yer almaktadır.

Gerek yaşayışı ile gerekse de hayatı ile insanlığın efendisi olan sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hayatına dair bilgiler. Peygamber Efendimiz’in hayatına dair tüm bilgiler.

Hz. Muhammed’in; Doğumundan Öncesi, Doğumu ve Çocukluğu,

Hz. Muhammed’in; Gençlik Yılları, Ticaret Hayatı, Hazreti Hatice Validemizle Evlilik

Hz. Muhammed’in; Peygamberlik Vazifesinin Verilişi ve İlk Müslümanlar

Hz. Muhammed’in; İlk Hicret, Hüzün Yılı, Ayın Yarılması ve Miraç Mucizeleri

Hz. Muhammed’in; Kabileleri İslama Davet, Akabe Biatları ve Medineye Hicret

Bedir Savaşı ve Sonrası

Uhud Savaşı ve Sonrası

Uhud Savaşı – I
Uhud Savaşı -II
Reci Vakası
Bi’ri Mauna Faciası
Beni Nadir Gazası
Zatürrika Gazası
Peygamberimizin Bereket Mucizesi
Bedrül Mevid / Küçük Bedir Gazası
Peygamberimizin Hz. Ümmü Seleme İle Evlenmesi
Hicri Dördüncü Senenin Mühim Hadiseleri
Dümetül Cendel Gazası
Peygamberimizin Hz. Zeynep Bint’i cahş’la Evlenmesi
Hicab Ayetinin Nazil Olması
Beni Müstalık Gazası
Peygamberimizin Hz. Cüveyriye İle Evlenmesi
İfk Hadisesi / İftira Olayı

Hendek Savaşı ve Sonrası

Hendek Savaşı
Beni Kurayza Gazası
HİCRETİN BEŞİNCİ SENESİNİN MÜHİM DİĞER BAZI HÂDİSELERİ
KURATA SEFERİ
BENÎ LİHYAN SEFERİ
GÂBE-ZÛ KARED GAZÂSI
ÎS SEFERİ
PEYGAMBERİMİZİN ABDURRAHMAN BİN AVF`I DUMETÜ`L-CENDEL`E GÖNDERMESİ
UMRE SEFERİ
RIDVAN BÎATI

Hudeybiye Anlaşması ve Dünyanın Büyük Devletlerinin İslam’a Davetleri

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI
EBÛ BASÎR, KUREYŞLİLERİN TİCARET YOLLARINI KESİYOR
MEKKE’DEN KAÇAN ÜMMÜ KÜLSÜM, PEYGAMBERİMİZE İLTİCÂ EDİYOR
PEYGAMBERİMİZİN, HÜKÜMDARLARI İSLÂMA DÂVETİ
HABEŞ NECÂŞİSİ`NİN İSLÂMA DÂVET EDİLMESİ
HERAKLİUS’UN İSLÂMA DÂVET EDİLMESİ
KİSRÂ’NIN İSLÂMA DÂVET EDİLMESİ
MUKAVKIS`IN İSLÂMA DÂVET EDİLMESİ
GASSAN HÜKÜMDARLARININ İSLÂMA DÂVET EDİLMESİ
YEMÂME EMÎRİNİN İSLÂMA DÂVET EDİLMESİ
HAYBER`İN FETHİ
HAYBER’DE PEYGAMBER EFENDİMİZİN ZEHİRLENMESİ VE YASAKLANAN ŞEYLER
FEDEK YAHUDİLERİYLE ANLAŞMA YAPILMASI
VÂDİ’L-KURÂ’NIN ALINMASI
TEYMA YAHUDİLERİNİN TESLİM OLMASI
PEYGAMBERİMİZİN HZ. SAFİYYE İLE EVLENMESİ
HAYBER’DEN DÖNÜŞTE SABAH NAMAZININ KAÇIRILMASI
KAZÂ UMRESİ
HİCRETİN YEDİNCİ SENESİNİN DİĞER BAZI ÖNEMLİ HÂDİSELERİ
HZ. ZEYNEP`İN VEFÂTI
AMR BİN ÂS, HÂLİD BİN VELİD VE OSMAN BİN TALHA`NIN MÜSLÜMAN OLMASI
BENÎ MÜRRE SEFERİ
MÛ`TE MUHAREBESİ

Mekke’nin Fethi ve Sonrası

MEKKE’NİN FETHİ – I
MEKKE’NİN FETHİ-II
HUNEYN MUHAREBESİ
TÂİF KUŞATMASI
TÂİF KUŞATMASI DÖNÜŞÜ SIRASINDA OLAN OLAYLAR VE MÜELLEFE-İ KULUB UYGULAMASI
UMMAN HÜKÜMDARI VE KARDEŞLERİNİN İSLÂMA DÂVET EDİLİŞİ
BAHREYN HÜKÜMDARININ MÜSLÜMAN OLUŞU
PEYGAMBERİMİZİN OĞLU HZ. İBRAHİM`İN DÜNYAYA GELİŞİ
ŞAİR KÂ`B BİN ZÜHEYR`İN MÜSLÜMAN OLMASI VE KASİDE-İ BÜRDE
HİCRETİN SEKİZİNCİ SENESİNİN DİĞER MÜHİM HADİSELERİ
MEKKE’NİN FETHİNDEN SONRA ETRAFA VALİ ve ZEKÂT MEMURLARININ GÖNDERİLMESİ; MEDİNE’YE HEYETLERİN GELMESİ
PEYGAMBERİMİZİN NECÂŞİNİN CENAZE NAMAZINI KILMASI
PEYGAMBERİMİZİN, BİR AY HANIMLARINDAN UZAK KALMASI: İ’LÂ HADİSESİ

Tebük Savaşı ve Sonrası

TEBÜK GAZÂSI
PEYGAMBER EFENDİMİZİN KIZI HZ. ÜMMÜ GÜLSÜM`ÜN VEFÂTI
SAKİF KABİLESİ HEYETİNİN MEDİNE`YE GELİŞİ
BENÎ HİLÂL HEYETİNİN MEDİNE’YE GELİŞİ
ABDULLAH BİN ÜBEYY BİN SELÛL’ÜN ÖLÜMÜ
HACCIN FARZ KILINMASI, HZ. EBU BEKİR’İN HAC EMİRİ TAYİN EDİLMESİ
HİCRETİN DOKUZUNCU SENESİNİN DİĞER MÜHİM HÂDİSELERİ
PEYGAMBER EFENDİMİZİN OĞLU HZ. İBRAHİM`İN VEFATI
HALİD BİN VELİD`İN NECRAN`A GÖNDERİLMESİ
MÜSLÜMAN BELDELERE VALİ VE ZEKÂT MEMURLARI GÖNDERİLMESİ

Veda Haccı ve Efendimizin (asm) Ebedi Aleme İrtihali

VEDÂ HACCI
VEDÂ HUTBESİ
VEDÂ TAVAFI
PEYGAMBERLİK İDDİASINDA BULUNAN YALANCILARIN ORTAYA ÇIKMASI
PEYGAMBERİMİZİN BİZANS’A KARŞI ÜSÂME ORDUSUNUN HAZIRLANMASI EMRİ
RESÛLULLAH`IN SON ZİYARETLERİ
EN YAKINLARININ LİSÂNINDAN RESÛLULLAHIN SON GÜNLERİ
PEYGAMBERİMİZİN MÜSLÜMANLARLA HELALLEŞMESİ
HZ. EBU BEKİR’İN NAMAZ KILDIRMAYA MEMUR EDİLİŞİ VE PEYGAMBER EFENDİMİZİN SON NAMAZ KILDIRIŞI
HZ. CEBRAİL’İN PEYGAMBER EFENDİMİZİ ZİYARETİ; VEFATLARINDAN BİR GÜN ÖNCEKİ DURUMU
PEYGAMBERİMİZİN SON GÜNÜ VE VEFATI
HZ. RESÛLULLAH`IN VEFÂTINDAN SONRASI VE DEFİN
BİBLİYOGRAFYA

Beni Müstalık Gazası Peygamber efendimizin hayatı kategorimizde bu günkü yazımız ” Beni Müstalık Gazası “ konu ile ilgili tüm bilgiler...
10.05.2021
5
Hicab Ayetinin Nazil Olması Hicâb Âyetinin Nâzil Olması; Hz. Zeynep`in düğün yemeğine dâvet edilenler, dağılmış, sadece üç kişi kalmıştı. Bunlar...
06.05.2021
14
Peygamberimizin Hz. Zeynep Bint’i cahş’la Evlenmesi Hicretin 5. Senesi, Zilkâde Ayı. Hz. Zeynep binti Cahş, Resûl-i Ekrem Efendimizin halası Ümeyme...
05.05.2021
9
Dümetül Cendel Gazası Hicretin 5. Senesi, Rebiülevvel Ayı. (Milâdî, 626) Birkaç Arap kabilesi, Medine’ye on beş gece uzaklıkta bulunan Şam...
03.05.2021
13
Hicri Dördüncü Senenin Mühim Hadiseleri İçki, hicretin dördüncü yılında, Benî Nadir Yahudîlerinin yurtlarında sürgün edip çıkarıldıkları sırada haram kılınıp yasaklandı. Resûl-i Ekrem Efendimiz...
02.05.2021
11
Peygamberimizin Hz. Ümmü Seleme İle Evlenmesi Asıl ismi Hind olan Hz. Ümmü Seleme, Mahzumoğulları Kabilesinden Ümeyye bin Muğire’nin kızı idi. Kocası...
30.04.2021
14
Küçük Bedir Gazası Bedrül Mevid Hicretin 4. Senesi, Şaban Ayı. (Mîlâdî 626.) Daha önce bahsi geçtiği gibi, Ebû Süfyan Uhud’dan...
29.04.2021
5
Peygamberimizin Bereket Mucizesi Ensardan Hz. Câbir’in babası Abdullah bin Amr bin Haram Uhud’da şehid düşmüştü. Geride altı yetim kız çocuğunu...
25.04.2021
50
Zatürrika Gazası Hicretin 4. senesi, Cemâziyelevvel ayı. Milâdî, 625. Benî Nadir Yahudîlerinin Medine’den sürgün edilmelerinden iki ay sonraydı. Enmar ve...
23.04.2021
44
Beni Nadir Gazası Hicretin 4. Senesi, Rebiülevvel Ayı (Milâdî 625). Benî Nadir, Harun’un (a.s) neslinden gelen zengin ve güçlü bir büyük...
21.04.2021
81
Bi’ri Mauna  Faciası Hicretin 4. Senesi, Sefer Ayı idi. Benî Âmir Kabilesinin efendisi ve reisi Ebû Berâ’ Âmir bin Mâlik,...
20.04.2021
80
Reci Vakası Hicretin 4. Senesi, Sefer Ayı.  Uhud Harbinden sonra Müslümanların harpteki mağlubiyetleriyle zaafa uğradıkları zannına kapılan etraftaki bazı Arap...
17.04.2021
67
Uhud Savaşı 2 Harbin Seyrini Değiştiren Hâdise Düşman ikiye bölünüp sürâtle harp yerinden uzaklaşırken, mücahidler de geride terk edilen ganimetleri...
16.04.2021
109
Uhud Savaşı 1 Hicretin 3. Senesi, 7 Şevvâl, Milâdî 625. Kureyş müşrikleri Bedir’de uğradıkları hezimetin acısını bir türlü unutmak istemiyorlardı,...
15.04.2021
64
Peygamberimizin Torunu Hz. Hasan’ın Dünyaya Gelişi Hicretin üçüncü yılında Resûl-i Ekrem Efendimizi sevindiren bir hâdise daha vuku buldu: Torunu Hz. Hasan...
12.04.2021
99
Peygamberimizin Yeni Evlilikleri Hicretin 3. senesi, Şaban Ayı. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Hz. Hafsa ile Evlenmesi Uhud savaşından iki ay kadar önceydi....
08.04.2021
130
Hicretin Üçüncü Yılında Yeni Seriyye Ve Gazalar Hicretin 3. senesi, Rebiülevvel ayı. Gatafan Gazâsı Bedir muzafferiyeti, Peygamberimiz (s.a.v.) ile sulh...
07.04.2021
92
Şair Ka’b Bin Eşref’in Öldürülmesi Kâ’b bin Eşref, muhteris bir Yahudî, meşhur bir şâirdi. Bilhassa muhteşem Bedir muzafferiyetinden sonra, kıskançlık ve düşmanlığından...
06.04.2021
118