Hz Muhammed’in Hayatı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Hayatı

Kainatın efendisi peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hayatı, yaşadıkları peygamberliği süresince neler yaptı gibi soruların cevapları yer almaktadır.

Gerek yaşayışı ile gerekse de hayatı ile insanlığın efendisi olan sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hayatına dair bilgiler. Peygamber Efendimiz’in hayatına dair tüm bilgiler.

Hz. Resulullah’ın Vefatından Sonrası ve Defin Hatemü’l-Enbiyâ Efendimizin (a.s.m.) pâk ruhları artık a’lâyı illiyyine (en yüksek makama) yükselmişti. Ezvâc-ı Tahirat...
14.09.2021
97
Peygamberimizin Son Günü ve Vefatı Pazartesi Günü; Hayatında mühim hadiselerin meydana geldiği pazartesi günü. Rebiülevvel ayının on ikisi. Böyle bir pazartesi gününde mübârek...
11.09.2021
104
Hz. Cebrail’in Peygamber Efendimizi Ziyareti Vefatlarından Bir Gün Önceki Durumu Rebiülevvel ayının onu, cumartesi günü idi. Cenab-ı Hak tarafından Cebrail...
10.09.2021
71
Hz. Ebu Bekir’in Namaz Kıldırmaya Memur Edilişi ve Peygamber Efendimizin Son Namaz Kıldırışı Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, hastalığı sebebiyle ezan okununca...
09.09.2021
194
Peygamberimizin Müslümanlarla Helalleşmesi Resûl-i Ekrem Efendimiz hastalığının en şiddetli olduğu bir günde ashabıyla helâlleşmeyi arzu etti. Yine bir taraftan Hz....
08.09.2021
60
En Yakınlarının Lisanından Resullullah’ın Son Günleri Hz. Âişe, Efendimizin Hastalığını Anlatıyor Hz. Âişe Vâlidemiz, Efendimizin hastalığı esnasındaki bir hatırasını şöyle...
06.09.2021
86
Resulullah’ın Son Ziyaretleri Baki’ Mezarlığını Ziyaret Fahr-i Âlem Efendimizin, bu fani dünyayı terk edeceği gün, saat be saat yaklaşıyordu. Bir...
02.09.2021
113
Peygamberimizin Bizans’a Karşı Üsame Ordusunun Hazırlanması Emri Hicretin 11. senesi, Sefer ayının yirmi altısı, Pazartesi günü idi. Resûl-i Kibriyâ Efendimizin...
01.09.2021
165
Peygamberlik İddiasında Bulunan Yalancıların Ortaya Çıkması Esved-i Ansî`nin Nübüvvet İddiâsında Bulunması Peygamber Efendimizin Veda Haccından sonra, etraftan gelen Müslümanlar memleketlerine...
31.08.2021
192
Veda Tavafı Resûl-i Kibriyâ Efendimiz sabah namazından önce, Beytullaha tavaf için gidileceğini Ashab-ı Kirama ilân etti. Daha Sonra Kabe-i Muazzamaya...
30.08.2021
61
Veda Hutbesi Arafat’ta Allah’a hamd ve senâdan sonra hususî olarak o sırada hazır bulunan yüz bini aşkın (120.000) sahabîye, umumî...
28.08.2021
75
Veda Haccı Hicretin 10. senesi, Zilhicce ayı. (Milâdî, Mart 632.) Resûl-i Ekrem Efendimiz, Hicretin Onuncu yılının Zilkâde ayında iken hacca...
27.08.2021
94
Müslüman Beldelere Vali ve Zekat Memurları Gönderilmesi Hicretin onuncu senesinde, İslâm güneşi bir çok beldede bütün haşmetiyle parlamaya başlamıştı. Bu sırada...
24.08.2021
87
Halid Bin Velid’in Necran’a Gönderilmesi Hicretin 10. senesi, Rebiülevvel ayı. (Milâdî 631) Resûl-i Ekrem Efendimiz bu tarihte Hz. Halid bin...
23.08.2021
135
Peygamber Efendimizin Oğlu Hz. İbrahim’in Vefatı Hicretin 10. senesi, Rebiülevvel ayının onuncu günü, Salı. Peygamber Efendimizin mübârek kalbi, bütün insanlara...
20.08.2021
193
Hicretin Dokuzuncu Senesinin Mühim Hadiseleri Urve Bin Mes’ud’un Müslüman Olması Ve Şehadeti Urve bin Mesûd, Tâiflilerin ileri gelenlerindendi. Peygamber Efendimiz...
19.08.2021
62
Haccın Farz Kılınması, Hz. Ebu Bekir’in Hac Emiri Tayin Edilmesi İslâm’ın beş şartından biri olan hac, Hicretin 9. senesinde farz kılındı....
17.08.2021
158
Abdullah Bin Übey Bin Selül’ün Ölümü Abdullah bin Übeyy bin Selûl, münâfıkların reisi idi. Hz. Resûlullahın aziz şahsiyetini nazarlardan düşürmek, İslâmiyetin...
16.08.2021
211