ABDULLAH GÜRBÜZ BABA HAZRETLERİ

01.10.2017
600
ABDULLAH GÜRBÜZ BABA HAZRETLERİ

ABDULLAH GÜRBÜZ BABA HAZRETLERİ

Abdullah Baba hazretleri sohbetlerinde, ki kendisi 2004’te vefat etmiştir, ortadoğunun (Mısırın, Libyanın, Suriyenin vs.) karışacağını, bu karışıklıktan sonra Mehdi Resul’ün çıkacağını defaatle anlatmışlardır. Günümüze bakınca bu “karışıklığın” bugün gerçekleştiği görülmektedir.

O size ansızın gelecektir (Kıyametin aniden meydana geleceği gibi Mehdi As. da aniden zuhur edecektir.)

* “Şu anda Mehdi Ali Resul, henüz kendisinin Mehdi As. olduğunu ve maneviyattaki derecesini bilmiyor.” (Demek ki Abdullah babaya göre Mehdi As. dünyada… Abdullah Baba Hz.lerinin ahirete irtihal -vefat- tarihleri 2004’tür…)

Peygamber Efendimiz (sav) hadis-i şeriflerinde, “Beni Asfar zuhur etmeyince Mehdi çıkmaz” buyurmuştur. Şu anda Mehdi Âli Resul henüz kendisinin Mehdi Ali Resul olduğunu ve maneviyattaki derecesini bilmiyor.

Mehdi Ali Resul hâlâ tahsiline devam etmektedir. Üstadımız bir defasında: Evladım insanlara Mehdi şu desem, kimse inanmaz. Hatta “Âlim” diye bilinen pek çok insan ona karşı gelecek muhalefet edecek, buyurmuşlardır.

* “İnsanlara Mehdi As şu şahıs desem, kimse inanmaz. Hatta ‘Alim’ diye bilinen pek çok insan ona karşı gelecek muhalefet edecek.. ‘Allah’ın Kitabını kendilerine göre yorumlayarak, O’na delil olarak gösterecekler. O’na karşı Kur’an üzerinde savaşacaklar’…”

Rasulullah (sav) Mehdi Âli Resul için “Halifetullahtır” (Allah’ın Halifesidir) buyurmuştur (Ramuz el-Ehadis s.48/1). Ancak Mehdi Ali Resul zuhur ettiğinde âlimlerin oybirliği ile halifeliğe seçilecektir. Bundan sonra da biatleri kabul edecektir.

* “Biatler Mehdi Ali Resul kendisi istemediği halde yapılacaktır. Bu da bize gösteriyor ki Mehdi Ali Resul kendisini hiçbir zaman mehdi olarak ilan etmeyecektir. İnsanların gelip ‘alametler sende bulunuyor’ demelerine rağmen o yine de bu görevi kabul etmeyecektir. Çünkü bu görev pek ağır sorumluluk istemektedir…”

İmam-ı Cafer-i Sadık Hz.leri de bu konu ile ilgili şöyle buyurmuştur; “Doğrusu Kaim’imiz kıyam ettiğinde, Rasulullah’ın cahiliyet dönemindeki halktan gördüğü muamelelerden daha şiddetlisi ile karşılaşacaktır.

— Bu nasıl olacak diye sorulduğunda, şöyle buyurmuştur. 

— Rasulullah geldiğinde halk taşlara, kaya parçalarına ve tahta parçalarına tapıyordu. Ama Kaim’imiz kıyam ettiğinde halk Allah’ın Kitabını kendilerine göre yorumlayarak, O’na delil olarak gösterecekler. O’na karşı Kuran üzerinde savaşacaklar.

* “Hz. Mehdi uzun bir dönemden sonra Mekke’de Kabe’nin kenarında zuhur edecektir. Peygamber Efendimizin (sav) bayrağı, kılıcı, sancağı ve gömleği ondadır. Melekler vasıtasıyla O’na yardım edilecek, İslam düşmanlarını öldürecek ve zalimlerden intikam alacaktır. Mehdi Ali Resul ilk biatleri Hacer-ül Esved ile Kabe arasında kabul edecektir. O’na ilk biat edenler O’nun ashabı olacaktır. Sayıları 313’tür. Bedir Ehli’nin sayısı kadar… 50’si kadındır. Ashabının isimleri ve sayıları belirlenerek kendisine emanet edilmiştir. Allah onları bir Cuma gecesi Mekke’ye toplayacak. O cumanın sabahı hepsi Mescid-ül Haram’da bir araya gelecekler. …  Onlar necip kişilerden, hakimlerden, yönetici ve din bilginlerinden oluşur.”

* “İlk biatleşmenin ardından Mehdi Ali Resul Şam’a (Dımaşk’a) gelecektir. İsa As.ın zuhuru da Şam’da olacak.  “İsa As.’ın İslam’ın dünyaya hakimiyetinde çok büyük katkıları olacak. Pek çok mucize gösterecek.

* “Önce Mehdi Ali Resul’ün en büyük mücadelesi Deccal ile olacak. Deccal de şu anda hayattadır ve İsrail vatandaşıdır. O da kendine göre çeşitli istihraçlar (sihir) gösterecek, pek çok insan ona tabi olacak. (Yahudiler ve en çok da kadınlar ona inanacak) Ona yardım edecekler. 

Ülkemizde deprem olacak, birçok il hasar görecek, İzmir yerle bir olacak.

İsrail Suriye’yi almadıkça Mehdi çıkmayacak. Daha sonra İsrail Hatay’dan vuracak. Orada bulunan Amik Ovası kan gölüne dönecek. Medine İsrail tarafından vurulacak. Filistin ve Lübnan da çok zayiat verilecek,

“Türkler önce Yahudi’den tarafa olacaklar sonra Yahudiler tarafından Müslümanlar tarafına geçecekler. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden insanlar; ‘Biz de Yahudi’yi ülkemizden çıkaralım’ deyip orada toplanacaklar. Tam bu esnada Yunan Türkiye’yi vuracak. Hatta Boğaz köprülerini ve Marmara’daki büyük sanayi tesislerini hep vuracaklar. Amik Ovasında savaşmaya gelen Türklerden bazıları; Aman İstanbul’u vurmuşlar. İstanbul elden gidiyor. Eyvah! Malımız mülkümüz elden gidiyor deyip savaşı terk edecek. Bir kısım ise kalıp Yahudileri yok etmek için savaşacaklar. Afganistan’dan siyah bayraklılar gelip Mehdi As’a yardım edecekler.”

Savaşta Türkler, yenilecekler onları Asyalılar kurtaracak. Türkiye ve Rusya üç gün işgal edilecek.

* “Türki devletlerden de Mehdi’ye asker gelecek. İstanbul Mehdi Ali Resul tarafından yeniden fethedilecek. Mehdi Ali Resul döneminde İslam’ın başkenti Konya olacak. Bütün mezhep ve tarikatları bir çatı altında toplayacak…”

* “Mehdi As.’ın komutanları başka yerlerden olacak. Yalnız Konya’dan değil, ancak Mehdi Ali Resule yardım etmek için tüm komutanları Konya’da toplanacaklar…”

Konya İslam’ın başkenti olacakmış, deyince. Abdullah Baba Hz.leri cevaben şöyle buyururlar: 

— Evladım komutanlar başka yerlerden olacak. Yalnız Konya’dan değil, ancak Mehdi Âli Resule yardım etmek için tüm komutanlar Konya’da toplanacaklar.

Mehdi Ali Resul’ün en büyük mücadelesi küfrün başı olan fitnenin en büyüğü, Deccal ile olacak. Deccal de şu anda hayattadır ve İsrail vatandaşıdır. O da, kendine göre çeşitli istidraçlar (sihir) gösterecek, pek çok insan ona tabi olacak. 

Mehdi Resule de Merih yıldızındaki cinliler yardım edecek. Merih yıldızında suret halinde gözüken cinler var, insan suretinde inip yardım edecekler. Hatta Mehdi Resul gelmeden önce Amerika Merih yıldızına uzay aracı ile gidecek. Orada bulunan cin taifesinin UFO olarak bilinen kendilerine göre araçları var. Merih yıldızındakiler cin taifesidir. Amerika onların binitlerini vuracak, ama içindekiler latif oldukları için kaybolacaklar. Orada işleri çok zor olacak.

Mescidi aksanın altı boşaltılıyor orayı da patlatacaklar. Ancak orayı cin ve ifrit taifesi yaptı. Onlar orayı koruyacaklar patlayan bombalar, ancak kendilerine zarar verecek.

Savaş anında bir füze düşeceği zaman Allah’ın izni ile dur diyecekler, tekrar geri yerine gönderecekler. “Barut su olacak”tan kasıt o dönemdeki en ileri teknik savaş aletleri hiçbir varlık göstermeyecek anlamında kullanılmıştır. 

* “Deccal’ın kellesini Topkapı sarayında bulunan Davud As.’ın kılıcı ile Mehdi Ali Resul kesecek. Zira o kılıcı Davud (as) kendisi elleri ile yapmıştır. Ve kılıcın üzerinde İbranice “bu kılıç ile Davud, Callut’tun kellesini kesmiş Mehdi de Deccal’ın kellesini kesecek” yazılıdır. Deccal yeryüzünden kalktıktan sonra, İslam bütün dünyaya hâkim olacak. Asr-ı Saadet dönemi gibi bir yaşantı başlayacak .

Mehdi Ali Resul zamanında ilim çok ilerleyecek, yıldızlar arası seyahat olacak, araba ve taşıtlar havada uçacak aynı Süleyman (as)’ın koltuğu ile havada gittiği gibi.Yecüc ve Mecüc denilen kavim Çinlilerdir, çok büyük bela olacaklar.

Yecüc ve Mecüc denilen kavim Çinlilerdir, çok büyük bela olacaklar.

Dünyada az bir kafir kalacak ve tüm dünyaya Müslümanlar hakim olacak. ABD, Müslüman olacak birçok Avrupa ülkesi Müslüman olacak. Avrupa  İslam’a hamile, Türkiye ise Avrupa’ya. İslam’ın gür sedası Avrupa’dan gelecek. Özellikle Almanya ve Hollanda Allah’tan bir mani olmaz ise kesin Müslüman olacak. Avrupa da ki kiliseler zamanı geldiğinde hep cami olacak.  

Bir rivayette yedi yıl sürecek olan bu devirin son zamanlarında yine bozulmalar ve yanlışlar başlayacak… ALINTIDIR…

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

 1. vatandaş dedi ki:

  hocam mehdi as sizce türkiyedenmi çıkarsada istanbuldanmı çıkacaktır ve şuan yaşıyormudur yaşıyorsa kaç yaşındadır?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   mehdi as bize göre türkiyeden çıkacaktır.bu bir bilgi değil inaançtır..zuhuru çok yakındır.yaşlanmıştır.ömrünün en çok on on beş yılı kalmıştır.Çünkü yaması gerekenlerin çoğunu yapmış dünyayı 180 derece değiştirmiştir.göklerde işin neredeyse tamamlandığını ehli olanlar görmüş olmalı.yıllar içinde meleki alemde oluşan değişim zuhurata gelecek sen ben de inşaallah görerek yaşayarak şahitlik edeceğiz.İstanbulu fetk-h edecek buyuruyor efendimiz.istanbulda yaşıyor oradan çıkacak demiyor.ancak istabula gelecek kutsal emanetleri alacak belki cübbesini bile giyecektir.manen onun elinde olan kılıcını kuşanacaktır amam bunlar rumuz haberlerdir.mehdinin görevde olduğunun delili türkiyenin gelişmesi ve boğa geçişleridir.deniz ona yo verecek.işt marmaray ve köprüler.tamamı onu göreve başlaması ile yapıldı.onun silahı ilim ve sevgidir.mermileri gözyaşıdır rahmetidir.sanıldığı gibi eline kılıç alıp savaş yapmaz bir tek cana kıyamaz.o uyuyanı biel uyandırmaz buyuruyor efendimiz..mesela acıksa eşine kalk ban sofra kur demz..eşinin uyanmasını bekler.o sevginin merhametin hidayetin ve adaletin timsalidir.hadisler böyle diyor.o haberleri veren rabbimize hamdolsun ve efendimiz ile ailesine ve ashabına selam olsun.selam es selame

   1. aret grunberg dedi ki:

    mehdi tamam!gelecek geldi tamam!tamamda İstanbul,marmaray,köprüler,türkiyenin gelişmişliği.mehdiyle ne alakalı.allahın izniyle kılıcıyla güçleriyle donanacak bir mehdi arabayla marmaraydan geçip köprü denmi geçecek.yada mehdi diyerek bir siyasi kimliğimi işaret ediyorsunuz..yapmayın,etmeyin eylemeyin.din alimi ima etmez doğruyu bu !diye direk söyler.din alimi allahın dünyadaki eli dilidir.bu yazı imla kelime hatalarıyla sizin elinizden dökülmüş olmamalı.sizi arkalardan sessizce takip eden biri olarak söylüyorum..

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     bir bir yazı paylaştık azizim.hepsi o kadar.selam es selame

 2. Can hocama dedi ki:

  Rabbimize hamd olsun ve efendimiz ile ailesine ve ashabına selam olsun.Selam es selame can hocam❤️

 3. Anka dedi ki:

  Ali hocam Abdullah Baba Hazretlerinin söylediklerine iman ediyorum şahsen.
  İnternetteki videosunda da Suriyelilerin Türkiye’ye kaçacağını bildiriyor taa 1994 veya 96 yılından, sonra da Türkiye vurulunca Allah Hz. Mehdi’yi gönderir diyor.

  Siz bu paylaştığınız yazının doğruluğuna tam olarak iman ediyor musunuz peki ?

  Şurası aklıma takıldı:

  İzmir’de büyük bir deprem olacağı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? İlk defa gördüm bunu.
  Ve bu İzmir ve İstanbul depremlerini tahmini olarak hangi zamanda gerçekleşeceğini düşünüyorsunuz? Mehdi’nin zuhurundan önce mi sonra mı olacak acaba ??

  İstanbul’da çok büyük bir deprem olacağını zaten bilim insanları da bildiriyor, onlar 8 şiddetinde falan diye tahmin ediyor fakat Şeyh Nazım Kıbrısi Hz. 13 şiddetinde deprem olacak diyor hatta İstanbul’da 20 milyon kişi yaşıyor ise 1 milyon falan anca insan kalacak diyor.

  Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu beklenen büyük İstanbul depremi hakkında ??

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   Gelecek hakkındaki her keşif yoruma muhtaçtır.keşfi yaşayan gördüklerini abartarak verebilir.bekle gör politikası en doğrusudur.hali yaşamak bile zor.bu tür bilgiler kadere imanı güçlendirmez ise başka işe yaramaz.selam es selame

 4. Anka dedi ki:

  Teşekkür ederim hocam cevap için. Aleyküm selam