HAMD VE ŞÜKÜR

14.06.2018
40
HAMD VE ŞÜKÜR

HAMD VE ŞÜKÜR

Selam es selame geceniz hayırlara vesile olsun kıymetli hocam ekteki yazıyı sayfamızda paylaşmamız uygun olurmu acaba bazı dualarımızın doğru istikamete ulaşması için manevi bir işaretle 67/MULK-23: De ki: “Sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!”) ayeti bu yazıyı eklemeye yöneltti affınıza sığınarak bu yazı ekledim uygun görürseniz konu yazı eklidir.

HAMD VE ŞÜKÜR

Şükür daima ni’met ve ikram-ı Rabbâniye karşı duyulan minnet ve mahcubiyetin ifâdesidir.
Şükrün ifâdesinde, tekrarının, devâmının ve fazlalaşmasının arzu edildiği gizlidir.
“Hamd” de: “Bu kadar kâfi”,
“Fazlasını arzulamam”,
“Kanaat hududundan bir santim ilerlemesini istemiyorum”,
“Beni bu hâlime bırakın” istekleri mevcuddur.
Mesaib ve belâyaya karşı en büyük bir silâhtır hamd.
Hamd edilecek yerde şükür yapmak, şükür edilecek yerde hamd etmek caiz değildir.
Hem de tehlikelidir.
“Elhamdülillah!” diyen bir kimse:
“Yarabbî kudretlerin kaynağı Sen’sin.
Her şey Sen’in arzunla mümkündür.
Ben hâlime razıyım, belâya da, saadete de…
Beni bu hâlimden, bu hâlimi aratacak hâle sokma!” demektir.
“Elhamdülillah çok şükür!” demek ise :
“Hâlime razıyım, bu hâlimi bana aratma”
Peşinen de: “Yarâbbi teşekkür ederim!” demektir.
“Beni, seni tanıyan yarattın, bundan dolayı hamdederim!
Fena bir kul, âsî, münkir bir kimse yaratabilirdin; bu bana kâfidir!”
Hamd;
Bütün belâyanın önüne sed çekmektir.
Çok ince hâller vardır,
Hamd veya şükürün hangisini yapmak lüzumiyetinde hataya gidebilir insan.
Bundan dolayı da bu hataları yok etmek için “istiğfar” yapmak lâzımdır.
“Ben bilemedim, kestiremedim, niyetim hâlistir, fakat senden istemek edebini,
kul olduğum için lâyıkı ile anlayamıyorum. Bundan dolayı, hatâlarımı bana bağışla!” arzusunu dilemektir.
Hamd; Cesedin haykırışıdır.
Şükür: Ruhun haykırışıdır…
Hamd ile azap ve cehennemden kurtulunur.
Şükrile Cennet’e girilir.
Cenab-ı ALLAH, yarattıklarına “Hamd”’ı öğretmek için, Resûllerini göndermiştir.
Bunların ilki ve sonu hamdedici olan Muhammed (s.a.)’dir.
Hamd’ı yaratılan her mahlûka öğreten O’dur.
Onun için şükrü, ruh ezelden, bilir.
Hamd sonradan öğretilmiştir.
Şükür doğrudan doğruya, “Zâtullah”a raci’dir..
Hamd onu tanıtan, yalvarma edebini öğreten Resûlden, ALLAH’ı Zülcelâl’e çevrilir.
Dünyadaki hamd’ı iyice öğrenmeden örseleme.
Şükürde kal, ikisinin arasında şeytan seni bocalatırsa “Sabır” da kal…
Bu sıfatlara bürünene:
“Size Şah damarlarınızdan yakınım” diyen ALLAH görünür…
Hamd, âhiret kapısında biter..
Şükür ise diğer âlemde de vardır.
ALLAH’ın mağfiret deryasında yegane eriyen şey şükürdür.
, şükürden başkası da mağfiret deryasında erimez…
Hamd, insanı mağfiret deryasında eriyecek hâle hazırlar ve insan şükür külçesi hâlinde, mağfiret deryasına dalarak eriyip gider, Saâdet-i ebedîye’ye karışır.
O zaman “Cemâlullâh” tecellî eder.
O hâlde bütün ni’metlere “maddî ve mânevî” şükür…
Mesaib ve belâyaya hamd etmek lâzımdır..
Kuldaki şükrün ifâdesi, edeb içinde, emirlere büyük bir zevkle itaat, sonu gelmeyen tatlı bir arzu ile istekle ibadat, taattır.
Hamd’ın ifâdesi, me’yus olmadan rıza, tahammül ve sabırdır.
Şükrün menzili en küçük dereceden en büyük derecelerine kadar daima doludur.
Zira ruhlar, arza inmeden evvel kendilerine Ta’lim edilmiştir.
Ruhların arza indirilmesindeki murad-ı ilâhî hamdı öğrenmeleri içindir.
Hamd menziline gidilirken bu yolu dolduramıyanlar yuvarlanırlar.
Şükrün hakiki olup olmadığı hamdın mevcudiyeti ile isbat edilir.
“Hayır ve şer ALLAH’tandır.”
Hayır, şükrün yerine varması ile gönderilen, ardı arası kesilmeyen mağfiret-i Sübhanîyyenin, le-mead ve akisleridir..
Şer, Hamd’sizliğin mukabilidir.
Ateşe el sokmayan nasıl elini yakmazsa, hamd edene şer gelmez…
Ateşe elini sokanın eli nasıl yanarsa hamd etmeyene şer gelir.
Bunların istisnasız kanunu ilâhî oluşundandır ki:
“Hayır ve şer ALLAH’tandır.” Cümle-i Celilesi bildirilmiştir.
Kulun şükrüne vesile olacak bütün ni’met ve ikram-ı ilâhilerin sai ve muhafızları, meleklerdir.
Şerrin, hamdsız kalmasına da çalışan, şeytandır.
Bu büyük ve ilâhî intizam ve carî kanunun fehmedilsin edilmesin sigortası da, kanaat ve sabır hasletlerinin takviyesine çalışmak ve bunda muvaffak olmaktır.
Kanaat ve sabır zırhına bürünene, şeytan yaklaşamaz.
O zaman kul hamd edici sıfatını giyer, işte, Resûlullâh’ta erimek budur.
Resulullâh’ta eriyenin içinde korku yoktur.
Zira Resûlullâh’ta eriyen kimse, rızadan bir parça olur.
“Cemâlullâh”a kavuşur, bütün bu nehy-i ilâhiler, buraya kavuşmak için kurulmuş, mağfiret süzgecinden süzülmüş çârelerdir..

Kıymetli hocam
4/NİSÂ-58: İnnallâhe ye’murukum en tueddûl emânâti ilâ ehlihâ ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumû bil adl(adli). İnnallâhe niımmâ yeızukum bihî. İnnallâhe kâne semîan basîrâ(basîran). Zikrinde 37.günündeyim rüyamda Allahı (c.c) dunıhı düşünmeyin Allahın dışı yoktur kavramını beynime kalbime nakşediyorlardı aynı zikre devammı edeyim yoksa yeni zikirmi verirsiniz temiz ellerinizden öpüyorum selam es selame
Ercan tarafından 01:32 itibariyle görüldü
12:35

Hacı Ali Bayram (Sevgi Yolu)
selam es selame .Azizim,yazıyı isabetli gördüm.çok güzel kaleme alınmış.paylaşıyorum kardeşlerimizle.
Zikrini devam ettir..Bayramdan sonra değiştiririz inşaallah hayırlı bayramlar.bayramda evden ayrı olacağım.Akraba ziyareti taziye derken makineye oturmamız azalabilir.selam es selame
Hacı Ali Bayram gönderdi

*Kıymetli hocam 4/NİSÂ-58: İnnallâhe ye’murukum en tueddûl emânâti ilâ ehlihâ ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumû bil adl(adli). İnnallâhe niımmâ yeızukum bihî. İnnallâhe kâne semîan basîrâ(basîran). Zikrinde 43.günündeyim. üç ayrı rüyamdan birinde mideme kadar inmiş düğümlenmiş uzun saç çıkartım. diğer rüyamda askerlerimizi cephede mevzide beklerken gördüm, çeşitli zamanlarda girdikleri savaşları ve başarılarını anlatıyorlardı. sanırım şehitlerdendi. Ayrıca bir sabah ezan vakti henüz konuşamayan küçük oğlum uyanarak ”baba hadi kalk namazını kıl” dedi… ben şaşkınlıkla ona bakıp doğrumu duydum diye düşünürken, belirli bir yönden gelmeyen bir ses ”Seni en çok seven, senin en çok sevdiğinin diliyle seni kendine çağırıyor, neden şaşırıyorsun.” dedi. halimiz bu şekildedir, hocam. selam es selame.

Hacı Ali Bayram (Sevgi Yolu)
Harikasın azizim..maşallah barikallah..<bir ses Seni en çok seven senin en çok sevdiğinin diliyle seni kendine çağırıyor neden şaşırıyorsun> bu hitap doğrudan rabbimizin sana hitabı idi.yani sen artık kelimullahsın. Hz musaya ağaçtan seslenen rabbimiz sana bütün yönlerden seslendi,maşallah..oğlun da konuşan da seni en çok seven rabbindi. Şu anda bu fakire bu cümleleri de yazdıran rabbimizdir. yetişip gelin ülkemin milletim ümmetin velileri olarak.gelecek sizlerin zikirlerinizle dualarınızla halis düşüncelerinizle gerçekçi hayallerinizle şekillenecek ..zaferden zafere koşturacaksınız ümmeti Muhammedi.
diğer zikirlerini tamamını bana yaz..Allah’ın izniyle zikrini değiştirelim. Biiznillah emanet ehline teslim edildi edilecek.gelecek çok güzel gelecek.gözlerinden öpüyor,seni ve zikir ehli kardeşlerimizi ve cümle müminleri alemlerin rabbi din gününün sahibi Allah’a emanet ediyorum.selam es selame..
*Selam Es selame Gözümüzün nuru mübarek hocam. Rabbimize binlerce şükürler olsun , elimizden tutup yolumuzu aydınlatan sizden razı ve memnun olsun,rabbim hepimize dünyada ve ahrette iyilikler versin.
Vermiş olduğunuz zikirler sırası ile
1)İlk zikrim “Ya latıfün ya latiyf. Bi lutfikel hafiyyu bil kudretilletiy isteveytü biha alel arş”
2)zikrim “RABBİ ZİDNİ İLMEN VE FEHMEN VE İMANEN”
3)zikrim “B”ismillâhir Rahmânir Rahıym Ikra’ Bismi Rabbikelleziy halak; Halekal’İnsane min ‘alak; Ikra’ ve Rabbükel’Ekrem; Elleziy ‘alleme BilKalem; Allemel’İnsane ma lem ya’lem
6) Rabbena Atina min ledünke rahmeten ve heyyi lene min emrina raşeda ya raşid
7) Rabbeneftah beynena ve beyne gavmina bil hakkı ve ente hayrul fatihin
8)NİSÂ-58: İnnallâhe ye’murukum en tueddûl emânâti ilâ ehlihâ ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumû bil adl(adli). İnnallâhe niımmâ yeızukum bihî. İnnallâhe kâne semîan basîrâ(basîran).
9) Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.
10) AHKAF Suresi
11) NE BE (AMME) SURESİ
12) ZUMER 36-37 E leysallâhu bi kâfin abdehu, ve yuhavvifûneke billezîne min dûnihî, ve men yudlilillâhu fe mâ lehu min hâdin.
13) NİSA 58 4/NİSÂ-58: İnnallâhe ye’murukum en tueddûl emânâti ilâ ehlihâ ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumû bil adl(adli). İnnallâhe niımmâ yeızukum bihî. İnnallâhe kâne semîan basîrâ(basîran). Mübarek ellerinizden öperim selam es selame
selam es selame …Bir güzel hizmet daha inşaallah şu ayet ile yaparız…<allahu veliyyüllezine amenü;yühricühüm mimezzulumati ilennur.> O allah (inananların) müminlerin velisidir.onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır.demektir..rabbim yar ve yardımcın olsun..selam es selame….NOT her zikir en az kırkbir gün okunmuştur..
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

 1. Anonim dedi ki:

  RAMAZAN BAYRAMIN MUBAREK EY SEVGILI❤ SIZI SEVDIRENE SUKURLER OLSUN???? AZERBAYCANDAN SEVGILER????

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   teşekkür ederim…sizin de bayramınız mübarek olsun.buluşturan rabbimize hamdolsun.selam es selame

 2. meryem dedi ki:

  Hocam gecmis bayraminızi kutlarim bugün bir ruya gordum beyaz minik bir odada seccade seriliydi bir erkek tim sarikli cubbeli namaza durdum namaz dan sonra secadenin yaninda ayaktaydim ben kimim bu kimki diye duşundüm haci bayrami veli denildi ben o mubarek oldum bir ara bir arada izledim sanki yanibasinda tam hatirlayamiyorum cok kisaydi hayrolsun bugun hic zikredemedim misafir is gucten yatarken rabbi zidni duasini 3 kere okudum sen kabul buyur demistim sadece

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   maşaallah barikallah..durmak yok yola devam inşallah.

 3. Meryem dedi ki:

  Hocam bayramınız mübarek olsun dün gece rüyamda şarkılar Cübbeli namaz kiliyordum ama ben değildim sanki derviş gibiyim namaz bitti namazlanin yanında küçük çocuk gibi kaldım Cübbenin kenarindaydim ben kimim bu kimki dedim hacı bayramı veli dendi ben o mu oldum izledim tam anlayamıyorum dün tam zikir yapamadım gece yatarken Rabbi zihni zikrini çektim kabul buyur Allahım dedim hocam mutlu oldum oda beyazdı Hayır olur ins