Dini Hikayeler

Dini Hikayeler

Hikayeler, Hikaye, Dini Hikayeler İbretlik dini hikayeler, Dini hikayeler kısa, Her yaştan insanın okuyup faydalanabileceği hikayelerden oluşan kategorimizdir.

Fili Tanıma Hikayesi Koca cüsseli, güçlü bir hayvan olan fil, insanların hep merakını çeker.Fili tanıma konusu ile ilgili meşhur bir...
19.10.2021
100
İstersen Yağa Ban, İstersen Bala Yahya Efendi Dergahını yaptırdığı zaman o civarda Ortaköy Rumlarından başka kimseler yoktu. Bir gün bir...
16.10.2021
84
Haricilerin Tevbesi İmam-ı Azam Ebu Hanife rh.a., hiçbir müslümanı günahından dolayı tekfir etmez, kâfir olduğuna hüküm vermezdi. Onun yaşadığı dönemde...
15.10.2021
83
Gemideki Köle Padişahlardan biri acemi bir köle ile gemiye binmişti. Köle hiç deniz görmemiş, gemi yolculuğunun zahmetini tatmamıştı. Bağırıp çağırmaya...
14.10.2021
65
Halifeti Rasulillah Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Görmez’in geçen Ramazan’da bizzat yaşadığı ibretlik bir olay. Belarusya’nın başkenti Minsk’e bağlı İvya...
13.10.2021
74
Garip Karşılanan Bir Adak Allah dostlarından biri olan Abdullah Kalanisi (K.S.) bir defasında gemi ile yolculuk ederken şiddetli bir fırtınaya...
12.10.2021
103
Fırıncı Hikmet Hikmet, belediyeye ait ekmek fabrikasında çalışan bir işçiydi. İşine çok dikkat eder, vazifesini ihmal etmemeye çalışır, kazancının helâl...
11.10.2021
75
Fakirlikten Vezirliğe! Dört mezhep fıkhıyla ilgili iki ciltlik “el-İfsâh” adlı kıymetli eserin de müellifi olan Abbasî vezirlerinden ve alimlerinden İbn...
04.10.2021
107
Etme Bulma Dünyası Bir adam, karısı ve yaşlı babası. Kadın kayınpederini istememekte, huysuzluk etmekte, evin huzurunu bozmaktadır. Bir gün kocasına:...
03.10.2021
134
Endonezya Nasıl Müslüman Oldu Kendi halinde bir tüccardı. Bir gün kumaşları gemiye yükledi. Endonezya’ya gitti, oraya yerleşti. İşini orada devam...
01.10.2021
94
Emanet Fare Yûsuf adında gezgin bir zât, Zünnûn-i Mısrî hazretlerinin İsm-i âzamı bildiğini öğrenince, Mısır’a gitti. Huzûruna varınca, önceleri iltifat...
14.09.2021
87
Hasta Sultan Padişahlardan biri, adını anmanın bile insanı ürküteceği korkunç bir hastalığa yakalanmıştı. Yunan hekimleri tedavisine imkân bulamadılar. Yalnız şu...
13.09.2021
115
Ekmek Veren Eli Kıran Baba Bağdat’ı kıtlık kırıp geçiriyordu. Herkesten önce de hamallar açlık çekiyordu. İçinde ekmek piştiği, sokağa kadar...
10.09.2021
57
Ekmek İstedin Afiyet İstemedin İmam Kuşeyri (k.s.) naklediyor: Sufinin birisi sürekli, ”Allah’ım, senden afiyet istiyorum, Allah’ım senden afiyet istiyorum…!” diye...
09.09.2021
107
Eğer Yalancı İsen İsrâiloğulları’ndan abraş (cilt hastası), kel ve kör üç kişi vardı. Hz. Allah bu üç kişiyi imtihan etmek...
08.09.2021
149
Eğer Göndermeseydi Hazret-i Ömer (r.a), hilâfeti zemânında, rûm pâdişâhına adam gönderip, dîne da’vet eyledi. Rûm pâdişâhı da kıymetli hediyyeler ile...
06.09.2021
78
Efendisinin Kulağını Çeken Köle Hazret-i Ömer (r.a) hilâfeti zemânında, Şâm şehrine gitmek îcâb etmişdi. Se’âdet ve izzetle, Eshâb-ı güzînden  bir...
02.09.2021
110
Eden Bulur Eski zamanlarda, astığı astık kestiği kestik, karşı tarafın sözünü dinlemeden, araştırmadan karar veren bir hükümdar vardı. Bu hükümdar,...
01.09.2021
82