Dini Hikayeler

İbretlik dini hikayeler, AĞLATAN dini hikayeler, YAŞANMIŞ Gerçek dini hikayeler, Dini Hikayeler – TRT Avaz, Dini hikayeler ve DUALAR, 5-6 yaş için dini hikayeleroku, İbretlik dini Hikayeler oku, İbretlik ölüm hikayeleri

Beddua Yerine Dua Ma’rûf-ı Kerhi Hazretleri bir gün talebelerini toplar Dicle kenarındaki hurmalıklara çekilir sohbet ederler. Bu esnada nehirden bir...
18.10.2020
88
Binbaşı Miraç Emir anlatıyor “Operasyondayız. Bir çocuk koşa koşa yanıma geldi. Arkasından çağıran dedesi ve nenesine aldırmaksızın. Diz çöktüm, sıkıca...
17.10.2020
68
Lokman Hekim’in Esareti Lokman Hekim hazretleri günlerden bir gün eşkıyâ tarafından yolu kesilip, esîr edildi. Kendisini yabancı bir şehre götürüp,...
14.10.2020
55
İnsan ve Cinlerin Müftüsü Evliya Çelebi (ö.1095/1684) meşhur “Seyahatnâme”sinde Edirne’deki “Kemal Paşazâde Medresesi” hakkında şöyle garip bir hikâye anlatır: 1483...
29.07.2020
141
Âşığa Bağdat Irak Değildir Mağripli birisi Yahyâ Efendinin ismini duyup, görmeden ona âşık oldu. Yahyâ Efendinin nerede olduğunu bilmiyordu. Mısır,...
28.07.2020
41
Aslan’ın Rızkı Ebû Muhammed Şenbekî bir defâsında Ebû Bekr el-Betâihî’nin yanına gitmişti. Huzûrunda büyük bir arslan vardı. Arslan, Ebû Bekr...
27.07.2020
58
Anzaklı Ömer’în Hikayesi Anzaklı Ömer’in Hikayesini 1957 Yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olup ihtisas yapmak üzere ABD’ye giden doktor Ömer...
27.07.2020
27
Annenin İhtiyacı Var Ebû’l-Haseni’l-Harkânî (k.s) hazretleri şöyle anlatır: İki kardeş vardı. Bu iki kardeşin hizmete muhtaç bir anneleri vardı. Her...
24.07.2020
40
Anasının Dilini Koparan Evlat Vaktiyle evladını terbiye edemeyen bir ana, cezasını dilini kaybetmekle çeker. Hikaye şöyledir. Üç beş yaşına gelen...
23.07.2020
31
Ana Hakkı Hazreti Peygamberimiz (s.a.s.) eshabıyla oturmuş sohbet ediyordu. Bir kadın sahabe Resulullah’ın huzuruna telaşla girerek: – Ya Resûlellah! Şu...
22.07.2020
33
Ameş ve Karısı İmam-ı Azam Ebu Hanife rh.a.’in arkadaşlarından, o dönemin hadis ve kıraat âlimlerinden Süleyman A’meş, bir gece evinde...
21.07.2020
32
Altın Kesesi Vakti zamanında Hac vazifesini yapmak üzere Mekke’de bulunan bir kimse, oradaki bir adamın sürekli “Allah’ım, sen doğruların yardımcısı...
20.07.2020
38
Allah’tan Utanmaya Senden Daha Layığım! Çok eski devirlerde Kifl adında bir adam vardı. Kifl, ahlâkî ve insanî değerlere önem vermeyen,...
19.07.2020
37
Allah’tan Kork, Mührümü Bozma ! Geçmiş ümmetlerde gurbete çalışmaya giden üç arkadaş, bir ara yoğun bir yağmura mâruz kalınca yol...
16.07.2020
64
Allah’ın Rahmeti ve Amelin Karşılığı İki cihan güneşi sevgili Peygamberimiz (s.a.v) anlatıyor: -Arkadaşlar az önce yanımdan ayrılan Cebrail (a.s) “Ey...
15.07.2020
25
Allah’ın Emaneti Hz.Ümm-i Süleym, gayet temiz ahlak sahibi bir hatun idi. Çocuğu vefat ettiği zaman, sabır ve metanetle bizzat kendisi...
13.07.2020
34
Allah’ı bilmeye yüz delil Fahreddîn-i Râzî Herat ve civarında bozuk inançları yaymakla meşgul olanlarla mücâdele ediyor, Müslümanlar’ı bunların tehlikelerine karşı...
12.07.2020
32
Allah’ın Beratı Rufaî tarikatına mensup müridlerden biri bir gün kendisine çok güvenerek cezbe halindeyken şöyle dua etti: – Ya Rabbi...
11.07.2020
45
Allah Rızası İçin Ebû Hafs-ı Haddâd, Ebû Bekr-i Şiblî’nin evinde kırk gün misâfir kaldı. Çeşit çeşit yemeklerini yedi. Ayrılıp giderken...
10.07.2020
41
Allah Rızası Cüneyd-i Bağdadi, birisi ona gelir sorar: -İhlâsı kimden öğrendiniz? -Mekke-i Mükerreme’de harçlıksız kalmıştım. Basra’dan para bekliyordum ama gelmemişti....
09.07.2020
30
Allah Ne Derse Öyle Olur Çanakkale harbinin devam ettiği günlerde bir Ramazan arefesiydi. Cephe kumandanı Vehip Paşa 9. Tümenin genç...
08.07.2020
38
Allah Nasıl Misafir Edilir? Musa Aleyhisselâmın ümmeti: – Ya Musa! Rabbimizi yemeğe davet ediyoruz. Buyursun bir gün misafirimiz olsun. Nemiz...
07.07.2020
35
Allah Mazlumları Zorbalardan Korur İbrahim Aleyhisselam’ın bir kıssası vardı. Bir zaman İbrahim Aleyhisselam, eşi Sare validemizle birlikte Mısır’a gider. O...
06.07.2020
53
Allah Kulunu Nasıl Zikreder Adamın biri, geceleri devamlı Allah’ı zikrederdi. Bütün gecesi zikir fikir içinde geçerdi. Zikir kalbine yerleşmiş, gönlüne...
05.07.2020
69
Allah Kulundan Ne Zaman Razı olur? Bir talebe hocasına, – Kul Allah Teala’nın kendisinden razı olduğunu bilebilir mi? diye sordu...
04.07.2020
78
Alim ile Zalim Vakti zamanında bir zalim vardır. Adam dizi dizi haksızlıklar etmiş, nice zavalıları acımasız zulmüyle pençesi altında inim...
03.07.2020
51
Ben Neden Melekleri Göremiyorum? Ahmed-i Bîcân bir gün, Gelibolu’nun en büyük câmisinde vâz veriyordu. Herkes huşû içinde söylenenleri dinliyordu. “Kardeşlerim!...
27.06.2020
407
Alay Etmenin Cezası Gavs-ül-Memdûh hazretleri, bir gün dergâhın önünde otururken Abdürrahîm Efendiyi huzûr-ı şerîflerine çağırdı. Şam’a gidip gitmediğini sordu. O...
27.06.2020
62
Alabilirsen Al Hacı Bayram-ı Velî’nin doğduğu Zülfadl (Sol-Fasol) köyünden bir genç askere çağrılmıştı. Yetim olan bu temiz genç, babasından kalma...
26.06.2020
60
Ahsen-ül Kasas Başlıkta okuduğumuz terkip, ‘Kıssaların en güzeli’ demektir. Bu tâbir, Kur’ân-ı Kerim’de, Hz. Yûsuf aleyhisselâmın kıssası için kullanılmıştır. Bu...
25.06.2020
35
Ahitname Basra’lı Şem’ûn kendi halinde bir mecusidir. Müslümanlarla içli dışlıdır ve bir sürü güzel haslet edinir. Kimseyle uğraşmaz, yalan söylemez,...
22.06.2020
69
Ahde Vefa Hz.Ömer arkadaşlarıyla sohbet ederken, huzura üç genç girerler, derlerki -Ey halife bu aramızdaki arkadaş bizim babamızı öldürdü ne...
21.06.2020
55
Ağızdaki Taşın Hikmeti Birgün Hazret-i Ebû Bekr (r.a), peygamber efendimzin (s.a.v.) huzûr-ı şerîflerinde, se’âdetle otururlarken; Bir bedbaht kötü huylu kimse;...
20.06.2020
60
Allah’ı Bilmeye Delil mi Arıyorsun? Fahreddîn-i Râzî Herat ve civarında bozuk inançları yaymakla meşgul olanlarla mücâdele ediyor, Müslümanlar’ı bunların tehlikelerine...
18.06.2020
218
Allahü Teâlâyı Bilirmisin? Abdullah bin Mübarek, bir gün yolda gidiyordu. Önünde birkaç koyunla bir çoban çocuk gördü. Ona acıdı ve;...
16.06.2020
53
Çocuğum Bu Ölmüş Adamdan ! 1940’ların sonuna doğru Amerika’da zengin bir adamın ölümünden birkaç yıl sonra bir kadın yanında bir...
12.06.2020
260
Şöhretten uzak dur İlginç hikâye;  BENİ Bağire…                           ...
12.06.2020
80
Ben hükümdarın kızı Tace’yim Yusuf aleyhisselam, iftira yüzünden zindanda iken Mısır hükümdarı bir rüya görmüştü. Korku ile uykusundan uyanıp; Ben rüyamda...
01.05.2020
61
1’den önce sayı var mı? Allahü teâlâyı inkâr eden zeki bir dehri vardı. Hristiyan din adamları bu dehriye cevap...
29.04.2020
57
Altıyüz Dirhemlik İp Bağdat ta Dul bir kadın. Altı öksüz çocuğu ve bir de ihtiyar ana. Kadın geçimi sağlamak üzere,...
27.04.2020
53
Tekkeye Gelen Sarhoş Ebu Said-i Mihne tekkede dervişleriyle oturuyordu. Birden içeriye perişan bir halde bir giriverdi. Yapılmayacak şeyle yapmaya, ağlamaya...
26.04.2020
71
İhtiyar Fakir ve Sultan Melikşah Yaşlı bir adam, Selçuklu Veziri Nizâmü’l Mülk’ün huzuruna girmek istedi. Nizâmü’l Mülk, ihtiyacını sordu. Adam,...
23.04.2020
60
Kadın ve Vali Bir zamanlar vâlilik yapan birisinin çok güzel bir bahçesi vardı. Rengârenk çiçeklerle donatılmış, tam bir zevk ve...
22.04.2020
74
Tövbe Ebu Said (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (a.s) buyurdular ki: Sizden önce yaşayanlar arasında doksan dokuz kişiyi öldüren bir adam vardı....
21.04.2020
59
Yaşlı adamın gözlerinden iki Damla Yaş Aktı Annesi öldükten sonra, biz karı koca çalışıyoruz seninle ilgilenemeyiz bahanesiyle seksen yaşındaki hasta...
20.04.2020
89
Heybedeki Altınlar Yalova’da bir imâm vardı ki, Yahyâ Efendiyi büyük bilir ve çok severdi. Zaman zaman ziyâretine gelirdi. Bu imâmın...
19.04.2020
54
Adetiniz Böyle Değil mi? Delinin biri camiye girer, belli ki namaz kılacak. Ama oturmaz, meraklı ve şaşkın gözlerle etrafı süzer-dolanır. Bir...
18.04.2020
63
Hakimin Dört Suçu Hazreti Ömer Radıyallahü Anh, hilafeti zamanında Hımıs ileri gelenlerine bir mektup yazıp çevredeki fakirlerin kendisine bildirilmesini isteyerek...
16.04.2020
62
Adalet ve Tevazu Emevi halifelerinin büyüğü Ömer b. Abdülaziz Hazretleri, devlet başkanlığı sırasında kul hakkı ve sosyal adalet hususunda çok...
15.04.2020
35
Hristiyan ve Hazret-i Ali’nin Zırhı Hazret-i Ali (r.a)’ın, halifeliği zamanında, Kufe’de zırhı kayboldu. Bir müddet sonra bir Hrıstiyan’ın yanında ortaya...
14.04.2020
69
İmam-ı Azam’ın İkna Kabiliyeti Bir adam hem çok iyi bir müslüman olduğunu iddia ediyor, hem de Resülüllahın halifeleri olan Hulefa-i...
12.04.2020
78
Herşeyi bilmek iyi mi? Adamın biri Musa Aleyhisselâm’a: — Ya Musa, ben bütün hayvanların dilinden anlamak istiyorum. Tur’u Sina‘ya gittiğin...
09.04.2020
84
Adalet – Dini Hikayeler İstanbul’un fethinden sonra Hazreti Fatih bütün mahkumları serbest bırakmıştı. Fakat bu mahkumların içinden iki papaz zindandan...
07.04.2020
48
Adak – Dini Hikayeler Padişahlar meclisinin kandili Sultan Mahmut Gazne’den kalkıp Hintlilerle savaşa gitmişti. Hintlilerin pek kalabalık olan ordularını görünce...
06.04.2020
61
Abid Kadınla Recep Ayı Vakti zamanında bir kadın vardı. Zamanını devamlı olarak Kâbe‘de ibadet etmekle geçiriyordu. Recep ayı girdiğinde de,...
05.04.2020
68
Abdestsiz Süt Vermedim Ahmed-i Bîcân bir gün, Gelibolu’nun en büyük câmisinde vâz veriyordu. Herkes huşû içinde söylenenleri dinliyordu. “Kardeşlerim! İnsanı...
04.04.2020
66
Abdestsiz Nöbet Tutmam Sultan İkinci Abdülhamid Han zamanında, Sarayda gece gündüz nöbet tutan hassa askerleri vardı. Bu nöbetçilerin geleneksel olarak...
04.04.2020
63
Ölüm Anında Görülenler – İlginç Bir Deneyimlüm anında şeytan, ölüm yaklaşırken neler olur, ölüm hali nasıl anlaşılır, ölüm anında Azrail,...
31.03.2020
52.348
Meleki alemle tanıştın, maşaallah Hocaammmm…….Az evvel abdest aldım seccadeye oturdum. Kuranı kerimi okuyayım dedim namaz vaktine kadar seccademin üzerinde beyaz...
09.09.2018
64
içim çok acıyor, çok acıyor, çok acıyor. Merhaba hocam, Öncelikle yurtdışında yasadığım için Türkçe’min iyi olmadığını yazmak isterim. Anlatmak istediğimi...
09.09.2018
45
Size selam getirdim; güllerin sultanından… Allahın selam ve rahmeti üzerinize olsun değerli büyüğüm, Size selam getirdim; güllerin sultanından… Dün gece...
08.09.2018
59
BABA Yaşlı bir baba… Kuzu etinden imal edilmiş yaprak döneri çok severmiş… Bir gün canı yaprak döneri çok çekmiş. Babasının...
07.09.2018
47
ŞANLI TÜRK BAYRAĞIMIZ Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resülüh. *Selamünaleyküm...
03.09.2018
40
Sevgili ol, en sevgiliye Selamun aleyküm hocam Yazılarınızı bir süredir takip ediyorum, ancak uygulama konusunda korkularım var. Namaz vakitlerini yediye...
01.09.2018
39
günde kaç kere ölür insan bilsen derdin ki gelecek çok ”BERRAK”.. *siz bana cevaben ekonomi iyi deyince benim kalbimden şöyle...
28.08.2018
115
Bir kaz göndersem yolarmısın? Çok soğuk bir kış günü padişah, tebdili kıyafet gezmeye karar vermiş. Yanına baş vezirini alıp yola...
13.07.2017
295
O Bağışlandı, Mağfiret Edildi, Affedildi Selam es selame; Gönlümün sultanı, kıymetli hocam. Temiz ellerinizden öpüyorum. 1)İlk zikrim; “Ya latıfün ya...
22.05.2017
412
Ölümle Burun Buruna Geldim… -Merhaba sayın hocam; biri bana şu ayeti okursan zengin olursun dedi. Verdiği ayet Yasin suresi ve...
21.05.2017
448
Gelecek Çok Güzel Gelecek -Hocam gelişme olarak son dönemlerde en çok gördüğüm şey gözlerimi kapattığım anda karşıma çıkan bir kapı....
16.05.2017
510
Meleğimin Adı Ne? Bir zamanlar dünyaya gelmeye hazırlanan bir bebek varmış. Bir gün Allah’a sormuş. ”Allahım, beni yarın dünyaya göndereceğini...
15.05.2017
222
Allah’ın Emaneti Hz.Ümm-i Süleym, gayet temiz ahlak sahibi bir hatun idi. Çocuğu vefat ettiği zaman, sabır ve metanetle bizzat kendisi...
14.05.2017
247
Dünya mı Ahiret mi ? ” Ahhh Azizim; Biz de aynı yollardan geçtik. Kendimizi manen yetiştirmek isterken, çor çocuk neredeyse...
14.05.2017
191
Ben Bugün Öleceğim Ben Bugün Öleceğim (anı, hikaye / deştiğin /50’lili yıllar) Ahh Azizim; Şimdi anlatacağım hikâyenin bazı yerlerini çok...
14.05.2017
324
Cahilden Dostun Olacağına, Alimden Düşmanın Olsun -Can hocam benim, zikirleri çektiğimden beri her zikre başlayıp bitirene kadar aldığım ihtilaç, sol...
14.05.2017
265
Boşanmak İstiyorum Bir gece eve geç geldim. Eşim, akşam yemeği için masayı hazırlarken elini tuttum ve “Boşanmak istiyorum” dedim. Sözlerimden...
12.05.2017
514
Büyük Sorunların Basit Çözümleri Olabilir! Zengin yaşlı bir adam bir sabah müthiş bir baş ağrısıyla uyanır, İlaç alır, geçmez. Bir...
11.05.2017
408
Kavuşursak ne ala, kavuşamazsak yolunda ölelim Ahhh sevgili, can hocam, keşke bana Allah’ı anlatsanız sabahlara dek, bende sizden dinlesem, o...
08.05.2017
185
Hacı Bayram-ı Veli’yi Emanetçi Tayin Etmek Hacı Bayram-ı Velî’nin doğduğu Zülfadl (Sol-Fasol) köyünden bir genç askere çağrılmıştı. Yetim olan bu...
05.05.2017
259
Bugün Yeniden Doğdum – O Bir Melek 10 bölüm Ne güzel dediniz. Gelmeden bir gece bağırarak uyandığım bir rüya görmüştüm....
03.05.2017
376
Hz. İbrahim ve Eşi Sare Validemizin Kıssası Bir zaman İbrahim Aleyhisselam, eşi Sare validemizle birlikte Mısır’a gider. O devirde Mısır’da...
02.05.2017
367
Allah Kulunu Nasıl Zikreder Adamın biri, geceleri devamlı Allah’ı zikrederdi. Bütün gecesi zikir fikir içinde geçerdi. Zikir kalbine yerleşmiş, gönlüne...
01.05.2017
554
En İyi Yaptığımız Şey? ” Eleştiri “ Hindistan’da çok ünlü bir ressam varmış. Herkes bu ressamın yapıtlarını kusursuz kabul edecek...
01.05.2017
235
Rabbimizi yemeğe davet ediyoruz – Ya Musa! Rabbimizi yemeğe davet ediyoruz. Buyursun bir gün misafirimiz olsun. Nemiz varsa ikram etmeye...
29.04.2017
181
Kayserili Ali Onbaşı I.Dünya savaşında, Osmanlı Ordusunun savaştığı cephelerden biri olan Galiçya’da, Ruslarla burun burunayız.Meşhur 15 Eylül 1916 taarruzuna hazırlık...
28.04.2017
123
Ateş Yaratıcı Değil Mahluktur Basra’lı Şem’ûn kendi halinde bir mecusidir. Müslümanlarla içli dışlıdır ve bir sürü güzel haslet edinir. Kimseyle...
27.04.2017
156
Allah’a Küsmek Serçe Allah’a küsmüştü. Günler geçiyordu ve serçe hiçbir şey söylemiyordu. İçine kapanmış derin bir hüzne boğulmuştu. Artık Rabbine...
27.04.2017
563
Tüm Mahlukatın Dilini Bilsek Ne olurdu? Adamın biri Musa Aleyhisselâm’a; Ya Musa, ben bütün hayvanların dilinden anlamak istiyorum. Tur’u Sina’ya gittiğin...
26.04.2017
227
Bunda da bir hayır var Afrika’daki bir ülkede hüküm süren bir kral vardı. Kral, daha çocukluğundan itibaren arkadaş olduğu, birlikte...
25.04.2017
326
Ne Yaşarken Nede Vefatından Sonra Seni Geçmeme Fırsat vermedin! Hz. Ebubekir vefat etmiş Hz.Ömer hilafeti teslim almış, devlet emanetlerini inceliyor...
25.04.2017
214
Uç Efendimizin Ağuşuna -Sultanım selâm es selame. Bu gece uyumaya çalışırken bir şeyler gördüm. Sanki uyanıkken birkaç görüntü geldi. Anlayamadım,...
23.04.2017
287
Rabbim Var Bende, Benden İçeru -İyi günler canım hocam İnşaAllah sağlığınıza kavuşmuşsunuzdur. Sizin yokluğunuz biz öğrencilerinizi de inanın derinden etkiliyor....
20.04.2017
156
İşte ben, Hatice’yi, bu fedakârlıkları için unutmuyorum Eline aldığı kuru bir hurma dalına dayanarak Resûlüllah’ın kapısına kadar gelmiş olan yaşlı...
18.04.2017
236
Kul Allah’ın Rızasından Emin Olabilir mi? Bir talebe hocasına, – Kul Allah Teala’nın kendisinden razı olduğunu bilebilir mi? diye sordu...
15.04.2017
335
Hiçbir şey tesadüf değildir -Selam hocam… Size daha önce de anlattım. Benim insanları aşırı derecede cezbettiğimi. Görür görmez âşık olduklarını…...
14.04.2017
833
FIRINCININ DUASI İbrahim Ethem tacı tahtı terk ediyor. Seneler sonra seyr-ü sülûkünü tamamladıktan sonra Belh şehrine tekrar geliyor. Kendi yaptırdığı...
14.04.2017
431
Sevr’de ağladım – O bir melek 8 . bölüm  İnşallah sebep olur birilerine. Tavafa giderken kırk günlük orucun bitmesine üç...
13.04.2017
469
O bir melek 7. bölüm -Bu şahısla ilgili kalbinize doğan nedir? -Ne diyebilirim, yeterince tanımadığım birisine ne diyebilirim. Size emaneti...
12.04.2017
601
Öğütler – Abdülkadir Geylani hz. buyuruyor 3. Bölüm Risalei Gavsiye 3 Ya gavs,cennete nazar etme Ve cehenneme de nazar etme...
11.04.2017
292
Mısıra sultan olacak Yusuflar Aranıyor -Aman hocam, ne halim varsa göreyim artık. Siz beni bulunduğunuz yerden benden daha iyi görür anlarsınız....
11.04.2017
691
Öğütler – Abdülkadir Geylani Hz. buyuruyor; 2. Bölüm Risalei Gavsiye ;2 Ve dahi buyurdu ki, Gavs-ı RABB; Ya gavs-ı a’zam;...
10.04.2017
690
12