Dini Hikayeler

Dini Hikayeler

Hikayeler, Hikaye, Dini Hikayeler İbretlik dini hikayeler, Dini hikayeler kısa, Her yaştan insanın okuyup faydalanabileceği hikayelerden oluşan kategorimizdir.

Emanet Fare Yûsuf adında gezgin bir zât, Zünnûn-i Mısrî hazretlerinin İsm-i âzamı bildiğini öğrenince, Mısır’a gitti. Huzûruna varınca, önceleri iltifat...
14.09.2021
24
Hasta Sultan Padişahlardan biri, adını anmanın bile insanı ürküteceği korkunç bir hastalığa yakalanmıştı. Yunan hekimleri tedavisine imkân bulamadılar. Yalnız şu...
13.09.2021
27
Ekmek Veren Eli Kıran Baba Bağdat’ı kıtlık kırıp geçiriyordu. Herkesten önce de hamallar açlık çekiyordu. İçinde ekmek piştiği, sokağa kadar...
10.09.2021
14
Ekmek İstedin Afiyet İstemedin İmam Kuşeyri (k.s.) naklediyor: Sufinin birisi sürekli, ”Allah’ım, senden afiyet istiyorum, Allah’ım senden afiyet istiyorum…!” diye...
09.09.2021
22
Eğer Yalancı İsen İsrâiloğulları’ndan abraş (cilt hastası), kel ve kör üç kişi vardı. Hz. Allah bu üç kişiyi imtihan etmek...
08.09.2021
24
Eğer Göndermeseydi Hazret-i Ömer (r.a), hilâfeti zemânında, rûm pâdişâhına adam gönderip, dîne da’vet eyledi. Rûm pâdişâhı da kıymetli hediyyeler ile...
06.09.2021
26
Efendisinin Kulağını Çeken Köle Hazret-i Ömer (r.a) hilâfeti zemânında, Şâm şehrine gitmek îcâb etmişdi. Se’âdet ve izzetle, Eshâb-ı güzînden  bir...
02.09.2021
24
Eden Bulur Eski zamanlarda, astığı astık kestiği kestik, karşı tarafın sözünü dinlemeden, araştırmadan karar veren bir hükümdar vardı. Bu hükümdar,...
01.09.2021
23
Dört Dirhemlik Gömlek Ashab-ı Kiram’dam Ebu’d-Derda r.a. Hazretleri anlatıyor: Günün birinde bir gömlek almak için çarşıya çıkmıştı. Yolda Ebu Zerr...
31.08.2021
23
Domuz Çobanı Kilis beldesinden bir kadının oğlu Frenk memleketinde esir düşmüştü. Kadın, Ebû Bekr Efendiye gelip oğlunun kurtulması için duâ...
30.08.2021
13
Evlat Katili “…Olur ki, hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki, sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için...
28.08.2021
22
Doktor Yataktaki adam, başucunda bekleyen genç doktora: -Allah senden razı olsun evlâdım, dedi. Benim için yurtdışından zahmet edip buraya kadar...
27.08.2021
38
Doğruluk Zalim bir vali vardı. Bu vali bir gün adamlarını göndererek Hasan Basri Hazretleri’ni yakalatmak istedi. O da bir vakit...
24.08.2021
42
Ebabil Kuşları Habeşistan Krallığı’nın Yemen valisi olan Ebrehe, milâdî 570 yıllarında San’a şehrinde, ‘Kulleys’ adı verilen muhteşem bir kilise yaptırmıştı....
23.08.2021
17
Doğduğumdan Beri Yolcuyum Ahmed bin Ebü’l-Havârî hazretleri başından geçen ibret verici bir hâdiseyi şöyle nakletmiştir: Bir gün çöle gitmiştim. Araplar...
20.08.2021
33
Dini Hikayeler (Beşikte Oruç) Abdulkadir Geylani Hazretleri, henüz iki-üç aylıkken görülen kerametlerini annesi söyle anlatır: “Oğlum henüz birkaç aylıktı. Mübarek...
19.08.2021
20
Dini Hikayeler Sabrın Zirvesi Allah Dostlarından Hazreti Rabia Hayatını ibadete adayan bu yolda evlenmeyi dahi düşünmeyen yüce kametin hayatında orucun...
17.08.2021
28
Yarın Burada Bir Çinli Kardeşim vefat Edecek Yıl 2005… Şubat ayının sonları. Çin’in değişik bölgelerinden on kişi İstanbul’a gelir. Bunların...
16.08.2021
53