Büyü Sihir Musallat İçin, Şifa

06.01.2021
1.289
Büyü Sihir Musallat İçin, Şifa

Büyü Sihir Musallat İçin, Şifa

Babacığım; bana küfür ordusu büyü yaptı. ALLAHA dedim ki ‘’ ya rahman rahim, ben her saniye sana sığınırım, aşığınım. Kulunun bir nazı, cilvesi say dediklerimi. ALLAH DA dedi ki; deden resulüme de bir Yahudi’nin yaptığı büyüsünü kabul edip, onu yatağa düşürmüştüm, hatırla’’ dedi. ‘’Başım gözüm üstüne’’ dedim. ‘’Ben seçtiğim kişileri habibim peygamberime benzetirim’’ dedi. Muhammed’imin sünnetini yaşatayım istedim ve sana rızamı vereyim, sünnettir’’ dedi.

‘’Ali’me söyle bu sırrı, zülfikârlara da duyursun. Bu senin üzerindeki büyüyü de ancak onların dualarıyla kaldırırım. Özel dua etsinler sana.

*Baba;

Allah beni yönlendirdi. ‘’Bir bardak su üzerine, 101 sefer “La İlahe İlla ente subhaneke inni küntü minezzalimiyn” 
1 Ayetel Kürsi ve 1 Fatiha suresi okuyup içilir ve o suyu içen kişinin içinde yanma olursa, anlayın ki o kişide büyü vardır, 
yanma o büyüdendir’’ bilgisini verdi.

Söylenileni yaptım, ayniyle uyguladım, okunmuş suyu içtim. Söylendiği gibi oldu. Yani içim yandı…Büyülendiğimi anladım. Cenabı Allah da bu halimi ve işimi onayladı. Bunu kardeşlerimde kendi Uzerlerinde deneyebilirler.

*Babacığım, çok dua istiyorum sizden. Yahudiler, seçilmiş kişilere kitlesel olarak büyü yapıyorlar. Ben yukarıdaki usul ile okuma yaptım, suyu içince içim yandı. Teşhis tamam olunca cenabı Allah ilacını da gönderdi. Her türlü büyü ve sihir ile musallata karşı aşağıdaki tertip üzere okuma yapılması ümmet ve millet olarak şifaya kavuşulması bildirildi.

*Okunacak ayetler ve yapılacak işlem;

Hud suresinin ilk 5 ayeti.

Meariç suresi ilk 7ayeti,

Taha suresi 38. Ayet.

Yunus suresi 78 -83 arası.

Bakara 18- 21 arası ve Amenuresulü ile 3 adet ayetelkursu.

Cin suresi 1 ila 13 arası,

Rahmân 1 ve 4,

Beyine 1 ve 4,

101 kere la havle kuvvete illa billahil aliyyul azim.

Felak, nas.

Kalem 51 ve 52.

Zumer ilk beş ayeti…

Şems ilk 9 ayeti,

Enam ilk 3 ayeti.

Fatır 41 ayet.

Rahman 33.  

İki rakam arasındakiler okunacak.1-3  dediğimiz,1.2.3. ayetler okunacak demektir,yanlış anlaşılmasın.

Kardeşlerim eğer ilk yazdığımı yapsınlar. Eğer içlerinden yanma olursa hemen bu tertibi yapsınlar. Bir bardak suya okuyup huhhhlasınlar… O bir bardak suyu bir büyük su kabında çoğaltsınlar. 7 gün boyunca içsinler, aile efradına da içirsinler.

Sihir, büyü, musallat, gece korkmaları, vesvese, huzursuzluk, hepsi yok olacak. Çocuklara, bebeklere de içerebilirler. Benim ilacım ise sizin dualarınızdır, babacığım.❤️

♥️Rabbimize hamdolsun, bu keremini bize lütfederken aracı seçtiği kardeşim, aziz İmam Muhammed sana da teşekkür ederim. Rabbimizin sağlık afiyeti, selameti ve inayetinin her türü senin ve cümle müminlerin üzerine olsun. Dilerim ki cümle müminler bu test nitelikle ilk tarifi önce yaparlar. Eğer içlerinde yanma olursa, devamında verilen tertip ile okumaları kendileri yaparlar ve ya en yakınlarına okuturlar gereğini yerine getirerek şifaya kavuşurlar da din tüccarlarına alet olmazlar. Kendi dertlerinin dermanının bu usulde bildirildiğine inanır, çevrelerine de bu bilgiyi Allah rızası için duyururlar.

Yahudiler bütün insanlığı üç yüz yıldır büyülediler, maddi manevi her yol ve yöntem ile dünyanın servetini birkaç ailenin elinde topladılar. Şimdilerde tanrıyı kıyamete zorlamak saçmalığı ile terör estiriyor, masum mazlum milletleri, bir yüz yıllığına daha köle yapmaya çalışıyorlar. Hidayet Allah’tandır. Umulur ki okuyanlar faydalanırlar… Selam es selame.

*Babacığım, ben bu ilmi size söyledim ya celalden düşmanlık seğirmesi almaya başladım. Kurtlar, kopekler, yılanlar, akrepler, timsahlar, sırtlanlar birbirine karışıp tek bir beden ve tek ruh oldular, acayip bir varlık olarak saldırdılar. Ben kılıcımla vuruyorum, koparıyorum başını gövdesinden ayırıyorum. Başı tekrar bedenini buluyor, tekrar yaratılıyor. Baktım ölmüyor,  bir türlü savuşturamadım. Ben de ‘’selamünkavlemmirrabbirrahiym!! Dedim. O anda, o acayip canavar varlık, bir kuzu oldu, pirim.

♥️Maşaallah, barikallah, Muhammedcan, kuzu neyi simgeler biliyorsun değil mi.  Selam es selame.

İŞTE O AYETLER.

*Selam es selame canım hocam benim imam muhammed kardeşimizle ilgili konudaki duaları toparladım. orada paylaşmak yerine size göndermek istedim, belki arkadaşlar için faydalı olur herkes çok yoğun yorgun zaman kısıtlı kimisi çalışıyor diye, kendim içinde pratik olduğundan hazırladım, yanlışlık yoktur inşallah. doğru ise onaylarsanız siz paylaşırsınız konu altına canım hocam, bende bugün denicem ilk suya okunup içileni. diğerini de gerekli olsun olmasın okurum kesinliklikle, Rabbimizin izni ile.
Kardeşlerime şimdiden şifa olsun,Rabbim sizi ve onları başımızdan eksik etmesin. Daha sizlerden öğreneceğimiz çokkkk şeyler var
 
1-Elif-lâm-râ(c) kitâbun uhkimet âyâtuhu śümme fussilet min ledun hakîmin ḣabîr(in)
2-Ellâ ta’budû illa(A)llâh(e)(c) innenî lekum minhu neżîrun ve beşîr(un)
3-Veeni-staġfirû rabbekum śümme tûbû ileyhi yumetti’kum metâ’en hasenen ilâ ecelin musemmen veyu/ti kulle żî fadlin fadleh(u)(s) ve-in tevellev fe-innî eḣâfu ‘aleykum ‘ażâbe yevmin kebîr(in)
4-İla(A)llâhi merci’ukum(s) vehuve ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)
5-Elâ innehum yeśnûne sudûrahum liyestaḣfû minh(u)(c) elâ hîne yestaġşûne śiyâbehum ya’lemu mâ yusirrûne vemâ yu’linûn(e)(c) innehu ‘alîmun biżâti-ssudûr(i)
 
MEARİC SURESİ İLK 7 ayeti
1-Se-ele sâ-ilun bi’ażâbin vâki’(in)
2-Lilkâfirîne leyse lehu dâfi’(un)
3-Mina(A)llâhi żî-lme’âric(i)
4-Ta’rucu-lmelâ-iketu ve-rrûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdâruhu ḣamsîne elfe sene(tin)
5-Fasbir sabran cemîlâ(n)
6-İnnehum yeravnehu be’îdâ(n)
7-Ve nerâhu karîbâ(n) Tâ-Hâ suresi
38.ayet İż evhaynâ ilâ ummike mâ yûhâ
 
YUNUS SURESİ 78-83 arası
78-Kâlû e ci’tenâ li telfitenâ ammâ vecednâ aleyhi âbâenâ ve tekûne lekumâl kibriyâu fîl ard(ardı), ve mâ nahnu lekumâ bi mu’minîn(mu’minîne).
79-Ve kâle fir’avnu’tûnî bi kulli sâhırin alîm(alîmin).
80-Fe lemmâ câes seharatu kâle lehum mûsâ elkû mâ entum mulkûn(mulkûne).
81-Fe lemmâ elkav kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr(sihru), innallâhe se yubtiluhu, innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn(mufsidîne).
82-Ve yuhikkullâhul hakka bi kelimâtihî ve lev kerihel mucrimûn(mucrimûne).
83-Fe mâ âmene li mûsâ illâ zurriyyetun min kavmihî alâ havfin min fir’avne ve melâihim en yeftinehum, ve inne fir’avne le âlin fîl ard(ardı) ve innehu le minel musrifîn(musrifîne).
 
BAKARA SURESİ 18-21 arası
18-Summun bukmun umyun fe hum lâ yerciûn(yerciûne).
19-Ev ke sayyibin mines semâi fîhi zulumâtun ve ra’dun ve berk(berkun), yec’alûne esâbiahum fî âzânihim mines savâiki hazaral mevt(mevti), vallâhu muhîtun bil kâfirîn(kâfirîne).
20-Yekâdul berku yahtafu ebsârehum kullemâ edâe lehum meşev fîhi, ve izâ azleme aleyhim kâmû ve lev şâellâhu le zehebe bi sem’ihim ve ebsârihim innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).
21-Yâ eyyuhen nâsu’budû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn(tettekûne).
 
1-AMENARRASULÜ “Rahman ve rahim olan Allah’ ın Adıyla” Amenerrasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nüferrigu beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve gâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr(masîru). Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min gablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn(kâfirîne).
 
3 Adet Ayet-el Kürsi
Allâhu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyu’l-kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ardı men zellezî yeşfe’u ‘ındehû illâ bi iznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ‘ılmihî illâ bimâ şâe vesi’a kursiyyuhu’s-semâvâti ve’larda ve lâ yeûduhû hıfzuhumâ ve huve’l-‘aliyyu’l-‘azîm.
 
CİN SURESİ 1 ve 13
1. Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben.
 
2. Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.
3. Ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.
4. Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan.
5. Ve enna zanenna en len tekulen’insu velcinnu ‘alellahi keziben.
6. Ve ennehu kane ricalun minel’insi ye’uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.
7. Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb’asallahu ehaden.
8. Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben.
9. Ve enna kunna nak’udu minha meka’ıde lissem’ı femen yestemi’ıl’ane yecid lehu şihahaben resaden.
10. Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl’ardı em erade bihim rabbuhum reşeden.
11. Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden. 12. Ve enna zanenna en len nu’cizallahe fiyl’ardı ve len nu’cizehu hereben.
13. Ve enna lema semi’nelhuda amenna bihi femen yu’min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan.
 
RAHMAN 1 ve 4
1-Er Rahman
2-Allemelkur’ane
3-halakal insane
4-Allamehul beyan
 
BEYYiNE 1 ve 4
1-Lem yekuni-lleżîne keferû min ehli-lkitâbi vel-muşrikîne munfekkîne hattâ te/tiyehumu-lbeyyine(tu)
2-Rasûlun mina(A)llâhi yetlû suhufen mutahhera(ten)
3-Fîhâ kutubun kayyime(tun)
4-Vemâ teferraka-lleżîne ûtû-lkitâbe illâ min ba’di mâ câet-humu-lbeyyine(tu)
 
101 defa,
LÂ HAVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYUL AZİM
 
1 felâk 1 nas
 
KALEM 51-52
51-Ve-in yekâdu-lleżîne keferû leyuzlikûneke bi-ebsârihim lemmâ semi’û-żżikra ve yekûlûne innehu lemecnûn(un) 52-Vemâ huve illâ żikrun lil’âlemîn(e)
 
ZUMER SURESİ 1 ve 5
1-Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm(hakîmi).
2-İnnâ enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkı fa’budillâhe muhlisan lehud dîn(dine).
3-E lâ lillâhid dînul hâlis(hâlisu), vellezînettehazû min dûnihî evliyâ, mâ na’buduhum illâ li yukarribûnâ ilallâhi zulfâ, innallâhe yahkumu beynehum fî mâ hum fîhi yahtelifûn(yahtelifûne), innallâhe lâ yehdî men huve kâzibun keffâr(keffârun).
4-Lev erâdallâhu en yettehıze veleden lastafâ mimmâ yahluku mâ yeşâu subhâneh(subhânehu), huvallâhul vâhıdul kahhâr(kahhâru).
5-Halakas semâvâti vel arda bil hakk(hakkı), yukevvirul leyle alen nehâri ve yukevvirun nehâre alel leyli ve sehhareş şemse vel kamer(kamere), kullun yecrî li ecelin musemmâ(musemmen), e lâ huvel azîzul gaffâr(gaffâru).
 
ŞEMS 1 ve 9
1-Veş şemsi ve duhâhâ.
2-Vel kameri izâ telâhâ.
3-Ven nehâri izâ cellâhâ.
4-Vel leyli izâ yagşâhâ.
5-Ves semâi ve mâ benâhâ.
6-Vel ardı ve mâ tahâhâ.
7-Ve nefsin ve mâ sevvâhâ.
8-Fe elhemehâ fucûrehâ ve takvâhâ
9-Kad efleha men zekkâhâ.
 
EN-ÂM 1-2-3
1-Elhamdu lillâhillezî halakas semâvâti vel arda ve cealez zulumâti ven nûr(nûra), summellezîne keferû bi rabbihim ya’dilûn(ya’dilûne).
2-Huvellezî halakakum min tînin summe kadâ ecelâ(ecelen), ve ecelun musemmen ındehu summe entum temterûn(temterûne).
3-Ve huvellâhu fîs semâvâti ve fîl ard(ardı), ya’lemu sirrakum ve cehrekum ve ya’lemu mâ teksibûn(teksibûne).
 
FÂTIR 41.
41-İnnallâhe yumsikus semâvâti vel arda en tezûlâ, ve le in zâletâ in emsekehumâ min ehadin min ba’dih(ba’dihî), innehu kâne halîmen gafûrâ(gafûran).
 
RAHMAN 33.
33-Yâ ma´şerel cinni vel insi inisteta´tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuz(fenfuzû), lâ tenfuzûne illâ bi sultân(sultânin).
 
 
-Selam es selame Goncacan, maşallah barikallah ne güzel ettin.ben düşünmüştüm de vakit yeterli değildi, sonraya kalmıştı.
Çok teşekkürler.
Selam es selame
 
 
*Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluh. Allâhumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 

Selam es selame can hocam, Rabbim tez zamanda dişlerinize şifa versin, işlerinize kolaylık, gönlünüze de ferahlık versin. Hocam son günlerde sıkıntılarım tasalluttan yana hat safhadaydı. Size yazıp rahatsızlık vermek istemedim. Niyaz ettim Rabbime, beni bundan kurtar diye. Hamd olsun can kardeşim İmam Muhammed ile medet etti. Ayetleri okumak kolay olsun diye yazdım hazırladım, ertesi gün yapacaktım.

Derken acaba ilk işlemi de yapsam mı, yapmasam mı, gerek var mı diye bir düşünce aldı beni, karar veremedim. Bir müddet sonra namaz esnasında kısa bir süreliğine midemde yanma oldu… Cevabımı almış oldum. Testi atlayıp direk ikinci aşamaya geçecektim fakat içimdeki ses yarını bekleme şimdi oku dedi… Okudum bir bardak suya, bir yudum aldım, kalanını da 5 litrelik bidona boşalttım. Gece huzurlu uyuduğum gibi uyanmakta, kalkıp namazımı kılmakta da zorluk çekmedim.

Kullarını çok seven, keremi sonsuz Rabbime; yarattığı, yaratmakta olduğu ve yaratacağı şeyler sayısınca şükürler olsun. İzzetle muttasıf olan ve onunla buyuran yüce Zat, her türlü noksanlıklardan münezzehtir, Azamet elbisesine bürünen ve kullarına nimetler ihsan eden Rabbimi tenzih ederim. Tespih ve Takdis sadece kendisine ait olan Rabbimi tespih ederim. Faziletler ve nimetler sahibi olan Zat münezzehtir, Şeref ve kerem sahibi olan Zat münezzehtir, Cemal ve ikram sahibi olan Zat münezzehtir. …  Hürmet eder ellerinizden öperim. Nilgün. Tarafından 15:52 itibariyle görüldü

-Selam es selame Nilgüncan. Maşaallah barikallah. Rabbimize hamdolsun. Bu tecrüben de lütfedilen ilim kadar değerli bir keramettir. Hemen yazının altında bu tecrübeni paylaşacağım. Kendisinde büyü sihir veya musallat olduğunu fark eden veya başkalarından öğrenen herkese bu kolay uygulamayı yaparak kimseye ihtiyaç duymadan, piyasadaki din tüccarlarına soyulmadan kurtulmalarının reçetesini verelim inşaallah. Bize bu ilmi lütfeden rabbimize hamdolsun. Selam es selam

*Selam es selame abim inşallah iyisinizdir sağlığınıza duacıyım Ben bir bardak suya okudum bugün kü paylaşımınızı yaptım içerim karıştı, yandı. galiba bende de var. uyuyamıyorum, içimde bir hareket var, anlatamam. İçim sıkılıyor, yanıyor, hareket var. karnımın ve organlarım içinde huzursuzluk hakim. Karnım şişti, şaşırtıcı. Guruldama olur ya öyle patlayacak gibi içerim. acaba dedim hastalık mı yoksa paylaşımınızdaki durum mu. Şaşırtıcı. Selam es selame

-selam es selame ..Sebahatcan. Teşhis tamam.Şimdi de tedavi için ikinci okumayı yap,kurtul.Ve kurtulduktan sonra allah için dört rekat şükür namazı kıl..Bize de dua edersen seviniriz..Üçüncü olarak da bu bilgiyi ulaşabildiğin kadar insana ulaştır. tedavi okumasını yaptıktan sonraki gelişmeyi de yazarsan tereddüt edenlere rahmet etmiş olursun..selam es selame

Selam es selame Ahmetcan; Bu ilmi rabbimiz bize yeni bildirdi.Uygulayan herkes serian kutuluyor.. sen de hemen bu gece uygula ve edindiğin tecrübeyi dileyenlerle paylaş ki insanımız kurtulsun selam es selame

Aleyküm selam hocam Allah razı olsun inş. Paylaşırız.

*Selam es selam hocam tertip bu gün denedim. Maalesef müthiş bir yanma var karnımda. inşaallah yarın sabah okuyup suyunu içmeye başliyacam. Allah razı olsun..

Selam es selame Ahmetcan. Rabbimizin bu çağın müminlerine, milletimize keremidir. Hemen tedaviye başla ve gelişmeleri yaz ki yazının altında paylaşalım,hastaları gayrete getirelim,inşaallah. Şeytanı biraz üzelim. selam es selame

*Eüzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

Selam es selame can hocam. Grupta imam Muhammed kardeşimin büyü için paylaşımını yaptım. Önce test ettim, boğazımdan başlayarak midemde bir yanma başladı. Ardından da temizlenme terkibini yaptım. Hocam bu rabbimizin bize lütfettiği bir mucize. Suyu içince anında yanma geçti ve bir ferahlık geldi. İnşallah rabbimin izniyle ve yardımıyla şifa bulacağım.

Rabbim sizden de imam Muhammed kardeşimden de razı olsun. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Tövbemizi etmeye de devam ediyorum her gün. Rabbim inşallah bana da ilerlemeyi nasip eder. 10 gün önce bir rüya görmüştüm. Bazı kısımlar unutturulmuştu. Yazmamıştım ama şimdi rüyamı net hatırlıyorum. Rüyamda bilmediğim çok katlı güzel bir apartmandayım.

Asansörlü yeni bir bina. Burada bir daireye giriyorum. Sonra aşağı inerken bir arkadaşımın eşiyle kavgasını duyup şaşırıyorum. Çünkü iyi anlaşan eşler. Apartmandan çıktım, önündeki bir bahçeye geldim sırada bir deprem oldu, bina zarar gördü ama bahçedekiler etkilenmedi. Bahçede büyük bir elma ağacı vardı.  Altında ben birkaç tanımadığım kadın erkek kişiler ve siz vardınız. Bir kırmızı elma size bir kırmızı elma benim elime düştü. Siz bir ısırık alıp bana gülümsediniz. Selam es selame.

-Selam es selame Banucan; Geçmiş olsun. yedi gün bütün aile olarak içeceksiniz. İlk günde etkisi bu kadar olduysa rüyan gerçekleşecek.. Bahçe cennet demek, elma ise aşk. cennete çıkacak, Allah’ın yarattıklarını Allah için seveceksin. Dünyayı cennet gibi yaşayacaksın inşaallah.. yedi günün gelişmelerini de özlü cümlelerle yaz ki yazının altına ekleyelim Millet kurtulsun bu illetten, boşanmalar son bulsun, çocuklarımız analı babalı yetim olmasınlar. Selam es selame.

Bende bugün yaptım. nasip oldu hamdolsun. ilk test yaptığımda mideme birşey oturdu suyu içtiğimde ve şişlik meydana geldi. ardından ayetleri okudum, içtim. insAllah bozulmuştur, iptal olmuştur. kalkmıştır üzerimdekiler. zaten ben büyüye maruz kalmış birisiydim. bu vesileyle de kurtulmuş olurum inşAllah. Yeniden doğmuş gibi

Euzü Billahimineşşeytanirraciym. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü enla ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasûluhu. Selam es selame hocam. Ben eltim Gonca sayesinde sizinle tanıştım. Yaklaşık 6 aydır verdiginiz zikirlerden faydalanıyorum Elhamdülillah. Ama bu süre zarfında temizlenememiştim. Kardeşimiz İmam Muhammed’in verdiği suya okunan duayı 15 gündür yapıyorum.

İlk başladığım gün Rüyamda Gonca ile beraber ve bir evde oluyoruz, O bendeki musallatı çıkarmaya çalışıyor. Tırnakları cok uzun ve sağ işaret parmağıyla ya da başparmağıyla ensemde bir yere bastırarak içinden dualar okuyor, inanılmaz acı çekiyorum. sanki tırnağı ensemden içeri girmiş gibi bir acıydı. dayanılmaz gibi olunca saldırganlaşıyorum. internet sitelerindeki, insanların saldırgan oldukları gibi. Sanki bir kedinin karşı kediye tıslaması gibi haller oluyor bana.

Çocuklar oluyor yanımızda. Hemen onları başka odaya göndermeye çalışıyoruz. Gönderip tekrar banyo gibi bir oda oluyor orda masa sandalye oluyor. plastik bahçelerde kullanılanlardan. ben yine oturuyorum onun önüne yine aynı işlemi yapıyor enseme bastırmayı yani. Bastırırken beni kışkırtmaya çalışıyor. Tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum ama saçma cümlelerdi. Sonra uyandım.

Ensemde aynı acı vardı. Bir 10 dakika kendime gelemedim, yataktan doğrulup ensemi ovdum öyle, biraz geçti. Bu süre zarfında sürekli baş, boyun ve sırt ağrılarım oldu. Günden güne çoğalıyordu. zikrim olan ’Selamün kavlemmirrabbirrahim’ede devam ediyordum. Çoğu zaman namazlarımda, sağ devirlerimde ağırlık ve ağrılardan dolayı zor bitirdiğim oldu. Enerjim yoktu sürekli yorgunluk, halsizlik vardı. Aksatmadan devam ettim çok şükür.

Bugün Gonca’yı iftara davet ettim. İftarımızı yaptık oturuyorduk. Benim baş ağrım iyice arttı ikinci ağrı kesiciyi almama rağmen geçmedi. Gonca birden gel boynuna masaj yapıyım dedi. Oturdum önüne tıpkı rüyamdaki gibiydi hocam. O masaj yaptıkça ense kısmıma içimden istemsiz ses gelmeye başladı iniler gibi. Yarım saat yada daha fazla geçti sanırım tam kavrayamadım zamanını. İçimden Ayetel kürsi okumamı istedi Gonca. Devamlı okurken birden ben kusmaya başladım.

Yemeği biraz zaman önce yememize rağmen. Çıkan şey yemek değildi. Çok canim yandı boğazıma kadar birşey geldi. Gonca ben o haldeyken elleriyle sırtıma bastırmaya devam etti. Son bir kaç hareketten sonra içimden Allahhh dedim ve o olay bitti. Yeniden doğmuş gibi çok hafiftim. Hiç bir yerimde ağrı da kalmamıştı. Gonca dedi yüzünden bile belli geçmiş olsun kurtuldun İnşallah. Aynaya baktığımda yüzümün rengi sekli bile değişmişti.

Bu yaşananları hangi kelimelere sığdırayım, hangi kitap yazar hocam. Rüyam ve bu yaşananlar, Allah’ın kudreti, hikmeti ve mucizesi değil de ne? Rabbim bana Gonca’nın elleriyle şifa verdi. Allah sonsuz kere razı olsun sizden ve sizinle tanışmama vesile olan Goncamdan. Bütün dualarınız kabul olsun İnşallah. Rabbim sağlık afiyet versin. Elhamdülillah Elhamdülillah Şükrallah. Zikrinizden faydalanan kardeşlerim de asla vazgeçmesin, ümitsizliğe kapılmasın Rabbim bir Gonca bir Hacı Ali Bayram, bir dost gönderiverir de yanınıza, şifa bulursunuz.

Ben su içmiyormuşum hocam, boğazımda bir düğüm varmış meğer, yutkunamıyormuşum.Bugün o kadar rahat yaptım ki ibadetlerimi tüy gibi hafiftim. Yeni bir sayfa açıldı İnşallah önüme, durmak yok yola devam İnşallah. Her zaman Dualarımda olacaksınız sizleri çok seviyorum. Selam olsun 18 bin Alemlerin Rabbine, selam olsun Allah’ın habibim dediği En sevgili Peygamber efendimize ( s.a.v)selam olsun Rabbimin sevdiği kullarına, selam olsun Rabbimi seven kullarına, Selam olsun ümmeti Muhammed’e,selam olsun sizin ve zülfikar kardeşlerin üzerine. Selam es selame Hocam dün yaşandı bu olanlar, bugün göndermek nasip oldu selam es selame

♥️maşaallah barikallah…kutlu olsun .geçmiş olsun….her birimizin hayatı diğerlerine ibret maşaallah.. selam es selame

Yayınlanma tarihi: 29 Nis 2019, 22:22

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

 1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

  KARDEŞLERİM YANMA VÜCUDUN HERHANGIBI BI YERDE VEYA MIDEDE FARKETMEZ VUCUDUN ICI DISI HE UZVU YANMA VARSA VEYA O AYETLERI OKUDUGUZDA SIKINTI DARALMA KORKU URPERTİ VARSA ISLEMI YAPIN ICINIZDE CİN SEYTAN MUSALLAT BÜYÜ NAZAR HEPSI ORTADAN KALKACAK BAK YAZARKEN BILE ALLAH ANINDA SEGIRME BILE BILDIRDI NIMETE KAVUSACAKSINIZ HUZUR MUTLULUGA SEVDIGINIZ HERSEY

 2. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

  Selim Yavuz Dedecim dediğiniz gibi bende yaptım midem sitresliyken yandığı gibi yandı ve boğazımda müthiş yandı nefes ve yemek borumda acı yemişim gibi uzunca yanma devam etti,hemen ikinci işleme geciyorum,7 gün bitince halimi yazacağım,

 3. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

  Bilge, ….Benim de sanki su mideme oturdu kalıp gibi, ama yanma olmadı tekrar yapıcam inşaallah müsait zaman da

 4. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

  Kezban K…. Zehır gıbı oldu agzımın ıcı hocam normal mı yanma pek olmadı

 5. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

  Dedecim dediğiniz gibi bende yaptım midem sitresliyken yandığı gibi yandım ve boğazımda müthiş yandı,hemen ikinci işleme geciyorum,7 gün bitince halimi yazacağım,

  Belkide dedem sizinde değiniz gibi 28 yaşındayım ve hayatım çözülmesi imkansız kilit borc batak ,3 yıldır kurtulamadım,
  Belkide bunun sebebi üzerimde büyü,
  İnşllah dedem kurtulurum
  Konuşma Sonu
  Bir mesaj yaz…

 6. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

  Gonca Atabay Hacı Ali Bayram canım hocam evelsi gün ilk testi yaptım,bana göre birşey olmadı.İKİNCİ ikinci KISIMDAKİ AYETLERİ okudum.sizi,imam muhammet kardeşimi zulfıkar kardeşlerimi niyetime aldım.Rabbimizden şifa vermesini diledim.Okuduğum suyu içtim okadar tatlıydı ki tadı.çeşmeli surahıye şerbet yaptım ki herkes içsin diye o suyu karıştırdım.????dün tekrar okudum aynı şekilde. yeniden içtim suyun tadı verdiği enerjiyi hissetmemek mümkün değil.subhanallah MaşaAllah Rabbim razı olsun çektiğiniz acıların meyvelerini bizlerle de paylaşıyorsunuz çok teşekkür ediyorum kendi adıma❤️❤️❤️ bugün daha yoğun hissedildi.okuduğum suyu içtikçe acı biber yemişim gibi hissettim ağzımda.iyce emin olmak için bekledm akşama kadar.devam ediyoruz inşallah,selam es selame can hocam

 7. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

  Bircan Dursun Bende bugün yaptim nasip oldu hamdolsun ilk yaptigimda mideme birsey oturdu suyu ictigimde ve şişlik meydana geldi ardindan ayetleri okudum içtim insAllah bozulmustur iptal olmustur kalkmistir uzerimdekiler zaten ben buyüye maruz kalmis birisiydim bu vesileylede kurtulmuş olurum inşAllah

 8. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

  Ayse Yıldız Korkulu Selem es seleme hocam kardeşlerim testi hocamız paylaştığında yaptım birşey hissetmedim ve aileme nasıl test ederim diye düşünürken içimden direk 2. İşlemi yapmak geldi ve hemen yaptım annemlere ve kardeşimde yapıp götürdüm babam zaten 1 haftadır hastaydı sürekli ambulansla hastaneye kaldırıldı anneme 7 gün bu sudan için Rabbimin izniyle şifaya kavuşursunuz inşallah dedim babama küçük Pet şiyeye koyup babam bundan iç suyunu olurmu dedim. Canım babam Rabbim senden razı olsun kızım sağol diye dualar etti imam Muhammed kardeşim Rabbim senden razı olsun sizin bilgilerinize tecrübelerinize ihtiyacımız var testi uygularken bir saniye bile tereddüt etmedim canım ailem hepininizi çok seviyorum ????????????

 9. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

  Tugba Fazlıoglu Bende ilk işlemi yaptım bir yanma olmadı. Daha önce hocam sayesinde bir büyüden kurulmuştum. Namaz kılarken arkamda biri var gibiydi.2 işlemide yaptım çocuklar gece korkuyor wc ye gidemiyor.hep beraber içiyoruz. Korkular da azalma var.

 10. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

  Hocam teşhis doğru, çok şaşırdım.Diger dua tertiplerinide uygulayacağım bilginize kusluk namazi ile zikirlerimede başladım. Sevgiler❤️Zeynep Selen♥️

 11. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

  Selam es selame mübarek hocam, ve anetil vücuhu… Zikrindeyim, efallerimi yapıyorum, dünde devri alayı yaptım, okunmuş suyu kendim okuyarak tekrar hazırladım. Oğlum okuduğu yerleri işaretlemiş ve rahman suresi ve sonraki sureyi eksik okumuş, o rüyada o eksiklik bildirilmiş demekki… Dün gece çocukları yatıracakken bilinçdışı çok şükür şey ıııı dedim, büyük oğlum ne dedin anne dedi, oturup kafamı toparlayayım ne dedim ki diye düşündüm. Çok şükür bitti dedim, ama bilinçsiz bir şekilde demiştim. Yatarken kolları omuz bitiminden kesik, yada arkadan bağlı olduğu için öyle görünen, yerde ölmüş yatan bir adam vardı. Vücudunun üst bölümü çıplak, altında deri gibi siyah kalın kuşaklı şalvar tarzı kıyafeti vardı ve ölmüş olduğundan morla gri karışımı bir renkti vücudu. Ayakları bana bakacak şekilde yatmış ve arkadan görmediğim kişilerle sürüklenerek geriye çekildi.
  Bana göster Rabbim son hali nedir diye içimden geçmişti o musallatın… Çünkü o hocaya izin verilmedi, yaktı ama yanık haliyle halen daha yaşıyordu. Sonrada iyileşti, nasıl iyileşti bilmiyorum… Belki günahlardan belki eski günahlara tövbe edince, üzerimizdeki etkiler ancak kalkıyor… Yada başkada vardı veya sonuçta hepsi sınav ya… Rabbim beni bırakmadı nefeste aldırıyor ve çok merhametli ya….
  Büyük oğlumun odası da miskmi derler, kokmaya başladı, buram buram kokuyor…. Soruyorum ama kimse o kokuyu almıyor… Esansmı sürdün diyorum hayır diyor, arada sürsede bu o koku değil türbe kokusu…
  Türbe ziyareti yapamıyorum diye üzülmeyecekmişim, zülfikar kardeşlerimin duasını alacakmışım onlarda evliya denildi…..
  Sizi seviyorum hocam, cennet iyi ki var, dünyada ne verilse mükafat olarak yetersiz kalırdı size ❤️❤️❤️ Yüreğinizden ellerinizden saygıyla hürmetle öpüyorum.
  Selam es selame.
  15:03
  -Maşaallah barikallah haticecan kurtulmuş olmana sevindim.selam es selame
  Bir mesaj yaz…

 12. Anonim dedi ki:

  Dönüş yapan var mı hocam 7gunun sonunda

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   yazının altına ilk gün dönüşlerini koydum..elbette var..kendin yap sen yaz yorumlara..
   selam es selame

 13. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

  BİNLERDE GERİ DÖNÜŞTEN BİRİ DAHA..
  Selam es selame sevgili hocam.sabahımız mübarek olsun.❣️sonsuz saygımla ve sevgimle ellerinden öperim.Hocam okunmuş suyu içiyoruz. Eşimin dünden beri arkası ensesini bana jel sürdürüyor bıR sey oldu buraya diyor .Birde yemeklere acı koymuyorum, bana acı biber koyuyorsun diyor, boğazım çok yanıyor mideme kadar diyor. midesi çok bulanıyor. eczaneden mide bulantı hapı almış hiç fayda etmiyor diyor 21 gün içeceğiz inşallah Rabbim şifa veriyor .Allah’ım senden ve zuĺfikar kardeşlerimden razı olsun❤️????????canım hocam????selam es selame
  Konuşma Sonu
  Bir mesaj yaz…

 14. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

  Selam es selame abim nasılsınız iyisinizdir inşallah sağlığınıza duayıcım abim .abim benim suyu 21 güne cıkardınızya gene okuyup tazeleme yapıyımmı ? Bendeki hal gwcermi abim dua edin bana lütfen inşallah temizlenirim suyu ilk içtiğimde yatdığımda uyanıkken gözümü kapadım 4 .yada 5 taneydi rabbim onları bana gösterdi sadece suretlerini gördüm abim çeşit çeşit çirkinlikte idiler birinin kuçük boynuzu vardı kiminin dili sivriydi bana noluyor abim anlamış değilim ensemde sorun yaşıyorum uykum iyi selam es selame abim
  Sebahat Caymaz
  Sayğılarımla
  Hacı Ali Bayram (Sevgi Yolu)
  suyu bir kere daha oku..
  o sudan bir bardak banyo suyuna karıştır
  her hafta cuma günleri sela ike ezan arasında o sudan bir bardak karıştırdığın su ile banyo yap
  ailecek için
  selam es selame
  Hacı Ali Bayram gönderdi
  Sebahat Caymaz
  Tamam abim su giderden gidebilirmi abim
  Banyo suyu
  Sebahat Caymaz
  Ben iyiyim çök şükür sağdevri zikirlerimle ayaktayım Allah sizden razı olsun ben yoksa çok ızdıraptaydım senelerdir abim
  Sebahat Caymaz
  Ama suyu 21 gün içicem banyoyu uzun sürem yapıcam abim sizide yoruyorum hakkınızı helal ediniz .bana bu olanlar büyü alametimi abim
  03:01
  Hacı Ali Bayram (Sevgi Yolu)
  bu 21 gün içinde yap selam es selame
  Hacı Ali Bayram gönderdi
  04:30
  Sebahat Caymaz
  Abim normal giderderden aksinmi su yıkanırken bir bardak suyu karıştırıp yıkanıcam ya o suyu selam es selame
  07:41
  Sebahat Caymaz
  Abim selam es selame şimdi yataktan kalktım sancıyla midem bulandı bir ter döktüm ecel teri gibi abi ölücem zannetdim normalde kusmam kolay kolay okadar kustumki abim
  Sabah namazında sakine duası yaptım Allahımdan diledim içimi temizle büyülerden diye niyet etdim abim acaba ondanmı kustum hasta olsam kusunca rahatlamazdım çok şükür iyiyim bağırsaklarım bile söküldü şimdi normal devam etmedi demekki üşütme değil
  Sebahat Caymaz tarafından 07:44 itibariyle görüldü
  11:59
  Hacı Ali Bayram (Sevgi Yolu)
  normal giderden akıp gidecek
  okunmuş su temizleyecek demedik mi.
  kusmakla içindekileri çıkarmışsın
  21 gün devam et içmeye.
  Hacı Ali Bayram gönderdi

  Yanıt yaz…

 15. Merve dedi ki:

  Hocam yardımınıza ihtiyacım var . Kanser hastası oldum bir hocamıza göründük cin var dedi büyüğü hastalık için emir veriyor dedi . Aşiret halinde bunlar ailendede var diyor bunları yapsak etkili olur mu yoksa çok kalabAlık olunca daha çok zarar vermeye çalışırlar mı yol gosterirmisiniz

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   hemen uygulayın .ailecek kırkbir gün o suyu için yemeklere katın çayları o su iel demleyin ve banyo suyunuza katın.evinizi sirkeli su ile silin .kapıların önünü arkasını sirkeli su ile silin.çamaşır makinesinin durulamasına sirke ilave edin.
   her gün sabah bir kaşık sirkeyi bir bardak suya ilave ederek her sabah aç karına için.la havle vela kuvvete illa billah.
   selam es selame

  2. Raddun dedi ki:

   Nasıl oldun Merve?