Ayaktaki Seğirmeler Ne Anlama Gelir ?

Tüm ayak bilekten aşağı seyrir ise (ihtilaç ederse) :

Sağ bacak bütünü ile sarsılır veya bilekten aşağısı bütün olarak sarsılırsa; Hicret olur;

Sol   bacak bütünü ile sarsılır veya bilekten aşağısı bütün olarak sarsılırsa; Küffara(Celal-Nefis-Şeytan-Süfliyat-Karanlık güçler de) perişanlıktır.

Sağ ayağın bu ihtilacının sebebi soldan çok devir yapılmış olmasındandır. Sağ ayak ayrılmak ister vatanından. Bu efalin çok yapıldığı yerden müminler ayrılır, yani yerlerini küffarın istila etme ihtimali vardır. Bu efali böyle aşırı yapmak zat için asla doğru değildir.

Sağ ayak müminlerdir ve evladından kızı ve kadın akrabalarıdır. Aile efradı denilebilir.

Soldaki ihtilaç ise aşırı derecede sağ devri yapılmasından ileri gelir, küffara perişanlıktır. Ancak kendisi dahi sol ayakta olduğundan zarar görür, nefsi sıkıntıya düşer. Bu dahi böyle aşırı olarak yapılmamalıdır.

Solda olduğunda bir sağ devri yapılmalı ve sağ el şahadet parmağı ile sol ayak başparmağından başlayarak sağ ayağa çekilen hakikat kapısında okunmalıdır.’’Niğmeten helalen dayyiben’’

Sağda bu ihtilaç olduğunda, bu şekilde dahi davranılması evladır.…

Sağdan bir devir yapıldıktan sonra, sağ el sağ ayak üzerine konarak, şahadet parmağı, sağ ayak başparmağının üzerinde olarak;’’La ihtilacı riclül yemini… Ene basitün bi basiti ve ene sabitün bi sebati ve hayatil beka-i fil hayati’’ şeklinde okur. Bu efal sağ ayak başparmağı iner kalkar şekilde okunur. Tabii el parmağı dahi birlikte aynı hareketi yapmış olur. Yeterince okunduktan sonra, sağ el sağ dizde yeniden aynı dualar okunur.  Efalde tedenni ile bu tecelli düşürülür. O tecelli zail olur.

Solda olduğunda zat kendi hayatının tehlikeye düşmemesi için,

Öce sol ayak başparmağında, hemen ardından sol el sol diz üzerinde okur.’’La ihtilacı ricrül yesari ve fil ihyayı vebi efalil kemali fil hayati’’

Zat kendi hayatının bekası için bunu yapmalıdır. Hz Allah teala habir sıfatından sana haberini verdi. Hakk’ullahta noksanlık yoktur. Lüfundan sana beyan ediyor. Eğer efali cemal ile o tecelliyi karşılamaz isen (Zekeriya, Yahya; Nesimi ve hâlla-cı Mansur gibi) hayatını kaybetmiş olursun. Vebali senin kendi boynunadır. Hakk’ullahta kusur yoktur. Sana kendi yaptığın efalinin sonucu oluşan tecelli haber verilmiştir. Efalin sahibi dahi sensin. Cenabı hakk sana oluşmuş tecelliyi haber verir. Sen ister değiştirirsin, ister neticesine razı olursun. Bilmeyenler için belki hoş görülebilir ama sana haberini işte bildirdik. Hemen müdafaa gerekir.

Ayrıca sol ayakta zatın yakınlarından oğlu ve akrabaları dahi vardır. Onları da korumak lazımdır. Müminler dahi sıfatıdır ki erkeklerdir. Küffar sıfatı esma ile sol tarafından tecrit edilmiş olur. Evvela sol ayakta sol ayak başparmağı depreşilerek okunur, sonra sol el sol diz üzerinde aynı esmalar okunur ve o tecelli düşürülür. Allah ismi sol ayakta da sol elde de asla okunmaz. Buna dikkat şarttır. Okursa şiddetle celal tecelli eder. Karşılaması güç olur. Belden aşağı azaları hareket halinde iken sağda bile okunmaz. Yürürken İçinde Allah ismi olan ne esma ne ayet ne sure asla ve kat’a okunmaz.

Sağ devirlerinden küffar perişan olur. Ancak celal saatlerinde bu fazlasıyla yapılmaz.

Saatlere dikkat etmek lazımdır. Cemal saatlerine özellikle Zühre’de ve kamerde yapılır ki İslam ülkelerinde celalın gücü azalsın. Bütün bunlardan anlaman gereken hikmet ilminin önemini kavramaktır. Hikmetullah oyun yeri değildir. Ol dersin olur. Melekler ne dersen onu tecelli ettirirler. Emre amade varlıklardır. Bu ilim kusursuz tatbik ister. Ne yaparsan bilerek yapacaksın. Sonucun ne olacağını bilmediğin işlere girişmeyeceksin.

Ayak tabanı seğirmesi (Parmaklardan ayak boşluğuna kadar olan mahal)

Sağda hüzün,

Solda sefa olur.

Sağda ise; sağ el sağ dizde okursun.’’La hüzni fil hayati’’

Ayak tabanı seğirmesi (çukur kısmı,boşluk)

Sağda mayluba muafık güzel,

Solda nahoşluk, olur.

Sol ihtilaç ettiğinde, hemen sol el sol dizi üzerine koyarak,

La hüznü vela gammi, vela emrazı fil hayati” okunur.

Sol elde Allah ismi okunmaz. Zira cebbar isminden tecelli olur. Âlemi ceberuttan tecelli pek dehşetlidir. Çok şiddet gösterir. Sol elde Allah ismi okunması hikmeten yasaktır.

Ayaküstü seğirmesi  (En yüksek noktası)

Sağda cemali zat sıkıntıda muahezede

Solda Celali zat sıkıntıda demektir.

Sağda olmuşsa;                                                                                                                                                 Sağ el sağ dizde olarak ‘’Ya hayyül baki fil hayati ve bi dul el ömrü fil hayati’’ okur…                             Her ikisinde de fazla ihmale gelmez. Zatın hayatı emniyete alınmak gerekir.

Solda olduğunda bunu okur.                                                                                     Soldan bir yarım devir yapar, yani arkası kıbleye gelecek kadar ve oturup sol el sol dizde ‘’Ya hayyül baki bi hayatil beka-i fil hayati>

Ayakucu seğirmesi (Parmaklara yakın)

Sağda cemale vuslat ve meserret,mutluluk,

Solda hüzün. Solda ise müdafaa etmek için sağ el sağ diz üzerinde ‘’Allahümme la hüzni fil hayati ve halakal meserreti ‘’ okursun.

Küçük parmaklardan gayri bütün parmaklar birden.

Sağda cemal ile solda celal iledir mücahedesi.

Sağda ise ‘’Allahümme eğdini kitabi bi yemini ‘’okur;

Solda ise; Önce sol ayak başparmağı depreştirerek; ‘’la ihtilacı riclül yesari vela tüstini kitabı bişimali vela min vera-i zahri ‘’;okunur. Bu asla ihmal edilecek bir ihtilaç değildir. Celal şiddetli düşmanlık ediyordur… Hesabın arkadan verilecek yani cezalandırılacaksındır. Sol ayak başparmağında yeterince okuduktan sonra sol sol dizde işaret parmağı ile aynı esmaları okursun.ardından bir sağ devri yaparsın.sağ devrinde besmeleye ya dafiun ve ya maniun esmalarını eklersin..

Bütün parmakların seğirmesi

Sağda cemale vuslat,

Solda celal eder ezdat. Onunladır mücahede. Bir önceki ihtilacın daha şiddetlisidir. O nedenle aynı savunmayı ihmal etmeden yaparsın… En az üçlerde yaptığın gibi birkaç gün yapmak en doğrusudur.

Önce sol ayak başparmağı depreştirerek; ‘‘La ihtilacı riclül yesari vela tüstini kitabı bişimali vela min vera-i zahri ”;okunur.

Bu asla ihmal edilecek bir ihtilaç değildir. Celal şiddetli düşmanlık ediyordur… Hesabın arkadan verilecek yani cezalandırılacaksındır. Sol ayak başparmağında yeterince okuduktan sonra sol el sol diz üzerinde işaret parmağı ile aynı esmaları okursun. Ardından bir sağ devri yaparsın. Sağ devrinde besmeleye ya Dafiun ve ya Maniun esmalarını eklersin. O tecelliyi düşürürsün. Bunu ihmal etmeye gelmez. En büyük kederlerin bildirildiği bir ihtilaçtır.

Ayak şemik kemikleri seğirmesi (bilekteki çıkıntı kemikleri):

Sağ ayak dıştaki; kısa yürüyüş yapmaktır.

Sağ ayak içteki şemik; şereftir.

Sol ayak içi; yürümek

Dışındaki şemik ; Şereftir.

Topuk seğirmesi

Sağ ayak topuğundaki seyrime ; Makamında durmak

Sol ayak topuğundaki seyrime ise ; Bulunduğun yerden Ayrılmak, sefere çıkmaktır…

Ayak başparmak seğirmesi

Sağ ayak başparmağındaki seyrime ; Eline servet değerinde mal sahibi olmasına işarettir.

Sol ayak başparmağındaki seyrime ise; Celaldan (kafirlerden)düşmanlıktır…Sol ayak baş parmağı depreştirilerek (olduğu yerde aşağı yukarı indirip kaldırılarak) ‘‘la ihtilacı rüiclül yesari ve la tüstini kitabı bi şimali vela min vera-i zahri’ fil hayati’ okunur..asla ihmal edilmez,savunma yapılır.

Ayak ikinci parmak seğirmesi

Sağda ve solda devletten resmi ve hoş haber almaktır.

Ayak orta parmakları seğirir ise;

Sağda ve solda kavga (cidal) haberidir.

Hemen sağ ayak başparmağını deprederek okunur;’’Önce sağdan bir devir yaparsın, devirden sonra sağda olan için önce sağ ayak başparmağında ve sonra sağ elde ‘’La ihtilacı vela cidali‘’ okursun…

Solda olan için ise önce sol ayak başparmağında ardından sol el sol diz üzerinde .’’La ihtilacı vela cidali fil hayati’’ şeklinde okursun. Önce ayakta sonra el diz üzerinde okumak demek o tecelliyi tedenniye (düşmeye) davettir.

Ayak dördüncü parmak seğirir ise;

Sağda cidal(kavga) ve solda(mutluluk) sürurdur.

Sağda ise yukarıdaki tertip ile okunur. Yani önce ayakta ayak parmağı hafif hafif indirilip kaldırılarak ve sonra sağ şahadet parmağı az indirilip kaldırılarak aynı dua sağ dizi üzerinde okunur. Burada ihtiyaca göre şu esmalar dahi okunur. ‘’La harbi, vela fesadı, vela harabiyeti, vela kederi fil hayati‘’ gibi.

Ayak cici parmağı seğirir ise; (En küçük parmak)

Sağda ve solda rızık ve maldır.

 

Paylaş

Ayaktaki Seğirmeler Ne Anlama Gelir ?” için 43 yorum

 • 3 Ağustos 2018 tarihinde, saat 19:22
  Permalink

  Sayın hocam “dua kabul” olarak yorumladığınız seğirmeler gerçekleştiğinde, daha önce ettiğimiz duaların kabul olduğunu mu anlıyoruz? Yoksa o an edeceğimiz duaların kabul olacağını anlayıp dua etmemiz mi gerekiyor. Açıklarsanız sevinirim.

  Yanıtla
  • 3 Ağustos 2018 tarihinde, saat 22:15
   Permalink

   ihtilacı aldığınız anda her ne dilediyseniz anlık olarak kabul edildi haberi verilir.allah seninledir biliyorsun değil mi.göklerde değil..seninle yaşıyor,yaşatıyor..aslında sen osun o da sen ..hiç bir varlıktan uzak değil.senden de uzak değil….ondan gizli brişey yapamaz düşünemez söyleyemzsin. o seni düzenli olarak her halinle denetim altında tutar..her yaramazlığını bilir..her güzelliğini görür..herşeyi bir kitaptan daha doğrusu videoda çekim yaparak belleğe sıkıştırır.kıyamet gününde izlersin kendi kararını kendin verir suçunun cezası cehennem ise tıpış tıpış gidersin.orda yalan yok.iftira yok inkar yok durducan..sen birşeyi dilediğin anda o duyar,görür..kabul eder veya biraz daha iste de daha çok vereyim der.
   selam es selame

   Yanıtla
 • 29 Ekim 2018 tarihinde, saat 11:13
  Permalink

  Hocam sanırım şu bölüm de hata var,belki bazı arkadaşlar anlamayabiilir.

  Ayak başparmak seğirmesi

  Sağ ayak başparmağındaki seyrime ; Eline servet değerinde mal sahibi olmasına işarettir.

  Sağ ayak başparmağındaki seyrime ise;

  Celaldan düşmanlıktır…Sol ayak baş parmağı depreştirilerek (olduğu yerde aşağı yukarı indirip kaldırılarak) ”La tüstini kitabı bi şimali vela min vera-i zahri” okunur..

  Birincisinde ve ikincisindede sağ ayak yazıyor.
  Selam es selame

  Yanıtla
  • 30 Ekim 2018 tarihinde, saat 07:52
   Permalink

   teşekkürler..düzeltilecek..selam es selame

   Yanıtla
 • 24 Kasım 2018 tarihinde, saat 06:48
  Permalink

  Selam es selame hocam.
  Sağ ayak tabanı boşluğu için mayluba muafık güze demişsiniz, anlamını bulamadım. Kur’an okurken uzun bir süre seğirdi. Yorumlarsanız sevinirim. Hakkınızı helal edin.

  Yanıtla
  • 25 Kasım 2018 tarihinde, saat 09:39
   Permalink

   maksadına uygun dileğin doru kabul güzel..sözlükte kelimelere bakmalısınız.selames selame

   Yanıtla
 • 8 Ocak 2019 tarihinde, saat 01:14
  Permalink

  Selamunaleykum hocam ayak 4.parmak seyirmesinde sağ ayak için esma var fakat sol ayak için bir esma belirtmemişsiniz okumam gereken bir esma varmı acaba alâkanız için teşekkür ederim

  Yanıtla
  • 8 Ocak 2019 tarihinde, saat 17:52
   Permalink

   solda mutluluk tur..sükür edersin..savunulacak bir şey yok.sevinilecek bir haberdir.

   Yanıtla
   • 2 Şubat 2019 tarihinde, saat 02:09
    Permalink

    Hocam hayırlı akşamlar benm sol ayak baş parmağının alti segirdi birazda aşağıya doğru anlamı nedir acaba

    Yanıtla
    • 2 Şubat 2019 tarihinde, saat 03:33
     Permalink

     ilgili yazıya bakmalısın
     sol ayak baş parmağı diye yaz.

     Yanıtla
 • 2 Şubat 2019 tarihinde, saat 02:11
  Permalink

  Hocam hayırlı akşamlar benm sol ayak baş parmağının alti segirdi birazda aşağıya doğru anlamı nedir acaba

  Yanıtla
 • 5 Mart 2019 tarihinde, saat 09:12
  Permalink

  Selam eesSelame hocam, sol ayağın iç(sağ) yan tarafı boydan boya seğirdi, belirtilere baktım, anlamını bulamadım, seğirmeleri daha kapsamlı bulabileceğim bir kaynak var mı hocam. Anlamını bulamadığımız seğirmelerde yapabileceğimiz ortak bir ef’al esma var mı? Rabbim kolaylık versin….

  Yanıtla
  • 5 Mart 2019 tarihinde, saat 13:34
   Permalink

   en kapsamlı kayna bizim yazımızdır.bu her ihtilacın tecrübe edildiği anlamına gelmiyor..bizim de tecrübe edemediğimiz sırrını çözemediğimiz ihtilaçlar var.eğer içinize bir tedirginlik korku düşmemiş ise güzel bir gelişmeye işarettir.selam es selame

   Yanıtla
   • 5 Mart 2019 tarihinde, saat 13:50
    Permalink

    Allah razı olsun hocam,Rabbim uzun, bereketli ömürler versin size… Bir korku ya da tedirginlik düşmedi,,, sol ayağın diğer ihtilaçlarını okuyunca tedirgin oldum, acaba benzer midir diye? Anlayamadığımız ihtilaclarda tedbir amaçlı hemen istiğfar etsek uygun mudur veya kâfi gelir mi acaba?

    Yanıtla
 • 5 Mart 2019 tarihinde, saat 13:46
  Permalink

  Selam esSelame hocam,,, benim sol ayağımın iç(sağ)yan tarafı boydan boya seğirdi 2_3kez. Anlamını bulamadım… İhtilaclar ve savunmalarıyla ilgili daha geniş bir kaynak bulabilir miyim? Bir de mânâsını bulamadığımız İhtilaclar için ortak bir savunma var mıdır? Rabbim kolaylıklar versin..

  Yanıtla
 • 5 Mart 2019 tarihinde, saat 13:56
  Permalink

  Allah razı olsun hocam… Rabbim uzun bereketli ömür versin size… Korku ya da tedirginlik olmadı. Sadece sol ayağın diğer ihtilaclarını okuyunca tedirgin oldum… Anlamını kavrayamadığımız ihtilaclarda tedbir amaçlı istiğfar ve salavat getirsek uygun mudur, kâfi gelir mi?

  Yanıtla
 • 5 Mart 2019 tarihinde, saat 14:00
  Permalink

  Allah razı olsun. Rabbim uzun, bereketli ömür versin size… Korku ya da tedirginlik olmadı. Sadece sol ayağın diğer ihtilaclarını okuyunca tedirgin oldum. Mânâsını kavrayamadığımız ihtilaclarda tedbir amaçlı istiğfar ve salavat okusak uygun mudur, kâfi gelir mi?

  Yanıtla
  • 5 Mart 2019 tarihinde, saat 14:16
   Permalink

   tedirgin olmadıysan şükür namazı kıl.bir güzel tecelli bir ikram geliyor demektir.salavat ise hiç durmadan okunsa yeridir.salavat gelmiş geçmiş bütün itilere ve yaşayan iyilere,kendi kendine selamdır
   selam es selame

   Yanıtla
 • 5 Mart 2019 tarihinde, saat 21:09
  Permalink

  Rabbim Gani Gani razı olsun hocam, kusuruma bakmayın, biraz heyecanlanıyorum, mesajım gelmedi sandım, telaşla peşpeşe göndermişim…hakkınızı helâl edin hocam, yoğunluğunuzu biliyorum, buna cevab vermesenizde olur, içinizden helâl etseniz de razıyım… Şükür namazını da derhal kılıyorum inşaAllah, siz bana cevab vermeseniz ben nasıl bilirdim, Mevlâ’ma emanetsiniz….????????????

  Yanıtla
 • 18 Nisan 2019 tarihinde, saat 07:53
  Permalink

  Selâmün aleyküm hocam benim sol ayak yan tarafı iki gün sürekli seğirmeye başladı anlamını bulamadım lütfen yardımcı olurmusunuz

  Yanıtla
  • 18 Nisan 2019 tarihinde, saat 13:07
   Permalink

   aleyküm selam ….ihtilaçnamede ne varsa o kadarla yetineceksin mehmetcan.tecrübe etseydik yazardık
   selam es selame

   Yanıtla
 • 5 Ağustos 2019 tarihinde, saat 12:54
  Permalink

  Hocam Merhabalar,
  Son yıllarda bir şeyler farkettim ve seğirmelerin akabinde problemler sadır oluyor ve farklı formlarda örnek sol kolun pazı arkası sonrası ve bazen batma gibi ortaya çıkan şeyler ve en çok rahatsızlık veren sol ayağımın içinde baş parmaktan başlayarak topuğa kadar farklı yerlerde ve bazen birden oluşan seğirmeler ve ona müteakip yaşadığım sorunlar. Elimden geldiğince şer-i Şerif’e riayet ediyorum sorumluklarımıda yerine getirin biriyim son iki yıldır ve hatta 5 yıldır çok farklı işliyor hayat benim için lütfen Allah Rızası için yardım edin.

  Yanıtla
  • 6 Ağustos 2019 tarihinde, saat 12:10
   Permalink

   selam es selame ZİKRE İLK ADIM adlı yazımızı dikkatle okuyun ve ikna olursanız hayatınızı o yazıya göre düzenleyin. beratınız almaya çalışın..ihtilaçlarınızı da yazımızdan takip ederek savunulması gerekenleri tarif edildiği üzere savunun.savunmada gecikmeyin.size yönelmiş bir ok gibi düşünün.savunmazsanız veya geç kalırsanız kesinlikle size isabet edecektir.bu bir ilimdir fizik yasalar kadar kesindir .selam es selame..bize MSN den de yazabilirsiniz.,

   Yanıtla
 • 6 Ağustos 2019 tarihinde, saat 19:07
  Permalink

  Hocam Selamün Aleyküm,
  Hocam MSN nereden ulaşabilirim. Teşekkürler.

  Yanıtla
  • 6 Ağustos 2019 tarihinde, saat 20:20
   Permalink

   facebook sayfalarım var
   selam es selame

   Yanıtla
 • 18 Eylül 2019 tarihinde, saat 01:25
  Permalink

  Hayırlı geceler hocam. Benim bir süredir sağ ayak basparmagim segriyor. Bundan ne anlamaliyim?

  Yanıtla
 • 17 Kasım 2019 tarihinde, saat 17:18
  Permalink

  Hocam cok acil sol ayak basparmagim segiriyor parmagima duasini okuyorum önleyemiyorum dusmanlarim evime geliyor çildiracagim nerde hata yapiyorum

  Yanıtla
  • 18 Kasım 2019 tarihinde, saat 15:44
   Permalink

   Savunmaya devam et. beş vakit yedi vakit namaz kıl ve her namazın arkasından savunma yap. Kaderi ancak dua ve sadaka değiştirir.Günahların ilacı tövbedir.selam es selame

   Yanıtla
   • 18 Kasım 2019 tarihinde, saat 19:57
    Permalink

    Selamın aleyküm hocam sağ ayağımın üstü ara ara şiddetli seğriyor. Savunmasını ve devrini de yaptım ancak yinede de seğirme devam ediyor. Ne yapmam lazım yardımcı olur musunuz

    Yanıtla
    • 19 Kasım 2019 tarihinde, saat 02:06
     Permalink

     ayak ucu parmaklara yakın ise cemale vuslattır .çok iyidir.savunma gerekmez.kemikli bölüm daha yukarılar ise müslümnalar veya hakkındaki iyi şeyler sıkıntıda .çok sol sevri yapmışsın demektir.savunmaya devam et.ihtilaç kesilinceye kadar devam et.sadaka ver.selem es selame

     Yanıtla
   • 27 Kasım 2019 tarihinde, saat 18:49
    Permalink

    Allah sizden razı olsun karsima cıkaran Allahima şukurler olsun size uzun
    ömūr versin

    Yanıtla
   • 27 Kasım 2019 tarihinde, saat 20:19
    Permalink

    Allah razi olsun hocam aniden bir segirme olunca abdest almamiz gerekirmi savunmak icin bazen insan uykulu oluyor

    Yanıtla
 • 27 Kasım 2019 tarihinde, saat 20:28
  Permalink

  Allah razi olsun hocam aniden bir segirme olunca abdest almamiz gerekirmi savunmak icin bazen insan uykulu oluyor hocam dört el efali nedir once sag el sag dizde sonra sol el sol dizdemi okun
  acak

  Yanıtla
  • 27 Kasım 2019 tarihinde, saat 22:21
   Permalink

   savunmalarını abdestli olarak yapmalısın.selam es selame

   Yanıtla
 • 12 Aralık 2019 tarihinde, saat 18:14
  Permalink

  Hocam hayırlı cumalar bir aydir sol ayak basparmak ihtilac alıyorum dediginiz gibi sadaka verdim her namazdan sonra savunma yapiyorum azaldi segirme zayifladi ama tamamen durmadi ara ara zayıfca segiriyor moralim bozuluyor ve huzurlu namaz kılamiyorum ellerinizden operim

  Yanıtla
  • 15 Aralık 2019 tarihinde, saat 13:32
   Permalink

   seyrime devam ettikçe sen de savunmaya devam et..kafir boş durmuyor,zarar vermek işçin inatla sebatla çaba sarfediyor. sen de inançla savunmaya allaha sığınmaya devam etmelisin.

   Yanıtla
 • 17 Aralık 2019 tarihinde, saat 18:50
  Permalink

  Can hocam savunma yaparken sol kol iç kısımda solda okurken parmagimizi indirip kaldırıyoruz peki nahosluk seyirmesi aldığımızda ayak tabanında sol el sol dizde yine efalli mi yoksa el dizde sadece okuyor muyuz

  Yanıtla
  • 17 Aralık 2019 tarihinde, saat 19:55
   Permalink

   yazıda nasıl öneriyorusa öyle yapınız lütfen..selam es selame

   Yanıtla
 • 21 Aralık 2019 tarihinde, saat 11:19
  Permalink

  Hocam Allah razi olsun şimdi mesajı gordum tesekkur etmeden gonlum razi olmadı vaktinizi almamak yormamak icin en cok sıkıntılı acil durumlari soruyorum Allaha emanet olun

  Yanıtla
 • 9 Nisan 2020 tarihinde, saat 16:50
  Permalink

  Hocam selamun aleyküm. Uzun zamandır özellikle de yattığımda sağ ayak tabanımda serçe parmaktan aşağı inince orta kısım birkaç saniye seğriyor. Hani abdest alıp yere bastığımızda ayağımızın çukur kısmının izi çıkmaz da yanlarının izi çıkar ya, tam o yere çıkan sağ ayak izininortasına denk gelen bölüm. Yazıda ilgili bölümü bulamadım. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Not: Hamd olsun günde 2 kez sağ devrimi yapmaya çalışıyorum, sabah ve akşam namazlarından sonra.

  Yanıtla
  • 9 Nisan 2020 tarihinde, saat 18:11
   Permalink

   Ayak altı seğirmelerin de cevabını bulabilirsiniz.

   Yanıtla
 • 11 Nisan 2020 tarihinde, saat 02:39
  Permalink

  Hocam sağ ayak serçe parmagimin yan bölgesi segiriyir onun sebebi nedir

  Yanıtla
  • 11 Nisan 2020 tarihinde, saat 04:02
   Permalink

   Sağ ayak serçe parmağı seğirmelerin de ne yazıyor ise onu dikkate alın lütfen

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir