Ayaktaki Seğirmeler Ne Anlama Gelir ?

29.04.2021
81.877
Ayaktaki Seğirmeler Ne Anlama Gelir ?

Ayaktaki Seğirmeler Ne Anlama Gelir?

Tüm ayak bilekten aşağı seğirmesi (ihtilaç ederse) : Sağ bacak bütünü ile sarsılır veya bilekten aşağısı bütün olarak seğirmesi; Hicret olur; Sol   bacak bütünü ile sarsılır veya bilekten aşağısı bütün olarak seğirmesi; Küffara(Celal-Nefis-Şeytan-Süfliyat-Karanlık güçler de) perişanlıktır.

Sağ ayağın bu ihtilacının sebebi soldan çok devir yapılmış olmasındandır. Sağ ayak ayrılmak ister vatanından. Bu efalin çok yapıldığı yerden müminler ayrılır, yani yerlerini küffarın istila etme ihtimali vardır. Bu efali böyle aşırı yapmak zat için asla doğru değildir.

Sağ ayak müminlerdir ve evladından kızı ve kadın akrabalarıdır. Aile efradı denilebilir.

Soldaki ihtilaç ise aşırı derecede sağ devri yapılmasından ileri gelir, küffara perişanlıktır. Ancak kendisi dahi sol ayakta olduğundan zarar görür, nefsi sıkıntıya düşer. Bu dahi böyle aşırı olarak yapılmamalıdır.

Solda olduğunda bir sağ devri yapılmalı ve sağ el şahadet parmağı ile sol ayak başparmağından başlayarak sağ ayağa çekilen hakikat kapısında okunmalıdır.’’Niğmeten helalen dayyiben’’

Sağda bu ihtilaç olduğunda, bu şekilde dahi davranılması evladır.…

Sağdan bir devir yapıldıktan sonra, sağ el sağ ayak üzerine konarak, şahadet parmağı, sağ ayak başparmağının üzerinde olarak;’’La ihtilacı riclül yemini… Ene basitün bi basiti ve ene sabitün bi sebati ve hayatil beka-i fil hayati’’ şeklinde okur. Bu efal sağ ayak başparmağı iner kalkar şekilde okunur. Tabii el parmağı dahi birlikte aynı hareketi yapmış olur. Yeterince okunduktan sonra, sağ el sağ dizde yeniden aynı dualar okunur.  Efalde tedenni ile bu tecelli düşürülür. O tecelli zail olur.

Solda olduğunda zat kendi hayatının tehlikeye düşmemesi için,

Öce sol ayak başparmağında, hemen ardından sol el sol diz üzerinde okur.’’La ihtilacı ricrül yesari ve fil ihyayı vebi efalil kemali fil hayati’’

Zat kendi hayatının bekası için bunu yapmalıdır. Hz Allah teala habir sıfatından sana haberini verdi. Hakk’ullahta noksanlık yoktur. Lüfundan sana beyan ediyor. Eğer efali cemal ile o tecelliyi karşılamaz isen (Zekeriya, Yahya; Nesimi ve hâlla-cı Mansur gibi) hayatını kaybetmiş olursun. Vebali senin kendi boynunadır. Hakk’ullahta kusur yoktur. Sana kendi yaptığın efalinin sonucu oluşan tecelli haber verilmiştir. Efalin sahibi dahi sensin. Cenabı hakk sana oluşmuş tecelliyi haber verir. Sen ister değiştirirsin, ister neticesine razı olursun. Bilmeyenler için belki hoş görülebilir ama sana haberini işte bildirdik. Hemen müdafaa gerekir.

Ayrıca sol ayakta zatın yakınlarından oğlu ve akrabaları dahi vardır. Onları da korumak lazımdır. Müminler dahi sıfatıdır ki erkeklerdir. Küffar sıfatı esma ile sol tarafından tecrit edilmiş olur. Evvela sol ayakta sol ayak başparmağı depreşilerek okunur, sonra sol el sol diz üzerinde aynı esmalar okunur ve o tecelli düşürülür. Allah ismi sol ayakta da sol elde de asla okunmaz. Buna dikkat şarttır. Okursa şiddetle celal tecelli eder. Karşılaması güç olur. Belden aşağı azaları hareket halinde iken sağda bile okunmaz. Yürürken İçinde Allah ismi olan ne esma ne ayet ne sure asla ve kat’a okunmaz.

Sağ devirlerinden küffar perişan olur. Ancak celal saatlerinde bu fazlasıyla yapılmaz.

Saatlere dikkat etmek lazımdır. Cemal saatlerine özellikle Zühre’de ve kamerde yapılır ki İslam ülkelerinde celalın gücü azalsın. Bütün bunlardan anlaman gereken hikmet ilminin önemini kavramaktır. Hikmetullah oyun yeri değildir. Ol dersin olur. Melekler ne dersen onu tecelli ettirirler. Emre amade varlıklardır. Bu ilim kusursuz tatbik ister. Ne yaparsan bilerek yapacaksın. Sonucun ne olacağını bilmediğin işlere girişmeyeceksin.

Ayak tabanı seğirmesi (Parmaklardan ayak boşluğuna kadar olan mahal)

Sağda hüzün,

Solda sefa olur.

Sağda ise; sağ el sağ dizde okursun.’’La hüzni fil hayati’’

Ayak tabanı seğirmesi (çukur kısmı,boşluk)

Sağda matluba muafık güzel,

Solda nahoşluk, olur.

Sol ihtilaç ettiğinde, hemen sol el sol dizi üzerine koyarak,

”La hüznü vela gammi, vela emrazı fil hayati” okunur.

Sol elde Allah ismi okunmaz. Zira cebbar isminden tecelli olur. Âlemi ceberuttan tecelli pek dehşetlidir. Çok şiddet gösterir. Sol elde Allah ismi okunması hikmeten yasaktır.

Ayaküstü seğirmesi  (En yüksek noktası)

Sağda cemali zat sıkıntıda muahezede

Solda Celali zat sıkıntıda demektir.

Sağda olmuşsa;  Sağ el sağ dizde olarak ‘’Ya hayyül baki fil hayati ve bi dul el ömrü fil hayati’’ okur… Her ikisinde de fazla ihmale gelmez. Zatın hayatı emniyete alınmak gerekir.

Solda olduğunda bunu okur. Soldan bir yarım devir yapar, yani arkası kıbleye gelecek kadar ve oturup sol el sol dizde ‘’Ya hayyül baki bi hayatil beka-i fil hayati>

Ayakucu seğirmesi (Parmaklara yakın)

Sağda cemale vuslat ve meserret,mutluluk,

Solda hüzün. Solda ise müdafaa etmek için sağ el sağ diz üzerinde ‘’Allahümme la hüzni fil hayati ve halakal meserreti ‘’ okursun.

Küçük parmaklardan gayri bütün parmaklar birden.

Sağda cemal ile solda celal iledir mücahedesi.

Sağda ise ‘’Allahümme eğdini kitabi bi yemini ‘’okur;

Solda ise; Önce sol ayak başparmağı depreştirerek; ‘’la ihtilacı riclül yesari vela tüstini kitabı bişimali vela min vera-i zahri ‘’;okunur. Bu asla ihmal edilecek bir ihtilaç değildir. Celal şiddetli düşmanlık ediyordur… Hesabın arkadan verilecek yani cezalandırılacaksındır. Sol ayak başparmağında yeterince okuduktan sonra sol sol dizde işaret parmağı ile aynı esmaları okursun.ardından bir sağ devri yaparsın.sağ devrinde besmeleye ya dafiun ve ya maniun esmalarını eklersin..

Bütün parmakların seğirmesi

Sağda cemale vuslat,

Solda celal eder ezdat. Onunladır mücahede. Bir önceki ihtilacın daha şiddetlisidir. O nedenle aynı savunmayı ihmal etmeden yaparsın… En az üçlerde yaptığın gibi birkaç gün yapmak en doğrusudur.

Önce sol ayak başparmağı depreştirerek; ”La ihtilacı riclül yesari vela tüstini kitabı bişimali vela min vera-i zahri ”;okunur.

Bu asla ihmal edilecek bir ihtilaç değildir. Celal şiddetli düşmanlık ediyordur… Hesabın arkadan verilecek yani cezalandırılacaksındır. Sol ayak başparmağında yeterince okuduktan sonra sol el sol diz üzerinde işaret parmağı ile aynı esmaları okursun. Ardından bir sağ devri yaparsın. Sağ devrinde besmeleye ya Dafiun ve ya Maniun esmalarını eklersin. O tecelliyi düşürürsün. Bunu ihmal etmeye gelmez. En büyük kederlerin bildirildiği bir ihtilaçtır.

Ayak şemik kemikleri seğirmesi (bilekteki çıkıntı kemikleri)

Sağ ayak dıştaki; kısa yürüyüş yapmaktır.

Sağ ayak içteki şemik; şereftir.

Sol ayak içi; yürümek

Dışındaki şemik ; Şereftir.

Topuk seğirmesi

Sağ ayak topuğundaki seyrime ; Makamında durmak

Sol ayak topuğundaki seyrime ise ; Bulunduğun yerden Ayrılmak, sefere çıkmaktır…

Ayak başparmak seğirmesi

Sağ ayak başparmağı seğirmesi

Eline servet değerinde mal sahibi olmasına işarettir.

Sol ayak başparmağı seğirmesi

Celaldan (kafirlerden)düşmanlıktır…Sol ayak baş parmağı depreştirilerek (olduğu yerde aşağı yukarı indirip kaldırılarak) ”la ihtilacı rüiclül yesari ve la tüstini kitabı bi şimali vela min vera-i zahri’ fil hayati’ okunur..asla ihmal edilmez,savunma yapılır.

Ayak ikinci parmak seğirmesi

Sağda ve solda devletten resmi ve hoş haber almaktır.

Ayak orta parmakları seğirmesi

Sağda ve solda kavga (cidal) haberidir.

Hemen sağ ayak başparmağını deprederek okunur;’’ Önce sağdan bir devir yaparsın, devirden sonra sağda olan için önce sağ ayak başparmağında ve sonra sağ elde ‘’La ihtilacı vela cidali‘’ okursun…

Solda olan için ise önce sol ayak başparmağında ardından sol el sol diz üzerinde .’’La ihtilacı vela cidali fil hayati’’ şeklinde okursun. Önce ayakta sonra el diz üzerinde okumak demek o tecelliyi tedenniye (düşmeye) davettir.

Ayak dördüncü parmak seğirmesi

Sağda cidal(kavga) ve solda(mutluluk) sürurdur.

Sağda ise yukarıdaki tertip ile okunur. Yani önce ayakta ayak parmağı hafif hafif indirilip kaldırılarak ve sonra sağ şahadet parmağı az indirilip kaldırılarak aynı dua sağ dizi üzerinde okunur. Burada ihtiyaca göre şu esmalar dahi okunur. ‘’La harbi, vela fesadı, vela harabiyeti, vela kederi fil hayati‘’ gibi.

Ayak cici parmağı seğirmesi (En küçük parmak)

Sağda ve solda rızık ve maldır.    Tüm seğirmeler

Yayınlanma tarihi: 31 Mar 2020, 21:06

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

 1. Durdu Yiğit dedi ki:

  Sayın hocam “dua kabul” olarak yorumladığınız seğirmeler gerçekleştiğinde, daha önce ettiğimiz duaların kabul olduğunu mu anlıyoruz? Yoksa o an edeceğimiz duaların kabul olacağını anlayıp dua etmemiz mi gerekiyor. Açıklarsanız sevinirim.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ihtilacı aldığınız anda her ne dilediyseniz anlık olarak kabul edildi haberi verilir.allah seninledir biliyorsun değil mi.göklerde değil..seninle yaşıyor,yaşatıyor..aslında sen osun o da sen ..hiç bir varlıktan uzak değil.senden de uzak değil….ondan gizli brişey yapamaz düşünemez söyleyemzsin. o seni düzenli olarak her halinle denetim altında tutar..her yaramazlığını bilir..her güzelliğini görür..herşeyi bir kitaptan daha doğrusu videoda çekim yaparak belleğe sıkıştırır.kıyamet gününde izlersin kendi kararını kendin verir suçunun cezası cehennem ise tıpış tıpış gidersin.orda yalan yok.iftira yok inkar yok durducan..sen birşeyi dilediğin anda o duyar,görür..kabul eder veya biraz daha iste de daha çok vereyim der.
   selam es selame

   1. Gulan dedi ki:

    Merhaba hocam

 2. Can hocama dedi ki:

  Hocam sanırım şu bölüm de hata var,belki bazı arkadaşlar anlamayabiilir.

  Ayak başparmak seğirmesi

  Sağ ayak başparmağındaki seyrime ; Eline servet değerinde mal sahibi olmasına işarettir.

  Sağ ayak başparmağındaki seyrime ise;

  Celaldan düşmanlıktır…Sol ayak baş parmağı depreştirilerek (olduğu yerde aşağı yukarı indirip kaldırılarak) ”La tüstini kitabı bi şimali vela min vera-i zahri” okunur..

  Birincisinde ve ikincisindede sağ ayak yazıyor.
  Selam es selame

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   teşekkürler..düzeltilecek..selam es selame

 3. Özlem dedi ki:

  Selam es selame hocam.
  Sağ ayak tabanı boşluğu için mayluba muafık güze demişsiniz, anlamını bulamadım. Kur’an okurken uzun bir süre seğirdi. Yorumlarsanız sevinirim. Hakkınızı helal edin.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   maksadına uygun dileğin doru kabul güzel..sözlükte kelimelere bakmalısınız.selames selame

   1. Dilek dedi ki:

    Sağ ayak çukur kısmının sola çok yakın kısmı sürekli seğiriyor. Açıklamasını öğrenebilir miyim?
    Sağda mayluba muafık güzel demek ne demek açıklarsanız sevinirim.
    Hayırlı günler dilerim.

    1. admin dedi ki:

     Solda ise nahoş hoş olmayan iş yapıyorsun ve ya yapacaksın. sağda ise yaptığı veya yapmayı düşündüğün iş allah rızasına insanların yararına uygundur demektir.
     selam es selame

   2. göksal dedi ki:

    Mayluba muvafık değil, matluba muvafıktır.

    1. admin dedi ki:

     Teşekkürler, düzeltme yapılmıştır.

 4. Hakan dedi ki:

  Selamunaleykum hocam ayak 4.parmak seyirmesinde sağ ayak için esma var fakat sol ayak için bir esma belirtmemişsiniz okumam gereken bir esma varmı acaba alâkanız için teşekkür ederim

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   solda mutluluk tur..sükür edersin..savunulacak bir şey yok.sevinilecek bir haberdir.

   1. Fatma dedi ki:

    Hocam hayırlı akşamlar benm sol ayak baş parmağının alti segirdi birazda aşağıya doğru anlamı nedir acaba

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     ilgili yazıya bakmalısın
     sol ayak baş parmağı diye yaz.

     1. Arzu dedi ki:

      Hocam sag ayak yani haric butun seyirmeleri yazmissiniz.sağ ayak yan tarafi boylu boyunca seyirmesi nedir bilginiz barmi

     2. admin dedi ki:

      https://hacialibayram.com/ayaktaki-segirmeler-ihtilaclar-ne-anlama-gelir/
      Bu yazıda bulabilirsiniz.
      Ayak şemik kemikleri seğirmesi (bilekteki çıkıntı kemikleri)
      Sağ ayak dıştaki; kısa yürüyüş yapmaktır.

      Sağ ayak içteki şemik; şereftir.

      Sol ayak içi; yürümek

      Dışındaki şemik ; Şereftir.

 5. Fatma dedi ki:

  Hocam hayırlı akşamlar benm sol ayak baş parmağının alti segirdi birazda aşağıya doğru anlamı nedir acaba

 6. Beyza dedi ki:

  Selam eesSelame hocam, sol ayağın iç(sağ) yan tarafı boydan boya seğirdi, belirtilere baktım, anlamını bulamadım, seğirmeleri daha kapsamlı bulabileceğim bir kaynak var mı hocam. Anlamını bulamadığımız seğirmelerde yapabileceğimiz ortak bir ef’al esma var mı? Rabbim kolaylık versin….

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   en kapsamlı kayna bizim yazımızdır.bu her ihtilacın tecrübe edildiği anlamına gelmiyor..bizim de tecrübe edemediğimiz sırrını çözemediğimiz ihtilaçlar var.eğer içinize bir tedirginlik korku düşmemiş ise güzel bir gelişmeye işarettir.selam es selame

   1. Beyza dedi ki:

    Allah razı olsun hocam,Rabbim uzun, bereketli ömürler versin size… Bir korku ya da tedirginlik düşmedi,,, sol ayağın diğer ihtilaçlarını okuyunca tedirgin oldum, acaba benzer midir diye? Anlayamadığımız ihtilaclarda tedbir amaçlı hemen istiğfar etsek uygun mudur veya kâfi gelir mi acaba?

 7. Beyza dedi ki:

  Selam esSelame hocam,,, benim sol ayağımın iç(sağ)yan tarafı boydan boya seğirdi 2_3kez. Anlamını bulamadım… İhtilaclar ve savunmalarıyla ilgili daha geniş bir kaynak bulabilir miyim? Bir de mânâsını bulamadığımız İhtilaclar için ortak bir savunma var mıdır? Rabbim kolaylıklar versin..

 8. Beyza dedi ki:

  Allah razı olsun hocam… Rabbim uzun bereketli ömür versin size… Korku ya da tedirginlik olmadı. Sadece sol ayağın diğer ihtilaclarını okuyunca tedirgin oldum… Anlamını kavrayamadığımız ihtilaclarda tedbir amaçlı istiğfar ve salavat getirsek uygun mudur, kâfi gelir mi?

 9. Beyza dedi ki:

  Allah razı olsun. Rabbim uzun, bereketli ömür versin size… Korku ya da tedirginlik olmadı. Sadece sol ayağın diğer ihtilaclarını okuyunca tedirgin oldum. Mânâsını kavrayamadığımız ihtilaclarda tedbir amaçlı istiğfar ve salavat okusak uygun mudur, kâfi gelir mi?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   tedirgin olmadıysan şükür namazı kıl.bir güzel tecelli bir ikram geliyor demektir.salavat ise hiç durmadan okunsa yeridir.salavat gelmiş geçmiş bütün itilere ve yaşayan iyilere,kendi kendine selamdır
   selam es selame

 10. Beyza dedi ki:

  Rabbim Gani Gani razı olsun hocam, kusuruma bakmayın, biraz heyecanlanıyorum, mesajım gelmedi sandım, telaşla peşpeşe göndermişim…hakkınızı helâl edin hocam, yoğunluğunuzu biliyorum, buna cevab vermesenizde olur, içinizden helâl etseniz de razıyım… Şükür namazını da derhal kılıyorum inşaAllah, siz bana cevab vermeseniz ben nasıl bilirdim, Mevlâ’ma emanetsiniz….????????????

 11. Mehmet dedi ki:

  Selâmün aleyküm hocam benim sol ayak yan tarafı iki gün sürekli seğirmeye başladı anlamını bulamadım lütfen yardımcı olurmusunuz

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   aleyküm selam ….ihtilaçnamede ne varsa o kadarla yetineceksin mehmetcan.tecrübe etseydik yazardık
   selam es selame

 12. Muhammed dedi ki:

  Hocam Merhabalar,
  Son yıllarda bir şeyler farkettim ve seğirmelerin akabinde problemler sadır oluyor ve farklı formlarda örnek sol kolun pazı arkası sonrası ve bazen batma gibi ortaya çıkan şeyler ve en çok rahatsızlık veren sol ayağımın içinde baş parmaktan başlayarak topuğa kadar farklı yerlerde ve bazen birden oluşan seğirmeler ve ona müteakip yaşadığım sorunlar. Elimden geldiğince şer-i Şerif’e riayet ediyorum sorumluklarımıda yerine getirin biriyim son iki yıldır ve hatta 5 yıldır çok farklı işliyor hayat benim için lütfen Allah Rızası için yardım edin.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ZİKRE İLK ADIM adlı yazımızı dikkatle okuyun ve ikna olursanız hayatınızı o yazıya göre düzenleyin. beratınız almaya çalışın..ihtilaçlarınızı da yazımızdan takip ederek savunulması gerekenleri tarif edildiği üzere savunun.savunmada gecikmeyin.size yönelmiş bir ok gibi düşünün.savunmazsanız veya geç kalırsanız kesinlikle size isabet edecektir.bu bir ilimdir fizik yasalar kadar kesindir .selam es selame..bize MSN den de yazabilirsiniz.,

 13. Muhammed dedi ki:

  Hocam Selamün Aleyküm,
  Hocam MSN nereden ulaşabilirim. Teşekkürler.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   facebook sayfalarım var
   selam es selame

 14. Fatma dedi ki:

  Hayırlı geceler hocam. Benim bir süredir sağ ayak basparmagim segriyor. Bundan ne anlamaliyim?

 15. Bir vatandas dedi ki:

  Hocam cok acil sol ayak basparmagim segiriyor parmagima duasini okuyorum önleyemiyorum dusmanlarim evime geliyor çildiracagim nerde hata yapiyorum

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   Savunmaya devam et. beş vakit yedi vakit namaz kıl ve her namazın arkasından savunma yap. Kaderi ancak dua ve sadaka değiştirir.Günahların ilacı tövbedir.selam es selame

   1. Hamza dedi ki:

    Selamın aleyküm hocam sağ ayağımın üstü ara ara şiddetli seğriyor. Savunmasını ve devrini de yaptım ancak yinede de seğirme devam ediyor. Ne yapmam lazım yardımcı olur musunuz

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     ayak ucu parmaklara yakın ise cemale vuslattır .çok iyidir.savunma gerekmez.kemikli bölüm daha yukarılar ise müslümnalar veya hakkındaki iyi şeyler sıkıntıda .çok sol sevri yapmışsın demektir.savunmaya devam et.ihtilaç kesilinceye kadar devam et.sadaka ver.selem es selame

     1. Asel dedi ki:

      Selamun aleyküm hocam sağ ayak baş parmağın solundaki kemik kısın yani sağ ayağımın üst yan kısımları günlerdir seğiriyor anlamı nedir

     2. admin dedi ki:

      yazıda olmayan ihtilaçları bilmiyoruz. Bildiklerimizi yazdık. bilinmeyen çok.

   2. Anonim dedi ki:

    Allah sizden razı olsun karsima cıkaran Allahima şukurler olsun size uzun
    ömūr versin

   3. Anonim dedi ki:

    Allah razi olsun hocam aniden bir segirme olunca abdest almamiz gerekirmi savunmak icin bazen insan uykulu oluyor

 16. Anonim dedi ki:

  Allah razi olsun hocam aniden bir segirme olunca abdest almamiz gerekirmi savunmak icin bazen insan uykulu oluyor hocam dört el efali nedir once sag el sag dizde sonra sol el sol dizdemi okun
  acak

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   savunmalarını abdestli olarak yapmalısın.selam es selame

 17. Anonim dedi ki:

  Hocam hayırlı cumalar bir aydir sol ayak basparmak ihtilac alıyorum dediginiz gibi sadaka verdim her namazdan sonra savunma yapiyorum azaldi segirme zayifladi ama tamamen durmadi ara ara zayıfca segiriyor moralim bozuluyor ve huzurlu namaz kılamiyorum ellerinizden operim

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   seyrime devam ettikçe sen de savunmaya devam et..kafir boş durmuyor,zarar vermek işçin inatla sebatla çaba sarfediyor. sen de inançla savunmaya allaha sığınmaya devam etmelisin.

 18. Anonim dedi ki:

  Can hocam savunma yaparken sol kol iç kısımda solda okurken parmagimizi indirip kaldırıyoruz peki nahosluk seyirmesi aldığımızda ayak tabanında sol el sol dizde yine efalli mi yoksa el dizde sadece okuyor muyuz

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   yazıda nasıl öneriyorusa öyle yapınız lütfen..selam es selame

 19. Anonim dedi ki:

  Hocam Allah razi olsun şimdi mesajı gordum tesekkur etmeden gonlum razi olmadı vaktinizi almamak yormamak icin en cok sıkıntılı acil durumlari soruyorum Allaha emanet olun

 20. Esra dedi ki:

  Hocam selamun aleyküm. Uzun zamandır özellikle de yattığımda sağ ayak tabanımda serçe parmaktan aşağı inince orta kısım birkaç saniye seğriyor. Hani abdest alıp yere bastığımızda ayağımızın çukur kısmının izi çıkmaz da yanlarının izi çıkar ya, tam o yere çıkan sağ ayak izininortasına denk gelen bölüm. Yazıda ilgili bölümü bulamadım. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Not: Hamd olsun günde 2 kez sağ devrimi yapmaya çalışıyorum, sabah ve akşam namazlarından sonra.

  1. admin dedi ki:

   Ayak altı seğirmelerin de cevabını bulabilirsiniz.

 21. Hakan Cann dedi ki:

  Hocam sağ ayak serçe parmagimin yan bölgesi segiriyir onun sebebi nedir

  1. admin dedi ki:

   Sağ ayak serçe parmağı seğirmelerin de ne yazıyor ise onu dikkate alın lütfen

 22. Hakan dedi ki:

  Hocam sağ ayak topuğun segiriyir makamında durmak derken ne kastedilmis olabilir selam eş Seleme bu durum olumsuz bir durummu

  1. Hakan dedi ki:

   ??

  2. admin dedi ki:

   Selam esselame, olumsuz bir durum olsa muhakkak savunma metodu duası da verilirdi.
   Alparslan Bayram
   admin

 23. Ayşe dedi ki:

  Sadece ayak bileği seğirmesi ne demektir. Bilekten aşağı ayak bütüyle falan yazılmış açıklamada. Ancak benim sadece ayak bileğimin olduğu kemik seğirdi. Hayırlı akşamlar.

  1. admin dedi ki:

   Ayak şemik kemikleri seğirmesi :
   Verdiği Haber:

   Sağ ayak dıştaki; kısa yürüyüş yapmaktır.
   Sağ ayak içteki şemik; şereftir.
   Sol ayak içi; yürümek

   Dışındaki şemik; Şereftir.

 24. İsa dedi ki:

  Hocam sağ ayak başparmağı ile aynı anda sağ ayak serçe parmağın segirdi bu durumu nasıl değerlendirmeliyiz ?

 25. İsa dedi ki:

  Selam eş selame hocam , cumlelerimi kurarken dahi arada bir sağ ayak 4. Paagim segiriyir gerekli savunmayı inşaallah surdurmekteyim hocam. Bu gece uyku tutmadı uzun zamandır müzik dinlemiyorum def ve ney seslerini dinlemek istedim tüylerim ürperdi her Allah dediğinde kaydı yapan kişi bende sürekli ney ve deften gelen sesler ile rabbimizin yarattığı adem alemindeki beni bana gösterecek beni düşünmeye ondaki kaynağa erişmeyi düşündüm ve bir anda sağ ayak 4. Parmağın hiç kimse lmadigi kadar sert bir şekilde segirdi bende gerekli savunmayı rabbimizin izni ile yapmaya başladım ben düşündükçe Allah’ı asıl benliğime ulaşmayı sağ ayak 4. Parmagim bu şekilde iki saat devam ettim buarada hocam önce sağ kol pazum segirdi hocam daha sonra ayak parmaklarından ayak tabanındaki boşluğa doğru bir batma iğneleme seklii ve segirme aynı şekilde devam etti daha sonra sol kol pazulsrim segirdi ve yine sağ ayak 4. Parmagim segirdi yine savunmaya devam ettim sonra 3. Parmakta segirmeye başladı ve yine dua etmeye biiznillah devam ettim bu şekilde iki saati geçti devam ediyorum size yazarken dahi segirme ara ara anlamadığım bir şekilde yeniden geliyor yeniden okuyorum bu işin aslı nedir hocam varmıdır bir yorumunuz Allah’ın izni ile günaha batmış boğulmaya mi devam ediyorum nedir bu durumun yorumu sizce hocam tekrardan selam es selame

 26. İsa dedi ki:

  Öğlen saat 12 de yine sağ ayak 4. parmağım seğirmeye başladı saat 13:24 halen daha seğiriyor ve savunma yapıyorum hocam

  1. İsa dedi ki:

   Gün boyu devam etti suandada segirmeye devam ediyor

 27. Gülcan dedi ki:

  Sol ayağımın sol yanı seğiriyor, şu qünlerde sıklaşınca hayırdır İnşeAllah dedim.
  tesadüfen baktım netten qerçekten bir anlama qeldiğini yeni öğrendim.

 28. Dilek dedi ki:

  Sağ ayağın iç (sol) çukur kısmı sürekli seğiriyor. Açıklamasını öğrenebilir miyim?

  Sağda mayluba muafık güzel demek ne demek açıklarsanız sevinirim.

  Hayırlı günler dilerim.

 29. Nur dedi ki:

  Hocam sol topuk seyirmesi icin bir dua yokmudur benim cok seyiriyor rahatsiz oluyorum kotu degilmidir merak ediyorum lutfen cevaplayin kotu olmamasini dilerim evinden ocagindan ayrilma degildir degilmi ????Allah korusun yolculuk mu sadece

  1. admin dedi ki:

   https://hacialibayram.com/ayaktaki-segirmeler-ihtilaclar-ne-anlama-gelir/ Bakınız.
   Topuk seğirmesinde olumsuz bir haber yoktur, bu nedenle savunmak için bir efal verilmemiştir.

 30. Zeynep dedi ki:

  selamunaleykum hocam sag ayak tabani cici parmak hizasi disa dogru segirmesi ne anlama geliyor

 31. Selam dedi ki:

  Selam es selame hocam sol ayak parmakları tümden srğirirse zat için kötüumüş hemen tedbir almalı diyor, biz zat olmuyoruz değil mi

  1. admin dedi ki:

   zat dediği sensin..zat demek ihtilacı alan kişi demektir.

tr Turkish
X