ZİKİRİMİZ DEĞİŞTİ‘ 4 ekim 2022

05.10.2022
427
ZİKİRİMİZ DEĞİŞTİ‘ 4 ekim 2022

ZİKİRİMİZ DEĞİŞTİ‘ 4 ekim 2022

‘ 4 ekim 2022
Yeni zikrimiz Enfal 61 ile Yunus 25. Ayetler
*Selam es selame canım hocam; hayırlı geceler .
Telefonum bozuldu, sayfaya giremedim. Şükürler olsun yapıldı.
Size yazacağım zamanı iple çektim. Uyurken sırılsıklam olarak uyandım. Biraz önce balkona çıktım, gökyüzüne bakıyorum. Kapkara bulutlar sardı, gökyüzünün kuzeyini, güney tarafı bembeyazdı ..
Kuzeydeki kara bulutların içinden göründünüz. Çok heybetli, koskocamandınız; beyaz giysiler vardı üzerinizde.
Uzanıp dokunsaydım belki tutacaktım sizi, çok yakındınız bana … Oturmuş kuranı kerim okuyordunuz…Kuranı kerimin arasına bir ip koymuştunuz ..okuduğunuz yer kaybolmasın diye . Enfal suresi 61. ayeti okuyor, sonra Yunus suresi 25. ayeti okuyordunuz. Bu ayetleri 21 kere okudunuz ..
Ben şaşırdım. Niye tek sayı okuduğunuzu anlamadım .. Siz bana işaret ederek ‘’böyle daha iyi Erenbacım’’ dediniz.. Çok güzel bir görüntüydü hocam, sizi seyretmeye doyamadım . Allaha emanet olun canım hocam. Sizi çoooooook ama çok seviyorum 08:56 
Türkçe Okunuşu * Enfal 61. Ayet <<< Ve-in cenahû lisselmi fecnah lehâ vetevekkel ‘ala(A)llâh(i)(c) innehu huve-ssemî’u-l’alîm(u)>>> Yunus 25 ; <<< Vallâhu yed´û ilâ dâris selâm(selâmi), ve yehdî men yeşâu ilâ sırâtin mustekîm(mustekîmin).>>>
Meali; ‘’Her şeye rağmen o düşmanlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah’a güvenip dayan. Hiç şüphesiz Allah hakkiyle işiten, kemâliyle bilendir.’’ Allah, esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir.’’
Muhterem okurlar;
Bu iki ayeti 04 ekim 2022 Salı günü akşamından itibaren okumak isteyenler;
sağ el sağ dizde tespihle veya efal ile peşpeşe, iki cümle olarak 21 defa okuyabilir.
Yeniden değişinceye kadar her vakitte namazın ardınca okunacak. Niyetimiz her zamanki şekildedir.
Okuduğumuz ayetlerin ve yapacağımız efalin sırrının zatımda ve sıfatımda tecellisini niyet ve talep ederim, şeklindedir.

*Yeni zikirimiz.:

<<< Ve-in cenahû lisselmi fecnah lehâ vetevekkel ‘ala(A)llâh(i)(c) innehu huve-ssemî’u-l’alîm(u). Vallâhu yed´û ilâ dâris selâm(selâmi), ve yehdî men yeşâu ilâ sırâtin mustekîm(mustekîmin).>>>

Meali; ‘’Her şeye rağmen o düşmanlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah’a güvenip dayan. Hiç şüphesiz Allah hakkiyle işiten, kemâliyle bilendir.’’ Allah, esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir.’’ *
-Allah yar ve yardımcımız olsun. Başarılar nasip etsin. Yeni zikir verildiğine göre şu andaki okuduğumuz ayet tecelli etmiş demektir. Şükür. Zaman içinde uyanık olanlar zahire nasıl çıktığını fark edeceklerdir. Bu haberi bize yaşadığı keşifle bildiren Alperen bacımıza teşekkür ederim; Alemlerin rabbi olan Allahâ hamd ve senalar olsun.
Araştırmayı sevenlere bu iki ayetin tefsirlerini bulup okumalarını tavsiye ederim. Birkaç değişik adresten okurlarsa isabet etmeleri daha kolay olur. Gelişmeler inşaallah inananlar lehine olsun isteyenler biraz daha gayretli olsunlar lütfen.
Selam es selame.

Esrar-ı hikmet

301.
Korku yoktur zatına bilir hikmetin kemalini,
Korku celalden gelir yapmaz zevalde efâlini,
302.
Musa gibi hiddet yapma sen İsa gibi de kaçma;
Cebbar sıfatı tevhidinde, celalden bayrak açma.
303.
Cebrail dahi sıfatındır üç yüz atmış kanatlı,
Müstakim sıfatınla saldır, düşman yaya sen atlı.
304.
Davut gibi kahret düşmanı, korkma melalinden,
Eyüp sabrına aldanma sakın hemen çık celalinden.
305.
Yunus gibi balık karnına girme hıfzet kendini,
Tetkik et efal esmayı yırt celalin perdesini.
306.
Hakkın kuvvetine kudretine, sıfatullaha dayan,
El hafızun sıfatı korur mutlak zatını ayan.
307.
Hikmetullahtan şüphelenme, ilminden etme güman,
Kemal hakikat efâlinde efâl cemale dayan.
308.
İbrahim’ce girsen de nara asla düşme teşvişe,
Gül gülistan olur meydan, hâlik dâhilse işe.
309.
Tevhitte verildi küll sıfat kalan tecrübe etmek,
Tecelli yoksa efalinde ehil değilsin demek.
310.
Ulu divana girende nur görende tecelli var,
Tecrübe eder mü’min verir el hem diline ayar.
311.
Yok, ise Halık’tan tecelli, girme savaş işine,
Sakın tahrik etme celali ki düşmesin peşine.
312.
Ağzından çıkan her kelime sende tecelli eder,
Merciinde hükmeder ilkin sonra hedefe gider.
313.
Halık sıfatı tecellide ise bi zati eğer,
Kudretullah’a malik demek hamd’e ölçüsüz değer.
314.
Sınadı Halık sıfatını yaptı kuşlarla testi,
Nefsi İbrahim İsmail’de kendi nefsini kesti.
315.
Taşı kesen vuruşlar neden kesmez oldu yiğidi,
Hemen olmuştu ol deyince ölürdü öl dediği
316.
Denedi ilmini kaç kere kuşlarla hem taşlarla,
Kabul edildiğini bildi gözden akan yaşlarla.
317.
Şükretti yaratana varı, zalim nemrut edepsiz,
Artık çıksın meydana gelsin ateşli ya ateşsiz.
318.
Musa dahi asayı vurdu taşa aktı pınarlar,
Halık sıfatından tecelli zelil oldu düşmanlar.
319.
İsa çamurdan kaç kuş yaptı, elleriyle uçurdu,
Abraşı görür kıldı emri ölülere duyurdu.
320.
Hayy derse mevta hemen kalkar, uzun yıllar yaşardı,
Anda otadı cüzzamlıyı illetinden kurtardı.
321.
Mucize-i Mustafa böldü ay’ı eş şakkel kamer
Şahit olan sahabe hakken aldı halıkî haber.
322.
Bu kemalatlar hep idrakle ibret oluptur bana,
Örnek almak için yazarım bunca şanları sana.
323.
Efâlullah ile tevhittir zat değiştirdikçe hal,
Değişir birden göklerde hem yerde tecelli derhal.
324.
Tecrübesi arttıkça elbet ilmi irfanı artar,
Anlık bile olmaz gafil her şey’e ibretle bakar.
325.
Artık beladan iptiladan, azadedir münceli,
Hesap verecek kimse kalmaz, yedindedir tecelli.
326.
Aşk olsun bilenlere iş bu hayattaki maniyi,
Marifetullah ilm ledünde sultan olan faniyi.
327.
Bildi demektir mukadderi, efâldeki kudreti,
Anlık bile duramaz gayri, hakk’a verir hizmeti.
328.
Şer’i yoldan şaşmadan daim eder İslam’a hizmet,
Âlemlere rahmet olmuş zat vermez sıfata zahmet.
329.
Enbiyalardan evliyadan, ibret alarak yaşar,
Hizmettedir cemal Allah’a, gökler hem yerler coşar.
330.
Ne demiş aziz Niyazi can, sözden etmeyin güman,
Bahsettiği canı kudretten, halef seçilmiş insan,
331.
Çift kanat kapılı hem otuz iki yapılı âdem,
Kimliğini bilmeli hakkın has halifesi madem.
332.
Şehri muazzamdır vücudu, hakkın muradı insan,
Nüsha-i Kübra’dır Huda’ca ayan bildirdi Kur’an
333.
İlm ledün kemali hikmetle efâlinde vücuttur
Dört büyük meleğin sırları aynen sende mevcuttur.
334.
Musa gibi vursan asayı sen de kudretle taşa,
Tevhit ehliysen yarar elbet o taşı baştan başa.
335.
Yetmez deniz bile yarılır geçersin de karşıya,
Kurtulur milletin onurun dünya döner çarşıya.
336.
Halık sıfatın tecellide sakın kimseden korkma,
Celal esmalar tecrit hatta fikrine bile sokma.
337.
Sem’un evine saklansan da İsa gibi ne fayda
Zekeriya nebi biçildi gizlendiği kavakta.
338.
Cemal efâlini yaparsın teskin olur ol celal,
Cemalde gidenin semtine bile uğramaz melal.
339.
Mücahedende metin ol celale fırsat verme.
Tahkik et olup bitenleri, sırrı ortaya serme
340.
Resulü Kibriya sıratı müstakimden çıkmadı,
Daim cemal kemalde odu ibadetten bıkmadı.
341.
Tarikatlar yanlış efelden hakkı ifsat etmişler,
Celalde istifrak olmuşlar yasak yola gitmişler.
342.
Künhünü kaldırdım hikmette, kapattım tekkeleri
Çözdürdüm sahte sarıkları, giydirdim takkeleri.
343.
llm ledün hakikati haktır yanlış icraat olmaz,
Hayretteki şeyhin sözünü tasdik itaat olmaz,
344.
Kuran hakk kelamı eksiği fazlası kusur olmaz,
Zira kâmil şeriattır ki uymakta mahsur olmaz
345.
Kudretullahtan yaratılmış Aziz zat kâmil insan,
Söz söyler, işler efalini emri tutulur heman,
346.
İlmi ledün hak kemalidir, eder her şeyi ayan,
Sır olmaktan çıkarır Macid, zahir eder batını.
347.
Zatın sıfatullah kemali, esma efâl iledir,
Huzur güven rahat celali efâli tecritledir,
Bütün güzellikler cemali efâl esma iledir,
Keremin Müminlere olsun ilmin budur kemali.
348.
Bütün seyyerat sıfatullah, zata daim mazhardır,
Arz sema âlemi melekût mevcudat hakka yardır,
Esma efal cemal olmalı, celal elbet zarardır
Tevhitte yetki verdi Allah, kabul mutlak efali.
349.
İlminde hata işlemezse, zahir olamaz ziyan,
Azizim gir hizmet bağına, kalma gaflette uyan,
Tevhide varan zata kimse veremez ki ziyan,
Tecrittir esma evkat efâl celal edemez tecelli.
350.
Marifette hikmet içinde hakikatle gidersin,
Kur’an’ın ahkâmıyla hüküm verir ifa edersin,
Yasakları çiğneyenleri yargıyla hapsedersin,
Emirleri devlet ricali eder icra haktan tecelli.
351.
Hayretinden kurtulan zatın korkusu zerre kaldı,
Marifetullah kemalinden icazetini aldı,
Kur’an-ı Kerim sayesinde aliym sultana vardı,
Ganidir, Azizdir el haydan içti ab-ı hayatı.
352.
Hafız Hüseyin Kemal enel hak sırrını bildin mi?
Nuru tevhitte hayretinden soyunarak geçtin mi?
O nedenle vasi meydanda hükmün göğsün geniş mi?
Yaptın mı yedi cehenneme seddi İskender vari.
353.
Bak gör hazreti Süleyman’a, celale neler etti,
Oturdu taht üzerine cin’e ins’e ferman etti,
Örnek aldı seleflerini cesur hizmetler etti.
Gece gündüz durmadım ettim ben de halka hizmeti.
354.
Velhasıl mücahedem kemal buldu rahata erdim,
Zalimlerin pis canlarını cehenneme gönderdim…
10.03.2015 20.34
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.