Yıldız ilmi “Câmiül Kebir”

29.03.2020
62
Yıldız ilmi “Câmiül Kebir”

Yıldız ilmi “Câmiül Kebir”

Es selam eûzû bikelatillahi’ttammeti min şerri ma halak. Selamen kavlem min rabbin rahim. Babacığım gök ilmi, yıldızlar ilmi haktır, gerçektir. Bu ilmi en çok bilen peygamberimizde Yuşa as peygamberimizdir. Büyük hadîs âlimlerinden Celâleddin Süyûtî Hazretleri, “Câmiül Kebir” adlı eserinde Hz. Ali’den naklen şöyle anlatmaktadır: “Gök ilimlerinde en çok bilgin olan peygamber Hz. Yûşa (A.S.)’dır. Öyle ki, bu peygamberin kavmi, ne vakit hastalanacaklarını ve ne vakit öleceklerini, çocuklarının ne vakit doğacağını, kimin doğuracağını güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden öğrenirlerdi.
Bu toplum bir süre böylece yaşadıktan sonra, yoldan çıkınca Hak Teâlâ onlara Hz. Davud‘u (A.S.) gönderdi. O da onlarla savaşmaya başladı. Davud peygamberle savaşırlarken, sadece eceli gelmeyenleri savaş alanının ön saflarında öne sürüyorlar. Böylece onlar Davud (A.S.)’ın askerinden bir nicesini öldürerek Davut (a.s.)’ın ordusunu yendiler.
Nihayet Davud (a.s.)’ın niyazı üzerine Cenâb-ı Hak güneşi onlara kapayıp saatleri şaşırttı. Böylece başarısız oldular. (El Uhudül – Kübra, İmamı Şârâni). Nücûm ilmi ile, kimin eceli gelip kimin gelmediğini bilmelerine rağmen ne yazık ki, Allah’ın peygamberine karşı savaşmanın ne büyük facia olacağını bilemediler.
Şu halde bu ilmin aslı vardır ama, Kur’ân-ı Kerim dışındaki semavî kitapların tahrif olması gibi, asırlar içinde tahrif olup gitmiştir. Bugün yani 11 kasım Saat 18:17 ve 20:27 arası, dua kapılarının açıldığı zaman dilimidir. Yani kısaca yaptığımız her dua efal zikir kesinlikle seri bi şekilde kabul edilip hayatımıza, nefsimize, vücudumuza, ruhumuza, ailemize, vatanımıza, ümmeti Muhammed’e yansıyacak. Allah söz verdi. Zülfikârlar bu saat dilimini sadece zikre duaya ayırsınlar. Bu vakitte Allah tüm duaları kabul edecek, ister cemali ister celali olsun.
*Babacığım, bu vakitler arası boş bir nefes bir saniye geçirmesinler. Bu vakit aralığı altından zümrütten daha değerli.
*Babacığım kalplerindeki her şeyi boşaltsınlar. Sadece kalplerinde cemal Allah’ımız olsun. Bir nevi beyinleriyle, kalpleriyle oruç tutsunlar. Allah’tan gayri bir şey düşünmek yok kısaca.
 
-Selam es selame Aziz zülfikârlar. Burada bahsedilen ilmi ledündür. Yıldız ilmi dedikleri ise evkat (yedi gök ) ilmidir… Duanın kabulünün beş şartından biridir. Yedi gök adı hakkında yazılarımızda çok kere bilgi verdik. Bu yedi gökten üçü celal üçü cemal biri ise kemal vasıflıdır.
 
 
Büyükten küçüğe doğru isimleri:
Zühal (celali-*siyah-*koyu mavi),
Müşteri (cemali-* sarı),
Merih (celali-kan kırmızısı),
Şems – cemali-kavuniçi-gurup rengi),
Zühre (kemali zümrüt yeşili,
Utarit (celali-gök mavisi) ve
Kamer (cemali-süt beyazı) ‘dir.
Bu yedi gök arasındaki ilimler ledünni ilimlerin en teferruatlısıdır. Rahmetli hocam Hafız Hüseyin Kemal bu ilmi beş yılda ancak keşfettiğini yazmıştır. Duanın kabul şartlarından seçici olacağımız üç şarttan birisidir, vakit şartı. Esmayı seçeriz, efali seçeriz ve ancak vakti yani evkaftı seçeriz. Zat yani biz kendimiz bir şeye biiznillah irade ettik bu şartlarla emri verdik, sıfatullah zaten her an hazır kabul etmeye…
Öyleyse gerçek ilimlerden bir ilimdir yıldız yani evkat ilmi.
Şeriat, evkat ilminin zorluğundan dolayı gizli kalmasına hükmetmiş,
ibadet vakitlerini herkesin alenen bilebileceği güneşin konumuna göre belirlemiştir. Güneş doğmadan az önce, güneş tepeyi az geçince, öğleden sonrayı yarılayınca, batımından hemen sonra ve karanlık tam çökünce diyerek beşe bölmüştür… Altıncı vakit olarak yatmadan önce vitir namazı önermiş. Erken yatmayı tavsiye etmiş ve gece uyanınca iki üç dört rekât namaz önermişse de vitir yatsıya bağlanarak vakitlikten çıkarılmıştır… Gece namazını ise Resulullaha veya seçilmişlere atfetmiş umuman sorumsuzuz demişlerdir.
Bu beş vakit sürekli ilerleyerek terfi etmeye yetmediğinden efendimiz kuşluk namaz evvabin namazı ve teheccüd namazı kılmıştır ki sürekli terfi etmenin tek yoludur… Evkatlarla zikir yapmak her canın harcı değildir. Hayatını ilme vakfetmeyenler başaramazlar. Biz size kolay yolu önerdik. Resulün sünnetini tavsiye ederek uygulattık. İnşaallah başardınız. Zülfikarlar oldunuz. İleride yüz yüze olabildiğimiz zaman içinizden şartları uygun olanlara bu evkat ilmi ile ilgili geniş bilgi vermeyi hayal ediyoruz. Nasibi olanlarınız kimler bunu bilmem mümkün değil. Bu kadar bahsetmek bile ne kadar lafı uzattı gördünüz. Bu verilen bilgi sadece bu güne mahsus idi…
Gelecek yılın 11 Kasımında bile bu Evkatlar böyle denk düşmez.
Maksat hâsıl olmaz. Sizlere hemen her gün böyle üç kere bu şartları verebilirdik, ancak bu size işi kolaylaştırmaz zorlaştırırdı… O nedenle ilmi fazla açma diye defalarca uyarıldık. Şimdi verilen sistemle yürümeye devam ediyoruz. Allah teâlâ ve bütün yerler gökler yani sıfatullah bizimledir. Rabbimiz her birinizi belli bir alanda ihtisaslaştıracak muradını gerçekleştirecektir. Yazıyı dikkatle okursanız kaderin dışında bir şey gerçekleşmez demektedir. Teslimiyetimiz, tevekkülümüz bizi zafere ulaştıracak merak etmeyin. Selam es selame

 

*Euzü bikelatillahi’ttammeti min şerri ma halak. Selamen kavlen min rabbin rahim. Selamen selam babacığım. Sürekli dua halindeydim. Gök kapıları açıktı ve zülfikârları gördüm. Hepimiz ilkokul çocukları gibi el ele tutuşmuş olarak gök kapılarından geçtik hep beraber. Ve Zülfikarların yaptığı duaların kabul olduğun gördüm.

Daha sonra Yuşa as geldi yanıma. Evet, Allah bu zaman diliminde rahmeti coştu dediklerin harfi harfine doğrudur. Rabbim bu ilmi bana öğretmişti. Kavmime de öğrettim ama onlar yoldan çıkmıştı. hz Davud’a karşı bu ilmi kullandılar, dedi. Ayrıca Yuşa as’mın size ve zülfikârlara selami var. (aleykümselam)

Babacığım, peşinden Hristiyanların yönetildiği Vatikan’ın yıkıldığını gördüm. Ayrıca Musevilerin mescidi Aksan’ında yıkıldığını gördüm. Peşinden ise 18 bin âlemi sağ elime aldım, sağ devri yaptım. Celalin simsiyah nurdan kolonları, (melekûtta, ruhlar âleminde, misal âleminde kısaca 18 bin âlemde olan tüm siyah nurdan kolonları) yerinden zorla söküp sağ devri yaptım. İnat yaptılar ama galip geldim. Peşinden babacığım, ne dua edersem isteğin sana verildi dendi, Cemal Allah tarafından. Daha sonra birden dua ediyordum sürekli isteklerimi ver, isteklerimi ver, diye.

Birden akil irade dışı; istediklerimi aldım, isteklerimi aldım diye 20 dakika boyunca bunu tekrar ettim. İradem dışı isteğin verildi dendi. Ben neye dua edersem, Anında Allah istediğin verildi diye cevap verdi. İlk defa Rabbim bu kadar hızlı, seri bir şekilde anında cevap verdi.

Ben de dedim ki; Musa as dua etmişti isteğin verildi dedin ama 40 yıl geçti dedim. Ben o şekilde istemiyorum, dedim. Kulum senin istediklerin anında dünyaya ve hayatına yansıyacak dedi. Tehir, erteleme yok senin için anında tecelli edecek istediğin dedi. Sadece istediklerini yaşayacaksın artık dedi ve ben tarifsiz bir mutluluk huzur içinde oldum.

Şeytanların, cinlerin, meleklerin, insanların 18 bin âlemde her mahlûkatın, canlı cansız secde ettiğini gördüm bana. Herkes başını öne eğmiş secdeye kapanıyordu. Allah yücedir, uludur, muhammed yücedir, uludur, dedi.

O anda iblis homurdandı. Ben âdeme secde etmedim, ama nesline, torununa, imam Muhammed’e secde ettim, dedi. Bu sözü söyler söylemez kahhar Allah velev ki bir daha ey melun iblis ve şeytanların cümlesi, İmamı Muhammed’e secdeden bir an kalkarsanız, en küçük isyanınız da sizi helak ederim, dedi. Artık imamı Muhammed’e secde edin, ebedul ebed.

İblis ve şeytanları dediler ki Rabbim Allah’a, biz bundan böyle sürekli imam Muhammed’e secde edeceğiz, ey Kuddus, kahhar, celil olan Allah’ım dediler. Sonsuza dek, ebedul ebed, secde ediyoruz imamı Muhammed’e dediler.

Peşinden hz âdem as ansızın geldi, benim alnımdan öptü. Ey oğlum artık iblis şeytandan intikamımı, kısasımı aldın. Annen ve ben neler çektik, beni havamdan ayırdı. And olsun ki ey oğlum ben bunu Levh-i mahfuz da okumuştum. İmamı muhammed diye, bir baktım seni tanımak istedim, kimdir, nedir diye. Baktım ki benim değerli evladım imam-ı Ali’min halifesi imam-ı muhammed, seni yetiştiren evladım imam Ali’ye afiyet, huzur, sağlık, bereket, rahatlık dünyada ve ahirette versin Allah teâlâ dedi. Sürekli selam ismi ona Yoldaş olsun, dedi. Bu duam imamı Ali’nin öğrencileri için de geçerlidir buyurdu.

Sizler gözbebeğimsiniz, dedi. Ey imamı muhammed 18 bin âlemde hükümdarlığın mübarek olsun, dedi. Ben sizlerle iftihar ediyorum, dedi. İmamı Ali, İmamı muhammed Ve imamı Ali’nin öğrencileri zülfikârlar olarak, dedi.

Birden hz Havva annemiz geldi. Bayan zülfikârlara yeşil bir eşarp verdi, hepsine ve hepsi de örtündü. Ruhlar âleminde.

-Maşaallah barikallah. Mübarek olsun keşiflerin Aziz kardeşim İmam muhammed ve tez zamanda zahire çıktığını da görelim inşaallah. Selam es selame.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

 1. Can hocama ❤️ dedi ki:

  ❤️❤️❤️ MaşaAllah barikAllah

  1. Zeliha dedi ki:

   Merhaba ben hergun takip ediyorum bu sayfayı ama yeni gelenleri göremiyorum denk gelmiyor demek ki..yeni yazilar yazıldığı zaman acaba bizim anlamamız için biseler yapsanız bilmiyorum nasıl ama..mesela o günü kaçırdım üzüldüm boyle dua zamanlarını haber alabilsek dua etsek çok ihtiyacım var

   1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

    o dua vakti keşfi çok zamansız yaşandır.ancak kapalı gurupta olanlardan takip edenler yaşadılar.
    her keşifi burada yayınlamıyoruz.öyle kerametler yaşanıyor ki umuma açmak doğru bulunmuyor.her nefsin ruhun kabul edebileceği şeyle olmuyor.İnkar edilmesi ise ebediyen o gerçeği inkar edene kapatıyor..Bu sakıncalıdır.belki kişi ileride duysa okusa kabullenecek ama şimdi kapasitesi buna elvermiyor..velhasıl rabbim yar ve yardımcımız olsun.kabulü zor gelenleri inkar etmeden erteleyin. inşaallah rabbim ileride benim anlayacağım bir kemali ban hediye eder deyin ve inkar etmeden geçin.selam es selame