Rüyada Kan Görmek

22.02.2021
96
Rüyada Kan Görmek

Rüyada Kan Görmek

Rüyada kan görmek; yakınlarınızdan biri için endişe ettiğinize delalettir. Çok büyük hayal kırıklığına uğrayacak ve mutsuz olacağınıza yorumlanır. Garip ve esrarengiz arkadaşlardan uzak durmakta fayda vardır. sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Kan kuyusuna düştüğünü gören kimse, kana yahut haram mala müptela olur, denilmiştir. Kendi üzerinde kan gören kimsenin üzerine söylenecek yalana işarettir.

Rüyada herhangi bir kasıt olmadan, kan aldırmaksızın ve yara olmaksızın vücudundan kan aktığını görmek rüyayı gören kimse zengin ise kanın aktığı kadar malı elinden çıkar, eğer fakir ise o miktarca eline mal geçer. Bir kimse rüyada kan çukuruna düştüğünü görse, onu heyecana ve ıstıraba atacak bir kana işarettir.

Danyal (a.s.) demiştir ki rüyada kan görmek, haram mal ile tâbir olunur. Rüyada görülen burun kanı çok akıcı ve ince otursa, burnu akan kimseye isabet edecek haram mala, eğer kan katı olursa düşük yapılan erkek çocuğa işarettir. Rüyada burnunun kanadığını ve burnunun kanının kendisine fayda vereceğini düşünüyorsa, o kimseye amirinden hayır isabet eder. Eğer kanın ona zarar vereceği düşüncesi varsa, o kimse amirinden bir söz erişir. Eğer burnundan bir veya iki damla kan aksa, o kan menfaattir. Eğer kanın çıkmasından sonra kendisinin kuvveti gitse o kimse fakir olur. Kanın çıkmasından sonra kendisine kuvvet gelse o kimse zengin olur.

Rüyada, cilt ve deriden kan aktığını görmek, sıhhat ve selâmete alâmettir. Eğer rüya sahibinin gurbette adamı varsa, o kişi sağ ve selâmetle evine döner. Burnundan akan kanı elbisesine bulaşsa o kimseye kötü mal ve günah isabet eder. Eğer burnunun kanı hiçbir şeye bulaşmasa günahtan kurtulur. Eğer yol üzerine damladığını görse, o kimse malının zekâtını verir ve onunla yol üzerinde bulunan fakir fukaraya yardım eder.

Rüyada kan aldığını veya kan aldırdığını görmek, eğer ehil ise valilik ile tâbir olunur. Zindandaki kimsenin rüyada kan aldırdığını görmesi, zindandan kurtulacağına ve selâmet bulacağına delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki Rüyada kan almak veya aldırmak, dört şekilde tâbir olunur

Feth, Zafer, Yolculuk, Düşmanlık ve dava.

Burnunun kanadığını gören kimse günahtan çıkar. Bazıları, burnunun kanadığını gören kimse hazineye ve büyük mala nail olur, dediler. Rüyada kan kuyusuna düştüğünü görmek, kan veya haram mal ile tâbir olunur. Kendi yerinde kandan bir çukur olduğunu görmek, rüya sahibinin o yerde kanının döküleceğine işarettir.

Bazıları da burun kanı, kişiye reis tarafından gelecek kandır. Bir kısım tabirciler ise, burun kanı, hatıra gelmedik bir yerden üzüntü ve sıkıntıdır, dediler. Rüyayı gören, burnundan akan kan ile kendisinde bir rahatlık hissetse bu halde zekât yahut elbise veya şöhrete işarettir. Kan sahibinin hayatına, kuvvet ve malına ve onu teminatı altında bulunduran yardımcıya yahut elbise vs. gibi şeylerden onu örten giysilere yahut iyilik ve kötülükten kazandığı şeylere işarettir.

Bazen, rüyada haddinden fazla çıkan kan görmek, rüya sahibinin yardımcısı bulunan ana baba yahut çocuk ya da ortak tarafından gelen menfaatin kesilmesine işarettir. Bir kimse rüyada kendi kanını içse, o kimseye üzüntü, keder ve meşakkat isabet eder.

Rüyada adet kanı, bekâr kız için kocaya, gebe kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilmiş kadın için de hastalığa işarettir. Arkasından kan çektiğini gören kimse günahtan çıkar. Eğer kan kendisine bulaşsa ondan haram mal çıkar, insan kani ev halkının, ev sahibinin az harcamalarına. Bazen de bu rüya, arkada olan hastalığa işarettir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.