Lütuf Senin, Hüküm Senin! – Bir Ayet Bir Hadis

0
144 views
Lütuf Senin, Hüküm Senin! - Bir Ayet Bir Hadis

Lütuf Senin, Hüküm Senin!

Lütuf Senin, Hüküm Senin! – Bir Ayet Bir Hadis

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Eğer sen, sözü açıktan söylersen, bilesin ki o, gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir.” (Tâhâ, 7)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Siz sağıra veya gâibe duâ etmiyorsunuz. Sizi işiten, size yakın ve beraberinizde olan (bir zâta) duâ ediyorsunuz.” (Buhârî, Cihad, 131, Meğazi, 38; Tirmizî, Vitr, 36; Müsned, IV, 394, 402, 418)

Mûsâ (as): “İlâhi! Hangi kul senin için daha değerlidir?” diye sordu.

Allah Teâlâ: “Lisanı zikrimle ıslak olan.” buyurdu.

Mûsâ (as) yine: “Hangi kulun daha bilgilidir?” dedi.

Allah Teâlâ: “Benim başkalarının ilmini de bildiğimi bilendir.”

Mûsâ (as): “Hangi kulun en adâletlidir?” diye sordu.

Allah Teâlâ: “İnsanlara verdiği gibi kendi aleyhine de hüküm verebilendir.”

Mûsâ (as): “Hangi kulunun günahı en büyüktür?” dedi.

Allah Teâlâ: “Hem benden isteyip hem de beni suçlayan, benim kazâma râzı olmayandır.” diye cevap verdi. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyan, Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Afüvv: Kullarının günahlarını kendilerinde sorumluluk kalmayacak bir şekilde affeden, amel defterinden günahları silen, hatırlayıp da mahcup olmasınlar diye de kuluna o günahı unutturan demektir.

Kısa Günün Kârı

Ey İlâhımız! Biz seni suçlamayız. Biz senin her verdiğinin lütuf, her yapmadığının adâlet olduğunu biliyoruz. Bizi kötü amellerimiz yüzünden cezalandırma!

Lügatçe

gâib: Hazır olmayan, yok olan, kayıp.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here