Herkes O, Herşey O

11.01.2019
7
Herkes O, Herşey O

Herkes O, Herşey O

Euzü billahi mineşşeytanirracim; Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulûhu selam es selame babacığım, hayırlı günler dilerim. Yeni şeyler, bildirildi, öğrendiklerimden izin verilenleri sizinle paylaşıyorum.

*1- Ruh Allah’ın nefesidir.
*2- Ruh Allah’ın kelimesidir.
*3- Ruh yaratılmamıştır. 
Hatta kâinatta var olduğunu zannettiğimiz hiç bir şey aslında yaratılmamıştır.
Âdem (as) yaratılmamıştır. Hepsi kendisine rab olduğu unutturulan ruhun gözündeki bir yanılsamadan ibarettir. 
Aklınıza gelen herşey o’dur. Enerji O’dur. Enerjinin bütün formları da o’dur. 
“Allah kâinat yanılsamasını Halık isminin bir tecellisi olarak yaratmıştır.” 
Kâinat ise aslında o’dur. Şeytan O’dur, Melek O’dur. 
Hiçbirini aklımızın O’ndan ayrı düşerek algıladığı ayrılık ve gayrılıkla yaratmamıştır. O her an bir şe’ndedir ve akla gelen herşey aslında o’dur. 

*4- Allah’ın güzel isimlerinin içinde rab ismi yoktur. 
Allah rab değildir. 
Ancak O’nun nefesi ve kelimesi olan Ruh Rab’dır. 
Terbiye edici olan, Allah’ın nefesidir. 
Kılığına büründüğü Ademoğlu’nda Ruh, 
sözü ve kelimesi ile Allah’tan diler ve Allah böylelikle nefsi terbiye eder. 
Ademoğlu’nun sözü ya duadır veya bedduadır ve her ikisi de terbiye edicidir.
O yüzden söz (Esma) çok önemlidir. 
Allah’ın dilemesi ile ağızdan çıkan söz fiiliyata geçer. 
Ancak her söz fiiliyata geçmez, Allah’ın diledikleri geçer.

*5- Külli irade Ademoğlu’nda tecelli eder. 
Ancak “külli iradeden bir cüz şeklinde “dir. 
Ancak tecelli eden yine de külli iradedir. 
Allah külli iradesini Ademoğlu’nda cüz olarak tecelli ettirmektedir. 
Fiili tecelli, nefesten çıkan, yani ağızdan dökülen söze bağlanmıştır.

*6- Ademoğlu’nun ruhu, kendisine unutturulduğu için, kendisini başka bir varlık olarak var zannetmektedir. Ancak var olan Allah’tır ve sırrını ancak temizlenip nefis mertebelerinde yükselenlere açmaktadır. Nefis mertebelerinde yükseldikçe farkındalığı artar ve anlayış kazanır. Nefis mertebesinde yükselme ise az yeme, az uyuma, az konuşma, sünnetullah’a uyma ve çok zikir ile mümkündür.

*7- Namaz kılarken ruh yani rab Ademoğlu’nun tam karşısında durmaktadır. 
Birbirlerine doğru dururlar. 
Kıyamdayken, O da kıyamda, 
rükûdayken O da rükûda ve secdedeyken O da secdededir. Yani Âdemoğlu kılığında Allah, 
Allah’a secde etmektedir.

*Başka bilgiler de var ancak şimdilik açıklamaya izin yok. Hayırlı günler dilerim. Selam es selame. 
Rabbim bunu yayınlamanızı istiyor. 
Bunları biliyordum ama ne anlama geldiklerinin farkında değildim. Şimdi öğrendim. 
Cümleleri rabbim kontrol etti, 
ondan sonra gönderdim.

Selam on sekizbin âlem üzerine olsun. 
Rabbimizin lütfu ve keremi ile artık inanıyor ve biliyoruz ki selam da Allah’tan Allah’adır. 
O Allah vardır, başka ilah yoktur.
Allah’a hamdolsun ki bu keremi sayesinde, şimdiye kadar keşif ve ilhamları ile bize yazdırdığı kelamları doğrulanmıştır.

Nefsim yedkudretinde olan, rahman rahim mevlamıza hamdü senalar olsun. 
Her kim Nurun nasiplisi olarak bu kerametleri aklına, gönlüne nakşeder de ışığında yürürse, kararlarını sorgular, söz ve davranışlarını bu sözlerin denetiminden geçirerek yaşarsa, 
o kişi biiznillah kurtuluşa ermiştir. 
Bu ilahi cümleler, kuranı kerimde anlatılan gerçeklerin özünün de özü, merhametlilerin merhametlisi rabbimizin sadık kudsi sözüdür.

Bütün varlığımla iman ettim, dilimle ikrar ettim ve yayınlamayı emir kabul ettim. Şahit ol ya rabbi. Şahit ol ya rabbi. Şahit ol ya rabbi.

Ümmetin ve milletimin günahlarını affet. 
Ümmetin ve milletimin günahları ile birlikte zatımın, ailemin ve zülfikârlar ile birlikte zikir ehlinin günahlarını öncelikle affet ki zatını anarak, esmalarını tecelli ettirmek üzere aşkla, şevkle ibadet ederek, nuru cemaline yakınlaşsınlar.
Geride kalan kullarının hidayetine sebep olacak esmaları, tövbeleri ve niyazları kabul edilmek üzer arşına arz edebilsinler.

Ya erhamerrahimin hamd sanadır. Şükür sanadır. 
Sana inanır sana ibadet ederiz. 
Bizi küfür ve küffara karşı muzaffer eyle. 
Vaat ettiğin gibi nurunu izninle zamanımızda tamamla. Yakınlığımızı artır, vedud isminle bizleri sev, 
senden hakkıyla korkmamıza ve zatını hakkıyla sevmemize izin ver.

Ey ezel ve ebed olan mevlamız, bize merhametinle muamele et. Âmin. Âmin. Âmin.

*Babacığım senin ve her varın O olduğunu bilmek çok güzel. O kadar rahatladım ki artık. Hayatım değişiyor. 
Herkese bakınca O’nu görüyorum. 
Ayrılık gayrılık kalmadı, birlikteki (tevhitte) huzuru buldum.

-Azizem, candan öte cankızım ,
Rabbim aşağıdaki şiiri bu fakirine yazdırdığında 26 yaşımdaydım, Azizem, Elifcan’ım benim. 
Seni bana yar eden Allah’a hamdolsun.

HER ŞEYDE SEN VARSIN
Ağaçta, çiçekte, kuşta sen varsın.
İlkbaharda, yazda, kışta sen varsın.
Yediğim ekmekte, aşta sen varsın.
Senden gayrı âlemde var olan yok;
Senden gayri gönlüme yar olan yok.

Akşamda, sabahta, tanda sen varsın.
Sokakta, otelde, handa sen varsın.
Kemikte, ilikte, kanda sen varsın.
Senden gayrı âlemde var olan yok;
Senden gayri gönlüme yar olan yok.

Varlıkta, yoklukta, zayda sen varsın.
Dünyada, güneşte, ayda sen varsın.
Cilvede, cümbüşte, cayda sen varsın.
Senden gayrı âlemde var olan yok;
Senden gayri gönlüme yar olan yok.

Melekte, şeytanda, cinde sen varsın.
Bitkide, hayvanda, inde sen varsın.
Günahta, sevapta, dinde sen varsın.
Senden gayrı âlemde var olan yok;
Senden gayri gönlüme yar olan yok.

Sevdiğim her şeyde, nurda sen varsın.
Yerdiğim şeylerde, narda sen varsın.
Annede, babada, yarda sen varsın.
Senden gayrı âlemde var olan yok;
Senden gayri gönlüme yar olan yok.

*Herkeste tecelli eden O’nun isim ve sıfatları, 
herkes O, 
herşey O. 
Kayınvalidemin yanına gidip inşirah suresi okuduğum bir rüya vardı, hatırladınız mı. O rüya gerçekleşti. 
Huzur doluyum. <Senin göğsünü genişletmedik mi?> (İnşirah süresi -1) 
Ya rabbi bütün göğüslere inşirah ver, Âmin.
Düğüm o rüyayla ilgiliydi artık çözüldü. 
Ya rabbi düğümlerin çözülmesini nasip et. Âmin. 
Hayırlı günler dilerim, selam es selame.

Âmin Allah’ım âmin. Bütün düğümlerin çözülmesine izin ver ya ilahi… Kullarına merhamet et, öncelik sırasına göre, müminlerine, Zülfikarlarına Müslimlerine rahman rahiym isminle öncelik ver. Âmin. Âmin. Â♥️min.
Selam es selame♥️
Bir mesaj yaz…

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.