ZAMANIN SONUNDA…

02.03.2018
9
ZAMANIN SONUNDA…

ZAMANIN SONUNDA…

Sol ehli Mısırlı kabileleri esir alacak.

*Şam ve Mısır hükümdarları öldürülecek.(esatın sonu yakındır)

*Ümmetim,Tekelerin birbirlerini kıskandığı gibi, birbirlerini kıskanacaklar.

*Fırat nehri suyu çekilecek, aktığı yatakta bir altın dağ meydana çıkacak. Kazanan ben olayım diye birbiriyle çarpışan her yüz kişiden doksan dokuzu ölecek.(PKK)

*Yabancı kavimler bir sofraya çağrışılan yiyiciler gibi birbirlerini müminlerin üzerine çağıracaklar.(ırak işgali ve şuanda suriye koalisyon güçleri)

*Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alış-veriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak.(ırak işgali)

*Beyda’da (Irak) bir ordu yere batacak ve günahsız insanlar öldürülecek.(oldu -öldü)

*Öyle bela ve musibetler olacak ki, hiçbir kimse, sığınabileceği bir makam bulamayacak. Bu belalar Şam’ın etrafında dolanacak, Irak’ın üzerine çökecek. Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacak. Belalar defedildikçe, diğer taraftan yine ortaya çıkacak.(yaşadık yaşamaya devam ediyoruz.)

*Katil niçin öldürdüğünü, maktul de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek.(yaşadık.terör olayları)

*Irak halkı üç fırkaya ayrılacak. Bir kısmı çapulculara katılacak. Bir kısmı ailelerini geride bırakıp düşünemez halde kaçacak. Bir kısmı savaşırken ölecek.(gerçekleşti)

*Bir ordu savaş için gelip çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batacak, ortadakiler de kurtulmayacak.(yaşandı-yeniden yaşanacak)

*Şam’da büyük dehşet ve kızıl (Çin) ölüm olacak. Haresta (şam köyü) yere batacak. Ciğer yırtıcının oğlu Yebis vadisinden mimberde oturmak için gelecek.(ciğer yıtan ebu süfyanın karısı Hint..oğlu esat)

*Bu dehşetli münafık Muharrem ayında Dimeşk mescidinin mihrabında bir kadınla cima edecek.

*Şiddetli yağmur sellerinin açtığı yarlar gibi, evlerinizin aralarında”fitne ve felaket mahalleleri” olacak.(yaşayıp gördük.)

*Büyük şehirler, dün sanki yokmuş gibi helak olacak.(yaşandı..işte halep-bağdat-musul ve niceleri)

*Dünyanın harap olmuş yerleri imar edilecek, imar edilmiş yerleri harap edilecek.(batı çökecek doğu imar edilecek)

*Ümmetimden bazı kabileler müşriklere iltihak edecek, bu kabilelerin hepsi küfre girecek.

*İsrail üzerine gelen şeyler, aynıyla ümmetimin üzerine gelecek. Onlardan aleni olarak annesine gelen olmuşsa, ümmetimden de bu çirkin işi yapan olacak.

*İsrail 72 idi, ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Benim ve ashabımın yolundan ayrılmayanlar hariç hepsi ateşte olacak.

*Mısır ehli ölçeğine ve parasına hâkim olamayacak.

*Şam ehli de parasını ve bıçağını elinde tutamayacak.

*Ümmetimden masum bir çocuk öldürüldüğünde, gökten bir melek ‘hak onda ve onun yanında olandadır’ diye nida edecek.

*Barınacak ev, sizi taşıyacak hayvan bulamayacağınız günler gelecek.

*Yere batma, taş yağma zuhur edecek ve insan kılığından çıkmalar olacak.

*Melhame-i Kübra’da (Büyük savaş) Müslümanlar’ın komuta merkezi Şam Guta olacak. Müslümanlar’ın en hayırlıları orda toplanacak.(halen yaşanıyor)

*Müminlerin Melhame-i Kübrâ’da (Antakya Amik ovası savaşı) toplanma merkezi Şam, Deccal vak’asında Kudüs; Ye’cüc ve Me’cüc hadisesinde Tur-i Sinâ olacak.

*Rumlar sizinle olan sulhunu bozacak. 12 000 kişilik 80 sancakla size saldıracaklar. Koyun boynuzu kıvrımları gibi ölümler olacak.(nato düşmanımız.)

*Müslümanların üçte biri savaşın dehşetinden kaçacak. Üçte biri ölecek. Üçte biri savaşı bitirecek, galibiyet ümmetimin olacak.

*Eskimiş, ipi kopan bir kolyenin taneleri gibi birbiri ardına gelen alametleri yalnızca alimler, gökteki işaretleri takiple görür gibi bilecekler.

*Benim soyumdan bir şahıs çıkıncaya kadar fitnenin girmediği bir Arap evi ve ulaşmadığı bir Müslüman kalmayacak.

*Müslümanlar Yahudileri öldürecek. Mescid-i Aksa temizlenecek.(israil’in sonu)

*İnsanların ümitsiz olduğu ve “Mehdi falan yokmuş” dediği bir sırada Allah benden olan kurtarıcıyı gönderecek.

*Mehdî Rumelinden (Türklerden) ayrılmayacak. Orada ikame edecek.

*Onun adalet ve bereketi ile müminlerin kalbi ferahlayacak, sünnetlerim tekrar ihya edilecek. Acem ve Arap milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşecek.
-Hz. Muhammed s.a.v-

(1400 yıl önce söylenmiş zamanı aynen yaşıyor ve zamanların en zorundan geçiyor olmamız hasebiyle, gündelik hayattan sıyrılıp ‘zamanın sonu’na dikkat çekmek gayesiyle)

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

 1. Büşra dedi ki:

  Hocam mrb bugün zikrimin 3. Günü ben bir türlü uykuya son verip sabah namazına kalkamıyorum üstelik vakti gelince beni uyandırmalarına rağmen gördüğüm rüyalar karışık ve bilinçaltı rüyaları tabi ibadetlerimi yaparken kendime şunu diyorum bunları sırf Allah rızası için yap keşif durugörü ya da kalp gözü için değil çünkü biliyorum bunlara daha hazır değilim zaten yaşayanların hikayesini okudukça onların bile kendine ihsan edilen durumları yaşadıkça ne kadar hayret ve zorluklar çektiğini görüp kendini onların yerine koy diyorum herşey bir anda olmaz zaten şu anki dururum şöyle sanki kalbim kaskatı bir taş içini dökse neler dökülecek belli değil ve de hâlâ heva ve heves derdindeyim acaba nefsi terbiye nasıl olur

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   SELAM ES SELAME ..dün bir bugun iki ne oldunda ne olacaksın derler anadoluda..hel devam et..selam es selame

 2. Büşra dedi ki:

  Slm es selame es hocam Evet biraz istekli heyecanlı ısrarcı ve sabırsızım