İki kürek kemiği arası seğirmesi (ihtilacı) ne anlama gelir ?

İki kürek kemiği arası seğirmesi (ihtilacı) ne anlama gelir ?

Hazreti Muhammed aleyhisselamın nübüvvet mührünün yeridir orası.
Bu işaret zat evliyasına mahsustur. Meratibi âliye ye terfii derecatıdır. Efali cemal bir sıfatından, diğer bir cemal sıfatına vuslat etmiştir.
Allah tealaya Habib olmuştur. Ve mahbup ve merguptur. Mesela merihte bir efali cemal işledikten sonra, zühreye geçmiş ve orada aynı güzel, cemal efali yapmıştır. Evkatta yukarıdan aşağıya inmiştir. Hikmette teali etmiştir. Uruçtur. Yani çıkmak. Derecati âliye de teali oluşmuştur.İş bu ihtilaç her kime olursa, büyük adam olacağına işarettir.
Saadet ve gınaya, rahata erişecek demektir.iki kürek kemiği arası seyrimesi; celal ve cemal efalleri eşit duruma gelmiş demektir.
İlmi ledün de yapmış olduğu, sırrı celal efali ve sırrı cemal efalinin inkişafı müsavi dereceye gelmiş demektir.
Veyahut ilmi ledünde sırrı marifetullahta, nur görmede, cemal ve celal nurlarına olan ilmi ledün malumatı eşit duruma gelmiştir.
Veyahut esmullah cemal ile esmai celal tecelliyatı müsavi olmuştur.
Ve sırrullah cemal sıfatına ve sırrullah celal sıfatına vukufu eşit derecede olmuştur.
Ve ya, sırrı marifetullahtan zatına ilim tarif edilip, derece-i âliye de, meratibi hasenede, kemalde tekamül etmiştir.

Efali hasenesi, Resulullah’ın mazhariyetine uygundur, lütfünde teali vardır.
Zat ondan daimi haz almıştır. Ve derece itibariyle pek büyük bir zat olmuştur.
Evliyalar arasında yüksek mertebeye çıkmıştır.
Ve ya hürmetli hikmetullah derecelerine terfi etmiştir.

Eğer iki kürek arasına,
Rüyada efendimiz tarafından mühür vurulduğunu görürse,
kendisinin zamanın zatı olduğu,
hilafeti kendisine verildiği,
Ölünceye kadar sahibi zaman (imam-ı zaman) olarak iki cihanın tasarrufunun kendisinde olduğunu belirtir.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir