Yitik bilgiler (16) – Sağ ayakta okunan esmalar

Yitik bilgiler (16) – Sağ ayakta okunan esmalar

Esma-ül Hüsna hakkkında yanlış bilinenler ve bilinmeyenler

Aşağıda tablo olarak Allah’ın isim ve sıfatlarını anlamları ile birlikte verdim. Ama öncelikle sizlerle Esma-ül Hüsna hakkında bilinen bilinmeyen bazı bilgi ve tecrübelerimi paylaşmak isterim…

Allah musta(-ha-)kını versin

Eskilerde allah mutsa(ha) kını versin diye bir deyim vardı.
Allah, neyi hak ediyorsan onu versin demektir.
Bilen bilir. Açıklamam bilmeyen gençler için.
Bu bir duadır. Beddua değil.

İslamda beddua yasak gibidir. Şüpheden uzak durun kuralına göre ise yasaktır.
Çünkü yapılan her dua önce yapana gelir.
Allahın âdeti böyledir.
Adetullah denir.
Eğer beddua ettiğiniz kimse gerçekten hatalıysa ona da uğrar, size de.
Eğer karşı taraf hak etmemişse (çoğu zaman biz bunu bilemeyiz, çünkü ameller niyetlere göredir. Niyet okuru olmadığımıza göre burada da şüphe vardır ve kaçınmak şarttır) o takdirde yalnız biz zarar görürüz.
O nedenle yine eskiden ’Allah ıslah etsin. Allah hidayet versin ’gibi…
Veya yukarıda belirtildiği üzere ’Allah mustahakını versindenilirdi.

Mademki laf açıldı Mevlevi adetlerinden bir hikâyecik;

Ağızdan çıkan her kelimenin dua nitelikli olduğu kabul edilir;
Az konuşmak önerilir.
Ayrıca zorunlu konuşmalarda da en olumlu kelimeler seçilirdi.

Örn;
Işığı yak denilmez. Yakmak kemalde bir esmadır. Çok anlamlıdır. Yerine ışığı uyandır denilirdi.

Işığı kapat, ya da söndür yerine ışığı dinlendir denirdi.

.
HZ MEVLANA BUYURUR Kİ;
BU ÂLEMDE YANİ DÜNYADA, OLABİLECEK HER BİR OLAY İÇİN,
MİSAL ÂLEMİNDE SAYISIZ İHTİMAL UYUR. SİZ AĞZINIZDAN ÇIKARDIĞINIZ LAKIRDILARLA,
O İHTİMALLERİ UYANDIRIRSINIZ. GÜZEL KELİMELER
(ANLAM YÖNÜNDEN DEMEK İSTEDİM. ÇÜNKÜ KELİMENİN GÜZELLİĞİ ANLAMINDA GİZLİDİR)
SÖYLEYİN Kİ GÜZEL İHTİMALLER UYANSIN.
İNSANIN KADERİNE MÜDAHALESİ BURADADIR; BUYURUR.

Bu açıklama aslında bir hadisi şerifin tefsiridir.
’Bir organınıza sahip olun, cennetinize kefil olayım buyuran Rasuli kibriyaya sordular: hangi organ ya resulullah. o mübarek eliyle kendi dilini tutarak, diliniz. ‘’ Buyurdu.

Ayrıca;
‘Mümin ya hayır konuşsun ya da sussun.’ diyerek de aynı noktayı işaret etmiştir.
.
Bir de atasözü hatırlatıp bitirelim. ’dilim, dilim; sen ettin beni dilim dilim.’
Kendimizde veya toplumda gözlemlediğimiz olumsuzlukların karşılığı olan kelimeler, ihtiyaç derecesine göre, baş kısmınala”olumsuzluk takısı eklenerek, okunur.

DURUMUN ACİLİYETİNE VE OKUYANIN ZAMAN BULABİLME DERECESİNE GÖRE, ÜÇ KERE, YEDİ KERE, DOKUZ KERE, ON DOKUZ KERE, YİRMİ BİR KERE, OTUZ ÜÇ KERE, YETMİŞ VE DOKSAN DOKUZ, YÜZ BİR GİBİ SAYILARDAN BİRİNE RASTLATILIRSA DAHA ÇABUK TECELLİ EDER.

Kişi nur görüyorsa, tevhit olmuşsa çok az sayıda bile okusa yeterlidir.

Duruma göre üç gün, yedi gün, yirmi bir gün, kırk gün okumak gerekir.
Tecellinin değiştiğini görmek o işi bitirmek için yeter.

Köklü değişimler ancak yirmi bir günde veya kırk günde olur.
Artık işi bilen bilir. Habir sıfatından haberi alan alır. İhtilaç ilminden haberi olmayanlar, nur görmeyenler zahirden işaret alıncaya kadar bilemez.

Şimdi de simlerin gruplanmasına yani tertibine üç örnek verelim.

‘’LA HARAMI, VELA GAFLETİ VELA DALALETİ VELA İHANETİ VELA CEHALETİ FİL HAYATİ.’

Bu tertip beş esmadan ibarettir.
Herkes tarafından ve her zamanda okunabilir. İnsanlar haramı terk eder, uyanık olurlar, yanlışa gitmezler, yanlıştan dönerler, her türlü nimetin değerini fark ederek yaşar, nimetlere ve emanetlere ihanet etmezler.
Ve en önemlisi cehaletten kurtulmaya çalışırlar.
Unutmayınız;
Gökler değişmeden yerler değişmez,
Dua edilmeden de gökler değişmez.
Yerler ile gökler arasında emir iner de iner /çıkar da çıkar.

Bir duayı ne maksatla okursanız okuyunuz o dua önce okuyanda (zatta-kişide)
tecelli eder. Sonra niyetle hedeflenen merciye (sıfata )gider.

Bu nedenle İslam da beddua ancak hak edene yapılır.
Zalimin zulmüne karşı dua müminin silahıdır.

Ancak nasıl yapılması gerektiğini iyi bilmek lazımdır.
Olur, olmaz şeyler için nefsine uyup beddua edilmez.

KENDİSİNİ KORUMAYI BİLMEYEN, HİKMETTEN HABERDAR OLMAYANLARIN,
CELAL ESMALARINI AĞIZLARINA BİLE ALMAMALARI GEREKİR.
BEDDUA GERİ TEPMELİ TOP GİBİDİR, İLK ATEŞİ GERİSİNE VERİR,
İYİ NİŞAN ALINDIYSA HEDEFE ÇOK SONRA VARIR…
BEDDUA YERİNE;

Allah Mustahakını versin,
veya
‘’hasbiyallahu ve niğmel vekil, niğmel mevla ve niğmel nasir;
Şeklinde dua etmesi yeterlidir.

‘’ene hayyün,ene muhyün,ene alimün ene şafiün ene habirün.’

Bu tertip de yine beş güzel esma vardır. Her zaman ve herkes dilediği kadar okuyabilir.
Esmaların anlamları okuyanda ve ailesinde, Müslümanlarda,toplumda tecelli edecektir.

‘’la renci vela zaifiyeti vela ağrıları vela sancıları illa şifai fil hayati.’
(hasta için okunur)

Dördüncü bir daha
‘’la zinai vela fuhşiyati vela livatai illa kuddüs ettahirun .’
Toplumsal taharet,temiz ahlak oluşması için okunur..

Toplumdaki ihtiyaç düşünülerek benzeri tertipler yapılır.
Üç gün, yedi gün, okunabildiği gibi tam tecelli için yirmi bir gün ve kırk bir gün okunur. Bu arada alınacak ihtilaç, nur görme veya keşifle kabul edildiği bilinirse, daha erken de bitirilir. Yeni bir göreve başlanır.

Bir meseleyi halletmek için okuyan, duanın kabul edildiğine dair işareti almadan bırakmamalıdır.

Sadece sağ ayak başparmağı deprenerek (aşağı yukarı sürekli indirip kaldırarak) zatın kendisi ve müminlerin saadeti için okunacak esmalar aşağıya alınmıştır.

Zat yeterince tecrübe sahibi olduğunda, bunlara eklenebilecek esmaları kendiliğinden ilave edebilir.

Esasen anlam bakımından güzel her esma ”el” takısı veya ”ya” takısıyla;
Anlamı celali olanlarsa, ”la” takısıyla bu sağ ayak efaliyle okunabilir…

ÖRNEĞİN ;
”la terörü vela teröristi vela eroini vela sıgarai”  vb…

Esmaların efallerle birleşmesi duanın tecellisini,( kabulünü) çabuklaştırır, demiştik.

Duanın kabulü için bir de zaman kavramı yani evkat vardır.

Bu nedenle nur görmeyen, bu vakitleri bilmeyen insanlar vakit namazlarını tam zamanında kılmak şartıyla ve namazlardan sonra efallerini yapmak suretiyle, vakit şartını yerine getirmiş olurlar.

İlmi ledünü öğrenmiş olan, nur gören Allah dostları,
Müşteri, kamer, zühre saatlerinden birinde okumalılar.

Cemal saatlerinde okunmalı ki müminlere faydası olsun.
Aksi takdirde sen çalışırsın da kâfirler yararlanır. Evkat ilmi çok önemli bir ilimdir. Bilmeyenler yedi vakit namaz kılarak namazların ardından okumalıdır…
Beş vakte işrak-kuşluk namazı ile teheccüt-gece namazını eklemelidirler

Şeriatın namaz vakitleri tealiye göredir.
Bu tür iş yapanlar, namazlarını tam vaktinde kılmalıdır. Vakti kaçırmamalılar. Beş on dakika belki, gecikilebilir. O da zaruret halinde. Asla kazaya bırakmamak lazımdır.

ESASEN HAKİKATTE KAZAYA BIRAKMAK DİYE BİR ŞEY YOKTUR.

Giden vakit gitmiş, tecelli aksamış, ya o zaman diliminden faydalanılamamış, ya da tecelli gecikmiştir. Sevabı ya hiç olmamış, yani kâfire yaramış, ya da çok az olmuştur.

Esmalar

Ene Hayyul baki, Ene azizün, Ene malikel mülkün, Ene latıfün, Ene kaviyyün
Ene mü’minün, Ene metinün, Ene rahmetün, Ene alimün, Ene cemiliün
Ene mağmurun, Ene gaaniyyün, Ene şerifün, Ene saidün, Ene nurelgalbün
Ene camiun, Ene fettahun, Ene şifaün, Ene guddüsün, Ene tahirun
Ene mutahharun, Ene mukaddesün, Ene sahiyyün, Ene kerimün, Ene vasiun
Ene hakkun, Ene mahbubun, Ene mergubun, Ene muizzün, Ene nurun
Ene hakk’el bakiyyün, Ene ruhun, Ene hayyün, Ene adl’el bakiyyün, Ene imam ez zemanün

Ene ruhulkuddüsün, Ene ruhultayyibün, Ene ruhulbakiyyün, Ene ruhulhakkun,
Ene ruhulhayyün, Ene ruhulazizün, Ene mesrurun, Ene mesudun, Ene makbulün, Ene sahip el mümin’ün

Zat bu esmaları zühre, kamer ve müşteri saatlerinde okur. Herkes okuyabilir.
Aşağıda yazılı menfi olarak okunan esmalar da aynı saatlerde okunur.
Sağ ayak başparmağında, hem zatın kendisi için hem müminler için çok faydalıdır.
Kemaldir ve camaldır. Çok büyük saadetler bahş eder.
Tecelli zata ve sıfatadır. Kendisine, aile efradına ve Türk milletinedir.

Menfi olarak başına la takısı getirilerek okunacak esmalar bunlardır

La küfrü, la isyanı, la fesadı, la gazabı, la fenaelalemi,
la fena el hakkı, la zulmü, la zalimi, la hüznü, la kahrı,
la hiddeti, la habaseti, la şerri, la şehveti, la fakiri,

la fena el şeriat el muhammedi, la zilleti, la rezaleti, la fena-i,
la helaki, la zevali, a mahviyeti, la emrazı, la illeti, la gafleti,
la dalaleti, La şeytani, la vesvese-i, la hakti, la hasedi,
la kıybeti, la cevri, la cefa-i, la kederi, la zararı, la hüsranı,
La hata-i, la inadı, la kezbi, la sanemi, la vesni, la fena el kuvveti,
la evsani, la tuğyani, la adaveti, la hıyaneti, la yemuti,
la memati, la mevti, la kasveti, la zaifiyeti, la sehvi,
la süfliyati, la sefahati, la ihtiyacı, la zahmeti, la zevali,
la zeval el cismi, la noksanı, la noksan el ömrü, la havfi, la afatı,
la zeval el ismi, la suizanni, la inkar el hakkı,
la inkar el şeriat el muhammedi,
la inkar el kitab el muhammedi, la terk el ibadeti, la selb el imanı,
la fakrezzemanı, la mekri, la hetati, la şekki el hakkı,
la rayb el kalbi, la elemi, la azabı, la gahtı, la kalai,
la terörü, la teröristi. la enflasyonu, La develiasyonu, vb.

GAYRET KULDAN, BAŞARI HAKK TELADANDIR.

Bundan sonra sol ayakta okunan dualar yazılacaktır. Bu konular herkese açık olmakla beraber, anlaşılması kolay olmayan bir alandır.
Her şeye rağmen okuyana Allah bir şeyler verir.
Buraya kadar okumak nasip olduysa ne mutlu aziz kardeşim
Nasiplisin demektir.Her emeğin ecri mutlaka verilecektir.

Paylaş

Yitik bilgiler (16) – Sağ ayakta okunan esmalar” için 2 yorum

 • 24 Mayıs 2020 tarihinde, saat 00:55
  Permalink

  Hocam birşey soracam sağ ayağımı istemsizce devamlı yukarı aşağı sallayan biriyim bunun bir sebebi varmıdır.Manevi olarak bir şey anlamına mı gelir.

  Yanıtla
  • 24 Mayıs 2020 tarihinde, saat 01:05
   Permalink

   selam es selame..sanmıyorum
   bir alışkanlık veya bir tik benzeri olabilir.selam es selame

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir