Taay mekan tayyi zamana hazırlanıyorsunuz…

Taay mekan tayyi zamana hazırlanıyorsunuz…

Taay mekan tayyi zamana hazırlanıyorsunuz…

human46-1Hayırlı akşamlar hocam;

Bu sabah namazdan sonra yatınca uyku ile uyanıklık arası gözüm kapalı iğne deliği gibi beyaz nokta görüyorum. Sonra sanki döne döne bir yere gidiyorum. Bir masa etrafında belli belirsiz insanlar ellerini masaya koymuşlar hareketsiz, siyah beyaz foto gibi… Sonra yine sarmalın (spiral) içinde spin yaparak dönüyorum. Beyaz şekiller ama tarif edemiyorum. O şekiller çok hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum. Bugün gece oldu hala içim çok huzurlu, yanıtlarsanız sevinirim. Bir de ‘’selam es selam’’ açılımı nedir? Ya selam mümin kurallarını selamete çıkaran demek oluyor; selam es selam?

faviconSelam es selame İlknur. Vakıa suresinde geçen bir ayettir. Cennettekilerin birbirine selam ve selam demeleridir. O spin yapan (fizikçilerin solucan delikleri dedikleri) nur noktaya girdiğinde ya rabbi ya rabbi diye zikire başla. Tayy mekân Tayy zaman yapma alıştırmaları yapıyor, ileri yolculuklara hazırlanıyorsun… Namaz ve zikirlerine itina göster. Asla kazası olmayan bir evkat (vakit ) sistemi ile yol alıyorsun.

Namazın kazası yoktur. Miraç merdiveninin basamaklarını çıkıyorsun. Her vakitte bir basamak daha yükseliyorsun. Koparırsan Allah korusun düşersin. ”namaz müminin miracıdır” altın uyarısını aklından çıkarma. Miraç merdiven(göklere yolculuk yaptıran merdiven anlamındadır.)

Kısa kesmek zorundayım. Çok yoğun çalışıyoruz. Sen de bilgini görgünü artırma için boş zamanında meal oku, hadis oku. Biliyorsan aslından ya sin suresini çok oku. Günde birkaç defa okuyabilirsin. Ya sin uzaya açılmayı anlatır. Manen veya madden yıldızlar yolculuktur derin sırrı. O yüzden sekarettekilere okunur. Selam ve dua ile başarılarını devamını dilerim. Selam es selame

Ahmed er Rifa-i diyor ki:

“Allah’ın çizdiği sınırlar önünde durun, ilahi hududu çiğnemekten sakının.”

Bir sözü de şöyle:

“Cesedin şerefi, akıl denilen kıymettar varlıktır.

Akıl; İnsan nefsini kendi sınırları içinde bağlayan bir bağdır. Nitekim akıl, nefsi bağlayıp ona şer’i sınırı çiğnetmedikçe akıldır. Akıl, şer’i hududu red ve kabul hususunda tereddüde düşecek olursa, o akıl değildir. Kişi akıldan mahrum olunca insanlık cevherinden mahrum kalmış demektir. Cevher olmayınca insanlık şerefi de gider, geride izzet ve yüceliğe layık olmayan sıklet ve kesafet yığını kalır.”   (Altın Öğütler, A. Taşgetiren, s. 335, 336

AKIL AKIL / deme bana

Akıl akıl / deme bana
Hangi akıl / derim sana
Çocuk aklı / eşek aklı
Ergen aklı / ergin aklı
Akılda çok şey saklı
Mantık, zekâ, akıl farklı
Cahil aklı / arif aklı
Marif aklı / tarif aklı
Coni aklı / cani aklı
Baki aklı / fani aklı
Kadın aklı / erkek aklı
Ahmak aklı / zeyrek aklı
Mümin aklı / kâfir aklı
Yerli aklı / sefir aklı
Veli aklı / deli aklı
Sefil aklı / âli aklı
Şeytan aklı / melek aklı
Cimri aklı / selek aklı
Yobaz aklı / âlim aklı
Mazlum aklı / zalim aklı
Akıl akıl deme bana
Bu sözcükte çok şey saklı
O nedenle, sözüm sana
Azizim veya ona buna
Beşer akıl yek başına
İyiyi kesin bulamaz
Akıl dediğin
Çağın nasibiyle beslenir.
İyi /doğru
Çağlar üstüdür.
Bu nedenle iyiyi/ kötüyü ararken
İlme ve vahye ihtiyaç duyarız.
Temel doğruları vahyin, Allah’ın
Bir de âlimin bildirmesiyle ediniriz,
Hem değişmezliğini kabul ederiz.
Akla ışık ilim bil sen
Yanlışları hemen sil sen
Sonra o doğrulara göre
Çağın olaylarını,
Nimetlerini yorumlar;
İyi,
Nispeten iyi,
Çok iyi
Kötü,
Çok kötü der,
Sıralamaya tabi tutarız.
Vahiy ilim yoksa eğer
O akıla şeytan değer
Vahyi yok sayanların
İyilikleri
İyileri değişkendir.
Yanılgıya açıktır.
Pişmanlığa yakındır.
Akıl akıl deme bana
Hangi akıl derim sana

Hacı ali bayram

Alanya / 2008–10–22

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

  1. Hakan dedi ki:

    Ruyamda gitmek istesigim yer ile bulundugun yerin arasinindaki yuzlerce km mesafenin sanki bir kagidi katlarmiscasina bikac km kadar bi alana sikistirildigini ve dusundugum vilayetin sanki uzerindeymisim gibi oldugunu goruyorum hangi zikr yaptigimi htrlaniyorum manasi hakkinda bilgi verebilirmisiniz

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

      üzgünüm ne demek istediğinizi tam anlayamadım.selam es selame