Sol ayakta okunan esmalar.

Sol ayakta okunan esmalar.

SOL AYAK BAŞPARMAĞINDA okunan esmalar ve kelimeler.

Not; önce sağ ayakta okunan esmalar yazımızı okuyunuz. Devamıdır…

Bilesin ki azizim;

Sol ayak Allah’ın dört büyük meleğinden İsrafil makamıdır. İnsanın nefsi ve küfür ehlinin makamı dahi burasıdır. Bu makamda sağ ayakta okunacak dualar bölümünde yazdığımız şekilde yapılacak efalle okunacak menfi ve müspet esmalar ve kelimeler aşağıya alınmıştır. Esrar-ı hikmet kitabından tercümedir.

Sol ayak kemal varlığını selp eder. Onda( la şirki) okunmaz. Zira hayat gider. Sol ayakta okunan esmalar ve kelimeler her saatte okunabilir. Yalnız ‘’la batılı’’ kamer saatinde okunur. Diğer saatlerin hiç birinde okunmaz. Güzel tertip ile okunursa pek büyük saadettir. İntaç eder. Meşiyettir.

Ene, ehadiyeti muciptir, ben demektir. Ben kerimim, ben âlimim gibi. Sol ayaktan tecrit edilen kelimeleri sol ayak başparmağını hareket ettirerek okumalıdır. Bu efal ile beraber okumaktır. Tecelli efal ile birlikte okunduğunda yalnız esma olarak okunduğunun milyon kuvvetinde kabuldür. Esmalar:

La buzula denaeti,,La fitneti,La iğvai,La gururu,La bataeti,La istiğcali,La azabı,La gammazı,La sihri,La batılı,La küfrü,La inadı,La zulmü,La şerri,La hakdi,La fesadı,La harabı,La harbi,La zararı,La sanemi,La gazabı,La şeytani,La kasveti,La gasbı,La külliyesai,La vesni,La evsani,La fenai,La zevali,La hasreti,Lagafleti,La zinai,La levatai,la sirkati,La kezbi,La rezaleti,La zilleti,La süfliyati,La hüzni,La mekri,La dalaleti ,La muzilli,La hatai,La zilleti,La sefahati,La sekri,La azabı,La zahmeti,La cevri,La cefai,La afatı,La iğvai,La fitneti,La denaeti,La evhamı,La buğzı,La emrazı,La illeti,La behli,La nemamı,La gammazı,La hemazi,La müsherai,La fakrelzamani,La gahtı,La galai,La şekki,La şüphei,La şekkel hakkı,La şüphelhakkı,La kasvetelkalbi,La tuğyani,La bağyi,La yemuti,La mevti,La memati,La rifati,la fenaelcismi,La zevalelcismi,La fenael ismi,La mahviyeti,La raybelkalbi,La terkel hakkı

Bu esmalar ise müspet olanlarıdır.

Ene müslimün,ene mukaddesün,,ene mutahharun,Ene tahirün,,ene sahi,,ene latıfün,,ene kerimin,,ene alimin,Ene hadiyyün,,ene mühtediyün,,ene şafiun,,ene tayyibün,,Ene mağmurun,,ene ömrün,Ene saidün,ene veliyyün,ene abidün,ene hararetün,ene kemalün,Ene edibün,ene mutinün,ene irfanün,ene veliyyün Ene sadıkun,ene halimün,ene akilün Ene hafizun,ene kelamün,ene habirun

Bu ene ile başlayan Esmaların, kamerde, zümrede, müşteride okunması evladır. Daha doğrudur. Faydası daha çok olur ama her saatte okunabilir, sakıncası yoktur. Müminlere faydalı olması için cemal saatlerinde okunmasında büyük yarar vardır. Evkat ilmini bilmeyenler namaz vakitlerine harfiyen uymak suretiyle okuyabilirler. Yani namazların ardından okurlar. Ancak namazlarını düzenli kılmak, kazaya bırakmamak gerekir. Bu vakitler teali yani yükselme, duanın kabulü için belirlenmiş zaman dilimleridir. Kazaya bırakmak duanın kabulüne engeldir. Esasen kazaya bırakmak diye bir şey hakikatte yoktur. Kazaya bırakma işi bu ilimden haberi olmayan âlimlerin aklen verdikleri bir ruhsattır. Hakikatle bağdaşmamaktadır. Yedi vakit namaz kılmayı yazılarımızda tavsiye ettik. Evkatları takip etmek çok zor olduğundan, yedi vakit namaz kılarak her namazın ardınca yapılması yeterlidir.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir