Nur içinde nur sır içinde sır var

09.09.2018
29
Nur içinde nur sır içinde sır var

Nur içinde nur sır içinde sır var

Nuru tevhidin sırrına İlm-i ledün dediler

İşlenen efal sırrına Hikmetullah dediler

Efal, esma bilgisine Marifetullah dediler

Marifetullah zuhur edince adı hakikat oldu.

Tevhidi Muhammed’den erkânlar şeriat oldu

Görülen nurların işareti vahyi Kur’an oldu

Ol mübareğin ruhu, aklı levh-i mahfuz oldu

Tevhitte sıfatullah nuru cismini hıfz etti.

Ey irfan sakın ha sen, hayrette istifrak olma

Hakikat bundan ibaret, gayri ilah arama

Sırrı Hikmetullah budur, artık Allah arama

İlahi ihsandır tevhidin, Mümine yap yardımı

Efalini cemalde yap âlemlere rahman ol

Efal sırrını güzel öğren mahir pehlivan ol

Bu sırları bilmeyenler ahirete erken gittiler

Enbiya evliya farksızdır şehitliğe yettiler

Aktab hep efal yapar hikmette dualar eder

Tecelli edince insanların fikrine gider

Ekseriyeti o işi yapmaya ikna eder

Akıllarda işi gören Cebrail sıfatıdır

Kalbe doğan şey saf ilhamdır, Kemalullah’ tan

Kötü fiile izin çıkarsa, celalullah’ tan

Güzel amellere ruhsat varsa, cemalullah’ tan

Semadan meleki güç her şeyi ihata eder.

Bütün olup biten kişinin efalinden olur

Yaptığı her hareket gider nurunu bulur

Devreder çarkı feleği eder zahire zuhur

Tevhide ulaştıysan eğer, gayrı Allah arama

Bu sırı ilahi kudret böyle zuhur eyledi

Kudretullah tevhit şanı sırrı izhar eyledi

Allah Teâlâ zatını sırra mazhar eyledi

Mevla miracına çağırır, kul icabet eder

30/01/2012.Alanya/Antalya

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.