Mumunun suresi,yorumları 15.16 ayetler

21.01.2019
8
Mumunun suresi,yorumları 15.16 ayetler

Mumunun suresi,yorumları 15.16 ayetler

Elif Hazel ve zülfikarlara özel uyarı.!
………………….
Sarf edilen sözün gereği de yerine getirilmelidir. (Bu cümle Son bölümdeki “Sarf edilmelidir”, ile biten cümlenin arkasına eklendi.) 
(Sadece Yorumla dediklerini yorumluyorum.)

*Mumunun suresi-15.<Sonra (ey insanlar) siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz. >

Ölmek boyut değiştirmektir. İnsan sürekli boyut değiştirmektedir. Sürekli ölmektedir. Her gün bu durum gerçekleşmektedir. Boyut değiştirme düşünce yapısında olmaktadır. Kalp sürekli bir o yana bir bu yana dönmekte ve kendi gerçeğine ulaşmaya çalışmaktadır. Ulaşmaya çalışırken sürekli eski bildiklerine yenilerini eklemekte ve öğrenerek gelişmektedir. Her boyut değiştiğinde, yani düşünce yapısı her değiştiğinde ölüm gerçekleşir. Gerçek ölüm ise ruh henüz dünyada iken nefsin yokluk makamına geçiş yapılması ile boyut değiştirilmesidir. Nefsin terbiye edilmesi, kalbin hakikatine ulaşması ve tevhid bilincinin pekişmesi ile Akl-ı küll devreye girer ve sürekli uyanıklık hali hâsıl olur. 
Gerçek ölüm tam bir uyanıklık hali oluşturmaktadır. 
İnsanların çoğu ise sürekli nefsin emare mertebesinde kalmakta ve bu mertebenin farklı boyutlarını müşahede etmektedirler. Sürekli haset, kibir, gösteriş, korku, kaygı, cimrilik, vb. Huyların boyutları arasında gezmektedirler. Tevbe edemedikleri ve bağlandıkları dünya görüntülerinden kurtulamadıkları için nefsin bir üst boyutu olan levvame mertebesine geçememektedirler. Her mertebede nefis daha da terbiye olmakta ve yeni yeni ölümler (boyut değiştirmeler) gerçekleşmektedir.

*Mumunun suresi -16<Sonra yine muhakkak siz kıyamet günü (tekrar) diriltileceksiniz.> 
Kıyamet günü, herşeyi yerle bir edildiği gündür. 
Gerçek kıyamet günü ise insanın dünyadaki her şeyin aslında birer görüntü olduğunu anladığı, daha önce inşa ettiği dünyasının başına yıkıldığı, Allah’tan başka bir hakikatin olmadığını fark ettiği gündür. Bu gün insan işte yeniden doğar. Kalbi tevhid bilincine açılır. Kendisini koskoca bir birlik denizinde yüzerken bulur. Artık herşey dosttur, herşey kardeştir. Ayrılık gayrılık yoktur. Sadece O vardır. Hayaller görüntüler, herşey O olur. Dört bir taraf huzura gark olur. 
Dünyadayken bu bilince ulaşamayan kalp ruh bedenden ayrıldıktan (hepimizin bildiği ölüm gerçekleştikten) sonra kendi küçük kıyametini yaşamakta, berzah âleminde dirilmekte ve gerçeklere uyanmaktadır. Bir de hepimizin bildiği kıyamet günü var, ondan bahsetmeye gerek duymadı. O gün kâfirlerin başına kopacağı için.

*Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulûhu.

*Selam es selame babacığım, biraz önce Rabbim olayların hikmetleri sana bildirilecek ve sen onları Hacı Ali Bayram’a bildireceksin diye haber verdi.

Aşağıdaki metni yazdırdı.

*Bir gün gelecek, o gün sizin dualarınız ile yer gök değişecek. O gün size çok iş düşecek. O güne kadar bana yalvarmaya devam edin, edin ki düğümleri çözeyim, bariyerleri kaldırayım. Bana ulaşmanız için size yardım edeyim. Gölgeleri bırakın. Dünyalık meşguliyetlerinizi azaltın. Sevildiğinizi bilin. Kurallara harfiyen uyun. Uyun ki azabım gelip sizi bulmasın. 
Dilinizi koruyun. Sadece benden sakının ve bana ulaşan yolun yine benden geçtiğini bilin. Görüntülere takılmayın. 
Size dua eden, gecesini gündüz eden pirinize haksızlık etmeyin. Sözünü emir bilin, fitneden uzak durun. 
Bugün çabalayan yarın rahata kavuşur, edepsizlik edense karşısında beni bulur. Gayretler karşılıksız kalmaz, herkese çalıştığının karşılığını veririm. Şevkle yapana daha da fazla veririm, başına sardığım belalara aldırmayıp devam edene daha fazla veririm. Size kalbimi açtım. Sevgimi sundum. Beni mahcup etmeyin, bana sarılın. Zülfikarlar! Size sunulan sevginin hakkını verin, vesselam. 
Selam es selame babacığım, hayırlı akşamlar dilerim.
Konuşma Sonu
Bir mesaj yaz…

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.