Meleklerin Mahiyeti – Meleklere İman

09.05.2017
146
Meleklerin Mahiyeti – Meleklere İman

Meleklerin Mahiyeti – Meleklere İman

Melekler duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah’a kulluk eden, asla günah işlemeyen, nûrânî ve ruhanî varlıklardır.

Bu sebeple onlar hakkındaki tek bilgi kaynağı âyetler ve sahih hadislerdir. Onun ötesinde bir şey söylemek mümkün değildir. Meleklerin gözle görülmez, duyu organlarıyla algılanamaz varlıklar oluşu, inkâr edilmeleri için bir gerekçe olamaz. Gerek akla gerekse pozitif bilimlere dayanılarak, meleklerin var veya yok olduklarına dair kesin deliller ileri sürülemez. Çünkü melekler, gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerin ilgi alanı dışında kalan fizik ötesi varlıklardır. Şartlanmamış insan aklı da meleklerin varlığını imkânsız değil, câiz ve mümkün görür.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

  1. ELİF ÖZEN dedi ki:

    VE ALEYKÜM SELAM.HER GÜN KARİA SURESİNİ Mİ OKUMAMLAZIM