Kuran-ı Kerimde 19 harfli ayetler – CENNET-ÜL ESMA

23.04.2020
6.628
Kuran-ı Kerimde 19 harfli ayetler – CENNET-ÜL ESMA

Kuran-ı Kerimde 19 harfli ayetler – CENNET-ÜL ESMA

İHTİYAÇLARIMI TECELLİ ETTİRMEK İÇİN NASIL DUA EDECEĞİM;  diyenlere duyurulur..
14 Eylül 2011, 20:36

Azizim; hiçbir konuda mümin çaresiz değildir.
Dua müminin silahıdır..Müminler için dualarının kabul edileceğine dair allah’ın vaadi vardır. Allah asla vaadinden dönmez.

Duam kabul olmaz demek küfürdür. Bilirsen bu tertip inananlar için bir hazinedir.
Aşağıdaki ayetler, açıklanan amaçlar için, namazlardan sonra, maksadına uygun niyet edildikten ve üç veya dokuz kere salavat getirildikten sonra, sağ el sağ diz üzerine konularak, sağ el işaret parmağı depredilmek suretiyle (yukarı aşağı indirilip kaldırılarak-sürekli) en az 19 kere okunur. Bu amacı gerçekleştirmek için teşebbüs edeceklere kuşluk ve gece namazı kılmalarını salık veririz.Hatta sağlıkları yerinde olan ve şartları elverenler oruçlu devam ederlerse çabuk netice alırlar.
Yahut sağ el sağ diz üzerinde tespih çekerek, ebcet sayını bir gün içinde tamamlayacak şekilde kırk gün süreyle okunur.
Beklenen netice (herhangi bir şekilde tecelli ettiğine dair bir haber) alınıncaya kadar veya 19 gün süreyle okunur.
Her okumanın sonunda üç kere veya  dokuz kere salavat getirilir.
İki salavat arasına yerleştirilen duaların kabul edileceğine dair hadisi şerifler vardır..
Tecrübelerle sabittir ki biiznillah karşılığı mutlak olarak alınır.

Affı ilahiye mazhar olmak için okunacak ayetler:

Ve innî le ğaffârun li men tâbe ve âmene..
(ebcet hesabiyle okumak isteyenler için adedi (1998)
Ve kâne bil mü’mine rahiymâ (556)
Ğâfiriz zenbi ve kabilit tevbi (2643)

*Tevbeye nail olmak ve kötülüklerden kurtulmak için;

Allâhü yürîdü en yetûbe aleyküm (929)
Rabbenasrif annâ azâbe cehennem (1616)
Rahmeti rabbike hayrun mimmâ yecmeûn (1940)

*Haklı olduğunuz bir davayı kazanmak için:

Yühıkkul hakka bikelimâtihi ve yaktâ (950)
Fettah beynî ve beynehüm fethâ (1243)
Elhukmü lillahil aliyyil kebir (568)

*Her çeşit hastalıktan şifa bulmak için;

E ve men kâne meyten fe ahyeynâhü (784)
İn küllü nefsin lemmâ aleyhâ hâfız (1467)

*İstihare yapmak için;

İz yürîkehümüllahü fi menamik (1273)
İnnallahe kâne latıyfen habîrâ (1131)
Ve kânallahü bi külli şey’in alîmâ (657)

*Düşmanlarını kendine dost yapmak ve kendini sevdirmek için;

Neza’nâ mâ fî sudurihim min ğıllin (1774)

*Herhangi bir imtihanı kazanmak,

iş ve ticarette ileri geçebilmek için;
Keyfe faddalnâ ba’dahüm alâ Ba’d . (2970)

*Çocuğu olmayanlar için;

İnne rabbeke hüvel hallâkul alîm.(1227)
Fallâhü hüvel veliyyü ve hüve yuhyî (289)
Rabbüke yahlüku mâ yeşâü ve yahtâr (2532)
Hüvallahûl hâlkul bâriü (1084)

*Düşmanından kurtulmak için;

İnne hızbellahi hümül müflihun (424)

*İstemediği bir kişiyi kendisinden uzaklaştırmak için;

Kâle hâzâ firâku beyni ve beynek (1378)

*Yangın söndürmek veya vücudun ateşini düşürmek için;

Yâ nâru kûnî berdan ve selâmâ. (693)

*Sihir bozmak için;

Ve lâ yûflihus sâhiru haysü etâ..(1394)
Min şerrin neffâsâti fil ukad(1948)

*Bekar olup ta evlenmek isteyenler için;

Kezâlike ve zevvecnahüm bi hûrin ıyn (1234)

*Kabul-i dua için;

Ve kâle rabbikümüd’ûni estecip (1006)

*Kısmetin açılması zafer ve galibiyet için;

İnnâ fetahnâ leke fethan mübinâ (1233)

*Düşmanların şerrinden ve intikamından kurtulmak için,

Summün bükmün umyün fehüm lâ yerciûn.(807)
Summün bükmün umyün fe hüm lâ ya’kılûn (734)
Ve le hüm a’yünin lâ yübsırûne bihâ (609)
Ve le hüm âzânün lâ yesmeûne bihâ (1018)

*İş, memuriyet, makam ve mülk sahibi olmak için;

Allahü yü’tî mülkehû men yeşâ (990)
Malikel mulki tü’til mülke (1150)
Lehüm dârüs selâmi ınde rabbihim (813)

*Fakirlikten kurtulmak, servet ve ikbale nail olmak için;

Ve terzüku men teşâü bi ğayri hısab (2788)
I’lemû ennallahe ğaniyyün hamîd (1387)
Tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ (3197)
Fadlen min rabbike zâlike hüvel fevzü (2108)
Ve a’tednâ lehâ rizkan kerimâ (1147)

*İlim ve teknolojide inkişafa nail olmak için;

Yüallimühümül kitâbe vel hikmete (1154)
Kale innemel ılmü ındellah (584)
Fil erdı âyâtün lil mûkınîn (1850)
Ve fi enfisüküm e fe lâ tüpsırûn (1207)
Kuraklık ve kıtlıktan halas olmak için;
Ellezi enzele mines semâi mââ (1094)

*Her işte Cenab-ı Hakk’ın yardımın istemek için;

İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn (836)
Allâhü bin nâsi le raüfün rahiym (785)
Nı’mel mevla ve nı’men nasıyr (824)
Mâ kâne lehüm minallahi min vâk (540)
Ve kâne zâlike alellahi yesîrâ (1284)
Se yec’alüllahü ba’de usrin yusrâ (916)
Asâ rabbünâ en yübdilenâ hayrâ (1352)

*İstikamet sahibi, kararlı ve isabetli görüş sahibi olmak için;

İhdinas surâtal müstakıym (1073)
Sırâtellezine en’amte aleyhim (1087)
Men yehdillahü fe hüvel mühtedi (756)
Allahü yectebî ileyhi men yeşâ (936)
Ellezî feteranî fe innehû se yehdîn (1365)

*Düşmanlarına karşı galip gelmek için;

İnnellâhe alâ nasrihim le kadîr.(856)
Hasbünâllahü ve ni’mel vekil (450)
İnne hızbellâhi hümül ğâlibûn (1299)
İnnellâhe kaviyyün şedîdül ıkâb (755)
Kâle rabbinsurnî bimâ kezzebûn (1585)
Anetil vücûhü lil hayyil kayyûm (836)
Necinî minel kavmiz zalimîn (1442)
Kâle rabbinsurnî alel kavm (1051)

*Düşmanların kötülüklerini kendilerine döndürmek için;

Fe erselnâ aleyhümüt tûfan (754)
Ve innallâhe muhzil kâfirin (1172)
Ve ye’tihil mevtü min küllü mekân (1160)
Ve ğadibellâhü aleyhim ve leanehüm (2230)
İnnâ erselnâ ileyhim hâsibâ (552)
Yürselü aleykümâ şüvâzün min nâr (2019)
Eheznâhüm ahze azîzün muktedir (3536)
E lem yec’al keydehüm fî tadlîl (1623)
Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb (1432)

*Her işinde Allah’ın yardımını temin etmek için;

Tevekkel alel azîzir rahiym (980)

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

 1. MAVİ dedi ki:

  Hocam selam es selame.
  19 hacet duasında ben yurt dışına bir iş başvuracağım ama vize başvurumun red edilme durumu olabilir.Hocam bu işimin karşı tarafta kabul olması ve yolumun bu anlamda açılması için bu yukarıdaki dualardan hangisini okumalıyım?Tavsiyenize rabbimin izniyle ihtiyacım var.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   yazıdan ne anlıyorsanız onu yapınız lütfen.selames selame

 2. Derya dedi ki:

  Hocam merhabalar. Önceki yazılarınızdan edindiğim bilgilere göre zikir yapılırken namaz disiplininde yapılması gerekiyor. Peki bu disiplinden anladığımız namazda oturduğumuz gibi sol ayağımızın üzerine oturarak namaz kılarmış gibi ellerimizi dizlerimin üzerine koymak mı? Eğer öyleyse kıvranmadan, ayaklar uyuştuğu için değiştirmeden bitirmek mümkün olmuyor. Siz nasıl bitiriyorsunuz? Bir de “her türlü hastalığın şifası için” olan ayeti başka birini niyetleyip okuyabilir miyiz?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sağ ayak baş parmağın dili olması şart değil.ama sol ayak üzerine otur.namazdaki kadar ciddi dikkatli ol
   başkalarına dua etmek ne güzel bir ibadettir.
   selam es selame

   1. Derya dedi ki:

    Cevabınız için çok çok çok teşekkür ederim hocam. Allah sizden razı olsun. Doktorlara göre hastalanma riski olan, ancak hastanın bu durumunun kendisinden saklandığı bir olay içerisindeyiz (doktorun önerisi). Sağlığı için ben okuma yapmak istiyorum. Bunun için yukarıdaki Cennetül Esma hazinelerinden “Her çeşit hastalıktan şifa bulmak için” olan ayetlerden birini mi yoksa Rabbim in bu hastalıktan onu esirgemesini niyetleyerek “Kabul-i dua için” olan ayeti mi okumam doğru olur?

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     hazine önünde dilediğini seç
     selam es selame

     1. D dedi ki:

      Hocam kusura bakmayın belki bilgisizlikten belki çaresizlikten sürekli sorular soruyorum. Aslında sormak istediğim şu tam olarak. “Her çeşit hastalıktan şifa bulmak için” cennetül Esmasını bir başkasını niyet ederek (Esma, evkad ve özellikle efaller ini yaparak) o kişinin şifasına okumamın bir faydası olur mu? Yoksa kişinin kendinin mi okuması gerekir? Kişi Sağ elini kalbine koyup okumasını bitirince Sağ koltuk altına doğru çekecek… demiştiniz bir yazınızda. Bu efalleri benim yapmam sanki kendim içinmiş gibi geliyor. Bir başkasına faydası olur mu sizce?

     2. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

      o efali hastanın üzerinde yapmalısın.aksi halde normal duanı yapar geçersin

 3. Mehmet_selim dedi ki:

  Hocam selamun aleykum,daha once bi yazinizda sanirim bu cennetul esma terkibinde ayetten once birde ,Ferdun hayuul kayyumun hakemun adlun kuddusun esmalari ile birlikte okunuyordu sanirim,
  Yukaridaki 19 harfli verdiginiz ayetleri bu esmalarlami okuyalim yoksa sadece ayetlerimi,,

  İkinci sorumda evlilik yazinizda efal uzere tarifle vermissiniz cenetul esma ayeti olan kezalike ve zevvecnahum bi hurun in,
  Bu cennetul esma ayetlerinde herhangi birinide efal ile yapabilirmiyiz,,,
  Borcc iflas batak fakirlik kurtulus ariyoruz ,
  Allah ne muradiniz varsa versin
  Simdiden cvplariniz icin tesekkurler