Kunut Duaları 1 ve 2 Okunuşu anlamı Arapça Okunuşu

19.04.2020
12.829
Kunut Duaları 1 ve 2 Okunuşu anlamı Arapça Okunuşu

Kunut Duaları 1 ve 2 Okunuşu anlamı Arapça Okunuşu

Kunut Duaları da yatsı namazının ardından kılınan vitir namazının son rekatında okunmaktadır. Kunut 1 Duası, ‘’ Allahümme inna nesteinüke’’ başlar. Kunut 2 duası ise ‘’ Allâhümme iyyake na’büdü” olarak başlar. İmam-ı A’zam’a göre Vitir namazında tekbir (kunut tekbiri) almak vaciptir. Kunut Duaları 1-2 Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Vitir namazının son rekatında rükudan önce tekbir alınarak okunan Kunut Duaları, İslam alemi için mühim bir yere sahiptir. Müminlerin vitir namazını kılarken bu duayı ezbere bilmesi gerekir. Kunut Dualar iki tanedir. Kunut 1 Duası, ” Allahümme inna nesteinüke” başlar. Kunut 2 duası ise ” Allâhümme iyyake na’büdü” olarak başlar. Kunut 1 ve Kunut 2 duası Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali için doğru yerdesiniz. Bu başlık altından bu duaları okumaya başlayabilirsiniz.

Kunut Duası 1 Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duası 1 Türkçe Anlamı

Allahım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut 2 Duası Okunuşu

Allâhümme iyyâke na’büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes’â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut 2 Duası Türkçe Anlamı

Allah’ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

 

KUNUT DUALARI NE ZAMAN OKUNUR?

Hanefîlere göre vitir namazı akşam namazı gibi, bir selâmla kılınan üç rekkâttan ibarettir. Delil, Hz. Âişe’nin rivâyet ettiği şu hadistir: “Hz. Peygamber üç rekât ile vitir kılar ve üç rekâtın sonunda selam verirdi.” (Buhari, Nesai) Akşam namazından farkı, bunun her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ve son rekâtta rükûdan önce tekbir alınarak Kunut duası okunmasıdır.

Vitir namazında kunut duası okumak ve kunut tekbiri almak Ebû Hannife’ye göre vâciptir. Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre bunlar sünnettir.

KUNUT DUALARI NE ZAMAN OKUNMAZ?

İmam terkettiği zaman, ona uyanların da terketmesi gereken beş mesele şunlardır:

  • Bayram tekbirleri,
  • Üç veya dört rekâtlı farz namazlarda ilk oturuş,
  • Tilâvet secdesi,
  • Sehiv secdesi,
  • Kunut duası. Ancak kunut duası, rükûu kaçırma tehlikesi olduğu zaman terk edilir.

Vitir namazında cemaat, daha kunutu bitirmeden imam rükûa varsa cemmaat da varır. Ancak cemaat henüz kunuttan bir şey okumamış olursa, imamla birlikte rükûu kaçırmayacak şekilde bir miktar okur.

İmam kunutu unutup rükûa gittiği takdirde, cemaat ona tabi olmasa, imam da başını kaldırıp kunut duasını okuduktan sonra, yeniden rükûa gitse, cemaaat de kendisine uyunca cemaatin namazı fâsit olur.

VİTİR NAMAZINDA KUNUT DUASI YERİNE NE OKUNUR?

Kunut duasını okuyamayan kimse “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç kere “Allahümmeğfir lî (Allah’ım! Beni bağışla)” yahut üç kere “Yâ Rabbî (Ey Rabb’im)”der.

“Rabbenâ âtinâfi’d-dünyâ haseneten vefî’l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr” (el-Bakara, 2/201) duasını okur veya üç kere “Allahümmeğfir lî (Allah’ım! Beni bağışla)” yahut üç kere “Yâ Rabbî (Ey Rabb’im)”der.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.