İÇ KIYÂMET

A : ACEMİ AVCI !

‘Acemi avcı’ diye Allahsız alay eder !

‘ALLAH bir tek kuş için !’ ‘Yüz bin fişek harcar’ der !

Bilse ki o ! Gebelik değil bir şans oyunu !

‘“ALLAH kurutur onun ! En sonunda soyunu !”’

Siz tesâdüf demeyin ! Gebe kalmaya sakın !

Kızdan çok, erkek doğar ! Savaştan sonra ! Bakın !

İki cins arasında sayıyı ! HAK dengeler :

İlkel ırk hep çiftleşir ! Yine de onu eler !

Ovüle ‘Ay meleği’ koyar ilk ! Şeffaf beden !

Sonra bir ‘öz sperma !’ Gebeliğe bu ! Neden !

İlk fizik hücre konur ! Yalnız bir spermaya !

Bu ‘öz sperma’ yoksa ! Dişi gebe kalmaya !

Hakeren ! Hak edene sonra ‘“Rûh”’u nakleder !

Ne mutlu ! Sen de ‘“BİZ’den biri oldun artık !”’ Der !

‘“RÛH”’u, ‘“Rûh”’ koydu bakın ! ‘“Meryem’in ovülüne !”’

‘“Îsâ’yı doğurmuşken !”’ Erdi ‘“Bâkire”’ üne !

Her gece beraberken RESÛL ! Bir eşi ile,

En yaşlısından oldu FÂTMA ! Fikir edile !

Öz ilk fizik hücre ve ovüle şeffaf beden,

Hakerence konulur ! ‘“O’dur Rûh’u nakleden !”’

FÂTMA, AHMED’in sırrı ! ÂLÎ, AHMED’in kendi !

HASAN ve HÜSEYİN kim ? Burda ‘“Fıtrat”’ tükendi !

B : FÂTMA SIRRI !

Yahya, Meryem ve İsâ ! Üç tür mûcize ! Neye ?

Üst şeffaf teni arıt ! Akort et ‘“Sekine”’ye !

RAB ve Yehova gibi ! Ol hem erkek ! Hem dişi !

Sesle yarat ! Kes artık zürriyete gidişi !

Hûri’nin kökü ‘havra !’ Bu sözcük ‘oğlan’ demek !

Vücûdundan çift cinsli çıkmaya sarfet emek !

‘Hermafrodit’tir ismi çift cinsin efsanede :

Hermes ile Afrodit ! ‘“Rûh”’ ile ‘“Sekine !”’ De !

Işık saçan tel bağlar ! Ampûlde zıt çift kutbu !

O tel çift cinsli ! Betûl ! FÂTMA’nın sırrıdır bu :

İlk, MUHAMMED ÂLÎ’ye gelir ALLAH’tan her güç !

FÂTMA olmadan ! Onu dağıtabilmek çok güç !

‘“Rûh ve kelime özdeş !”’ Ama erkek ve dişi !

İki zıttı Mesih’e çevirmek ! Meryem işi !

Âdem düşmeden önce ! Havvâ onun içinde !

Ona da, FÂTMA gibi ! ‘İkiz cinsli Betûl’ de !

Erkek erince olur pozitif ! Şeffaf beden !

Hep erkek olmasına nebinin ! Budur neden !

Kadında şeffaf beden hep pozitifte kalır :

Aybaşı ve gözyaşı ! Fazla kanını alır !

Rahimde O’dur mimar ! Sâf hayâl gücü ile !

Erdi mi ! Erişemez çoğu Veliler bile !

Herkeste fizik beden hep pozitiftir ! Niçin ?

İnsân fizik âlemin RABB’i olduğu için !

Fizik arzı ‘“Fetih”’tir ! İnsânın ilk amacı !

Hâlâ ! Hem biz ! Hem dünyâ yoğun !

C : ÜÇ YOL

‘Eren’ sözcüğünde bak ! Var bir ‘ermek’ işlemi !

Ne, nereye ve nasıl varır ? Sen öğren emi !

Bu süreçten geçmeyen, ancak ‘eren’dir ismen :

‘“Saat’in depremini”’ yaşamamıştır cismen !

Omurilikte varsa cinsel güç birikimi ;

Kimisi ‘mistik’ olur ! Veyahut ‘eren’ kimi :

O güç, sağ kanaldan kalb, ipofiz, epifiz’e,

Gidip ‘O göz’e varsa, mistik görüş var size !

Sol kanaldan izlerse ayni yolu cinsel güç,

‘Eren’ olunur ! Ama ‘Hakeren’ olmak çok güç :

Hakeren olan zâtın değişir iç sistemi !

‘Merkez’le iletişim, onun bütün istemi !

Sempatik sistem olur gerçek bir omurilik :

İki kanal birleşip artık kalkar ikilik !

İkiz kanala ! Baskı yapınca hak irâde !

Omuriliğe, yanıp tutuşmuş ‘“Sekine !”’ De !

Ateş olup art arda ‘Yedi Şakra’dan geçer !

En sonunda ‘“İki kaş arası”’ gözü seçer !

İnsândaki merkezi ‘En Yüce Rûh’un ! O göz !

ALLAH’tan gelen ışın ! ALLAH ile ayni öz !

Her bir şakra gökte bir gezegene ayarlı !

Orada her ne olsa ! Ona her an duyarlı !

ÂLÎ dedi “Bilirim kaç karınca hâmile !”

Sırrı çöz üçüncü göz ve yedi şakra ile !

Boşuna denmez ona ‘Evliyalar Sultanı !’

Yedi evreden geç de ! Kim imiş ÂLÎ, tanı !

M.H.ULUĞ KIZILKEÇİLİ

ANKARA – 29.11.2001

Değerlendir
[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir