Esrarı Hikmet Beyanı

29.04.2017
390
Esrarı Hikmet Beyanı

Esrarı Hikmet Beyanı

Esrarı Hikmet Beyanı

Size yazdığım bu sırlar güzel nasihat
Hikmetullahta böyledir sırrı hakikat
Milletimiz eylesinler şeksiz itikat
Hakikatte dertlerine çözüm yazıldı

Marifetullahtan buldum azim kimyayı
Tevhidimde bildim kerim rahim hüdayı
Şehudiyetimde, gördüm cemalullahı
Efalimin zuhurundan sözüm yazıldı.

Kitabımın ismin koydum esrarı hikmet
Sırrı marifetullahtan meydanı kudret
Bilindi sırrı efal hem esmada kuvvet
Esma okur, işlerim hep efalullah’ı

Efalullah’ı işledim esrarın bildim
Duamın tecellisini nurlarda gördüm
Marifetullah ilminden hikmeti bildim
Yaptım efal cemal, kemal oldu tecelli.

Yazdım esrarı hikmeti kitabım doldu
Tevhidimin bu hikmetten kemalı oldu
İlm ledün marifetullah cemalı buldu
Hikmetini bilip, işledim efalini

Efalım haktır, kemaldir zevali yoktur
Lakin marifetullah’a, nihayet yoktur
Taltifi hak olup, kula ihsanı çoktur
Tuttu Tevhidin kudreti iki cihanı

Sırrı hüdanın esrarı devroldu zaman
Şehri la mekândan geldim şen oldu cihan
Saadetle devir etti felekte devran
Rabbül alemi’nin oldu azim ihsanı

Cümle müminlere ettim yardım cihanda
Efalullah’ı işledim iş bu zamanda
haktır tevhidim söyledim sırrı Yezdan’da
Devrimde buldu saadet güzel cihanı

Feyzi Yezdan bana ledün sırrın bildirdi
Dünya gözü ile ettim nurun seyrini
Marifetullahtan bildim ilmi ledün-i
İşaret-i nur kalbimin oldu ferahı

Hikmetullah nur kemalde tevhidim oldu
İki cihan nuru hakta vuslatı buldu
Tevhidimin kemaldeki nuruyla doldu
Saadet bu zamandadır, cemal düğünü

Zat’ım ilmim İlmullah hikmette oldu
Efalim efalullah sırrı kudrette oldu
Sırrım sırrullah nuru tevhitte oldu
Kalbim marifet nuruyla doydu öğünü

Hak sözü söyledim size gizli ilimle
Sırrullah sırrı oldu ifşa manzum dilimle
Kemalullah efal yaptım cemil elimle
Yenilmezim, pehlivanım çözdüm düğümü

Nuru marifetullah’ı bildim tevhitte
Cemalullah’a erdim sevildim tevhitte
Girdim ilmi ledün sırrın bildim kudrette
Çözdüm hem yerde hem gökte yedi göğümü

Ehli hakka yazdım Sırrı doldu kitabım
İlim arayan irfana verdim cevabım
Hayatım içinde güzel kestim hesabım
Tartıldı mizanda sevap çok ağır geldi

Kemalatı hakken bildim cihan içinde
Tevhidim ol sıfatullah nurhan içinde
Nurullahta kalbim nuru burhan içinde
Tevhit saadet bağında oldum bülbülü

İlmi ledün bildim ettim hikmetten beyan
Ehli hak kalbi sürçmesin eylesin iman
Asla şüphe yoktur sakın etmesin güman
Tevhidimden sırrullah’ın şanı yazıldı

Sevap için yazılmıştır yoktur hilesi
İlmi ledün bilindi el tamam cümlesi
Kemal hakikati yazdım nurdur kâffesi
Ehli imana çok büyük olmuştur hizmet

Hak ehlinin nur kalbinden hor silinmiştir
Celalın perdesindeki şer delinmiştir
İslama yardım edecek sır bilinmiştir
Yoksa Allah’ın ilmine yoktur nihayet

Allah’ım izin verdi de kitap yazıldı
Kemalı hakikatten sırlı hitap yazıldı
Kalbe gelen her soruya cevap yazıldı
Okuyan kardeşlerimin ferahı oldu.

Sırda idi bu hakikat olundu beyan
Marifetullah ilm ledün bilindi ayan
Bu hakikatlere şeksiz ediniz iman
Türk Milletinin hakikat şanı yazıldı.

Ehli iman iş bu zaman saadet buldu
Bu zaman Hafız Hüseyin zamanı doldu.
Haktan diledim ülkemde devrimler oldu.
Kemal efalden tecelli Kemal devrimi

Cemalden bir devir yaptım eyledim beyan
Devirde olan sırları söyledim ayan
Çağımda İlmi ledün’e olmuşum sultan
Erkânı hakikatin yazılmıştır cümlesi

Devri hüdadan ezel devredip geldim
Tevhit oldum hakikatte ebedi güldüm
Marifetullahtan ilmi ledün bildim
Müminleri mesrur etmek oldu niyeti.

Hakkın hakikatini ben buraya yazdım
İki cihan kamalına marifet düzdüm
Mümin içsin diye baldan şerbeti ezdim
Kevser’den Abu hayatı, kaldı içmesi

Gelecek günler ırkıma saadet inan
Gerçeği öz milletime ederim beyan
Hakikatten izhar hak sır ediniz iman
Kemal saadetin haktan oldu müjdesi

Aşkullah’ın sırrı bu ilm kemaldir heman
Kudret haktan müminlere olmuştur ihsan.
Nuru tevhit kemalimin lütfudur beyan
İlahi azametin bol şanı yazıldı

Tevhidimin esrarından yazdım hikmeti
Cenabı Hak açtı bunca sırrı kudreti
Sırrı marifetullahtan bildik hikmeti
Müminlere kemalen İlm ledün yazıldı.

Saadet bağının ilm de hünerin yazdım
Tevhidim hakikatini ledünden yazdım
Sırrı marifetullah’ın kudretin yazdım
Saniğ kudretullahtan kudret yazıldı.

Tevhidimde fani cismim nur ile doldu
Hem cismim içinde ruhum bile nur oldu
Can cananda sıfatullah ile bir oldu
Efal tecellimden Kudretullah yazıldı

Tevhitte bütün varlığım sırrullah oldu
Hazreti Allah ismimi zikredip dedi
Hüseyin; Hakk, sıfatullah nuruyla oldu
Allah, kayyum, ali, azım,hayy esmaları

Levh-i mahfuz oldu ol tevhitte cismim
Allah tevhitte zikretti Hüseyin ismim
Nuru tevhitte bir oldum görmedim resmim
Nuru marifetullah’ın böyle olur erkânı

Hakkın kemalini yazdım hüsün edeple
Marifetullah işledim kemal tertiple
Dualarım zuhur etti azim kudretle
Cemde kemal, celal cemal hitap yazıldı

İsmimdi Hüseyin nurda tevhitti ismim
Hazreti Allah tevhitte zikretti ismim
Hafız Hüseyin kemaldır zahiri ismim
Hikmetullah kemali, kitabım yazıldı.
Sadeleştirip yayına hazırlayan: Hacı ali BAYRAM

Alanya ( 2008)

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.