Elhabir’den haber İhtilaç-Seğirime İlmi-bölüm 1

Elhabir’den haber İhtilaç-Seğirime İlmi-bölüm 1

İHTİLAÇ İLMİ— bölüm 1

Bir damar oynar ya aziz’im, neden
Allah’tır kudretle onu depreden

İlm-i ebedan denir bu ilime
Araştıran vakıf olur bilime

Arif olan anlar işaretini
Tahkik eder sezer beşaretini

İsteyen bu sırra vakıf olamaz
Mü’min, zakir olmadıkça bulamaz

Oku, izniyle, elkuddüs ettahir
Olursun o zaman ilimde mahir

Çok zikir et yârı bulmak dilersen
Nur-u Tevhit nasip olur istersen

Davet eder zikir eden kulunu
Hakk divana açık tutar yolunu

İlk zaman esma-i cemal okunur
Celal okuyana zarar dokunur

Habir ismi okur bu ilim verilir
İlm ledüne ilkin böyle girilir

İhtilaç etmişse başın tepesi
Zata verilmiş bu ilmin kaffesi

Olaylar olmadan haberdar olur
Nefsinde düzenli keramet bulur

İhtilaç ederse başın yanları
Hoş haberle sevindirir canları

İhtilaç ederse kaşlar arası
Sağda / solda dostluk yeri orası

İhtilaç eder kaş,tam da ortası
Sağda kârdır/ solda zarar burası

İhtilaç etmişse kaşların sonu
Sağda keder /solda sevinç bil onu

İhtilaç eder gözün üst kapağı
Solda keder/sağda hayret sapağı

İhtilaç eder göz kapağı üstü
Solda görür,sağda göremez dostu

İhtilaç eder alt kapağı gözün
Solda hışım / sağda misafir özün

İhtilaç ederse enf, yani burun
Kahır görür solda/sağda da sorun

İhtilaç ederse eğer üst dudak
Sağda, solda cesaret verir muthak

İhtilaç ederse eğer alt dudak
Solda çok / sağda az korku verir bak

İhtilaç ederse zatın çenesi
Ölüm yakın olmuş,vardır çaresi

Kazadır önler Rabb dua edersen
Sadaka ver,hayyül baki oku hem

İhtilaç ederse her iki yanak
Sağda utanma az soldaki sağnak

İhtilaç ederse ağızda dili
Dostuna sırrını açıklar veli

Boğazın içi İhtilaç ederse sesli
Zat güzel yemek yiyecek besli

İhtilaç ederse sağ yanı boynun
Sevdikleri çeker sıkıntı onun

Zat soldan kesretle devirler etmiş
Çok fazla etmekle, yanlışa gitmiş

İhtilaç boyunda soldan tarafta
Zordadır zat kendi,sanki arafta

Bu iş aşırı sağ devrinden olmuş
Kesrete izin yok,nefs gülü solmuş

Boğazın içten de ihtilaç eder
Ziyafetdir ki yemeden şükreder

İhtilaç bazen boğaz dışındadır
Az sıkıntı var, sefa yakındadır

İhtilaç olursa omuz da eğer
Sağ hem sol eder şiddetli keder

Soldaki çok fena, ölüme gider
Zat durmaz efalle müdafa eder

Sağda cemal sukut,candır emektir
Solda hayat birden düşmüş demektir

Yaptığı efal ve esma sukut edecek
Okuyanın canı dahi gidecek

Ne okudum ne olacak bilmeli
Yaptığı bir hata varsa silmeli

İhtilaç olursa koltuk altında
Sağda solda zahmet olur bahtında

İhtilaç edince kürek kemiği
Solda kurak,sağda yağış eşiği

Solda hava açık ,sağda kapalı
Epey olmuş demek dua yapalı

İhtilaç eder iki kürek arası
Makam-ı nübüvvet yeri orası

Zatın terfi hem derecat yeridir
Öyle zat,makam-ı mahmut eridir

Almışsa haberi sıradan biri
Allah teala çok sevmiş o eri

İhtilaç ederse arka yanları
Sağda zordur,solda kolay canları

İhtilaç etmişse insanın beli
Birazcık müşküle düşecek hali

İhtilaç ederce kolda bazular
Sold celal,erkekler kuvvet buldular

Sağda ise cemal çok kuvvet buldu
Cemal kadın demek hem müslim oldu

İhtilaç ederse dirsek muteber
Sağda solda alır ondan hoş haber

Seğrirse bilekle dirsek arası
Sağda duan kabul demek orası

Sol kolda aynı haberi verirse
Efalde kusur var, geri çevirse

İhtilaç eder el bilekte kemiğin
Solda keder,sağda sevinç o bilin

İhtilaç ederse elde baş parmak
Sağda sabır solda acele varmak

İhtilaç eder şehadet parmağı
Sağda iş cemal, sol celal varmağı

Solda ise hemen savunmaya geç
Celalı bırak hemen cemali seç

İhtilaç ederse el orta parmak
Sağda hüzn solda sevince varmak

İhtilaç ederse yüzük parmağın
Mal mülk iledir çaban çarmağın

İhtilaç ederse en küçük parmak
O dahi mala dair haberler almak

Sağ avuç için kaşınırsa eğer
İlle de eline mal para girer

Sol avucun içi ise kaşınan
Elden nakit gider ille harcanan

Elinin üstü mü ihtilaç etti
Sağ hüzün bildirdi,sol meserreti

İhtilaç göğsünde oldu, dardadır
Sağda cemal, solda celal zordadır

Efalde tez çaresine bakmalı
Gerekli duayı acil yapmalı

İhtilaç ederse göbeğin kendi
Büyük cesaret korkuyu yendi

Amma seğirirse altı göbeğin
Sağda az korku soldadır öbeğin

Efal ile çaresine bakmalı
Zat daim uyanık yatıp kalkmalı

Karnında bağırsak gürültü etse
Gucurdasa ses verse ıslık ötse

Sağda beyaz bulutlar oluşur hemen
Solda gökyüzünü büsbütün örten

Beyaz bulutlardan gökler seslenir
Beyaz şimşek çakar toprak sevinir

Şimşek kırmızıysa dolu yağacak
Yazık,mahsulleri kahra boğacak

Hemen önle onu devir yap sağdan
Namazda imiş gibi el bağla bağdan

Ezanı duyacak şekilde oku
Üç kere okursan geçersin şoku

Devri sağdan yap, kuvvetlensin cemal
Hikmet; yaptığın efaldedir kemal

Keyfiyet bildirir cemal halini
Haller hep değişir, yapsan efalini

İhtilaç ve efal mukadder ezel
Zat hikmetullahı bilirse güzel

Hayretten kurtulan bilen veliler
Marifetullah bu, bilin dediler

Bilenin zamanı huzurla geçti
Bilmeyen şerbeti vakitsiz içti

Kader böyle imiş deyip gittiler
Rıza-i hakk şehitliğe yettiler

Öğren,azizim bil ilm-i ledünü
La şüphe,et istiğfar,sil küfünü

Hakk teala her nefisle birlikte
Teninde hem damarında ilikte

Sana şah damarından daha yakın
Nefsine,şeytana uymaktan sakın

İnkar etme gözet hakk’ın hakkını
Dost edinme sakın haktan sapkını

Üzüm bile usul usul sararır
Birbirine baka baka kararır

Dost ve akranını kimdir, nedir bil
Yanlış yolda ise defterinden sil

Allahtan başkası dost olur sanma
Dostunum diyene aldanma kanma

Dini olmayanda insaf arama
Nefsinden başkayı yerme karama

Söyle bunca öğüt kimedir Ali
Kendini bilirse tutar her veli

Hacı Ali bayram
Alanya /03 / 009

**** sözlük;
ihtilaç: haber,seyrime,damarın oynaması
ebedan: beden ,vücut
ilmi ebedan: Vücuda ait ilim
Arif : bilen , sezen,sağduyulu
El kuddüs: Allahın isimlerinden,kudsiyet,tenzih edilen,olumsuzluklardan eksiklerden ari
Tahir: temiz,pak
keyfiyet: durum, hal
Mukadder: kaderden,kadere ait
ezel: öncelik ,evveliyat
Hikmetullah: Allah bilgisi
Marifetullah: ilmi ledün bilgisi,hünerler edebilme hali,hikmetullah bilgisi olan
Ecel: ölüm zamanı,ömre vade
Aziz: izzetli,şerefli,azamet sahibi,üstün vasıflı
Teala :  yücelerden yüce,en yüce
Makam-ı nübüvvet: Peygamberlik makamı
müşkül : zorluk,güçlük
muteber :  saygın,sayılan,kabul gören
Şehadet parmağı: işaret parmağı
Gark: gömülmek,batmak,boğulmak,istilaya uğramak
Meserret: mutluluk
Kesret : sıklık,aşırılık,yoğunluk
Sefa : mutluluk,lüks içinde yüzmek
Sukut:  suskunluk,bitmişlik,yokluğa yakın hale gelmek,hareketsiz,işlevsiz
Efal : hareket,iş yapmak,fiil
Esma : isim
Mahviyat: yokluk,yok olma hali
Hikmet : ilim,bilgi
Baht : Kader, kısmet, sans
Mahir: hünerli,işbilir,usta,uzman
Tevhit: birlik,birleşme,bütünleşme,bütünlük,teklik
el habir: Allahın 99 sıfatından biri,haberdar olan,herşeyin haberini alan ve veren
Zat : kişi,fert,kişilik,enaniyet
Hayret : şaşkın olma hali,idaraksızlık
taam ; yiyecek- içecek
Cemal : Allahın 99 sıfatından biri,pozitif herşey,güzellik,hoşluk,cennet
Celal : Allahın 99 sıfatından biri,negatif herşey,şiddet,ceza ,cehennem
Nefis : Benlik,enaniyet,ego
İnkar : ret,kabul etmeme,örtme,yok sayma
Sui : kötü,olumsuz,istenmeyen
Besli : besili,dolu,etli,doygun
Tahkik : inceleme,araştırma
İlkin: önce,baştan,iptida,başlangıç
Hışım : beklenmedik ani keder

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir