Büyük Günahlar!

18.07.2021
34
Büyük Günahlar!

Büyük Günahlar!

Büyük günahların hepsi üç şeyde toplanmıştır:

1- Hevâ ve hevese uymak: Heva, nefsin tad aldığı şehvetlere meyletmesidir. İnsan hevâsı yüzünden namazı ve bütün tâatleri bırakarak nefsânî hazlara erme, ana-babaya itâatsizlik ve akraba hukukuna riâyetsizlik, namuslu kadınlara zinâ iftirâsı atmak vb. fiilerle bid’at, dalâlet, irtidâd, şüphe, şehvet, lezzet ve nimetler ve nefsin hazları içinde yaşama isteği gibi büyük günahlar düşer.

2- Dünya sevgisi: Öldürme, zulüm, gasb, yağma, hırsızlık, fâiz, yetim malı yemek, zekât vermemek, yalancı şâhitlik, şâhitliği gizlemek, yemîn-i gamûs (bile bile yalan yere yemin etmek), vasiyet vb. konularda bazılarını kayırmak, haramı helal saymak, sözünde durmamak ve benzeri birçok günâhın kaynağı dünyâ sevgisidir.

3- Allah’tan başka varlıklar görmek: Çünkü şirk, nifak, riyâ vb. bundan kaynaklanır. Bu sebepledir ki Allah Teâlâ: “Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimse için bağışlar.” (Nisâ, 116) buyuruyor.

Meşâyıhtan biri şöyle demiştir: “Senin varlığın öyle bir günahtır ki hiçbir günah ona kıyâs olunmaz. Kim, varlığının günahından kurtulursa Allah’tan başkasını görmez. Ondan ne şirk, ne de dünya sevgisi sadır olur. Hevâdan kurtulur ve kendisi için Allah’a ulaşıp kavuşma gerçekleşir. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l Beyân 4. Cilt, 16-18. Sayfa, Erkam Yay.)

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.” (Nisâ, 31)

Rasûlullah (sav) Efendimiz buyurdular:

“Büyük günahlardan uzak durulursa bir namaz öteki namaza kadar, bir Cuma öteki cumaya kadar bir ramazan öteki ramazana kadar olan küçük günahlara keffâret olur.” (Müslim, Tehâret 14-16, Tirmizî, Salât 160.)

es-Semî: Kâinattaki her sesi; içte saklansın yahut açıkça söylensin duyan, gizliyi, fısıltıyı bile işiten demektir.

keffâret ne demek: Suç veya günaha karşı ödenen bedel.
riâyetsizlik ne demek:
Saygısızlık.
irtidâd ne demek:
Dinden dönme.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.