Akıl Akıl Deme Bana

04.12.2014
78
Akıl Akıl Deme Bana

şiir-kalıp

Akıl akıl / deme bana
Hangi akıl / derim sana

Çocuk aklı / eşek aklı
Ergen aklı / ergin aklı

Akılda çok şey saklı
Mantık,zeka,akıl farklı

Cahil aklı / arif aklı
Marif aklı / tarif aklı

Coni aklı / cani aklı
Baki aklı / fani aklı

Kadın aklı / erkek aklı
Ahmak aklı / zeyrek aklı

Mümin aklı / kafir aklı
Yerli aklı / sefir aklı

Veli aklı / deli aklı
Sefil aklı / ali aklı

Şeytan aklı / melek aklı
Cimri aklı / selek aklı

Yobaz aklı / alim aklı
Mazlum aklı / zalim aklı
Akıl akıl deme bana
Bu sözcükte çok şey saklı

O nedenle,sözüm sana
Azizim veya ona buna
Beşer akıl yek başına
iyiyi kesin bulamaz

Akıl dediğin
Çağın nasibiyle beslenir.

İyi /doğru
Çağlar üstüdür.

Bu nedenle iyiyi/ kötüyü ararken
İlme ve vahye ihtiyaç duyarız.

Temel doğruları vahyin,Allah’ın
Bir de alimin bildirmesiyle ediniriz,
Hem değişmezliğini kabul ederiz.

Akla ışık ilim bil sen
yanlışları hemen sil sen

Sonra o doğrulara göre
Çağın olaylarını,
Nimetlerini yorumlar;
İyi,
Nispeten iyi,
Çok iyi
Kötü,
Çok kötü der,
Sıralamaya tabi tutarız.

Vahiy ilim yoksa eğer
O akıla şeytan değer

Vahyi yok sayanların
İyilikleri
İyileri değişkendir.
Yanılgıya açıktır.
Pişmanlığa yakındır.

Akıl akıl deme bana
Hangi akıl derim sana


Ahmed er – Rifai diyor ki:
“Âllah’ın çizdiği sınırlar önünde durun ve ilahi hududu çiğnemekten sakının.”
Bir sözü de şöyle:
“Cesedin şerefi, akıl denilen kıymettar varlıktır.
Akıl. İnsan nefsini kendi sınırları içinde bağlayan bir bağdır.
Nitekim akıl, nefsi bağlayıp ona şer’i sınırı çiğnetmedikçe akıldır.
Akıl, şer’i hududu red ve kabul hususunda tereddüde düşecek olursa, o akıl değildir.
Kişi akıldan mahrum olunca insanlık cevherinden mahrum kalmış demektir.
Cevher olmayınca insanlık şerefi de gider,
geride izzet ve yüceliğe layık olmayan sıklet ve kesafet yığını kalır.” (Altın Öğütler, A. Taşgetiren, s. 335, 336


Hacı ali bayram
Alanya / 2008-10-22

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.