Zikre ilk adım (ZİKİR ve ADABI)

18.04.2020
27.574
Zikre ilk adım (ZİKİR ve ADABI)

Zikre ilk adım (ZİKİR ve ADABI)

ZİKİR ADABI

Önsöz

‘’Tez erişti seherler, canların meclisine,

Yürek hala yanıyor, halde maşallah kaldı.

Şifalar sundu zikir, bir garip dertlisine,

Unutuldu kelâmlar, dilde bir Allah kaldı.’’ 

Yunus Karaçöp

 

Aziz kardeşim; Her varlık ister istemez, yaratılış gayesiyle orantılı kısıtlı zikir etmeye programlanmışken, insanoğluna, sınırsız bir yelpazede, dilediği sıfatta, dilediği esma ve efal ile zikir yetkisi verilmiştir. Kelimenin tam anlamıyla insan, Cenâb-ı Hakk’a halife kılınmıştır.

Yani evrende, belli sınırlar içinde, insanoğluna cüz kuvvette hüküm yetkisi verilmiştir. Âdemoğlundan, bu yetkiyi kullanırken beklenen, hayatın bekasına, adalete, birliğe ve bütünlüğe halel getirmemesidir! Çünkü yapacağı duanın, yani zikrinin, Sıfatullahta (mutlaka) kabul edileceği vaadi ilahi olarak bütün kitaplarda bildirilmiştir.

Kuran-ı Kerim, yapacağımız zikrin usullerini vazederek Allah Teâlâ’nın kelamıyla açık hükme bağlamış, birliği korumamız istenmiştir.

Allah’ın nasıl zikredilmesi gerektiğini kâmilen göstermiş, düzenli zikri (az da olsa sürekliliği) tavsiye etmiş, hayatın her alanında  adil olmayı olmazsa olmaz kural olarak ortaya koymuştur. Hem zikri yapanın bekası, hem de Sıfatullâh’ın, yani tecelli mekânı olan kâinatın haksızlığa maruz kalmaması için, esmalarından, Esma-i Hüsna’sının zikrini önermiştir. Esma-i Hüsna’dan murat; hayatın devamlılığına uygun isimlerin zikredilmesidir. Yokluğa, her türlü zulme, kahır ve gazaba yol açacak isimlerinden uzak durulmasıdır!

İsimler; anlamlarına göre tecelli edeceğinden, kahır ve gazabı, yıkım ve ölümü davet edecek isimlerin zikrinden uzak durulması, defaatle tembih edilmiştir. Bu nedenle; İslam’da beddua yasaklanmış, “Mü’ min ya hayır konuşsun ya da sussun” buyrulmuştur. Özetle, Anlamlarına göre, ‘’olumsuz esmâların’’ zikrinden uzak durulmalı, zikri yapanın sorumlu tutulacağı unutulmamalıdır…

Allah ism-i celâli, her zaman ve her yerde, herkes tarafından zikir edilebilecek bir esma değildir. O isim bütün esmalarını camiğ olduğundan zikrinde, adaba eksiksiz riayet gerekir.

Arada bir hatırlamayı kastetmedik tabii… Düzenli olarak her gün binlerce kez Allah, Allah esmasını veya el Kahhar, el mümiyt, el müntakim ve benzeri celali esmaları çekenlerden bahsediyoruz. Kahhar esmasını veya diğer celali esmaları çekenlere, okudukları esmaların  tecelli etmesi halinde  ilk muhatabın kendisi ve yakın çevresinin olduğu iyi bilinmelidir. Öyle insanlar var ki günde binlerce kere Allah ism-i celâlini okuduğunu söylüyor. Allah ism-i celâli, “ayaklar hareket halindeyken zikir edilemez”. Edilirse fayda yerine zarar hâsıl olur.

Yürüyen bir insan, içinde Allah ism-i celâli olan bir ayeti okuyamaz. Okursa mes’ul olur. Ayak efali rububiyete dair efaldir… İnsan bedeninde ayaklar maddi alemi temsil eder. Dünyada puta tapanlar, maddi şeyleri totem ilen edenler. Allah Teâlâ’yı cc. herhangi bir maddi varlık ile özdeşleştirmeye çalışırlar. Okuyanda zihin bozuklukları oluşur, nefsinde şiddet, cin musallatları, olumsuz her şey yani celâli / cehennemi azaplar tecelli eder. Literatüre girmiş birçok zikir şekli, Kur’an’ın özüne muhaliftir; ne yazık…

Maalesef; Kuran-ı Kerim; “Göbekten aşağı olan azalar hareket ederken OKUNMAZ!” hükmü “Göbekten aşağıda tutulmaz!” şeklinde çarpıtılmıştır.  Tıpkı; “Temiz olmayanlar (iyi niyetli, mümin olmadan) bu kitaba (sırlarına eremezler) yaklaşamazlar” hükmünün “Abdestsiz Kur’an okunmaz” şeklinde çarpıtıldığı gibi… Çarpıtmaların kasıtlı yapıldığı şüphe götürmez bir gerçektir… Birinci çarpıtmada yanlış zikirle şeytana fırsat tanınırken, İkincide Kur’an-ı Kerim’in düzenli ve sürekli okunması önlenmiş Ve hükümlerini hayatımıza taşımamız engellenmiştir…Namazın adabı, her konuda bize ibret olmalıdır.

Dikkat edilirse; tekbir kulaklarda “Allah” ve “Ekber” sözleri ile getirilir. Uzun kıraatler, sol el, sağ el tarafından

sıkı sıkıya bağlıyken okunur. Celâl esmaları, hareketsiz durumlarda, kıyam halindeyken yahut vücudun baş

bölgesinde okutulur. Tekbir getirilir getirilmez, el bağlanır. Rükûda, kemal esması olan “El-Aziym” esması

zikredilir. Secdede, sırf cemal olan “EL-Âlâ” ismini tespih ederiz. Otururken okuma başlamadan bütün azalar

sabitlenir. Göz dahi secde noktasından ayrılmaz. İhtiram ve dikkat, ciddiyet hat safhadadır. Otururken; Sağ ayak

başparmağı dik olarak yere sabitlenirken, Sol ayak üstüne oturulur. Bütün bunların bir anlamı olduğunu

açıklamak üzere; Resulü Kibriya Efendimiz aleyhisselâm “Namazda sol elinizi sağ elinizle bağlayın, sol ayağınızın

üstüne oturun ki, şeytan vuslat bulmasın” buyurmuştur. Bu uyarıdan da anlayacağımız üzere vücudumuz bir

hakikat kimyasıdır.  Sol yanımızla Allah’ın celâlini, Sağ yanımızla cemâlini temsil ederiz.

 

İslam öğretisinde sol el ile iş yapmak en aza indirgenmiş, öncelikle sağ elin kullanılması istenmiştir. Sol elle tespih çekmek kesin olarak yasaklanmıştır. “Kitabı sol tarafından verilenler, hüsrandadır” denilmekle sol azalarımızla Hikmetullah işi yapmak yasaklanmıştır. Sol azalarımız zaruret halinde sağımıza destek vermek üzere kullanımda olmalıdır.

El işte göz oynaşta zikir yapılamaz… Özellikle; namaz dışında, toplu zikir olmadığı bilinmelidir.

Efali cemali işle âlemlere rahmet ol,

Efal bilgin kâmil olsun ki pehlivan ol.

Olmazsa marifetin sarpa sarar cümle yollar,

Bu sırrı bilmeyenler ahireti erken boylar.

Efal yapar, esma okur aktab, dualar eder,

Tecellide o dualar insan beynine gider.

O esmanın nuru akılları aydınlatır, ikna eder,

Beyinlerde hüküm süren sıfat-ı Cebrail’dir.

Vehminde doğan korku sıfat-ı Azrail’dir,

Makbul olan cemali, reddedilen celalidir.

Tecelli ederse her iki sıfat kemalidir,

Meleki kudret varı külliyen ihata eder.

herkes O, herşey O

HACI ALİ BAYRAM
Ocak 11, 2019

*Euzü billahi mineşşeytanirracim; Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulûhu selam es selame babacığım, hayırlı günler dilerim. Yeni şeyler, bildirildi, öğrendiklerimden izin verilenleri sizinle paylaşıyorum.

*1- Ruh Allah’ın nefesidir.
*2- Ruh Allah’ın kelimesidir.
*3- Ruh yaratılmamıştır.

Hatta kâinatta var olduğunu zannettiğimiz hiç bir şey aslında yaratılmamıştır.
Âdem (as) yaratılmamıştır. Hepsi kendisine rab olduğu unutturulan ruhun gözündeki bir yanılsamadan ibarettir.
Aklınıza gelen herşey o’dur. Enerji O’dur. Enerjinin bütün formları da o’dur.
“Allah kâinat yanılsamasını Halık isminin bir tecellisi olarak yaratmıştır.”
Kâinat ise aslında o’dur. Şeytan O’dur, Melek O’dur.
Hiçbirini aklımızın O’ndan ayrı düşerek algıladığı ayrılık ve gayrılıkla yaratmamıştır. O her an bir şe’ndedir ve akla gelen herşey aslında o’dur.

*4- Allah’ın güzel isimlerinin içinde rab ismi yoktur.
Allah rab değildir.
Ancak O’nun nefesi ve kelimesi olan Ruh Rab’dır.
Terbiye edici olan, Allah’ın nefesidir.
Kılığına büründüğü Ademoğlu’nda Ruh,
sözü ve kelimesi ile Allah’tan diler ve Allah böylelikle nefsi terbiye eder.
Ademoğlu’nun sözü ya duadır veya bedduadır ve her ikisi de terbiye edicidir.
O yüzden söz (Esma) çok önemlidir.
Allah’ın dilemesi ile ağızdan çıkan söz fiiliyata geçer.
Ancak her söz fiiliyata geçmez, Allah’ın diledikleri geçer.

*5- Külli irade Ademoğlu’nda tecelli eder.
Ancak “külli iradeden bir cüz şeklinde “dir.
Ancak tecelli eden yine de külli iradedir.
Allah külli iradesini Ademoğlu’nda cüz olarak tecelli ettirmektedir.
Fiili tecelli, nefesten çıkan, yani ağızdan dökülen söze bağlanmıştır.

*6- Ademoğlu’nun ruhu, kendisine unutturulduğu için, kendisini başka bir varlık olarak var zannetmektedir. Ancak var olan Allah’tır ve sırrını ancak temizlenip nefis mertebelerinde yükselenlere açmaktadır. Nefis mertebelerinde yükseldikçe farkındalığı artar ve anlayış kazanır. Nefis mertebesinde yükselme ise az yeme, az uyuma, az konuşma, sünnetullah’a uyma ve çok zikir ile mümkündür.

*7- Namaz kılarken ruh yani rab Ademoğlu’nun tam karşısında durmaktadır.
Birbirlerine doğru dururlar.
Kıyamdayken, O da kıyamda,
rükûdayken O da rükûda ve secdedeyken O da secdededir. Yani Âdemoğlu kılığında Allah,
Allah’a secde etmektedir.

*Başka bilgiler de var ancak şimdilik açıklamaya izin yok. Hayırlı günler dilerim. Selam es selame.
Rabbim bunu yayınlamanızı istiyor.
Bunları biliyordum ama ne anlama geldiklerinin farkında değildim. Şimdi öğrendim.
Cümleleri rabbim kontrol etti,
ondan sonra gönderdim.

–Selam on sekizbin âlem üzerine olsun.
Rabbimizin lütfu ve keremi ile artık inanıyor ve biliyoruz ki selam da Allah’tan Allah’adır.
O Allah vardır, başka ilah yoktur.
Allah’a hamdolsun ki bu keremi sayesinde, şimdiye kadar keşif ve ilhamları ile bize yazdırdığı kelamları doğrulanmıştır.

Nefsim yedkudretinde olan, rahman rahim mevlamıza hamdü senalar olsun.
Her kim Nurun nasiplisi olarak bu kerametleri aklına, gönlüne nakşeder de ışığında yürürse, kararlarını sorgular, söz ve davranışlarını bu sözlerin denetiminden geçirerek yaşarsa,
o kişi biiznillah kurtuluşa ermiştir.
Bu ilahi cümleler, kuranı kerimde anlatılan gerçeklerin özünün de özü, merhametlilerin merhametlisi rabbimizin sadık Kudsi sözüdür.

Bütün varlığımla iman ettim, dilimle ikrar ettim ve yayınlamayı emir kabul ettim. Şahit ol ya rabbi. Şahit ol ya rabbi. Şahit ol ya rabbi.

Ümmetin ve milletimin günahlarını affet.
Ümmetin ve milletimin günahları ile birlikte zatımın, ailemin ve zülfikârlar ile birlikte zikir ehlinin günahlarını öncelikle affet ki zatını anarak, esmalarını tecelli ettirmek üzere aşkla, şevkle ibadet ederek, nuru cemaline yakınlaşsınlar.
Geride kalan kullarının hidayetine sebep olacak esmaları, tövbeleri ve niyazları kabul edilmek üzer arşına arz edebilsinler.

Ya erhamerrahimin hamd sanadır. Şükür sanadır.
Sana inanır sana ibadet ederiz.
Bizi küfür ve küffara karşı muzaffer eyle.
Vaat ettiğin gibi nurunu izninle zamanımızda tamamla. Yakınlığımızı artır, vedud isminle bizleri sev,
senden hakkıyla korkmamıza ve zatını hakkıyla sevmemize izin ver.

Ey ezel ve ebed olan mevlamız, bize merhametinle muamele et. Âmin. Âmin. Âmin.

*Babacığım senin ve her varın O olduğunu bilmek çok güzel. O kadar rahatladım ki artık. Hayatım değişiyor.
Herkese bakınca O’nu görüyorum.
Ayrılık gayrılık kalmadı, birlikteki (tevhitte) huzuru buldum.

-Azizem, candan öte cankızım ,
Rabbim aşağıdaki şiiri bu fakirine yazdırdığında 26 yaşımdaydım, Azizem, Elifcan’ım benim.
Seni bana yar eden Allah’a hamdolsun.

HER ŞEYDE SEN VARSIN
Ağaçta, çiçekte, kuşta sen varsın.
İlkbaharda, yazda, kışta sen varsın.
Yediğim ekmekte, aşta sen varsın.
Senden gayrı âlemde var olan yok;
Senden gayri gönlüme yar olan yok.

Akşamda, sabahta, tanda sen varsın.
Sokakta, otelde, handa sen varsın.
Kemikte, ilikte, kanda sen varsın.
Senden gayrı âlemde var olan yok;
Senden gayri gönlüme yar olan yok.

Varlıkta, yoklukta, zayda sen varsın.
Dünyada, güneşte, ayda sen varsın.
Cilvede, cümbüşte, cayda sen varsın.
Senden gayrı âlemde var olan yok;
Senden gayri gönlüme yar olan yok.

Melekte, şeytanda, cinde sen varsın.
Bitkide, hayvanda, inde sen varsın.
Günahta, sevapta, dinde sen varsın.
Senden gayrı âlemde var olan yok;
Senden gayri gönlüme yar olan yok.

Sevdiğim her şeyde, nurda sen varsın.
Yerdiğim şeylerde, narda sen varsın.
Annede, babada, yarda sen varsın.
Senden gayrı âlemde var olan yok;
Senden gayri gönlüme yar olan yok.

Herkeste tecelli eden O’nun isim ve sıfatları,
herkes O,
herşey O.

Kayınvalidemin yanına gidip inşirah suresi okuduğum bir rüya vardı, hatırladınız mı. O rüya gerçekleşti.
Huzur doluyum. <Senin göğsünü genişletmedik mi?> (İnşirah süresi -1)
Ya rabbi bütün göğüslere inşirah ver, Âmin.
Düğüm o rüyayla ilgiliydi artık çözüldü.
Ya rabbi düğümlerin çözülmesini nasip et. Âmin.
Hayırlı günler dilerim, selam es selame.

–Âmin Allah’ım âmin. Bütün düğümlerin çözülmesine izin ver ya ilahi… Kullarına merhamet et, öncelik sırasına göre, müminlerine, Zülfikarlarına Müslimlerine rahman rahiym isminle öncelik ver. Âmin. Âmin. Â♥️min.
Selam es selame♥️
Bir mesaj yaz

ZİKİR

Zikir: Arapça, ( hatırlama, anma ) unutmanın zıddı olan hatırlamayı ifade eden bir kelimedir. Korku (havf) veya sevginin çokluğu(aşk) sebebiyle, gaflet çukuruna düşenin müşahede alanına çıkıştır.

Zikir, ariflerin yaygısı, muhiplerin sağlam bastığı yer, âşıkların şarâbıdır. Zikrin hakikati, zikredilenden başkasını unutmaktır. Burada zikrin aslı, kalbin devamlı ülfette Hak’la beraber olmak suretiyle, huzur bulması ve HAKK ı unutmaktan kurtulmasıdır.

Kısımları:

1) Lisanın Zikri: Bu, kalpten yardım görür, muhip sürekli tekrarla bundan tad alır, onun adını işitmekten hoşlanır.

2) Kalbin Zikri: Havassın zikridir. Sevilenin hakikatinin kalpte tasavvuru ve bu tasavvurda yoğunlaşmaktır, diye tanımlanır. Bu münacattır. Her ne kadar, nefsdeki mananın tercümanı olsa da, böyle müracaatlara “tefrika (ayrılık) münaacâtı” denir.

3) Sırrın Zikri: Havâssû’l havastan olan vuslat erbabının makamı budur. Bu, zikredenin topyekûn mezkûrda yani zikredilende erimesi ve sonunda da, izinin kaybolması şeklinde tecelli eder. Bu durumda zikredilen zikreden olur.

Zikrin belirli bir vakti yoktur dense de biz böyle olduğunu düşünmüyoruz, nasıl aylardan Ramazan, günlerden Cuma, gecelerden Kadir Gecesinin bir üstünlüğü olduğu varsa, gün içinde de belirli vakitlerin diğer vakitlerden rahmet bakımından üstünlüğü vardır. Bu vakitler(evkatlar) ehli tarafından bilinir, bilmeyenlerse ilahi rahmetin sağanak yağmur gibi yağdığı namaz vakitlerinde zikirlerini geciktirmeden yapabilirler.

Ekimi’s salâte li zikrî: Beni zikretmek üzere namaz kıl.’’ (Taha/14) âyet-i kerimesine göre namaz bir zikir olduğu gibi. “Allah’ı zikretmek çok büyüktür” (Ankebut/45) âyetiyle de ilâhî bir değerlendirme ile yeri tespit edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de cihad, namaz, oruç, zekât, hac vs. gibi dinin temelini teşkil eden ibadetler için, “ekber” ifadesi kullanılmamışken, sadece “zikr” için bu durumun söz konusu olması, üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir husustur. Ancak, bu arada şu hüküm cümlesini kullanmaktan geri duramayacağız: Zikir, her ibadette öz olarak bulunmaktadır. Zikir bütün ibadetlerin ortak paydasıdır. Adeta zikir her şeyi kapsayan, ibadetler öznel konumundadır. Namazla Allah’ı zikir, zekâtla Allah’ı zikir, oruçla Allah’ı zikir, cihadla Allah’ı zikir…

İbadetler, sanki Allah’ı zikretmenin farklı şekilleri gibidir.

Zikr mastarı, Kur’an’da çeşitli kalıplarda 291 kere kullanılmıştır. “Beni zikrediniz ki, Ben de sizi zikredeyim. ” (Bakara/152). Bu tür mukabele olayı, sadece zikirdedir ve âyet (Bakara/152) ile sabittir. Her ibadette bir şekil sayı söz konusu olmadığı gibi (Ahzab/41), Allah’ı zikir, günlük hayatın hemen her safhasında, ayakta, otururken, yatakta, yan yatarken (Al-i İmran/ 191) mümkündür. Yani zikrin icrasında diğer ibadetlerde olduğu gibi, bir şeklîlik ve belirli şartlar söz konusu değildir.

Kalp ehli bir zat şöyle der: “Üç şeyde nefsinizin tatlılık duyup duymadığını araştırınız. Bunlar namaz, zikir ve Kur’an okumaktır. Eğer bunlardan tatlılık duyar, lezzet alırsanız ne âlâ! Lezzet alamazsanız, hakikat kapısı size kapanmış demektir”. Zikrin insanın varoluşa katılmasındaki incelik kısaca şu şekilde gerçekleşir: Kişi çok zikrettiğini sever, sevdiğini tanır, tanıdığına teslim olur, teslim olduğuna da dost olur, kul olur.

Hz Mevlana Celaleddini Rumi [ks] konu hakkında Mesnevi’sinden bize şöyle seslenir:  ‘’Onlar, gönül aynasında hiç görülmemiş, dokunulmamış şekiller, hayaller belirsin diye, gönüllerini zikirle ve tefekkürle cilalamışlardır.’’ Mesnevi:3154

‘’Ya Allah’ı zikret Yâhut sus da kendi ağzını günahtan, kötü sözlerden arıt, temizle; rûhunu günah yükünden kurtar, çevik hale getir. Allah’ı zikretmek, tertemiz bir haldir. O tertemiz hâl gelince, temizlik erişince; pis hâl, yükünü toplar, dengini bağlar, dışarı çıkar gider. Zıtlar zıtlardan kaçar. Nasıl ki güneş doğunca gece dayanamaz, kaçar gider! Allâh’ın tertemiz adı, ağza gelince, yâni zikir başlayınca, ne pislik kalır, ne de gam ve keder.’’ Mesnevi:135

ZİKR-İ ALENÎ: Arapça, açıktan yapılan zikre denir. Buna”zikr-i cehrî” de denir. Tarikatların bir kısmında, (mesela Kadiriyye, Rifaiyye vb. gibi) zikir, dil ile sesli olarak çekilirken, bir kısmında da kalbden (tefekkürî olarak) icra edilir, ilkine cehrî tarikat, ikincisine de hafî tarikat denirdi. Ancak, zikir, bireysel “dûne’l-cehri mine’l-kavli” (Araf/205) âyetinde de işaret olunduğu gibi hafif sesle yapıldığı gibi, halka oluşumlarıyla toplu halde de, yine sesli tarzda icra edilir.

ZİKR-İ ERRE: Arapça-Farsça, bıçkı zikri demektir. Buna “zikr-i minşârî” de denir. Minşâr, Arapça’da, “erre”, Farsça’da “testere”, bıçkı anlamlarına gelir. Zikir sırasında hançereden odun kesen bıçkıyı andırır gibi ses geldiği için, bu türe “bıçkı zikri” denmiştir.

ZİKR-İ HAFÎ: Gizli zikir, anlamını içeren Arapça bir ifade. Bu zikir de, “tadarru’an fi nefsike” (Araf/205) şeklindeki Kur’an ifâdesinin gösterdiği üzere, kalbden yani tefekkür? olarak uygulanır. Zihinsel olarak kalbin üzerinde bir “Allah” yazısı teşekkül ettirilir (yani hayal edilir) ve bu yazı, hayalden silinmeden, sürekli sabit tutularak, zihnen, aklen tekrarlar hâlinde okunur. Bu okunuş, dudak kıpırdatmadan gazete veya kitabı gözle okumamıza benzer. Ancak bu uygulamada maddî gözle okumak gündemde iken, ilkinde hayal gücü ile (veya üçüncü gözle) okumamız söz konusudur. Zikr-i hafî için, zikr-i kalbî tâbiri de kullanılır. Allah ismi zikredilirken bizim size tavsiye edeceğimiz zikir de budur ve bu zikir diğer zikir usullerinden hem üstün hem de efdaldir.

ZİKR-İ KIYAM: Arapça, ayakta çekilen zikir demektir. Yüce Mevla zikrin ayakta çekilebileceğine “ellezine yezkürünellahe kıyâmen…” (Al-i imran/191) yani “Allah’ı ayakta zikredenler…” âyetiyle işarette bulunmuştur. Buna “kaimen zikir” de denir. Ayakta zikr, gözlemlediğimiz uygulamalarda, halka halinde ayakta yapılır. Ancak bir kısım uygulamalarda halka sabit, bir kısmında dairesel olarak deveran (dönüş) halindedir. Dönme halindeki uygulamaya devr veya deveran adı verilir. Birde Celvetîlikte yarı ayakta çekilen nisf-ı kıyam zikri vardır. Ayakta olan zikirde ayaklar sabit olmalıdır. Yahut hareket edilecekse Allah ismi zikredilmemelidir. Diğer esmalar zikredilir.

Esmâü’l-Hüsnâ

“EN GÜZEL İSİMLER ALLAH’INDIR. O’NA O GÜZEL İSİMLERİYLE DUA EDİN.” (ARAF SURESİ: 180)

Celal Esmaları:

Celal Esmalarını (En önemlisi Allah ismi celalidir ) belli bir seviyeye gelmemiş zikir ehlinin yani (zakirlerin) uzun süreli zikretmesi (Eğer bilirseniz) sakıncalıdır.

Allah: Ulûhiyete mahsus sıfatların hepsini kendisinde toplamış bulunan, Rabbimizin has ismi. İsimlerin içinde en büyüğü, en mübarek olanı. İsm-i A’zam…

Ed Darr: Elem ve zarar verici şeyler yaratan, dilediğine felaket, keder ve şiddet veren, zarara uğratan demektir. Zarara uğratan. Her şer kabul edilenin mutlak var edicisi. Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan.

El Cabbar: Emir ve fermanına karşı konulamayan, kırılanları tamir eden, eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan, her şeyde hükmünü kayıtsız, şartsız yürüten, istediğini zorla yaptırabilen demektir.

El Hafid:  Kâfir ve facirleri alçaltan, iman etmeyenleri bedbaht eden, varlıktan yokluğa, ilimden cehle, sıhhatten hastalığa döndüren demektir.

El Kabid: Dilediğine rızkı daraltan, sıkan demektir. İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan.

El Kahhar: Her şeye, her istediğini yapacak surette gücü ve kudreti yeten; her şeye galip gelen hakim olan ve düşmanlarını kahreden demektir.

El Kebir: Her hususta pek büyük, Kibriya (büyüklük, ululuk) sahibi. Büyüklüğünü ancak kendisi bilen ve büyüklüğü hiçbir mahluk tarafından bilinemeyen ve hiçbir zamanda bilinemeyecek olan mutlak ve hakiki büyük demektir.

El Muiyd: Yaratılmışları öldükten sonra tekrar dirilten, tekrar yaratan, ölmüş olanların canlarını tekrar geri iade eden demektir. Yaratılmışları yok ettikten sonra yeni bir biçimde yeniden var eden.

El Mümit: Öldüren, can alan, ölümü yaratan. Ölümü tattıran, dönüştüren demektir.

El Müntakim: Suçluları, adaleti ile hak ettikleri cezaya çarptıran, kendisine isyan edenleri, asileri, canileri, azgınları şiddetle cezalandıran. Kulun hak ettiği ceza ne ise onun cezasını tam olarak veren demektir. Zarar verenin yaptığının karşılığıyla ödeştiren.

El Mütekebbir: Büyüklükte eşi olmayan, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren sonsuz büyüklük, azamet ve  Kibriya sahibi.

El Müzil: Dilediğini hor ve hakir kılan, emir ve yasaklarına karşı koyanları zelil eden, süründüren demektir. Zillete düşüren, değersiz kılan, alçaltan.

Zül Celali Vel İkram: Azamet ve kerem sahibi, hem yücelik hem de fazl (artıklık, üstünlük), kerem sahibi. Celal ve Kemal’i mutlak ve hakiki olan demektir.

Kemal Esmaları:

Kemal Esmaları (Allah’ın isimleri) yeterince kemâle ermemiş kişilerin taşıyamayacağı isimlerdir. Bazıları ısrar edilirse hayatı kısaltacak kadar tehlikelidir. Örnek ”El-Halık” ”El-Melik” ”El-Kadir” gibi  esmalar ısrarla zikredilmez. ”El-Hakim” de bunlardan biridir.

El Adl: Mutlak, hakiki, sınırsız, sonsuz adaletli, çok adil, gerçek adalet sahibi demektir.

El Ahir:  Her şey yok olduktan sonra baki olan, varlığının başlangıcı olmayan, varlığı ezeli ve ebedi olan, her şeyden sonra olan demektir.

El Azim: Hakiki ve mutlak büyük, büyükler büyüğü, pek azametli, insan aklının erişemeyeceği derecede büyük, sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan demektir.

El Aziz: Hakiki ve mutlak surette kuvvet ve galabe sahibi, mağlup edilmesi asla mümkün olmayan, sonsuz izzet sahibi hükümlerinde her zaman mutlak galip olan demektir.

El Bais: Benzerleri arasından ‘seçip ortaya çıkaran. Peygamberler gönderen Mahşer günü mahlukatı diriltip kabirlerinden çıkaran, ölümden sonra varlığı, kalpleri yeniden dirilten demektir.

El Bari: Her şeyi bir asıldan var eden, her şeyi muhtaç olduğu aza, tabiat ve surette en mükemmel ve en uygun şekilde yaratan, yokluktan varlığa çıkaran, yarattıklarını birbirinden çeşitli şekillerde ayırt eden demektir.

El Basit: Dilediğine rızkı açan ve genişleten demektir. İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten.

El Bedi:  Eşi ve benzeri olmaksızın yarattıklarını örneksiz ve maddesiz yaratan, hayret verici alemleri yoktan var eden demektir. Eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen. Mevcudatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan demektir.

El Celil: Azamet sıfatları bulunan yücelik sahibi, pek yüksek, büyüklük ve ululuk sahibi demektir.

El Evvel: Varlığının sonu olmayan, baki olan, her şey üzerine kadim olan, ilk, evveli olmayan evvel, her varlığın halikı ve evveli, her şeyden önce olan demektir.

El Fettah: Her türlü zorlukları kolaylaştıran, maddi ve manevi bütün kapıları açan, en büyük hakim, her şeyi hikmetle açan demektir.

El Hakem:  Hakiki ve mutlak hakim; Hükmeden, hakla batılın, iyi ile kötünün arasını ayıran; dünyada şer’i hükümleri inzalle ve ahirette kullarının arasını faslederek hüküm veren demektir.

El Hakim: Mutlak ve hakiki hakim, hüküm ve hikmet sahibi, emir ve buyrukları,  bütün  işleri  yerli  yerinde  ve  mükemmel  olan, her  şeyi  hikmet  üzere  yaratıp,  yerli yerinde  yapan,  mevcudatına hükmeden, emirleri, işleri  hikmetlerle(ilmi)  dolu  olan  her  şeyi  yerli  yerinde  yapan demektir.

El Halik: Yaratan, yoktan var eden, her şeyin varlığını ve varlığı süresince görüp geçireceği bütün halleri, hadiseleri tayin ve tespit eden ve ona göre yaratan demektir.

El Kadir: Her şeye gücü yeten, her istediğini, istediği gibi sonsuz bir güç ve kudretle yapan, dilerse yapan, dilemezse yapmayan, sonsuz kudret sahibi olan demektir.

El Mecid:  Şanı yüce ve kadri büyük, zatı şerefli, işleri pek güzel, nimeti ve ihsanı hudutsuz, azamet, şeref ve hakimiyeti sonsuz olan, sonsuz şeref sahibi demektir.

El Melik: Bütün kâinatın mutlak ve hakiki sahibi ve mutasarrıfı, bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan.

El Muahhir: İstediğini geri bırakan, geciktiren, istediğini geri alan demektir.  Dilediğini geri bırakan, erteleyen.

El Muhsi: Yarattığı her şeyin sayısını bir bir bilen demektir. Sonsuz varlıkları her zerrelerine kader özellikleriyle yaşayan.

El Mukaddim: Dilediğini öne alan, istediğini ileri geçiren demektir.

El Mukit: Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, ulaştıran, geçindiren, barındıran, her canlının azığını veren ve her şeye kuvvet veren demektir. Var ettiklerinin yapılarına göre gıdasını veren, her türlü mahlukata münasip rızk veren demektir.

El Muksit: Adaletten şaşmayan, bütün işlerini denk, birbirine uygun ve yerli yerinde yapan, mazlumlara insaf eden, adil, yarattıklarından hiç birine haksızlık, eza, cefa, eziyet ve zulüm etmeyen demektir. Her şeyi yerli yerinde yapan. Zalimden mazlumun hakkını alan.

El Muktedir: Her şeye gücü yeten kuvvet ve kudreti olan, kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden, her mevcudu kuvvet ve kudreti altında tutan demektir. İktidarı tüm varlıkta geçerli olan. Mutlak tasarruf sahibi.

El Musavvir:  Varlıklara suret veren, tasvir eden, onları en güzel surette şekillendiren, her varlığa münasip şekil giydiren demektir.

El Mübdi:  Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak yoktan var eden, bütün varlıkları ilk yaratan, her şeyi yokken var eden demektir. Tüm varlıkları benzerleri mevcut olmadığı halde yoktan var eden.

El Vacid: Zenginliğinden hiçbir şey eksilmeyen, istediği her şeyi bulan, kendisine darlık, fakirlik ve acizlik ârız (kendiliğinden olmayıp sonra olan, yapışan, takılan) olmayan, kendisi için lüzumlu olan şeylerin hiç birinden mahrum olmayan, istediğini istediği zaman bulan, ne bağışlarsa bağışlasın varlığından hiç bir şeyi eksiltmeyen.

El Vahid:  Tek olan, zatında, sıfatlarında, işlerinde, mübarek isimlerinde, hükümlerinde asla ortağı, benzeri, dengi bulunmayan, zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri olmayan. İsim, sıfat ve fiillerinde ortağı olmayan.

Er Rakib: Bütün  varlıkları  her  an  gözeten, bilen, kontrolü  altında tutan, bütün  işleri  denetleyen, bütün  varlıkları  gözetimi  altında  bulunduran yaratılmışların tümünü her an kontrolünde tutan demektir. Bütün mahlukatı gözetleyen.

Es Sabur: Çok sabırlı, şirk ve isyan yolunu seçenleri anında cezalandırmaya muktedir iken acele etmeyip tehir eden ve vakti gelince bir an geri bırakmadan cezalandıran, sabırla, rızası olmayan şeylerin neticesini bekleyen, asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden demektir.

Es Samed: Zeval bulmayan ve baki olan herkesin muhtaç olduğu yegane Merci, hacetlerin, isteklerin, muratların verilmesi, ıstırapların giderilmesi için müracaat edilen tek Merci. Yerde gökte her şey kendisine muhtaç, fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan. Varlığına bir şeyin girmesi, çıkması olanaksız, ihtiyaçtan beri olan, içbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu.

Cemal Esmaları:

Cemal Esmaları (Allah’ın isimleri) cemâl  ve kemâl esmalardır. Yinede belli bir sıralama ile okunmalıdır. Öncelikle ”El-Kuddüs” ”El-Tahir” ”El-Afüvv” ”Errahmannirrahim” ”El-Alim” ”El-Basir” gibi esmalar okunmalıdır.

El Afüvv: Çok acıyan, merhameti, şefkati ve acıması çok olan. Günahları bağışlayıp silen, affı ve bağışlaması çok olan kullarını çok çok affeden demektir.

El Alim: Yüce Allah’ın kendisini bize tanıttığı isimlerinden biri. Bilgisi ezeli ve ebedi olan; olmuş, olacak; gizli, aşikar her şeyi en iyi bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen, her şeyi hakkıyla bilen.

El Aliyy: Mutlak ve hakiki yüce, yüceler yücesi, O’nun şanı şerefi mertebe ve hükümranlığı pek yüce, her şeyiyle yüce olan.

El Baki: Baki, ebedi kalıcı olan, fani olmayan, varlığının başlangıcı olmadığı gibi, sonu da olamayan demektir.

El Batın: Gizli olan, yarattıklarının nazarından gizli olan görünmeyen her şeyin iç yüzünden haberdar olan demektir.

El Berr:  İyilik ve ihsanı sınırsız olan, Kullarına muhtaç oldukları nimetleri bahşeden ve ihsan eden, kullarına karşı iyiliği ve lütfu bol olan demektir. İyilik yapan . İyilik, güzellik, bağışta bulunma ve kullarına yardımcı olma anlamlarında Yüce Allah’ın bir sıfat ismidir.

El Cami: İstediğini, istediği zaman, istediği yerde toplayan, insanları kıyamet günü hesap için toplayan, birbirine benzeyen, benzemeyen veya birbirinin zıddı olan varlıkları bir araya, istediğini istediği şekilde toplayan.

El Gaffar: Mağfireti pek çok kullarının ayıplarını örtücü; iyiyi, güzelliği açığa çıkaran; kötüyü, çirkini örten demektir.

El Gafur: Kullarının günahlarını affeden, çok bağışlayan, mağfireti bol ve sonsuz olan, kullarının günahlarını çokça bağışlayan demektir.

El Ganiyy: Her şeyden müstağni (gözü yok) olan, zenginliğinin hudut ve ölçüsü olmayan hiçbir şeye muhtaç olmayan, gerçek zenginlik sahibi demektir.

El Habir:  Gerek cismani alemde, gerekse ruhani alemde olagelen her hadiseden, hareket eden her zerreden, alınıp verilen her nefesten bütün ayrıntılarıyla haberdar olan demektir. Her şeyden haberdar olan.

El Hadi: Dilediği kullarını hidayete erdiren, doğru yola ulaştıran, dilediği kulunu hayırlı yollara yönelten, her şeye yön veren, kullarına yol gösterip lütfuyla hidayet veren demektir.

El Hafiz: Her şeyi koruyan, muhafaza eden, Hakiki ve mutlak koruyucu, yapılan işleri bütün teferruatıyla tutan, her şeyi belli vaktine kadar afet ve belalardan saklayan demektir.

El Hakk:  Varlığı ve ilahlığı inkâr edilemeyen, gerçekten var olan, varlığı hiç değişmeden duran, hakkı izhar (gösterme, ortaya çıkarma) eden, ezeli ve ebedi olarak var olan demektir.

El Halim: Günahkarlara ceza vermekte acele etmeyen gerçek ve mutlak hilm, (tabiat, huy yavaşlığı, yumuşaklık, sabır) affı, bağışlaması, müsamahası geniş olan. Acele ve kızgınlıkla iş görmeyen, yarattıklarına son derece iyi muamele eden demektir.

El Hamid: Her lisanla, her varlığın diliyle övülen. Övülmüş ve her senaya layık olan, ancak kendisine hamd ve sena olunan, bütün varlıkların diliyle övülen yegane zat en çok övülen ve en çok övgüye layık olan demektir.

El Hasib:  Bütün varlıkların ömürleri boyunca yaptıklarını en ince tafsilat ve teferruatıyla bilip, hesabını en iyi şekilde gören demektir. Kulların bütün fiilerinin hesabını gören.

El Hayy: Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, sonsuz, sınırsız bir hayatın sahibi olan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, gerçek hayat sahibi olan demektir.

El Kaviyy:  Her şeye gücü yeten sınırsız kudret sahibi, asla yorgunluğa ve zaafa uğramayan, kayıtsız şartsız her şeye kadir olan, güç ve kuvveti sonsuz olan demektir.

El Kayyum:   Zatıyla kaim (ayakta duran, ayağa kalkan) daima duran, gökleri yeri ve her şeyi tutan, her şeye mukadder olan vaktine kadar durmak için sebeplerini ihsan eden. Her şeyi ayakta tutan, gökleri ve yeri bir nizamda, şaşmayan, hiç değişmeyen bir düzen üzere ayakta tutan, gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan demektir.

El Kerim: Keremi ve cömertliği nihayetsiz derecede bol olan, kullarına istemeden ve karşılıksız olarak veren demektir. İyilik ve ikramı bol olan.

El Kuddus: Azamet ve celaline layık olmayan her türlü noksanlıktan pek uzak, pek temiz olan. Bütün mahlukatı maddi ve mânevi kirlerden arındıran demektir.

El Latif: Hakiki, mutlak lütuf sahibi, lütuf, kerem ve inayeti sınırsız olan, en ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına akıl erdirilemeyen, en ince şeyleri yapan, görünen görünmeyen türlü yollardan ve yerlerden çeşit çeşit faydalar, ihsanlar bahşeden lütuf ve keremi bol olan.

El Macid: Azamet ve şerefle  vasıflandırılmış, şanlı, şerefli, şanı yüce ve keremi bol olan, şanı büyük, kerem ve cömertliği sonsuz olan demektir.

Mâlik’ül-Mülk:  Mülkün yegane ve gerçek sahibi, kullarının ve onların malik olduklarının maliki, mülkünde dilediği gibi hükmünü tenfiz ( hükmünü yürütme ) eden demektir.

El Mani: Bir şeyin olmasını istemediği zaman o şeyin olmasına mani olan, koruyucu sebepleri yaratmak suretiyle helak (ölme, harcanma, çok yorulma) ve noksanlık sebeplerini önleyen def eden, olmasını istemediği şeyin meydana gelmesine engel olan, istediğini engelleyen.

El Metin: Her şeye gücü yeten, çok sağlam, kuvvet ve kudreti metin, fiillerinde asla zorluğa ve yorgunluğa uğramayan demektir. Hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen.

El Mucib: Duaları kabul eden, istekleri yerine getiren, lütuf ve keremiyle veren, kullarının dualarını kabul edip istek ve dileklerini veren demektir. Tüm yönelenlerin dileklerine cevap veren. Kulların dualarına cevap veren.

El Mugni: Kullarından dilediğini keremiyle zengin kılan, istediğini, istediği anda, istediği kadar zengin eden demektir. Varlıkların ihtiyaçları ve her varlığın zenginliği kendisinin tükenmez hazinesinden çıkan. Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan.

El Muhyi: Mahlukatı yoktan var edip hayat veren, can bağışlayan, sağlık veren, yaşatan demektir.  Hayata kavuşturan, ihya eden, canlılara hayat veren.

El Muizz: Dilediğine tevfik verip aziz kılan, izzet veren, şereflendiren ve ağırlayan demektir. İzzet bahşeden, değerli kılan.

El Müteali:  İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, pek yüksek olandır. Noksanlıklardan yüce ve münezzeh, yaratılmışların, O’nun hakkında akıl ve idraklerinin mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek üstün demektir. Yüceliği yayan, sonsuz sınırsız yücelik sahibi.

El Müheymin: Bütün varlıkları gözetip koruyan demektir. Hiçliği hissettiren, hayrete salan, yüceliğiyle kendinden geçirten. Bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan.

El Mümin: Gönüllerde iman ışığını uyandıran, kendine sığınanlara emniyet, güvenlik, rahatlık veren, Mü’minleri azabından ve yarattıklarının hepsini zulümden emin kılan, kalplerde iman nurunu yakan, kullara huzur ve güven veren.

En Nafi: Kulları için faydalı, hayır ve menfaat verici şeyler yaratan, dilediğine menfaat veren, faydalandıran demektir. Yararlandıran. Her hayır kabul edilenin mutlak var edicisi. Faydalı şeyleri yaratan.

En Nur: Bütün alemleri nuru ile nurlandıran, istediği gönüllere nur yağdıran, bütün varlıklara akıl, iz’an (itaat, dinleme, yürek keskinliği, inanç, anlayış, kavrayış), idrak (anlayış, akıl erdirme, yetişme, erişme, olgunlaşma, çağını bulma) veren, gönüllere hidayet (yol gösterme, doğru yola girme) ışığını yakan demektir. Açığa çıkaran; idrak ettiren; kendisiyle irşad olunan.

El Vali: Bütün kainatı tek başına yöneten, her şeyi, mülkünü ve her an olup biten hadiseleri tek başına tedbir ve idare eden demektir.

Er Rafi: İyileri yücelten, yukarı kaldıran, zilletten izzete götüren, bataklıktan çıkaran, dereceleri artıran, Mü’minleri yükselten, dilediklerinin mertebesini yükselten.

Er Rahim: Merhametli, esirgeyen, koruyan, acıyan; Ahirette de yalnız mü’min kullarına keremiyle muamelede bulunan demektir. Ahirette sadece mü’minlere rahmet edecek olan. Varlıklar içinde seçtiklerine kendini tanıtan. Mahlukatına merhamet eden.

Er Rahman: Dünyada, mü’min ve kafir ayırt etmeksizin herkese merhamet eden, şefkat gösteren, acıyan demektir. Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran. İyi, kötü, dost düşman ayırt etmeden bütün yaratıklarına rızıklarını yetiştiren haşmet sahibi.

Er Rauf: Şefkatli, acıması bol olan, esirgeyen, çok merhamet eden, rahmet ve şefkatini esirgemeyen, son derece merhametli, acıyan, kullarına çok merhamet edip esirgeyen demektir.

Er Reşid: Kullarına en doğru yolu gösteren, onları irşat (doğru yolu gösterme, uyarma) eden, hidayete erdiren, bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere akıbetine ulaştıran, varlıkları var ediş gayesine göre hedefine ulaştıran, olgunlaştıran. Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran.

Er Rezzak: Rızkları yaratan ve kullarına bahşeden. Rızkları ve rızıklandıklarını yaratan, rızıklandırdıklarına rızklarını ulaştıran ve rızk elde etme sebeplerini meydana getiren, sonsuz manaları ile sürekli besleyen, bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran.

Es Selam: Her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan ve etkilenmeyen, kullarını her türlü tehlikelerden selamete çıkaran, bahtiyar kullarına lütuf ve kereminde bulunan demektir. Güven ve huzur içinde yaşatan. Zor durumlardan selamete çıkaran.

Es Semi: Gizli  açık  her  şeyi  hakkıyla  işiten, her  şeyi  en  iyi  işiten, duaları  kabul  eden. İşitme  kuvvetine  sahip  olan  ve  işitme  gücü  veren, kullarının  niyazını kabul eden, yaratıklarının hitaplarını her hali ile algılayan.

Eş Şehid: Gözünden hiçbir şey kaçmayan, her zamanda ve her mekanda her an hazır ve nazır olan, her şeyin, her olayın gerçeğini gören. Her şeye muttali olan, gören, bilen, haberdar olan, her yerde hazır nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe eden. Kullarının her yaptığını gören.

Eş Şekur: Rızası için yapılan işlere, ibadetlere karşılık daha çoğunu veren, itaatkar kullarını öven, dünyada yapılan iyi ameller karşılığında ahirette sonsuz nimetler ihsan eden, değerini bilene fazlasıyla karşılık veren. Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan.

Et Tevvab: Tövbeleri  kabul  eden, günahları  bağışlayan, kullarına tekrar tekrar tövbe etmeleri için sebepler hazırlayan demektir. Tövbelere kucak açan, tövbeleri çok kabul  eden, tövbe  kapısını  açık  tutarak  tövbe  imkanı  veren, bağışlayan, pişman  olanların bağışlanma taleplerini kabul eden.

El Varis: Mülkün gerçek sahibi, mevcut olan her şeyin mutlak sahibi ve hakiki maliki demektir. Tüm varlıkların gerçek tek sahibi.

El Vasi: Nimeti bol olan, mutlak ve hakiki vasi. İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş ve sonsuz olan. Sonsuz genişlik ve tahammül sahibi; nimeti bol olan. İlim ve ihsanı her şeyi içine alan.

El Vedud: Sevilen gerçek ve tek varlık. İyi kullarını seven, onlara rahmet ve bereketini ulaştıran, sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya en çok layık olan, itâatkâr kullarını çok seven ve sevilmeye layık olan demektir.

El Vehhab: Sonsuz, çeşit çeşit nimetlerini daima karşılıksız olarak ihsan eden, bağışlayan, karşılıksız olarak ihsanda bulunan, bol bol hediyeler veren demektir.

El Vekil:  Mutlak ve hakiki vekil, Kullarının işlerini gören, düzelten. İşlerini usulüyle kendisine bırakanların işlerini düzeltip, onların yapabileceğinden daha iyi yapıp, temin eden, vekil tutanların işini en mükemmel biçimde sonuçlandıran. Kendine güvenen kulların işini en iyi yoluna koyan. Kendisine tevekkül edenlere yardım eden demektir.

El Veli: Dost ve yardım edici, Müminlere dost, yardım eden, seven ve işlerini neticelendiren beraber, yakın olan, yardımcı, hami, dost ve dilediğine arka çıkıp onları kemale ulaştıran.

Ez Zahir: Her yerde, her zaman tasarruflarıyla, kudretiyle, kibriyasıyla tecelli eden, görünen. Varlığını ve birliğini belgeleyen bir çok delilin bulunması açısından aşikar apaçık ortada olan, algılanabilen, varlığı apaçık görünen demektir.

ZİKRE GİRİŞ

Geşmiş günahlarımızdan ve halen içinde bulunduğumuz sıkıntılardan Allah’ın izni ve inayetiyle kurtulmak için yapılması gereken bir ‘’Arınma Duası’’ vardır; Yazımıza başlamadan önce konumuzla alakalı size bir hikaye anlatalım ki, konu zihninize ve gönlünüze yerleşsin.

Derviş ve Yılan Hikayesi

Adamın biri, vakti zamanında, Allah’la dost olduğu halde, dünyanın her tür gailesinden uzak, yalnız ibadetiyle meşgul, dünya cennetini yaşıyormuş. Yaşadığı yer cennetten bir bahçeymiş. Rızkı ayağına geliyor, o rabbinden, Rabbi ondan razı ömrer hayat eda ediyormuş.

Bir gün yanına nefes nefese bir yılan gelmiş,

 • Allah rızası için beni sakla, ey Allah sevgilisi, demiş… Lütfen.
 • Ne oldu, neden ve kimden saklanman gerekiyor, şu koca dünyada. Senin gibi yaratıklara da dar geldiyse bu dünya kimlere kalmış genişliği…
 • Şu ilerilerde bir yerde, beşiğinde uyuyan bir sabiyi sokup öldürdüm. Tarlada çalışan anne babası yaptığım işi kaçmama zaman bırakmadan fark ettiler. Gazaba gelip peşime düştüler. İzimi takip ederek peşimden geliyorlar. Lütfen, Allah için, kurtar şunların elinden canımı. Ölmek istemiyorum.

Her işini Allah rızasına odaklamış olan derviş, Allah adı anıldı diye;

 • Her taraf çayır çimen. Ben seni nereye gizleyebilirim ki, demiş.
 • Bir yolu olmalı. Çabuk ol lütfen, yetişmek üzeredirler.

Adamcağızı telaşlandırmış, doğru düşünemez hale getirmiş. Adam o telaşıyla;

 • Gel cebime gir, demiş.
 • Olmaz cebine bakarlar.
 • Koynuma gir öyleyse.
 • Koynuna da bakabilirler, deyince, adam ee. Ne yapabilirim ki, demiş.
 • Ağzını aç, içine gireyim. Oraya bakamazlar, demiş yılan. Telaşından, Allah için yardım derdine düşüp şaşkın hale gelmiş derviş, sırf Allah rızası için denildi diye ağzını açmış, yılanı bir güzel içine almış.

Az sonra nefes nefese, öldürülen çocuğun babası, dervişin yanına gelmiş. Selam verip sormuş,

 • Allah’ın cezası bir yılan, beşikteki biricik çocuğumuzu zehirleyerek öldürdü. Kaçış izi buraya kadar belliydi ancak yeşilliğe girince kayboldu. Acaba siz gördünüz mü? Ne tarafa gitmiş olabilir.
 • Bakın bakalım. Buralarda ise görürsünüz. Demiş derviş.

Zavallı adam aranmış, taranmış, eli boş, bağrı yanık, gerisin geriye, ağlayıp inlemekte olan eşinin yanına dönmek zorunda kalmış. Kısas yapabilse, bilâ meccânen, haksız yere sabisübyan evladını öldüren düşmanını öldürebilse, nispeten acısı hafifleyecekmiş. Ama ne olmuşsa olmuş kader şimdilik izin vermemiş.’’Hasbiyallah ve niğmel vekil niğmel Mevla ve niğmel nasiyr,’’ demiş… Üzüntüden ve yorgunluktan bitkin, dönüp gitmiş.’’La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim’’ demek suretiyle öfkesini teskin etmeye çalışarak uzaklaşmış. İşi Allah’a havale etmiş.

İçinde yerleşmek üzere hareket halindeki yılan, dervişin bütün huzurunu kaçırmış. Çocuğun babası işi Hakk’a havale etse de etmese de, derviş hatasının karşılığını mutlaka görecek, tabii. İçine düştüğü halden rahatı bozulunca aklı başına gelen derviş, telaşla;

 • Düşmanın gitti, çabuk içimden çık, fena halde rahatsız oldum, demiş. Yılan;
 • Haah, demiş. Ben buradan çıkıcı değilim. Burası benim için, rahat bir yer. Dilediğim kadar kalacağım.
 • Ama ben, ben sana tahammül edemem. İyilik ettim. Seni düşmanından kurtardım. Karşılığı bu mu olmalı. Çabuk çık, lütfen.
 • Ben kimim, ne dedim de sen bana iyilik ettin ki. Ben bir yılanım, işim düşmanlık. Sabiyi suçsuz yere öldürdüm, dediğim halde sen aptalca beni içine aldın. Benim işim bu. Şimdi de yıllarca sana eziyet edeceğim, sonra seni de zehirleyip öldürecek, içinden çıkıp, bir başkasını öldürmek üzere zehir biriktireceğim, çaba sarf edeceğim, demiş.

Meseleyi iyiden iyiye anlamaya başlayan derviş, elini semaya kaldırmış;

 • Yarabbi, senin rızan için ben nefsime zulmettim, deyip;

’’Ya latıfün ya Latıf. Bi lutfikel hafiyyü, bil kudretilleti, isteveytü biha alel arş ‘’duasını tespih edinip, okumaya başlamış. Aradan belli bir zaman geçmiş, Cebrail AS. gelmiş; dervişe selam verip;

 • Aç ağzını, demiş. Adam kırk bir gündür içinde yılanla yaşamaktan bitkin, ağzını açmış. Cebrail sokmuş elini adamın içine, yılanı girdiği yerden çıkarıp bir kenara atmış.

Sonra dervişin sağ kulağına eğilip,

 • Allah’ın selamı var; ehil olmayana iyilik yapmayacakmışsın, demiş.

İyiliğe ehil olmayanlar kimler. Olanlar kimler. Her isteyene her şey verilir mi. Seni seviyorum diyen herkes bizi gerçekten seviyor mu? Beni, kendini düşündüğü kadar düşünmeyene, ben nasıl inanacağım. Bu âlemde kim dost, kim düşman nasıl anlayacağım. Prensiplerim olmadan kendimi ve dostlarımı nasıl sınırlayacağım.

Sınırsız özgürlük diye bir şey var mı? Kendimiz için istediğimiz özgürlüklere karşımızdakilerin de, bizim kadar hakkı olduğunu ne kadar idrak ederek yaşarız. Nefsimize uyup keyfimizi yaşarken, kaç kişinin hayatını zehir ederiz, hiç düşünür müyüz?

En çok üzerimizde hakkı olanlar kimler. Hak sıralamasında ne kadar bilinçli ve adil davranıyoruz. Çektiklerimiz, yaptıklarımızın karşılığı ise, içimize aldığımız yılanlara dikkat etmemiz gerekmez mi. Yılanın küçüğü büyüğü vardır, değil mi. Öyleyse haramın da küçüğü büyüğü vardır. Birçok solucanla birlikte yaşayabiliriz de, yılanla birlikte yaşamak, cehennemdir, değil mi?

O halde, Her büyük günah işleyenin, hemen yukarıdaki duayı okumaya başlamaktan başka çaresi yoktur. Her gün her namazda yeterince okumak suretiyle kırkbir gün aralıksız okuyanlara, o dervişe ulaşan yardım ulaşacak, huzur yeniden tezahür edecektir.

Buradan varmak istediğim, sana öğütler verirken aczimi itiraf etmek istememdir. Gerçi insanın doğruları, bilim, din, yasalar ve örfe dayanıyorsa nispeten haklı ve gerçekçidir de. İlim de değişebiliyor, yasalar da, örfte. Hatta din hükümlerinde bile yorum farklılıkları oluşarak insanı dünkü anlayışıyla bugünkü anlayışı arasında açmaza düşürebiliyor. Bu anlatmak istediğimi daha akılda kalır şekle getiren bir hikâye anlatmıştı, rahmetli hocam. Çok dikkatli dinleyip, aklıma kazıdığım bu darbımeselin yıllar sonra hayatımı kurtardığını, önerilen duayı kırkbir gün okuyarak otuz yıllık cehennemimden çıktığımı yaşayarak gördüm. Çevremdeki her zorda kalana tavsiye ettiğim bu duanın yaptığı güzelliği anlatsam kitap olurdu. Bak hikâye nasıl başlayıp nasıl bitiyor ve neyi tavsiye ediyor buna odaklanın!..Şimdi size nasıl yapacağınızı anlatayım:

ARINMA DUASI:

Geçmişimizden kaynaklanan her ne olumsuzluk varsa tamamından kurtulmak, affedilmek, kutsanmak, arınmak için aşağıdaki Dua tarif edildiği şekilde, en az kırk gün aralıksız her namazın ardından okunmalıdır!..

Sağ el şehadet parmağı ile tespih taneleri teker teker çekilir. Eğer yanımızda tespih yoksa sağ el sağ diz üzerine konur, şehadet parmağı sürekli aşağı yukarı inip kalkarak hareket ederken, acele etmeden okunur. Bu efâl (hareket), yalnız esmâlara başlandığında başlar, iş bitinceye kadar kesintisiz devam ettirilir.

Niyet;

Öncelikle niyet edilir… Niyetsiz dua hedefsiz atılan ok gibidir. Tavsiye edilen niyet şöyledir.

< Okuyacağım esmalarla yapacağım efallerin sırrı mucibince dünyevi ve uhrevi bütün güzelliklerin, bütün zenginliklerin zatımda ve sıfatımda tecellisine, ruhaniyetim ve cismaniyetim üzerindeki bütün düğümlerin çözülmesini, kilitlerin açılmasını,bütün büyülerin, sihirlerin bozulmasını ve nazarların hasetliklerin etkisinin topyekün iptalini niyet ve talep ederim.Dostuma dost, düşmanıma düşman, zaman içinde an, serian ve gariben dua ve dileklerimi arş-ı âlâdan kabul buyur Rabbim,ya muciypAllah.”>

İstimdat ya Resulullah istimdat ya Habibullah istimdat ehli beyti güzin vel istimdat ashabı kiram vel istimdat cümle ruhaniyat…>

dedikten sonra;

Dokuz kere istiğfar getirilir. Tavsiye edilen istiğfar ise şu şekildedir…’’Subhanallhu ve bi hamdihi subhanalahul azıym,estağfirullah’’

Dokuz kere salavat getirilir. Tavsiye edilen salavatı şerife şu tertip ile olanıdır…’’Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.’’

Ve bir kere Euzü Besmele çekildikten sonra dilediğin sayıda, zamanın el verdiğince ve kalp ile dil birliği sağlandığı süre;

“Ya Latıfün ya Latıyf. Bi lutfikel hafiyyü bil kudretilletiy isteveytü biha alel arş” esma tertibi okunur. Tamamlamaya karar verildiğinde dokuz kere daha ’’Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.’’ salavat-ı şerifesi getirilir.

Zamanın yetersiz olduğunda zikir sayısı azaltılır, yeterli vaktin olduğunda artırılır, ancak her namazdan sonra en az dokuz kere zikredilmesi uygun olur. Yani zikirde kopukluk, ara vermek olmamalıdır. İbadetin ve zikrin az bile olsa devamlı olanı makbuldür…Bu arada maneviyatta ilerlemek, okuduğu duaların serian kabulünü sağlamak için beş vakit namaza kuşluk namazı ile gece (teeccüt) namazını ekleyerek vakit şartını Marifetullah’a uygun hale getirmek lazımdır.

Umulur ki şartları yerine  getiren her mümin için geçmişe dair her tür olumsuz tecellinin ifnası bu zikirle gerçekleşir. Tecrübe edilen ve sık müracaat edilen bir zikirdir. İstiğfar ve salavatlar dışında kalan bu bölüm yürürken dahi okunabilir… Namazlarda düzenli okunduysa, istendiğinde namaz aralarında da bu bölüm okunabilir. Bu zikiri samimi şekilde okuyup tecelli ettirenler, rüyalarında sağ önlerinden bir kitap yahut temiz bir sayfa aldıklarını görürler. ’’Kitapları sağ önlerinden verilenler, kurtuluşa erenlerdir’’ ayetinin muhatabı olurlar.

Bu şekilde zikiri tamamlayan kardeşlerimiz, ihtiyaç halinde, talep eden yakınlarına verilebilirler.. Yani herkesin okuyabileceği bir cemâl duadır. İçinde celâl esması yoktur… Kalp gözünün açılmasına, okuyan kişinin Alem-i Melekut ile temasa geçip Nûr görmeye başlamasına vesile olur.

Bu arada zikre başlayan kardeşlerimiz, günde bir kere sabah, bir defa akşam olmak üzere iki sefer zikrini tamamladıktan sonra, aşağıda tarifi yapılan sağ devrini yaparsa, yerde ve gökte negatif güçleri bağlamış, nefsani ve şeytani baskılardan, düşmandan gelecek her türlü tehlikeden kendilerini korumuş olurlar…Sağ devri hacıların Kabe-i Muazzama’yı tavaf etmiş gibi sevap kazanırlar…Kabe insan kalbini temsil eder… Sağ devri ile kişi kendi kalbi üzerinde tavaf yapmış, Allah’ın celalini temsil eden sol yanımızı daire içine alarak bütün celâlullah’ı hapsetmiş, Cemalullah’a sığınmış olur… Bu devir kesretle yapılmaz… Günde iki defa yapılması yeterlidir… Daha fazlası ancak ileri derecede bir olumsuz tecelliden haberdar olunursa yapılır ki, aşağıda kayıtlı ihtilaçnamede hangi hallerde sağ devri ile savunma yapılacağı yazılıdır… Aşağıda ihtilaçname adlı yazımız mümin kardeşlerimizin hizmetine sunulacaktır… Yüzyıllar boyu halktan gizlenmiş bu efaller ve İhtilaçname günümüz insanının içinde bulunduğu zorluklardan dolayı açık edilmiştir…

Dünya döner, Ay döner, Güneş döner ,Galaksiler döner, Evren döner… Allah’ın bir ismi “El Devvar”dır. Ve bir gezegen dışında tamamı saat yönünün tersine yani solunu merkez yaparak döner. Bu dönüşe İlm-i Ledün dilinde Sağ Devri denir. Bedenin sol yanını içeri alır, hapseder. Sol Allah’ın celâl sıfatlarını, sağ Cemâl’ini temsil eder. Celâl yıkıcı güç, Cemâl yapıcı güç demektir. Ve evren düalite üzerine var edilmiştir. Varlık cemalden, yokluk celaldendir.

O nedenle Hz. Mevlana, “her şey döner ben neden dönmeyecekmişim” diyerek semaya başladı. Ama kesrete gitti. Günde iki keresi yeter. Ehli şartlarına uyarak üç kere de devir yapabilir. Ancak üçten ziyadesi zarar-ı muciptir. İşte o mucize dönüşün nasıl yapıldığına dair yazımız;

SAĞ DEVRİ:

Tam da Kâbe’de hacıların yaptığı Farz ibadet şekliyle;

Dünya döner, Ay döner, Güneş döner Galaksiler döner, Evren döner…Allah’ın bir ismi ’’Devvar’’dır… Ve bir gezegen dışında tamamı saat yönünün tersine yani soluna döner… Bu dönüşe Sağ Devri denir.Solu içeri alır, hapseder…. Sol Celal sıfatlarını, Sağ Cemal’i temsil eder. Celal yıkıcı güç, Cemal yapıcı güç demektir. Ve Evren düalite üzerine var edilmiştir. Varlık Cemal’den, yokluk Celal’dendir. O nedenle Hz Mevlana her şey döner ben neden dönmeyecekmişim dedi, semaya başladı… Ama kesrete gitti. Günde iki keresi yapılması yeterlidir.… Fazlası zarardır! İşte o mucize dönüşü nasıl yapıldığına dair yazımız…

Tam da Kâbe’de hacıların yaptığı farz ibadet şekliyle.

Sağ devri efâl sırrında en büyük korunma efalidir… Her türlü tehlike anında yapıldığı gibi, günlük olaylarda olması muhtemel olumsuzluklardan Allah’a sığınmaktır. Allah Teâlâ’nın gazabından lütfuna sığınmaktır.

Ayet el Kürsî ile yapılan devire “devri âlâ” denir. Kişinin kendi kalbi etrafında tavaf etmesi demektir. Kâbe’nin tavafı ile eş anlamlıdır. Hz İbrahim Halilullah zamanından bu yana ehli tarafından bilinen bir ibadet şeklidir. Allah’ın celâl sıfatından, cemâl sıfatına sığınmak demektir. Evrende her ne olursa Allah’ın sıfatlarının tecellisinden ibarettir. Gerek kaderin cilvesi, gerekse yaptığımız işlerin, söylediğimiz sözlerin sonucu olarak bize geri dönen olumsuz tecellilerin etkisinden korunmak üzere yapılır…

Besmelenin ve Ayet el Kürsî’nin koruyucu etkisine sığınmaktır. Cenabı Hakk’ın bir sıfatı diğer sıfatını izale eder. Saniğ kudret ezelde böyle hükmetmiş… Açlığı, nimeti ile izale eder; Hastalığı, şifa sıfatı iyileştirir.

Geçmişte bilmeden veya hayır zannıyla yaptığımız efâl ve dualarımız, hikmetullah’ın saniğ düzeninde (felekte) belli işlemlerden geçtikten sonra beşeriyete intikal ederek  bize mükâfat veya ceza olarak döner. Ceza olarak dönenlerden Allah’ın af ve koruyuculuğuna sığınmak üzere bu sağ devri seçilmişler tarafından yapıla gelmiştir.

Her ne hikmetse hep gizlenmiş. Bu zamanda Mü’min’lerin imdadına yetişmek üzere bildirilmesinde bir sakınca görülmemiş, beyanına Hakk Teâlâ izin vermiştir. Bu efâli düzenli olarak yapan bir Allah yolcusu hem içten hem dıştan gelen saldırılara karşı korunmuş olur. Hasta ise şifa bulur, dertli ise deva bulur, süluku sırasında karşılaştığı engelleri kolay aşar. Kendisini emniyette hissedeceğinden Allah’a yolculukta cesareti artar. Şeytanın tuzaklarından, aklî yanılgılardan, vesvese ve evhamlarından arınır.

Günde en çok iki defa yapılır…

Namaz kılanların herhangi bir vakit için bunu adet edinmesi ve her gün aynı vakitte yapması tavsiye edilir. Biri sabah namazında ve biri akşam veya yatsı namazında olmak üzere yirmi dört saatte iki kere yapılması yeterlidir.

Sağ devri besmeleye ihtiyaca göre eklenen iki esma ile de okunur. Ancak bu esma bilgisi gerektirdiğinden daha zordur. En iyisi Ayet el Kürsî ile korunmaktır. Kendisini tehlikede hisseden veya sihir büyü etkisinde olanlar ile cin musallatından şüphe edenler, besmele, ayetelkürsi ve kâfurun surelerini arda arda okuyarak sağ devri yapmalıdır.

Her duada olduğu gibi niyet etmek gerekir. Niyetsiz ibadet olmaz. Abdestsiz ibadet olmadığı gibi niyetsiz ibadet de olmaz. Niyetsiz ibadet hedefsiz ok gibidir, denilmiştir.

Bana bütün dualarımda şöyle niyet etmem emredildi:

< Okuyacağım esmalarla yapacağım efallerin sırrı mucibince dünyevi ve uhrevi bütün güzelliklerin, bütün zenginliklerin zatımda ve sıfatımda tecellisine, ruhaniyetim ve cismaniyetim üzerindeki bütün düğümlerin çözülmesini, kilitlerin açılmasını,bütün büyülerin, sihirlerin bozulmasını ve nazarların hasetliklerin etkisinin topyekün iptalini niyet ve talep ederim.Dostuma dost, düşmanıma düşman, zaman içinde an serian ve gariben dua ve dileklerimi arş-ı âlâdan kabul buyur Rabbim”>

İstimdat ya Resulullah istimdat ya Habibullah istimdat ehli beyti güzin vel istimdat ashabı kiram vel istimdat cümle ruhaniyat…>

Ve üç yahut dokuz kere salâvat-ı şerife getiririm.

“Allâhumme salli âlâ seyyidina Muhammed’in ve âlâ âlihi ve sahbihi ecmain” Veya “Allahumme salli âlâ seyyidina Muhammed’in ve âlâ âli seyyidine Muhammed” Ellerini namazdaki gibi bağlar,
Kıble tarafına dönük olarak;

Elini namazdaki gibi bağlayarak euzü besmele ile bir Fatiha Okur, Ayet-el Kürsi’yi (süflilerden etkilendiğini düşünenler isterse kâfurun suresini de ekler) bir defa okursun.(Yahut Besmeleye gerektiğinde ihtiyaca göre, en çok iki esma daha eklersin) sağ ayağını yerden kaldırmadan sol tarafına çeyrek daire sürükler, ardından sol ayağını yeni duruma uyarlayarak rahat bir şekilde 1/4  dönmüş olursun. Vücudunu doksan derece sol kolun istikametinde (doğuya) ayakların temasını yerden kesmeden, sürükleyerek dönmüş olursun. Yüzün doğuya dönük olarak Besmele çekip fatiha okur Ayetel Kürsi’yi ve kâfurun suresini yeniden okursun. Fatiha ilk okumada devire başlarken vardır.  Burada yeniden okumak şart değildir. Yeniden vücudunu doksan derecelik dönüşle; ayakların yerden temasını kesmeden, sağ ayağınla vücuduna yön vererek, yüzünü ve bedenini Kuzey yönüne çevirirsin.. Besmele çekip fatiha ve Ayet-el Kürsiyi ve kâfurun suresini yeniden okuyarak, vücudunu doksan derecelik dönüşle; ayakların yerle temasını kesmeden, sağ ayağınla vücuduna yön vererek, yüzünü Batı yönüne çevirmiş olursun. Yeniden  besmele çekerek fatiha ve Ayet-el Kürsiyi ve kâfurun suresini okursun, yeniden vücudunu doksan derecelik dönüşle; ayakların yere temasını kesmeden, sağ ayağınla vücuduna yön vererek Kıbleye dönmüş, devri tamamlamış olursun…Burada kast edilen kâbe yönünden başlamak üzere 4 eşit çeyrek dönüşle daireyi tamamlamaktır.Böylece besmelenin ,fatihanın, ayet el kürsinin ve kafurun surelerinin koruyucu etkisi altına girer,emniyette olursun.

Daireden çıkmadan Besmele çekip Ayet-el Kürsiyi okur yere huhhlarsın..Bir kere daha besmele ve Ayetel kürsi okur gökyüzüne huhhhlarsın..Ve yedinci defa besmele ve Ayetel kürsü okur tükürüğünle birlikte o okuduğunu yutarsın.

Böylece Yedi yönden kendini korumuş olursun… Bu son üç Ayetel kürsi okuyup alta, üste okuyup huhhlamak ile yutma işi her zaman şart değildir. Aşırı baskı ve sıkıntı hali ile kendini tehlikede hissettiğin zaman yaparsın. Ancak vaktin varsa yapmakta fayda vardır, mükemmel korunma sağlar. Bu işlem tamam olduğunda; ellerini yanlara salar veya dua konumunda semaya açar,

Üç veya dokuz kere Salâvat getirir, bir kere de; ‘’La ilahe illallah’ü, vahte hu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hü ve ala külli şey’in kadir.’’ Okursun devir tamamlanır.  İşin tamam olur. İlk önce sol adımını atarak sağ ayağınla çizdiğin daireden, devirden çıkarsın.

Sol ayakta kendi zatın vardır. O nedenle sol adını önce atarak çıkarsın ki kendini daireden çıkarmış olursun. Buna çok dikkat etmelisin.                    Aksi halde o dairede hapsolmuş olursun ki bu hikmette yasaktır; zarar görürsün. İptilaya uğrarsın. Bu yaptığın efal ile hem kendini hem yakın çevreni, sevdiklerini, müminleri koruma altına aldın demektir. Zuhuratı halinde seni üzecek her tecelli Allah’ın izniyle mahviyete gidecek, affedilecektir.

Sağ Devir bu demektir. Hikmet ilminden haberdar olan azizim; normal olarak günde bir defa bu devri Zühre şerefinde yaparsan CELAL sıfatını kontrol altına alırsın. Herhangi bir ihtilaç almamışsan besmele ile yapmak yeterlidir. Eğer bir ihtilaç varsa o ihtilacın gerektirdiği esmalardan ikisini besmeleye eklersin. Bu Marifetullah sırlarından bir sırdır. Milletimize, müslim ve mümin kardeşlerimize  biiznillah armağanımızdır. Bu devir yedi cehennem üzerine gelse söndürmeye yeter. Marifetullah’ın en büyük efallerinden birisidir. Zahirdeki karşılığı Kabe-i Muazzam’ının tavafıdır.

Not; Günde yedi veya sekiz vakit namaz kılınmalıdır.

Beş vakit namaza kuşluk namazı ile gece yarısından sonra kılınan gece namazı eklenirse yedi vakit olur..Eğer yatsı namazı vaktinde kılınır,Vitr namazı yatma vaktinde kılınırsa namaz vakitleri sekize çıkmış olur.Zikir yapan kişiler mutlaka bu usule uymalıdırlar.Eğer ilerlemek istiyorlarsa tabii.Bu sayede miraç merdiveninin ayakları sürekli teali edilebilir bir düzenekte olur.Beş vakit namaz asgari ibadettir. Allah’a yakınlık isteyenler nafilelerle yaklaşırlar demek bu sisteme işarettir.

Bir mektup

Bir kardeşimize verdiğimiz aşağıdaki zikirleri sırası ile kırkar gün çekebilirsiniz.Yazımızdan yararlanarak, zikire başlayan ve kimseden yardım almadan devam eden kardeşlerimiz aşağıdaki zikirlerle yolculuklarına devam edebilirler.                                                         Her zikiri tek başına kırkbir gün çekmeleri tavsiye olunur…Birini kırk güne tamamalamadan diğerine geçilmemelidir. Hikmette aceleye yer yoktur.

Bugüne kadarki zikirlerim:
1) “Ya latiyfun ya latiyf bi lutfikel hafiyyu bil kudretilleti isteveytü biha alel arş”
2) “El kuddusun et tahirun”
3) “Allahümme ehatet minel envari min külli canibin”
4) “Rabbi zidni ilmen ve fehmen”
5) “Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nur”
6) “Selamun kavlem mir rabbir rahiym”
7) Fecr Suresi 1-2-3-4-5, 27-28-29-30. ayetler
8) “Hasbiyallahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym”.
9) Duha suresi
10) “Rabbena atina min ledünke rahmetev ve heyyi lena min emrina raşeda, ya raşid.”
11) “Narı aleyye nazharul acaibi külli hemmin ve yü’min ya vedut ya vedut ya vedut ya vedut ya vedut…bi nübüvvetike muhammed as. ve bi vilayetike imam-ı ali (ks.)ya vedut ya vedut ya vedut ya vedut ya vedut”
12) “Esselamu aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berakatuh”
13) Şuara Suresi, 83. ayet: “Rabbi heb lî hukmev ve elhıknî bis sâlihîn”
14) Bakara Suresi, 208. ayet: “Yâ eyyuhellezîne âmenûdhulû fîs silmi kâffeh(kâffeten), ve lâ tettebiû hutuvâtiş şeytân(şeytâni), innehu lekum aduvvun mubîn(mubînun).”

SAĞ DEVRİNİN FAZİLETİ

*Değerli Büyüğüm; Nakşî tarikatına bağlı biri sağ devri yapabilir, fetih suresi okuyabilir mi? Onlar Allah zikri çekiyor ya ona niyetlenirken sizin dediğiniz gibi zikre başlasalar olur mu? Yani onlar sessiz Allah zikri ellerini kalplerinin üzerine koyarak çekiyorlar,bu efal sayılıyor mu? Bu zikre başlarken, bizim zikre başlarken yaptığımız gibi niyetle başlasalar olur mu?
Selam es selame

-Selam es selame, azizim;
Her mümin eğer biliyorsa bu sağ devrini hayatı boyunca yapabilir, yapmalıdır…  İslam’ın bütün ahkâmı nefsimize, şeytana ve küffara karşı kişiyi koruyarak, dünya ve ahiretini düzene sokmak, mümkünse dünyada cennet cemale ulaşmaktır.

Sağ devri de nefsimizi, şeytanı, küffarı ve münafık şerlerini defederek, sağlığımızı ve imanımızı, zatımızı, çoluk çocuğumuzu, hısım akrabamızı, devletimizi ve milletimizi bu şer güçlerin etkilerinden korumak için yapılır…

Efendimizin zamanında müşrikler bile her sabah Kâbe’yi tavaf ederek işlerine başlarlar,akşam tavaf yaparak gecelerini başlatırlardı. Bu sayede Allah inancı yaşamış, hanif din ayakta kalmış, şeytan Allah’ı inkâr ettirememiş, ancak şirk koşturacak kadar fitne çıkarabilmişti. Halbu ki günümüzde sayısız ateist türedi cehaletimizden, kadim bilgileri tümden hurafe bilip terk etiğimizden…

Gerekçeleri ile birlikte geniş olarak verdiğimiz bu bilgiden yola çıkarak, elden geldiğince kendiniz ihmal etmeden düzenli sağ devri yaptığınız gibi, çocuklarınıza, akraba ile dostlarınıza bu hikmetullah gerçeğini öğretin, hayatları boyunca yapmalarını sağlayın inşaallah.

Hastalanacağından korkanlara ve /veya hasta olanlara sağ devri yaptırırsanız ya hastalanmaz yahut hafif atlatarak çabuk iyileşirler. Ayet el kürside beş adet Allah ismi vardır. Bunlardan birisi el Şafi esması biri el Alim esmasıdır. Hem ilim tecelli eder kişide hem şifa hem de Hızf eman sağlanır. Ayet el kürsi, en büyük korunma ayetidir, arşı ve kürs’ü (aklı ve bedeni) koruyan ayettir.

Fetih suresini elbette okuyabilir, her sureyi okuyabilirler. Niyet her şeyin başıdır. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Öyleyse bizim önerdiğimiz niyet geniş anlamlı bir niyettir. Onlar da aynı niyetle okurlarsa zatları ve sıfatları koruma altına alınır.

İnsanın hemen her davranışı bir hikmet efalidir.Kontrolsüz olarak celali ve cemali efallerle mücehhez dünyaya geliriz. İhtiyaçlarımız niyetlerimizin, kelamlarımızın ve efallerimizin ortak bileşkesi olarak meleki âlemde kabul görür, tecelli ederek bize geri döner.

Bugün yapıp ettiklerimizin sonuçları ahirde yani gelecek bir zamanda bize nimet yahut külfet olarak geri döner. San’i kudret binayı ezelden böyle kurmuş. Talep ederiz icabet edilir. Taleplerimiz bilinçli yahut bilinçsiz,dursuz duraksızdır.

Yani her halimizle, inançlı olalım yahut olmayalım, sürekli talep eder konumdayızdır. Er rahman ismi şerefiyle cümle mahlûkatın, er rahiym ismi şerefiyle de inananların dua ve dilekleri yani yapıp ettikleri meleki âlemde değerlendirilir, karşılığı zerre miktar eksik fazla olmamak üzere kendisine iade (ikram-sunulur) edilir.

Yani hayatımızı, davranışlarımızın neticelerini yaşayarak idame ettiririz. Nefsinize uymayın, Allah’a itaat edin denilmesinin anlamı, sistem herkese adil davranır demektir, ateşe dokunmayın yanarsınız, tembihinin hikmetidir.

Eğer bir günah işlemişseniz hemen eşdeğer bir sevap iş işleyin tembihinin nedeni de artı eksi, borç alacak misali el hasip olan Allah tealanın her işimizi ince ince muhasebe ettiğine işarettir.

Ve tövbe ederek yanlışı bırakın demek, ister enbiya olsan veya evliya, yanlışın sonu zarar görmektir. Hâşâ Allah sistemi torpil, iltimas, kayırma yapmaz.

Peygamberlerin çilelerinde ve öldürülmelerinde bu gerçeklik vardır.Yanlışı yapan her kim olursa olsun karşılığını görür. <Allahın yaratışında=”” bir=”” değişiklik=”” göremezsin=””>
Ayetinin neticesi olarak, ateş herkesi yakar, su her cana hayat bahşeder. Bu yazdıklarımızı inşaallah o kardeşimiz de okur, uygular, Allah’a yolculuğunda hızlı mesafe aldığını, huzura, güvene kavuştuğunu görerek,başka arkadaşlarına da ulaştırır.

Not;

Ağzı dualı zikir ehli kardeşlerimiz Allah ismi celalını okuyacaklarına, zor günlerden geçtiğimiz şu dönemde, aşağıdaki zikiri yapsalar Allah ve Resulünün rızasına erer, zulmün her türlüsüne karşı durmuş olur, akan kanların durmasına, dul ve yetimlerin gözyaşlarına melhem olurlardı…

sağ el sağ diz üzerinde tespih ile okunur; işaret parmağı tespih tanelerini çekmek suretiyle hareket etmelidir.

”Allahumme, la ihtilacı riclül yesari,
vela tüstini kitabi bi şimali vela min vera-i zahri,
vela gafleti, vela dalaleti, vela ihaneti, vela şekaveti,
vela lağvi vela şin’i, vela nefreti vela kin’i,
vela kahrı vela gazabı, vela fitne-i vela fesadı
vela öfke-i vela inadı, vela küfrü, vela küllü küffarı
vela isyanı illa mutiun ya mucip, ya muin… bi icabet el dua-i ya erhamerrahimiyn”

SOL DEVRİ

Soldan devire gelince;Azizim; Bilirsen, çok değerli bir bilgi aşağıya alınmıştır. Efendimizden sonra gelmiş geçmiş en büyük âlim, hikmet ilminin kâşifi zatın, el yazması eserinden tercüme edilen bilgi faydanıza sunulmuştur… Eğer zat soldan devir eder ise semada ve yerde Celâl kuvvet bulur. Cehennem cuşa gelir.

Bu devir sadece zata mahsustur.  Ki onda tevhit tecellisi, marifetullah bilgisi ve görev yetkisi mevcuttur. Bu efâlin bir özelliği rahmeti davet etmesidir. Avamın bu işte nasibi yoktur.
Bu demektir ki; Hikmetullâh’ta semada ve arzda celâl kuvvet bulur, marifetullah’ın diğer bazı ilim ve efalleri de bu duruma eşlik ederse hava yükseklerde soğur, su buharı yoğunlaşmaya başlar semada yağmur bulutları oluşur. Avamın bu işte nasibi yoktur. Nur-u tevhide mazhar olmuş, Zat evliyasına ait ilahi yetki ve tecellilerinden birisidir.

Bu gerçekliğe tecrübelerimizle şahit olduk ki sol devrine ihtiyaç duyulmadan da rahmet alınması mümkündür. Asla bu sol devrine ihtiyaç yoktur. Sol devri kâfire yardım eder, müminlere zarar verir. Dünyayı mahviyete götürür. Celal denizinin coşmasına, iyi olan her ne varsa mahvına sebepler üretir… Bu konu başka bölümlerde derinliğine ehli için açıklanmıştır.

Celâlî güçler deyince her türlü olumsuzluklar akla gelmelidir.
Bu hareketle sağ ayak ve vücudun sağ tarafı tamamen devrin içinde mahsur kaldığından, yerlerde ve göklerde cemâlullah mahsur olur. Mahlûkatı koruyan melekî güçler esir alınmıştır. Bu efâl celâlin en muazzam kuvvetidir. Genelde semada ve yerde hayatı cehenneme çevirir. O nedenle rahmet kapısı açıkken çok kazalar ve zararlar oluşur. Yeterli rahmet yağar yağmaz zat hemen cemalde efâlini yapar, sağ devriyle önceki tecelliyi karşılar.(yukarıda bahsettiğimiz gibi sol devrine girmeye asla ihtiyaç olmadığı yıllar yılı tecrübe edilmiştir. Ancak eserde böyle yazıldığı için bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Sol devri ne zat evliyası ne de sıradan insanlar tarafından asla yapılmamalıdır. İnsan bilerek isteyerek kendisini ve yakın çevresini cehenneme atmamalıdır… İslamın bütün farzları ve diğer emirleri celali en aza indirip hayatı kolaylaştırmak üzerine bina edilmişken sol devriyle celal denizlerini (cehennemleri)coşturmanın âlemi yoktur.)

Sağ devri yapmak hayatı davet eder. Vücudun, aklın, ruhun ve nefsin kemali, sağ devri ile yerinde olur. Sol devir hemen her şeyi olumsuz etkileyerek âlemleri ifsat eder. Kişi enfüsinde sıkıntıya maruz kalırken diğer yandan sıfatların tamamında (afakta) olumsuzluklar, aksilikler peş peşe gelir. İnsanı her bakımdan darlığa düşürür. Malı mülkü elden çıkardığı gibi hayati tehlikeleri de beraberinde getirir.

Bu efali efendimiz s.a.v hayatında sadece bir defa tecrübe maksadıyla yapmıştır… Rahmet için bile bu efalin yapılmasına ihtiyaç yoktur.Bu sol devrinden kişilerin hayatı cehenneme döner. O nedenle ev içinde ve trafikte düzenli olarak sağ devrine uygun hareket edilmeli, sağ yanımızı içeriye alacak davranışlardan, kesinlikle kaçınmalıyız. Merdivenden inip çıkarken mecburi sol devri yapanların hemen bir hareketle sağdan deviri pratik olarak yaparak solunu içeri almalıdır.

Şimdi konumuza dönerek yeniden tembih ediyoruz ki asla sol devrine girilmemeli. Sıradan hareketlerimize dahi dikkat etmeliyiz. Yolculuklarımızda planlama yaparak sağdan gidip yine sağdan gelerek sol kolu içeri almalıyız. Şeriatta farz ibadetlerin hikmetlerinden ibadet dışında da yaralanmak lazımdır.

ından daha fazla hayırlı, sağlık afiyetimiz için faydalı bir ibadettir. İnsanın kurtuluşunun vesilesi olduğundan ilahi emirdir. Yoksa Allah’ın ilahlığını tatmin için değildir. Namaz cennete açılan kapı, Allah’a ulaştıran Miraç merdivenidir. Ve asla vakit aksamasına sebebiyet vermemek, kazaya bırakmamak gerekir.Beş vaktin üstüne kuşluk ve gece namazları ile takviye bile gerektiren bir zincirleme yükselme aracıdır.

Şöyle ki;
Namazda sağ el sol eli tutar. Buna günlük davranışlarımızda da uymalıyız. Aksini asla yapmamalıyız. Melekî âlemi kontrol eden bu efâl, celali melekleri efâldan mahrum eder ki zararları kişiye dokunmaz. Namazda sol ayak üzerine oturulur, her daim böyle yapmalıyız. Sağ ayakla yürüyüşümüze başlarız. Hacılar sol kollarını içeri alarak tavaf yaparlar. Kamet sağ el sağ kulağa götürülerek yapılır. *Sol el sol yanakta tutulursa esef olur, Kişi sürekli kötümser senaryolar yazar. Sol el ceza meleklerine davetiye çıkarır; sağ el lütuf, kerem meleklerini harekete geçirir. O nedenle sağ yanına yatarken sağ el baş altına konulur öylece uyunur. Sol yanına yatılırken el yanağa asla konulmaz.

Fahri Âlem Efendimiz bunları bile ümmetine bildirmiş, işlerinizi sağ el ile yapın, sol el ile yiyip içmeyin buyurmuş, şeytan sol eli ile yer içer demiştir. Ama öğrenip uygulayacak akıl sahibi nerede…

Maalesef hayat bilgilerinden insanımız bihaberdir. İlmihal bilgisi yetersiz veriliyor. İslam sağlıklı ve hür yaşamanın sistematiğini on dört asır önce gündeme yerleştirdiği halde zamanla birçok has bilgiye hurafe gözüyle bakılmış, hikmetleri üzerinde yeterince düşünülmemiştir.

İnsan vücudu yaratılırken hakikat kimyası ile donanmıştır.Yerleri ve gökleri harekete geçirecek marifetullah insanın melekelerine yerleştirilmiş. Tin suresinde insanın üreme organları incir ve zeytin ile remz edilerek, hikmet deryası olan bedeni ve ana rahmi üzerine yemin edilmiştir. ‘’Biz insanı ahseni takvim üzere en güzel şekilde yarattık’ buyrulmuştur.

İnsan dünyaya geldiği andan itibaren Yaratma fiiline kelamı ve hareketleri ile otomatik olarak katkıda bulunur. Bilinçli bilinçsiz her hareketi ve kelamı bir şeyleri yokluğa gönderirken bir şeyleri varlığa davet eder.

İbadetler bu oluşun disiplinli yapılmasından başka bir şey değildir. Hayatın bekası ve huzurun devamı için allah cc. rahmeten kullarını mürselleri, nebileri ve kitapları ile bilgilendirmiştir. Din dünyadan kalktığı anda kıyamet kopacaktır. Çünkü yenilenmeyen her şey yokluğa mahkûmdur…  Göklerin rahmeti, merhameti yerdekilerin talebiyledir. Ağzımızdan çıkan esmalarla, vücudumuzdan meydana gelen hareketler hikmet efâllerini oluşturur. O hareket ve sözler melekleri Hikmetullâh’ın san-i kudret iktizasınca göreve davet eder.

Başımıza gelenlerin ekserisi kendi hareketlerimizin ve sözlerimizin zahire çıkan sonuçlarıdır. Biz talep etmişizdir, Kudretullâh (mucip sıfatının gereği olarak) icabet etmiştir. “Siz talep edersiniz, biz icabet ederiz” ayetinin sonucudur…

Şu ayetlerin üzerinde biraz dikkatle düşünmek Allah tealanın göklerde, yarattıklarından uzaklarda olmadığını anlamamıza yardım edecektir inşaallah…

”Allah’la birlikte başka ilahlar( varmış gibi) a dua (İtaat) etme. O’ndan başka ilah yoktur ille O vardır… O’nun zatından gayri herşeyi (zihninden, kalbinden çıkar at ) yok bil. Hüküm (sadece) O’nundur. Varlık âleminde gördüğün herşey yaratıcının veçhinden (görüntüsünden-zahirinden) başka değildir… (her şey ve hepiniz) O’na döndürüleceksiniz. Gördüğün herşey yok (fani) olmaya mahkûmdur.Kalıcı (baki olan) azamet ve ikram sahibi rabbinin veçhi (yüzü-zahiri) dir. ) Sizi de fiillerinizi de yaratan biziz.” Kasas 88-fetih 26,27

Kaderimizin büyük bir bölümü irademizle yahut istemeden yaptığımız efâllerimizle sözlerimizin (esmaların) tecellisinden ibarettir. Şer-i yasaklar ve emirleri anlayabileceğimiz kadar kolaylaştırarak, dünya ve ahirette huzurlu yaşamamız için düzenlenmiştir.

Kuran-ı Kerimi biraz daha dikkatli okumak, doğru anlamak zorundayız. Anne babamızı, cinsiyetimizi tayin edemeyiz ama iyilik ekerek iyilik biçebilir,  hayır konuşup, hayırla karşılaşabiliriz.

İnsan ister ilahi yasalara inansın ister inanmasın her hareket ve sözüyle dua halindedir. İnananların dua ve dilekleri nispeten düzenlidir, inanmayanların ki ise daha düzensiz ama Hikmetullâh’ta hep geçerli (hareketler) dualardır.

Unutmayalım ki ya Allah’a tapınıp, emir ve yasaklarını yapıyoruzdur yahut şeytana tapınıp nefsimizin ve şeytanın emirlerini yerine getiriyoruzdur. Allah’ın emir ve yasakları cennetin yolu üzerindeki işaret taşları, şeytanın emir ve yasakları ise cehenneme giden yolun işaret taşları gibidir.  Dileyen cennete dileyen cehenneme gitmekle ancak kendisine hizmet eder.  Allah tealanın kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. O cehennemin de sahibidir, cennetin de… Kullarına karşı adildir. Dileyeni cennete sevk eder, dileyeni cehenneme sevk eder. Tercih nefis sahiplerine aittir.

Namazın kazasının olmadığını, kaçan fırsatın ebediyen kaçtığını yıllardır dostlarımızla paylaşıyorum. İlk defa görüşümüzü destekleyen bir değerli görüş sahibinin kısa izahına rastladım.
Sayın Hayri Cara beyefendi bu meseleyi veciz bir anlatımla izah etmişler. İşte o mükemmel anlatım;

”Salât Yönelişti değil mi? Evet! Bu yönelişte göreceğimiz VECHULLAH değil mi? Evet! Vechullah “her an YENİ bir şen de ” değil mi? Evet! Şimdi namazı borç olarak düşünmeden olaya bakarsak! İkame olunmamış her salât geri gelmesi, telafisi imkânsız, kaçırılmış bir fırsat demektir! Çünkü o an ki şen, şimdiki şen değil!  O an görmen gereken, şimdiki görmen gereken değil!

Buna bir örnekte yeni doğan çocuklar! Birbirlerine çok yakın, saniye farkıyla doğan bebeklerin beyin programları farklı olabiliyor! Farklı Burçların etkisi dolayısıyla… Her an farklı fırsattır! Ya değerlendirirsin, ya kaçırırsın! Kaçan bir daha geri gelmez!  Zira zaman geriye değil, ileriye dönük işlevdedir, sürekli yeni bir şe’nde olarak! Az da olsa, Neden” Salâtın kazası olmaz!” sözünü açabildik mi acaba? Bilemiyorum! Cuma salâtı haftada bir gelen FIRSATTIR! Değerlendirmek nasibimiz ola!’’

Kaza namazı olarak kıldıklarınız, nafile namaz yerine geçer, aziz okur. Geçen vakte ilaç olmaz, kaçırdıklarınızı size geri getiremez. Vaktinde kılamadığınız yahut kılmadığınız o namazın size kazandıracaklarını geri getiremediğiniz gibi kılmamaktan dolayı kaybettiklerimizi de yerine koyamaz.

Dün yapmadığınız işlerinizden dolayı kayıp kaçaklarınız nasıl giden fırsatlar olarak hanenize yazıldıysa, kılmadığınız namazlarınızın kayıpları da asla geri gelmeyecek zarar ziyan hanenize eklenecektir. Selam ve dua ile.

BİR DARBI MESEL Kİ ÖMRE BEDEL

Buradan varmak istediğim, sana öğütler verirken aczimi itiraf etmek istememdir. Gerçi insanın doğruları, bilim, din, yasalar ve örfe dayanıyorsa nispeten haklı ve gerçekçidir de. İlim de değişebiliyor, yasalar da, örfte. Hatta din hükümlerinde bile yorum farklılıkları oluşarak insanı dünkü anlayışıyla bugünkü anlayışı arasında açmaza düşürebiliyor. Bu anlatmak istediğimi daha akılda kalır şekle getiren bir hikâye anlatmıştı, rahmetli hocam. Çok dikkatli dinleyip, aklıma kazıdığım bu darbımeselin yıllar sonra hayatımı kurtardığını, önerilen duayı kırkbir gün okuyarak otuz yıllık cehennemimden çıktığımı yaşayarak gördüm. Çevremdeki her zorda kalana tavsiye ettiğim bu duanın yaptığı güzelliği anlatsan kitap olurdu. Bak hikâye nasıl başlayıp nasıl bitiyor ve neyi tavsiye ediyor;

Adamın biri, vakti zamanında, Allah’la dost olduğu halde, dünyanın her tür gailesinden uzak, yalnız ibadetiyle meşgul dünya cennetini yaşıyormuş. Yaşadığı yer cennetten bir bahçeymiş. Rızkı ayağına geliyor, o rabbinden, Rabbi ondan razı ömrer hayat ediyormuş.

Bir gün yanına nefes nefese bir yılan gelmiş,

—Allah rızası için beni sakla, ey Allah sevgilisi, demiş… Lütfen.

—Ne oldu, neden, kimden saklanman gerekiyor, şu koca dünyada. Senin gibi yaratıklara da dar geldiyse bu dünya kimlere kalmış genişliği…

—Şu ilerilerde bir yerde, beşiğinde uyuyan bir sabiyi sokup öldürdüm. Tarlada çalışan anne babası yaptığım işi kaçmama zaman bırakmadan fark ettiler. Gazaba gelip peşime düştüler. İzimi takip edip, peşimden geliyorlar. Lütfen, Allah için, kurtar şunların elinden canımı. Ölmek istemiyorum.

Her işini Allah rızasına odaklamış olan derviş, Allah adı anıldı diye;

—Ehh. Her taraf çayır çimen. Ben seni nereye gizleyebilirim ki, demiş.

—Bir yolu olmalı. Çabuk ol lütfen, yetişmek üzeredirler.

Adamcağızı telaşlandırmış, doğru düşünemez hale getirmiş. Adam o telaşıyla;

—Gel cebime gir, demiş.

—Olmaz cebine bakarlar.

—Koynuma gir öyleyse.

—Koynuna da bakabilirler, deyince, adam ee. Ne yapabilirim ki, demiş.

—Ağzını aç, içine gireyim. Oraya bakamazlar, demiş yılan. Telaşından, Allah için yardım derdine düşüp şaşkın hale gelmiş derviş, sırf Allah rızası için denildi diye ağzını açmış, yılanı bir güzel içine almış.

Az sonra nefes nefese, öldürülen çocuğun babası, dervişin yanına gelmiş. Selam verip sormuş,

—Allah’ın cezası bir yılan, beşikteki biricik çocuğumuzu zehirleyerek öldürdü. Kaçış izi buraya kadar belliydi ancak yeşilliğe girince kayboldu. Acaba siz gördünüz mü? Ne tarafa gitmiş olabilir.

—Bakın bakalım. Buralarda ise görürsünüz. Demiş derviş.

Zavallı adam aranmış, taranmış, eli boş, bağrı yanık, gerisin deriye, ağlayıp inlemekte olan eşinin yanına dönmek zorunda kalmış. Kısas yapabilse, bila meccanen, haksız yere sabi sübyan evladını öldüren düşmanını öldürebilse, nispeten acısı hafifleyecekmiş. Ama ne olmuşsa olmuş kader buna, şimdilik izin vermemiş.’’Hasbiyallah ve niğmel vekil niğmel Mevla ve niğmel nasiyr,’’ demiş… Üzüntüden ve yorgunluktan bitkin, dönüp gitmiş.’’La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim’’ demek suretiyle öfkesini teskin etmeye çalışarak, uzaklaşmış. İşi Allah’a havale etmiş.

İçinde yerleşmek üzere hareket halindeki yılan, dervişin bütün huzurunu kaçırmış. Çocuğun babası işi Hakk’a havale etse de etmese de, derviş hatasının karşılığını mutlaka görecek, tabii. İçine düştüğü halden, nispeten aklı başına gelen derviş, telaşla;

—Düşmanın gitti, çabuk içimden çık, fena halde rahatsız oldum, demiş. Yılan;

—Haah, demiş. Ben buradan çıkıcı değilim. Burası benim için, rahat bir yer. Dilediğim kadar kalacağım.

—Ama ben, ben sana tahammül edemem. İyilik ettim. Seni düşmanından kurtardım. Karşılığı bu mu olmalı. Çabuk çık, lütfen.

—Ben kimim, ne dedim de sen bana iyilik ettin ki. Ben bir yılanım. Sabiyi suçsuz yere öldürdüm, dedim. Sen aptalca beni içine aldın. Benim işim bu. Şimdi de yıllarca sana eziyet edeceğim, sonra seni de zehirleyip öldürecek, içinden çıkıp, bir başkasını öldürmek üzere zehir biriktireceğim, çaba sarf edeceğim, demiş.

Meseleyi iyiden iyiye anlamaya başlayan derviş, elini semaya kaldırmış;

— Yarabbi, senin rızan için ben nefsime zulmettim, deyip;

’’Ya latıfün ya latıf. Bi lutfikel hafiyyü, bil kudretilleti, isteveytü biha alel arş ‘’duasını tespih edinip, okumaya başlamış. Aradan kırkbir gün geçmiş, Cebrail gelip. Dervişe selam vermiş;

—Aç ağzını, demiş. Adam kırkbir gündür içinde yılanla yaşamaktan bitkin, ağzını açmış. Cebrail sokmuş elini adamın içine, yılanı girdiği yerden çıkarıp bir kenara atmış.

Sonra dervişin sağ kulağına eğilip,

—Allah’ın selamı var. Bir daha ehil olmayana iyilik yapmayacakmışsın, demiş.

İyiliğe ehil olmayanlar kimler. Olanlar kimler. Her isteyene her şey verilir mi. Seni seviyorum diyen herkes bizi gerçekten seviyor mu? Beni, kendini düşündüğü kadar düşünmeyene, ben nasıl inanacağım. Bu âlemde kim dost, kim düşman nasıl anlayacağım. Prensiplerim olmadan kendimi ve dostlarımı nasıl sınırlayacağım.

Sınırsız özgürlük diye bir şey var mı? Kendimiz için istediğimiz özgürlüklere karşımızdakilerin de, bizim kadar hakkı olduğunu ne kadar idrak ederek yaşarız. Nefsimize uyup keyfimizi yaşarken, kaç kişinin hayatını zehir ederiz, hiç düşünür müyüz?

En çok üzerimizde hakkı olanlar kimler. Hak sıralamasında ne kadar bilinçli ve adil davranıyoruz. Çektiklerimiz, yaptıklarımızın karşılığı ise, içimize aldığımız yılanlara dikkat etmemiz gerekmez mi. Yılanın küçüğü büyüğü vardır, değil mi. Öyleyse haramın da küçüğü büyüğü vardır. Birçok solucanla birlikte yaşayabiliriz de, yılanla birlikte yaşamak, cehennemdir, değil mi?

O halde, Her büyük günah işleyenin, hemen yukarıdaki duayı okumaya başlamaktan başka çaresi yoktur. Her gün her namazda yeterince okumak suretiyle kırkbir gün aralıksız okuyanlara, o dervişe ulaşan yardım ulaşacak, huzur yeniden tezahür edecektir.

Selam ve sevgilerimle

YA LATIFÜN ZİKRİNİN KERAMETİ

-*Hocam ya latiyfun zikrindeyim yine. Gözümün önüne bir at geldi. Alımlı güçlü bir at. Ama yerde yatıyor, ölmek üzere, can çekişiyor. At konuşuyor benimle diyor ki; ‘’senin geçmişteki celali zikirlerin beni bu hale getirdi’. Ben latıfün zikrimize yoğunlaşıyorum… At kendine geliyor. Eskisinden daha güçlü, daha heybetli kalkıyor, can geliyor. Ben onun üzerine biniyorum. Kâbe’ye doğru sürdüm. Hacerül Esvet taşının yanındayım, dua ediyorum.

*Taş birden ilk günkü gibi bembeyaz, saf sedef, nurdan, ışıl ışıl haliyle görünüyor. Siyah değil, bembeyaz.

*Makamı İbrahim’de namaz kıldım. Kâbe’nin içindeyim, ordan siz ve resulullah ile Kâbe’yi tavaf ettim. Daha sonra resulullah, nurdan ışıl, ışıl bembeyaz nurdan bir at getiriyor. Yularından tutup ‘’bu senindir evladım’’ diyor. Herkes atlarına biniyor, mescidi aksaya gidiyoruz. Resulullah, siz ve ben atlarımızla.

*O atlar gözünün gördüğü yere anında varıyor, ulaşıyor.
Cenneti ve 18 bin âlemi dolaştım hocam o atımla.

*Hocam ya latiyfun zikrim ölmek üzere olan hasta atımı iyileştirdi, hayat verdi. At bana diyor ki ‘’önceki çektiğin celali zikirler beni hasta etti, ölümün eşiğine getirdi.’’

*Ya latiyfun zikri onu birden ayağa kaldırdı. Hastalığından ölüm halinden bir şey kalmadı. Kâbe’ye kadar gittik. Burası çok etkiledi beni.

*Hocam acil. *Bir yılan ağzimin içinde, sadece başı dışarıda. Bir türlü çıkmıyor. Sürekli bunu görüyorum. ‘’Çıkmayacağım’’ diyor ne yaptıysam çıkmadı. Ya latiyfun zikrine devam ediyorum. İğrenç…

*Hocam bununla mi yaşadım ben hep yıllarca. Çıksın bu son yılan. Bunu gördüğümde çıksın diye dua ediyorum. Zikrimi çekiyorum. Sağ koltuk altım seğiriyordu, savunmayı yaptım. CUM 20:27

*Hocam sanırım yazdığımı görmediniz, çok rahmana yalvardım. Sürekli ağzımın dışında kafasını çıkarmış yılan görüyordum. Rahman arşı aladan ‘’çık’’ diye bağırdı yılana. Yılan o kadar uzun ki anlatamam.

*Çıktığında kafasını yukarı kaldırıp benimle konuştu: ‘’bil ki muhammed, eğer ne okusaydın, hangi zikri okusan da çıkmazdım. Hiç kimse çıkaramazdı, hiç bir kul, evliya, peygamber… Ancak rahman çıkarırdı, onun sözünü dinlerim.’’ Ve çıktı hocam, yok artık. Elhamdülillah kurtuldum. Hocam okudum insan suresini, anında başımın tepesi seğirdi.

-Selam es selame aziz kardeşim. Büyük geçmiş olsun. Bir önceki temizlikten sonra okumaya devam et dememizin sırrını anladın değil mi. İşte böyle bir mucize, bizim kardeşlerimize, celali esmaları ve Allah zikrini tek başına okumayın, hatadır, celali zikir kuranın emrinin tam tersini yapmaktır deyişimizin gerçekliğini ispat eden ilahi bir keramet değil mi?
Lütfen ya latıfün zikrini 21 güne tamamladığınızda bana yeniden yazınız sevgili Allah dostu Muhammedcan kardeşim. Selam milletimizin, ümmetin ve efendimiz ila ehli beytin üzerine olsun.
ve anne babalarımızla birlikte zatımızın ve sıfatımızın üzerine olsun.amin.

İblis karşımda el pençe

YA latiyfun zikrini çekerken büyük başlı bir varlık, başında Boynuzları var, ejderha gibi aynı. Dedi ki ”ben celalin lideri İblis”, ya latiyfun kılıcı ile öldürmeye kalktım, kılıcı sapladım, bir şey olmuyor.

*‘’Beni öldüremezsin’’ dedi. Yaklaştıkça yaklaştı ve en sonunda yüzümün tam karşısındayken rahman ve sizden himmet istedim. Sağ elimle boğazını tuttum, ‘’ey rahmanın kulu bırak; nefessiz, soluksuz kaldım, seni bırakacağım’’ dedi. ‘’kesinlikle, neyle geldiysem alıp gideceğim’’ dedi. ‘’Sana ne verdiysem, fakirlik, bela, musibet, üzüntü, keder, gözyaşı, terslik… Hayatında istemediğin ne varsa ben yaptım, onları alıpta gideceğim’’ dedi ve gitti.

*Daha sonra Rahman; ‘’Süleyman kulum, peygamberim gibi hizmetinde kullan, celalı, şeytanı’’ dedi. El pemçe bekliyorlar emrimi… hocam, n’apayım.

*Hocam cevap bekliyorum. Cinleri, Perileri, seyranları tutayım mi hizmetimiz de, yoksa yol mu vereyim.
Sizin iradeniz neyse onu yapcam.

-Onlarla ne ilişkimiz olur. Gönder gitsinler. Biz kuranı kerimin yasakladığı sihri büyüyü yapacak değiliz. Seni öyle ikna edip, ilk boşlukta sana yaklaşmak ister. ‘’Ben çağırmadan asla bana yaklaşmayın, lanet olun de’’ gönder.
”Eğer ihtiyaç duyarsam, ledün ilmim benimle”, dersin.
Selam es selame

***********

Abla bana dondurma aldı… bak, bak / emir sultan

Hacı Ali BAYRAM – Kasım 5, 2018

*Selam es selame can hocam.
Dün öğle namazımda Rabbim, size dua ettirdi. Teheccüd namazımdan sonra guruptan okuyunca sıkıntılı olduğunuzu anladım… Ey benim Güzel Rabbim! Mü’min’in mü’mine duasını gizli bir şekilde, gönülden gönüle aktaran sensin. Birbirimizin hallerinden de haberdar eyleyen sensin.

*Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim! Bizi bize bir nefes kadar dahi sensiz bırakma. Zikrinle, ibadetlerinle meşgul et. Meşgul et ki, nefsimiz teskin olsun, komaya girsin. Evet, senin ibadetimize ihtiyacın yok. Bizim sana ihtiyacımız var. Hem de çok ihtiyacımız var. Başka kapılara gönderme, yalvartma. Senin kapından başka güzel kapı mı var. Senin aşkın üzerine yemin ederim ki yok. Yok. Yok.

*Bizleri yokluktan var ettin. Nimetinle bizleri besledin,yaşatıyorsun. Evet, apaçık insan aceleci ve nankördür. Evet hatalıyız. Hatalarımızla günahlarımızla, acizliğimizle geldik kapına, Ehlibeyt, peygamberler, sahabeler, şehitler, gayb erenler, evliyalar, bütün Salih erkek ve sâliha kadınlar yüzü suyu hürmetine bizleri bağışla, mağfiret et ve öyle gönder. Sen Evvel ve Ahirsin, Batınsın, sonsuz isimlerinle sana yakaran gönüller hürmetine, yeryüzünde bütün Müslümanları ıslah et, sıkıntılarını gider ve merhametinle koru. Bize rehberlik eden Hacı Ali Bayram kulunun da ne sıkıntısı varsa gider. Maddi ve manevi yönden yücelt o sevgili kulunu.

*Bizi sensiz bırakma. Sen Rabsın, her şey sende mevcut, doğmadın doğurmadın, sonun ve başlangıcın yok. Sen verdikçe asla ne eksilir ne azalır. Ümmeti Muhammed’i bağışla ve gönül bağlarımızı kuvvetlendir. Âmin Ya Rabbelalemin… Rabbim tarafından gönül bağımızın bu kısa sürede bağlanmasına gerçekten çok sevindim. Şeytanı kahreden duayı Rabbim gönlüme düşürdü.

”Euzü bikelimetillahi’t tammati min şerri ma halaka ve zerae ve berae ve min şerri ma yenzilü mine’s semai ve min şerri ma ya’racü fiha ve min şerri fitnetil leyli ven nehari ve min şerri külli tarıkın illa tarikan yetruku bi hayrin ya rahmanu”

Resülü Ekrem (s.a.v) miraca çıkacağı vakit şeytanlar ellerinde ateşler olduğu halde toplandılar ve Resülü Ekrem’i yakmak için saldırmaya başladılar. Bunun üzerine Cebrail (As.) geldi ve : ”Ya Muhammed! (s.a.v) bu duayı oku! dedi. Resülü Ekrem (s.a.v) bu duayı okuyunca onların ateşleri söndü. Bu mübarek duayı yazarak üzerinde taşıyanlar, şeytanların ve cinlerin şerrinden halas olurlar…

*Şeytanı Kahreden Dua’nın Türkçe Anlamı
“Mevlâ’nın tam olan kelimeleriyle, bütün mahlûkatın kötülüklerinden, gökten inen şeylerin ve göğe çıkan şeylerin kötülüklerinden, gecenin ve gündüzün fitnesinden, geceleri hayırdan başka gelen şeylerin şerrinden, merhamet sahibi olan Allah’a sığınırım.”

*Bismillah Billah
İki ay önce bana çok rahatsızlık verdiler. Sağ devri yapamıyordum, bacak ağrılarımdan dolayı, Rabbime niyaz ettim. Kitap okumak için kitaplığa gittim. Okuyacak kitabı alırken kitaplığın arasında Hz. rastladım ki Abdülkadir Geylani şeytanı kahreden duanın ilk bölümünü 33 kez okurmuş…
Ağladım, ağladım ve Rabbime şükür secdesi yaptım. Yaptım demek nefisten, yaptıran Rabbim. Okuyunca hafifledim. Bunu bu tür durumlar olunca okuyorum. ‘Euzü bikelimetillahi’t tammati min şerri ma halaka’’ 33 defa Sabah Akşam… Varsa kusurum ve yazım hataları Rabbim affetsin. Hakkınızı helal edin hocam. Selam es selame…

*Selam es selame can hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu
Bismillah Billah
DUALARIMIZ OLMAZSA
Dualar kapıda bekler, duaya ihtiyacı olanın ancak kendisi de dua ederse toplanır, öyle ARŞA çıkar.
Bizzat Rabbim bana bunu yaşattı.
Rahatsızlığım için bir akşam, dört beş arkadaşımdan dua istemiştim.
Rüyamda dua eden iki kişi dua etmiş, kapıma gelmiş bekliyorlar. Rüyamda diyorum ki neden bekliyorsunuz, gelsenize içeri. Gelemeyiz senin duanı bekliyoruz…
Nasıl yani.
Sana dua ettik ama kilit sen de… Sen de çık Allah’ın huzuruna ve kendi sıkıntın için dua et.
Ve Rabbim Teheccüde uyandırdı. Namazı kıldım ve dua ederken bir ses;
İŞTE ŞİMDİ OLDU… MÜBAREK OLSUN…
Gözyaşlarım ve niyazım arttı…

*Dün cuma günüydü. Hocam ile hasbihal ettik. Bazı sorularıma cevap verdi. Rabbime çok şükür. Hocamdan dua istedim. O bana dua ederken, ben de farkında olmadan öğle namazımda dua ettim hocama… Ettirenin şanı çok yüce…
Teheccüd namazımdan sonra gurupta yazınızı okuyunca sıkıntılı olduğunuzu anladım…
Gizli gizli yapılan dualar Allah katında makbuldür.
Bizzat Rabbim yaşattı…

*Selam es Selame can Hocam. Hasta olduğunuzu okudum. Allah cc Şafi ismin hürmetine şifa versin canım hocam. Peygamberlerin ettiği dualar hürmetine Rabbim acil şifalar versin.

-Allah razı olsun azizem.

*Hocam ne okuyalım size. Yasin ve dua, başka bir sure varsa okuyalım size, inşaAllah. PZR 08:12

*Selam es selam hocam. Nasılsınız? Selam es selame

ABLA BANA DONDURMA ALDI BAK BAK.

Nisan ayının ilk hafta iş dönüşü eşime 19 Mayıs için olan tatilde Bursa’ya Emir Sultan Hz. gitmek istediğimi söyledim.
Eşim:
-Bakalım kısmet dedi.
Ben de heyecanlı bir şekilde:
-İnşaallah bir sebep çıkarda da gideriz. Yoksa sen yine ertelersin dedim.
18 Mayıs ‘ta bize eşimin amcasının ölüm haberi geldi. Tabi çok üzüldük ve önceki aydaki konuştuğumuz meseleyi unutmuşuz.
19 Mayıs günü cenazeyi defnettikten sonra içimde tuhaf, bir o kadarda heyecan duygusu var. Görümcelerime aniden Emir Sultan Hz. gidelim mi?
Sağ olsunlar onlarda beni kırmadı. Onlar da bana Bursa’ya gidelim. İlk başta türbeleri gezeriz,daha sonra da yemek yeriz dedi. Ben de abdestimi aldım. Kuran’ı Kerim ‘i okuyamıyorum diye zikirmatiği aldım ve salavat çektim. Çok şükür 19 Mayıs günü Emir Sultan Hz. Türbesine geldik. İçeri girerken Allah’ım birçok hocaya göre hasta olan bayanlar türbeye giremiyor.
Rabbim! Niyetimi biliyorsun, deyip abdest aldım 11 ihlas, 1Fatiha ve bol bol salavat ruhlarına hediye ettim.
İçimden bir ses;
-Acaba Emir Sultan Hz. benim durumdan rahatsız mı oldu yoksa memnun mu kaldı diye iç geçirdim. Benim ona geldiğimi ve samimiyetimi, O’nu nasıl sevdiğimi biliyor mu? Aklımda deli deli sorular.
Türbe de beni rahatsız eden durumlar vardı. Örtüyü öpmeleri, yüksek sesli konuşmaları, türbenin içine girip fotoğraf çekmeleri… neyse bunlar ve buna benzer durumlar rahatsızlık verdi. Sadece türbe içine girmelerine sakin bir dil ile ikaz ettim. Çok şükür ki anladılar beni…
Dışarıya çıktık. Bir gurup öğrencileriyle dondurma alıyor. Benim de canım çekti ve ben de Görümcelerime bir jest yaptım. Dondurmaları aldım, bazıları ilerlerken bazıları da çıkış yerinin alt kısmında beni ve görümcemin kızını beklediler. Görümcemin kızında bir dondurma, benim iki elimde birer dondurma var…

Çıkışa doğru yürümeye başladım. İki adamdan biri uzun, heybetli, güler yüzlü olan, ablam bana dondurma aldı, bak bak geliyor. Ablam bana dondurma aldı bak bak… Diğer adam ise beyaz saçlı orta boylu o da tebessüm ediyor bana. Canımın çektiği dondurmamı, dondurmayı isteyen kişiye uzattım. Tebessüm etti. Ben de Tebessüm ettim her ikisine…
Görümcemin kızı;
-Yenge neden verdin dondurmanı? Ben de espri ile şaşkınlık arası bir o kadarda huzurlu, ona dönüp:-Dondurmamı cennete gönderdim,dedim.
Herkes neden böyle yaptığımı sordu. Herkes şaşırmıştı.
Canım çektiği halde görümcelerim ısrar etse de onların dondurmasını yemedim…

**************

*Bir temmuz günüydü… Öğle namazının farzını kılarken Rabbim lütuf yaşattı ve perde açıldı.
Mayıs ayında Bursa’ya Emir sultan Hz. Ziyaret ettiğim gün benden dondurmayı isteyen kişinin Emir Sultan Hz. Olduğunu söylediler, yanındaki kişi de zikir babaymış…
O görüntü namazda tekrar yaşatıldı…
Rabbime sonsuz kez şükürler olsun… Gönül gözyaşlarım ile bir o kadar mutlu bir şekilde ibadetimi bitirdim. “Rabbim‘in hangi nimetlerine yalan dersiniz ” Rahman suresindeki bu ayet aklıma geldi. Sonra başka bir ayet; “Allah’ın nimetini anlat da anlat “Ayeti ile seccadeye kapanıp Rabbime şükür ettim…

Demek oluyor ki;
1-Bazı hocalarımız hala dinimizi yanlış biliyor, insanlarımızı yanlış yönlendiriyorlar…
2-Hasta oldum diye türbeye girme diyen yakınlarımı dinlemediğim için çok mutluyum.
3- Adet ,‘’regl’’ olan kişinin, Fatiha, ihlas, Ayetel kürsi daha birçok salavat ve sureyi abdest alıp okuyabilir olduğunu Rabbim bana yaşatarak gösterdi.
4-Yüzyıllardır süregelen uygulamalara göre, kadını regl olunca sanki harammış,murdarmış,ikinci sınıf insanmış gibi muamele görmesi artık son bulur inşaAllah…
5-Daha birçok şey yazmak isterim ama hocam rahatsızlık vermek istemem. Selam es Selam hocam. PZR 12:41
*Selam es selame hocam… Nasıl oldunuz sizi merak ediyorum.06:52.Selam Es selam hocam.30 dakika önce bir dua okuyacaktım ki sağ omzum çok kez seğirdi. İhtilaçnameye baktım, Cemalde sükût yazıyor. Sağ devir yap dua oku diyor. Ancak dua yok,yazılmamış. Ne yapabilirim. Geylani Hz. olan duayı da okumadım. Bıraktım.

-Sağ elini sağ diz üzerine koy, işaret parmağını kaldırıp sürekli indirirken <la ihtilacı ve vela hubutu vela sükûtu fil hayati> oku… Dokuz veya 11 veya 33 kere bunu okursun. Bu işi tespihle de yapabilirsin.. tespih tanelerini işaret parmağınla çekmelisin. Biraz da ”ya garibel Müteal” okursun. Vaktin varsa bunu 99 kere oku, zaman kısıtlı ise daha az okusan da olur. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Cemali güçler bu şekilde yeniden yükselişe geçer. Biiznillah.

*Allah razı olsun can hocam. Allah cc kendi cemaliyle mükâfatlandırsın inşaallah. Selam es selam

*Selam es selame hocam,
Normal zikrimde olmadığı kadar vücudum titredi ve üşüdü. Bütün azalarım öyle titredi ki ağzımdan Allah… Allah… Çıktı… Bu hal 5 dakika sürdü. İliklerime kadar titredim ve gözlerimden yaş geldi. Gözlerimi kapatarak ya latifün zikrimi çektim. Sonradan da gözlerim zor açıldı hocam…
Bu hal çok garip geldi… Kalbime sordum bunu… Size yazarken Rabbim idrak ettirdi. Yaşayacağım olumsuz durumu Rabbim böylece benden aldı… En doğrusunu Rabbim bilir, ben bilmem…11:25

*Merhaba hocam; Sabahtan bu ana kadar, ara ara titreme ve hoş olmayan bir ürpertti… Ayrıca vücudumun hemen hemen her yeri kaşınmaya başladı. Özellikle saç diplerim ve diğer azalarım. Derslerimi çalışamıyorum… Selam es selame
14:06

-Selam es selame faizecan… Ürperti ve titremeler duanın kabul olduğuna ve meleklerin etkisinde kaldığına işarettir. Maşaallah barikallah. Acilen normale dönersin inşaallah. Rabbimiz taşıyamayacağın yükü yüklemez. Dayanmaya çalış.

*Selam es selame hocam. Siz nasıl oldunuz. Hakkınızı helal edin. Siz bana yazıp bu duaları oku dediniz ya okuyunca, o haller oluştu hocam.

-Ya latıfün zikri salavat ve istiğfardan başka zikir karıştırma inşaallah. Sağ devirlerini de asla ihmal etme. Hatta bir hafta kadar, her namazından sonra sağ devri yapabilirsin.

*Hayır, hocam, başka zikir karıştırmıyorum. Yemek yaparken ara ara kelimeyi tevhid çekiyorum

-Kelime i tevhit çekerken ayakların sabit olmalı… Üzerinde daha önce çektiğin zikirlerin etkisi çok var.

*Hocam sizden zikir aldıktan sonra ailemin bana davranışları agresifleşmeye başladı. Kimseye söylemedim daha, sizin zikri çektiğimi. ailem derken Eşim demek istedim hocam.

-Allah’ın izniyle kelime-i tevhidi de bir süreliğine çekmeyi bırakmalısın. Ya latıfün zikrini okumalısın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Güzel bir gelecek seni, beni bekliyor biiznillah. Allah esmasını bile kalben söyle dil ile söyleme. Celali etki çok fazla var üzerinde. Nefsinle seni yenemezse iblis, çevrenle sıkıştırır… Eşin, çocukların ve her tür yakınlarınla sana zulmeder, bunaltır. Cemali zikrini ibadetlerini aksatmaya veya bıraktırmaya çalışır.

*Tamam hocam, çekmeyeceğim, İnşaAllah. Canım hocam, Birkaç rüyam daha var. Siz hastasının diye yazmıyorum. Evet, hocam, hem de çokkk celal etkisi var. Bazen kendimi tanıyamıyorum. Ailem çevrem hep benimle uğraşıyor.

-Belli bir süreliğine asla ismi celalı dil ile söyleme. Aklına getirdiğinde sadece kalben söyle.
Ben iyiyim, yazacaklarını okuyacak gücüm var, yazabilirsin.
Biz sıkıştırılmaya alışığız, işimiz hiçbir zaman kolay olmadı. Dünyanın ve ümmetin sıkıntıları Marifetullah ile hizmet eden dua erlerine hikmeten mutlaka yansır. İçinden istediğini elde edemeyince sıfatınla dışarıdan seni sıkıştırır. Bunu bil ve sabırlı ol. Dilsiz gibi davran. Karşındakileri ikna etmeye çalışma, sözü artırıp dozunu sertleştirmekten başka bir işe yaramaz… Sessiz kal, senin yerine rabbimiz konuşsun onlara… Sabır zamanıdır.Sana gelen her haberi de gelişmeyi de yazmanı istiyorum.

*Tam 7 yıldır, hep iş hayatım, aile hayatım çevrem dahi benim üzerimdeler. Namaz kuran ve dua ile Rabbimden yardım diliyorum hep.

-Bu kırk gün içinde inşaallah baskıların zayıfladığını göreceksin. Lafza-i celal çekenlerin hepsi senin gibidir. Sağ devrini her namazda yap. Çıkmam gerekiyor. Görüşürüz. Yarım saat sonra döneceğim.

*Tamam, hocam, İnşaAllah refaha hep birlikte çıkarız. Rabbim, benim ömrümden sizin ömrünüze katsın inşaAllah. Kardeşlerime rehberliğin daimi olabilsin canım hocam. Selam es selame

-’’Ablam bana dondurma aldı’’ adlı yazını az önce okudum. Maşaallah barikallah bize bildirilen ve uygulamaya koyup yıllardır taliplilerimize önerdiğimiz, regl süresince biraz gayretle namaz ve zikre devam edilebileceği hükmüne ve uygulamasına şahitlik ettiniz, keşiflerinizle.
Bizim asla şüphemiz yoktu. Kaynağımız ilahi idi ve hüküm bize kesinlikli bildirilmiş, biz de bazılarınca itirazların olacağını bile bile rabbimize sığınıp dileyenlere önermiştik. Önerimizi kabul edip kesintisiz namaz kılan ve zikir çeken kardeşlerimizin aldıkları mesafeleri anlatan sayısız yazı sayfamızda olduğu gibi en az on katı diğer yaşanmışlıklar da temizlenip yayınlanmayı bekliyor. Editöryal çalışmalara zamanımız yetmediğinden bilgisayarımızda bekletiyoruz.. Binlerce Zakire kardeşimiz yıllardır, sürekli namazda ve zikirde kalabilmeyi bu sayede başardılar.

*Rabbim ‘in bir lütfudur. Ete kemiğe bürünmüş Emir Sultan Hz. Bana dünya gözü ile göründü. Dün gibi aklımda, ruhumda. Tebessümünü ve dondurma istemesini hiç unutmuyorum. Hocam şimdi regl halinde namaz kılabilir miyiz?

-Elbette. Senin haberin yok mu? Hamdiye’ye mektuplar 3 ve 4 de biz bu konuyu delilleri ile yazdık.

*Yok, canım hocam, sadece dua ve zikir çekebileceğini biliyordum.

*Zülfikarlardaki bayan kardeşlerimiz yıllardır bunu yaşıyorlar. Elhamdülillah her biri bir Rabia hatun kadar maneviyatlarını geliştirdiler, ümmetin dua ırgatı oldular. Sana linklerini göndereceğim. Sen aramak için zahmet etme, ben link gönderirim.

*Canım hocam Allah razı olsun. Bazen regl iken namaz kılmak ve oruç tutmak istiyordum. Bu durum şeytandandır diye vazgeçiyordum.

–www.hacialibayram.com/hamdiyeye-mektuplar-3-mumin-…/
Hamidiye’ye Mektuplar-3 / Mümin murdar olmaz.
’ Temel kural, abdest olmadan namaz kılınmaz, kanlı beden veya elbise ile abdest alınmaz. Erkek egemen toplumlarda kadını ezmenin bir yoludur bu. Şeytanidir. Efendimiz zamanında böyle horgörülere rastlanmaz.’ hacialibayram.com
www.hacialibayram.com/hamdiyeye-mektuplar-4-evetis…/

-Hamidiye’ye mektuplar 4 Evet; İşte delilleri
Hamidiye’ye Mektuplar -4 / Evet doğru anladınız./İşte delilleri. Tarih:22 Kasım 2008 Cumartesi 14:04:15 RE: Selam Hocam yanlış anlamadıysam şöyle diyorsunuz, kadın adet döneminde kanamayı tampon vs. durdurup çamaşırında ve vücudunda kan varsa temizleyip namazını kılar. Yani dı…
hacialibayram.com

*Rabbime çok şükür. İnşaAllah okuyacağım

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

 1. asa dedi ki:

  Selamlar Hocam. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Öncelikle rehberliğiniz için teşekkür ederim.Zikre ilk adım yazınızı defalarca okudum. Affınıza sığınarak sağ devrinde kafama takılan bir noktayı yazmak istiyorum. Kopyalıyorum hocam.

  Devir tamamlandıktan sonra eller yanlara bırakılır. Üç veya dokuz salâvat getirilerek devir den sol adım ileri atarak çıkılır.

  Bir kere de; “Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdu ve hüve âlâ külli şey-ün kadir” okursun. İşin tamam olur…
  Daireden çıktıktan sonra mı “Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdu ve hüve âlâ külli şey-ün kadir” diyoruz. Sanırım bu kısmını yanlış yaptım.Dairenin içindeyken okudum ve çıktım. Bu ara aksilikler çok üst üste geldi.Yanlış bir efal yaptığımı düşünüyordum. Dizlerim tutuldu diyebilirim ve sırtımda batar şeklinde çok ağrı oldu. Ayrıca tüm vücudumda seğirmeler başladı. Yüzümde sanki ergen gibi sivilceler çıktı.
  Hocam ayrıca 24 saatlik nöbetli çalışıyorum ve bazen gün aşırı çalışıyorum. Namazlarımı kaçırdığım oluyor. Zikri bile ogün bazen tek bir kere okuduğum oluyor. İnanır mısız nöbetlerde zikri yapamadığım için iki keredir yeni kırk güne başladım.
  İnşallah düzene oturtacağım. Sağlıcakla Kalın

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame gülizer,“Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdu ve hüve âlâ külli şey-ün kadir” durasını devir içinde okumanız zarar vermez.teleşlanmanız yersiz..bir işin olması gerektiği şeklini yazdık..disiplini sağlamak size düşer..hiç namaz kılmasanız da iki kere sağ devri yapmanın sevabı faydası yine olur..zikir çekmek farzdır.namaz da farzdır..bu verdiğimiz sistemle bu işi yapmak başarmanın yolu yöntemidir.biraz daha gayret lütfen .selam es selame

 2. asa dedi ki:

  Hocam dün gece bir rüya gördüm .Kandil gecesiydi.Hayırlara vesile olsun.Namazımı kılıp, sağ devrimi yaptım ve zikrimi yaptım.Yatağımdaykende Ya latifun zikrine devam ettim.Sabaha karşı bir rüya gördüm.Tanıdığım arkadaşımın bir ailesi var.Rüyamda bir odanın yarısı tavana kadar çiğ köfte yoğurmuşlar ve odanın diğer tarafında bir yanan bir odun atrşi fırını var.Kalabalık bir ortam ve herkes doyuncaya kadar çiğ köfte yedi.Ben sadece kokladım.Yemedim.Bu eti pişirirseniz yerim dedim.Bana bu çiğ köfte pişirilmez dediler.Canım çekmesine rağmen yemedim.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame asacan…allah hayırlara getirsin…yeterince ip ucu yok. yorumlamayalım.rabbim hakikatini sana yaşatsın inşaallah. selam es selame

 3. asa dedi ki:

  Hocam Allah”un selamı ve bereketi üzerinize olsun.Az önceki mesajımı işyerinde acil yazdım.Tam 32 saattir çalıştıyordum.Selam vermediğimi şimdi farkettim.Özrümü kabul edin lütfen.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   önemli değil.üzme kendini…işte selamladın be iş kemale erdi..selam ve bereket üzerine olsun..zikir sayısını giderek artırmalısın..

 4. asa dedi ki:

  Selam Hocam.Allah’ın selamı ve bereketi tüm inananların üzerinde olsun inşallah.Allah hayırlı bir işe başladığımızda ve gayret gösterdiğimizde büyün yükü üzerimizden alıyor ve kolaylaştırıyor. Buna kesinlikle inanıyorum.İnşirah süresindeki gibi.Bu ay görev yerim değişti ve çok daha rahat çalışacağım bir yere başladım ve namaz ve zikirlerimi daha düzene oturttum.Henüz yedi vakit kılamasamda beş vakiti zamanında kılabiliyorum.Şükürler olsun.
  İşten arta kalan zamanlarda sitenizdeki yazılarınızı okuyorum.Benim ilgimi rüyalar alemi çekiyor. Bu ilmi öğrenmeyi ve bu konuda kendimi geliştirmeyi çok istiyorum.Yazılarımızda bahsettiniz bilimsel konuları da ayrıca araştırıp okuyorum.ve her zaman Rabbim ilmini artır diye dua ediyorum. Sağlıcakla kalın Hocam

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame gülizar hanım..maşaallah barikallah yolun açık olsun inşaallah. ister ayetler olsun ister esmalar veya sureler anlamalarına göre tecelli eder…inşirah suresi belirgin şekilde işleri kolaylaştırı işte sabır ve sebat verir..bir işini bitirir bitirmez hemen yeni bir işe başlama şevki verir
   velhasık ifadeler neye işaret ediyorsa onlar olur hayatınızda. bu demek oluyor ki zikir ehli anlamı celali olumsuz hiç bir ayeti esmayı okumamalıdır.okursa o esmaların hükmü kişiyi ihata eder. bir çembere alır ki çıkmak imkansız gibidir.ancak tövbe veya ilim bilenler için zıd bir esma zikredilip tecelli ettirilirse kurtulma şansı olur..zaman içinde kurtulsa bile kaybedilenler gider geri gelemez..her türlü bilgiye aç dolaşmalısınız. genel kültür edindikten sonra da ilgi alanınıza göre bir yolda ilerlemeli dağınıklıktan kendinizi kurtalmalısınız.unutmayın ki burda kör olan ebedi hatata da kör kalacaktır.bu ne büyük bir sorumluluktur.dünya asla eğlence yeri değildir.belki makam elde etmek için okuldur kamp yeridir ki az sonra göç toplanacak ebediyete giden yola düşülecektir.selam es selam

  2. Hulya dedi ki:

   Selamunaleykum hocam ben ya latifun zikrindeyim iki aydir cekiyorum ama ara verdigim icin tekrar basliyorum bu sefer 40 gunu tamamlayacagim insallah hocam segirmeler oluyor ilk zamanlar ara ara oluyordu ihtilaclarini yapiyorum ama simdi butun vucudum segriyor basimdam ayak ucuma kadar ne yapmaliyim neden oluyor acaba

   1. admin dedi ki:

    Sayın Hülya hanım, https://hacialibayram.com/zikir-ve-adabi/zikre-ilk-adim-zikir-ve-adabi/ bu yazımızı dikkatlice okuyunuz, yaşadığınız seğirmelerin anlamlarınıda https://hacialibayram.com/segirmeler-ihtilacname/ bu böümden bulup okuyabilirsiniz. Zikrinize ve namazlarınıza devam edin, bu zikirden sonra temizlendiğinize dair tecelli yaşayana kadar sürdürünüz, bu tecelliler nelerdir, bunuda yazımızda göreceksiniz, iyi günler.

 5. asa dedi ki:

  Allah ve Resulü’ nün selam ve bereketi üzerinize olsun Hocam.Zikre ve namazlara kesintisiz devam etmeye gayret göstetiyorum.Zamanına göre az veya çok zikrimi yapıyorum.İki defa da sağ devir yapıyorum.
  İki gündür minik ışıklar görüyorum.Kısa sürüyor şimdilik.Gözlerimi kapatınca , açınca her yerdeler.
  Dün gece de bir rüya gördüm.Köy gibi doğası olan ama apartmanlarda vardı tanımadığım bir yetdeyim.Biraz bayırdı.Tüm evlerin kapıları tahta ve rengi maviydi.Ben dışarda çocuklarla oyun oynuyordum.Sözde bizim evde düğün yemeği varmış.İki farklı grup geldi.Bir tanesi Suriyelilermiş.Yemek için gelmişler.Evi gösteriyorum ve annem sçıyor kapıyı.Kapı eski Osmanlılardaki gibi.Büyük nır kapı ve ortasında küçük bir kapı.Kapı içinde kapı yani.Diğer gruba siz neden geldiniz diye soruyorum.Kargaşa ve terör çıkarmak için diyorlar.Onları kovalamaya çalışıyorum. Düğün için pilavı ben ıslatıyorum ama bu sefer kendi evimdeyim.Bir büyük tepsi .Yetmez belki diye bir tepsi daha ıslatıp pişireyim diyorum.
  İki gün önce de yine tanımadığım bir yetdeyim ama etraf çok temiz ve geniş caddeler.Çok düzenli bir şehirdeyim.Şehrin içinde trenlerle ulaşım sağlanıyor.Yerler yemyeşil ama çimen değil.Yokuş yukarı tren istasyonu bulmak için yürüyorum ..

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   Selam es selame azizem;maşaallah barikallah nur görmeye başlamışsınız.Bunu anlamı süfli aleme takılmadan meleki aleme geçmişsin..Zikir ehli için bu çok büyük bir merhaldedir.Rabbimin keremine muhatap olmuşsunuz..Hocaları derlerdi ki nur görmeyen kendi ameliyle cennete giremez, meğer ki bir şefaatçisi ola..kimlerin şefaat ettiğine girmek istemiyorum,ancak dünyaya hayırlı bir evlat bırakmak bunlardan birisidir.
   Nur gören kişilerin duası kabul oluyor demektir.O kişiye ilmi irfanı ve aldığı makam derecesinde yönetim yetkisi de verilmiş demektir.300 lerden midir 700 lerden mi ancak allah bilir kendisine bildirilirse bir de kendisi bilir.duaları kabul olmak demek ister iyi söyle ister kötü meleki alemde kabul görüyor demek olduğundan artık diline sahip olacaksın.gelişi güzel konuşma hakkın kalmadı hatta şaka yapma hakkın da kalmadı demektir.lütfen alemlere rahmet peygamberin ümmeti olarak kahır esmaları okuma..Türkiye sınırlarında kafirler için bile olsa beddua okuma..burada daha fazla yazmak uygun düşmez.kendini iyi yetiştirmelisin.zikirin kırkbir güne erişince haber ver. rüyalarını çok dikkate alma henüz cemale tam geçmemişsiniz..o nedenle rüyalara süfliler karışmış.selam es selame

 6. asa dedi ki:

  Selamlar hocam Rabnime şükürler olsun.Size ilk başta yazdığımda ,zikre ilk başladığımda olan belirtiler ilk uç günden sonra yok olmuştu.Size minnettarım rehberliğimiz için hocam. Genel olarak günlük hayatımda zaten çok dikkat ederim söylediklerine ve konuşmalarıma..En fazla kullandiğim kelimeler Allah herkesi kaibindeki karşılaştırsın diyorum.Uç yıl önce zikre başlamadan evvel nerdeyse kişisel gelişim kitaplarının tümümü okudum fakat nasıl desem tüm öğrendiklerini tasavvufta araştırmak istedim Sonunda öğrendiğim en güzel kişisel gelişim kitabı Kur’ an mış.Tüm yollar ona çıktı. Okuduğum bir kitapta İskam ile bilim asla çekilmez diye bir cümle okumuştum ve benim nerdeyse hayatını değiştirdi.Hamdolsun Rabnime verdiğine,vermediğine.Şu an sadece sizin zikrinizi okuyorum.Ya Kuddüsün ,ya tahirun
  Henüz kırk günüm dolmadı. İnşallah gelişmeleri yazacağım hocam.Allah’a emanetsiniz.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   Selam es selame gülizar hanım..mevlam yar ve yardımcın olsun..Kuran allah kelamı,allah anlatır biz dinleriz. Kim ondan daha iyi öğretir ki..islam milletlerini kurandan uzaklaştırdılar,ardından gelip her şeyimizi aldılar..çünkü kuran aklımızdı.kuranı çalmakla aklımız da çaldılar..yeniden kazanacağız inşaallah…

   Kuran okumak Allah’la konuşmaktır ,hak katından hakikatle tanışmaktır.

   1. Selda dedi ki:

    Selam esselame Hocam,
    Uzun zamandır sitenizi inceliyorum okuyorum Allah razı olsun. İlk zikre başlamaya niyet ettim lakin en az 9 kere yazıyor, daha çok kaç kez okunur?
    Ve bu anladığım kadarıyla
    Estağfurullah ve salâvat dışında başka hiçbir zikir yapmayacağız doğru mu?
    Ben la ilahe illallah, la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim, hasbünallahi ve nimel vekil, la ilahe ente Sübhaneke inni kuntu minez zalimin , Ya Fettah esmalarını da her gün okuyordum

    1. admin dedi ki:

     Altına yorum yaptığınız bu yazıyı dikkatlice yeniden okumanızı tavsiye ediyoruz.

 7. asa dedi ki:

  Hocam selamlar.Allah ve Resul’ünün selamı ve bereketi üzerinize olsun.Dün nöbetçiydim sadece sağ devir yapabildim ve namazımı kılmadan zikri yaptım.Sabah eve geldiğimde kuşluk namazını kılarken seccadenin üzerinde şimşek çakması gibi bir ışık aniden belirdi.Sandım yağmur yağıyor ve odaya şimşek çakıyor.Pencereye baktım perde ve panjur örtülüydü. Size yazdığım bir önceki mesajdan sonra iki gündür küçük minik parlak ışıkları görmemiştim.Sanırım beklentiye girdim kayboldular. O yüzden göremediğimi düşünmüştüm.Ta ki bu sabaha kadar.Demek ki bizim istememizşe olmıyormuş hocam. Allaha emanet olun.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame gülizarcan..nurlar elbette bizim beklentimize göre değil rabbimizin hikmetinin bir sonucu ve ikramıdır..çok ama sonsuz değişkendirler.herkesin makam ve mertebesine göre değişirler.selam es selame

 8. asa dedi ki:

  Hocam hayırlı geceler. Allah’ın selam ve bereketi üzerinize olsun.İki gündür uzun yolculuk yaptım.Namaz ve zikirlerimi düzensiz yaptım.Ama çok huzursuz oldum. Baldır kaba etlerimden sürekli ihltilaç alıyorum. Savunma yaptım.İnşallah geçer. Yatsı zamanında dönüş yolundaydım.Yola çıkmadan önce dua ettim ve bir işaret istedim.Gece tenis topu büyüklüğünde bir ışık topu önümden hızlıca geçti.Kuyruğu vardı sanki uzunca bir ışık bırakıyordu ardında.Allah’ ım bu ne acaba diye düşünürken aniden havada kayboldu.
  Hocam bir de bir sorum olacak izninizle.Bazen aklıma takılan bir soru veya herhangi bişey anında karşımdaki kişi sorumun cevabını veriyor çok ilginç gerçekten.Aklımdan geçen şey karşıma çıkıyor.
  Hocam aklıma takılan bir sorum daha var.Aydınlatırsanız çok sevinirim.Sağ devir yaparken Fatiha ‘ yı neden Besmele ‘siz okuyoruz. Bunu gerçekten merak ediyorum.
  Sağlıcakla kalın hocam.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   Hayırlı geceler Gülizarcan
   Devir yaparken fatihayı euzü besmale ile okumamız gerekir.yazıda bir hata olduğu ifadenizden anlaşıldı.inşaallah düzelteceğiz.
   diğer yazdıklarınız ise vahiy (işaret dili) e ait gelişmelerdir.Allah dostları ile öyle konuşur.Görğünüz tenis topu gibi olan nur size haber getirmiş.Rabbimiz melekleri ile seninle işareten komnuşmuş.dili henüz çözmediğiniz için hayrette kalmışsınız.o nurun büyüklüğünü dairevi veya küre şeklinde olması birşey ifade ettiği gibi beyazlığı parlaklığı nereden yani hangi yönden gelip hangi yöne gittiği,hızı,ardında bıraktığı iz ve renk kombinasyonları ayrı ayrı bir şifredir..çözmüş olsaydınız bir haber almış ve gereğini yapmış olacaktınız.Bu allah yolunun yolcusu olmayı sürdürseniz akıllara durgunluk veren mucizeler yaşamaya devam edeceksiniz demektir.çevrenizde bu gelişmelerden asla bahsetmeyin..keramet derdine düşmeyin. size birinin doğumu veya ölümü bildirilse hemen ifşa etmeyin.nefis ve şeytan sizi bu sırları ifşa etmeye teşvik eder..asla yapmayın ki sır saklamış olun, sırlar sizinle Allah arasında kalsın. bize yazarsanız özelinizden gerekli bilgiler veririz inşaallah..şimdilik aklınızdan geçenin olması sizi eğitmek içindir.ileride insanların düşüncelerini kalplerinde taşıdıkları sırlarını vererek de sizi sınar gökler..sır saklarsanız daha ilerisi verilir.Başarılarınızın devamını dilerim.zikrinizi kırk güne tamamladıktan sonra yeni zikir isteyin işin başındayız unutmayın..nur göremeye başlamak demek dualarınız an içinde kabul oluyor demektir.ağzınızdan çıkanı melekler emir kabul ediyor.öyleyse dilinize sahip olun.ağzınızdan herhangi bir olayın geleceğin planın olumsuzlarını dillendirmeyi.nasıl olur derseniz öyle olur.sözün özü ol diyorsunuz oluyor..öl derseniz ölür.haksız yere öl derseniz sorumlu olursunuz..
   umarım kelimelere yüklediğimiz anlamlar siz bizim kasdımız üzere ulaşır.selam es selame

 9. Anonim dedi ki:

  Selamlar Ali hocam çok sağolun .Sizin haricinizde kimseyle psylaşmıyorum yaşadıklarımı.Bundan sonra özelden yazayım hocam.Hakkınızı helal edin.Sağ devirde Eüzü besmeleden sonra Fatiha ve Ayetel Kürsi okunacak değil mi hocam?Doğru mu anladım.?

 10. Anonim dedi ki:

  sevgili hocam istimdat derken bir şeylerden yardım isterken fatihadaki yalnızca senden yardım dileriz sözünü çiğnemiş olmuyormuyuz teşekkürler.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sevgili anonim…bir iş için komşudan arkadaştan yardım istemek gibidir.şirkle alakası yoktur..cümle ruyahniyattan derken zaten rabbin sevgililerini kasdediyoruz..rabbimize sevdiklerinin hatırına demiş oluruz.Ruhaniyatı göreve davet etmek sayabilirsin..selam es selame

 11. asa dedi ki:

  Hayırlı Ramazanlar hayırlı geceler Hocam.Allah ve Resul’ünün selam ve bereketi üzerinize olsun.Zikir de kırk günümün olmasına çok az kaldı.Hiç aksatmadan günde iki kere sağ devir yaptım.
  Yedi bazen sekiz bazen de dokuz vakte çıkardım namazlarımı. Hocam hayırlara gelsin bir rüya gördüm ve epeyde etkilendim diyebilirim. Rüyamda esir düştüğümü gördüm. Kızımla birlikte hiç istemeye istemeye yeraltına indim. Hani madenlerde falan olur ya büyük asansörler yeraltına iner aynen öyle bir asansöre bindim ağlayarak ve yerin altına indim. Ama asansörden çıkmaya çok korkuyorum.İndiğimizde içerdeki ışık kapanmıyormuş o yüzden çıkmak zorundaymışız ama çıkmak istemedim.Asansör kapısı direk bir caddeye açılıyordu.Kapıyı aralayıp baktım hocam.Dışarda çok güzel güneşli bir gün bir adadayım.Cıvıl cıvıl birgün.Deniz ve güneşi görünce öyle seviniyorum ki .Burada yaşayabiliriz diyorum kızıma. Ama orası yabancı bir ülke toprağıymış. Sonra uyandıım

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..mesajınızı çok geç gördüm.hayırdır inşaallah..rabbim hayırlara getirsin…selam es selame

 12. Kısmet dedi ki:

  Sayın hocam,
  Bu değerli uyarılarınız için Allah razı olsun.
  Ben bir dua kitabında okuduğum için, yolda yürürken bile zikir çekiyordum. Özellikle, Allah zikrini. çok yanlış yaptığımı yeni anladım. Ama diğer kitapta iş yaparken veya yatarken bile zikir çekebileceğimiz ifade edilmişti. Bu işin doğrusu nedir?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   dua kitaplarında yazan herşey doğru demek değildir.her kitap yazan kendi bildiğinden yola çıkar..bütün kitaplarda bu cümle var..yani yürürken zikir yapılır der..bize öğretilen ve 45 yıllık hayatımızda tecrübe ettiğimi bilgi,allah zikrinin namaz terbiyesinde okunmasıdır..hiç bir aza kıpırdamaz sadece sağ el tespih çeker.namaz disiplini olmazsa o işe şeytan karışır..
   içinde allah ismi celalı olan hiçbir esma gurubu veya ayet ayaklar hareket halinde iken okunmaz .okunursa okuyan bundan çok zarar görür ama sadece kendisi değil bütün ümmet ve hısım akran da zarar görür.o esmanın içinde cinler şeytanlar melekler velhasıl her şey vardır.ve ayaklar hareket ederken okunursa allah’ı bir şeylere benzetme put yapma totem oluşturma ve daha neler neler olur..KURAN BELDEN AŞAĞIDAKİ AZALARIMIZ HAREKET EDERKEN OKUNMAZ kuralını çarpıtmışlar. kuran belden aşağıda tutulmaza dönüştürmüşler..selam es selame

 13. Elf dedi ki:

  Bende zikre başlamak istiyorum buradan okuduklarımla mı başlamalıyım yoksa manevi halime göre mi okumalıyım lütfen yardımcı olun banada Allah rızası için

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   https://www.hacialibayram.com/zikre-ilk-adim-zikir-ve-adabi/

   Bu yazıyı oku ve uygula inşaallah.allah yar ve yardımcın olsun.

 14. Elf dedi ki:

  Ben yeni doğum yaptım iki çocuğum var o yüzden zikirleri düzenli yapamayabilirim bide kıpırdamadan falan olcakmış ya işte o yüzden sadece sağ deviri yapsam olurmu bide bu sağ devri aksatırsak herhangi bi tehlikesi olurmu???

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   geçici olarak sadece sağ devri yapabilirsin .ancak abdestli olmak şarttır..

 15. Bir garip dedi ki:

  Fatihayı her dönüşte mi okucaz

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   Hayır…ilk başlamada okuruz..selam es selame

 16. muharrem dedi ki:

  Hocam Allah sizin gibilerin sayisini arttirsin inşaallah.yazilarinizda kendimize cok pay cikardigimiz oluyor.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   teşekkür ederim muharremcan .selam es selame

 17. sinan dedi ki:

  Selamun Aleykum Hocam ben zikirlere başlıyağım Ya latıfün ya latıyf. Bi lutfikel hafiyyü bil kudretilletiy isteveytü biha alel arş zikrini çekmeye başlıcam namaz kılıyorum zaten 8 vakte çıkarırım sorun yok ama çalıştığım için her namaz vaktinde zikir çekemem. sabah ve yatsı namazı hariç günde iki defa zikir çekebilirim hocam işim dolayısıyla. ne önerirsiniz es selame

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   vaktin dar olduğunda sadece farz namazlrı kıl ve sünnet namazlar yerine farz olan zikiri en az dokuz kere oku…uygun zamanda hem sünnetleri kıl hem zikirini çok okursun..selam es selame

 18. Mehmet Ali dedi ki:

  Selamün aleyküm hocam ben kendi başıma kelime-i tevhid Allah gibi zikirler çekmistim kelime-i tevhid zikrini çekerken bir keresinde rüyamda bir tesbih veriyor iki tane farklı tesbih alıyordum bir yerden. Sonra zaman geçtikten sonra Allah zikri çektim tabi dikkatsiz bir şekilde. Üzüntü hali sürekli ağlama kederli hissediyordum sürekli ve bırakmıştım o zikride. Sonrasında kesik kesik esmaül Hüsna dan zikretmistim. Şimdi edebine uygun bir şekilde Allah yolunda zikretmek istiyorum namazlarını elhamdülillah kılıyorum yardımcı olur musunuz bana da.

 19. Aysenur dedi ki:

  Hocam bende bu zikirlere baslamak istiyorum ama yazilarinizi okudum cemal esmalari cekmeyin diyorsuuz ama benim ismime mazhar olan ya müntekim ben bunu cekmemelimiyim ama bazi din hocalarida zikir icin ilk once kendi esmanizi zikredin diyorlar ben kararsiz kaldim ne yapmaliyim bana ne tur zikirler onerebilirsiniz hocam tesekkurler.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   https://www.hacialibayram.com/zikre-ilk-adim-zikir-ve-adabi/……………….selam es selame…ayşenurcan..bu yazıyı iyi oku inşalalah..ve allahın cennet sıfatları dururken cehennemini isteme..derdin ne ki …kuran sana güzel isimlerimi oku diyor.ve cehennemimdan kaçın diyor.aptal hocalar cehenneme tur düzenleyen ahmaklardır.

 20. burcu dedi ki:

  Hocam Ya Vedud Esma sını zikrediyorum ben .. aklıma geldikçe, çalışırken, otururken, yürürken vs..Yani bu Esma yı zikrederken sürekli sabit yada kendi başıma olmuyorum. Uygun olur mu ? bu şekilde zikretmem.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame hiç yoktan iyidir.elbette faydasını görürsün.

 21. burcu dedi ki:

  Peki hocam Ya Cami Ya Vedud olarak birlikte okuma olur mu? Çok soru sordum kusuruma bakmayın hakkınızı helal edin

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   okunur..

 22. hayırdır inşALLAH dedi ki:

  Selamün Aleyküm Hocam,
  Kafam çok karışık ya gözlerim bozuluyor ya aklımı yitiriyorum diye korkmaya başladım. Eğer yazılarınızda okuduğum gibi gördüklerim nurlarsa ben günahkar bir kul bu lütuflara nasıl mazhar olurum. Kendimi layık görmüyorum hatalarım, gıybetlerim, yanlışta ısrar etmem, namazı atlamam vs gibi sıkıntılı hallerim var. 15 yaşından beri esmaları okurdum(celal ve cemal esmalar olduğunu öğrenen kadar) okula giderken sınavım erken bitince vs. İlminize yardımınıza ihtiyacım var. 2008 yılında ertesi günü ya da birkaç gün sonra yaşayacağım, karşılaşacağım olaylar ve kişileri gösteren rüyalar görmeye ve bazı şeyleri öngörmeye başladım. Örneğin rüyamda camın çatladığını gördüm ve uyandım. Kahvaltı sofrasına yürürken birinin elinde çaydanlık var. İçimden birazdan masaya koyacak ve çatlayacak diye beklerken olay gerçekleşiyordu. Bir süre sonra insanlarla ilgili bazı olayları sezmeye başladım. Mesela bir arkadaşımın kardeşiyle tanıştığımız anda gözümün önüne yurtdışında iki katlı bahçesi kasvetli bir ev geldi ve Londra’yla bir bağlantın var mı diye sordum,ilerde gitmeyi planlıyorum dedi ve şu anda (6 yıl sonra) oraya yerleşti. Bu tür tuhaf şeylerden insanlara bahsedince olaylar bazen doğru çıkmamaya başladı.
  Bir gün cennete girmek kolay gülümsesen sevap alıyorsun aynı zamanda cehenneme girmek de kolay farkında olmadan bir düşünceyle bile şirk işliyorsan (Allah korusun Allah göstermesin, bize vermesin gibi sözlerle) diye konuşuyorduk arkadaşlarımla. O gece rüyamda arkamdan biri sıkıca sarılmış kaburgalarım birbirine geçmiş nefes dahi alamıyordum. Sana insanları göstericem dedi ve bir caddeden geçen insanları izlemeye başladık. Yaydıkları enerjiye göre renkleri değişiyordu. Gri ve siyah olanlar cennete giremeyecek dedi. Nerdeyse 100 kişi geçti ve sadece 2 kişinin rengi güzel gibiydi. Yazık insanlara anlatmam lazım bırak beni düzeltirler belki diye atıldım ama kımıldayamadım sonra bir telaş aldı beni ya ben eyvah ya ben derken uyandım. Uyanınca Allahım böyle rüyalar gösterme bana çok korkuyorum diye ağlayarak dua ettim. O günden beri sadece benimle ilgili çok ciddi olaylar gerçekleşince öncesinden rüya görüyorum.
  Yıllardır kendi kendime internetten bulduklarımla kafama yatanlara göre ibadet etmeye çalışırım ama bir gün internetteki bilgi kirliliği beni boğdu ve Rabbimden bana bir yol göstermesini istediğimde sizin sayfanızı buldum. ‘Ya latifun…’ zikrine başladığımda dördüncü gün bir yerde sınav oluyorduk ve başımda iki hoca vardı bana sağ tarafımdan 60-70 sayfa boş kağıt verdiler bir iki satır yazıp yapamayacağım dedim ve geri verdim. Hoca sınavın süresi yok ne zaman istersen gel sınavını yapalım dedi. Sağlık sorunları hastanade kalma vs bir süre zikir ve sağ devri yapmadım. Kendimi toparlayınca namaz ve sağ devrine tekrar başladım ama zikir çekmediğim halde pırlanta gibi ışıklar görmeye başladım gün geçtikçe süresi, boyutu, rengi ve sıklığı artmaya başladı ve dün rüyamda tekrar sınav oldum. Üniversitede kalabalık bir sınıfta hem görevliydim gözetmenlik yapıyordum hem de bir yandan sınav oluyordum. Sayfalarca yazdım ama benden daha iyi akademik ifadelerle yazanlar vardı. Herkesin kağıdını topladım. Hocaya götürdüm hoca senden iyi yazanlar var ama dürüst olduğun için biz işe seni alacağız dedi ve etrafı tanıttı ve çeşmeden süt akıyordu .Bir bardak süt verdi. Burdan ne kadar istersen süt içebilirsin dedi. Hocayla birlikte kampüsün içinde yeşil küçük tepelerde yürüyüş yaptık.
  Buraya kadar okuduysanız hakkınızı helal edin teşekkür ederim. Yıllardır bu yaşadıklarımı kime anlatsam anlatsam da kim anlar diye düşünüyorum. Ben sizin Zikre ilk adım yazınızı okudum baştan başlayacağım inşallah. Ama bana bu yaşadıklarımla ilgili birkaç söz söyleyin. İlminize güveniyorum. Rabbim hakikati göstersin. AMİN.
  Allaha emanet olun.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam esselame melehatcan..harika şeyle yaşamışsın..süt ilimdir içmişsin. diledeğin kadar içmeye de izin çıkmış.öyleyse yazıyı iyi nala ve iyi ve tam uygula. ilim çeşmesine hoş geldin..bu sofra hakk sofrasıdır.her kula açık olmakla berabere ancak gayret edenler nasiplenir..hem de ne kadar emek verirlerse o kadar yemek yerler.allah yar ve yardımcın olsun selam esselame…hasta olduğum halde bu kadar yazdım.kusura bakma.hoş geldin ..

 23. Anonim dedi ki:

  Cevap verdiğiniz için teşekkür ederim hoşbulduk.Tek isteğim Rabbim kulluğuna kabul etsin.Hoşnut olacağı işler yaptırsın.Size de Rabbim şifa versin.Geçmiş olsun

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   yazıda belirtilenleri yapmaya çalış…göreceksin ki allah’ın kapısı herkese açık.selam es selame

 24. SEMA dedi ki:

  Selamün Aleyküm Hocam,
  Çok acıdı canım, paramparça kan revan içinde kaldı kalbim. Gözlerimden akan yaş durmak bilmedi.(hala da öyle şu an dahi akıyor.) ne gökyüzünün mavisi,mavi; ne güneşin sarısı,sarı; ne ağaçların yeşili yeşildi. herşey solmuş ve donuklaşmıştı. Yüzümde ki tebessüm, gözümdeki pırıltı kayboldu. İnsanların neden intihar ettiklerini ve ya nasıl olupta birini öldürebildiklerini çok net idrak ettim zihnimde. Ama yapmadım, ben ne hata etmiş, ne yaşamış olursam olayım, rabbimin mülküyüm ve bu konu da tasarruf O na ait. Haddimi bilmeliyim. Hem bu dünyada neyi ya da kimi kaybetmiş olursam olayım, hiç birinin acısı Allah ı kaybetmenin acısıyla boy ölçüşemez. Ve intihar sadece Rabbimi kaybettirirdi bana. İradi olarak durdum o noktada, sonrasında bu durmayı bana nasib eden rabbime şükrettim her seferinde. Çünkü biliyorum ki, benden bana sadece zarar gelir. Bi yerde iyilik ,güzellik ve hayır varsa, o Rabbimdendir. Kulum sadece, kulluğumu bilip,yaşadıklarıma sabredip af dilemekten, tövbe etmekten başka yol yok. Bildiğim kadarıyla af dilemeye matuf tesbihler çekmeye başlamıştım zaten. Hz Adem in, hz Yunus un, hz Eyyub un münacatları. Hz Aişenin ‘Allahümme eşku bessi ve hüzni ılallah’ ı. Salavat lar. 2-3 ay geçti böyle. Kalbim sadece dualarla teskin oluyordu. Esma da çekmek istedim ama tereddüt ettim,usulunu bilmediğimden cesaret edemedim. Haftalardır içimde dağ başındaki bi manastıra sığınma tüm insanlardan kaçma arzusu var. Manastır diyorum, çünkü türkiye de yaşamıyorum, burda da dergah filan benzeri yerler yok haliyle.

  3 gün kadar önce göz kapağımın üstü, kaşın biraz altının seğirmesi ne demek acaba diye ararken sitenize denk geldim. Zaten zikir mevzuunda ciddi bir açlığım olduğundan bu kısımdaki yazılarınızı okudum, belki direk çekmeye başlayabilirdim hiç yazmadan. Ama kamer hanıma mektuplar kısmındaki yazılar beni tereddüte düşürdü.

  Kısaca ifade etmeye çalışayım. Süfli varlıkların önüme engel olarak çıkmalarından çekindim. Aslında çıkmalarından ziyade nasıl mücadele etmem gerektiğini bilmiyor olmam, esas problem. Bu nedenle sizden tavsiye ve dua alarak yola çıkmanın daha isabetli olabileceğini düşündüm.
  Kaç gün önceydi hatırlamıyorum, selam verip namazımı bitirmiştim. İçimde bir ses dedi ki, hiç heveslenme ancak benim müsaade ettiğim kadar kulluk yapabilirsin. Ürperdim. Sürekli rabbime dua ediyorum, ne olur beni onların elinde çaresiz bırakma diye. Ben her akşam, akşam dualarımı ederken ‘emseyna ve emsel mülki lillahi, la şerike leh’ diyorum. Ben Allahın mülküyüm. Bu şey nasıl olur da bana, benim izin verdiğim kadar kulluk edebilirsin diyor. İstemiyorum ben onu. Hakikaten düzenli dualarımdan ve tesbihlerimden ciddi teskinlik alıyorum ve artırmak istiyorum. Her ne hatamdan dolayı başıma sarmışsam bu musibeti, tevbe etmek ve sadece rabbime kul olmak istiyorum.
  Bugüne kadar açıktan korkunç bişiii görmedim ya da duymadım. Sadece vesvese benzeri şeyler hissettiklerim. Ya da bedeni bazı rahatsızlıklar. Sırt ağrısı ve bazı istemsiz yapılan tik ler. Bazen rüyamda görmüşümdür. Onları son gördüğüm rüyamda arkadaşlarımla beraberdim. Koca bi yolda yürüyoduk. Arkamızdan geliyolarmış bu mahlukar, kimsenin haberi yok sadece birine söylüyorum durumu. Dualar okumaya başlıyoruz, ikimiz. Grup halinde bi okul bahçesine sığınıyoruz, etraf alacakaranlık. Geliyolar bizi aramaya, burnumun dibine kadar geliyo ama göremiyor,sanki arada bir perde var. Dönüp gidiyorlar.

  Zikre ilk adım yazınızı okudum. ’’Ya latıfün ya Latıf. Bi lutfikel hafiyyü, bil kudretilleti, isteveytü biha alel arş ile başlamaya niyet ettim. Siz farklı bişey önerir misiniz?
  Şu an itibari ile vitrleri gece kalkınca kılmaya bırakıyordum. Artık namaz düzenimi sizim tavsiye ettiğiniz şekilde kuracağım inş. Sağ devir meselesi de kalbime çok sıcak geldi. Ben halihazırda da namaz bitimlerinde 6 ayetel kursiyi sağıma soluma önüme arkama, üstüme ve altıma okuyup üflüyordum. 7. yide okuyup yutkunuyordum.
  Yola çıkmaya niyet ettim, yalnız bırakmazsanız bahtiyar olurum.
  Hürmetler…

  not: aslında anlatmak ve yardım almak istediğim başka detaylarda durumumla ilgili. bu bilgileri nerede ve nasıl paylaşabilirim. Gönderebileceğim bi e mail adresi var mıdır?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..bir aydan ziyade hasta yattım..bu nedenle sayfalarımla yeterince ilgilenemedim.kusura bakmayın lütfen..
   zikre ilk adım yazımızı harfiyen uygulayın..ya latıfün zikrini sayısını zamanınızın ve gücünüzün yettiği kadar okuyun her namazdan sıonra .mutlaka her namazın ardından bir miktar okuyun..yedi vakit namaz kılın..iki kere sağ devri yapın..günlük ikiyizden aşağı olmayacak şekilde salavat getirin.en az yetmiş kere tevbe istiğfar getirin..ve lütfen en az 21 gün tevbe namazı kılın..facebook sayfamdan ve MSN den yazarsanız daha sık görüşebiliriz..maillerime zamanım kalmıyor..herkese özel zikir verdiğimden sayısızız kişyle muhatabım.yazdıklarınız kolaylık sağlamak zaman tasarruf etmek üzere özetli ve önemli olanları yazın selam es selame

 25. bilazim dedi ki:

  Selamunaleyküm hocam ben napiyim?

 26. ern dedi ki:

  selamun aleyküm hocam sizden allah (c.c.) razı olsun sayfanızda okuduklarımla namaza başladım.zikirede başlamak istiyorum,sormak istediğim şu yedi vakit namazıda ihmal etmeyin diyorsunuz benim kaza ya kalmış çok namazım var hangisine öncelik vermeliyim ?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   günün namazlarını kıl.geçip giden suda yıkanamzsın.namazın kazası olmaz..giden gitmiştir.kılsan nafile olur..nafile yerine zikir yap.

 27. Anonim dedi ki:

  selamunaleyküm hocam verdiğiniz ilk zikrin açıklamasını öğrenmek istiyorum ne anlama geliyor ?

 28. ern dedi ki:

  selamunaleyküm hocam verdiğiniz ilk zikrin anlamını öğrenmek istiyorum nedir acaba ?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   arşı aladan özür dilemek lutfullaha sığınmaktır.

 29. ern dedi ki:

  allah (c.c) razı olsun hocam sağolun size sormak istediğim o kadar çok soru varki hocam fazla zamanınızı almamak için ara ara soruyorum kusura bakmayın hocam. hocam zikir çekerken ve namaz kılarken devamlı kafam başka yerlerde türlü türlü şeyler kafamdan geçiyor bazen saçmasapan şeyler bazende normal şeyler kafamı bir türlü zikire ve namaza veremiyorum yani huzurlu olarak zikir çekip namaz kılamıyorum bana bir yoö gösterin hocam.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   zamanla gelişirsin..şeytan askerini kolay kolay bırakmak istemez….cepheden kaçanı vururlar değil mi normal hayatta..manada da senin beyninle oyna .bak beceremiyorsun senden adma olmaz deri..inat eder .sen de sabit kal.kendin duyacak kadar sesli oku.

 30. ern dedi ki:

  selamunaleyküm hocam bir sorum daha olcak kusura bakmayın teheccüd namazını vitir namazıyla birleştirip kılıyorum rabbim kabul eder inşaallah.hafta içi yatmadan önce kılıyorum gece kalkamam diye sıkıntı olurmu.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   birleştirmek olmaz..zaman aralığı için şarttır…namaz vakitlleri miraç merdiven basamakları gibi bir düzen ile olmalı araları da üç satir geçmese iyi olur.gece kalk o anda gelen mmelekler vardır.her vaktin melekleri vardır.konu derindir anla.

 31. ern dedi ki:

  allah (c.c) razı olsun hocam sağolun.özür dileyerek bir kaç soru daha sormak istiyorum.hafıza sıkıntısı yaşıyorum bir hafta oldu zikire başlayalı zikire başlarken edilen niyeti ezberleyemedim çok çabuk unutuyorum dualar ,suretler, olaylar,seğirmelerimi bile anında unutuyorum size soracağım bir sürü sorum vardı onlarıda unuttum aklımda kalmıyor bir tavsiye istiyorum sizden.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   aynı dert herkeste var.yalnız değilsin.

 32. ern dedi ki:

  şimdi aklıma geldi hocam onuda söyliyim aklımda kalmasın zikire başlamadan önce her akşam vakıa suresi ve mülk surelerini okuyordum zikire başlayınca bıraktım okumaya devam ediyimi yoksa sadece zikiremi devam ediyim tekrardan sağolun hocam allah (c.c) razı olsun sizden.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   okumayı sürdür..bırakman gerekmez.kuran okumak serbest..özel zikir ekleme yeter.

 33. ern dedi ki:

  selamunaleyküm hocam nasılsınız iyisinizdir inşaallah. bir sorum olacak size izninizle seğirmeler hakkında daha detaylı anlatıldığı bir kitap yahut bir yazınız varmı acaba seğirme olduğunda bakıyorum sizin yazdığınız yerin biraz ilerisi yada gerisi oluyor tam nereye denk geliyor emin olamıyorum bu sefer rabbimiz haber veriyor ama ben anlamıyorum diyorum kendi kendime allah (c.c) razı olsun sizden hocam.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   zamanla ihtilaçnameye bakmayı da öğrenirsin.başka var mı ara istersen google amacanın bilmediği yok,biliyorsun.

 34. ern dedi ki:

  hocam bir sorum daha olcak size izninizle vaktinizi alıyorum kusuruma bakmayın.gördüğüm bir rüya hakkında 2-3 sene belkide daha fazla oldu bu rüyayı göreli. aklıma geldikçe hala korkarım .hocam kendi evimdeyim ev kalabalık akşam saati yanıma iki tane bayan diye hatırlıyorum siyah çarşaflı geliyor tam önümde duruyorlar, yüzüme bakıyorlar,biri diğerine dönüp, bumu diyor oda evet bu diyor. diğeri iyi bak burda çok kişi var diyor öteki hayır bu diye beni gösteriyor. sonra ikisi ellerini kaldırıp bişeyler okuyorlar ben o anda girdap gibi bir yerin içine çekiliyorum, o anda aklıma ayetel kürsi okumak geliyor tahminimce iki üç sefer okudum sanki yatağa atılmışım gibi uyandım hocam ben kolay kolay rüya gören biri değilim yada görüyorum ama hatırlamıyorum bu rüyadan sonra karanlıkta yatamaz olmuştum size yazarken bile ürperiyorum aslında, şimdi rabbime çok şükür iyiyim ve sizi karşıma çıkardı yazdıklarınızı yapmaya çalışıyorum rabbim kabul ederse inşaallah ,sizden allah (c.c)razı olsun hocam selam es selame.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   o gün bugün cezalısın.kuyudan çıkabilmen için bu işi doğru dürüst yap.selam es selame

 35. ern dedi ki:

  allah (c.c) razı olsun hocam sizden.yanlışım varsa düzeltin lütfen hafta içi, namazları mesai saatinde kıldığım için 9 adetden fazla çekemiyorum, akşamları adeti biraz fazlalaştırıyorum genelde 99 adet hafta içi teheccüte bazen kalkamıyorum, hafta içi vitir namazını yatmadan önce kılıyorum ,kuşluk namazını hafta içi kılamıyorum sadece hafta sonları kılabiliyorum. biliyorum hocam az ama elimden geldiğince arttırmaya çalışıyorum rabbim kabul ederse inşaallah .teheccüd namazını ikişer rekat olarak 8 rekat kılıyorum,bütün nafilelerden sonra zikir çekmeye çalışıyorum .yanlışım varsa düzeltin hocam lütfen selam es selame.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   nafileler yerine zikir çek..hatta vaktin yetersiz se sünnetler yerine de zikire ayır zamanını.zikir farzdır.sünnete tercih edilir selam es selame

 36. Ern dedi ki:

  Selamün aleyküm hocam kusura bakmayın zamanınızı alıyorum hocam Bir haftadır sıkıntıdayım karnıma sanki biri oturdu kalkmıyor ibadetlerimi zikirlerimi yaparken hiç rahat değilim bi tavsiye istiyorum sizden bir dua, yardımcı olun bana hocam, selam es selame.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   gaz oluşuyorsa yani asit karbonat kullanın.sağ elinizi karnınızda gezdirirken basmele çekin.sizi zikirden vazgeçirmeye çalışyorular.inatlaşın daha fazla zikir çekin.
   selam es selame

 37. ern dedi ki:

  selamun aleyküm hocam nasılsınız iyisinizdir inşaAllah,zikirde 28. günüm şehir dışına çıktığım için bir iki vakitde zikir yapamadım rabbim nasib ettiği sürecede devam edicem inşaAllah ama sizin dediğiniz gibi ogün bugün cezalıyım yolum uzun günahım çok ama rabbimizinde sonsuz merhameti,rahmeti var. rabbimizin hikmetinden sual olunmaz,sizi benim karşıma çıkardıysa bir sebebi vardır muhakkak.hocam arada içim sıkıldığında daraldığında sizin sayfanızdaki bir dua var onu okuyorum arınma zikiri haricinde (Allahü veliyyüllezine amenü,yühricihüm minezzulümati ilennur)birşey olurmu hocam.ayrıca size sormak istediğim bazı sorular var, çevremde cevaplarını aradığım genelde cevaplarını birden fazla duyduğum ve çoğu insanın cevabını aradığı sorular aklıma geldikce sormak istiyorum cevaplarsanız sevinirim.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   o ayeti okuyabilirsin..senin aklına gelenleri daha önce soranlar oldu..cevapları yazılarımızda..vakit buldukça yazılarımız oku.selam es selame

 38. ern dedi ki:

  selam es selame

 39. ern dedi ki:

  hocam mesela önceden farkına varmadığım yada umursamadığım günahlar var. gıybet gibi, göz zinası gibi sen ne kadar kaçsanda, karşına mutlaka çıkıyor.birincisinde kaçsan, ikincisinde içinde buluyorsun kendini, bazen çok zorlanıyorum kaçarken.rabbim bir an olsun nefsimizle başbaşa bırakmasın diyorum.hocam mesela midye yemek günahmı,dövme yaptırmak günahmı,kolonya ,parfüm deodorant kullanmak abdeste sıkıntı oluştururmu daha çok sorum var ama gene unuttum.sağlıcakla kalın rabbimize emanet olun hocam selam es selame.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ilk bakış allahın.ikinci bakış nefsinidir.göz zinasında bunu ölçü yap..gördüğüne sarktığına allah’ı hatırla .maşaallah rabbim sen ne güzelsin ne güzeller yaratansın de..
   kolonya içilirse haramdır.sürülürse sevap.o bir dezenfektandır.mikrop öldürür.traş sonrası dokuyu mikroplara kapatır. deodorant veya esans sürünmek güzel kokmak sünnettir.ölçülü bakım sünnettir.sen allahın eserisin başkalarına güzel gözükmen allah’ı güzel göstermek gibi sevaptır.dövme yaptırmak haramdır.vucudunda benler senin dövmerindir.başına bir şey gelirse yakınların seni o işaretlerle belirler teşhis ederler.ayrıca dövme yaptırmak haramdır.araştır.midye yemek haram olamaz yeter ki kirli yerlerin ürünü olmasın.temiz olanlardan yiyin..emri var..midye temzidir.selam es selame

 40. ern dedi ki:

  hocam kusura bakmayın bir sorum daha olacak müsaadenizle zikiri çekerken tesbih yoksa sağ el sağ dizde olacak dediniz tesbihle çekerken tesbihi kalp hizama getirip çekiyorum uygunmudur hocam selam es selame.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   uygundur..ya kalp üzerinde yahut sağ diz üzerinde olsun.

 41. Zeynep dedi ki:

  Selamun aleyküm hocam. Zikre ilk adım yazınızı okudum, inşallah ben de başlayacağım. Okunması gereken bazı duaları ezberleyinceye kadar ilk başta kağıttan okusak olur mu ? Bir de hocam nazar büyü vb için okuyabileceğimiz bir dua/ esma tavsiyeniz var mı? Birbirinden soğuyan eşler için ? Allah razı olsun..

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   ezberleyinceye kadar kapıttan oku..bunu bitir başkasına geçince dileğine göre verelim selam es selame

 42. Zeynep dedi ki:

  Cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Bir sorum daha olacak izninizle.. Sabah namazını kaçırdığımız vakitlerde öğlen namazı gelmeden bu zikri yapabilir miyiz? Bebeğimden dolayı çok yorgun oluyorum bazen kalkamıyorum hocam. Allah razı olsun, selam es selame..

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   kalkar kalkmaz ilk işin namazını kılma olsun.selam es selame

 43. ern dedi ki:

  selamun aleyküm hocam nasılsınız inşaallah iyisinizdir.zikirde 34.günüm elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum rabbim kabul ederse inşaallah.sayfalarda yazanları gördükçe seviniyorum beratını alan kardeşlerim için bende inşaallah alırım beratımı rabbim nasip ederse inşaallah ama küçük de olsa birşeyler görmeyi isterdim öteki kardeşlerim gibi hocam ama sizin dediğiniz gibi hikmetullahta aceleye yer yok.hocam camide namaz kılarken ya son sünnetleri kılmayıp zikrimi çekiyorum yada tesbihatı yapmayıp zikrimi çekmiyorum,eve gidince sünnetleri kılıyorum ama bu genede beni biraz rahatsız ediyor, çünkü namazdan sonra kimse kalmıyor gerçibu her cami için geçerli değil,böyle yapmamda bir sakınca varmı hocam. Rabbimize emanet olun selam es selame.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sünnet yerine zikir yap.zikir farzdır .sünnete galebe çalar.selam es selame

   1. hasan dedi ki:

    çok yanlış sünneti hafife alan şefaatten mahrum olur..Sünnetimi terk edene Allah ve nebiler lanet eder.Beyhaki kendi senedi ile Hz. Aişe r.a.’den nakletti ki Rasûlullah s.a.v. şöyle buyurdu:
    “Altı sınıf insana Allah lanet etmiş ve duaları Allah katında kabul olunan Nebiler de lanet etmişlerdir. Bunlar şu kişilerdir:
    1. Allah-ü Teâla’nın Kitabına herhangi birşey ekleyen.
    2. Allah’ın takdirini (kaderini) yalanlayan.
    3. Baskıyla (otorite ile), Allah’ın aziz kıldığını zelil, zelil kıldığını aziz kılan.
    4. Allah-ü Teâla’nın haram kıldığı şeyleri helalleştiren.
    5. Allah’ın yakınlarıma yapılmasını haram kıldığı şeyi helalleştiren.
    6. Benim sünnetimi terk eden.”.Bu hadisi Taberani ve Hakim de naklederek sahihtir dediler.
    İmam Suyuti / SÜNNETİN İSLAMDAKİ YERİ..Bkz: Tirmizi 2154, İbn Hibban, Es-Sahih 7/501, Taberani, Mucemu’l-Evsat 2/398, El-Mucemu’l-Kebir 3/136, El-Hakim, Mustedrek 1/36 ,2/525, 4/90; Heysemi, Mecmu’uz-Zevaid 1/176, 7/205, Es-Suyuti, Camiu’s-Sağir 2/46

    1. admin dedi ki:

     Yazıyı hiç anlamamışsınız. aHasancan
     Allah sişzi de bizi de affetsin. zahmet olmazsa bir kere daha okuyun. sünneti terkedin demedik. zorda kaldığınızda farz olan zikiri sünnet namazına terkedin dedik. ne zaman zorda kaldığınızda. zikir her vakitte belli bir sayıda zikredilmedikçe tecelli etmiyorsa ….sen de ve herkes de günde en az on kere sünneti terk ediyorsunuz. sünnet sadece namaz değil.
     yalan söylediğinde de haram yediğinde de
     kendi kusurlkarın diz boyu olduğu halde başkalarını ayıpladığında da sünneti farzı terk ediyorsun da adın hala ümmetin arasında zikrediliyor
     allah öcü değil.
     senden uzak da değil. kalbine yönelirsen hemen sana ses verir.haklısın dedirtir.

 44. Zeynep dedi ki:

  Selamün aleyküm hocam. Dün ilk zikrime başladım. Yalnız dün gece rüyamda sol tarafımdan bana büyük beyaz bir kağıt gibi birşey veriliyor olarak gördüm ve çok üzüldüm. İlk geceden hemen sağ tarafımdan bir kitap beklemiyordum ama daha ilk günden sol tarafımdan birşey verilmesine de çok üzüldüm hocam. Bu benim işimin çok çok zor olduğu anlamına mı geliyor acaba? Aydınlatırsanız çok sevinirim hocam. Saygılar, selam es selame..

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   aksine işin kolay demektir..solun temiz ise sağın daha da temizdir inşaallah.başarılar..selam es selame

 45. Ern dedi ki:

  Selamün aleyküm hocam nasılsınız iyisinizdir inşaallah.hocam Rabbim kabul ederse zikirde 41. Günüm inşaallah henüz beyaz bir sayfa göremedim daha doğrusu rüya bile görmüyorum hala belki de görüyorum ama hatırlamıyorum.aynen devam ediyorum hocam zikrime selâm es selâme.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sıkı çalış ..beartını lamadan vazgeçme..sayıyı artır..bana faceden yaz.selam es selame

 46. Ern dedi ki:

  Hocam izniniz olursa bir sorum daha olacak, genelde namazda oluyor böyle Duman gibi bazen küçük bazen hafif büyük renk olarak da mor yada koyu mavi gibi gözümün önüne geliyor ucuyomus gibi sonra kayboluyor ben daha önce goruyormuydum hatırlamıyorum ne olduğunu bilmediğim için isimlendiremiyorum acaba gözlerimi ara ara kapatiyorum namazdayken biliyorum yapmamam lazım ama oluyor ondanmi diye düşünüyorum hocam selâm es selâme

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   kalp gözün açılıyor…duman gibi görünenler cin topluluğudur..diğerleri meleki alemden nurlardır.iki alemin geçişindesin.sıkı çalış

 47. Sevcan dedi ki:

  Akşam ışığa doğru bak sonra gözünü başka yere çevir bir sürü renkli nokta uçuşuyor bunun fizikte bir açıklaması olmalı ne yani şimdi gördüğüm nur mu ? Göz yanılsaması mi ?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   bu dediğin herkeste olmaz..fizik yasa olsaydı herkeste olurdu.Nur görmeye hem ruhu hem aklı hazırlayan mevlamızın bir terbiye biçimidir.zikira devam edersen gözlerin kapalı iken günşler görürsün de bütün bedenin aklın ruhun o nur ile tazelenir.yenileniz.kirlerinden arınır kutsanırsın.daha da ileri gidersen gözün kapalı olduğun halde 4k netliğinde bütün alemleri seyredersin.dilersen kabeyi ravzayı izle dilersen ayda venüzde merihde seyahatler yap.allah sana sınırsız vize ile ve ücretsiz alemlerini gezdiir.meakın ve j-hakk ettiğin kadar hür olursun..

 48. Ern dedi ki:

  Selamün aleyküm hocam size daha önce söylediğim gözlerimi kapattigimda gördüğüm mor renkler artık değişiyor hocam morda var ama arada sarıda var açık yesilde var gride var selâm es selâme

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   işte o renkler değişecek sonunda daha çok yeşil ve veyez göreceksin..Senin feysin yok mu..bana feysdeki msn den yaz..
   selam es selame

 49. Ern dedi ki:

  Feysim yok hocam sizin için sıkıntı olmazsa burdan yazmak istiyorum.kusura bakmayın hocam bir sorum daha olacak size, bugün gece vardiyası na gitcegim için Sabah namazını kılıp yattım tahmin ediyorum saat 10 civarı üstümde bir ağırlık konuşamıyorum kalkamıyorum sanki banyoda yada tuvaletteymisim gibi hissediyorum oyuzden Ayetel Kürsi okuyamadım yada okutturmadilar yada aklıma gelmedi emin değilim destur bismillah diyerek kalktım yataktan daha öncede olmuştu böyle ozaman çok korkmuştum çok şükür şimdi okadar korkmadim birde hocam zikir çekerken ben uyuyakaliyorum yani uyku uyanıklık arası hiç istemiyorum öyle olmasını ama bir bakıyorum bir anda gene uyukluyorum zikirle salâvatı birbirine karıştırıyorum oesnada gene çok soru sordum kusura bakmayın hocam selâm es selâme

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   seni zikirinden etmek için baskı yapar cinler.madem onlar inat ediyor,seni yenmek istiyor,sen de daha fazla inat et..yeneceksin merak etme.o şeytanı dize getireceksin.selam es selame

 50. Hakan YILDIRIM dedi ki:

  Selamün aleyküm hocam Rabbim siz ve sizin gibi değerli büyüklerimize sağlık ve çalışmalarında başarı nasip etsin. yaşım 38 evli ve 2 çocuk babasıyım internetten devamlı olarak dua,zikir,bulup okuyabildiğim kadar okumaya çalışan aciz bir kulum. Bana doğruyu yanlışı gösterebilecek kimse olmadığından elimden geldiğince kendi imkanlarımla Rabbime yönelme yollarını arıyordum. Sizi bulmak beni çok sevindirdi Rabbimin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizin bahsettiğiniz birçok görüntüye şahit oldum ve ayrıyeten seğirmelerim çok fazla ve seğirmeler için yazmış olduğunuz yazıları sürekli takip edip koruma yapıyorum. Bazı yaşadığım olayları hiç kimse ile paylaşmadım ancak siz bir üstatsınız ve sizi tanımadan şuan benim için değerlisiniz çünkü rabbimin yolunda maddiyat beklemeden yaptığınız bu çalışmalar beni çok mutlu ediyor Allah sizden razı olsun. Çok değerli büyüğüm yaşadıklarımdan bazılarını anlatmak istiyorum size. Mesela birinin bir yeri ağrısa Rabbimin gücü ve kudretiyle okuyunca hemen geçiyor. veya birisi birine kötülük yapsa veya yanlış düşünceye kapılsa Rabbimin hikmeti ve gücüyle onun kim olduğunu gösteriyorlar bana ve konuşabiliyorum. eğer istersem yeni tanıştığım birinin Rabbimin ihsanıyla nasıl bir insan olduğunu hemen söylüyorlar veya gösteriyorlar. Elimi ağrıyan biryerinize koysam Rabbimin gücüyle ağrı diniyor. gönül gözü açık olanlar parmaklarımda mum yandığını bahsediyorlar. bazı kimseler bazı şeyleri bildiklerini iddaa ediyorlar sağ elimin avuç içini gösterince elime bakamıyorlar ve elimi indirmemi istiyorlar. benim gücüm yok saygıdeğer büyüğüm her ne varsa Rabbimindir. ben bunu böyle bilip böyle yaşayan bir aciz kulum ancak Rabbim böyle birşey nasip etmiş ise bana ben nasıl kullanırım insanlara nasıl faydalı olurum bilemiyorum. Benim maddiyata dönüştürme gibi bir düşüncem olmadı hiçbir zaman. Sizin bilgilerinizden bende istifade etmek isterim Rabbimin izni ile. birde işyerimde namaz kılarken bazen siyah bir kedi dolaşıyor bu nedir sizce. size anlatmak istediğim çok şey var ancak suan yazdıklarım uzun oldu diye kısa yazmak istedim. Dediğim gibi seğirmelerim çok fazla şuan sol omzum seğirdi yine sayfanızdan ” La ihtilacı ketfül yesari vela hubutu vala nüzulü vela sükûtu fil hayati” okudum. arkamdan yanlarımdan çok korkutmaya çalıştılar veya ruyamda olsun vesveseler olsun hiç birinden yılmadım çünkü ben ancak Rabbimden korkarım. fakat sizinde bir yazınızda bahsettiğini gibi kalayi yıktığınızdan ve 30 yıldır çok sıkıntılar çektiğinizden bahsetmiştiniz bende işimden evimden oldum her neye niyet etsem olmuyor. mesela biriyle iş anlaşması yapcam o iş mümkünü yol olmuyor. insan şeytanlarla geçiyor hemen hemen her günüm. oysaki iş yerimden dışarı çıkmam. onlar bana geliyor eşimle dahi çok kötü durumlara üştüm tam bir destek ararken sizi buldum. Yardımıza ve tavsiyelerinize ihtiyacım var. nereden başlamamı isterseniz oradan başlayabilirim değerli büyüğüm. Saygılarımla Allaha emanet olun. Selamun Aleyküm

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   facebook sayfamdan arkadaşlık teklif et…bu yazıyı oradan msn den bana gönder ki seni hatırlamama yardım et selam es selame

 51. Ern dedi ki:

  Selamün aleyküm hocam nasılsınız inşaallah iyisinizdir.zikirde 59 . günüm henüz beratımı alamadım ama Rabbimizin izniyle inşaallah alicam.hocam iki seferdir uykumda ihtilam oluyor hocam çok nadirde olsa oncedende olurdu ama hatırlardım kalkınca neoldugunu şimdi hicbisey hatırlamıyorum bi kalkmisim o durumdayım sabahları buyuzden hızlı hareket etmem gerekiyor namazımı ve sağ devrini yapmam için ne yapmalıyım hocam selâm es selâme

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   zikirde sayıyı artır..hastalığın üzerine üzerine git..bearatını almaya bak.selam es selame

 52. Ern dedi ki:

  Selamün aleyküm hocam nasılsınız inşaallah iyisinizdir.hocam enson dün geceki ruyami anlatmak istiyorum izniniz olursa Sabah namazından sonra uyuya kalmışım hatırladığım elimde bir deftergibi birşey var üstündeki soru şöyle, cinleri perileri ve bişey daha vardı hatırlamıyorum işaretleyin üç tane de karikatür çizimi gibi bişey vardı o ara uyandım hocam ben kurtulmaya çalıştıkça benimle dalga geçiyorlar galiba, sanki bir arpa boyu yol alamamisim gibi geliyor bazen, zikirde 64.gunum, işimin yoğunluğundan çok zikir çekemiyorum ama Azda olsa mutlaka çekmeye çalışıyorum Rabbimiz kabul ederse inşaallah, bazen çok daraliyorum hocam selâm es selâme

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..zikir sayısını artır…feysten yaz bize..selam es selame

 53. Buşraa dedi ki:

  Selamun aleyküm hocam, sayfanıza kendimde olan bir takım halleri araştırmaya çalışırken denk geldim ve buraya yazan kişilerle de benzer durumlar yaşadım ama anlatacağım, danışabileceğim kimsem yoktu. Çok fazla şey yaşadım kısa tutmaya çalışacağım cevabınızı bekliyorum inşallah..
  23 yaşındayım geçen sene üniversiteden mezun oldum ancak geçen sene benim için çok kötü geçti hem bedenen hem ruhen. Çok yoğun bir yıldı sağlık sorunlarımdan dolayı çok zorlandım psikolojimde iyi değildi iyice içime kapanmıştım ve tükendiğimi hissettim. Okuduklarıma göre de bu tükenmişlik hali bizi musallatlara karşı savunmasız bırakıyormuş tam olarak bundan mı bilmiyorum ama bir şekilde musallata maruz kaldım. Rüyalarımda korkutulmaya başladım, hayvanlarla, ölümle daha hatırlamadığım niceleriyle, karabasan dediğimiz olay çok sık olmaya başladı ama sanki biri kolumdan tutup kaldırmaya sürüklemeye çalışıyordu, 5 gece hep aynı kabusu gördüm garip bir varlıkla dövüşüyordum kan ter içinde uyanıyordum, uyandığımda baktığım yerde garip desenler gördüm, daha sonraları kabus görmediğimde bile her rüyamdan tak diye uyanır oldum. Uyandığımda da saydam topaç gibi olduğu yerde dönen bir şey gördüm uzun bi süre. Sonraları sanki keçi gibi boynuzlu bir hayvan oldu. hologram gibiydi. Sonra bu da değişti tam anlamlandıramadığım şekillere döndü hala arada oluyor. Namaz kılarken sürekli gözümün önüne insan suretleri geliyordu ardarda belki 20-30 tane, ama böyle vesikalık resim gibi gözleri tak gözlerimde o kadar net. Hafızam iyi değildir hayal ederken bile birşeyi o kadar net gözümün önüne getiremem. Gözümü kapatamaz olmuştum, sanki film çekiliyordu karşımda mekanlar, insanlar. Karartılar da görmeye başladım, özellikle sağ kulağımda uyutmayan güçlü bir uğultu vardı, artık rahat namaz kılamaz olmuştum, insanların içine çıkmak istemiyordum. Nazara da çok gelen biriyim. Bu derdimi bir ablaya anlattım o da bir hoca tavsiye etti ama hoca sadece okuma veriyor. Bana bir hafta hergün Bakara suresini okumamı söyledi yaptım tabi korkutmalar oldu sonra bir süre rahatladım ancak tekrar başladı rahatsızlıklar. Ben yine Bakara süresini bi hafta okudum, abdestime çok dikkat ediyorum, sirkeli su ile banyo yapıyorum, namazıma dikkat ediyorum tespihatımı, istiğfarımı yapıyorum, geceleri dualarımı okuyup yatıyorum çok şükür eskisinden daha rahatım, uğultum azaldı, öyle korkunç kabuslar görmüyorum iki aydır. Ancak karartılar devam ediyor, tam olarak kurtulmak için tavsiyeleriniz nelerdir? Hamdolsun Rabbim hafifletti dualarımda Rabbim bu pislikleri benden tam temizle, kalan sıkıntılarımı gider diyorum. Bu dönemde farklı şeylerde yaşadım, bir seneye yakındır sürekli renksiz hareket halinde noktacıklar görüyorum bunlar baştan mercimek kadardı şimdi daha küçüldüler, gökyüzünde evin içinde neredeyse heryerde görüyorum onları, şimdi yenileri eklendi sabit olup yanıp sönen ışıklar, sağa sola aşağı yukarı kayanlar beyazlar bunlar, kayarken arkasında ışık bırakanlar nasıl desem ip gibi. Namazda iken birkaç kez aniden bembeyaz ışıklar kapladı seccademi ben o zamana kadar yazılarınızı okumamıştım gayri ihtiyari anneme söyledim ışıklar bana huzur verdi diye şimdi o namazda gördüklerim azaldı yine varlar ama öyle beni hayrette bıraktığı gibi belirgin değil inşallah tekrar görürüm onları. Bu gördüklerim nur mudur, onları kaybetmemek için neler yapmalıyım özellikle namazda o parıltıları görmek insana huzur sevinç veriyor. Birde bazen gözümü kapattığımda yeşil renk görüyorum uçuşuyor sanki bunlar nedir ? tam da tarif edemiyorum karanlıkta da yeşil gördüğüm olmuştu. Bu kadar kısaltabildim, inşallah mesajımı görürsünüz cevabınız beni çok mutlu eder.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..süflilerden arınmış meleki aleme geçmişsiniz.nurlar meleklerdir.o nedenle içiniz huzur doluyor.Zikre ilk adım yazımızdaki kurallarla ya latıfün zikrini çekerseniz tamamen arınırsınız..feysten bana yaz..dilersen sana rehberlik yapabilirim.arkadaşlık teklif et..ve bu yazıyı da MSN den bana gönder ki seni hatırlayabileyim.selam es selame

 54. Ern dedi ki:

  Selamün aleyküm hocam nasılsınız inşaallah iyisinizdir.size sorum olacak izninizle hocam sitenizdeki Hızır tezkiresinin tamamini okudum bu konudaki düşünceleriniz nedir merak ediyorum.

 55. Ern dedi ki:

  Selâm es selâme hocam kafam çok karıştı sizin bu konu hakkında ki düşünceleriniz nedir.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   yazıyı yeniden okursan ne dediğimiz anlaşılır..o yazıyı hazırlayan biziz..selam es selame

 56. Mur dedi ki:

  Selâm es selâme hocam .umarım afiyettesinizdir inşaallah.sizdeki Bilgi ve ilime dayanarak izninizle bişey sormak istiyorum, kitabımız da bize farz kılınan namaz üç vakitmidir beş vakitmidir. Allahımıza emanet olun.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   en az beş vakittir..allah”a yakınlık dileyenlere ise yedi sekiz vakittir.Efendimizin kıldığı kadar sık namaz kılmaktır.duanın mutlak kabul şartları adlı yazımız oku lütfen.selam es selame

 57. Mur dedi ki:

  Selam es selâme hocam, izninizle bişey sormak istiyorum rüyamda çadır gibi bir yerde kalabalık bir ortamda yatmaya çalışıyorum çadırın örtüsünü kapatmaya calisiyorum ama kapatamiyorum sonra elime beyaz bir kağıt veriliyor, sıralamayla 1-2-3 diye devam ediyor, Esma ül Hüsna var üç yada dört tanesini hiç duymadım daha önce ama esmalari şu an hatırlamıyorum selam es selâme hocam.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame bana fatsten msn den ulaş.lütfen.selam es selame

 58. Mur dedi ki:

  Face Yok hocam bende selam es selâme

 59. Mur dedi ki:

  Selam es selâme hocam nasılsınız inşaallah iyisinizdir hocam bir rüya gördüm ve çok etkisinde kaldım onu anlatmak istiyorum izninizle.yagmurlu ve kapalı Bir havada dışarda şimşek falan çakıyor bir servis arabası kullanıyorum ortanca büyüklükte olanlardan bir anda aracın ön camı çatlıyor ama dagilmiyor sonra araba yanlamaya başladı ben o ara uyandım hayrolsun hocam çok etkisinde kaldım rüyanın selam es selâme.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   iş hayatına dikkat…yahut hayatının tümüne..sadaka ver…selam es selame

 60. Mur dedi ki:

  Hocam bende face yada msn yok burdan yazarsanız sevinirim selam es selâme

 61. Mur dedi ki:

  Selam es selâme hocam kusura bakmayın gene birşeyler sorcam hocam size, rüyamda bana emanet edilmiş bir arabayı İlk önce kaybediyorum sonra buluyorum detayları da var ama benim aklımda kalan burası normalde gördüğüm rüyaları hatırlamıyorum ama bunları çok net hatırlıyorum dunki ruyamida size yazmıştım hocam bu rüyalar birbiriyle bağlantılı gibi geliyor bana muhakkak herşeyi Rabb’im bilir ,bu rüyaları sahurdan sonra görüyorum Rabb’im hayra çıkarsın inşaallah selam es selâme.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame …rüyaların hayırlara gelsin..kaybettiğin bir güzel huyunu,ihtimal ibadetlerini allahı arama gayretini istikametini yeniden kazanacaksın.araba vasıta sebep olarak simgedir.seni hedefine ulaştıracak her şeyi simgeler..selam es selame

 62. Meryem dedi ki:

  Merhaba hocam ben servia isi yapiyorum hergun sabah ve aksam ayni saatlerde standart 100 defa dualar okuyordum son 15 gundur Ya Mugni 1100 Ya Allah 66 Ya Rezzak 308 zikir sayilarina gore okuyordum 2 gun once hava kapali bir durumdayken sag omuz arkam seyirmeye basladi ama bayagi rahatsiz edecek sekilde 3 4 kez tekrarladi bende nette anlamina bakarken sizin siteyle karsilastim zikir adabini okuyinca araba surerkende yanlis herhalde diye kestim okumayi araba surerken neler okuyabilirim yardimci olursaniz sevinirim okuduklarim
  la havle vela kullavet …100
  Hasbinallahu….. 100
  Lailahe illallah… 100
  Suphanallahu vebihamdi..100
  Allahumme salli ala seyidina…100
  Suphanallahu velhamdirillahi vela ilahe illahlahi… 100
  Estafurullah el azim la ilahe ila huvel hayyum … 100
  La ilahe illa ente suphaneke inni kuntu minel zalimin 100
  Zamanim olursa 100 kulfu 100 fatiha okuyordum ve diger esmalari cekiyordum bunlarin hangisini okuyabilirim sonucta günlük 3 bucuk saatim yolda geciyor
  Sag omuzumun seyirmesi iyimi kotumu saygilar

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   özelden cavaplandı.

 63. Anonim dedi ki:

  Deneme

 64. Mur dedi ki:

  Selam es selâme hocam nasılsınız inşaallah iyisinizdir.daha öncede rüyalarımı size yazmıştım, normalde çok sık rüya görmem ama maaşallah Ramazan başlangıcından beri çok sık rüya görür oldum.hepsinin bir anlamı olmalı hocam rüya tabiri ile ilgili faydalanabilegim bir kaynak varmı acaba devamlı size yazamıyorum sizide meşgul etmek istemem selam es selâme.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   Kişi allaha ne jadar yakınlaşır ne kadar ibadet ve zikir yaparsa kalp o kadar devreye girerr..kararn pencereler açılır meleki alem yol alınır.namaz ve zikir kalbi nurlandırıken rüyalar ve açık keşifler(uyanık ruya)artar..rüya tabiri çok zor bir ilimdir.simgeler yığınından şifrelenmil mesajdan sonuç çıkarmaktır.rüya tabirleri internette hizmetinizdedir..her simge her rüyada aynı şeyi ifade etmeyebildiğinden kişi kendisi yorumunu kendi yapmalıdır.kalp yorumda onay mercii olmalıdır.rüyalarınız olur olmaz kişilere asla anlatmayın.ya kendiniz çözmeye çalışın yahut tevekkül edin.selam es selame

 65. muratcan dedi ki:

  hocam Allah bin kere razi olsun…hem dunyada hem ahirette sizi bahtiyar etsin….sayenizde imanımı kurtardim…son birkacyildir işlerim ters gitmekte bende sabir ve zikirle Allahtan yardim isteme yolunu seçtim ..ama ben zikir edip yardim bekledikce daha dar daha zor daha gūç durumlara dūştūm….en sonunda tovbe hasa isyan noktasina gelip inancimi sorgulayip zalim bir ilaha taptigimi dusunmeye basladim ki ahiretimi kaybetmek uzere oldum…zaten dunyam gunden gune daha zorlasti..
  sukurler olsun sizin bu yaziniza ulasinca hep celali isimleri okudugumu anladim cogu zamanda calisirken ayakta….yururken.
  Allah zikri deyip okuyordum…simdi anladim ve simdi calisirken otururken yururken sadece es selamū aleyna diyorum..iki gunde hersey biraz da olsa degisti…..sizce dogrumu yaptigim ve ne tavsiye edersiniz

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame doğru yaptığını kendin anladın..şimdi yapman gereken bu yazıdaki usul ile geçmişinden dilediğin o celaldan kurtulmak üzere daha sıkı çalışmaktır.talebena vecedena .siz talep edersiniz bir icabet ederiz buyurmadı mı rabbimiz..sen celalını istemişsin..üç yüz yıldır tariketlece moda halene getirildi cehennemini talep etmek.sonunda islam dibe vurdu.küfür zirvelere erişti..güneşi keşfedip yeryüzüne indirttiler sağ olsunlar şahi bentler güneşler dostlar..allah allah diye diye bu günlere geldik..hadi artık lutfunu dileyelim.cemelini isteyelim..yoksa küffar erken kıyamet istiyor..işte diyor iblis..bitti islam,bitirdim.. hadi kopar şu kıyameti..biz de diyelim ki affet bizi mevlam, bize bir fırsat daha ver..selim aklı bir kere daha yeryüzüne indir,lütfen.Ölümiyisi yaşat şu ihtiyar dünyaya…selam es selame

   1. muratcan dedi ki:

    hocam birde ben oglak burcuyum..isler dara ,zora girince arastirdim….oglak burcuna Allahin celal isimleri daha cok tecelli edermis…ed darr,el kabid,el mani,el muahhir, baslica etki eden isimler…ne is yapsam cok dikkatli planli programli hesapli ve iyi niyet ile bile yapsam bir gecikme..bir zorluk bir sikisiklik bir mani karsima cikiyor….inanin baskalarinin hesapsz ozensiz yaptigi ayni seyler bu kadar yalnisa ragmen olurken bende hep beni kahreden birseyler cikiyorve olsa bile bir ehemmiyeti kalmiyor zarar ve ziyan….bu celali isimlerin tecellisi herhal….dogrusunu Allah bilir…sanirim bu uygulamalar bu etkileri alir goturur insaallah.sizin baska bir tavsiyeniz var mi yoksa bu sekilde devam etmek uygun mu.?selamun aleykum

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     cemal zikirleri yapmaya devam et..selam es selame

 66. muratcan dedi ki:

  hocam birde ben oglak burcuyum..isler dara ,zora girince arastirdim….oglak burcuna Allahin celal isimleri daha cok tecelli edermis…ed darr,el kabid,el mani,el muahhir, baslica etki eden isimler…ne is yapsam cok dikkatli planli programli hesapli ve iyi niyet ile bile yapsam bir gecikme..bir zorluk bir sikisiklik bir mani karsima cikiyor….inanin baskalarinin hesapsz ozensiz yaptigi ayni seyler bu kadar yalnisa ragmen olurken bende hep beni kahreden birseyler cikiyorve olsa bile bir ehemmiyeti kalmiyor zarar ve ziyan….bu celali isimlerin tecellisi herhal….dogrusunu Allah bilir…sanirim bu uygulamalar bu etkileri alir goturur insaallah.sizin baska bir tavsiyeniz var mi yoksa bu sekilde devam etmek uygun mu.?selamun aleykum

 67. Anonim dedi ki:

  selamun aleykum hocam….YA HANNAN YA MENNAN cemali isimlermidir?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   esmanın cemal veya calali olduğu anlamlarından belli olur..anlamı cezalandırmaya dönük olmayan her esma cemalidir.bazı esmalar ise iki anlamı birden içerir o tür esmalara da kemal esmalar denir..şimdi anlamını araştır ve cemal veya celal veya kemalmiş diye bana yaz lütfen.selam es selame

 68. Anonim dedi ki:

  ya hannan ….cok merhametli aciyan affeden….ya mennan lutufkar cok hayirlar veren …yani hocam ya hannan rahman ve rahim isminin ozelliklerini tasiyor..ya .mennan ya latif isminin anlaminda

 69. Emin Y. dedi ki:

  Selamün Aleyküm Hocam,
  Zikrime başlayalı yaklaşık 1 hafta oldu. “Ya latifun Ya latif…” zikrini çekmekteyim.
  Sağ Devri ve zikir hakkında birkaç sorum ve bugün ki rüyamı anlatmak istiyorum izninizle.

  -Zikrimizde okunan istağfar ve salavatın sayısı artırılabilir mi? 9 dan fazla olabilir mi ?
  -Sağ devrinde, namaz duruşundaki gibi bağlamış olduğumuz eller, en son içimize çekilen ayetel kürsi den sonra yanlara bırakılıyor ve devamında eller dua konumunda açılarak 9 salavat çekiliyor ve “La vahdehü la şerikeleh lehülmülkü velehül hamdü vehüve ala külli şeyin kadir” okunuyor ve okunduktan sonra sol adımla daireden çıkmadan önce eller yüze sürülüyor mu? Yoksa daireden sol adım ile çıktıktan sonra mı yüze sürülüyor?

  Bugün rüyamda tanımadığım bir genç oğlan, sol kasıklarıma parmağı ile dokunarak; “Allahü veliyyüllezine amenü,yühricihüm minezzulümati ilennur” ile başlayarak birkaç ayet daha okuyor ama onları hatırlamıyorum. Ama o okuduktan sonra ayağa kalkıyorum ve ben sersemleyerek yürüyorum.

  Allaha emanet olun hocam.
  Dua ile.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame .maşaallah barikallah..hayırlı olsun ,başarıların ömrünce sürsün inşaallah…salavatlar ve istiğfar sayısız okunabilir biz.yazıda da belirttik ki en az dokuzar kere okuyun…giderek azaltılmasın istedik.
   devir tamamlandıktan sonra elleri salarsınız..salavatınızı okursunuz dilerseniz devir içinde dualarınızı da yaparsınız..elinizi yüzünüze sürer sonra sol ayağınızı ileri doğru atarak devirden çıkarsınız.devirde okunması gerekenlere o an dilekleriniz de dua olarak eklersiniz.
   Rüyanızda size okunan ayet ile geçmişinizden kurtulacağınız ,karanlıklardan aydınlığa çıkacağınız işareten bildirilmiş maşaallah..yardım aldığınızı da işaretle bildirmiş mevlamız..yürüyüşünüzün değişmesi de yepyeni bir hayata intibak edeceğinize yormak geldi kalbimize..hayırlı mübarek olsun .tebrik ederim..gelişmeleri yazmayı sürdürün.feys hesabınız varsa bize sevgi yolundan msn ile de yazabilirsiniz.selam es selame

 70. Anonim dedi ki:

  Hocam korktugumuz kisilerin serrinden korunmak icin ya settar esmasini cekmek istiyorum. 21000 adet olarak ogrendim ama cemal esmasi mi bilemiyorum. Listede yer almamis.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sakın okuma..selam es selame.

 71. Anonim dedi ki:

  Hangi esmayi okuyayim? Ya da baska dua mi okumaliyim? Ya hafiz esmasi uygun mudur? Selamlar.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame .yazıyı yeterince okumamışsınız. yazıda hangi esma ile başlamanız önerildi ise onunla başlayın..arınma zikri dediğimiz esma ile başlayın.selam es selame

   1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

    Abdurrahman Dilipak

    1440
    13 Eylül 2018 Perşembe

    Muharrem ayında Hicretin 1440. yılındayız.

    10 Eylül’ü 11 Eylül’e bağlayan akşam bir Hicri yeni yıla girdik. Yahudiler de aynı gün ve saatlerde 1 Tişri’de 5779. yıllarına girdiler.

    Biz ahir zaman Peygamberinin ümmetiyiz. Kıyamet bizim hep gündemimizde oldu. Hep ağzımızın tadını kaçıran ölümü sıkça andık. “Ölüm asude bir bahar ülkesi”ne döndü bizim tefekkür dünyamızda. “Vuslat” anlamı taşıdı. Bir sürgünün sona erişi! Bir “son” değil, “yeni bir başlangıç” oldu. Ölümlü hayatta ölmek, ölümsüzlük alemine doğmak anlamı taşır aynı zamanda. Ecel bize yaratılışımızda verilen bir hayat kredisidir. Onu tüketmeden bu dünyadan ayrılmayacağız. Ruhumuz beden hapishanesinde tutsak kalacak. O gün ve saat geldiğinde ise kimse ruhumuzu tutamaz. O özlemi içinde olduğu yere, geldiği yere geri dönecek.

    Hiçbir ölüm erken ya da geç değildir. O hep tam zamanında gerçekleşir.

    Geleceğe ilişkin bütün kadim geleneklerde bir şekilde, bu Miladi 2018’e, Hicri 1440’a ve İbrani 5779’a atıflar yapılır. Savaş, şiddet, hastalık, afetler, cinayetler, garib olaylardan bahsedilir. Muhiddin-i Arabi’den Said Nursi’ye, Yahudi ve Hristiyan kahinlerden, Modern Zamane kahinleri, Fütüristler ve Stratejistlerden Nostradamus’a kadar birçok yorumcu, bu zamana işaret eder.

    Sözü edilen savaş, “Tarihin sonu”na işaret edecek bir savaş olacakmış. Melheme-i Kübra ya da Hristiyanların Armagedon savaşı dedikleri savaştan söz ediyoruz. Yecüc-Mecüc, ya da Gog-Magog, Dabbetül Arz, Mehdi ve Mesih’in dönüşü, Deccal olayı, kıyamete ilişkin aklınıza gelen ne varsa onların başlangıcı..

    Bugün bölgede yaşanan olaylara yön veren akıl böyle bir şuuraltından kaynaklanıyor. Birileri bu gelecek için durumdan vazife çıkararak rol almaya çalışıyor. Kendine mevzi kazıyor.

    Bu sene Muharrem eylüle denk geldi. ABD’de ikiz kulelerin vurulması 11 Eylül, 12 Eylül darbesi, Muharrem ayı. Muharrem ayında o kadar çok şey olmuş ki, rivayete göre, Hz. Musa (a.s.) Âşura Gününde bir denizi geçerek kurtuluşa ererken Firavun ordusu ile sulara gömülmüştür. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur. Hz. Âdem›in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve ruhu o gün semâya yükseltilmiştir. Hz. Davud’un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur. Hz. Yakub’un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf’dan o gün sağlık haberini almıştır. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur. Ve Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin bugün şehit edildi. Kerbela olayı da bu ay’da gerçekleşti.

    Kur’an-ı Kerim bize yıl ve aylardan söz eder. 12 ay vardır ve hafta 7 gündür.

    İslam takvimi Şemsi Kameri’dir. Biz günlük ibadetleri güneşe, yıllık ibadetleri Ay’a göre yaparız. Ayet “Ay ve Güneş Allah’ın iki şeairidir” der. Osmanlı da bayrağın oluşumunda ilk form Ay ve Güneş’tir. Anlamını yukarıdaki ayetten alır. Daha sonra bu form ay yıldıza dönüştü. Sonuçta güneş de bir yıldızdır.

    Muharrem ayı Ekim’in 10’una kadar devam edecek. Ve bu yıl 12 ay, gelecek yıl Ağustos’a kadar devam edecek. 1 Muharrem 1441 31 Ağustos 2019 Cumartesi’ne denk geliyor.

    Nurculara göre Sikke-i Tasdiki Gaybi 1440’ı işaret ediyor. Krizin zirveye çıkacağı ay olarak 2019 Nisan’a işaret ediliyor.

    Museviliğe göre, Roş Aşana’nın bir yılbaşı günü olması ile birlikte, Hüküm Günü olarak da bilinir. Bugün, Yahudi inanışına göre Roş Aşana İnsan’ın yaratıldığı gündür. Yahudiler Roş Aşana’yı Şofar adı verilen boynuzdan yapılan bir borazanı üfürerek, ondan çıkan sesle kutlarlar. Roş-Aşana’da çalınan Şofar’dan 3 farklı ses çıkar: Tekia / düz ve uzun bir ses, Şevarim / orta uzunlukta üç ses, Terua / birbirini izleyen kısa ve güçlü on ses. Bu bir bakıma Tanrı’nın sesidir. Ve aynı zamanda Tanrı’nın çağrısına verilen bir cevaptır. Yahudiler bu sene Şofar’ı öttürürken, Mabed’in inşası için öttürdüler. Yeni yıl yeni bir başlangıcı ifade ediyordu. Şimdi bakalım, İsrail Hükümeti, önümüzdeki 30 gün içinde, yani Tişrin ayında yeni yılın eylem planını açıklayacak.

    Hristiyan dünyası 2018’de büyük felaketler bekliyor. Felaketi büyüterek, uzamasını önlemeye çalışıyorlar. Böylece Tanrıyı kıyamete zorlamış olacaklar ve Tanrı bu işe el koyacak. Tanrı bu işe el koyacağı için de ne Papa ne Patrik kalacak. Tanrısal bir krallık kurulacağından öteki krallara da gerek kalmayacak. Yani Hristiyanlar yangına körükle gidecekler.

    Madem yeni bir dünya düzeni kurulacak. Madem büyük yıkım gerçekleşecek, madem tarihin sonunu getirecek bir medeniyetler arası savaş başlayacak, dünyanın geçmişin kamburlarından kurtulması gerek. Bunun anlamı şu, ne BM kalacak, ne AB, ne NATO, ne Dolar. Doları yaklaşık yarım asır tepe tepe kullandılar, dünyayı sömürdüler. Artık Dolar’ın ipini çekme zamanı geldi. Vurgunun faturasını şimdi tüm dünya ülkelerine ve halklarına ödetmek gerekiyor. Dolar çökecek, ama öte yandan ABD bu yükten kurtulacak. FED günah keçisi ilan edilecek. “Kral öldü, yaşasın kral”. Dolar öldü ise yeni bir para bulunabilir.

    Madem ülkeler yıkılacak. O zaman o serveti nasıl taşıyacaklar, nerede tutacaklar. Bitcoin böyle bir para birimi olmasın!..

    Sanırım birçok şeyi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Yaşadığımız süreç çok “rasyonel” değil. Birçok şey göründüğü gibi değil, bize öğretilen, anlatılan gibi değil. Göz göre göre dünya, bölge ve ülkemiz sisli ve çalkantılı bir zamana doğru sürükleniyor. Bazı gerçeklerin farkına vardığımızda korkarım çok geç olacak..

    Birilerinin kehanet, öngörü ve beklentileri, hedefleri gerçekleşmeyebilir. Ama şuuraltının yön verdiği ekonomik ve politik gelişmeler dünyayı cehenneme çevirmek için yeter de artar bile.

    Selâm ve dua ile.

 72. Murtazay dedi ki:

  Selam.

  Yürürken zikir çekmenin zararlı olduğunu anlatan kaynak paylaşır mısınız lütfen.

  Sadece kendiniz mi kaynaksınız bu konuda?

  Araştırıp okumak istiyorum ilgili kaynakları, kitapları.

  Sizinle aynı görüşte olan İslam alimleri var mı??

  “La ilale illallah” zikri için İmam Şafii, manevi hayat için su gibidir, der.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   YÜRÜRKEN ZİKİR ÇEKME YASAK DEĞİLDİR.İÇİNDE ALLAH İSMİ CELALI OLAN ZİKİRLER YASAKTIR. ALLAH İSMİ CELALI rububiyet azaları olan ayaklar hareket ederken okunmaz diyen hocalarımızdır..yayınlanmış eserleri yoktur.kaynak olarak yazımız ve aklınız var demektir.
   hocalarım bize göre son yüzyılın imamı zamanlarıdır.namazın adabından anlayabilrisiniz. allah ismi celalı okunan namazda hareketler disipline edilmiştir.bu okudğunuz yazı size kaynak olarak yetmeli aklınıza hitap edildiği unutulmalıdır.yanlış olan bir şey çok kişi tarafından uygulanıyor diye doğru olmaz.dilerseniz kabul edersiniz dilerseniz etmezsiniz.la ilahe illallah zikir ehlince adabına uyarak çekilir.belli bir seviyeye gelmemiş zakirlerin bu zikri sürekli çekmesinden fayda yerine zarar gelir.yazılarımızda ayrıntıya yeri geldikçe değinilmektedir.üç nesil,son çağların manevi liderleri olan,zat evliyası,hükümsahibi,ancak öğrencilerinden başka kimsenin tanımadığı yönetici makamları işgal etmiş hocalarımız ve kendi tecrübelerimizi yazıyoruz..selam ve dua ile.

   1. Murtazay dedi ki:

    Cevap için teşekkürler.
    Bu konu üzerinde sorgulayacağım ve düşüneceğim.

    Peki, bu sağ-sol olayını tüm yönleriyle daha detaylı olarak anlatan okuyabileceğimiz bir yazı var mıdır?
    Şahsen tam olarak oturmadı bu konu kafamda.

    Ve bu devir olayı görselle veya kısa bir video ile gösterme şansınız yok mu?
    Varsa lütfen müsait bir zamanda yayınlayın.
    3-5 fotoğrafla gösterilir diye tahmin ediyorum.

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     yazılarımızda aradığınız herşey parça parça var.video hariç..Video maalesef yapılmadı..çok talep var..ancak yazı o kadar açık ki bu yazı ile ne dediğimiz anlaşılamıyorsa vah halimize.İnsanlar sağlarını sollarını, kuzeyi güneyi,kıbleyi, doksan dereceyi anlamıyorsa türkçe bitmiş,anlaşmak söyleşmeye değil koklaşmaya kalmış demektir.öylelerine ne yazsan ne göstersen kar etmez.allah hakkımızda hayırlısını versin..selam es selame

     1. Murtazay dedi ki:

      Anlıyorum. Yine de, mesela bu derece konusu için bir görsel konulabilir.
      Maalesef bazen anlaşılmıyor 45,90 derece deyince.

      Teşekkürler.

     2. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

      Murtaza can bu videoyu Allah’ın izniyle siz yapın bize gönderin yayınlayalım.selam es selame

 73. Murtazay dedi ki:

  Ali hocam sizden bir şey rica edeceğim.

  Birkaç yazınızı okudum ve samimi hissettim.
  Deneyeceğim inşallah önümüzdeki zamanlarda.

  Fakat, verdiğiniz zikirlerin ve duaların hiçbirinin Türkçe’sini yazmamışsınız.
  Özellikle bu yazıdakileri ve Sağ Devri ile ilgili olanda.

  Lütfen en kısa zamanda mealleri de eklerseniz herkes için kolaylık olur ve ne dediğimizi anlayarak, bilerek yapmış oluruz.

  Siz de daha iyi bilirsiniz ki, okuduğumuz duanın mealini içselleştirmiş isek, okurkenki hissiyatımız bambaşka oluyor ve verdiği fayda ve haz da artıyor.
  Ve yaptığımız şeyi neden yaptığımızı da bilmiş oluyoruz.

  Şimdiden teşekkür ederim.
  Allah kolaylık versin.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   zaman yetmezliği çekiyoruz..manaları google amcada çok kolay bulunur..ilgilenen arar emek geçer ve ararken daha güzel şeyler rastlar pek güzel olur.selam es selame

   1. Murtazay dedi ki:

    Tamam da, her dua yayınlayan site sizin gibi yapsa bizim de boş yere zamanımız gidiyor, insanlarda da zaman azlığı var, çok var böyle site.

    Şahsi görüşüm, arapça dua yayınlayan her site Türkçe’sini de yazmak zorunda olmalı. Bu hem insanlara kolaylık sağlar hem de insanların zamanlarına saygı göstermektir.

    Teşekkürler.
    Sevgiler…

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     o zaman derdi yazıları yazanlarda da var ikigözüm.türkçe yazılarımızı bile anlamayıp içinden kelimelerin anlamlarını soranlar,sözlüğe bakmak yerine bana özel anlatır mısınız diyenler var. ahhh bu zamannnnnnnn ve zamaneler….selame es selame

 74. Murtazay dedi ki:

  Ali hocam ayrıyetten bir soru daha:

  “La ilahe illallah” zikrini nasıl, ne zaman ve hangi koşullarda çekebiliriz??

  Teşekkür ederim.

 75. Murtazay dedi ki:

  1) “Ya Latifün ya Latif. Bi lutfikel hafiyyü.
  Bil kudretilleti isteveytü biha alel arş.”

  Zikrinin Türkçe’sini bulamadım Google’dan!

  Lütfen bu zikrin ve diğer 13 zikrin meallerini yazar mısınız, ne okuduğumuzu bilelim.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sen oku..allah her dili bilir.lütfet diyor aarşından..beni affet diyor..şiit çevrilir mi.özlü zözler kendi içinde bambaşka manalar içerir..sorgulama uygula inşaallah.

   1. Murtazay dedi ki:

    Uygulayacağım inşallah ama SORGULAYARAK!

    Tekrar söylüyorum, Türkçe meallerini de paylaşmak zorundasınız.

    Madem insanlara faydalı olmaya çalışıyorsunuz Ali hocam, o zaman insanların da zamanlarına ve kendilerine saygı duyup, paylaştığınız Arapça duaların meallerini de yazacaksınız.

    Yorum yazana kadar, çoktan yazmıştınız mealleri, 5-10 dk maksimum sürer.
    Tembelliği bırakalım lütfen!

    İslam dünyasının geride kalmasının en büyük sebeplerinden biri de, anlamadan, içselleştirmeden, sorgulamadan, araştırmadan ibadet etmesi.
    Osmanlı da 600 yıl sorgulama uygula dedi, kimse anlamını bilmedi. Sonunu herkes gördü.
    Lütfen bırakalım bu kafayı artık.
    İyi o zaman, Atatürk de niye Kuran’ı çevirttirdi ki size göre değil mi? Böyle düşünüyorsunuz herhalde.

    Meali içselleştirmeden nasıl ibadetten feyz alabilirim, alınsa bile bu anlayarak yaptığının ibadet yanında az kalır, tam manasıyla haz duyulamaz veya beklenen verim alınamaz!

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     hazıra ne kadar da alıştırlıyorsunuz da nefsinize hitap etmeniz gerekenleri pervasızca emir kipi ile yetmiş yaşında bir ihtiyara emrediyorsunuz.Yorum yazana kadar, çoktan google amcandan öğrenip buraya yazmıştınız o mealleri, 5-10 dk maksimum sürerdi de biraz sevaba da siz girerdiniz.biz de artana zamanlarda birikmiş cevap bekleyen mesajları ve sorulan cevapları araştırır yazardık değil mi Murtazacan. Tembelliği bırakalım lütfen! selam es selame

     1. Can hocama dedi ki:

      Selam es selame hocam.rabbim sizin sabrınızdan nasip etsin bizlere de ???????? Yorumları okuyorum da..armut piş ağzıma düş şeklinde yaşamaya alışmış insanların bazıları.Bukadar anlattıktan sonra,biz neden arş-ı alâdan özür dileyeceğiz onu anlamadım diyenler de var.Beynimin durduğunu hatırlıyorum o esnada.Nefsin sorduruyor halbuki bunları kabullenemiyor…Rabbim bol bol sabır versin siz çok kutsal bir görev yapıyorsunuz.sayısızca bu yazıları tekrar tekrar anlatıyorsunuz.Karşısında ki insanı düşünen,onun da insan olduğunu bilen birisi bukadar nefsine yenik düşmemeli.Sabahlara kadar yazılarınızı okuyorum,nerede ne yakalayabilirim diye düşündüğümden.Çok şükür okumamız yazmamız var kendimizi verılen emeklere adarsak kimseye zulmetmiş olmayız.Bazı istisnalar haricinde soru sorabılırz.Ama yazanları eleştireceksek nefsimizden geldiğini unutmayalım inşallah.Rabbim yar ve yardımcınız olsun ellerınızden öperim.

     2. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

      allah razı olsun,benim yerime konuşmuş oldunuz..selam es selame

     3. Can hocama dedi ki:

      Estağfirullah hocam,sadece üzüldüğüm için yazmak istedim.Rabbim size güç kuvvet versin amin ???? selam es selame

 76. Anonim dedi ki:

  Hocam. Selamun aleykum. Tesbih namazini kilarken secdede Allah lafzi geciyor. Yanlis mi yanlis oluyoruz

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..bir sakıncası yok….devam et.ayaklar hareket etmediği için bir yasak yok.selam es selame

 77. Fırat dedi ki:

  Öncelikle Selamun Aleyküm.

  Allahın selamını vererek başlıyorum.

  Yaklaşık 6 aydır celali isimleri okuyordum taki, dün gece kadar.

  İnanılmaz bir vicdan azabı şirk duygusu günahkarlık la intihar etmeye doğru giden bir yol arayacak derecede. Taki arınma duasına bi abimin vesilesiyle ulaşana kadar..

  Her gün ve huvel kaviyyul aziz
  Ya Fettah zikrini cekiyordum.

  Hala vicdan azabı kıldigim namazlarda bile sanki artik affolunmayacak derecede içim yanıyor dünyadayken yanıyorum hocam.

  Bana bir yok göster.

  İletişim ağlarını kullanmıyorum nasıl ulasacagimi bilmiyorum.

  Hocam ben aklımı kacırıyorum.

  Yolda yururken bile kendimi firavun gibi şirk koşan biri hissediyorum ben namazlarımda niyazımda dualarımda bir insanken şuan cok kotu durumdayım..

  Universite ogrencisiyim sadece ogle namazlarinda okulda olduğum icin kilamiyorum . Ne yapmam gerek ?

  Sunneti kilma zikri cek demek mekruha girmezmi?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..bu altına mesaj yazdığın yazıyı dikkatle yeniden yeniden oku..ve uygula.çalışanlar,zamanı yetersiz senin gibi öğrenciler farz namazlarını kılın ve zikre vakit artırın zikr farzdır sünnete hgalebe çalar.yazıyı harfiyen uygulamalısın.öğle namazlarına da yemek aranda beş dakika ayeı ve yedi vakit namaz kıl.allah yar ve yardımcın olsun..iletişimi buradan sağlayabilriz.karar verip ZİKRE İLK ADIM yazısını hayata geçirdiğini bize bildir.işaallah .selam es selame

 78. Özlem dedi ki:

  Selamun aleyküm hocam tesadufun degil tevafuk un inanciyla sizin yazıniza ulasmakla cok mutlu ve şükürler icindeyim.size antalya merkezden yazıyorum musadeniz olur ise ziyaretinize gelip daha da ilminizden istifade etmek isterim.face kullanmiyorum.cvp buradan bekleyecegim.zikre baslamak imanimi tazeleyip dahada kuvvetlendirmek nefsi isteklerden (ozellikle ibadette daim olamayip gaflete dusmek)uzaklasabilmek ve Rabbimin cemaline talip olarak yaziyorum.nereden ve nasil baslamaliyim.sizi herseyin sahibi Allah a emanet ediyorum

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame özlemcan..Zikre ilk adım (ZİKİR ve ADABI) yazımız sana ve dileyenlere yol göstermek için yazıldı her dileyeni bu yazı ile başlatıyoruz.dikkatle oku ve hayatına aktar..zor değil.kolay da değil.her güzelliğin nimetin bir bedeli var ilim miras kalmaz,emek vererek öğrenilir.bize gelen gerekmez.buradan yazmaya devam edebilirsin .yazıyı tekrar tekrar oku ve arınma duası ile zikire başla..allahın izniyle..ve önemli gelişmeleri bize yaz.yakınlarına kimseye asla yaşayacaklarını anlatma.nefsine paye verme.kıskançlığa meydan verme.allah yar ve yardımcın olsun selam es selame

 79. Özlem dedi ki:

  Selamun aleyküm hocam son 3 yildir mutmain olmayi isteyen bir gonulle yasiyorum.oncesi taklidi imanla avunmus ne icin yaratıldığını dusunmekten aciz Rabbimin hayy sifatini kismen tasiyan ama surekli “bigun bisey olacak be hiçbirşey eskisi gibi olmayacak”sezgileriyle yasadim.yas 33 bitirdi.Elde var yine sifir.her yanlışım dogrularimi götürdü simdi huzurunuzdayim.evet 3 yildir kapi kapi dolandirdi Rabbim siz deyin nasipten ben diyeyim gafletten. Ibliste de bilgi coktu ama nefis agir geldi de kovuldu huzurdan.bilgi edindim ama sirti kitap yuklu esekten farkım olmadığını anladim.daha yazacak cok sey var ama diger din kardeşlerimin hakkina girip zamaniniza engel olmak istemem.facem yok.buradan cvp beklicem.her harfinizi tek tek okumaya niyetlendim.kafam hepten karisti.bana ders verip rehberim olurmusunuz.ibadette daim olmak ister dua eder dua isterim.Rabbim gecmis ve gelecek gunahlarinizi bağışlasın hz hizir as yoldasiniz olsun

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame Özlemcan..bu yazıyı iyi anla ve uygula.buradan yazmaya da devam et.vaktim çok yetersiz.anla beni rabbimiz yar ve yardımcımız olsun.yazıyı eksiksiz uygula herşey yoluna girer.inşaallah
   selam es selame

 80. Özlem dedi ki:

  Selam es selame hocam yazdiklarinizi okudukca dusundum dusundukce daha da okudum eger dunyevi isler alikoymasa biran su telefonu birakasim yok.size oyle guzel cumleler kurmak geciyo ki gonlumden ama hicbirini yeterli goremiyorum su histen daha buyuk keramet yok benim icin.O his ki yillardir aradigim Allah aşkı siz vesile oldunuz.Rabbim sizi iki cihanda mesud bahtiyar etsin.gordugum ruyalar ilmi ledun e olan o heyecanim.Munir DERMANhz.e Ladikli Ahmet aga hz.e Hizir as. Ve daha niceleriyle hz Ali efendimizin ilimlerine olan muhabbetim bu kadar bi arada karsima cikarilmasi cok buyuk lutuf benim icin.Artik etrafimdaki veya katildigim cemaateki insanlara aradigimi tarif edememekten hep “sen imkansizi istiyosun yok oyle bi yol”dedilerve çoğu zaman alay konusu bile oldum.Yapma artik o kitaplari okuma arastirma dediler ama gonlumdeki koz bu yolda alevlenmeye basladi.Rabita zamanlarinda hic adapte olamamaktan ve muhabbet kuramamaktan yakinirdim ve taklidi yasardim.ama sizi hic tanimam ve usullerinizle tanismam bir hafta bile olmadan sizle bagim cok ama cok kuvvetli.Mursidim velim babam bu muhabbetin hikmeti nedir hocam .Benim bu yolda nasibim varmidir.listenizde adim varmidir.Rabbim omrunuze bereket katsin da ben gibi nice avamlara rehberlik edin insallah.Sizi ve sizi yetiştiren hocalarimiz mahserde Peygamber efendimizle saf tutsun da bizde himmet ve sefaatlerinize mazhar olalim.Sizin yolunuzda olmaktan gurur bize bunlari yasatan Yuceler yucesi Allah’a sukurler ve hamdlarda bulunalim insallah.cok uzattim affedin. Esas yazmak istedigim huzurunuzda niyet edip başlamak di bu yola (zikrimizin niyeti degil tabiki hocam yanlis yazmayayim)Ya Rabbim niyet ettim bu mubarek insanin yolunu yolum bilip ilmiyle ogrettikleriyle amel etmeye.Allah im yuzumu kara etme beni gaflete dusurme ismi mubarek ilmi mubarek zatın yolundan ayirma nefsim kudret elinde olan Allah a hamdolsun.Selam onun habibi efendimiz Muhammed mustafa s.a.v.efendimizin ashabi guzin efendilerimizin ve Siz degerli emek verip sabrini esirgemeyen siz ve sizi yetistiren mubareklerin uzerine olsun selam es selame

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   Aleykümselam Özlemcan..hoş geldin..dualarına amin amin amin diye katılıyorum.rabbim muradını versin.Allah samimi arayanlarını bilir ve gereken yol ve yöntemi rehberi zaman içinde nasip eder .adetullahtır inşaallah..altına yazdığın bu yazı sana rehberlik etmeye yeter.dikkatle oku ve inşaallah hayatına uygula.ama eksiksiz uygulanmalı..yolumuz herkese kolay gelmeyebilir.en az yedi vakit namaz,her namazın ardınca mutlaka bir miktar zikir ve günde iki kere sağ devri şartımız var.yaşadıklarını yaşayacaklarını kimseye anlatmama şartımız var.sadece bize yazabilirsin ki yön verelim.nefisini gerçekten terbiye etmeye niyetli olmalısın.ilim açısından tavsiyelerimiz samimiyetle uygulamalısın..allahın izniyle yolculuk süresince bizim vermediğimiz herhangi bir zikiri karıştırmamalısın.ne verdiyse onu okumalısın.inşaallah rabbim gayretlerimizi en tez ve en yoğun tecelli ettirir de hızlı ve incinmeden yol alabiliriz.facebook sayfan varsa bana faceden de yazabilirsin.selam es selame

 81. Özlem dedi ki:

  Selam esselame canlar cani hocam bizlere gostermis oldugunuz sabir ve ilginin karsiligini Rabbim size kat kat ilim af ve magfiret olarak hanenize katsin insallah.face kullanmıyorum siz ne vakit buraya tesrif buyurursaniz heyecanla beklerim cevaplarinizi.dunku zikrimde kalp atisimiydi yoksa segirme ile mi gonlum hareket etti ayiramadim.ama sanki disaridan bakilsa gozukecek bir hareket vardi sol göğsümün altinda.dunden beri devsm eden ve su su anda halâ devam eden sol goz ust kapagimda ara ara gelip gidrn segirmeler var hayır olur insallah.niyetlerimi ve zikrimi simdilik hata yapmamak icin goz ucuyla okuyarak yapıyorum. Evvabin namazi kilayim mi.namaz sonu 33 tesbihati cekebilirmiyim.ust dudagimin sag tarafinda ciddi segirme yasiyorum.sanki sol gozumle sag dudagimda karinca sinek var gibi bazen elimle mudahale ettigim oluyor.her harfiniz bile defalarca okuyup tefekkür edecek kadar kıymetli uzerimde hakkiniz gittikce artiyor insallah ahirette size sahitlik edecek bu ruh bu azalar Sizi Raman ve Rahim olsn Allah a emanet ediyorum selam esselame

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame..dudak ihtilacın cesaret veriyor.sol göz üst kapağını savunmasını yaparak berteraf etmelisin.

  2. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   her namazı kılabilirisin ve zikir yapabilirsin pek güzel olur..

 82. Özlem dedi ki:

  Selam esselame kendini Allah a adamis bi can hocam firsat buldukca ertelemeye calissamda yazmadan yapamadim.size sormak istediklerim var 1;zikire baslamadan onceki gordugumuz doğa üstü denilebilecek ruyalarin suanki durumumuzla baglantisi varmidir?(ben marifetname isimli kitabla ilk defa ruyamda tanistim iki tane siyah carsaf giymis kadın biri sagimdan digeri solumdan gelip kitabi bana verdiler ve sen bunu okuyacaksin oku dediler.kitaba baktim ne ilmihal ne ne meal ne dini içerikli diger okuduklarima hic benzemiyor heceleyerek anca okudum inanin.kitabin adini sayiklarken uyandim.hemen google da yazim ve sok oldum evet bu isimde bir kitap varmis ve onkapagi tipki ruyamda verilenle birebir ayni.susn elimde 2 adet marifetname var 2sininde renkleri farkli budurum beni cok etkilemisti herkese anlattim ama yorum alamadim simdi anlamaya calisiyorum hikmetini)3 yil once odonem menzil den ayrilip sürekli mursid aramak icin istihare namazi kilip yatiyordum.Ah hocam bu kapinin eşiğine toz olayim kapi kapi dolastim hepsi gel dedi girdim ama aradigimi bulamadim.hep nefsimden diyor kendime kizyordum meger Rabbimin bana hediyesi yillar sonra boyle nasip olacakmis kimbilir belki o yalvarmalarim gozyaslarim hosuna gitti Rabbimin .ne cennet istedim ne dunya nede cehennemden azad sadece olmeden olmek cemalini gormek niyetim.o bir deniz ben bir köpük kahrida hos lutfuda. Allah cumlemize dunyada ve ahirette iyilik vesin.kaptirdim yine kendimi affedin.selam esselame canlar cani hocamm

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   kaptır,gönlünü allahın cemalına..kemalına talip ol.celalından sakın..asla olumsuz cümleler kurma..kahriye esmasını değil diline aklına bile getirme.ne kadar sok aralıklarla namaz kılar zikri çekersen o kadar önün açılır.efendimizi adım adım takip et.o tevhidin padişahıdır.ona uyan en zirveye çıkar..şeriat başlı başına bir tarikattır.ana yola ek yollar kestirme patikalar edinip adını da yol koyanlar hüsrandadır.bir yol var o da sıratı mustakimdir.kitabı kuran uygulanışı resulullahın sünnetidir.şeyhimiz resulullahtır.başka şeyh aramak hatadır.bizim görevimiz sizi ona ulaştırmaktır.selam es selame

 83. Garib dedi ki:

  Her namazın ardından kaç adet gerekiyo hoca 33 uygunmu.
  Gece yatsiyida kildik oturup 200 tane okusam mesela ?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   en az 33 okursunuz..üst sınır yok dilersen bin kere oku.sayı kaydı yoktur..dilin ile kalbin yani bilincin yerinde olsun yeter..selam es selame

 84. Özlem dedi ki:

  Selam esselame hocam cok sukur zikrimi seri okuyabilecek bir taraftanda kalbimle tefekkure dalabilecek sekilde ezber ettim.cogu kez kendimi farkinda olmadan zikir halinde buluyorum.banyo tuvalet gibi yerlere girerken 2 3 saniye bekleyip ayikarak giriyorum ama kalbim durmuyo hocam ben istemeden gunah islemis olurmuyum.birde ne zaman zikre baslasam sol goz kapagi ve alt dudak segirmelerim artiyo.korunma yap demistiniz.sag devri veya niyeti mi kastettiniz.yanlis yapmak istemiyorum. Karsiligi hep olumsuz olunca urperdim.2 gecedir yatsiyi ve teheccudu herkes yatinca (esim kizim 2.kizim gibi bana ihtiyaci olan annem)yatinca yapmaya niyetleniyorum.ama icime bir urperti geliyo.bu durum beni ibadetlerimden ve ilmimden geri alikoysun istemiyorum.sizden tavsiye bekliyor um ömrünüz bereketli gunleriniz hayirli olsun selam esselame

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..olumsuz ortamlarda dil ile zikir kesilir.kalp bazen senin iraden dışında zikredebilir.ihtilaçlara dair sorularınız için ilgili yazıya bakmalı uygulamalısınız.selam es selame

 85. Özlem dedi ki:

  Selam esselame hocam aksam namazindan sonra evvabin namazi kiliyorum zikri namazlarim bittikten sonra mi cekeyim yoksa aksam namazindan sonra bir miktar evvabin namazi sonrasi bir miktar olarak iki ye mi boleyim.bisey daha sormak istiyorum gun icinde ve ya gece zikir cekeceksek namazdan sonrakiler gibi niyet ve salavat la oturup cekebilirmiyiz.yoksa sadece namaz sonrasi mi bu usulle cekicez. (Kendim zor anlayinca size cumleleri acarak daginik yazdım. Hani sağır karsisindakine bagirarak konusur ya duymadigini sanir)kusuruma bakmayın yune sizi rahatsiz ettim.nurlu geceler mubarek cumalar olsun ellerinizden operim hocam selam es selame

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   her namazın arkasından bir miktar okursun..niyet her zaman kelime kelime tekrarlanmasa olur.kırk günlüğüne niyet ettin zaten..rabbim niyetim zatına malumdur kabul buyur desen de olur.selame es selame

 86. Özlem dedi ki:

  Selâm esselame hocam az once mutfak tezgahinda esime yarin is icin yemek dolduruyordum.dilim ve kalbim hep zikir halinde iken mutfak dolabinin uzerinden parlak bir ışık sag kol altimdan gecti .oyle dalmisim ki aklim gitti zaten gece herkes uyuyunca urperiyorum. Isiklari ve tv yi acip sesini kapatiyorum .BismillahirRAHMANIRRAHIM dedim.3-5saniye sonra rahatladim.gece psikolojisi ile hemen yazmak istedim.selam esselame

 87. Özlem dedi ki:

  Selam esselame hocam yine ben antalyada hava gece bile cok sakin ve guzel balkona ciktim zikir cekerken gokyuzune baktim sari parlak bi isik gorunup kayboldu yildiz kaymasi degildi cunku bana cok yuksek ve uzak degildi .Rabbim beni duydugunu zahiren bana mi hissettiriyor bilemedim hocam geceniz hayırlı ve nurlu olsun selam esselame

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   nur görmüş olabilirsin.allah sana seninle olduğunu haber vermiş.

 88. Özlem dedi ki:

  Selam esselame hocam Lâtif olan Rabbim lutfetti cuma günü hamile olduğumu ogrendim.Gebelik surecini daha iyi degerlendirip Rabbimin rizasina nail olmaktir dilegim uzun zamandir istedigim ama nasip olmayan bir rizikti.Hamdolsun dualarimi bu zikirle sereflendirip yollayinca sevincim ikiye katlandi sizden tavsiyelerinizi beklerim extra yapabilecegim ibadet ler varmidir selam esselame..

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   düzenli devam et.selam es selame

 89. Özlem dedi ki:

  Hocam birde dun geceki ruyami yazmak istedim.Derin bir obruk seklinde cukur bir bolge kanala baglaniyor,bende yanimdaki bikac kisi ile beraber kanaldan gecen baliklari yakalamaya calisiyorum.”kanala tel izgara koyarsak su gecer baliklar takilir daha rahat yakalariz “dedim ve yakalamaya basladik.cukur olan alanin etrafinda gezerken camur olan yerinden ayagim kaydi icine dusecekken yanimdakilerden biri elimi tutup çekti ve ciktim hayrolur insallah dilimde de ihtilac olmaya basladi ve goz dudak dakiler hâlâ devam etmekte hayrolur insallah sevgiyle kalin selam esselame

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   balık tutmak mal kazanmaktır.küçük balık üzer..büyük balıklar sevindirir.selam es selame

 90. Özlem dedi ki:

  Selam esselame hocam sabah namazindan sonra ki uykumda rahmetli babami gordum kalabalik bi ortamda bana borek veya gozleme gibi bisey verdi bende istahla yedim annemle ikisine el saklayıp yanlarindan uzaklastim.acik bir alana vardigimda elimde bi ip sirayla kedileri bagliyodum onlarda omus gibi donup kaliyordu yere biraktikca baska bi kedi onlari uzak biryere tasidi.bunlar devam ederken iki tane suslu (evde beslenen kucuk tüylü)kopeklerden yanima geldi havamaya basladilar.yanimda 12 yaslarinda bi erkek cocuk onlarin sesiyle onlara havladi ve onlar sustu ben cok saskindim.bilincalti mi yoksa bi haber mi cevaplarsaniz sevinirim hocam selam es selame

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   allahhayırlara getirsin,diyelim..ileride daha net rüyaların olur o zaman açarız inşaallah.selam es selame

 91. Özlem dedi ki:

  Selam esselame hocam nefsim le bogustukca zaman zaman yenik dussemde pes etmicem inşallah. Zikrim dilimde cok şükür acelem de yok hedefe ulasamadan ölsemde ulasanlara duaciyim inşallah .bu yolun yolcusu olmak bile gönlümü mutmain ediyor.Yine ruyamda kopek gordum hocam.annemlerin evinin onunde 2 tane sokakta dolasan başıboş. Eve girdim ac olduklari bana ve kapıya yaklasmalarindan belliydi.biri pesimden iceri girdi.elimle agzina ekmek verdim .cok karisik ve dolu rüyalar dan uyanmis oluyorum fakat hic hatırlamıyorum 2 kez dir bu hayvanlari hatirlar oldum hayir olur insallah selam esselame

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   köpek eğitilmemeiş nefitir.nefsi emmarede olan bir yakının senin enerjilerini sömürüyor.ondan uzak dur .besleme o köpeği.o bri arkadaşın seninin nefisine uymana vesile oluyor.iki taneler ama sana tesir eden birisi.ona kıyamıyorsun..kendine kıyıyorsun.hayır demeyi bilmeli süfli arkadaşlarından yakanı kurtarmalısın .kokma o gidince yerine iyisi gelir.
   selam es selame

 92. Özlem dedi ki:

  Selam esselame hocam affiniza siginarak yaziyorum.nefsi emmarede olan ve bana manevi zarar veren yakinim dan uzak durmama soylemissiniz.bende onu aradim ve uzun zamandir kilmak istediği ama nefsiyle bas edememekten namazlarına geri donmesini ve sizin sayfanizi okuyup nasibini bu yolda aramasini istedim.yoksa artik mesafeli olacagimi onu kaybetmek istemedigimi onun beni dunya ya degil benim onu ilme giden yolda vesile olmak istedigimi soyledim.Tereddutsuz hemen namazini kilacagini ve mutlu olduğunu soyledi size de istek atacaktir.face den.ben sizi dinlememis mi oldum acaba hocam once size mi sorsaydim bilemedim hatam varsa kızın bana bidaha yapmam inşallah selam esselame….

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   madem ki teklifini kabul etmiş.demek ki hayır olmuş.herbşeyde hayır umanlardanız değil mi.öyle tecelli etmiş.yaşadıklarını kimselere anlatma..dileyene yazılarımızı referans göster..sen kendini yorma.dikkatini seccadene rabbine ver.oraya başka kimseyi sokma.selam esselame

 93. Özlem dedi ki:

  Selam esselame hocam cok kisa bi soru sormam lazim geldi.zikirde iken ayagim cok uyusuyor.ama namaz halinde gibi hic kimildamiyorum ama bu durum feyz almami engelliyor 99 a gelmeden basliyor geceleri uzun cekmek istiyorum ki adimlarim hizlansin diger yazılarımızda aradim ama bulamadım eger ben bulamadiysam affedin ne yapayim?ellerinizden operim selâm esselame…

 94. Özlem dedi ki:

  Selam esselame hocam ayak uyuşması ile ilgili sorum cikti ama cvp yazmiyor hocam.ruyamda binanin onunde salgam suyu satan bi adam çocuk lar etrafina toplanmis esimle anneme soruyorum istemiyolar.ben icmedigimi ama baska ne yapilabilir bununla diye soruyorum.o anda kendimi o satici amcayla bi mutfakta buluyorum.salgam suyunu koydu .un koydu yogurdu hamur mayalandikca karistirdi sonra kaynatti bak iste boza oldu dedi..gebelikten sebeb canim mi cekti desem ikisininde tadini bilmem hayir olur insallah selam esselame hocam

 95. Özlem dedi ki:

  Selam es selame baglanmis gozleri ve gonulleri cozmek icin,kisiden fazla emekle cabalayan canlar cani hocam bu ayriligin ardindan hayirli haberlerinizi almak bizi bizkez daha sukurlere vesile edecektir.bu gece hayvanlar alemini gezdim sanki.ev yada depo bulundugum ortam boş ama karsimda bir Fare ama kocaman iki ayaginin uzerinde benden korkmadi agzinda olu bir yavru fare daha vardi.tabi ben korktum ve birilerine haber vermek uzere oradan uzaklastim.Araba dan indim, kaldirim kenarina yastik gibi kucuk bisey dayali.Ayagimla dokundum hafif siyah bi kedi ölmüş ve şişmiş korktum ve oradanda ayrildim.Elimde bir el arabası içinde yuk var kestirme diye komşuların bahçelerinden geceyim dedim.Kadinlarla karsilasip sohbet ettik.Tam yan bahceden gecicem dev gibi bi yeleli erkek aslan bana oyle kukredi kollarini kaldırınca sanki gokyuzunu kapatti.hemen kenara kaçtım. Kadinlar da o bahce sahibinin onu besledigini soylediler.onlar korkmadi.hayir olur insallah.cevaplarinizi usanmadan beklicem insallah hocam.Rabbim gonlunuzdeki ve dilinizdeki butun dualariniza mucib ismiyle tez zamanda kabul buyursun inşallah selam esselame..

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame .rüyaların derin.komşu ülkelerden biri ile sorunlar yaşama ihtimalimiz var ancak zafer bizimdir inşaallah.fazla yazmaya vaktim yok.üzgünüm
   selam es selame

 96. Özlem dedi ki:

  Selam esselame hocam;bu gece ruyada annem yatarken basucuna incir götürdüm (gercektede cok sever)sonra yerim siz yiyin dedi.Abim,esim le birlikte yolda yanimizdakileri yemek icin sakin uygun bir yer ariyorduk.Abim bir bahceye girdi burasi musait diye cagirdi.Kocaman caminin avlusuymus.kenarinda mermerin üzerinde yiyecek bulanan kaplar vardi.Iclerinde üzüm ve cennetten geldigi soylenen kibrit çöpü ne benzer acik renkli kurutulmus bir meyve kurusu.Oradakilerden biri bana verdi tadina baktım.Yanimda incir ve ayiklanmis nar vardi.Nar,Incir i de koydum gelen ler bunlarida yesin diye.. kalabalik oldu hepsini yediler.Son bir incir kalmisti.Onu alip anneme ayirdim.Cennetten gelen meyve kurusu,Üzüm,Nar,Incir hayir haberler olur insallah selam esselame hocam

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   hayırlı bir rüya .kutlu olsun .tez çıkar inşaallah
   selam es selame

 97. Öz.. dedi ki:

  Selamün aleyküm hocam.ilk olarak yukarıdaki yazıyı henüz okumaya fırsat bulamadım tez vakitte okuyup uygulamaya geçmek istiyorum inşaallah. 4.5 yaşında oğlum var çalışıyorum ve onu tez kreşe vermem gerekti. Bir arkadaş vasıtasıyla bir sübyan kursu buldum verdik. Orada kuran harfleri hadisler esmaül hüsna falan ezberletiliyor. Hergün çocuğun esmaül hüsna çalışması isteniyor. Çocuk yalap şap ezberleye bildiği kadar ya allah ya rahman ya rahim ya kerim ya düddüs falan diye tekerleme gibi sayıyor. Ben de sizin yazılarınızdan okuduğum anladığğım kadarıyla her esma zikredilmez celal esmalar celal tecelli eder diyorsunuz. Hocam çocuk okurken bu esmaları bir yanım da tedirgin oluyor acaba yavrum celali çağırıp üstlenirmi diye. Hocam tavsiyeniz ne olur.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   çocuğunuza cemal esmaları okuması için bilgilendirin.diğerlerini öğrensin ancak tekrarlamasın.selam es selame

 98. Ümit dedi ki:

  Selam esselame hocam.
  Bebeğimde milyonlarda bir görülme ihtimali olan ölümcül bir hastalığın görülme ihtimali var. Tesadüfen yapılan testlerde çıktı. O günden sonra dine yöneldim. Her işin bir hikmeti vardır diye düşünmeye çalışsam da anneyim ben, ibadet sırasında da aklımdan çıkmıyor bu durum. Bir mucizeye ihtiyacım var. Ya rahatlamak ya da beni dünyanın en mutlu insanı yapacak mucizeyi gerçekleştirecek öneriniz var mı? Burda anlattığınız zikirleri yapmam yeterli mi?
  Allah’ın selamı üzerinize olsun.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   yazıyı dikkatle okuyun ve ilk zikirle başlayın .inşaallah beklediğiniz mucizeleri rabbimiz sana da yaşatır.son paylaştığım yazıyı da okumanızı öneririm.la tahzen …selam es selame

 99. Rana dedi ki:

  Hocam özel günlerimizde zikre ve namaza ara veriyor muyuz? Namaz kılınır diyen var kılınmayan diyen de.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   Hamdi’ye mektuplar 3 ve 4 ü okuyun lütfen.selam es selame

 100. Özlem dedi ki:

  Selam esselame hocam ya latifun zikrimin 25.gunu yazilidan kotu almış ama dersini ve sizi cok seven “cok calismalisin”tembihini simdiden duyan mahcup bi ogrenci gibi boynum bukuk huzurunuzdayim. Ne zaman dersimde gevşeklik olursa o gece ruya görüyorum. Bu gece ruyamda dere kenarindayiz.suyun icinde kocaman elle tutulacak kadar sığ yerde baliklar vardi ve bir yengeç. Esim eliyle yakaladi bitane yengec.bu arada gebeligin 2. Ayindayim.Teyzem lerde derenin yaninda.Oglumuz olacakmış ismi Muhammed Ali ve Mustafa Adnan diye iki isim soylendi uzaktan bi sesle.teyzem kendi oglunun ismi mustafa diye digerini koyun dedi.Daha gebelik oncesi Muhammedali ismini niyet ederdim gebeligi ogrenince erkek olursa O olsun diye simdiden niyet aldik insallah sebebi bilinc altimmidir?yoksa bir haber mi bilemedim.Sonra kalelerin oldugu eski bir yerde yanimda bir kız arkadaşım kızıl bir kuyuda biseyler var dedim.Isik tutup baktık evet bi insana benzer biri yatiyo.ucak yada aracla düşmüş sanki.Arkadasim o yatan kisinin uzun zamandir aranan abisi oldugunu soyledi.ve kalbime suudi gazeteci nin kayip cesedinin o olduğu hissi geldi.hemen yardim isteyelim derken bitti.ruya .hayir olsun insallah.Su fani can ne ki hocam nice canlar vatan ugruna can verirken biz düsmüşüz nefis derdine kendimden ve aksattigim derslerimden dolayi utanc icindeyim.Rabbim bize zahmetsizce su ulkede dogma ve peygamberimize ummet olma rizkiyla neler bahsetmis.Bizim daha ne sebebimiz ola ki bu yolda gevseklik gösterelim. Daha da sıkı ve coşkulu devam edebilmek dilegiyle.Rabbim vatanimizin ve tüm islam aleminin yardimcisi olacaktir insallah.Simdiden yanimdaki ve karnimdaki evlatlarimi birer islam neferi olarak adadim ve o yolda Rabbimin yardimina paygamberimin sefaatine ve sizin ışık ve dualariniza muhtacim.Allah yar ve yardimcimiz olsun.selam esselame..

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   Maşaallah barikallah Özlemcan..rüyaların hayrolsun..bilinç altı kişiyi aldatmaz.sen bilinç dediğimizden kork.adı muhammedali dir inşaallah..sağlık içinde büyür dünyaya rabbimizin izniyle getir ve mümine bir anne olarak sevgiyle büyüt..kahramnaların hepsini doğuran mümine kadınlardır.o yüzden kahramanlar kadar anaları da kahramandır.durmak yok yola devam biiznillah.selam es selame

 101. Özlem dedi ki:

  Selam esselame hocam cumamiz mübarek olsun hürmetle ellerinizden operim hocam rüyamda memlekette amcamlarin evinin önünde kalabalık icindeyim 3 5 yaşlarındaki bi erkek çocuğun doğum günü bugün dediler.hediye almadım bilmiyordum ama para vereyim annesi istediği bisey alsın diye düşündüm .Elime beyaz bi kağıt ve kalem verdiler.o çocuğa hatıra biseyler yazmam için.tarih atip sıra sıra çizgi çektim kocaman bi sayfa bembeyaz .kalem kırmızı renk.Basladim her satıra ya latifun ya latif diye zikrimi yazdım her satıra kalem bazen yoğun mürekkep atıyor ama yazı net ve okunur şekilde sayfayı doldurmak üzereyken uyandım.hayir olur insallah ..ruyamda daha farklı objeler de gördüm ama tek tek hatırlıyorum mantıklı cümleye dokemedigimden yazmadim.selam esselame …

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   özlemcan..eğer arınma zikrini çekiyorsan BERATINI ALMIŞSIN MAŞAALLAH..BU HER YİĞİDİN KARI DEĞİL.şaka değil..argo deyimle boru değil. allahtan geçmişinin bütün günahlarından ve neticelerinden berat aldın,yepyeni bir sayfa açtın,kaln ömrünü bugünkü aklınla yeniden yaşama hakkı kazandın demektir.değerini sayfalar dolusu yazmak bile açıklamaya yetmezi.ayet :”kitabı önden verilenler kurtuluşa erenlerdir buyurur.
   ikinci zikirin ..devam etmek istiyorsan SELAMÜNKAVLEMMEİRRABBİRRAHİYM ayetidir.yasin suresindedir..kuran okuyabiliyorsan teleffuzunu sen bilirsin biz tecvitli okunuşunu yazdık.rabbim yar ve yardımcın olsun.seni kutlarım tebrik ederim..bir yıl içinde kamilen yararını göreceksin..inşaallah hayatın lezzetini alabilen kullardan olacaksın.selam es selame

 102. Özlem dedi ki:

  Selâm esselame hocam gönlüm dolar taşar defalarca okurum nur ellerinizden gönlünuzden dökülen kelamı.uykuya dalmadan “ey Habir olan Rabbim cemaline talip oldum.celalinin oltasina takilmaktan sebeb bazen huzuruna gelmek nasip olmuyor.Bilirsin ki gönlümde dilimde seni anmadan edemiyor. Bu tembelliklerimden sebeb halimi sormaya hakkım yoktur amma sen nurdan meleklerinle benim halimi bana bildir”diyerek yattım bu rüya nasip oldu.Suçluyum çünkü vicdanım rahat değil hocam gevşeklik ettim.zikre başlayalı 30.gunum ne yapayım hangisini okumaliyim.durumu dürüstçe izahat edeyim de siz karar verin.daha Huzuru bırakmama ya söz veriyorum.sahit ol ya Rab….son günlerde dilime bir dörtlük dolamistim.onuda paylaşmak isterim izninizle BERATIMI ALAMADIM..ZULFIKAR OLAMADIM..EGER BÖYLE ÖLÜRSEM YANDIM EFENDİM YA MEDET…HACIALI HOCAM YA MEDET..Allah razı olsun dunyan ahiretin nur dolsun.Esin evlatların pervanen olsun. Selam esselame hocam…

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame…günde iki kere sağ devrini ihmal etmezsen oruç tutarsan nefisini alteder seccadeye alıştırırsın.yoksa seninle kedinin far ile oynadığı gibi oynar.nefsini yenen iblisi yenmiş sayılır..iblisi yenen allah dostları arasına dahil olur..dile benden ne dilersen der allah.her dediğin oluverir..o zaman daha çok tehdit altındasın dmeketir. edeb orada lazımdır
   .selam es selame

 103. Özlem dedi ki:

  Selam esselame hocam 2.zikrim SELAMÜNKAVLEMMEİRRABBİRRAHİYM ı gezerken okuyabilirmiyim.ders olarak yapmaya başladım.uyarilarinizi ciddiyetle uygulayacağım inşallah.gebelikten sebeb bulanti kusma çok yoğun oluyor.oruca zarar verir diye tutamıyorum.sag devri ve namazlarımi aksatmayacagim inşallah durmak yok hocam Selam esselame

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   bu ayet yürürken okunur..çünkü içinde allah ismi celalı yoktur.geceleri sol yanına yatmak,sağ devri safrayı önler. birkaç gün dene etkili olursa devam edersin.selam es selame

 104. Deniz dedi ki:

  Selam es selame hocam. Yaklaşık 1.5 yıldır başka bir zikri çekiyorum, içinde hiç esma yok, salavat tevbe var. sayfanızı yeni keşfettim, kısmetse bu zikre başlıycam.
  Zikirden sonra hamdolsun nurlar görüyorum, farklı rüyalar görüyorum. Ama son zamanlarda özellikle yatsı namazı sırasında sanki tüm odayı bir sis bulutu kaplıyor. Kıyamdayken oluyor, rükuda secdede kayboluyor. Sanırım hareket ettiğim için kayboluyor. Rabbimden mi yoksa başka varlıklardan mı bilmiyorum. Böyle bir durum yaşayan var mı acaba?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..nur görüyorsunuz..maşaallah barşiallah..ruhanilerdir. korkmayım.rabbim yar ve yardımcın olsun.selam es selame

 105. Anonim dedi ki:

  Selam es selame hocam. Bir sorum daha olacak hakkınızı helal edin lütfen. Zikrinize başladım. Yatsıdan sonra 2 rekat tövbe, 2 rekat şükür namazı ile 4 rekatlık hacet namazı kılıyorum. Bir sakıncası var mı?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   namz kılmanın kuran okumanın sakıncası mı olur azizim.dua da edebilirsin dilediğin kadar..sadece zikrine ek zikirler çekme.zikri başka şey dua başka..selam es selame

 106. Kübra Demir dedi ki:

  Yorumlari görünce burada aile gibi olunmuş bunu gördüm lakin ben yabanciyim dostlar aranizda olmayan birine yardimci olurmusunuz bir misafirim sayfanizda ben Haci Ali Bayram beyin ismini hic duymadim tanimiyorum cok sevilip sayiliyor sitede ki yorumlardan gördum ne mutlu.Ben bir bilirkişi ariyorum sorularimi cevaplamak icin 1bucuk yil once Inanci cok sarsilmis bir kuldum internette gezerken esmaul husnalarla tanistim oyle bir sey oldu ki yaradani kalbimde hissettim insanoglu seytana uyabilir bende somut bir sey ariyordum yani okudugum zaman dualarimi hemen etki etsin ki inanayim gibi cahil bir kafadaydim.Kimse elestirmesin lutfen dedim ya misafirim sitede.Ya musavvir esmasi kulagima kalbime cok sicak geldi acik.gunler ay saatinde 336 kere hergun(acikgun) zikretmeye basladim hemen tecellisini gosterdi diyebilirim.bana guzellik verdi suretimi guzellestirdi fazla kilolarimdan kurtuldum aslinda tam da etkileri boyle yaziyordu ve ben bizzat sahit oldum daha da guzel acilimlar yapti ben yaradana oyle isindim oyle inancim guclendi ki her ortamda Allah var inanin demeye basladim cevremde cok inancsiz insan var.Sonra ya vedud (400)esmasiyla tanistim o bambaskaydi sonradinda ya hayy (324)esmasi 1bucuk yildir esmalarim bu kadar.Ama bu sitede bir yazi gordum ya musavvir esmasi sakincali isimlerden mis hatta hayati kisaltacak kadar yazmis bir gece boyunca esime.sarilip agladim ben esmama asigim onu birakamam o sevgili gibi Cunku bana Allaha inandim rabbimi askla sevdim onun sayesinde inancsiz gunlerimden uzaklastim Simdi ben ne yapayim esmami birakayim mi kapinizi caldim derdim budur Beyefendi bana yardimci olurmusunuz sorumun cevabini verirmisiniz cunku ben artik musavvir esmasini cekerken korkuyorum vesvese geliyor ama birakmak istemiyorum .

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame kubracan…musavvir esması kemalde bir esmadır..tasvir eden şekil veren en kamil hale getiren gibi mana verilebilir.bu esmayı okuyanlarda resim yapma sanatın her şeklinden ve ruaha incelik veren haller gelişir..bir sakıncası yoktur..çekmeye devam edebilirsiniz..ancak her esmaya kişide doyum oluşur..kişi elinde yeterince zenginlik vaken hala siterse mama hastalığına deva olması için derman aramasa..bu altına yorum yazdığınız yazıyı bir kere, bir kere, bir kere daha okusanız derim selam es selame

 107. Kübra Demir dedi ki:

  Internet öyle bir yer ki kim doğru kim yalan kim gerçek kim sahte birbirine girmiş durumda.Ben açık bir bayanim ayni zamanda namaz kılmayan biriyim oyle yazilar okuyorum ki namaz kilmiyorsaniz zikir sizin neyinize der gibi… ters ve sert usluplar korkutmaya yönelik konuşmalar oysa milyon degil milyarlarca insanin kullandigi bir ağ ulu orta açık bir sistem yani burada yazilan herséy bir hak kula hakki.Korkutmak terslemek azarlamak konu din olunca mesele ince oluyor ben açigım ve namaz kilmiyorum diye şeytan mi oluyorum ki vatandaşa bu kadar hizmet eden bir iş ile meşgulken.. Zikir cekiyorum ben de çok guzel acilimlar yapti huzur verdi sevgi verdi Rabbi hatirlatti inancimi saglamlaştirdi bir misafir olarak soru sordum kibar ve güzel bir cevap aldim size teşekkür ederim Beyendi.Bu soruyu bi kisiye daha sordum ya musavvir esmasi Azrail a.s min cektigi esmalardan bu yuzden cok tehlikeli zikri cekerek kendine cagirirsin dedi ve o kisinin sayfasinda ki bilgilerin sizin sayfanizdan kopyaladigini farkettim (esmaül Hüsna hakkında bilinmeyen ve yanlış bilinenler / Zikir ve Adabı) yazinizi kopyalamis .sanirim başligi aratinca sizin sayfanizi bulmus oldum.Hal boyleyken bir vesvese olustu ben de sizin cevabiniz bir nebze rahatlatti siz bana gunluk 336 cekebilirsiniz ve sakincasi yok diyorsunuz degil mi? Lakin kamil hale getirme durumunu pek anlayamadim zamaniniz kisitli oldugunu anladim yorumlarda bu yuzden bunu size soramiyorum aciklarmisiniz diye.Benim icin en en onemli durum zikrime devam mi tamam mi ? Azrain zikri diyen kişiye şu soruyu sordum ‘ o da bir melek ve omür kaderimizde kitli yani degistiremeyecegimiz konulardan biri degil midir? Kaldi ki Israfil in zikrini cekersek kiyamet mi kopar ya da Mikail in zikrini vitr edersek hava olaylari mi degisir ?” Cevabini vermedi çek de gör gününu tavrinda bir uslupla konuyu kapatti. Ben durumu anlayamadim ama sizin sayfanizi kopyladigini gorunce sizin talebelerinizden biri olabilcegini dusundum.Burda sadece bir kalip insan yok konulari okuyup bambaşka bilinçte yaşayan insanlar da var hatta sizin paylasimlarinizi okuyan ateist deist nihilist… bile insanlar olabilir.sonucta herkese açik bir platform bana zaman ayirdiginiz icin teşekkür ederim ilginctir burasi bana samimi sicak geldi 🙂

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame ..hanımefendi..geceniz hayırlı olsun..bir ibedetinize malınıza çokluğunuza bakmayız biz kalplerinize bakarız diyen rabbimizin her kuluna kapısının açık olduğunu kim inkar edebilir.ederse kim ona inanır.benim öğrencilerimden yüzlece başı açık yahut günün ölçülerinde alışkanlıklarında yaşayanlar var. ne kapalılar kesin mümindir deneilir.ne de açıklar imansız denilebilir.ikisi de yanlış.hatta atalarımız İman ile paranın kimde olduğunu allah bilir der.o bizim yazılarımız kopyalayan siteyi lütfen bana bildirirmisiniz.allah rızası için çok yönlü olarak hatalı işi yapan kim ise görüşmeliyim.yazdıklarımız çarpıtmayacaksa ayaınlasın.ama şeytana fırsat veriyorsa da yapma kardeşim diyebiliyim allah için insanlık adına bize bunu bildirin.
   musavvir esması kemalde bir esmadır.tek başına çekersen tecelli ederse neler olacağını önceden yazdım.bir özelliği daha vardır..kişide tecelli ederse aynı kişi dünyanın çeşitli yerlerine manen sayısız adet olarak görülebilir.somuncu baba hikayesini biliyorsanız caminin dört kapısından aynı anda çoıkmış her kapıda bekleyenler elini öpmüştür..tasvir şekil biçim gibi anlamları vardır.resim heykel sanatına heves ve haz uyandırır..kemal dediğimizden anlayın ki iki yüzü vardır..hem süfliler size yaklaşabilir ham ulviler.bu da zikredenin haline göre değişir..maalaesef zamanım yetersiz .daha fazla yazarsan başkalarını bekletmiş olurum.bu da kişi hakkına girmek olur.en iyiyi heğpimiz yapabilsek..ama bu imkansız.sen kalbinin sesini dinle ..el içinde söylenen söze herkesten bir cevap gelir.ele göre yaşanmaz.kalbine Allah’ınıza yakın olunuz.hiç durmadan dua et..en küçük işleri bile duana kat..allah’ım acelem var bir minübüs gönder lütfen bile de.selam es selame

 108. Kübra Demir dedi ki:

  Siz nasil birisiniz boyle çok ilginç hiç böyle bir tepki beklemiyordum sizden şu an şaşkınım ve teşekkür ederim site budur
  https://sifapusulasi.blogspot.com/2018/10/esmaul-husna-hakknda-bilinmeyenler_17.html?m=1

  Lakin çok fazla negatif yorum yazan oldugu icin kaldirmis ama sizin sayfanizi aynen kopyalamisti zaten basligi google yazinca sizi buldum birebir kopyalamis .ben oraya yazdim musavvir esmasini cekiyorum
  sakin cekmeyin azrailin esmasi ömur kisaltabilir demis. Inanin sizden suan cevap alana kadar baya vesvese dolmuştu kalbim .size nasil tésekkur edecegimi bilemedim şuan Allah razi olsun kalbimi rahatlattiniz Efendim sizi tanimak icin daha çok araştiracagim belki bir gun ben de ögrenciniz olurum Saygilar tekrar tekrar teşekkür ederim o zaman ben canim esmami birakmiyorum 🙂 icazeti sağlam yerden almiş gibi hissettim şuan Allah iyi insanlara temiz insanlara uzun ömür versin size de iyi temennilerimi gönderiyorum saģlicakla kalin.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   teşekkür ederim o sizin iyiliğinizdir.selam es selame

 109. Kübra Demir dedi ki:

  Siteden kaldirmis zaten size sitenin ismini kopyaladim lakin bayanin niyeti kotu degildi ona eminim.isin acikcasi sizim sayfanizi da inceledigim zaman
  https://www.hacialibayram.com/esmaul-husna-hakkinda-bilinmeyen-ve-yanlis-bilinenler-zikir-ve-adabi/
  Bende ayni anlami cikartmistim cunku mavi renkte olanlar hakkinda yorumunuzu okuyunca ayni seyi dusunmustum.yani maksatim o siteyi sikayet etmek birinin kalbinin kirilmasina vesile olmak degil site ismini verdim sonra da uzuldum zaten kaldirmis yaziyi sizde teyit edebilirsiniz.Kimse kirilmasin kimse uzulmesin hersey icin tesekkurler ben cevabimi aldim sizden yeterliydi benim icin

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   üzülme ..biz onu kırmak için merak etmedik..madem ki kaldırdı,ilgilenenlere gelişigüzel bilgi de vermeyecek demektir.üstelik yazının bize ait olduğunu belirtiyorsa sorun yok demektir.telif hakkı sorgulayacak değiliz.bir ilmimizi allah için sitelerde yayınlıyoruz zaten.selam es selamehttps://www.hacialibayram.com/wp-admin/edit-comments.php#comments-form

 110. Özlem dedi ki:

  Selam esselame hocam;Bu satırları daha seccadeden kalkmadan yazma ihtiyacı duydum. AFFINIZA SIĞINARAK.Kubra kardeşimizin merak ettiği konuyu zaten aydınlarımız.namazda dahi aklıma takılan bu yazıya sevkeden bayan olarak namazsiz ve açıkken Esma ‘larla çıktığım yolun size ulaşıp tam istikamete doğru onun yazdıklarına acizane kendimden biseyler paylaşmak istedim.uygun görürseniz yayinlayin belki bi faydamiz dokunur.Bende çok değil 3yil önce kendi kuaför salonunu işleten gayet açık dini emir ve yasakları sadece korkutan tehdit olarak öğrenmiş ama idrakten yoksun”Belki bi gun “kapanirim namaza başlarım diye erteledim.Esmalari okudukça farklı sifatlanmaya başladığımı bir esmanin etki ve hikmeti bu ise ya namaz neler öğretir acaba işin içinde iş var.Isin içinde aşk var.kapanmak imkansız geliyordu.ortam geçmişim falan daha zaman var diyorken dünyada yaptığımız ticaret var ya,al öde o sebeble fazlardan başlayayım borc birikmesin.tuccar ibadetiyle yine aşkı tatmadan başladım.bi süre sonra efal ilmi devreye girmiş ki gönül boşta olsa nasipleniyorsunuz.namazdan sonra açılıp sokağa çıkmak ağır gelmeye başladı.tek hal üzere olmalıydım. Açık namaz olmayacağı için hep namaz daki hal üzere olmayı nasip etti Rabbim.bal tatlı diyorlar ama tadını ben bilmiyorum.her ağaçta bir kovan aradım elimi daldirdim. Kimi ari ‘dan sebeb kimi tükenmiş diye birkaç damladan başka nasip alamadım.ister mucize deyin ister keramet.o günle bu gün arasi çağ atlamak gibi.ev hanımı olup tekrar anne olayım ilminle donanayim diye çoook dualar ettim çok şükür buradayım.Ben yolumuza BAL diyorum.tadini bilen anlar bizi.yani bal ı tatlı olarak yemekten geçtik inşallah şimdi derdimiz o bal nasıl yaratılmış binbir sifasi ne imiş onu tadarak öğreniyoruz. Bir sır vereyim mi her tadına baktığımda binbir çiçek ten toplanmıştı ya her vakitte her zikirde başka bir çiçek tadı gelir dilime binbir sifasi ile.Rabbim kapıya kadar nasip kılmış size .Ben içerde isem eğer buyurun meclisimiz….selam esselame.. .

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   teşekkür ederim..rabbim yar ve yardımcımız olsun..bu sayfanın bereketi ile çok zikir alan ve yazan var.sonunda mesajlara yetişemez oldum.
   paylaşılacak öyle çok yaşanmış hikaye var ki onbinlercesi PC de bekliyor..zaman bulup yayınlamayı nasip eder inşaallah..durmak yok keşfedilecek alemler çok.yola devam ..selam es selame

 111. Özlem dedi ki:

  Selam esselame hocam 2.zikrim 8.gunum SELAMÜNKAVLEMMEİRRABBİRRAHİYM bu zikrimde rüyaları ve ihtilaclari mi dikkat e alarak devam edeceğim?zamanınızı almamak adına yazmıyorum. Biraz biriktirdikce yazmayı uygun gördüm.son gunlerde sol el orta parmagin ikinci kemikte segirme değil ama biri dokunuyor gibi kıl geziyor gibi titreşim var.Bu gün şal el işaret parmak ta da başladı.bir haber midir.acaba.ruyalarimda dağınık.Sadece sembolleri hatirlayabiliyorum.rahmetli babamı boynunun sağı iki parmak kadar morarmış bana gösterdi. Sonra seccadeye kapanıp ağladı. Cami gibi bi ortamda kabri orası benim yerim burası der gibiydi.Mavi ay ‘dan bahsettiler rüyamda .Gordüm hocam ay maviydi.ama animasyon gibi ağzı gözü vardı.Birde atlar gördüm hocam beyaz siyah kızıl bir sürü idi yanıma geldiler koşarak.simdilik hatirladiklarim bunlar hayır olur insallah.Her namazimdan sonra size ve sizi yetistirenlere (anne baba ve hocalariniza)dua ediyorum içimden cosarak geliyo.bizlere dua ettiğinizi hissediyorum.yuruyerek değil koşarak yetişmek için Rabbim güç ve ömür versin birbirimize ve kardeşlerimize selam esselame…

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   rabbim yar ve yardımcımız olsun..gelecek güzel gelecek merak etme..selam es selame

 112. Sema dedi ki:

  Hocam zikre ilk adımı daha önce uygulamaya çalıştım ama belki de iki yıldır sürekli isteğim dışı olarak bunu belirtmek isterim haftalarca unutabiliyordum böyle böyle geçti zaman.. ama iki gündür çok ciddi şekilde zikri uygulama noktasındayım. Anlayamadığım şey ise dünden beri üzerime bir yük bindi. Konuşamıyorum kendimi ifade edemiyorum ağzımdan iki kelime çıksa üçüncüsü istem dışı benim istemediğim saçma sapan bir kelime oluyor.. ve müthiş uykuluyum sanki ilaç almışım da her an uyuyacağım. Biliyorum. Bunlar ben o zikirleri çekmeyeyim diye hissedebiliyorum..
  bu sefer yenilmeyeceğim hocam.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   zikir çekmesin diye süfliler uykunu da getirir,yorgunluk da yaparlar..seni ele geçirmişler.onlar inat ediyorsa sen de inat et.sağ devirileri yap zamanla onları yenersin.selam es selame

   1. Sema dedi ki:

    Hocam gün içinde çalıştığım için vakit namazlarım aksıyor sabah ve akşamları namaz ve zikirleri mi yapabiliyorum..bugün üçüncü günüm ilk rüyam ise kucak dolusu ekmek parçalarını kuşlar yesin diye duvar kenarına koymak oldu.
    Allah’ın izni ile Allah bana da beratımı verecek inşallah aynı gün evlilik zikrine de başladım beş yıl önce boşandım iki kızım var bir an evvel allahtan yeni bir yuva diliyorum.
    Allah’a emanet olun hocam

    1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

     önce beratını al..evlilik biraz daha beklesin..bu halin seni kime götürür kim bilir.hele biraz yavaş ol..kırkgün çok zaman değil.selam es selame

 113. Ayşe dedi ki:

  Selam es selame hocam. Zikre başlıyorum inşallah. Sorum şu ki, ya latifun ya latif esmasını gün içinde çalışırken, yürürken, dinlenirken, vs. okuyabilir miyiz? Üst sınırı var mı? Teşekkürler.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   temiz olan yerde,abdestli olarak zikredebilirisin.yürüken çalışırken okuyabilirsin .sadece kalbin zikir çektiğini bilsin yeter.üst sınır yok.selam es selame

 114. Özlem dedi ki:

  Selam es selame değerli hocam. Sorum komik gelebilir size ama yanlış yapmak istemiyorum, hakkınızı helal edin.
  Zikri ve sağ devrini bebeğimin uyuduğu odada yapıyorum. Ona bir zararı dokunur mu?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   olur mu özlem..bebek odasında namaz ve zikir ancak şifa olur..

 115. Merve Demirdağ dedi ki:

  Hocam zikir sirasi vermissiniz adabini vermissiniz tesekkur ederiz ben yazdiginiz bur cok seyden habersizdim ogrendim. Ya vedud zikrini cekiyorum ay saatinde 400 kere .herkes tarafindan sevilmek sayilmak icin lakin bi kisi vardi bir anda bende oyle bir nefret etti oyle bir sogudu ki anlayamadim zikirler ters teper mi?kizmayin biraz cahilim bu konu da bu zikiri bu kadar inanarak cekmeme ragmen o kisinin kalbi neden yumusamiyor yuzume bakinca bana karsi soguklugunu ve sevgisizligini gormek kalbimi acitiyor yaşim da genç bilgisizim daha cok okuyup ogrenecegim lakin birini kalbini yumuşatma kolay mi hocam ya vedud bana neden yardim etmiyor;(

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   sen vedud okudukça senden nefret ediyorsa allah seni ondan koruyor demektir.allah sana sevdikleri arasından sevgililer versin.kafana göre karar verme.
   herkes herkese uygun değildir.kafir mümini sevmez. ne iyi eder.mümin de ahlaksızı sevme inançsızı sevemez.

   selam es selame

 116. Kartal dedi ki:

  Hocam selam es selam yeni katıldım.
  hangi zikirle başlama gerekir.

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   yazıyı bir daha oku..anlamış olsaydınız ilk zikir olarak arınma zikri diye bahsettiğimiz zikiri fark ederdiniz.tekrar takrar okuyun inşaallah.selam es selame

 117. Kartal dedi ki:

  Selam es selame hocam, Ya Latıfün zikrine pazartesi sabah namazını kıldıktan sonra başladım. Yüce rabbim kabul eder inşallah, vesile oldunuz Allah razı olsun. Hocam gece 12 den sonra 121 defa İhlas suresini okuyorum devam edeyimmi öneriniz nedir. Selam es selame

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame..eğer verdiğimiz usul ve zikire başladıysanız artık başka zikirler karıştırmayın..değişik receteleri aynı anda kullanmak gibi olur.biri diğerini etkisiz yapar veya ters etki ile zararı dokunur..Lütfen verileni uygulayın,vaktiniz imkanlarınız ve isteğiniz daha iyi ise verilenlerin sayısını artırın.mesela salavatı 200 değil de 500 okuyun.aynı şekilde zikir saylarını istiğfarı artırın.Rabbimizle olduğunuzu,isteklerin sırası ile gerçekleştirilmesi gerektiğini unutmayın.selames selam

 118. Kartal dedi ki:

  Selam es selame hocam, Allah razı olsun, verdiğiniz usulü göre zikre başladım sayıları artırarak okuyacağım. Selametle

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   Rabbim yar ve yardımcınız olsun.selam es selame

 119. Safiye dedi ki:

  Hocam selamün aleyküm surekli seyirmeler oluyor vucudumun çoğu yerinde bende korku hali var hocam seyirme aninda sizin yazdiginiz yazilara bakiyorum. Ve zikir yaziniza rabbim denk getirdi.ben uveys zikri cekiyorum 1 yili askindir bir cevabinizda baska zikir cekmeyin bemissiniz..üveys zikrinde tovbe salavat 11 ihlas 1 fatiha hediye ve tevhit var..sağ devir yapmak ve bu zikri cekmek istiyorum bi yararindan cok zarari olurmu..sagolun hocam ..

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame..ya reheberinden faydalanmaya devam et ya hut bizim verdiğimizi uygula.iki okulda aynı anda olursan yol alamazsın.her yol allaha varır..kimi celali yoldan gider kimi cemali yolu tercih eder…yazımızı dikkatle oku..kararı kendi kalbine sor.allah yar yardımcınız olsun.selam es selame

 120. Seda dedi ki:

  Selam es selame hocam namaza ve zikre ara veren kisi yeniden baslamak istediginde kaldigi zikrinden mi devam edecek yoksa ya latifun zikrine geri mi donup baslayacak .birde namaz ve zikir e ara verdigi donem ki ihtilac ve ruyalar hangi hukumdedir.gecerlimidir

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   selam es selame 21 gün kadar latıfün zikrinde yeniden arınırsa yeni yolculuğu kolaylaşır.
   paçamızı kaptırdığımız tutukluluk hallerinden kurtulmanın yolu temizlenmektir.
   istiğfar ve salavat ile 21 gün yeniden arınma zikrini yap.allah ile olduktan sonra ne fark eder.önemli olan kalbinle kendinle rabbinle olmaktır.bir de camali isimlerini zikir etmektir.
   rabbimizi hangi ismi ile çağırırsan o ismin boyasına boyanırsın da diğer sıfatları cüze düşer.
   her güzellik o esmanın eleğinden geçer de gelir..selam es selame

 121. Ay ışığı dedi ki:

  Merhaba Hocam zikre yeni başlayan kimseden el almamış biri aşağıda yazdığım esmaları birlikte mi okunmalı yoksa önce El Kuddus bir miktar okunduktan sonra ki gün El Tahir…… Ve sonrakiler şeklinde mi devam edilir okumaya?

  El-Kuddüs” ”El-Tahir” ”El-Afüvv” ”Errahmannirrahim” ”El-Alim” ”El-Basir”

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   okuduğun altına yorum yaptığın bu yazıyı senin gibi neyi nasıl yapmalıyım,elimden tutan biri bana yol gösterse diyenlere yazdık.
   okumuşsun ama yeterince değil.
   eğer yazıyı dikkatle okuyup içselleştirsen özüne maletseydin bu soruları sormazdın.
   sana birşeyler yazmak isteseydim bu yazdıklarımı yani okuduğun yazıyı yazardım.
   öyleyse eğer gerçekten sen allaha yakın olmak istiyorsan bu yazıyı yeniden yeniden değişik zaman dilimlerinde tekrar tekrar ders çalışır gibi okumalısın.
   evet ne yapacağımı şimdi anladım deyinceye kadar oku..selam es selame

 122. Ay ışığı dedi ki:

  Hocam başka bir sorum daha olacak.
  Ben namazlarımı son bir aydır düzenli kılmaya çalışan biriyim fakat ne kadar zorlasamda oruç tutamıyorum baygınlık geçirecek gibi tansiyon ve şekerim düşüyor. Allah a hep iman sağlık dünyada ve ahirette iyilik mutluluk huzur için dua ediyorum. Yanlız aklıma takılıyor benim saçım açık bazen namazlarımı kaçırıyorum bazen dedikodu gıybet ya da dünyevi nefsin insanı bazen esir aldığı oluyor. Mesela sevgili olmak dinen günah ama benim evlenmeyi düşündüğüm sevdiğim var.
  Ben böyle biri iken BİRİNDEN EL ALMADAN HELAL HAYIRLI BEREKET İÇİN CEMAL ZİKRLERİNE BAŞLAMAK İSTİYORUM AMA yanlış bir şey yapmaktan KORKUYORUM.
  DİNİ DERİN DÜŞÜNEBİLEN BİRİ DEĞİLİM. Kapasitem o kadar geniş değil. Bende ibadetlerimi düzenli yapıp helal kolay rahat rızık için zikir etmek istiyorum. Tavsiye ettiğiniz zikir var mı? Selam ve dua ile

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   okuduğun altına yorum yaptığın bu yazıyı senin gibi neyi nasıl yapmalıyım,elimden tutan biri bana yol gösterse diyenlere yazdık.
   okumuşsun ama yeterince değil.
   eğer yazıyı dikkatle okuyup içselleştirsen özüne maletseydin bu soruları sormazdın.
   sana birşeyler yazmak isteseydim bu yazdıklarımı yani okuduğun yazıyı yazardım.
   öyleyse eğer gerçekten sen allaha yakın olmak istiyorsan bu yazıyı yeniden yeniden değişik zaman dilimlerinde tekrar tekrar ders çalışır gibi okumalısın.
   evet ne yapacağımı şimdi anladım deyinceye kadar oku..selam es selame

 123. Anonim dedi ki:

  Haklısınız hocam. Tabiki okuyacağım. Soruma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bilmeden yanlış bir şey söylemiş isem affedin . Daha çok başındayım yolun doğruyu bulmak için çok okumak gerek devamlı yaptığım şey okumak daha fazla okumam gerekiyor bunun farkındayım ve devamı olmalı bilgi sonsuzdur. Affedin vaktinizi aldığım için Allah a emanet olun.

 124. murat dedi ki:

  selam hocam ramazanda olmamiz sebebi ile uzanirken oturur iken yururken…. rabbigfirli innehu kane gaffara cekiyorum….asli hadislerde allahummagfirli olacak ama Allah ismi celali var diye ben devamli yuruyerek calistigim icin rabigfir li diye cekiyorum ..insaallah hata yapmiyorum icazetiniz var mi …??? ayrica gecen gece ruyamda icime fare kacmis…yutmusum yani cok rahatsiz ediyordu…hayalimde siyah uzun kuyruklu bir sican vardi…cikaramiyordum….hayirdir insallah yorumlarmisiniz….ya latif zikri yapmam daha mi uygun olur …yoksa sizce…

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   doğru yapıyorsun..allah ismi celalını ayaklar hareket ederken asla okuma.zikre başlamak için en iyiSi ZİKRE İLK ADIM YAZIMIZDA ANLATTIĞIMIZ DİSİPLİNE GİRMEKTİR.SELAMESSELAMWE

 125. Gavs-i Sani dedi ki:

  Selamün aleyküm ben naksiyim buraya seyirmelere bakmak için girdim Gavs hz lerine tabiyim zikrin her halini gorduk yaşadık merakımdan bir soru soracağım rüyamda ruh ile beden arasında uyanırken tıkanıp kalıyorum sanki omur iliğinden sıyrılmaya çalışır gibi lakin endişe düşüp nefrssiz kalıp pes ediyorum bazen çok dayanmaya gayret ediyorum lakin beynimde ensemde öyle bir yoğunluk çınlama oluyor ki bir damarın bir yerim kopup patlicak diye endise duyup pes ediyorum ve bekleyip uyanıyorum birde sağ şah damarim makat dübur bölgesi bu haldeyken bazen gidiklanma gibi insanı krize sokacak kadar hale sokuyor ve kipirdayip müdahale edemiyorum varmıdır bir hikmete binayen alameti çok aşırı nerdeyse her an rüya gören birisiyim elhamdülillah

 126. Gavs-i Sani dedi ki:

  Selamün aleyküm ben naksiyim buraya seyirmelere bakmak için girdim Gavs hz lerine tabiyim zikrin her halini gorduk yaşadık merakımdan bir soru soracağım rüyamda ruh ile beden arasında uyanırken tıkanıp kalıyorum sanki omur iliğinden sıyrılmaya çalışır gibi lakin endişe düşüp nefrssiz kalıp pes ediyorum bazen çok dayanmaya gayret ediyorum lakin beynimde ensemde öyle bir yoğunluk çınlama oluyor ki bir damarın bir yerim kopup patlicak diye endise duyup pes ediyorum ve bekleyip uyanıyorum birde sağ şah damarim makat dübur bölgesi bu haldeyken bazen gidiklanma gibi insanı krize sokacak kadar hale sokuyor ve kipirdayip müdahale edemiyorum varmıdır bir hikmete binayen alameti çok aşırı nerdeyse her an rüya gören birisiyim elhamdülillah

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   dübür ihtilacı dinlenmek istirahat etmek anlamına gelir.o haliniz kendi gayretinizle oluyorsa dileğinden vazgeç .istirahat et.
   bu isteğin vakti değil demek olarak algılayabilirsiniz.bir de herhangi bir hal yaşadığınızda veya rüya keşif yaşadıysanız kalbinize odaklanın hislerinize güvenin ve yorumlayın.selam es selame

 127. Anonim dedi ki:

  Bunları hepsi kendi kendine oluyor birde dilekten kasıt nedir anlayamadım istirahat neden edeyim

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   rabbim idrak nasip etsin.gerçek katmer katmerdir.hiç kimse gerekli mesafeyi katetmeden ,kendini geliştirmeden bir kat öteyi göremez idrak edemez.
   hidayet allahtandır
   selam es selame

 128. Anonim dedi ki:

  Ellah CC cümlemize cumlenize hidayet versin

 129. Anonim dedi ki:

  Ellah CC gerçek maksudu gerçek rizayi anlamayı nasib eylesin cümle aciz biz ümmete ve tabi olacak gönüllere

 130. Zaya dedi ki:

  Hocam paylaşımlarınızdan çok istifade ettim, özellikle sağ devri yayınlandığınız için Allah razı olsun, çok faydasını gördüm.

  Hakkınızı helal edin lütfen….

  Allah’a emanet olun….
  Sevgiler….

 131. Murat dedi ki:

  Selamün aleyküm hocam…. Yazınızın niyet bolümünde bir degisiklik gordüm… Affedin sebebini merak ettim… Artık niyetlerimizi bu sekilde mi yapıcaz….

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   evet..bu şekilde yapılması bildirildi.İlim derece derecedir.her alanda gelişir.

   1. Elif dedi ki:

    Siteyi tesadüfen demeyeyim ama tevafuk oldu diyeyim, selamlar hocam. bu mesajımı görürsünüz inşallah, bu yazdığınız yazıyı herkes yapabilir mi? sıradan bir insanım çoook çok dini bilgim yoktur tarikat Vs geçmişim hele hiç yok. kendimce zikir çekerdim ve bir süre sonra sırtımda bi el dokunduğunu hissediyorum. ne zaman çeksem o el dokunur sağ kürek kemiğim donar kalır adeta bunun neden olduğunu bulamadım. fikriniz varsa paylaşırsanız çok hayra geçer, teşekkür eder iyi günler dilerim.

 132. Derinderya dedi ki:

  Selam es selame hocam. 41 gün okumaya niyet ettim bende yazdığınız gibi. Ama bayanların özel günleri giriyor araya. Dolayısıyla hiçbir zaman 41 gün aralıksız okuma olmuyor. Hem arınma duası İçin hem sağ devir için. Namaz sonraları yapmamız tavsiye edilmiş çünkü. Bu özel günlerde okunmuyor doğru mu?

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   özel günlerde ne yapılacağını da bildirdik.dikkatinden kaçmış olmalı..hamdiyeye mektuplar 3 ve 4 ü oku.selam es selame

 133. Aygül Dal dedi ki:

  Selam es selame hocam by bilgilerle daha yeni tanıştım 5 /6yıldı belki daha fazla bilmedigim bir enerji kendiliğinden olduğum yerde beni döndürmeye calisiyor acaba nedir

  1. admin dedi ki:

   https://www.facebook.com/Sifa.Akademisi.Safi.sultan/
   Sorunuzu bu sayfa aracılığı ile sorunuz lütfen.
   Alparslan Bayram
   admin

 134. Mustafa dedi ki:

  Merhaba hocam, 44 yaşındayım, kendimi bildim bileli hep sıkıntı içindeyim, mutlu olduğumu hiç hatırlamıyorum, hayatım boyunca borçtan sıkıntıdan kurtulamadım, bir insanın hiçbir işi rast gitmez mi, benim hiçbir işim rast gitmiyor. Ne yapmalıyım bilmiyorum, bu durumdan kurtulmak için bu zamana kadar çok zikir çektim ama hayatımda düzelen birşey yok. Bana yardım eder misiniz lütfen.
  Selam eş selame

  1. admin dedi ki:

   Selam es selame Mustafacan
   Bu okuduğunuz yazıyı yeniden ve yeniden ancak değişik gün ve vakitlerde okuyun lütfen. tam anlayıp uygulamaya kalbiniz ikna olunca ilk tavsiye ettiğimiz zikir olan arınma zikri ile başlayın. yazıdaki her şeyi tam uygulayarak biiznillah beratınızı alın ve sonra inşaallah mal mülk adına okunması gereken ayet ve esmaları okuyun. yazdığınız şekilde zorlukların o kadar çok nedeni olabilir ki kimse o kadar uzun dinlemeye hazır olmadığından ilgililer allah ilmi dileyene malı dilediğine verirmiş der geçerler. Konu uzun ve maalesef bizim zamanımız her zaman yetersiz. selam es selame

  2. Mustafa dedi ki:

   Yazılarınızı okudum , uygulayacağım bu geceden itibaren. Ama benim gerçekten ehil bir kişinin yardımına ihtiyacım var. Allah rızası için yardım edemez misiniz ?
   Selam es selame

 135. Aslı Ilık dedi ki:

  Selamun aleyküm
  Ben sitenizi yeni kesfettim.
  Nazardan ve kotu enerjiden hemen etkilenen yapim var nedendir bilmem.
  Etrafim ailem falcilarla dolu.bende bundan cekiniyor ve vesveseleniyorum.
  Sizi okuduktan sonra,
  Ilk zikri yaptim duasiyla birlikte.
  Gece yakaza halinde birsey veriliyordu yukardan elimle almaya calisiyordum ki esim uyandirdi. Ne yapiyorsun diye. Sag devri yapmadim

 136. Ebru dedi ki:

  Hocam merhaba, iki aylık bir bebeğim var emziren bir anneyim. Günahlarımın affı için buradaki kardeşlerim gibi efendimizi görmek cennetle müjdelenmek umuduyla bende zikirlere ve namazıma başladım. Benim ufaklık biraz huysuz olsada elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Allahım kabul etsin. Bugün ikinci günüm ve dünden beri hiç rüya görmeyen ben rüyalar görmeye başladım. Dünkü rüyamda ayaklarım üşümüştü sanırım elimde onun göğsünde ayaklarımı ısıtıyordum. Uzanmıştım o oturuyordu. Bugünde sabah namazı okunmadan önce kızım uyandı emmek için ağladı. Ardından ezan okunmaya başladı. Uyanmadan hemen önce rüyamda baya korktuğumu hatırlıyorum. Bir kız vardı 15-16 yaşlarında muhtemelen. Alnından vurulmuştu. Sadece o kız var ama. Sonra arkasını döndüğünde alnında vurulma izi yoktu. Yanımda birileri vardı ama görmedim kim olduklarını. Demekki vurulmamış vs diye konuşuldu. Ama çok korktum. Uyandım bebeğimi emzirdiktwn sonra abdestimi alıp namazımı kıldım. Ağladım ağladım ağladım. Allahım beni affetmek istemiyormuş gibi hissettim. Af diledim zikirlerimi çektim. Rabbim beni affetmeyecek mi diye içimi korku saldı. Korktukça daha çok ağladım. Ama dedim rabbim sen affedicisin ne olursun benide affet cennetine al beni. Ağladım ağladım yalvardım. Ama içimden çıkmıyor hocam.
  Sizi çok seviyorum görmesemde duymasamda. Allah sizden razı olsun.