ZAMANIN SONUNDA…

27.01.2019
10
ZAMANIN SONUNDA…

ZAMANIN SONUNDA…

*Sol ehli Mısırlı kabileleri esir alacak.

*Şam ve Mısır hükümdarları öldürülecek.

*Ümmetim,Tekelerin birbirlerini kıskandığı gibi, birbirlerini kıskanacaklar.

*Fırat nehri suyu çekilecek, aktığı yatakta bir altın dağ meydana çıkacak. Kazanan ben olayım diye birbiriyle çarpışan her yüz kişiden doksan dokuzu ölecek.

*Yabancı kavimler bir sofraya çağrışılan yiyiciler gibi birbirlerini müminlerin üzerine çağıracaklar.

*Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alış-veriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak.

*Beyda’da (Irak) bir ordu yere batacak ve günahsız insanlar öldürülecek.

*Öyle bela ve musibetler olacak ki, hiçbir kimse, sığınabileceği bir makam bulamayacak. Bu belalar Şam’ın etrafında dolanacak, Irak’ın üzerine çökecek. Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacak. Belalar defedildikçe, diğer taraftan yine ortaya çıkacak.

*Katil niçin öldürdüğünü, maktul de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek.

*Irak halkı üç fırkaya ayrılacak. Bir kısmı çapulculara katılacak. Bir kısmı ailelerini geride bırakıp düşünemez halde kaçacak. Bir kısmı savaşırken ölecek.

*Bir ordu savaş için gelip çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batacak, ortadakiler de kurtulmayacak.

*Şam’da büyük dehşet ve kızıl (Çin) ölüm olacak. Haresta (şam köyü) yere batacak. Ciğer yırtıcının oğlu Yebis vadisinden mimberde oturmak için gelecek.

*Bu dehşetli münafık Muharrem ayında Dimeşk mescidinin mihrabında bir kadınla cima edecek.

*Şiddetli yağmur sellerinin açtığı yarlar gibi, evlerinizin aralarında”fitne ve felaket mahalleleri” olacak.

*Büyük şehirler, dün sanki yokmuş gibi helak olacak.

*Dünyanın harap olmuş yerleri imar edilecek, imar edilmiş yerleri harap edilecek.

*Ümmetimden bazı kabileler müşriklere iltihak edecek, bu kabilelerin hepsi küfre girecek.

*İsrail üzerine gelen şeyler, aynıyla ümmetimin üzerine gelecek. Onlardan aleni olarak annesine gelen olmuşsa, ümmetimden de bu çirkin işi yapan olacak.

*İsrail 72 idi, ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Benim ve ashabımın yolundan ayrılmayanlar hariç hepsi ateşte olacak.

*Mısır ehli ölçeğine ve parasına hâkim olamayacak.

*Şam ehli de parasını ve bıçağını elinde tutamayacak.

*Ümmetimden masum bir çocuk öldürüldüğünde, gökten bir melek ‘hak onda ve onun yanında olandadır’ diye nida edecek.

*Barınacak ev, sizi taşıyacak hayvan bulamayacağınız günler gelecek.

*Yere batma, taş yağma zuhur edecek ve insan kılığından çıkmalar olacak.

*Melhame-i Kübra’da (Büyük savaş) Müslümanlar’ın komuta merkezi Şam Guta olacak. Müslümanlar’ın en hayırlıları orda toplanacak.

*Müminlerin Melhame-i Kübrâ’da (Antakya Amik ovası savaşı) toplanma merkezi Şam, Deccal vak’asında Kudüs; Ye’cüc ve Me’cüc hadisesinde Tur-i Sinâ olacak.

*Rumlar sizinle olan sulhunu bozacak. 12 000 kişilik 80 sancakla size saldıracaklar. Koyun boynuzu kıvrımları gibi ölümler olacak.

*Müslümanların üçte biri savaşın dehşetinden kaçacak. Üçte biri ölecek. Üçte biri savaşı bitirecek, galibiyet ümmetimin olacak.

*Eskimiş, ipi kopan bir kolyenin taneleri gibi birbiri ardına gelen alametleri yalnızca alimler, gökteki işaretleri takiple görür gibi bilecekler.

*Benim soyumdan bir şahıs çıkıncaya kadar fitnenin girmediği bir Arap evi ve ulaşmadığı bir Müslüman kalmayacak.

*Müslümanlar Yahudileri öldürecek. Mescid-i Aksa temizlenecek.

*İnsanların ümitsiz olduğu ve “Mehdi falan yokmuş” dediği bir sırada Allah benden olan kurtarıcıyı gönderecek.

*Mehdî Rumelinden (Türklerden) ayrılmayacak. Orada ikame edecek.

*Onun adalet ve bereketi ile müminlerin kalbi ferahlayacak, sünnetlerim tekrar ihya edilecek. Acem ve Arap milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşecek.
-Hz. Muhammed s.a.v-

(1400 yıl önce söylenmiş zamanı aynen yaşıyor ve zamanların en zorundan geçiyor olmamız hasebiyle, gündelik hayattan sıyrılıp ‘zamanın sonu’na dikkat çekmek gayesiyle)

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.