Rüyada Namaz kılmak

20.01.2021
222
Rüyada Namaz kılmak

Rüyada Namaz kılmak

Rüyada namaz kılmak; günahlardan temizlenmeğe, kalp sefasına, sözünde sadık olmaya, rahmet ve mağfiret anlamına gelir. Rüyada namaz kıldığını görmek keder ve üzüntüden halâs olmaya, küstüğü biriyle barışmaya, sermayesi olmadan mal kazanacağına çıkar. Rüyada namaz, nebilerle haşr olmaya, rüya sahibinin sıdk ve doğruluğuna, duaların kabulüne, dünya ve ahiret nimetleri anlamına gelmektedir.

Rüyada Bağ ve bostanda namaz kıldığını gören kimse, Allah u Teâlâ’ya istiğfar eder. Ziraat yapılan bir yerde namaz kıldığını gören kimse borcunu öder.

Rüyada özürlü olarak namaz kıldığını görmek, amelinin makbul olmadığına işarettir.

Rüyada Yan yatarak namaz kıldığını gören kimse hastalanır.

Rüyada Namazı kılıp bitirdikten sonra mescitten çıktığını gören kimse fazilet ve hayra nail olur.

Rüyada Hayvan üzerinde namaz kıldığını gören kimseye büyük bir korku isabet eder.

Rüyada Halkla beraber imamın hayvan üzerinde bir kısmının uykuda, bir kısmının secdede ve bazısının da ayakta namaz kıldıklarını görmesi, eğer o kimseler savaşıyorlarsa Mansur ve muzaffer olacaklarına işarettir.

Rüyada farz namazı kılmak

Büyük memuriyete, reisliğe, emaneti yerine getirmeye, Allah’ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmeye, korku ve endişelerden emin olmaya işarettir. Abdestli olarak normal şartlarına riayet ederek, rükû ve secdelerim tam yerine getirerek kıbleye dönmek suretiyle farz namaz kıldığını gören kimse Allah’ın farzlarından birini yerine getirir. Zulümle birisinden aldığı malı veya birisine olan borcu öder. Aynı zamanda yaramaz ve çirkin işlerden de sakınır.

Rüyada farz namazı kıldığını gören kimse, sözünde durur, küs olduğu birisi varsa onunla da barışır dediler. İmam olan birisi rüyada farz namaz kıldığını görse, borçlanır veya tazminat öder. Rüyada dört rekâtlı farz namazını iki rekât olarak kılan kimse yolculuğa çıkar.

Rüyada öğle namazı kılmak

Rüyasında öğle namazı kıldığını ve onu bitirdiğini gören kimse maksadına nail olur. Dünyevi ve uhrevi islerinde kendine yardım edilir. Çünkü rüyada namazı tamamlamak arzu ettiği şeyin tahakkukuna işaret sayılmıştır. Bu rüyayı gören borcundan dolayı hapis ise, başkası onun borcunu öder. O da hapislikten kurtulur.

Bir kimse bulutsuz berrak bir havada öğle namazını kıldığını gören kimse, kendisini de sevinçli hissederse, yapacağı işlerde kendisine yardım edilir. Fakat bulutlu havada öğle namazını kıldığını gören kimse, üzüntülü bir iş yapar. Rüyada dört rekâtlı farz namazını iki rekât kılan kadın, o gün haiz olur.

Rüyada öğle ezaninin okunduğunu ve namazı kaçırmamak için acele ile abdest aldığınızı görmek, bu rüyanın aksine olarak ibadetini ihmal ettiğinize yorumlanır. Bir cami veya mescitte öğle namazı kılanları görmeniz, hareketlerinizde halkın adetlerinde daha ayrı bazı davranışlarda bulunduğunuza ve bundan dolayı herkesin dikkatini üzerinize çektiğinize yorumlanır.

Rüyada ikindi namazı kılmak

İkindi namazını kıldığını gören insan, kendisi veya başkası için yemin eder; arzu ettiği bir kısım işler güçlükle meydana gelir, ikindi namazını rüyada kılıp da tamamlayamayan insanın isleri oldukça güçleşir.

Rüyada ikindi namazını kılmak yardım ve başarıya ulaşmaya bazen de, hidayet, hayır ve korumaya işarettir. Rüyada ikindi namazını kıldığını gören kimse, güçlükten sonra kolaylığa erişir.

Rüyada akşam namazı kılmak

Rüyada akşam namazının kılınması, yapılması gereken islerin bitirilmesi ile tabir edilir. Yatsı namazını kıldığını gören insan, Aile halkının geçimi hususunda ihtimam gösterir. Akşam namazı, islerinden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye işarettir. Rüyada akşam namazını kılan kimse, sonuçlanmış bir şeyin tekrar meydana gelmesine arzu eder ve ona yakın zamanda kavuşur.

Bazen de öğle namazı, tövbeye veya isten çıkarılmaya işarettir. Çünkü öğle namazında kıble, Kudüs ten çevrilmiştir. Bazen de öğle namazı, şeytan ve düşmanla savaşmaya işarettir. Öğle zamanı, şiddetli sıcak ve uyku vaktidir.

Rüyada yatsı namazı kılmak

Yatsı namazını ilk vaktinde kıldığını gören insan, çoluk çocuğunu memnun edecek güzel bir işte bulunur. Bir kimse rüyada yatsı namazını kıldığını görse, yolculuk, evlenmek veya bir yerden diğer bir yere gitmek için hazırlanmasına işarettir. Bazen de yatsı namazı, gözde olan perdeye ve gözlerinin zayıf görmesine işarettir.

Rüyada sabah namazını kılmak

Sabah namazını kıldığını gören kimse, yeme içme ve giyim kuşam gibi kendisine zaruri olan şeyleri hazırlamaya işarettir. Bir kimsenin rüyada sabah namazını kıldığını görmesi, onun yapacağı yemine işarettir.

Rüyada cenaze namazı kılmak

Rüyada cenaze namazı kılmak, namazı kılınan kimseye şefaat etmeye işarettir. Rüyada ölü üzerine namaz kıldığını gören kimse, onun için çok dua ve istiğfar eder. Namazı tam kılarsa duayı da tam yapar. Cenaze namazına imam olan kimse, münafık bir amir etrafından vali tayin edilir. “Allah (C.C.) filan kimseye rahmet etsin” dediğini gören kimsenin günahları affedilir, imamın arkasında cenaze namazı kıldığını gören kimse, ölüler için dua edilen bir mecliste hazır bulunur. Cenaze namazı kıldığını gören kimse, dini bozuk bir kimse hakkında aracılık eder.

Rüyada vitir namazı kılmak: 

Vitir namazı, isleri gizlemeye işarettir.

Rüyada nafile namazı kılmak:

Rüyada nafile namaz kıldığını gören kimse, dininin kemale ermesine ve Sünnet i Saniyeye uymasına işarettir. Nafile namaz kıldığını gören kimse, ahirette kendisine lazım olacak şeyleri yapmaya muvaffak olur. Rüyada Allah rızası için nafile namaz kıldığını gören kimse, fakirse zengin olur ve hayra erişir.

Rüyada cuma namazı kılmak

Rüyada cuma namazı kıldığını gören kimsenin Muradi hâsıl olur ve arzu ettiği şeye kavuşur. Rüyada kılınan cuma namazı, ferahlık ve sevince, bayram ve mevsimleri görmeye, hacca gitmeye ve borcunu azaltmaya işarettir.

Rüyada bayram namazı kılmak

Rüyada ramazan bayramı namazını kılmak, borcu ödemeye, hastanın iyi olmasına, sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Kurban bayramı namazı, hayır isleri üzerine olmaya, yapılan vasiyeti tutmaya ve adaklarını yerine getirmeye işarettir. Bazen de ramazan ve kurban bayram namazları, düşmanla karşılaşmaya işarettir.

Rüyada sünnet namazı kılmak

Rüyada sünnet namazı kıldığını gören kimse, Resulullah (S.A.V.) in sünnetine uyar, necasetten temizlenir ve güzel huylu olur.

Rüyada teravih namazı kılmak

Bir kimse rüyada bir takım insanlarla beraber teravih namazı kıldığını görse, o kimselerin akrabaları hakkında gereken iyiliği yaptıklarını görse, o kimselerin akrabaları hakkında gereken iyiliği yaptıklarına, onlardan vahşetin gittiğine ve kalplerinin ferahlamasına işarettir.

Rüyada kuşluk namazı kılmak

Rüyada kuşluk namazı, Allah’a şirk koşmamaya ve yerine getirilen yemine işarettir. Bazen de kuşluk namazı, sevinç yahut keder ve yemin etmeye işarettir.

Rüyada kaza namazı kılmak

Borç ödemeye veya günahkâr bir kimse için tövbe etmeye işarettir. Bazen de kaza namazı kılmak, kâfirin Müslüman olmasına, adağını yerine getirmeye ve taahhüt ettiği bir şeyi yapmaya işarettir.

Rüyada arkasını kıbleye dönerek namaz kılmak

Bu şekilde namaz kıldığını gören kimse, İslam dinini tahkir eder. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada cemaatin kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını görse, onların valileri veya hâkimleri görevlerinden alınır, dediler.

Rüyada âlim bir kimseyi kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını veya ehli sünnetin hilafına bir amelde bulunduğunu gören kimse, nefsani arzularına uyar ve şeriata muhalif bir harekette bulunur.

Rüyada kıbleden başka bir yöne namaz kılmak, caiz olmayan bir şeyi yapmakla Allah (C.C.) a yaklaşmayı ve insanların kalplerini kazanmayı kastetmeye işarettir veya rüyada yöneldiği tarata doğru yolculuğa çıkar. Rüyada doğu tarafta namaz kıldığını gören kimsenin, kötü yolda olduğuna, halka çokça iftira eden ve günah islemeye cüretkâr olduğuna işarettir.

Rüyada kıbleyi bilmediğini veya kıbleyi araştırdığını ve hangi tarafta olduğunu bilmediğini gören kimsenin, dininde hayret içinde olduğuna işarettir. Kıbleden başka bir yöne beyaz bir elbise ile namaz kıldığını ve Kur’an’ı hatasız okuduğunu gören kimse, hacca gider.

Rüyada bir namazını vaktinin geçmekte olduğunu ve o namazı kılacak bir yer bulamadığını gören kimsenin, din veya dünyaca arzu ettiği isteği güçleşir. Rüyada namazı, kasten ve faraziyesini inkâr ederek terk ettiğini, tamamiyetti hafife alır. Namazın farz olduğunu kabul ederek terk ettiğini gören kimse için de tabir aynıdır.

Rüyada Oturarak namaz kıldığını gören kimse, konuşma ve isinde tereddüt eder. İki vakit namazı bir vakitte kılmak, yolculuğa işarettir. Bazen de bu rüya, düşman tarafından çıkacak fitneye işarettir. Namazı avret yeri açık olduğu halde kılsa, oruçlu iken fuhşiyatta bulunmaya yahut haram olan bir şeyi sadaka olarak vermeye işarettir. Ya da bidat olan bir şeye uyduğu halde doğru yolda olduğuna işarettir.

Korku namazı kıldığını görmek, şirket kurmaya, hayrete düşmeğe, dağınık olmaya veya hasta ile çekişmeye işarettir.

Rüyada namazda konuşmak

Hibe ettiği veya sükût ya da tasdik ettiği şeyden dönmeye işarettir. Rüyada, namazda aşikâr okunacak yerde aşikâr okuduğunu gören kimse, eğer hâkimse, zulümle hükmeder, hâkim değilse, bildiği bir hakikati veya bir mali inkâr eder.

Rüyada imamdan önce rükû ve secde yaptığını gören kimse, ana ve babasına veya itaat etmesi icabetten kimseye muhalefet etmesine işarettir. Rüyada teravih namazı kılmak, meşakkate düşmeye, borç ödemeye ve hidayete ermeye işarettir.

Yağmur namazı kılmak

Korkuya, çoluk çocuğunun nafakasını eksiltmeye, pahalılığa geçimdeki durgunluğa, ziraat, mal ve tarla hususunda sıkıntıya düşmeye işarettir.

Rüyada güneş ve ay tutulduğu vakit kılınan husuf ve küsuf namazını kıldığını görmek, Güneş ve Ay in işaret ettiği sahsın rahatlığa kavuşturulması için gayret etmeye işarettir. Bazen bu rüya, fa sık bir kimsenin tövbe etmesine ve kâfirin Müslüman olmasına, işarettir. Husuf ve küsuf namazını kıldığını görmek, bir âlimin ölümüne işarettir.

Rüyada korku namazı kılmak, ülfete, ittifak etmeye, sözlerin bir araya gelmesine ve korkudan emin olmaya işarettir.

Bir kimse rüyada cemaatle namaz kıldığını ve safın düzgün olduğunu görse, o cemaatin çokça teşbih okuyan bir kavim olduğuna işarettir. Rüyada teveccüh namazı kıldığını gören kimse yüksek bir rütbeye nail olur.

Rüyada Regaip namazı kılmak

mevsimlere ve vaadim yerine getirmeye işarettir.

Rüyada oturarak namaz kılmak, acizliğe, korkaklığa ve cüzi bir rızka kanaat etmeye işarettir. Otururken namaz kılmak, bazen babasının veya hocasının, ya da üzerinde ilim hakki bulunan bir kimsenin hastalığı ile korkutulmaya işarettir.

Rüyada tövbe namazı kılmak, günahların af olmasına işarettir. Eğer tövbe namazını bütün halk kılacak olsa, yağmur yağmasına işarettir. Rüyayı gören fakir ise, zengin olur, çocuğu olmuyorsa, erkek bir çocuğu olur.

Rüyada teşbih namazı kılmak, hediyeye, bahşişe, hayra ve iyi bir şekilde geçindiğine işarettir.

Rüyada istihare namazı kılmak, rüya sahibinin uyanıkken arzu ettiği bir şeyde hayret ederek şaşırıp kalmasına işarettir. Rüyada istihare namazı kılmak, rüya sahibinin yapmaya karar verdiği şeyin sonucunun güzel olmasına işarettir, istihare namazı kılan tarikat ehlinden ise ve onun tarikatça eksikliğine işarettir.

Rüyada kabre karşı namaz kılmak, caiz olmayan bir şeyi hediye etmeye, bazen de bu rüya, fakire, verilmeye layık olan kimseye ve hapiste bulunana sadaka vermeye işarettir.

Rüyada tahiyyetül mescit namazı kılmak, akraba ve fakirlere sadaka vermeye ve zalimlerden iyilik istemeye işarettir.

Rüyada gündüzün veya gece namaz kıldığını gören kimse, Salih amel islemekle Allah (C.C.) a yaklaşır.

Rüyada namazda görüldüğünü gören kimse, oyunla meşgul olmak suretiyle namazdan gaflet eder.

Rüyada sarhoş olduğu halde namaz kıldığını gören kimse, yalan yere şahitlik eder.

Cünüp olduğu halde namaz kıldığını görmek, gören kimsenin dini bozuk olur. Doğu ve batı tarafına namaz kıldığını gören kimse, İslam dininden dönerek şeriata muhalif bir harekette bulunur.

Rüyada namaz içerisinde sağa sola baktığını gören kimse, dünyanın mal ve ziynetine rağbet edip, ahiret nimetlerinden yüz çevirir. Bu rüya kişinin nefsinin istek ve arzularına uymasına işarettir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.