Öğütler – Abdülkadir Geylani Hz. buyuruyor 1. Bölüm

09.04.2017
279
Öğütler – Abdülkadir Geylani Hz. buyuruyor 1. Bölüm

Risale-i gavsiye – I

-Ya gavs-ı a’zam,
-Allah gayrından beri,öte
-Allah’a yakındır….

-Ya gavs-ı a’zam dedi, Allah;
-Lebbeyk, Rabbi gavs, dedim
-Nasut ile melekut arasındaki her tavır şeriat;
Melekut ile ceberut arasındaki her tavır tarikat;
Alem-i ceberut ile lahut arasındaki her tavır da hakikattir.

-Ya gavs-ı a’zam;
Hiçbir şeyde zahir olmadım,
İnsandaki zahir oluşum gibi..

Sonra sordum Rabbime,
Dedim ki;
-Hiç mekanın oldu mu?
-Dedi ki;
Ya gavs-ı a’zam;
Ben mekanın mekanıyım….
Benim mekanım olmaz..
Ben insanında sırrıyım.

Dedim ki;Yarabbi;
-Hiç içer misin,
Yer misin.?
Dedi;
-Yemem, fakirin yemesi,
İçmem de fakirin içmesidir.

Ve dahi sordum;
-Yarabbi;
Melaikeyi hangi şeyden yarattın.?
Dedi ki;
Hakk Teala;
-İnsanın nurundan halkettim.
İnsanı da nurumun zuhurundan.

Ve dahi sordum;
-Ya rabbi Gavs,
Hiç seni taşıyan bulunur mu?
Ya Gavs-ı a’zam, dedi;
-İnsanı meydana getirdim ki
beni taşıyan olsun,
Mükevvenatı da
insanı taşıması için yarattım.

-Ya gavs-ı a’zam,
Ne güzel talibim ben
Ve
Ne güzel talep edilendir
insan
Hem ne güzel rakiptir.
alem
Mükevvenatın ne güzel merkubudur

-Ya gavs-ı a’zam…
İnsan sırrımdır.
Onun sırrıyım ben..
Eğer insan indimdeki menziline arif olsaydı
Derdi ki;
Bütün nefislerdeki nefsim,
Bu anda mülk yoktur
Benden başka…..

-Ya gavs-ı a’zam:
İnsanın yemesi,içmesi
Mekanın hayatta duruşu, yayılışı
Ve konuşması, susması,yaptığı işi
Teveccüh ettiği şey
Gaib olduğu her ne varsa benim
sakini
muharriki,
müsekkini benim

Ve dahi buyurdu ki;
-Ya gavs-ı a’zam,
İnsanın cismi ve nefsi,
Kalbi, ruhu ,işitmesi,görmesi
Eli ayağı ve tümünü nefsimle açıkladım
Alemlerde ancak ben varım
Ve ben dahi onun gayri değilim

Ve devamla, dedi ki;
-Ya gavs-ı a’zam
Fakr aşkıyla yanan
İhtiyaç ateşiyle kavrulmuş birini görürsen
Yaklaş ona
Şüphesiz ki onunla aramda hicap yoktur.

Resulullah buyurdu ki;
-Fakr iftiharımdır
Ve iftihar ederim,
Enbiya ve mürseliyne fakrımla
Fakr tamam olduğunda
O, Allah’tır.

Ve dedi ki;ya gavs-ı a’zam;
-Yemek yeme,içme,uyuma
İndimdeki yerinde kalben,
basaran hazır olmadıkça..

Ve ekledi daha;
-Ya gavs-ı a’zam
Kulum ,özüne yolculuk yapmamakla benden uzak olsa
Onu seferi ve batını yolculuğa müptela ederim.

-Ya gavs-ı a’zam;
-Lebbeyk ya gavs-ı Rabb.
-İttihad öyle bir haldir ki
onu lisan anlatamaz.
Kim ona iman ederse makbul olur..
Ve kim reddederse
Küfür içinde kaldı demektir
Kim de vusulden sonra
ibadeti beşeriyeti ile irade ederse
Şirk koşmuş olur…

Ve dahi dedi ki;
-Kim ezeli saadet ile saadete kavuşmuş ise
Ne mutlu ona
Bundan sonra mahzun olmaz ebeden
Ve
Kim ki şekaveti ezeli ile şaki olmuşsa
Yazıklar olmuş ona
O
Ebediyen makbul olmaz…

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.