Muştular Ulus’um

Muştular Ulus'um
Bize de
Her kanlıya da
Depreşen her canlıya da
Bu topraklardan almışsa genlerini
Her birinin zoruna gidiyor,ar geliyor
Zillet,
Atime hem istikbalime zor geliyor

Hakkımız bu değil mutlak
Zillete boyun eğip susulmaz
Büyü yahut sihir olmalı,
belki de nazar,tedbirsiz bozulmaz

Destur dediler iblise hem kafire
Beş on senedir eroğlu erler
Çiledeler biteviye makbul olunca dualar
Ancak yerler içerler

Yele verme sözümü
Dört aç gönül gözünü
Unutmadan geçmişini
Seyreyle geleceğini

Bak ne yaptı son yıllarda bu er oğlu erler
Görmez misin aralıksız Hakk’a dua ederler
Nerdeydik nere geldik bilmez miyim ben
Hele bir daha,bir daha dur da düşün sen

Yakında çıkar zahire görür kem kör göz bile
Mukaddere dur olmaz işlemez ona asla hile

Semaya öyle bir hırsla döndü ki eller inmiyor,

inmeyecek
Başımız göklere ermedikçe gözyaşı dinmiyor,

dinmeyecek

Yoşudu bak seccadeler diz düşer,yaş düşer gözlerden
Düzenli ıslak hem soğuk yanaklar, inleyen özlerden

Sağ cenahta göründü gönderde ay yıldızlı al sancak
Ruhama inşirah veren bu haber bir müjdedir ancak

yakında,
çok yakında
zahire zuhur edecek
saf saf inecek yedi semadan kutlu melekler
muştular olsun ulusum kabul oldu dilekler

Alanya- 01 04 09
Hacı Ali Bayram

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir