GÜZEL ŞİİRE GÜNAYDIN / Feyzi HALICI

87501.gif

Feyzi HALICI

Şair, daima içinde bulunduğu hali yaşar, bir sonra söyleyeceği şiirin yarı gizemli doğumunu müjdeler. Şiir sonsuza değin süren iyi bir hal, bir erce zaman esprisidir. Bir yaşam tarzıdır, bitmek bilmeyen. Bu halin bir öncesi vuslat, bir sonrası özlemdir. “Şimdi” deyimi , her şairin gönlünde zamanı çağrıştıran bir pusuladır. Hep bir an-içre olmak, şairin mutluluğudur. Bu mutluluk elle görülür cinsinden olmasa bile şair o değişmez an’ı şiirlerinde işler durur.
Göl imajı şairin bir durgun görüntüsüdür. Kovanına şiirin öz suyunu gölün yalınca durgunluğundan taşır da taşır .Büyük gönül şairi Yunus Emre, “aşığın gözü yaşı hem göl ola /ayağında saz bite kamışlana”.Diyor. Yüz yılları omzunda sırtlayan koca Yunus, şairi göl imajı içinde evrensel bir boyutta simgeliyor, anıtlaştırıyor. Cumhuriyet dönemine imzasını atan sembolist şair Ahmet Haşim, Yunus Emre’nin gölünde adeta kamış olmayı düşlüyor.
“Göller de bu dem bir kamış olsam” mısrası ile…
Güçlü şairin kişiliği, dehası, özelliği zaman içre kalmasıyla, kalabilmesi ile değer kazanır, değerlendirilir. Dün ve yarın, şairin hayalinde ve gönül envanterinde bir hatıralar yumağıdır. Asmada üzüm salkımına uzanırcasına şair duyarlılığı, ( buna yoğun sevgi ve aşk ta diyebilirsiniz) yeni sözcüklerle, yeni imajlarla üç boyutlu bir kişilik görünümü içinde, yeniden bir doğuşun, yenice bir var-oluşun, bir değişin, değerlendirişin toz pembe kapısını aralamak, bir düşsel manzarayı olduğunca duymak, yaşamak, fırsatların en yalıncasını kucaklamak güç ve imkanını insana kazandırır.
Yıllar öncesinden ödünç alınan bir yirmi dakikanın, insana nice mutlulukların kapısını açma gereğini ve dolu dolu yaşama arzusunu verdiğini bilmek için mutlaka şair olmak mı gerekir? Amma sevgide zaman, iklim ve mevsim üçlemini bir arada yaşarsanız, karlı bir bahçe bile elbette gözünüze papatya bahçesi gibi bembeyaz bir sıcaklıkta görülür.
Hacı Ali Bayram’ın şiirleri, insanı gizemli bir dünyaya çekip götürüyor. Okuduğunuz her mısrada harfin, duyarlılığın, duygusallığın iz düşümünü görüyor, duyuyor, seviyorsunuz. İlk insan tohumunun ilk meyvesini, ilk aşk gerçeğini tanıyor, buğday ağacının sonsuz güzelliğine, diriceliğine şahit oluyorsunuz. “Kün feyekün” imajı tanrısal bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Manevi aşkı Eyyüp sabrıyla mihenge vuruyor, bir hoş oluyorsunuz. Sonra hasreti bol doyumsuz manevi yolculuklara adım uyduruyorsunuz. Sonra renklerin serenadı başlıyor. Vuslat insanı nice şafaklara çekip götürüyor.’ Adımız Adem/Sanınız yokluk’ Çağrışımı size; Ne yokluk ki bu /varlıktan daha güzel gerçeğini hatırlatıyor.
Şiirde, başarılı bir değiş gücü olduğu aşikar, şairin.. Harflerle resim yapma sanatı adın; bu resimlere nota salkımlarını da cingil cingil yerleştirirseniz, üzüm bağlarına sere serpe girer, muradınıza erersiniz. Gerçek çiçeğin ömrü gün/yapma çiçeğin ömrü yıl. Bu gerçeği hatırınızdan hiç mi hiç çıkarmayacaksınız. Esasında güzelin tarifi olmaz. Güzellik kavram olarak anlatılamaz. Sadece ve sadece duyulur. “Gönül Sarayına Sultan seçmek” elbette kolay değil. Erce zamanları bekleyeceksiniz.
Sevgi, insanı uçsuz bucuklara, zamanlara ulaştırır.
Her halû-kârda “ sıcak gözyaşlarının izini sürecek; gerçeği, gönül aynasında pırıl pırıl göreceksiniz. Amma gönüllü olarak ölüme kucak açmayacaksınız. Aşk ölümsüzlüğün kapılarını, ardına kadar açacak,sana.
Mısralar okuyana rehberlik yapabiliyorsa öylesi şiirlere gül suyu serpiniz. Şiir, insanı teslimiyete olduğu kadar değişik bir iç huzuruna da kapı mandalı yapar. Denemek ve denenmek insanın özgürlüğüne elbette gölge düşürmez. Aşk, sıcak bir köşe minderidir; oturmasını bilmeli, her türlü kaygıdan ve yorgunluktan azade olarak.
Bir sevgi öğretmenidir, her şair. Bu görevi her seferinde bir eğitmen titizliği içinde yerine getirmelidir.
“ Aşk imiş her ne var alemde
İlim bir kıl-ü kal imiş ancak.”
Fuzuli’nin bu beyiti her iyi şairin asasıdır. Bir önceyi yaşamak, duymak, esinlenmek şartların en kolayı, en güzelidir.
“ İçi Dışından Büyük” şiir kitabı Hacı Ali Bayram’ın canlı nüfus kağıdı gibidir. Akşehir’den Ilgın’a uzanan Sultan Dağlarının bereketli rüzgârları örneği içinize rahat, rahat çekiniz. Bereketli bol bahar havası içinde. Bu güzel şiirleri severek, duyarak okuyun; duygularınızı mısra mısra dokuyun. İnanıyorum ki bu şiirler gönül borcunuz da tomur tomur uçacak sizi gerçek güzel dünyalara çekip götürecektir.
Ankara -2004

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir