Etiket: fıkıh mezheplerinin doğuşunu hazırlayan sebepler maddeler halinde

Fıkıh Mezhepleri İtikadî fırkalar gibi fıkıh mezheplerinin de büyük kısmı kurucusu sayılan müctehidlerin isimlerine nisbetle anılırlar. Burada “dört mezhep” adıyla...
17.05.2020
762