Etiket: fıkıh mezhepleri nasıl oluşmuştur

Fıkıh Mezhepleri İtikadî fırkalar gibi fıkıh mezheplerinin de büyük kısmı kurucusu sayılan müctehidlerin isimlerine nisbetle anılırlar. Burada “dört mezhep” adıyla...
17.05.2020
762