Yitik bilgiler (7) İhtilaç ederse Omuz

Yitik bilgiler (7) İhtilaç ederse Omuz

İhtilaç ederse OMUZ:

İhtilaç ederse sol omuz, alınan işaret celalde sukut işaretidir.

İhtilaç ederse sağ omuz işareti ise cemal sukut ediyor demektir.Sağ omuz ihtilaç ediyorsa önce sağdan devir edilir. Sağ elini sağ omuz üzerine koyar ve bunu okursun< La ihtilacı vela sukutu fil hayati>

Solda ise çok büyük keder vardır. Sağ eli sol omuz üzerine koyarak <La kederi fil cismaniyeti ver ruhaniyeti ve fil ticareti fil hayati.> okur ve sağa doğru çekersin.

Eğer ihtilacı alan kişi avamdan ise şu şekilde de okuyabilir. Sağ el sağ diz üzerine koyar şahadet parmağını deprederek <La ihtilacı ketfül yemini vela hubutu vela nüzuli vela sukutu fil hayati>sağ omuzda olan için okur.

Sol omuz için ise yine sağ el sağ diz üzerinde < La ihtilacı ketfül yesari vela sukutu vela nüzuli vela hubutu fil hayati>
Zat evliyası ise bunu böyle okuyamaz. Zira deprem olur. Tembih ediyorum. Zat konumunda olan buna çok dikkat etmelidir. Nedamet büyük olur.

OMUZ II.
Bu konuda iki ayrı bilgi vardır. Önemine binaen kaydettik. Tecrübe edildiğine göre ikinciye uyulması gerekir.
Sağda cemal sukut,
Solda celal sukut etmektedir. Her iki durumda da tehlike çok büyüktür. Ölüme kadar işaret etmektedir. Saatlerin durumuna göre tetkik etmek gerekiyor. Defalarca tecrübe edilmiştir. Yakınların ölümü bu ihtilaçla alınmıştır. İhmal edildiği zamanlarda ölümler gerçekleşmiştir. Savunulduğunda önlendiği görülmüştür. Tabii daha önce belirttiğimiz gibi bu haberler hep önlenebilir olayların haberleridir.Yani eceli kaza önlenir.. Okursan önlersin. Okumazsan olay gerçekleşir.
Eğer sağda ise müdafaa ettikten başka, birkaç gece özellikle sol tarafına yatmak gerekir. Müdafaanın da zührede olmasına dikkat edilmelidir. Okunacak dua bir öncekinde yazıldı.

Sol omuzda olursa:
Bir öncedeki şekilde okunduktan başka birkaç gece sağ tarafına yatmak gerekir. Sukuta dair efal ve esma okunmuştur. Keder büyüktür. İhmal etmeyip müdafaa etmelidir. Bu ihtilaç devam ederse savunmaya devamla otururken sol ayak sağ ayak tarafından bağlanmalıdır. Ayakta dururken sağ ayak önde olmalıdır.

Havada kesafet olup bulutlar kuvvetli olduğunda çakan şimşeğin rengine dikkat edersin. Bembeyaz ise Sol ayak arkada sağ ayak önde olarak durursun. Kalabalık arasında olduğunda gizlice sağ elini sağ diz üzerine koyup şahadet getirirsin. Efal yaparak. Ve ellerini namazdaki gibi bağlarsın. Şiddet azalıncaya kadar böyle davranırsın.

Eğer Şimşek kırmızımsı, turuncu renge yakınsa, yani çok parlak değilse o yöreye yıldırım düşmesi söz konusudur. Hemen sağ deri yaparak şiddeti azaltmanın çaresine bakarsın. Eğer nur gören birisi isen sen dahi bu işleri yapabilirsin. Zat isen zaten sözümüz hep sanadır. Bir an bile gaflet etmemeli ümmet-i Muhammedi ve kendini korumalısın.
Bilmelisin ki celalde merhamet yoktur. Ayırım yapmaz. Hatta sana en çok düşmandır. Esas mücadele celala karşıdır. Zaruret olmadıkça celal efali yapmamalısın. Celal tecelli ettiğinde onun kendi efalinden olduğunu ve ancak cemal efali ile teskin edilebileceğini unutmamalısın

Nur-u tevhitten murat, ilmi-ledün dür
İşlenen efal sırrına, Hikmetullah dediler

Efal-esma bilgisine, marifetullah denilir
Yapılan tecelli edince, adı hakikat oldu.
Tevhit-i nur-u Muhammed’den, şeriat oldu
Musa zuhalde, Davut merihte, İsa utaritte
Oldular tevhit; Muhammet zührede oldu
Bu yüzden, Zühre cümle tevhitleri bozdu

Görülen nurların vahyinden kur’an oldu
Muhammedin vücudu levhi mahfuz oldu
Sıfatullahta nur-u tevhit onu hıfz etti
Bu ilimden tecelli, makbul şeriat oldu

Ey aziz, sakın hayrette istifrak olma
Hakikat budur, gayrinde allah arama
Hikmetullah böyle, başka gerçek arama
İlahi ihsandır, halka eyle yardımı

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir