Yitik bilgiler (24) İhtilaç ederse; ayakta parmaklar

06.03.2015
130
Yitik bilgiler (24) İhtilaç ederse; ayakta parmaklar

Yitik bilgiler (24) İhtilaç ederse; ayakta parmaklar

İhtilaç ederse;Ayak şemik kemikleri:
Sağ ayak dıştaki; kısa yürüyüş yapmaktır.
Sağ ayak içteki şemik; şereftir.
Sol ayak içi; yürümek
Dışındaki şemik; Şerftir.

İhtilaç ederse;İhtilaç ederse;Topuk.
Sağda; makamında durmak
Solda; ayrılmaktır, seferdir.
Solda ise; hemen sol el sol dizi üzerine koyarak

Okursa o yolculuk gerçekleşmez. İstemediği durumlar için geçerlidir. İsteyerek planlayarak yapmayı düşündüğü zaman savunma yapılmaz.

İhtilaç ederse;Ayak başparmak:
Sağda mal,
Solda; acele etmektir.

İhtilaç ederse;Ayak ikinci parmak:
Sağda ve solda devletten resmi ve hoş haber almaktır.

İhtilaç ederse;Ayak orta parmakları;
Sağda ve solda kavga haberidir.
Hemen sağ ayak başparmağını deprederek okunur;

ve sonra sağ el sağ diz üzerine konarak efalli okunur. Yanı dua. Tecelli düşürülmüş olur.

İhtilaç ederse;Ayak dördüncü parmak;
Sağda cidal ve solda sürurdur.
Sağda ise yukarıdaki tertip ile okunur. Yani önce ayakta ayak parmağı hafif hafif indirilip kaldırılarak;

ve sonra sağ şehadet parmağı az indirilip kaldırılarak aynı dua sağ dizi üzerinde okunur. Burada ihtiyaca göre şu esmalar dahi okunur.
>La harbi, vela fesadı, vela harabiyeti, vela kederi fil hayati>gibi.

İhtilaç ederse; ayak küçük parmağı;
Sağda ve solda rızık ve maldır.

Yazdı bunu yadigâr, imam-ı zaman
Selamet yolunu bildirdi temam
Tecrübe ile bu nameyi eyledi temam
Amel eder selamet bulursun vesselam.

Böyle seyrir ise vücudunda bir yerin eğer
Bil cenabı hakk hikmetullahtan veriyor haber
Riayet eylediler bu ilme bunca peygamber
Bu ilim bütün evliyaların rehberi oldu.

Yazdığım ahkamı sana bıraktım yad
Şüphesiz cümleniz ediniz itikat
Amel etmesine eder isen murat
Hikmetullahın Lütfi, ihsanı oldu.

Ol damar ki oynar vücudunda neden
Hikmetullahın efal tecellisinden
Kudretullahtan hak’tır onu depreden
Bütün bunlar habir sıfatının işareti oldu.

Anla işaretinden nedir haberi
O haberden zuhur eder müjdeleri
İçirir hayatta hep ab-ı kevseri
Vuslatullahın doğru yolu bu oldu.

Bu ilimde her yerde teslim olunmaz
Zira insan bir daha cihana gelmez
Zevki ruhani burda her yerde olmaz
Kanaat, hikmette bozar kaideyi

Teslim, tevekkül, kanaat zahirde olur
İlmiledün mücahede ile yol bulur
Bulur doğru yolu cemale teslim olur
Cemalde tevekkül eder, kâmilen oldu.

Efalde olan ihsanları kâmilen bilmek
ilmiledünü doğru dürüst bilerek girmek
Ki boşa gitmesin ömrünce çektiğin emek
Gerek dünyevi gerek uhrevi bulsun necatı

Eğer bütün vücut birden ihtilaç ederse
Hemen sağ ayak başparmağından başlarsa
okursa
Bunu sağ el şehadet parmağında okumalı

Hemen sağdan bir devirle işe başlarsa
Bunu dört azasıyla dahi yaparsa
Sağ ayak, sağ el, sol ayak, sol elde okursa
Mahveder celalı, bu yapmış olduğu tecelli.

Dört kuvvetle karşılandı kalp oldu münceli
Sırrı hakikatte zata bu pek büyük bir tecelli
Kemalı hakikat efali kemalden etti tecelli.
Zata marifetullah ihsanından bahşeder belli

Tecelli değişti yoktur zata zeval
Dört efalde birden okundu kemal.
Kuvvet buldu tecelli-i efalden cemal
Celal efalinden olan tecelli zail oldu.

Bu pek büyük zara eder dikkat etmeli
Sırrı marifetullahta daim cemal ile gitmeli
Kudret tecellisinin seyrini etmeli
Saadetle karşılandı celal zail oldu.

İlmiledün hayat ve saadet yeridir
Bilen erbabı kemalat dağları taşları eridir
Yedi cehennem zat üzerine gelse reddedebilir
Gösterir heybetin cihana, pek az kalır cürmü

Saadet keramet hakikat ilmi ledünde
Metanet sebat, hakikat marifetullah hep anda
Hakkın sevgilisinin efal tecellisinde
Kudret, kuvvet, saadet ilmi ledündedir eder efalini

Sırrı hakikatten kemal bahş eder
Efal cemal kudretullahtan müminler istifade eder
Zat ilmi ledünde marifetullahtan hünerler eder
Marifetullah sırrındandır sırrı efalin tecellisi

Bütün tecelliyat hep zat efalinden
Sırrı marifetullah hikmet ilminden
Şifai hakikat hep ilmi ledünden
Mükevvenatta o tecelliden eder zuhuru.

Zat hakkın kemal sırrı marifetullah hüneri
Sırrı yezdandan hikmette böyledir mukadderi
Cemal efali hep şereflendirir müminleri
Hayatı ebedi hep zatın efalinden oldu.

Kimyayı hakikattir zata, hem sırrı saadet
İlm-i ledün zata bildirdi hakikat, hikmet
Marifetullahtan zata bu bir azim devlet
Zatta sıfatullahın olmuştur, azim irfanı

Tecelliyat haktır, daima zat efalinden
İlmiledün bilindi sıfatullah nurundan
Zat düzenli terfi eder şuhudiyetinden
Kemal irfan ile işler cemal efalini

Feyzi ilahidir sıfatullahtan
Zatı tefyız etti nuru tevhitten
Zatın efali marıfetullahtan
Tecelli hakk hem sıfatullah oldu

Zat sıfatullah ile nuru tevhitte
Sırrı marifetullah, kemal kudrette
Zahir olur hakikat iktizai hikmete
Seyir eder zat, derecei terfii oldu

Zat daim tealide âli derecatta
Sırrı efal tecellisi kemalı hakikatte
Lütfi ilahide daim azim devlette
İlmiledünde vuslat, nuru tevhitte oldu.
İhtilaç nameyi şimdi güzel bildin amma
Bunun bazı hakikatleri daha var.
Kitabın tamamında bunlara vakıf olacaksın

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

  1. Anonim dedi ki:

    Hocam selamlar. Sol ayak parmaginda olursa acele mi etmeliyiz yoksa bir sey icin erken mi davraniyoruz anlayamadim