Yitik bilgiler 22 İhtilaç ederse; bütün ayak birden.

03.03.2015
118
Yitik bilgiler 22 İhtilaç ederse; bütün ayak birden.

Yitik bilgiler 22 İhtilaç ederse; bütün ayak birden.

İhtilaç ederse; Bütün ayak birden:

Sağda hicret olur;
Solda küffara perişanlık olur.

Sağ ayağın bu ihtilacının sebebi soldan çok devir yapılmış olmasındandır. Sağ ayak ayrılmak ister vatanından. Bu efalin çok yapıldığı yerden müminler ayrılır, yani yerlerini küffar istila eder.O nedenle sol devri hikmetullahta kesinlilikle yasaklanmıştır..
Bu efali böyle aşırı yapmak zat için doğru değildir. Sağ ayak müminler ve evladından kızları ve kadın akrabalarıdır. Aile efradı denilebilir.

Soldaki ihtilaç ise aşırı derecede sağ devri yapılmasından ileri gelir, küffara perişanlıktır. Ancak kendisi dahi sol ayakta olduğundan özellikle maddi açıdan sıkıntıya düşer. Bu dahi böyle aşırı olarak yapılmamalıdır. Günde bir akşam gece için bir sabah gün için yapılması yeterldir.

Solda olduğunda bir sağ devri yapılmalı ve sağ el şahadet parmağı ile sol ayak başparmağından başlayarak sağ ayağa çekilen hakikat kapısında
< Niğmeten halalen tayyiben >okunmalıdır.

Sağda bu ihtilaç olduğunda,
Sağdan bir devir yapıldıktan sonra, sağ el sağ ayak üzerine konarak, şahadet parmağı, sağ ayak başparmağının üzerinde olarak;
< La ihtilacı riclül yemini, ene basitün bi basiti, ene sabitün bisebati, fil hayati ve bi hayatil bekai> şeklinde de okur.
Sağ ayak başparmağı iner kalkar şekilde okunur. Tabii el parmağı dahi birlikte aynı hareketi yapmış olur. Yeterince okunduktan sonra, sağ el sağ dizde yeniden aynı dualar okunur. Efalde tedenni ile düşürülür. O tecelli zail olur.

Solda olduğunda zat kendi hayatının tehlikeye düşmemesi için,
Öce sol ayak başparmağında, hemen ardından sol el sol diz üzerinde

<La ihtilacı riclül yesari fil hayati ve fil ihyai bi efalil kemali> okur.
Zat kendi hayatının bekası için bunu yapmalıdır. Hz Allah teala habir sıfatından sana haberini verdi.
Hakk’ullah’ta noksanlık yoktur. Lütfünden sana beyan ediyor. Eğer efali cemal ile o tecelliyi karşılamaz isen (Zekeriya, Yahya; Nesimi ve Hallaç-ı Mansur gibi) hayatını kaybetmiş olursun.
Vebali senin kendi boynunadır. Hakk’ullah’ta kusur yoktur. Sana kendi yaptığın efalinin sonucu oluşan tecelli haber verilmiştir. Efalin sahibi dahi sensin. Cenabı hakk sana oluşmuş tecelliyi haber verir. Sen ister değiştirirsin, ister neticesine razı olursun.
Bilmeyenler için belki hoş görülebilir ama sana haberini işte bildirdik. Hemen müdafaa gerekir.
Ayrıca sol ayakta zatın yakınlarından oğlu ve akrabaları dahi vardır. Onları da korumak lazımdır. Müminler dahi sıfatıdır ki erkeklerdir. Küffar sıfatı esma ile sol tarafından tecrit edilmiş olur.
Evvela sol ayakta sol ayak başparmağı depreşilerek okunur, sonra sol el sol diz üzerinde aynı esmalar okunur ve o tecelli düşürülür.
Allah ismi sol ayakta da sol elde de okunmaz. Buna dikkat şarttır. Okursa şiddetle celal tecelli eder. Karşılaması güç olur.
Belden aşağı azaları hareket halinde iken sağda bile Allah cc. İsmi okunmaz.
Yürürken İçinde Allah ismi olan ne esma ne ayet ne sure asla ve kat’a okunmaz.

Sağ devirlerinden küffar perişan olur.
Ancak celal saatlerinde bu fazlasıyla yapılmaz. Saatlere dikkat etmek lazımdır. Cemal saatlerine özellikle Zührede ve Kamerde yapılır ki dünyada ve İslam ülkelerinde celalın gücü azalsın. Bütün bunlardan anlaman gereken, hikmet ilminin önemini kavramaktır.
Hikmetullah oyun yeri değildir.
Ol dersin olur. Öl dersin ölür. Sıfatullah ve melekler ne dersen onu tecelli ettirirler.
Emre amade varlıklardır.
Bu ilim kusursuz tatbik ister.
Ne yaparsan bilerek yapacaksın.
Sonucun ne olacağını bilmediğin işlere girişmeyeceksin.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.