Yitik bilgiler (09) İhtilaç ederse Kürek kemiği

Yitik bilgiler (09) İhtilaç ederse Kürek kemiği

İhtilaç ederse Arkada KÜREK Kemiği;

Sağda rahmet yağar,
Solda Kurak olacak işareti.
Avam insanlara sadece bir malumattır.
Ama zata mahsus bir hürmeti ledünyedir.

Solda ihtilaç varsa kuraklık oluyor, rahmet kapısının açılması gerekiyor demektir. Eğer yağmur yağarken sol kürek ihtilaç ederse, rahmete mani olacak bir tecelli oldu, hava açılacak, dilersen engelle, dilersen razı ol demektir.
Yağmura çok ihtiyaç olduğu zamanda;
Zat sağ ayak başparmağında okur < yünezzülül rahmeti > Aynı saatte, ardı sıra sol elde okur.< Allahümme yüzidül rahmeti> Bu nüzule dairdir. Ancak zat okur. Avam bunu okuyamaz. Ticaretinde tedenni olur. Bu efalde tenzil edilmiştir. Öce aşağıda okundu, sonra yukarıda. Aşağıdan yukarıya gitti cezbe-i ruhaniye. Sonra sol ayakta okur. Yünezzülül rahmeti>
Ve sonra sol el sol dizi üzerine koyarak sol şehadet parmağı ile okur.<Yünezzülül rahmeti>
Bütün bu okumalarda parmaklar oldukları yerde aşağı yukarı hareket ettirilir. Yani efal yapmış olur.
Söylediğimiz gibi bunu ancak ilm-i ledünü yeterince öğrenmiş, nur gören zatın yetiştirdiği ihvan okur ya da zat kendisi okur. Burda nüzule dair iş yapılmıştır hem esmada ve efalde Hava bulutlanmaya başlar. Zat gündüz bile olsa sol yanı üzerine yatar ki sema soğuk olur ve bulutlar alçalmaya başlar. Artık yeterince yağmur yağıncaya kadar aynı esmalar ve kalınır. Sol el ile tespihle rahmete dair bir ayeti kerime okunur. Eğer herhangi bir tehlikeli işaret alınırsa zuhalde koruma yapılmalı. Tehlike geçmezse rahmetin alınmasından vazgeçip zühreye yeniden ulaşılıp o tecelli savuştuktan sonra yeniden rahmet duasına girilmelidir. efale devam edilir.
Aşırı rüzgâr, fırtına olursa sağdan devir o şiddeti engeller. Çok ileri derecede şiddet olduğunda, sağ el şehadet parmağı ile sol dizin üzerine koyarak<Ya halimi bi hilmiyeti, ya sakini bi sükûneti, ya elyen bi liyneti > okursun şiddet teskin olur. Bu durum Halk isyan ettiğinde de okunur. Anarşi zamanlarında okumanın yararı da olur. Hele üçlerde yaparsan aniden sükûnet tecelli eder. Mesela müşteride, şemste ve zührede okursun; üçler olur. Hem de hepsi cemal olduğundan çabuk sonuç alırsın.

Sağ kürek kemiğinin rahmete işaret olduğunu yazmıştık. Çok şiddetli yağması halinde haberleri takip etmeli. Aşırı sellere, seylap yapmasına izin verilmemelidir.
Her şeyin aşırısı mal ve can kaybına sebep olur. Bir de her hangi bir efali uzun süreli yaptığında değiştirmekte zorlanırsın. Hayrete sebep olur. Zahmet çekersin. Hikmet eğlence değildir.

Dolu yağması halinde; Hemen kıbleye yönelir, elini namazdaki gibi bağlarsın ve yüksek sesle ezan okursun. Bağırmak şeklinde değil, kendin duyacak şekilde. Ardı arkasına okursun. Şiddet az ise ilk ezan bitinceye kadar dolu yağmura döner. Şiddet fazla ise birkaç kez okuman gerekebilir. Bunu her müslüman yapabilir.
Sabi çocuklara okutulabilir. Mümkünse abdestli olunmalı acilse abdestsiz de okunur. Zarar ziyan önlenir. Sevabı büyüktür. Bunu her müslüman bilmeli, tecrübe etmeli, başkalarına da öğretmelidir. Bu bir hizmettir. Doğada, hakikatte iki güç birbiriyle zıt olarak varlığı meydana getirir. Celal yıkıcı cemal yapıcıdır. Her iki güçte Allah’a aittir.Şeytana güç isnat etmek şirktir.Şeytan Allah’ın celalinden güç alır.Bir yanlış söz söylemez,yanlış iş işlemezsek ona fırsat vermezsek hiçbir şekilde zarar veremez.Ataşe yaklaşmak gibidir. Fazla yaklaşmazsan yakamaz.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir