Seğirmeler (anlamları ve savunma yolları)

Seğirmeler (anlamları ve savunma yolları)

 Seğirirse:

’’Ol damar ki oynar arasıra neden/
Hakk’tır onu hikmeten depreden/

Dikkat et de anla nedir işaretini/
Çok kısa zamanda bekle beşaretini’’/

’’Seğirir ise vücudunda bir yerin eğer
Cenabı hakk hikmetullahtan veriyor haber
Riayet eylediler buna bunca peygamber
Bu ilim tüm evliyaların rehberi oldu.’’

Başın tepesi seğirmesi:

Cahtan verir haberi.
Cah: Mensubu memuriyet, rızıktan nasip, vuslat derecesinde nimet bolluğudur. Müdafaa gerektirmez. Çünkü saadet, memuriyet, rütbe, rızık ve saadettir. Ticaret ziyade; hayat sıhhat ve afiyettedir. Manevi olarak velayet derecesine çıkmak, ihtilaç ilminin verilmesi anlamına da gelir. El Habir ve El alim esmalarını okuyup tecelli ettirdiğinde, ihtilaç ilminin verilmesi anlamında başın tepesi şiddetle seğirir.

Başın tepesinin sol yanı seğirmesi:
Hükümetimiz tarafından celali işlere; askerlik, polislik gibi görevlere tayin edilir.

Başın tepesinin sağ yanı seğirmesi:
Devlette sivil memur olarak görev alır.

Başın yan tarafı seğirmesi.
Sağda ve solda hayır haberdir.

Sağda ise; müminler tarafından veya bir kadın tarafından hayırlı haberdir.

Solda ise; celaldan,erkekten verilecek habere delalettir. Her ikisinde de müdafaa istemez.

Solda olan ihtilaçta içine bir korku düşerse, besmeleye; ya dafiun, ya maniun esmalarını ekler; zatımı ve sıfatımı korumanı niyet ederim diyerek, sağdan bir devir yaparsın.Sağ devri ile ilgili yazımızda nasıl yapıldığı kayda geçirildi. Zat kendinsin. Sıfatın ise evladın, ailen, akrabaların ve müminlerdir.

Seğirirse Başın önü, alının bitip saçların başladığı yeri,

solda: tereddüt ederek endişe ile girdiği bir işten yahut çıktığı yolculuktan, malı, canı, girişimi zaferle sonlanır. Her türden varlığı emniyettedir.

*Başın tepesi ön bölüm, alının bitip saçların başladığı yerin tam ortası:  Büyük nimet ihsan maddi bolluk ve refah. Büyük nimet, ihsan, maddi bolluk ve refah.

*Başın tepesinin sağ ön kısımı saçların başladığı yer ihtilaç olursa;

Kişi muradı her ne ise kavuşur, beklediği işi olur. Umduğuna beklediğine nail olur. Muradını sana verdik anlamı taşır. İhtilacın şiddeti tecellinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Bu gerçek bütün ihtilaçlara şamildir. Başın tepesi ön taraf alnın bitip sacın başladığı yer, Hepsi ayni hizada solu korktuğundan emin olmak, güvende olmak. Ortası büyük nimet, rahatlık, refahtır. Sağ tarafı da geniş anlamıyla muradına kavuşmaktır.

Alın Seğirmesi
Sağda rızık bolluğu, solda hayır haberdir.

İki kaş arası seğirmesi:
Sağda ve solda dostluktur. Kaşın burunla birleştiği nokta sağ yana kayarak seğirirse kadın veya müminden dostluktur. Veya siyaseten bir ülke ile dostluktur.
Solda ise, erkekten dostluk veya siyaseten gayrimüslim bir devletle dostluktur. Müdafaa gerekmez.

Kaşların evveli, başladığı mahal seğirmesi:
Sağda ve solda dostluktur.

Kaşların orta yeri seğirmesi:
Sağda rızık gelir…
Solda yine mala dair(zarar nedeniyle) keder olur..Sağda ise, rızık, cemalden tecellidir. Sıhhat bulmak, nimeti uzmaya kavuşmaktır. Şükretmek gerekir.

Solda ise; oluşacak kederi savunmak, engellemek icabı hikmettir.. Bunun için: sağ el şehadet parmağını sol kaşın üzerine koyup (Allahümme La kederi ve la zararı fil hayati )okuyup sağa doğru çekmek gerekir. Ve sol elini sol dizi üstüne koyup, şehadet parmağını olduğu yerde deprederek(yukarı aşağı indirip kaldırarak)La kederi vela zararı fil hayati, enel Hayyul baki)okunur. İhtilaç kesilinceye kadar okumak gerekir. İhtilaç olur olmaz ilk uygun saatte okursan çabuk zail olur. İhmal edersen tecelli belli bir dereceye kadar devir eder ki geri çevirmek zor olur. Yani birkaç gün müdafaa etmek zorunda kalırsın.

Kaşların (sonu) nihayeti seğirmesi:
Sağda hüzün, solda servete delalet eder.

Sağda ise: Hemen sağ el şehadet parmağını sağ kaşın ucuna koyar (Allahümme La hüzni fil hayati ) okur, sağa doğru çekersin.

Gözün üst kapağı seğirmesi:
Sağda güzeldir.( kitabın orijinalinde güzeldir yazmasına karşılık, tecrübelerimizde tam tespit edilemedi)Başka ihtilaçlarla karıştığından bilinemedi. Kedere geldiğinden şüphe edildi.Kalbe düşen tedirginlik kedere geleceğine işaret sayılmalı, (Allahümme La kederi ve la zararı fil hayati )okuyup sağa doğru çekmek suretiyle savunma yapılmalıdır…Kalp emniyet telkin ederse müdafaa etmek gerekmez…

Sol göz üst kapağının seğirmesi ihtilacı ölüme kadar giden acı haber işaretidir.(Çok kere tecrübe edildi ki büyük kederlere işarettir. Korunmak üzere dua ettiğin hallerde hangi kederlerin önlendiğini anlamak mümkün değildir..İhmal ettiklerimde çok büyük kederlere neden oldu. Asla ihmal edilmemelidir.Aksi taktirde insan çok üzülebiliyor.İhmal etmeseydim bu ölümü önlemiş olacaktım,ya da bu kaza olmayacaktı,bu zarar oluşmayacatı gibi.)

İhtilaçlar,el habir esmasının gereğidir. Rabbimiz bütün mahlukatı ile düzenli haberleşir.Her yarattığının her halinden haberdardır,haberdar eder.Muallak(henüz beşeriyete intikal etmemiş) kaderde  olan hükümleri haber verir. Yani eceli kazayı önlemek için bildirilir. Duasını yaparsan o kaza(affedilerek) önlenir. Eceli müsemma olan durumlarda ya haber alınamaz, ya müdafaa etmek nasip olmaz. Eğer Allah dua etmene izin verdiyse kabul edecek demektir..Dua ettim de kabul olmadı demek hatadır…Ya yeterli dua etmedin yahut ettiğin dua İMKAN DAHİLİNDE DEĞİLDİR…yahut senin için hayırlı değildir… Rabbimiz dua etmeni, o zararı önlemeni istiyor ki sana haber veriyor. Kader konusu çok yönlü bir meseledir. Burada bir hadisi şerifi zikretmekte fayda vardır.

Peygamberimiz sa. buyurdu ki:
Sadaka veriniz. Sadaka kazayı belayı önler ömrü uzatır.’
Bundan anlıyoruz ki eceli kaza önlenebilir. Şeytan seni yanıltmasın. Söylenilene uy. Tecrübe et. Bu ilim tecrübe sonucu edinilmiş ve faydalanılmak üzere kayda geçirilerek yayınlanmıştır..

Bazı hallerde  müdafaa etmekte geciksen, olay gerçekleşse olayın hafif atlatıldığını görürsün. O nedenle asla ihmal etme. Bu ihtilaçta sıfatın olduğu kadar, zatın da dâhil olduğundan ve ölüme kadar haber verildiği için hayatını korumak açısından ihmale gelmez. Solda bu ihtilaç (sol göz üst kapağı) olduğunda hemen sağdan bir devir eder, Besmeleye; ya dafiun, ya maniun esmalarını eklersin. Veya ayet el kürsi ile sağdan devir edersin. Devirden çıkmadan sağ el şehadet parmağını sol gözün üstüne koyar,( Allahümme la ihtilacı vela kederi fil hayati. Ya hayy el baki bi hayatil beka-i ve bi dul el ömrü fil hayati.)
esmalarını dokuz kere okur, sağa doğru çekersin. Sonra devirden sol adımını ileri atarak çıkarsın. İhtilaç devam ederse sen de müdafaaya davam edersin. Kaç gün sürerse sen de dualara devam et. Ta ki ihtilaç zail (yok) olana kadar.
Savunma yaptığın halde ihtilaç birkaç günü geçerse  bu sefer okuduktan sonra parmağını sola doğru beş on santim çekersin.

Efal ve evkat ilmini bilmeyenler bu söylenilen işleri namaz vakitlerinde yaparlar.Kişi evkat ilmine vakıf ise yani Cemal ve celal vakitlerini biliyorsa zühre’de, kamer’de veya müşteriden birinde okumalıdır. Bu ilim derinliğine hadsiz hudutsuzdur…Zat hangi saatte düzenli kalıyorsa teshirde ilerleyerek o saat bulunur, devamlı orada kalınarak okunur. Bu kitabı elinde bulunduran kişi hakikat ilmine vakıf demektir. Düzenli okuyup, düşünüp,tecrübelerle kendisini geliştirmelidir. Bundan daha değerli ne olabilir. Akıl sahiplerine bu tembihe bile gerek yoktur.

Gözün alt kapağı seğirmesi:

Sağda haber;
Solda hışımdır. (hışım; ani, beklenmedik şiddet,zarar,ziyan içeren bir gelişmedir.)Bu ihtilacı alan zat hemen savunmaya geçerek; Sağ el şehadet parmağını sol göz kapağı üzerine koyup (La hışmi, vela hışmıke vela hışme hüliyy )yeterince(7-9-11-19 -21 gibi bir sayıda okumalı, sağa doğru çekmelidir.. Ve devamla namaz oturuşunda olarak sol elini sol dizi üzerine koyup bunu okumalıdır. ( Hayyul cismaniyeti ve bi ruhaniyeti, fi deymumiyeti fil hayati ) Bütün bunları yapmadan önce Sağ devri yapmak,devir içinde olarak bu efalleri yapmak suretiyle savunma yapılmalıdır.

Gözün kuyruğu seğirmesi:
Solda mal elde edilir,
Sağda güzel, hayır haberdir.

Sol göz kuyruğundan bir parmak solu: devletle olan işlerinde zorluklar,Hükumetten herhangi bir iş için takip,üzücü acı haber, büyük keder demektir..Sağ el işaret parmağı ihtilaç edilen yere konularak
(La kederi vela zararı vela ziyanı fil hayati) şeklinde okuyarak müdafaa etmek lazımdır.

sağ göz kuyruğunun bir parmak sağı; Devlette yahut bir kurumda, şirkette işi hallolur, olumlu sonuç alır, işlerinde olumlu gelişme kolaylık,mutluluk olur.Şükür edilir.

*Keşifte sadece “kulak” görmek;  o gün için beş vakit namazında, ibadetinde, planlarında aksama olmayacak demek. Namazı ibadeti korunuyor yardımcı olunuyor demek

Gözün üstü seğirmesi: (Kirpiklerle kaş arasındaki bölüm,kirpikler seğirimeden )ihtilaç ederse;
Sağda, görüşmek istediği halde dostunu göremez;
Solda ise aradığı ile buluşacak görüşebilecek demektir..
Sağdaki ihtilaç ziyade derecede ise bir dostun seni ziyareti çok istediği halde izin çıkmamıştır. Öce bir uygun cemal satında sağdan devretmek ve bunu okumak gerekir. Sağ el şehadet parmağı sağ göz üstüne konur.
(La ihtilacı fevga aynel yemini fil hayati ) okunur. Maksat hâsıl olur.

Göz bebeği seğirmesi:

Sağda hafif geçirilen bir hastalık,
Solda sürurdur, mutluluktur.
Sağda ise; Sağ el şehadet parmağını sağ göz üzerine koyup,(la ihtilacı vela renci) okur, parmağını yavaş yavaş sağa doğru çekersin.

Gözün pınarı seğirmesi:
Sağda levm, (gıybetin yapılıyor demektir.)
Solda zeyn işaretidir.
Sağda ise hemen Sağ el şehadet parmağını göz üzerine koyup okursun. (la ihtilacı vela levmi film hayati)

Levm bir insan hakkında fena (kötülemek) söz söylemektir. Burada senin gıyabında kötü konuşuluyor demektir. Karşıladığın takdirde gıybet edemezler. Fitneyi vaktinde önlemiş olursun.
Solda zeyn demek servet, mal demektir. Yeni bir elbise giymek, düğün dernek gibi yerlere gidip mesut olmak, misafir gelmesi vb gibi…-Müdafaaya gerek yoktur.

Göz bebeğinin altı seğirmesi:
Sağda güzel,
Solda hışımdır. Sağ el şehadet parmağı ile sol göz üstünde okunmalıdır.(la ihtilacı ve la hışmi ve la hışmike fil hayati) okuyarak sağa çekilir.

Burun deliği seğirmesi:
Sağda hüzün,
Solda kahır oldu. Hemen sağ el şehadet parmağını burun deliğinin sol yanına koyarak ( la ihtilacı vela kahrı vela gazabı fil hayati )okur sağa doğru çekersin…
Sağda dahi aynı şekilde bunu (la ihtilacı vela hüzni fil hayati) okur sağa doğru çekersin.

Dudak içi seğirmesi
Dudak ister alt dudak olsun ister üst dudak içten seğirirse;
Sağda zarar;
Solda güzeldir.
Sağda ise sağ el şehadet parmağı ile dudağın içine koymak suretiyle (la ihtilacı vela zararı vela ziyanı fil hayati) okursun.

Üst dudak seğirmesi:
Sağda ve solda cesarettir.
Sağda cemalden cesaret, solda celalden cesarettir. Müdafaa gerektirmez.

Alt dudak seğirmesi:
Sağda ve solda korkudur.
Sağda az olur, solda çok.
Solda ise  (la ihtilacı vela havfi fil hayati,ela inne evliyaullahu la havfün aleyhüm valahüm yehzenun) okursun. Sağa doğru çekersin.

Yanaklar seğirmesi;
Sağda az solda çok utanmaktır.Sağ el işaret parmağı ihtilaç eden yere konularak (la ihtilacı ve el iyazü billahi teala fil hayati ) diye okumak lazımdır.

Alt çene seğirmesi:
Çenede her hangi bir damar seğirirse yakınlarından birine ölüm yakın demektir.
Çok kuvvetli şakırdar şekilde ihtilaç etmişse kendin için ölüm tecelli etmiş, Azrail görevlendirilmiş demektir.
Efal ile yapılır çaresi. Korkma ve gereğini yerine getir. Hemen; hangi saat olursa olsun aşağıdaki tarif üzere korunma yap.
Sağ el parmaklarının tamamı ile çenenin sol yanını ay şeklinde tutar, başparmağını sağ tarafına koyar ve bunu okursun.
(la ihtilacı fil hayati vel cismaniyeti vel ruhaniyeti illa ihya-i fil hayati.Ya hayyel baki bi hayatil beka-i ya muhyi ente halukun ya muğdike iğdaike hayti cediden ve ömren davilen bi lutfike ve bi keremike ya ekramel ekramin.)okur birkaç gece sol tarafına yatarsın.İhtilaç tekrar ederse sen de savunmayı tekrar edersin…Birkaç gece soluna yatarsın ki sağ tarafın sol yanından hararet alarak hayatın bekasının sağlar. ledünde sol harareti sağ ise soğukluğu temsildir.Zat uzun süre sağ yanına yatmış vücudu soğumuştur..Bu hikmetullahta yasaktır.birkaç gün sola yattıysa birkaç gün de sağına yatarak denge sağlamalıdır.vu tembihat zat evliyası için çok önemlidir.Çünkü yerler ve gökler zat ile tevhittir.Çok sola yatarsa ye sıcak gökler soğuk olur..Aksi durumda ise yerler soğuk semalar sıcak olur..
Uygun saate varınca yeniden okursun. Sağ devri yaparak korunursun. Sağ devrinde besmeleye ‘’ enel hayyün ve enel muhyün’’ esmaları eklenerek okunur. Veya Besmeleye ‘ ya hayyul baki esmalarını ekleyerek okursun.’ İhtilaç kesilir. Devam ederse, sen de okumaya devam edersin.
Bu ihtilaç bana onlarca kere oldu. Savunmakla geçti. Korkarak panikleme. Allah’a dua et yeter. Bu tecelli kendi efalinden kaynaklanmıştır. Şimdi gereğini yaparsın geçer. Sadece geciktirme. Savunmayı ilk haber aldığın saatte yap. Sonra teshirde zühreye ulaşarak düzenli zührede durarak devam edersin. O ihtilacın devam ettiği dönemde geceleri sol kolunun üstüne yatarsın. Vücudunun soğuduğunu anlarsan birkaç gün sol tarafına yatmalısın. Gribal enfeksiyonlarda ilaç almakla beraber sol yanın üzerine yatarsın.Sağdan devirle besmeleye el şafiun ve el kaviyyun esmalarını ekleyerek savunma yaparsın.
Bu tecelli çok sol devri yaptığında ve sağına fazla yattığın için de olabilir. Sol kol üstüne yatmakla vücudun ısınmasını sağlarsın. İnsanın sağ tarafı soğuk, sol tarafı hararetlidir. Soluna yatınca sağ tarafın, sol yanından hararet alır. İlm-i ledün hikmeti böyledir. İnsanlar hareketine dikkat etmelidir. Nur görenler daha da bir dikkatli olmak zorundadır.
Hiç bir işi kesretle yani aşırı ısrarla yapmamalıdır. Bu pek büyük bir nasihattir. İtikat edersen canın kurtulur. Bunu, hem Hafız Hüseyin Kemal hazretleri elli yıl tecrübe etmiş, yazmış, hem hocam Hacı İsmail Fidan hz kırk yıldan ziyade tecrübe etmiş hem de bu fakir, hizmetimiz süresinde onlarca kere tecrübe ettim. Hele bir seferinde bilerek müdafaa etmeyip, ölüme çok yaklaştım, sonunda uyarılarak kendimi savunarak döndüm.İleride ibret olsun diye yazacağım inşaallah..Çok büyük bir hata idi. O andaki düşüncelerimin Celalın(şeytanın) bir tuzağı olduğunu,ölümlerden döndükten sonra yaşadıklarımdan anladım.Müthiş bir deneyimdi.

Kulak seğirmesi
Sağda solda hoş haberdir.
Sağda cemalden hoş haberdir ki müminlerdendir. Veya bir kadından haberdir.
Solda dahi bir erkekten hoş haber demektir. Ama bu ihtilaçta saatleri güzel bilmek lazımdır. Celal saati midir? Cemal midir? Eğer zaman kamer saati ise mutlak sağda ve solda müminlerden hoş haberdir.
Utaritte ise bir kadından hoş haberdir. Ama haberin sonunda celal tecellisi vardır. Böyle ise hemen sağdan bir devir yapmak lazımdır ki Semsten Utarit’e tecelli intikal etmesin. Eğer bu ihtilaç Müşteride ise devlet tarafından hoş haberdir.
Merihte ihtilaç alındıysa, celaldan bir tecelli vardır. Zuhalden tecellidir. Ancak Merih makam-ı sıyanet olduğundan muhafaza durumu olduğundan hoş haberdir. Hayırdır.
Eğer ihtilaç zuhalde alındıysa o haberde hoş olsa da bir celal söz konusudur. Hem sağdan bir devir yapıp uygun esmalar okunmalıdır. Çünkü Zuhal onu Utarit’ten devr alacaktır. İlle de celalidir. Sakınmakta fayda vardır. Alınan ihtilaç utaritte alındıysa semtsen bir haberdir ki ille de dostluk üzeredir.
Bu durumu açıkladık ki bütün ihtilaçlarda bu hususa dikkat etmelidir.Alınan işaret bir önceki dostundandır.Dost saatin karakterine göre o haberi tahkik etmek gerekir.Buna dikkat edilmelidir.

Dil seğirmesi
Bir gizli sırrı hikmetten edecek beyan. Dilin ortasında ihtilaç olursa bir gizli sırrı açıklar. Dilin ucunda olursa küçük sırları söylersin. Bu daha ziyade hikmet işiyle ilgilenenler arasındaki sohbetlerde olur. Öğrencinin o sırrı hak etmesiyle Allah izin vermiş demektir.

Gırtlak seğirmesi
Sağda rızık ziyadeliği,
Solda ihsan demektir.

Boğazın dışı seğirmesi:
Sağda mal,
Solda gam. Hemen sağ el şehadet parmağını boğazının sol tarafına koyup okur ve bir sağ devri yaparsın.

Boğazın içi seğirmesi:
Zevk ve sefa ile güzel yemekler yiyeceksin demektir. Hıçkırık şeklinde olursa, yine nadiren yediğin, zevk alacağın ziyafet nitelikli bir yemek yiyeceksin demektir. Daha yemeden şükrünü eda edebilirsin.

Boynun sağ tarafı seğirmesi:
Kendin ve müminler sıkıntıda.
Sol devri çok yapılmış demektir. Bu keyfiyet zat için geçerlidir ki, zat çok sol devir yaptığından müminler sıkıntıya girmiştir.
Bu ihtilaç sair kişilerde olursa sıkıntıda olan kendisidir. Evladı ayalidir. Hemen bir sağdan devir yapılır. Durum değişir. Zat için sağ devirden sonra gezintiye çıkarak geniş bir sağ devir daha yapmakta icap eder.

Boynun sol tarafı seğirmesi:
Zat kendisi ve küffar sıkıntıda demektir.
Zat hemen bir sol devri yapar ve Zührede bunu okur. Sağ elin şehadet parmağını boynun sol tarafına koyar Tecelli değişir.

OMUZ seğirmesi: I
Sol omuzdan alınan işaret celalda sukut işaretidir.
Sağ omuz işareti ise cemal sukut ediyor demektir. Sağdan devir edilir. Sağ elini sağ omuz üzerine koyar ve bunu okursun
Solda ise çok büyük keder vardır. Sağ eli sol omuz üzerine koyarak okur ve sağa doğru çekersin.
Eğer avam ise şu şekilde de okuyabilir. Sağ el sağ diz üzerine koyar şahadet parmağını deprederek sağ omuzda olan için okur.
Sol omuz için ise yine sağ el sağ diz üzerinde
Zat bunu böyle okuyamaz. Zira deprem olur. Tembih ediyorum. Zat konumunda olan buna çok dikkat etmelidir. Nedamet büyük olur.

OMUZ seğirmesi II.
Bu konuda iki ayrı bilgi vardır. Önemine binaen kaydettik. Tecrübe edildiğine göre ikinciye uyulması gerekir.
Sağda cemal sukut,
Solda celal sukut etmektedir. Her iki durumda da tehlike çok büyüktür. Ölüme kadar işaret etmektedir. Saatlerin durumuna göre tetkik etmek gerekiyor. Defalarca tecrübe edilmiştir. Yakınların ölümü bu ihtilaçla alınmıştır. İhmal edildiği zamanlarda ölümler gerçekleşmiştir. Savunulduğunda önlendiği görülmüştür. Tabii daha önce belirttiğimiz gibi bu haberler hep önlenebilir olayların haberleridir. Okursan önlersin. Okumazsan olay gerçekleşir.
Eğer sağda ise müdafaa ettikten başka, birkaç gece özellikle sol tarafına yatman gerekir. Müdafaanın da zührede olmasına dikkat edilmelidir. Okunacak dua bir öncekinde yazıldı.
Sol omuzda olursa:
Bir öncedeki şekilde okunduktan başka birkaç gece sağ tarafına yatmak gerekir. Sukuta dair efal ve esma okunmuştur. Keder büyüktür. İhmal etmeyip müdafaa etmelidir. Bu ihtilaç devam ederse savunmaya devamla otururken sol ayak sağ ayak tarafından bağlanmalıdır. Ayakta dururken sağ ayak önde olmalıdır.
Havada kesafet olup bulutlar kuvvetli olduğunda çakan şimşeğin rengine dikkat edersin.Bembeyaz ise Sol ayak arkada sağ ayak önde olarak durursun.Kalabalık arasında olduğunda gizlice sağ elini sağ diz üzerine koyup şehadet getirirsin. Efal yaparak.Ve ellerini namazdaki gibi bağlarsın.Şiddeti azalıncaya kadar öyle davranırsın.
Eğer Şimşek kırmızımsı, turuncu renge yakınsa, yani çok parlak değilse yıldırım düşmesi söz konusudur. Hemen sağ deri yaparak şiddeti azaltmanın çaresine bakarsın. Eğer nur gören birisi isen sen dahi bu işleri yapabilirsin. Zat isen zaten sözümüz hep sanadır. Bir an bile gaflet etmemeli ümmeti muhammedi ve kendini korumalısın. Bilmelisin ki celalda merhamet yoktur. Ayırım yapmaz. Hatta sana tam düşmandır. Esas mücadele celala karşıdır. Zaruret olmadıkça celal efali yapmamalısın. Celal tecelli ettiğinde onun kendi efalinden olduğunu ve anca cemal efali ile teskin edilebileceğini unutmamalısın

Nur-u tevhitten murat, ilmi-ledün dür
İşlenen efal sırrına, Hikmetullah dediler

Efal-esma bilgisine, marifetullah denilir
Yapılan tecelli edince, adı hakikat oldu.
Tevhit-i nur-u muhammetten, şeriat oldu
Musa zuhalde, Davut merihte, İsa utaritte
Oldular tevhit; Muhammet zührede oldu
Bu yüzden, Zühre cümle tevhitleri bozdu

Görülen nurların vahyinden kur’an oldu
Muhammedin vücudu levhi mahfuz oldu
Sıfatullahta nur-u tevhit onu hıfz etti
Bu ilimden tecelli, makbul şeriat oldu

Ey aziz, sakın hayrette istifrak olma
Hakikat budur, gayrinde allah arama
Hikmetullah böyle, başka gerçek arama
İlahi ihsandır, halka eyle yardımı

Koltuk altı seğirmesi;
Sağda ve solda zahmet (zorluk) gösterir.
Sağda ise sağ elini sağ dizi üzerine koyarak okur.
Solda ise, sol elini, sol diz üzerine koyarak bunu okur.

Hayatta en Hakiki Mürşit Allah ilmidir. İlim konusunda en büyük rehber ise Hz Muhammed Sallallahu vessellem olup;Gerçeğe giden yolda bütün insanlığa ondan gayrı mürşit yoktur.Bize Kur’an-ı Kerimi ve hadislerini ve bu ihtiyaç ilmini bildirdi.
Şimdiye kadar bu ilim çok gizlide idi. Hafız Hüseyin kemal onu umum insanlara bildirmek arzusu ile açığa çıkararak eşe dosta yazdı, verdi.
Allahu tealanın er Rüşdi (El Raşidün ) isminin tezahürüdür. O’nun ismi kemali sıfatı aliyesinden dostlarını irşat eder. Zahirde ilim ilm-i şeriattır. Batında bu ilim, ilm-i ihtilaç ve nur görmek ve sırrı marifetullahı bilmek, efali ledünyeye vakıf olmak ve insanlığa hizmet etmektir.
İhtilaç ilminden başka ilm-i nur ki sırrı marifetullahtır.
Ve diğeri İlm-i Efal ilmi ki Kemalullahtır. Bütün bu ilimler insanı
Allah’ın; Nur-u Cemaline; sıratı müstakimde, nur-u hidayette olarak vuslata ulaştırır.

Nur-u tevhitte ki sıratı müstakimden murat nur-u hidayettir.Yani nurların işaretlerine dikkatlice uyarak gitmesi için,hikmet ehline işaret,tembihattır.Yani her yaptığın işinde nurlar görmeye başladığında ,o gördüğün nurların işaretlerine dikkat et,o nurları kendine yodaş kıldık celalını cemalını vahyen bildiriyor.Cemal olanları yap celal olanları tecrit et demektir.

Bilesin ki azizim seğirmesi;
Allah teala hazretleri sevdiklerine Habir sıfatından, ihtilaç ile her kazayı haber ederek, değişken her tecelliyi önceden bildirir.
sevdiklerini kemale ve nur-u cemale ulaşmaları için her türlü yardımı yaparak vuslat için yolunu nur-u hidayette açar.O işaretlerin ne anlama geldiğini bilip,istenmeyen tecellilerin (efalini değiştirerek ) zahire zuhurunu önler.Şeri şerife uygun hayatın devamına ve saadete dair olanları yapar. İşte kemal budur.
Nur-u sıfatullahta daima inkişaf (gelişme )ile hicaba sebep perdeleri tek tek ref edip (açıp) nur- sıfatullaha şahit olur.
Yani tevhide ulaşır.Bir diğer adıyla Miracına ulaşır.Oradan,hizmet etmek üzere yetki almış olarak yeniden, Hakk’tan halka nüzul ile insanlığa tenezzül eder.Sırrı celal efallerini tecrit edip,işlemez.
Sırrı cemal efalleriyle ve esmalarıyla insanlığa Kur’an-ı Kerim’in doğrultusunda hizmet eder. Eğer Zat olarak tayin edilmişse Hz: Muhammed efendimizden tayin ile manevi mühür kendisine teslim edilir. Bu mühür dahi Nurdandır ve ancak alanla verenin bilgisindedir. Bir başkasına bu sır kapalıdır. Yetkili kılınan evladı resulden olan zat ilimdeki inkişafı derecesinde ve tevhit olduğu esmalar doğrultusunda bir dönem dünyayı (genel tecellilerle) yönetir. Öyle yetkilerle gelmiştir ki isterse şeriatta değişikliğe gidebilir.Ancak eğer insafı varsa Kur’an’a tam uyar.Yoksa nefsine uymuş olur.Kendisinden sonra gelen zat o durumu değiştirir.Eğer cemalde tevhit olduysa (beyaz nur ile) zamanı barış içinde geçer. Celalda tevhit olduysa; (kırmızı nurda)Zamanı çok çetin geçer.
Eğer Kemalde (Yeşil nur ile) tevhit olduysa zamanı kemalde geçer.
Zat evliyaları ya beyaz nur ile cemalde, ya kırmızı nur ile Celalde veya Yeşil nur ile Kemalde tevhit olurlar. Başka sıfat nurlarında;
Siyah nurda, turuncuda, morda tevhit olup ta dönebilen olmaz. Mavi nurda ve sarı nurda tevhit olanlar dönebilir ancak onlarda şehit edilirler.Hz Ömer efendimiz müşteride sarı nurda (adalet nuru)tevhit oldu,gelmiş geçmiş en adil yönetimi icra etmesine rağmen, şehit edildi.Peygamber efendimize yalnız maddi olarak değil manevi görevli olarak ta hizmet eden Hz.Ömer efendimiz kamer şerefinde kaldığı için,tevhidi Müşteri saatinde Sarı Nur ile tevhit oldu.Kamer ile müşteri dost olmakla birlikte cemalde sukut vardır.O nedenle şehit olmuştur.
Hz Ali Efendimiz Utaritte Mavi nurda tevhit olmuş ancak zamanı savaşlarla geçtiği gibi kendisi ve evlatları şehit edilmiştir.Dostluk makamı olarak bilip sürekli şemste kalmışlar,şemsin dostu utaritte mavi nurda,celalın en kuvvetli makamında tevhit olmuşlar.Geri dönebilmelerine rağmen huzur bulamamış Muaviye iktidarı ele geçirmiştir.Mavi ……..

Tevhitte tam yetkili olarak sıfatullahla bir olan zat celali tecrit ile cemal ve kemalde mahlûkata hizmet eder.
Bu sırlardan en önemlisi,
Allah ism-i celalı sağ el dışında hiçbir vücut azası hareket halindeyken okunmaz.
Okunduğu takdirde şiddet tecelli eder. Okuyan ve sıfatı bundan büyük zarar görür. Hayatı dahi ınkıtaya uğrar. Hz Ali ve evlatlar ve birçok veli ile peygamberin hayatı sana ibret olsun. Yanlış esmayı yanlış efal ile okuduğun anda kim olduğuna bakmadan o esmanın hükmü yerine gelir. Örneğin yanlış bir efal ile Mümit esmasını okusan ölüm gelir, Zekeriya gibi ağaç içine girsen bile gelir seni bulur. Azrail görev aldığından itibaren onu ancak, hikmette yapacağın uygun efalle ve esma ile durdurabilirsin. Maddi alandaki hiçbir tedbir onu durduramaz. Kaza geldiğinde tedbir elden gider. O kazaya karşı önceden haber alıp duasını yapabilen hakikat ehlinden başka kimse bir şey yapamaz. Ayetlerde bu hususta çok açıklamalar vardır. İleride belki bunlardan da yeri geldikçe söz edilecektir.

Allah ismi celili yalnız sağ el şehadet parmağında okunur.
Sol elde ve ayaklarda asla okunmaz. Örneğin yol yürürken besmele okunmaz. Durmuş vaziyette bismillah denir; rahmanirrahim derken adım atılır. Secdede Allah ismi okunmaz. Değil celal esması kemal esmalar bile okunmaz. Namazın tertibinden ibret almak lazımdır. Tekbir kulakta, Azım rükûda, ala sırf cemal secdede zikredilmiştir.
Yürürken içinde allah ismi celili olan hiçbir ayet ve sure okunmaz. Okunursa, okuyan ve etrafı iptilaya uğrar. Esasen islam âlemini içler acısı durumunda, yüzyıllardır bu hikmet ilminin bilinmemesinin,’’hayır zannıyla Şerre; şer zannıyla hayra dua edilmesidir.’’Bugün eldeki kitaplarda ve tarikat usullerinde öyle dualar var ki asla ağza alınmadığı gibi, akla bile getirmemelidir. Ancak zikir olarak okunmaktadır. Mevlam izin verirse nasibimizde varsa, bununla ilgili bir kitap yazmayı diliyorum.
Allah isminin dizden aşağıda okunması caiz değildir. Sakınmak gerekir. Unutulmasın.

Arkada KÜREK Kemiği seğirmesi;
Sağda rahmet yağar,
Solda Kurak olacak işareti.
Avam insanlara sadece bir malumattır. Ama zata mahsus bir hürmeti ledünyedir.
Solda ihtilaç varsa kuraklık oluyor, rahmet kapısının açılması gerekiyor demektir.Eğer yağmur yağarken sol kürek ihtilaç ederse,rahmete mani olacak bir tecelli oldu,hava açılacak,dilersen engelle, dilersen razı ol demektir.Yağmura çok ihtiyaç olduğu zamanda;
Zat sağ ayak başparmağında okur Aynı saatte, ardı sıra sol elde okur. Bu nüzule dairdir. Ancak zat okur. Avam bunu okuyamaz. Ticaretinde tedenni olur. Bu efalde tenzil edilmiştir. Öce aşağıda okundu, sonra yukarıda. Aşağıdan yukarıya gitti cezbe-i ruhaniye. Sonra sol ayakta okur. Yünezzülül rahmeti>
Ve sonra sol el sol dizi üzerine koyarak sol şehadet parmağı ile okur.
Bütün bu okumalarda parmaklar oldukları yerde aşağı yukarı hareket ettirilir. Yani efal yapmış olur.
Bunu okuyan kişi yani zat önce zührede bu efali yapar. Beş saat sonra Merihte aynı şekilde okur. Beş saat sonra da zuhalde okur. Söylediğimiz gibi bunu ancak ilm-i ledünü yeterince öğrenmiş, nur gören zatın yetiştirdiği ihvan okur ya da zat kendisi okur. Burda nüzule dair iş yapılmıştır hem esmada ve efalde ve hem evkatta. Hava bulutlanmaya başlar. Zat gündüz bile olsa sol yanı üzerine yatar ki sema soğuk olur ve bulutlar alçalmaya başlar. Artık yeterince yağmur yağıncaya kadar zuhalde kalınır. Sol el ile tespihle rahmete dair bir ayeti kerime okunur. Eğer herhangi bir tehlikeli işaret alınırsa zuhalde koruma yapılmalı. Tehlike geçmezse rahmetin alınmasından vazgeçip zühreye yeniden ulaşılıp o tecelli savuştuktan sonra yeniden rahmet duasına girilmelidir.
Yağmur yeterince yağdıktan sonra Merihe ve orda kalmayıp zühreye geçilmelidir. Sağdan devir edilir ve hadisi şerifini sağ el sağ diz üzerinde okursa hava cemale tebdil eder. Zuhalin dostu Merih ve onun dostu zühredir. Üçler olur. Üçleri geçmemek gerekir.
Bu konuda biraz daha izahat gerekir. Zührede söylenileni yaptın beş saat sonra merihte yapacaksın dedik ya. Bu beş saat içinde hiçbir ibadet, efal yapmamalısın. Beş saat sonra zuhalde okuduğunda da. Başka efal yapılmaz. Yağmur yeterince yağıncaya kadar da yalnız zuhalde kalır,her zuhalde okuman gereken duayı okursun..Yani başka efal yapmaz, yalnız rahmet ayetini okursun. Namazlarını da zuhalde kılarsın. Sadece farz namazları kılman yeter. Yoksa rahmet kapısı kapanır. Rahmet alamazsın.
Sağdan devir rahmeti engeller. Havanın açılmasına neden olur. Sol kürek ihtilaç ederek haber verir. Hava açılacak demektir.
Aşırı rüzgâr, fırtına olursa sağdan devir o şiddeti engeller. Çok ileri derecede şiddet olduğunda, sağ el şehadet parmağı ile sol dizin üzerine koyarak okursun şiddet teskin olur. Bu durum Halk isyan ettiğinde de okunur. Anarşi zamanlarında okumanın yararı da olur.Hele üçlerde yaparsan aniden sükûnet tecelli eder.. Mesela müşteride, şemste ve zührede okursun; üçler olur. Hem de hepsi cemal olduğundan çabuk sonuç alırsın.

Sağ kürek kemiğinin rahmete işaret olduğunu yazmıştık. Çok şiddetli yağması halinde haberleri takip etmeli. Aşırı sellere, seylap yapmasına izin verilmemelidir.
Her şeyin aşırısı mal ve can kaybına sebep olur. Bir de her hangi bir efali uzun süreli yaptığında değiştirmekte zorlanırsın. Hayrete sebep olur. Zahmet çekersin.Hikmet eğlence değildir.

Göğüs seğirmesi

Verdiği Haber: Sağda cemâl zayıf düşmüş; hüzün olur. Yapılacak Efal: Sağda olduğunda; hemen sağ el sağ dizi üzerine koyarak okur; “Allahümme la hüzni velâ yuzigu fil hayati” Solda celâl zayıf düşmüş. Sürur, mutluluk olur.Savunma gerekmez..Şükür etmek gerekir.

Bel seğirmesi
Müşkülat olacaktır.Zorluk,eziyet.
Yaptığı efalini çok yapmıştır.Değiştirirken müşkülata uğrayacağını cenabı hakk haber veriyor.Kedere sebep olacak derecede ısrar edilmiştir.Hemen yapmakta olduğu efali bırakır;
sağ elini beli üzerine koyarak (La ihtilacı fil hayati Allahümme Rabbena Atina fiddünya ve fil ahireti haseneten.)
Ve bunu dahi okur;
(Rabbi yessir vela tuassir rabbi temmi bil hayır.Allahümme ente afüvvü bi affike ve gına vehvezna mini la ihtilacı celalike ve bi emrike ve bi hıfzıke ente hafuzu külle şey’in mahfuzu bike ene fi amanike ve bi hıfzıke ya erhamerrahimin)
ve elini sağa doğru çeker.Ayrıca sağ devri yapmakta gerekir.

Pazu seğirmesi
Sağda rızık
Solda mal…..pazu omuz ile dirsek arasıdır.İçe doğru kaslar.
Sağda cemal kuvvet buldu
Solda celal kuvvet buldu.
Sağ taraf kadınlar
Sol taraf erkeklerdir.
Sağ taraf müminler
Sol taraf kafirlerdir. Pazulardaki işareti çok güzel tahkik etmek lazımdır.Bunun için hem ne okuduğundan haberi olacak ve hem ihtilacın alındığı saat bilinecek ki ne anlama geldiği tam tespit edilebilsin.

İnsanın belden aşağısı rububiyeti, belden yukarısı ulviyeti temsil eder. Sağ taraf cemal sıfatını,sol tarafı celal sıfatını temsil eder.Sağ pazu cemalde melekler kuvvet buldu anlamına da gelir.Sol pazu ise ceza melekleri veya celali melekler kuvvet buldu demek anlamına da gelir.
Ruh sağ taraf, nefs sol taraftır. Ruh ta nefiste bütündedir ancak makam ve temsil olarak söylediğimiz gibidir. Yani sağda ruh temsil edilir solda nefis. İman kalptedir. Bundan maksat yürek değildir yüreğin bulunduğu mevki aynı zamanda kalbin mekânıdır. Çakışırlar. O nedenle yürek hep kalbin etkisi altındadır. Anlaşılması için ikisi aynı şeymiş gibi anlatılır. aslında aynileşir de. Kan merkezi olan kalp solda olduğundan nefis kanla ve kalple birlikte anılır.Gerçi kan da bütün vücuttadır.ancak mekan soldur.Sol taraf sıcak sağ taraf soğuğu temsil eder.Yine sağ taraf güney sol taraf kuzeyi temsil eder.Ön doğuyu arkamız batıyı temsil eder.
Pazunun ihtilacını anlamak bütün bu bilgilerin ışığında değerlendirilir. İhtilaç utaritte alınmışsa sol küffar kuvvet buldu demektir. Bu türlü tahlil imam-ı zamana aittir.
Avam için sağda rızık solda mal değerlendirmesi yeterlidir.
Zata ait olanı hizmeti ledünye içinde habir sıfatından alınan haberin doğru değerlendirilmesi bakımından çok incelik teşkil eder. Bu sol pazu ihtilacı utaritte alınmış ise sağdan devir yapmak celalın gücünü düşürmek lazımdır. Zuhalde ve merihte dahi aynı şekilde değerlendirilir. Celal kuvvet bulmuştur, Sağdan devirle önlem alınmalıdır.
Eğer sol kol zührede kamerde ve müşteride seyrirse müminlerin erkekleri kuvvet buldu demektir. Zuhalde merihte utaritte sağ pazu seyrise müminler kuvvette demektir. Kuvvettedir derken umuru diniyeleri, hayatları, imanları, ticaretleri velhasıl dünyaları yerindedir demektir. Ve ahiretleri dahi yani gelecekleri dahi yerli yerindedir. Hani derler ya asayiş berkemaldır. Zatın ailesi evlatları ve sevdikleri de buna dâhildir.

DİRSEK seğirmesi;
Sağda ve solda hoş haberdir.
Sağda cemalde, kadından hoş haberdir,
Solda erkek veya icabından hoş haberdir.

DİRSEKTEN BİLEĞE dış yan seğirmesi,
Sağda lağvi, solda şin
Lağvi bir şeyi bozmak manasınadır. Şin ayıp bir iştir. Lağvi boş iş gereksiz meşguliyet anlamına da gelir.
Ancak solda olan işaret ayıp olacak demektir. Utanç olur.
Allah teala zatına yapmak istediği işinin ne olduğunu bildirir ki zat onu yapmaktan vazgeçer. Mesela şaka yapacak ancak karşıdaki kişinin o şakadan utanması veya lüzumsuz bulması olacaktır.

BİLEKTEN DİRSEĞE varınca; iç taraf seğirmesi.
Sağda dua kabul,tamam….
Solda kusur, hata oldu.
Lağvi bir şeyi bozmak kaldırmak yani yok etmektir ki mahviyettir. Yapmış olduğu veya yapacağı bir efalde allah rızası yok demektir. Hemen; Sağ el sağ diz üzerine koyarak bunu okursun.
‘’La Lağvi fil hayati vela kabuhul efali fil hayati.’’.
ve ardından sol el sol dizi üzerinde sol el şehadet parmağını deprederek bunu okur.’’La kusuru fil hayati’’
Bu okumaları sayı olarak en az üç, dokuz veya ondokuz, yirmibir gibi bir sayıda okur.
Önce sağ el sağ dizde, sonra sol el sol dizde okumak hubut yani düşürmek demektir.
Bu ihtilaçta bir diğer okuma biçimi de sol kolunu namazdaki gibi göğüs altına koyar, sağ elini dirseğe koyup aynı esmaları okuduktan sonra sağa doğru çeker. Bileğe kadar. Her ihtilaçta okuduktan sonra seyrime kesilinceye kadar hangi saatte kalınıyorsa o saat geldikçe okumaya devam edersin. Eğer zamanları yani saatleri bilmiyorsan namazları vaktini geçirmeden kılarsın ve her namazdan sonra okursun. Saatlere göre ibadet etmeyenler vakit namazlarını tam vaktinde kılarak bu işleri yaparlar. Esasen tevhide ulaşıncaya kadar bütün bu işleri namaz vakitlerinde yaparsın. Eğer bir rehberin varsa o seni yönlendirir. Yoksa Efendimizi rehber edinir şeriata tam uyarsın. Muhterem efendimizin ruhaniyeti seni yönlendirir. Zamanın zatına beni ulaştır diye dua edersen allah seni o zata ulaştırır.
Hz Ali Kerremallahü veçhe buyurmuştur ki ‘’Lem yarif İmamezzaman, mate cahil ün’’anlamı; İmam-ı zamanı tanımadan ölen cahil ölür, demektir.

BİLEK seğirmesi:
Sağda mal;
Solda keder.
Sol bilek ihtilacı alınır alınmaz, sol el sol dizi üzerine koyarak, önce sol ayak başparmağını deprederek (La ihtilacı vela kederi )okur. Sonra da sol şehadet parmağını deprederek aynı duayı okursun (la ihtilacı vela kederi) bu efal nüzul efalidir yani kederi düşürmek içindir. Bu efalden keder mahviyete gider. Vaktinde savunursan beşeriyete intikal etmeden yok olur. Geç kalınırsa hafif atlatırsın.
Bütün işaretlerde alır almaz savunma dualarını okursan hemen ifna olur. Geciktirdikçe önlemekte zorlaşır. Bu tembih daha önce de yapıldı.

Ellerin üstü seğirmesi;
Sağ el üstü ihtilaç ederse Hüzün olur.
Solda olursa: Şereftir.
Sağda olduğunda hemen sağ el sağ dizde( la hüzni fil hayati) veya (Ela inne evliya Allahu la havf ün aleyhim ve la hüm yehzenün) okunur.

Avuç içi seğirmesi:
Sağda rızık;
Solda maldır. Sağda ise eline mal veya para girer;
Solda ise alış veriş veya fatura ödeme gibi para çıkar. Harcama yapar.
Eğer planlanmış bir satın alma yoksa Sol el sol dizde ‘’La fakri vela masrafı ‘’ okursun.
Ve sonra sağ elde (Allahümme egannü bi ticareti gınaül hayati fil hayati )okursun.
Allah ismi belden aşağı azalarda okunmaz. Caiz değildir. Büyük zarar görülür. Ancak, namazdaki gibi otururken sağ el sehadet parmağında sağ dizde okunur. Diz kaldırılırsa daha iyi olur. Yalnız sağ elde okunur. Başka azalarda asla olmaz. Solda asla ve asla okunmaz. Okuyan iptilaya duçar olur. Mesela;
( Allahümme yüzidül meserreti daimen, fil hayati)okursun. Tesbihle veya şehadet parmağını depredirsin. Tesbih çekerken şehadet parmağın ile çekersin. Tespihi sol ele almak bile caiz değildir. Sol elde tespih çekmek çok büyük zararlar açar. Maalesef bundan kendisini mana ilminde âlim sayanlar bile bihaber kalmışlar. Bunu ancak zat evliyası yapabilir o da rahmet duası için bazı seçilmiş ayetleri okuyabilir. Hikmette sol el efali kesinlikle yasaktır.Kitabı solundan verilenlerden olunur.Sol elin dünya işlerinde bile ancak mecbur hallerde kullanılır.Yazı yazmak yemek yemek son derecede sakıncalıdır.İşi asla rast gitmez.İmanına zarar gelir.Küçükten sol el kullanımı engellenmelidir.Peygamberimiz buna çok dikkat etmiştir.Hadis kitaplarında kaydı vardır.

EL Başparmağı seğirmesi:
Sağda sabır;
Solda kam.
Kam: güzel, adil, arzu, istek demektir. Bir şeyi severek istemektir. Dilemektir.
Müdafaa gerekmez. Bir bakıma yaşama sevincidir.

EL Şehadet parmağı seğirmesi:
Sağ el şehadet parmağı: cemalden sebebin zuhuruna işarettir. Yani faydalı hayırlı bir şey ortaya çıkacak. Yapılan bir iş veya duanın makbul olduğuna işarettir.
Sol el şehadet parmağı: Bu iyi tetkik edilmelidir. Genelde zararlı, keder verecek bir iş işlendiğinde ihtilaç eder. Ancak rahmet duası okunduğunda da ihtilaç ettiği olur.Bu işaret alındığında zat ne okuduğuna bakmalı.Bir de ihtilacın alındığı saat önemlidir.Yapılan tetkike göre hareket edilmelidir.Yapmakta olduğun iş olumsuz hatalı bir iş ise de cenabı hak uyarır yapma der. Mesela sol elinle sağ elini tutarsın bu ihtilaçla uyarılırsın.

El orta parmak seğirmesi;
Sağda hüzün,
Solda ferah, sürur ve şadumanlıktır.
Sağda ise hemen sağ el şehadet parmağını sağ dizi üzerine koyarak bunu okursun. o tecelli zail olur.

Yüzük parmağı seğirmesi;
Sağda rütbe,
Solda gam: Sol el sol dizi üzerine koyup okursun

Cici parmak seğirmesi;
Sağda hayır şerre tabi
Solda muhalefet eder. okursun
İhtilaç ederse GÖĞÜS;
Sağda cemal zayıf; hüzün olur
Solda celal zayıf düşmüş. Sürur, mutluluk olur.
Sağda olduğunda; hemen sağ el sağ dizi üzerine koyarak okur.
Solda çok ihtilaç olursa;(sağ el sağ dizde; Vesia kürsüyyühüs semavati vel arzı )okunur. Bunu böyle zat okuyamaz diğer insanlar okur. Zat arzi kelimesini okumaz. Zira deprem olmasına sebep olabilir. Zat zühreyi bekler ve sol devri yaparak tedbir almış olur.

Meme seğirmesi
Sağda hüzün, solda sürurdur.sağda ise sağ el işaret permeğı ile sağ dizde (la hüzni vela kederi fil hayati okunur.
İhtilaçta kadın erkek farkı yoktur.

Göbek ve Etrafının seğirmesi;
Sağda olursa hüzün solda sürurdur.
Hemen sağ el şehadet parmağını veya bütün avucunu göbek sağ tarafına koyup ( Allahümme la hüzni bi ihtilaç ün nafi fil hayati) veya (la ihtilaç ün nafi fil hayati)
Esas göbek yani kesilen yer ihtilaç ederse cesarettir. Yapmış olduğun veya yapmakta olduğun şey Allah rızasına uygundur, zata ve sıfata fayda sağlayacaktır demektir.

Göbek sol taraf boşluğu seğirmesi: Suhulet ve meserrettir.
Göbek sağ taraf boşluğu: Hüzne delalettir.
Sağ el sağ dizi üzerine koyarak(la hüzni fil hayati illa bi meserreti) okur.

Karın seğirmesi: sağda ve solda sürur,şadlık ve ferahlıktır.

GÖBEK ALTI seğirmesi: Sağda ve solda büyük korku olacaktır.
Bazı kadınlar göbek atarlar. Hâlbuki bu korkuyu davet eder. Kendi arzusuyla hataen korkuyu davet ederler.
Sağda müminler ve zat için helake neden olacak bir şey tecelli edecek demektir.Sağ elini ihtilaç eden yere koyar (Allahümme la hüzni fil hayati ve fiz zemani ve fil asri ve fil dehri) okursun çok geniş zaman alırsın.Ve bunu dahi okursun(Ela inne evliya allahi la havfün aleyhim vela hüm yehzenun.)

Böğrü seğirmesi;
Sağda ve solda vuslattır.
Sağda vuslat eden erkektir,
Solda kadındır

Arka taraftaki boşluk, eğeler altındaki bölge seğirmesi.
Sağda hastalanacak
Solda hastalıktan halas bulacak
Sağda ise;sağ el şehadet parmağı ihtilaç eden yere konur veduası dokuz veya on bir kere okunur.

Bağırsak gürültü ederse.;
Sağda hava beyaz ve seyrek olarak bulutlanıyor.
Solda kesafet fazla olarak ve yağmur yüklü bulutlarla hava kapanıyor.Gök gürültülü yağmur ihtimali artıyor demektir.Solda olandan kırmızı şimşekler ve yıldırım düşmeleri olacağına işarettir.Efalde şiddet oluşmuş.Okunan duada kahriyeye dair esma var demektir.Dikkatli olmak gerekirse okuduklarının tetkikini yaparak şiddet ihtimaline karşı tedbir almak gerekir.Zat bunu bilir.Sağdan devirle durumu sükunete tebdil eder.Sağ elle sol eli namazdaki gibi bağlar.
Eğer efalinde küffara karşı kahriye efali ve esması yapılmış ise siyah şimşek beklentisi dahi olmalı. Durum takip edilmeli ve müminlere zarar vermesi önlenmeli.
Sağdan devir edilip cemale dair esmalar okunursa beyaz şimşek çakar. Buna sabır edilmeli yağış alınmalı. Sarı şimşek zatın müşteride sağdan devir yapmasından olur.Sabırla cemale geçmesi beklenir.
Kırmızı şimşekte zat kendisi cemalde sıfat celalde demektir. Cemal mahsur olmuş. Hemen sağdan devirle tecelliyi değiştirmek gerekir. Bu ihmal edilmez. Şiddet vardır. Celal hem yağışın şiddetiyle hem yıldırımlarla zarar verecek demektir. İhmal edilmez, pişmanlık olur. Bütün bu tecellilerin kendi efalinden olduğunu zat bilir ve korkmaz efalini değiştirir.
Bu konu esrar-ı hikmet kitabuında daha geniş olarak yazılmıştır. Tevhit olan zat efallerine ve evkatlarına ve esmalarına son derecede dikkat ederki faideli işleri yapar zarar verecek işlerden kaçınır.

Kasık seğirmesi ;
Sağda mihir,
Solda oğul.
Sağda mihir güzeldir. Ömür uzamasına dahi delildir.
Solda ise bir evladın olacak demektir. Daha ana rahminde döllenme olur olmaz cenabı hakk sana haber verir. Sağda kız evladın olacak solda oğlun olacaktır. Sağda başka güzellikler de olabilir ancak bu ihtilacı aldığın halde eşin hamile olduğunu anlarsa kız olacağına işarettir. Hamilelik yoksa başka bir mihir’e delalettir. Ömür uzaması vs. gibi
Doğacak evladın kemiği, damarları, derisi ve saçının babaya benzeme ihtimalinin daha ziyade olduğu tecrübe edilmiştir.
Eti, iliği, kanı ve yağının anneye benzediği dahi çoklukla tecrübe edilmiş ve kayıt altına alınmıştır.
İnsanın cesedi ana ve babasından aldığı benzerlikleri ve huylarının yanı sıra ana rahmine kaldığı saatin yıldızının etkisinde olarak anasur-u Erbaa ( Dört ana unsur ) dan oluşur.Toprak su hava ve ateş.
Ayrıca kırk hafta evkatta dolaşarak ana rahmine kaldığı saatin dostunda dünyaya gelir ki dünyaya geldiği saatin ve burcun etkisini de taşır. Bütün bu saatlerin ve yıldızlar ile burçların celal ve cemal oluşlarına göre karakteri belirir. Anne ve babasından aldıkları ile birleşip esas kişilik özelliklerini kazanır.
Nur-u kudretinden ferman olunca
Halık sıfatından ihsan olunca
Allah kula evlat nasip edince
Bahçede dikilmiş fidana benzer.
Bel soğukluğu veya idrar zorluğu olduğunda yani idrar yolları iltihaplarında, Kamerde enel şafi un esması ile sağ devri yapılır, beş saat sonra zührede aynı şekilde yapılırsa bi iznillah şifa yap olunur.

zekeri seğirmesi ( Penis ):
Sağda ailesiyle cinsel temas, cimağ,
Solda haberdir.

Sidiğin aktığı mahallin alt tarafı seğirmesi;
En çok sevdiğinden ayrılmaktır.
Sağdan devir yapılırsa ayrılığı karşılayıp, men eder. Zira soldan çok devir yapılmış demektir.
Hemen sağdan bir devir yapılarak, sağ el şehadet parmağını sol ayak baş parmağına koyarak aşağıdaki esmaları okur ve sağa doğru kavisli bir hat çekerek sağ ayak baş parmağına gelir.Sol ayakta üç veya dokuz kere okunan dua sağ ayağa gelince de bir veya üç kere okunarak tamamlanmış olur.Okunacak dua budur.
Ya mucip bi icabetike. Ente mucibün ecip dağveti ve akbil haceti.Ya gaziyel haceti ya mucip ed daveti. Enen tecelliyati fela yekuti şeyin bi icap et il haceti.>

Bazuların seğirmesi
Sağda mühim, yeterli efal olmuş,
Solda az işareti.
Hemen sağ elini sağ dizi üzerine koyup bunu okuya.

Ve solda ise, sol elini sol dizi üzerine koyarak okur.

Dübür / anüs ve etrafı seğirmesi
İşi oturmaktır. İstirahattır. Rahatlıktır.
Solda ise yolculuk
Sağda ise mal ve servettir.

Kasıktan diz kapağına kadar bacakların seğirmesi :
Sağda cemale vuslat
Solda taşıta binmek

Kasık uyluk seğirmesi:
Sağda rızık
Solda yolculuk

Diz kapağı seğirmesi:
Sağda içe doğru bölüm, yorgunluk olur,
Solda, içe doğru olan damar, rızık.

Diz seğirmesi;
Sağda hüzün
Solda sürur.
Sağda ise sağ el ile sağ diz üzerinde efalli olarak okunur.

Diz kapağının altı seğirmesi:
Sağda güzel haber
Solda keder olur. Hemen sol el sol diz üzerine koyarak okunur.

*Sol ayak diz kapağı altının arkası: Karşı cins ile yakınlaşmak, samimi olunmak demektir, her iki tarafta samimi olmak istiyor demektir. Ancak bu ihtilaç alındığında dikkatli olunması lazımdır ki zina yahut fuhşiyata dair celalden izin çıkmış, muhabbet ve samimiyet ile birlikte günaha yaklaşmak hususunda cesaret veriliyor. Dikkatli olunmak icap eder. Tehlikeli bir ihtilaçtır, diğer ihtilaçlarla takip edilmeli.

*Yine sağ ayak diz kapağının altının arkası: bir kadın kişi ile küskünlük, dargınlık, terslik yahut ani kavga, gerginlik olur. Evli çiftlerde eşler arası gerilim demektir. Sağ el sağ dizde“Lâ kederi fil cismaniyeti ve Şi’r-ruhaniyeti velâ hüzni velâ ihtilacı Hulki fil hayati” okur ve bir sağ̆ devri yapılır ise tecelli değişir muhabbet kapısı yeniden açılır, samimiyet oluşur. Evli olanlar ile kavga eden çiftler… Kolayca tecrübe edebilirler.

Dizden aşağı baldır arkası seğirmesi;
Sağda maldır
Solda güzel.

Dizden aşağı baldır ön bölümü seğirmesi.
Sağda rah,
Solda erzak,rızık.

Baldır kaba etleri seğirmesi:
Sağda elem(büyük acı)
Solda firak (ayrılık)
Sağda olduğunda, sağdan bir devir ile sağ el sağ dizi üzerinde bunu okursun.<Allahumme la ihtilacı ve la mevti ve la mematı ve la elemi ve la kederi ve la zararı fil hayati> İhmal edilmemeli Keder büyüktür. Esmalardan beş tanesi tertiplenerek okunur. Okunması istenen esmalardan da  anlaşılacağı gibi büyük bir haberdir, ölüme kadar gider. İhmal edilmez. Öce ölümü engelleyecek bir ikisi seçilir sonra diğerlerinden dilediğini seçersin. İhtilaç kesilinceye kadar okursun. Sadaka vermek de önleyici etki eder..<Kaza-i kaderi ancak dua ve sadaka değiştirir>
Eğer ihtilaç sol baldır etinde olmuşsa; Sol elle sol diz üzerinde bunu okursun< la ihtilacı vela mevti ve la firakı vela kederi vela zararı fil hayati > muallaktaki kaza-i kader değişir,ihtilaç zail olur, istemediğin bir tecelliye maruz kalmamış olursun. (Allahümme) bölümü sol elde okunmaz. Sağ elde okunur. Sol elde Allah ismi asla ve kata okunmaz.sadaka vermek her olumsuz ihtilaçta önleyici bir fiili mali duadır.

Bütün ayak birden seğirmesi:
Sağda hicret olur;
Solda küffara perişanlık olur.
Sağ ayağın bu ihtilacının sebebi soldan çok devir yapılmış olmasındandır. Sağ ayak ayrılmak ister vatanından. Bu efalin çok yapıldığı yerden müminler ayrılır, yani bulundukları yerleri,vatanlarını küffarın istila etme ihtimali vardır. Bu küffarın istilası zat evliyasının sol devri neticesinde olur.kendisinde küll tecelli vardır…Celal (küffar) aşırı kuvvet bulur müminler zayıf düşer…Bu efali böyle aşırı yapmak zat için doğru değildir,islama ve insanlara zulümdür.. Sağ ayak müminler ve evladından kızı ve kadın akrabalarıdır. Aile efradı denilebilir.

Soldaki ihtilaç ise aşırı derecede sağ devri yapılmasından ileri gelir, küffara perişanlıktır. Ancak zat kendisi dahi sol ayakta olduğundan zarar görür, sıkıntıya düşer. Bu dahi böyle aşırı olarak yapılmamalıdır.Aşırı sağ devri rahmeti engeller,kuraklık oluşur.Dolaylı zulümdür.Tarım ülkesi olan türkiyede çok sakıncalıdır.anca savaş ihtimali olduğunda bu yapılır ki biraz gıda sıkıntısı oluşur aç kalsanız da sağ kalırsınız.İkinci dünya savaşında Türkiye’deki kuraklığın ve kıtlığın sebebi bu efalin zat tarafından yapılmasıdır.aç kalınmış ama savaş hiç bir islam ülkesine sıçramamıştır. Bu cümleler zamanın imamı olan zata hitaptır.O kendisini bilir.her devirde bir kişiden ibarettir.Avam için değildir.

Allah ismi sol ayakta da sol elde de okunmaz.Buna dikkat şarttır.Okursa şiddetle celal tecelli eder.Karşılaması güç olur.Belden aşağı azaları hareket halinde iken sağda bile okunmaz.

Yürürken İçinde Allah ismi olan ne esma gurubu ne ayet ne sure asla ve kat’a okunmaz. Sağ devirlerinden küffar perişan olur,ancak celal saatlerinde bu fazlasıyla yapılmaz.Saatlere dikkat etmek lazımdır.Cemal saatlerine özellikle zührede ve kamerde yapılır ki İslam ülkelerinde celalın gücü azalsın.Bütün bunlardan anlaman gereken hikmet ilminin önemini kavramaktır.Hikmet oyun yeri değildir.Ol dersin olur.Melekler ne dersen onu tecelli ettirirler.Emre amade varlıklardır.Bu ilim kusursuz tatbik ister.Ne yaparsan bilerek yapacaksın.Sonucun ne olacağını bilmediğin işlere girişmeyeceksin.

Parmaklardan ayağın altındaki boşluğa kadar olan mahal, ayakaltında seğirmesi:
Sağda hüzün,
Solda sefa olur.
Sağda ise; sağ el sağ dizde okursun.<la ihtilacı vela hüznü fil hayati.>

Ayak tabanının çukur kısmı seğirmesi:
Sağda mayluba muafık güzel,
Solda nahoşluk, çirkin ayıp iş olur.
Sol ihtilaç ettiğinde, hemen sol el sol dizi üzerine koyarak,
La hüznü vela gammi, vela emrazı fil hayati>okunur.
Sol elde Allah ismi okunmaz. Zira cebbar isminden tecelli olur. Âlemi ceberuttan tecelli pek dehşetlidir. Çok şiddet gösterir. Sol elde Allah ismi okunması hikmete asla  olmaz. tecelli celalden olur.

Ayaküstü: en yüksek noktası seğirmesi;
Sağda cemali zat sıkıntıda demektir.
Solda Celali zat sıkıntıda demektir.
Sağda olduğunda bunu okur. sağ el sağ dizde ‘’ya hayyül baki bi hayatil bekai fil hayati>
Solda olmuşsa;
Sol el sol dizde olarak <ya hayyül baki fil hayati ve bi dul el ömrü fil hayati> her ikisinde de fazla ihmale gelmez. Zatın hayatı emniyete alınmak gerekir.

Ayakucu Parmaklara yakın seğirmesi:
Sağda cemale vuslat ve meserret
Solda hüzün. Solda ise müdafaa etmek için sağ el sağ diz üzerinde<Allahümme la hüzni fil hayati ve halakal meserreti>okursun.

Küçük parmaklardan gayri bütün parmaklar birden seğirmesi.
Sağda cemal ile solda celal iledir mücahedesi.
Sağda ise<allahümme eğdini kitabi bi yemini>okur;
Solda ise; sol el sol dizi üzerine koyup <La ihtilacı riclül yesari ve la tüstini kitabi bi şimali min vera-i zahri >okunur.

Bütün parmaklar birden seğirmesi:
Sağda cemale vuslat,
Solda celal eder ezdat. Onunladır mücahede.
Sağda ise sağ el sağ dizde bunu okusun.

Ve sol el sol dizi üzerine koyarak, hemen okursun…….
Sol ayakta olan için ise;
Önce sağdan bir devir yaparsın. Bu devirde besmeleye el hayyün ve el muhyün esmalarını eklemek suretiyle hayatını korumayı ön plana çıkarırsın. Devirden sonra önce sol ayak başparmağını deprederek<<La ihtilacı riclül yesari ve la tüstini kitabi bi şimali min vera-i zahri > Okur, daha sonra aynı esmayı sol elde okursun. O tecelliyi düşürürsün. Bunu ihmal etmeye gelmez. En büyük kederlerin bildirildiği bir ihtilaçtır.

Ayak şemik kemikleri seğirmesi:
Sağ ayak dıştaki; kısa yürüyüş yapmaktır.
Sağ ayak içteki şemik; şereftir.
Sol ayak içi; yürümek
Dışındaki şemik ;Şerftir.

Topuk seğirmesi .
Sağda; makamında durmak
Solda; ayrılmaktır, seferdir.
Solda ise; hemen sol el sol dizi üzerine koyarak Okursa o yolculuk gerçekleşmez. İstemediği durumlar için geçerlidir. İsteyerek planlayarak yapmayı düşündüğü zaman savunma yapılmaz.

Ayak başparmak seğirmesi:
Sağda mal,
Solda; acele etmektir,celaldan düşmanlık var.<la ihtilacı riclül yesari vela tüstini kitabı bi şimali ve min vera-i zahri> okunmalıdır..Önce sağ ayak başparmağında sonra sağ el sağ dizde okursun ve ardından sol ayakta ve sol elde okursun ki o tecelli gündemden düşer.

Ayak ikinci parmak seğirmesi:
Sağda ve solda devletten resmi ve hoş haber almaktır.

Ayak orta parmakları seğirmesi;
Sağda ve solda kavga haberidir.
Hemen sağ ayak başparmağını deprederek okunur;<la ihtilacı vela cidali ve la niza-i fil hayati >ve sonra sağ el sağ diz üzerine konarak efalli <la ihtilacı vela cidali ve la niza-i fil hayati >okunur. Yanı dua. Tecelli düşürülmüş olur.

Ayak dördüncü parmak;
Sağda cidal ve solda sürurdur.
Sağda ise yukarıdaki tertip ile <la ihtilacı vela cidali ve la niza-i fil hayati >okunur. Yani önce sağ ayakta ayak parmağı hafif hafif indirilip kaldırılarak; ve sonra sağ şehadet parmağı az indirilip kaldırılarak aynı dua sağ dizi üzerinde okunur. Burada ihtiyaca göre şu esmalar dahi okunur.

La harbi, vela fesadı, vela harabiyeti, vela kederi fil hayati> gibi.

Ayak küçük parmağı seğirmesi;
Sağda ve solda rızık ve maldır.

Yazdı bunu yadigâr, imam-ı zaman
Selamet yolunu bildirdi temam
Tecrübe ile bu ihtilaç nameyi temam
Amel eder selamet bulursun vesselam.

Böyle seğrir ise vücudunda bir yerin eğer
Bil cenabı hakk hikmetullahtan veriyor haber
Riayet eylediler bu ilme bunca peygamber
Bu ilim bütün evliyaların rehberi oldu.

Yazdığım ahkamı sana bıraktım yad
Şüphesiz cümleniz ediniz itikat
Amel etmesine eder isen murat
Hikmetullahın Lütfi, ihsanı oldu.

Ol damar ki oynar vücudunda neden
Hikmetullahın efal tecellisinden
Kudretullahtan hak’tır onu depreden
Bütün bunlar habir sıfatının işareti oldu.

Anla işaretinden nedir haberi
O haberden zuhur eder müjdeleri
İçirir hayatta hep ab-ı kevseri
Vuslatullahın doğru yolu bu oldu.

Bu ilimde her yerde teslim olunmaz
Zira insan bir daha cihana gelmez
Zevki ruhani burda her yerde olmaz
Kanaat, hikmette bozar kaideyi

Teslim, tevekkül, kanaat zahirde olur
İlmiledün mücahede ile yol bulur
Bulur doğru yolu cemale teslim olur
Cemalde tevekkül eder, kâmilen oldu.

Efalde olan ihsanları kâmilen bilmek
ilmiledünü doğru dürüst bilerek girmek
Ki boşa gitmesin ömrünce çektiğin emek
Gerek dünyevi gerek uhrevi bulsun necatı

Eğer bütün vücut birden ihtilaç ederse
Hemen sağ ayak başparmağından başlarsa
okursa
Bunu sağ el şehadet parmağında okumalı

Hemen sağdan bir devirle işe başlarsa
Bunu dört azasıyla dahi yaparsa
Sağ ayak, sağ el, sol ayak, sol elde okursa
Mahveder celalı, bu yapmış olduğu tecelli.

Dört kuvvetle karşılandı kalp oldu münceli
Sırrı hakikatte zata bu pek büyük bir tecelli
Kemalı hakikat efali kemalden etti tecelli.
Zata marifetullah ihsanından bahşeder belli

Tecelli değişti yoktur zata zeval
Dört efalde birden okundu kemal.
Kuvvet buldu tecelli-i efalden cemal
Celal efalinden olan tecelli zail oldu.

Bu pek büyük zara eder dikkat etmeli
Sırrı marifetullahta daim cemal ile gitmeli
Kudret tecellisinin seyrini etmeli
Saadetle karşılandı celal zail oldu.

İlmiledün hayat ve saadet yeridir
Bilen erbabı kemalat dağları taşları eridir
Yedi cehennem zat üzerine gelse reddedebilir
Gösterir heybetin cihana, pek az kalır cürmü

Saadet keramet hakikat ilmi ledünde
Metanet sebat, hakikat marifetullah hep anda
Hakkın sevgilisinin efal tecellisinde
Kudret, kuvvet, saadet ilmi ledündedir eder efalini

Sırrı hakikatten kemal bahş eder
Efal cemal kudretullahtan müminler istifade eder
Zat ilmi ledünde marifetullahtan hünerler eder
Marifetullah sırrındandır sırrı efalin tecellisi

Bütün tecelliyat hep zat efalinden
Sırrı marifetullah hikmet ilminden
Şifai hakikat hep ilmi ledünden
Mükevvenatta o tecelliden eder zuhuru.

Zat hakkın kemal sırrı marifetullah hüneri
Sırrı yezdandan hikmette böyledir mukadderi
Cemal efali hep şereflendirir müminleri
Hayatı ebedi hep zatın efalinden oldu.

Kimyayı hakikattir zata, hem sırrı saadet
İlmiledün zata bildirdi hakikat, hikmet
Marifetullahtan zata bu bir azim devlet
Zatta sıfatullahın olmuştur, azim irfanı

Tecelliyat haktır, daima zat efalinden
İlmiledün bilindi sıfatullah nurundan
Zat düzenli terfi eder şuhudiyetinden
Kemal irfan ile işler cemal efalini

Feyzi ilahidir sıfatullahtan
Zatı tefyız etti nuru tevhitten
Zatın efali marıfetullahtan
Tecelli hakk hem sıfatullah oldu

Zat sıfatullah ile nuru tevhitte
Sırrı marifetullah, kemal kudrette
Zahir olur hakikat iktizai hikmete
Seyir eder zat, derecei terfii oldu

Zat daim tealide âli derecatta
Sırrı efal tecellisi kemalı hakikatte
Lütfi ilahide daim azim devlette
İlmiledünde vuslat, nuru tevhitte oldu.

İhtilaç nameyi şimdi güzel bildin amma
Bunun bazı hakikatleri daha var.
Kitabın tamamında bunlara vakıf olacaksın.


DİKKAT

Ölüm korkusu olan hallerde, ihtilaç alınır alınmaz;
Sağ el şehadet parmağını sağ ayak başparmağına koyarak;
**Hayyün, ganiyyün, mün’imün??
esmalarını okur. Elini yerden kaldırmadan, sola doğru yarım daire oluşturacak şekilde çekerek yavaş yavaş sol ayak baş parmağına varır; orada el müteammi niğmeten,helalen tayyiben *okur.19 veya 21 veya daha fazla her iki ayakta okursun.Tekrar sağ ayağa aynı hattı çeker,sağ ayakta üç defa daha * Elmüteammi niğmeten,helalen tayyiben okuyarak efali bitirirsin.Bir müddet salavatı şerife getirirsin.Hayat baki olur.Bir sağ devri yaparsan daha da iyi olur.


Bir kimse Allahına ve Peygambere yakın olmak istiyorsa, daima salâvatı şerife okuması gerekir.


İKİ KÜREK ARASI seğirmesi

Hazreti Muhammed aleyhisselamın nübüvvet mührünün yeridir orası. Bu işaret zat evliyasına mahsustur. Meratibi âliye ye terfii derecatıdır. Efali cemal bir sıfatından, diğer bir cemal sıfatına vuslat etmiştir.
Allah tealaya Habib olmuştur. Ve mahbup ve merguptur.
Mesela merihte bir efali cemal işledikten sonra, zühreye geçmiş ve orada aynı güzel, cemal efali yapmıştır. Evkatta yukarıdan aşağıya inmiştir. Hikmette teali etmiştir. Uruçtur. Yani çıkmak. Derecati âliye de teali oluşmuştur.
İş bu ihtilaç her kime olursa, büyük adam olacağına işarettir. Saadet ve gınaya, rahata erişecek demektir.
Oranın seğrimesi; celal ve cemal efalleri eşit duruma gelmiş demektir. İlmi ledünde yapmış olduğu, sırrı celal efali ve sırrı cemal efalinin inkişafı müsavi dereceye gelmiş demektir.
Veyahut ilmi ledünde sırrı marifetullahta, nur görmede, cemal ve celal nurlarına olan ilmiledün malumatı eşit duruma gelmiştir.
Veyahut; esmullah cemal ile esmai celal tecelliyatı müsavi olmuştur.
Ve sırrullah cemal sıfatına ve sırrullah celal sıfatına vukufu eşit derecede olmuştur.
Veya, sırrı marifetullahtan zatına ilim tarif edilip, derecei aliye de, meratibi hasenede, kemalde tekamül etmiştir.
Efali hasenesi, Resulullahın mazhariyetine uygundur, lütfünde teali vardır. Zat ondan daimi haz almıştır. Ve derece itibariyle pek büyük bir zat olmuştur. Evliyalar arasında yüksek mertebeye çıkmıştır. Veya hürmetli hikmetullah derecelerine terfi etmiştir.

Eğer iki kürek arasına, Rüyada mühür vurulduğunu görürse, kendisinin zamanın zatı olduğu, Efendimizin mühürü kendisine verdiği, Ölünceye kadar sahibi zaman olarak iki cihanın tasarrufunun kendisinde olduğunu belirtir.

seğirmeler ve anlamları, seğirmeler yavuz, seğirmeler rüya saati, seğirmeler dirsek, seğirmeler ayak altı, seğirmeler caferi sadık, seğirmeler boyun, seğirmeler ense, seğirmeler omuz, seğirmeler anlamları ve savunma yolları, seğirmeler anlamları, seğirmeler ali bayram, seğirmeler ayak parmağı, seğirmeler ayak parmakları, anksiyete seğirmeler, ani seğirmeler, seğirmeler bacak, seğirmeler boğaz, seğirmeler bayram, bedendeki seğirmeler, seğirme ne demek, seğirmeler cübbeli ahmet hoca, seğirmeler imam caferi, seğirmeler çene
,seğirme çeşitleri, segirmeler dini, seğirmeler diz kapağında, seğirmeler diz üstü, seğirmeler diz, seyirme duası, seğirmeler erzurumlu ibrahim hakkı, seğirme ekşi, seğirmeler facebook, seğirmeler forum, marifetname seğirmeler face, seğirmeler göz kapağı, geçmeyen seğirmeler, seğirmeler sol göz kapağı, seğirmeler sağ göz kapağı, seğirmeler hacı, seğirmeler havas okulu, seğirmesi hacı ali bayram, seğirme hareketleri nedir, seğirmeler ibrahim hakkı, seğirmeler ihtilaçname, seğirmeler ihvanlar, seğirmeler için dua, seğirmeler ihtilaç, seğirmeler kalça, seğirmeler kürek kemiği, seğirmeler koltuk altı, seğirmeler kirpik, seğirme kelime anlamı, kaslardaki seğirmeler, kasıktaki seğirmeler, seğirmeler marifetname, seğirmeler marifetname ihtilaçname, seğirmeler milliyet, seğirme marifetname sevgi yolu, marifetname seğirmeler blog, seğirmeler neden olur, seğirmeler ne anlama gelir, ,segirmeler nedir, seğirmesi neden olur, seğirmeler orjinal, seğirme olursa neye işaret, vücudumda seyirmeler oluyor, marifetname seğirmeler orjinal, seğirmeler parmak, psikolojik seğirmeler, seğirmeler ruhani, rahimde seğirmeler, seyirmeler rüya saati, seğirmeler sırt, seğirmeler sol kol, seğirmeler sol bacak, seğirmeler savunma yolları, seğirmeler sanal bilgi merkezi
,seğirmeler sırt seğirmesi, seğirmeler sevgi yolu, seğirmeler sağ devir, seğirmeler şakak, seğirmeler şah damarı, seğirmeler tıbbi, seğirmeler topuk, tasavvufta seğirmeler
Paylaş

Seğirmeler (anlamları ve savunma yolları)” için 10 yorum

 • 9 Nisan 2018 tarihinde, saat 19:13
  Permalink

  Hocam, selamün aleyküm. Garip gelebilir ama aşkın seğirmesi var mıdır?

  Yanıtla
  • 11 Nisan 2018 tarihinde, saat 07:22
   Permalink

   aşkın bedeni var mı ki damarı seğirisin.

   Yanıtla
 • 20 Nisan 2018 tarihinde, saat 16:24
  Permalink

  Solda bu ihtilaç (sol göz üst kapağı) olduğunda hemen sağdan bir devir eder, Besmeleye; ya dafiun, ya maniun esmalarını eklersin. Veya ayet el kürsi ile sağdan devir edersin. ”
  Hocam bi türlü anlayamadım yani sağ devirden sonra zikr mi etmeliyiz?

  Yanıtla
  • 20 Nisan 2018 tarihinde, saat 18:46
   Permalink

   ihtilacın savunulması sağ devri ile tamamdır.zikrini yapmakta olduğun gibi devam ettirirsin.selam es selame

   Yanıtla
 • 26 Aralık 2018 tarihinde, saat 22:16
  Permalink

  selam es selame hocam 16 gündür
  selamun kavlemmirrabbirrahim zikrini çekmekteyim namaz esnasinda ve zikir esnasinda segirmeler oluyor. Ama hic bir işlem yapmadigim zaman oturup yada uzandigim zamanda oluyor ve demin sag ayak tabanımın çukur kısmı segirdi hatta fongurdadı hemen baktım
  matluba muafık güzel yazıyordu
  inşallah isteklerim kabul olmştur.hocam merak ettigim zikir yapmadigimda segirmeler normalmidir… Allaha emanet olun saygi deger hocam ellerinizden öperim.

  Yanıtla
  • 27 Aralık 2018 tarihinde, saat 13:17
   Permalink

   normaldir.

   Yanıtla
 • 4 Ocak 2019 tarihinde, saat 15:55
  Permalink

  Hocam, devir etmek nasıl yapılır? sağdan devir yapın yazıyor, ben anlayamadım, mesela sol göz seğridi, sağdan devir nasıl yapılır?

  Yanıtla
  • 4 Ocak 2019 tarihinde, saat 17:01
   Permalink

   sağ devri yazının içinde var..

   Yanıtla
 • 9 Mart 2019 tarihinde, saat 16:08
  Permalink

  Hocam size bir sorum olacak.şimdi benim her saniye seğirme oluyor.Mesela bir sağ omuz bir sol omuz bir sağ oyluk bir sol oyluk bir sağ göğüs kafesi bir ayak.saniyelik değişiyor.ben hangi birine bakayım?acaba benimkisi haber değil de hastalık mıdır?Her saniye bir o taraf bu taraf bi ayak bi el bi omuz bi bacak.Benim bakmama gerek var mı? tek tek inceleyecek miyim?incelesem yetişemem ki?Napayım???(Not:Tasavvuf ehliyim)

  Yanıtla
  • 10 Mart 2019 tarihinde, saat 01:28
   Permalink

   istersen ilgilenme .verilen habere uymadın demektir.
   öyle her tık edilene koşman gerekmez.tecellinin şiddetine göre uzun süreli kuvvetli tıklara bak..iyi ise gelmeden şükret.kötü ise dua ile rabbine yalvar ki o zara oluşmasın o kazai ecel ertelensin..anne baban erken ölmesin.tasavvutf eklinin ifasereti daha açık olmalı değil mi.soru senden gelememeliydi,sen şu yazdıklarımı düşünmeliydin

   selam es selame

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir