Mezhebe Bağlılık ve Telfik

18.05.2020
584
Mezhebe Bağlılık ve Telfik

Mezhebe Bağlılık ve Telfik

Mezhebe Bağlılık ve Telfik; İslâm dünyasında ilk dönemlerden itibaren yoğun bir ictihad ve re’y faaliyetinin sürdürüldüğü, bunun tabii sonucu olarak çeşitli bölgelerde ilim halkalarının, ilmî gelenek ve ekolleşmenin oluştuğu IV. (X.) yüzyıldan itibaren de fıkıh sürecinin halk nezdinde de hızlandığı bilinmektedir.

Abbâsîler’den itibaren İslâm devletlerinin kadılkudâtlık ve resmî mezhep uygulaması,

mezhep fıkıhlarını esas alan tedvîn ve tedrîs faaliyeti gibi âmillerin yanı sıra

Eyyûbî ve Memlükler dönemi uygulamaları neticesinde Sünnî müslümanlar

arasında yaklaşık olarak V. (XI.) yüzyılın sonlarından itibaren bugünkü dört

fıkıh mezhebinin takarrur ettiği görülür. O tarihlerden itibaren de mezhep,

mezhebe bağlılık, ictihad, taklid ve telfik gibi meseleler gerek avamî gerekse

entelektüel boyutta tartışılagelmiştir.

 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.