İnsanoğlunun kıyamı yakındır

İnsanoğlunun kıyamı yakındır

Selam es selame pirim

*İçinden geçenler mi dersiniz, Rabbim mi söyletti dersiniz bilemem ama bu satırları yazmak gereksinimi duydum.

*Hocam şimdi biz bir et yığınıyız bir et yığınının çekiçle çivi çakması mümkün değil!

*Allah bize külli iradesinden cüzi irade veriyor ve kendi sıfatlarından sıfat vererek kabiliyet sahibi yapıyor. Sonra her et yığını çivi çakabilir hale geliyor.

*Çivi çakanların içinden bazıları sizin öğrendiğiniz ve bize öğrettiğiniz efaller ve esmaları uygulayarak cüzi iradesin de ki kabiliyetlerini arttırıyor.

*Bu efalleri ve esmaları yapanlar mertebesine ve kazandığı sıfatlara göre testere kullanabiliyor macun çekebiliyor zımpara yapabiliyor… Vs.

*Belli bir olgunluktan sonra kayık yapabiliyor tekne yapabiliyor gemi yapabiliyor.

*Sonra bu efalleri ve esmaları yapmayan çivi çakanlar kayık gördü mü ağzı açık kayığa. Kayık yapanlar ise ağzı açık tekneye. Tekne yapanlar ise ağzı açık gemiye bakıyor. Bu mertebeler belki filo yapmaya kadar belki de daha ilerilere kadar gider bilmem. Allah en iyisini bilir.

*Ama altını çizmek istediğim konu şu ne yaparsan yap ne mucizeler yaşarsan yaşa hangi hali yaşıyorsan yaşa haddimiz “cüzi irade” içerisin de kul olmaktan başka bir şey değil.

*Çivi çakan da “cüzi irade” de Allahlın ilmi ile iklimlendirilmiş aciz bir kul.

*Filo yapan da “cüzi irade” de Allahlın ilmi ile iklimlendirilmiş aciz bir kul.

O yüzden kul kulluğunu bilmeli haddini bilmeli edindiği sıfatla sıfatı kendin den bilmemeli.

*Yani cüzi iradesin de ki azametle ene külli dememeli. Selam es selame.

-Hak dedin, iyi ettin. Azizim

Cüz iradenin ettiği dua kül tecelliye geçer, yapılan duanın genişliğine göre evreni bir nur ile aydın eder. Beddua ise bir aydınlığı sona erdirir. Kul söyler, allah adına söyler. İster bilinçli olsun ister bilinçsizce desin, etsin. Evreni değiştirir… Bir şeyleri yokluğa gönderirken bir şeyleri varlık âlemine çıkarır. Kul ne yaparsa yapsın Allah’a kulluk halindedir.                                                                                                 Allah sıfatlarını ilk önce ikiye ayırarak varlık âlemine getirir. Allah adından rahman ve rahiym isimlerini türetti besmele olarak evrene hediye etti. Cemal ve celal koydu bu iki temel sıfatın adını.

Biri güzel biri çirkin, biri ataş biri su, biri erkek biri dişi. Bu zıtlıkları sayısız çoğalt. Kontrast (zıt) esmalar yarattı. Bunları acı deniz tatlı deniz olarak zikretti. Bir bedene salıverdi de birbirini yok edemediler. Dalgalanıp kalmaktan başka bir işe kalkışamadılar. Biribirini sıkıştırdıkça geri dalgaya sebep oldular. Etkiler hep tepkilerle karşılandı. Ne melek şeytandan kurtulabildi ne şeytan rahat bırakıldı.

Bildiler ki fıtraten düşmanını tam yok ettiği anada kendisi de yok olacak. Atom gibi, çekirdek olmasa elektron yok, elektron yok olsa çekirdek de yok olur.

”Bir herşey çift çift yaratırız >buyurdu rahman. Ölürken de çift ölünür. Bir yanımız melek bir yanımız şeytan olarak yaratıldık. Maracelbahreyn iki deniz bir oldu. Ama birbirine asla tecavüz edip yok edemediler. Ettikleri an ecelleri geldiği andır ki o zaman onlardan bahsedilemez. Yokluğa karışmışlardır, deriz. Rahmeti rahmana dönmüşlerdir.

Daha böyle söz ederek azizim, yüz bin kitap yazılır, ara vermeden. Anlayan buraya kadar anladı. Anlamayan mahrum kaldı. Nefis ve ruh olan âdem esasen o kül olan Allah’ın ete kemiğe bürünüp yunus diye görünmesidir. Ol derse olur, öl derse ölür: Bunu kuran hassas terazide anlattı. İnsan çok gafildir, hatta haindir, nankördür. Kuranın değerini bilmedi. Okumayı bıraktı, okuyan kâfire insandan 14 kat ömür süren cinlerin kulu kölesi oldu. Bunun böyle olacağını kuran söylemişti, uyarmıştı. Deniz bitinceye kadar yanlış rotaya devam etti kaptan olduklarını iddia eden güya veliler. Yanlış emir yağdırmaya devam ettiler.

Akılların yeterli olmadığı, taştan put yapıp tapındığı aşağılık zamana denk düştüğünden çok nazik anlattı… Şimdi insanlık çok mesafe kat etti. Artık bazı sırların faş edilme vakti geldi. Yakında insanoğlu kıyam edecek. Sürünmekten kurtulacak. Gerçeğini idrak edecek. Her yanlışın canını yaktığını, her doğrunun önce kendi nefsine sonra hemcinsleri ile yakın çevresine cennet yarattığını öğrenecek. İnşaallah GELECEK ÇOK GÜZEL GELECEK. Selam es selame

Konuşma Sonu

Bir mesaj yaz…

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir